følge linket her - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

wkshop.bakuri.dk

følge linket her - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

Nordensvej 3, Taulov

DK-7000 Fredericia

Phone +45 70 10 40 40

Fax. +45 75 45 19 28

H. C. Andersens Boulevard 37

DK-1553 København V

Phone +45 70 10 40 40

Fax +45 33 32 32 38

mail@dkfisk.dk

www.dkfisk.dk

Tekniske specifikationer af rist system til sperling fiskeri

Udviklet under GUDP projektet: Udvikling af sperlingrist

1


Tekniske specifikationer af rist system til sperling fiskeri

Figur 1 viser princippet for anvendelse af rist i sperling fiskeriet. Der indsættes et

forlængerstykke før posen, hvori risten monteres i en vinkel på mellem 55-60 grader fra

horisontal retning med ristens top pegende fremad mod trawlmundingen. Foran risten

monteres der et ledepanel (10 mm halvmaske), der har til formål at samle og ”tvinge”

fiskene til at møde risten øverst i mellemstykket for at optimere sorteringen.

Figur 1. Grafisk billede af princippet for anvendelse af rist i sperling fiskeriet

Bilag 1 viser specifikation af udformningen af forlængerstykket og ledepanelet.

Bilag 2 og 3 illustrerer specifikation og billede af version med nylonramme og stænger af

glasfiber. Risten består af en nylonramme med stænger af glasfiber for at optimere

vandgennemstrømning og holdbarhed.

Bilag 4 viser en sperling-rist ind-monteret i et trawl.

2


Bilag 1: Specifikationer af tunnel skitse

3


Bilag 2: Specifikationer af Carlsen2 rist samt profil til montering af glasfiberstænger med

en afstand på 35mm

l

4


Bilag 3: Billede af forside af glasfiberstænger samt nylonprofil.

7


Bilag 4: Billede af rist ind-monteret i sperling trawl

8

More magazines by this user
Similar magazines