KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

Kandestøberen

Politologisk Forening skal

afdrage på kantinegæld

Kantinen

Nina Kruse Larsen

20071099@ps.au.dk

Samfundsfagenes Kantine har gennemgået store forandringer i det sidste års tid. Tidligere blev

kantinen drevet af studenterforeningerne JUS, ØF og PF, men sidste forår besluttede foreningerne,

at den daværende organisationsform skulle ophøre, fordi man ikke kunne få kantinen til at løbe

rundt økonomisk. I maj blev kantinen overtaget af Studenterhusfonden, som i dag driver kantinen.

Men foreningerne står tilbage med et underskud på 300.000 kr. som de har lånt penge af

fakultetet for at kunne betale. Dette lån skal de nu til at afdrage på.

”Allerede i foråret kunne vi se, at vi ville få et underskud,

hvis vi ikke foretog nogle drastiske ændringer

i den måde kantinen blev drevet på”,

fortæller Stine Munk Poulsen, som sad i kantinebestyrelsen

for Politologisk Forening inden

Studenterhusfonden overtog. ”Derfor besluttede

vi på det første møde, den nuværende PFbestyrelse

deltog i, at den daværende kantineform

skulle ophøre, og at andre skulle tage

over”.

Indtil da var kantinen blevet drevet af ØF, JUS og

PF, som sad i kantinebestyrelsen sammen med

tekniske og administrative repræsentanter fra

fakultetet. ”Organisationsformen har tidligere

fungeret fint, men med tiden er det blevet sværere,

fordi studenterrepræsentanterne har ønsket

at holde prisen nede”, fortæller Kristoffer

Hedemand, som er jurastuderende og var

bestyrelsesformand inden Studenterhusfonden

overtog. Stine er enig med ham i, at kantinedriften

ikke har fungeret optimalt. Hun fortæller, at

”tanken om at give foreningerne meget indflydelse

på kantinen har været god. Men problemet

er, at de studerende ikke har forudsætninger for

at vide, hvordan man driver en forretning, og det

er nok hovedårsagen til, at det er endt, som det

er”.

Underskuddet kom som en overraskelse

Studenterhusfonden overtog driften af kantinen

den første maj sidste år. Men selvom kantinebestyrelsen

havde været hurtig til at finde

nogen, der kunne overtage driften, var der i løbet

af foråret blevet skabt et underskud på

300.000 kr. ”Det kom bag på alle, at det kunne gå

så galt de sidste par måneder”, fortæller Stine.

32

More magazines by this user
Similar magazines