KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

Kandestøberen

Bibliografisk nyt

Andersen, L. B., & Serritzlew, S. (2009, Jun.). Does public service motivation affect the behavior of

professionals Paper fremlagt ved International Public Service Motivation Research Conference,

Bloomington, USA .

Andersen, L. B., & Serritzlew, S. (2009, Sep.). Governing health professionals: Between economic

incentives and professional norms. Paper fremlagt ved Autumn 2009 meeting of the EHPG, London,

Storbritannien .

Andersen, S. C., & Mortensen, P. B. (2010). Policy Stability and Organizational Performance: Is There a

Relationship Journal of Public Administration Research and Theory, 20(1), 1-22.

Blom-Hansen, J., Christiansen, P. M., Fimreite, A. L., & Selle, P. (2009, Nov.). Choosing the Right Reform

Strategy: Explaining the Perplexing Results of Regional Reforms in Norway and Denmark. Paper fremlagt

ved Nordic Local Government Researchers, Abo, Finland .

Blom-Hansen, J. (2010). Det kommunale selvstyres stille død. Kommunen, 53(1), 21.

Breeman, G., Chaque, L., Green-Pedersen, C., Jennings, W., Mortensen, P. B., Palau, A., & Timmermans,

A. (2009). Comparer les agenda gouvernementaux: les “discours du Trône” aux Pays Bas, au Royaume

Uni, au Danemark et en Espagne. Revue Internationale de Politique Comparee, 16(3), 405-421.

Breunig, C., Koski, C., & Mortensen, P. B. (2009). Les dynamiques budgétaires dans une perspective

comparée. Revue Internationale de Politique Comparee, 16(3), 441-464.

Christensen, J. G., Mouritzen, P. E., & Nørgaard, A. S. (red.) (2009). De store kommissioner: Vise mænd,

smagsdommere eller nyttige idioter. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christensen, J. G. (2009). Moderniseringen, der blev væk. Politiken.

Christiansen, P. M., & Klitgaard, M. B. (2009). Som en tyv om natten. Etableringen af den enstrengede

arbejdsmarkedsforvaltning. Samfundsøkonomen, (5), 5-9.

Elklit, J. (2009, Dec.). Assessing the December 2007 Elections in Kenya. Paper fremlagt ved Democratization

in Africa: Retrospective and Future Prospects, Leeds, Storbritannien .

Elklit, J., & Kjær, U. (2009). Split-ticket Voting in Times of Sub-national Government Reorganisation:

Evidence from Denmark. Scandinavian Political Studies, 32(4), 422-439.

Green-Pedersen, C. (2009). Hvordan kom flygtninge- og indvandrerspørgsmålet på den politiske

dagsorden. I Blom-Hansen, J., & Elklit, J. (red.). Perspektiver på politik: Bidrag til samfundsdebatten

(s. 67-72). Academica.

Green-Pedersen, C. (2009). Hvordan kom flygtninge og indvandrerspørgsmålet på den politiske

dagsorden i Danmark. I Knudsen, T. B., Pedersen, J. D., & Sørensen, G. (red.). Danmark og de Fremmede:

Om mødet med den muslimsk-arabiske verden (s. 15-24). Academica.

Green-Pedersen, C., & Wolfe, M. (2009). The Institutionalization of Environmental Attention in the

42

More magazines by this user
Similar magazines