KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009

United States and Denmark: Multiple- Versus Single-Venue Systems.. Governance. An International

Journal of Policy, Administration and Institutions, 22(4), 625-646.

Green-Pedersen, C., & Mortensen, P. B. (2010). Who Sets the Agenda and Who Responds to it in the

Danish Parliament: A new model of issue competition and agenda-setting. European Journal of Political

Research, 49(2), 257-281.

Hansen, R. S., & Midtgaard, S. F. (2009). Dyre præferencer og religiøse forskelle. Politica - Tidsskrift for

Politisk Videnskab, 41(4), 427-448.

Hansen, R. S. (2009). Lighed, autonomi og socialisering. Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab,

41(4), 449-467.

Harste, G. (2009). Den moderne sociologis gennembrud: - om Georg Simmel, Émie Durkheim og Max

Weber. I Høiris, O., & Ledet, T. (red.). Modernitetens Verden: Tiden, videnskab, historien og kunst (s.

311-332). Århus Universitetsforlag.

Holm, A. B., Ifversen, J., & Laustsen, C. B. (2009). Politisk teori i eftertidens Frankrig - Claude Lefort og

Louis Althusser. I Kaspersen, L. B., & Loftager, J. (red.). Klassisk og moderne politisk teori (s. 1106-

1122). København: Hans Reitzels Forlag.

Jakobsen, M. L. (2009). Datarapport om undersøgelse af økonomistyringen på danske sygehuse og

sygehusafdelinger i perioden 2005-2007. Institut for Statskundskab, Aarhus.

Jensen, C. (2009). Policy punctuations in mature welfare states. Journal of Public Policy, 29(3), 287-

303.

Johannsen, L., & Pedersen, K. H. (2009). When nation building is at odds with economic reform and EU

membership. Politics in Central Europe, 5(2), 55-77.

Kjær, A. M., & Therkildsen, O. (2009, Sep.). Do ethnicity and elections affect policy outcomes in Tanzania

and Uganda Paper fremlagt ved ECPR General Conference, Potsdam, Tyskland .

Kjær, A. M. (2009). Governance and the urban bureaucracy. I Davies, J. S., & Imbroscio, D. L. (red.).

Theories of Urban Politics (s. 137-152). London: Sage Publications.

Knudsen, T. B., Pedersen, J. D., & Sørensen, G. (red.) (2009). Danmark og de fremmede: Om mødet med

den arabisk-muslimske verden. Århus: Academica.

Knudsen, T. B., Pedersen, J. D., & Sørensen, G. (2009). Mødet med den arabisk-muslimske verden. I

Knudsen, T. B., Pedersen, J. D., & Sørensen, G. (red.). Danmark og de fremmede: Om mødet med den

arabisk-muslimske verden (1 udg.) (s. 9-13). Århus: Academica.

Larsen, L. T. (2010). Framing knowledge and innocent victims. Europe bans smoking in public places.

Critical Discourse Studies, 7(1), 1-17.

Larsen, L. T., & Laustsen, C. B. (2010). Hvad er sociologi. København: Akademisk Forlag.

Laustsen, C. B. (2009). Anmeldelse af Catharina Raudvere og Olav Hammer, Med gudomlig auktoritet.

Om religionens kraft i politiken, 2004. Nordic Journal of Religion and Society, 22(2), 185-189.

Lippert-Rasmussen, K. (2009). Lighed, forskelle og multikulturalisme: Parekh og Young. Politica -

Tidsskrift for Politisk Videnskab, 41(4), 409-426.

Mortensen, P. B. (2009). Sorteper for viderekomne Spillet mellem regering, kommuner og regioner. I

43

More magazines by this user
Similar magazines