KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

Kandestøberen

Nye specialer

Andersen, Franz Glud, Do Integration Policies Matter

Ipsen, Sara Pezzolato, Hvem og hvad har fremmet/blokeret ligestilling mellem kønnene på de skandinaviske

dagsordner

Joensen, Anne Sofie Kjær, Velfærdsprofessioners lokale closure strategier. Et komparativt case studie af

sundhedsplejerskers og socialrådgiveres strategiske adfærd i to danske kommuner.

Johannsen, Jan, Conceptualizing civil-military integration. How the approaches of the United States,

Britain, Germany, and France qualifies conventional strategic culture assumptions.

Jørgensen, Marie (i samarbejde med Ronni Andreas Skov Nielsen), Borgerservice i praksis.

Kallesø-Hansen, Henrik, En analyse af det dansk-amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold

under Fogh-regeringen 2001-2009.

Kirkegaard, Jakob, Kinas statsejede virksomheder – er der en vej til succes En analyse af årsagerne til

Kinas statsejede virksomheders manglende succes.

Mikkelsen, Maria Falk (i samarbejde med Poul Aaes Nielsen), Unpopular Economic incentives. – Et

effektstudie af Ny Løns betydning for folkeskoleelevers faglige læring.

Nielsen, Poul Aaes (i samarbejde med Maria Falk Mikkelsen), Unpopular Economic incentives. – Et

effektstudie af Ny Løns betydning for folkeskoleelevers faglige læring.

Nielsen, Ronni Andreas Skov (i samarbejde med Marie Jørgensen), Borgerservice i praksis.

Pedersen, Marie Andkjær, Flexicurity: Svaret på arbejdsmarkedets udfordringer

Precht-Jensen, Christian, Kontraktstyring i Udenrigsministeriet.

Rousing-Schmidt, Thomas, Power, Politics Policy – How Dick Cheney became the most Powerful US

Vice President ever.

Vyuff, Cecilie Gedua, Forhandlingsstrategier.

Skovhus, Frej Witt, Et historisk-komparativt studie af Thailands militærkup ved brug af most similar

systems design.

46

More magazines by this user
Similar magazines