KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009

REDAKTIONELT

Studenterredaktionen bestående af:

Bolette Danckert (redaktør), Ebbe Elhauge Kristensen, Julie Marie Olesen, Lasse Frost, Stine Sønderby

Bonde, Anne Stolberg, Christine Michael Petersen, Anne Hedemann Nielsen, Nina Kruse Larsen (redaktør),

Mikkel Vinter og Rikke Melsen,

Fraværende på foto: Erik Poulsen, Sebastian Juel Frandsen, Steffen Juul Krahn, Jakob Orbesen, Julian Sejr,

Lasse Laustsen, Anne P. Knudsen, Cathrine Nørmark, Mette Grønvald Nielsen, Line Bækgaard, Niels Berg

Conradsen, Rikke Dahl, Kirstine Barud Thomsen, Nicolai Jensen, Mads Kryger Frandsen, Marie Thorlacius-Ussing,

Louise Kure Larsen, Thea Christina Thusgaard Gregersen, Anna Thorning, Rie Schmidt

Knudsen, Maiken Milthers, Ida Haugen,

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 Århus C.

Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00.

E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er tillige

tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden

Kristian Pinderup

Langbak

Rune Slothuus

Birgit Kanstrup

Gitte Sommer Harrits

>> i fællesredaktionen

47

More magazines by this user
Similar magazines