00064 Laurs Christensen - helec.dk

helec.dk

00064 Laurs Christensen - helec.dk

Slægtstavle

No. 64

Laurs (Lauritz) Christensen

Laurs Christensen var far til 9 børn – 7 drenge og

2 piger - hvor kun een af dem blev voksen, og det

var særdeles heldigt for vores slægt, at det var

hans uægte barn, Niels Christian Laursen.

Forældre

Børn

: nr. 128 Christen Nielsen og nr. 129 Birthe Hansdatter.

: Niels Christian Laursen (32), Christen Laustsen, Jens Laursen, Birthe Marie

Laursen, Christen Laursen, Birthe Marie Laursen, Laust Lausten, Jens Christian

Lausten og Laust Laustsen.

Navn

Født

Døbt

Faddere

Gift

: Laurs (Lauritz) Christensen

: 11. januar 1804 i Vindbylund, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

: Hjemmedøbt samme dato som fødslen og publiceret og døbt i Gjerlev Kirke den

anden søndag i Fasten 1804, som er søndag den 26. februar 1804.

: Frembåren af Hans Laursen’s datter Mette Hansdatter fra Binderup og medfulgt

Anders Laursen’s hustru Trine Nielsdatter af Stangerum. Mandfadderes navne –

Laurits Christensen af Vindbyelund, Niels Sørensen og Jens Rasmussen, begge af

Gjerlev.

: 15. august 1833 fik han en uægte søn, Niels Christian Laursen (32), født af

moderen Anne Margrethe Nielsdatter (65).

1. ægteskab den 11. juni 1834 med Bodil Jensdatter i Gjerlev Kirke.

2. ægteskab den 19. marts 1847 med Else Nielsdatter i Øster Tørslev Kirke.

: Tjenestekarl, gårdmand og aftægtsmand.

Stilling

Død : 20. oktober 1883.

Dødsårsag : Alderdom, han blev 79 ¾ år gammel.

Laurs Christensen eller Lauritz Christensen, som det fremgår af hans

fødselsregistrering (i ældre tid tog præsterne det ikke så nøje, om der stod

Laurs, Lars, Laust eller Laurits, og for det meste blev de brugt i flæng om den

samme person), blev født den 11. januar 1804 i Vindbylund, hvor hans

forældre var gårdmand og husmor. Han blev hjemmedøbt samme dag,

som han blev født, og den anden søndag i Fasten, der svarer til den

26. februar 1804 blev han døbt i Gjerlev Kirke (Kirkebogen, 1867-1813,

fødte, side 80, nr. 1 for 1804, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Gjerlev Kirke

Vindbylund var og er fortsat en stor gård eller gårde (de blev i 1711 delt i 2 gårde i forbindelse med en

arv). Vindbylund gårdene ligger ca. midt mellem byerne Enslev og Gjerlev i Gjerlev Herred,

Leif Christensen Side 1

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

Randers Amt. Laurits Christensen af Vindbyelund, der er nævnt som fadder ovenstående, ses

at være ejer af Vindbylund mat.nr. 2, som han købte i 1803, og hans efterkommere købte

mere og mere jord, hvilket gjorde, at gården Vindbylund mat.nr. 1, i folkemunde blev kaldt

Lille Vindbylund.

Det er Lille Vindbylund, mat.nr. 1, som vores forfædre, Niels Lauritzen (256), Christen Nielsen

(128) og Laurs Christensen (64) ejede og dyrkede. (Historien om det Tidligste Vindbylund kan ses under

pdf-dokument eller på hjemmesiden http://www.vindbylund.dk/index.phpside=historie).

I 1819 boede Laurs Christensen fortsat i Vindbylund, hvor han blev konfirmeret i Gjerlev kirke.

Han er registreret som Laurits Christensen Windbylund født den 11. januar 1804, og hans

forældre er registreret som Christen Nielsen Windbylund gift med Birthe Hansdatter. Hans

standpunktskarakterer er nævnt som ”god kundskab i læsebog og bibel og god opførsel”. Han

ses vaccineret i 1808 af degnen Krogsgaard i Gierlev. (Kirkebogen, 1814-1846, konfirmerede drenge,

side 134, nr. 3 for 1819, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

I 1832/33 mødte Laurs Christensen en pige, der hed Anne Margrethe Nielsdatter (65), som var

tjenestepige i Enslev. De havde et kort forhold, hvilket førte til, at de fik en søn, Niels Christian

Laursen (32), født den 15. august 1833 i Enslev, men moderen rejste den 18. august 1833

hjem til Aistrup, Vindblæs Sogn, hvor sønnen blev døbt i kirken der, den 22. september 1833.

I fødselsregistrering i kirkebogen fremgår det i rubrikken vedrørende forældrenes navne mv.

følgende:

Uægte

”Fruentimmeret Anne Margrethe Nielsdatter

i Aistrup, som Barnefader er udlagt Ungkarl

Laurs Christensen i Vindbylund”.

(Kirkebogen, 1833-1840, fødte drenge, side 9, nr. 4 for 1833, Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt)

Laurs Christensen og Anne Margrethe Nielsdatter (65) havde ikke noget med hinanden at gøre

efter deres korte forhold, og de blev således ikke gift med hinanden. Anne Margrethe

Nielsdatter (65) boede et kort stykke tid i et hus i Aistrup, inden hun lod barnet, Niels Christian

Laursen (32), komme i pleje som almissebarn under det offentliges hjælp, medens hun selv

fortsatte med at være tjenestepige på forskellige gårde. Det er på nuværende tidspunkt ikke

undersøgt, om der er oprettet en fadderskabssag på Laurs Christensen.

Laurs Christensen, 30 år, boede i 1834 fortsat hjemme hos sine forældre i Vindbylund gård,

hvor han boede, indtil han blev gift. (Folketællingslisten fra 18. februar 1834 for Gjerlev Sogn, Gjerlev

Herred, Randers Amt).

Den 11. juli 1834 blev ungkarl Laurs Christensen af Windbyelund, 30

år, søn af gaardmand Christen Nielsens i Windbyelund, gift med pigen

Bodil Jensdatter fra Nørlanggaard, Gierlev Sogn, 25 år, datter af

gaardmand Jens Mortensen af Udbyeneder Sogn.

De blev gift i Gjerlev Kirke den 11. juli 1834 af præsten Peter Kragh, til

hvem forlovelsen var blevet meldt den 21. juni 1834, som den skulle

på den tid. Forlovere ved brylluppet var Mads Jensen og Søren Laursen

(fra Vindbylund, mat.nr 2, som han havde købt i 1831).

Pastor Peter Kragh, der viede

parret som præst i Enslev-

Gjerlev, 1829-1838.

Bruden var vaccineret af læge Bie 7. september 1810 og brudgommen

var vaccineret af degnen Krogsgaard i 1808 i Gjerlev. (Kirkebogen 1830-

1846, vielse, side 53, nr. 5 for 1834, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Leif Christensen Side 2

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

Den 28. marts 1836 døde Laurs Christensen’s far Christen Nielsen 72 år gammel. Det fremgår

af Kirkebogen, at skifteattesten blev udstedt den 29. marts 1836, og at ligsynsattesten blev

udstedt den 6. april 1836 underskrevet af Holm og R. Jensen. Endvidere fremgår det, at

Christen Nielsen var aftægtsmand, hvilket vil sige, at Laurs Christensen må have overtaget

gården Vindbylund, mat.nr. 1, mellem den 18. februar 1834 og den 28. marts 1836. (Kirkebog

1814-1846, døde mandskøn, side 189, nr. 1 for 1836, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

I 1940 boede Laurs Christensen, 37 år, og hans hustru Bodil Jensdatter, 31 år, på en gård

(Vindbylund, mat.nr. 2) i Gjerlev, hvor han var gårdmand og hun husmoder. De havde fået et

barn, Christen Laursen, der var 1 år gammel. Endvidere havde de 2 tjenestepiger og 2

tjenestekarle. (Folketællingslisten fra 1. februar 1840 for Gerlev Sogn, Gerlev Herred, Randers Amt).

I 1945 boede gaardeier Laurs Christensen, 41 år, og hustru Bodil Jensdatter, 36 år, fortsat på

samme gård i Gjerlev. De havde fået endnu et barn, Jens Christian Lausten, 3 år, men barnet

Christen Laursen var død i mellemtiden. De havde fortsat 2 tjenestepiger og 2 tjenestekarle.

(Folketællingslisten fra 1. februar 1845 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

I perioden fra 1834 til 1845 fik Laurs Christensen og Bodil Jensdatter 8 børn, der desværre for

familien alle døde, inden de blev konfirmeret, og de fleste som ganske lille.

Deres børn:

Christen Laustsen, født den 6. december 1834, døde den 26. august 1836.

Jens Laursen, født den 10. december 1835, døde den 9. februar 1837.

Birthe Marie Laursen født den 30. september 1837, døde 28. januar 1839

Christen Laursen, født den 23. september 1839, døde den 12. april 1840.

Birthe Marie Laursen født den 6. januar 1841, døde den 9. februar 1842

Laust Lausten, født den 13. november 1842, døde den 2. november 1843 (tvil.).

Jens Christian Lausten, født den 13. november 1842, døde den 20. juni 1853 (tvil.).

Laust Lausten, født den 28. februar 1845, døde den 5. juli 1845.

Den 14. september 1846 døde Laurs Christensens hustru Bodil Jensdatter, 37 år. Der er ingen

oplysninger om årsagen, men med den store dødelighed, der var blandt børnene, kunne det

tyde på, at hun også er bukket under for en af datidens mange sygeepidemier. Hun blev

begravet fra Gjerlev Kirke den 22. september 1846. Skifteattest udsted den 15. september

1846, og ligsynsattest udstedt den 20. september 1846. (Kirkebogen 1814-1846, døde kvindekøn, side

208, nr. 4 for 1846. Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Gaardmand og 1. gangs enkemand Lauritz Christensen af Gjerlev, 42

år, og pigen Else Nielsdatter, hos sin fader Niels Sørensen i Øster

Tørslev, 43 år, blev gift den 19. marts 1847 i Øster Tørslev kirke.

Det fremgår af Kirkebogen, at ægteparret blev indskrevet den 2. januar

1847 og første lysning fandt sted den 3. januar 1847. Af

bemærkningerne fremgår endvidere, at bruden blev vaccineret i

Øster Tørslev Kirke

Randers i 1816, og at brudgommen blev vaccineret i 1808 af

Krogsgaard, attest udstedt den 17. februar 1847. Pastor Knudsen i Gjerlev havde den 12.

marts 1847 udstedt en bekræftelsesattest. Forlovere til vielsen var Christen Nielsen og Niels

Sørensen.(Kirkebog 1847-1861, viede, side 286, nr. 1 for 1847, Øster Tørslev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

I 1850 boede familien, der nu bestod af gaardeier Laurs Christensen, 46 år, den nye kone Else

Nielsdatter, 44 år, og Laurs Christensen’s søn Jens Christian Lausten, 8 år, på deres gård i

Gjerlev, og der var ansat to tjenestepiger og to tjenestekarle. (Folketællingslisten fra 1. februar 1850

for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Den 27. juni 1853 var familien til begravelse i Gjerlev Kirke, med Laurs Christensen’s sidste

søn, Jens Christian Lausten, der var død den 20. juni 1853, 10½ år gammel. I Kirkebogen er

faderen anført som Laurs Christensen, Vindbylund. (Kirkebogen 1847-1877, døde mandskøn, side 229,

nr. 5 for 1853, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Den 1. februar 1855 boede gaardeier Laurs Christensen, 51 år, og hans kone Else Nielsdatter,

49 år, på en gård i Vindbylund sammen med fire tjenestefolk. (Folketællingslisten fra 1. februar 1855

for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Leif Christensen Side 3

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

Den 1. februar 1860 boede gaardmand Laust Christensen, 55 år, og hans hustru Else

Nielsdatter, 54 år, fortsat på den ene gård i Vindbylund, og de havde tre tjenestefolk.

(Folketællingslisten fra 1. februar 1860 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Gaardmand Laust Christensen’s anden hustru Else Nielsdatter, født i Øster Tørslev, døde den

16. juli 1862 i Vindbylund, 57 år gammel. Hun blev begravet fra Gjerlev Kirken den 22. juli

1862. Der er ingen oplysninger om, hvad årsagen til hendes død var. (Kirkebogen 1847-1877, døde

kvindekøn, side 250, nr. 3 for 1862, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Den 1. februar 1870 boede enkemand Laust Christensen, 65 år, fortsat på Vindbylund, men nu

som aftægtsmand, da han havde solgt gården til Niels Christian Laursen Winther, der boede

der med sin hustru og to børn. (Folketællingslisten fra 1. februar 1870 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred,

Randers Amt).

Den 1. februar 1880 var enkemand Laust Kristensen, 75 år, fortsat aftægtsmand og boede på

Vindbylund, der stadig var ejet af Niels Laursen Winther, der boede der med sin familie.

(Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Aftægtsmand Laurs Kristensen døde den 20. oktober 1883 i Vindbylund, hvor han boede på sin

fødegård som aftægtsmand hos gaardmand Niels Christian Laursen Winther. Skifteattest

udstedt den 23. oktober 1883 og dødsattest udstedt den 25. oktober 1883. Laurs Kristensen

blev begravet fra Gjerlev Kirke den 27. oktober 1883. Han blev 79 ¾ år gammel. (Kirkebogen

1878-1892, døde mandskøn, side 200, nr. 7 for 1883, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt).

Kilder:

Kirkebogen, 1867-1813, fødte, side 80, nr. 1 for 1804, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Kirkebogen, 1814-1846, konfirmerede drenge, side 134, nr. 3 for 1819, Gjerlev Sogn, Gerlev Herred,

Randers Amt.

Kirkebogen, 1833-1840, fødte drenge, side 9, nr. 4 for 1833, Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, Randers

Amt.

Kirkebogen 1830-1846, vielse, side 53, nr. 5 for 1834, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Kirkebog 1814-1846, døde mandskøn, side 189, nr. 1 for 1836, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers

Amt.

Kirkebogen 1814-1846, døde kvindekøn, side 208, nr. 4 for 1846. Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred,

Randers Amt.

Kirkebog 1847-1861, viede, side 286, nr. 1 for 1847, Øster Tørslev Sogn, Gjerlev Herred, Randers

Amt.

Kirkebogen 1847-1877, døde mandskøn, side 229, nr. 5 for 1853, Gjerlev sogn, Gjerlev Herred,

Randers Amt.

Kirkebogen 1847-1877, døde kvindekøn, side 250, nr. 3 for 1862, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred,

Randers Amt.

Kirkebogen 1878-1892, døde mandskøn, side 200, nr. 7 for 1883, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred,

Randers Amt.

Folketællingslisten fra 18. februar 1834 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1840 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1845 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1850 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1855 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1860 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1870 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Historie om det Tidligste Vindbylund under pdf-dokument fra

http://www.vindbylund.dk/index.phpside=historie.

Maleri fra 1800-tallet, hvor moderen netop har fået

overbragt beskeden om sit barns død.

Leif Christensen Side 4

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebogen, 1867-1813, fødte, side 80, nr. 1 for 1804, Gjerlev Sogn og Herred, Randers Amt.

Samme Kirkebog – udklip

Leif Christensen Side 5

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Kirkebog - konfirmation

Kirkebogen, 1814-1846, konfirmerede drenge, side 134, nr. 3 for 1819, Gjerlev Sogn, Gerlev Herred, Randers Amt.

Samme Kirkebog – venstre sides udklip

Samme Kirkebog – højre sides udklip

Leif Christensen Side 6

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Kirkebog – vielse 1. ægteskab

Kirkebogen 1830-1846, vielse, side 53, nr. 5 for 1834, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Samme Kirkebog – venstre side udklip

Samme Kirkebog – højre side udklip

Leif Christensen Side 7

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Folketællingslister – 1834, 1840, 1845 og 1850

Randers, Gjerlev, Gjerlev, Vindbylund, en Gaard, 1, FT-1834, C3355

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Nielsen 70 Gift Gaardmand

Birthe Hansdatter 64 Gift hans Kone

Laurs Christensen 30 Ugift Deres Børn

Mette Kirstine Christensdatter 26 Ugift Deres Børn

Else Samuelsdatter 19 Ugift Tjenestepige

Hans Nielsen 50 Gift Tjenestekarle

Jens Sørensen 18 Ugift Tjenestekarle

Randers, Gjerlev, Gjerlev, Gjerlev, 1 Gaard, 47, FT-1840, C3998

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Laurs Christensen 37 Gift Gaardmand

Bodil Jensdatter 31 Gift Kone

Christen Laursen 1 Ugift Barn

Ane Marie Pedersdatter 19 Ugift Tjenestepige

Else Jensdatter 29 Ugift Tjenestepige

Niels Andersen 21 Ugift Tjenestekarl

Niels Laursen 18 Ugift Tjenestekarl

Randers, Gjerlev, Gjerlev, Gjerlev, En gaard, 51, FT-1845, B4936

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Laust Christensen 41 Gift Gaardeier Heri sognet

Bodil Jensdatter 36 Gift Hans kone Udbyover

Jens Christian Lausten 3 Ugift Deres søn Heri sognet

Charlotte Nicolaisdatter 18 Ugift Tjenestefolk Udbyover

Margrethe Christensdatter 24 Ugift Tjenestefolk Aistrup

Peter Poulsen 33 Ugift Tjenestefolk Norup

Thomas Nielsen Meldahl 17 Ugift Tjenestefolk Christrup

Randers, Gjerlev, Gjerlev, Gjerlev, , , FT-1850, C3977

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Laust Christensen 46 Gift Gaardeier Gjerlev

Else Nielsdatter 44 Gift Kone Østertørslev

Jens Chr. Lausten 8 Ugift Barn Gjerlev

Christiane Pedersdatter 21 Ugift Tjenestepige Hvam

Gjertrud Marie Sørensdatter 18 Ugift Tjenestepige Knusted

Peter Jensen 23 Ugift Tjenestekarl Norup

Poul Morthensen 30 Ugift Tjenestekarl Gjerlev

Leif Christensen Side 8

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Kirkebog – vielse – 2. ægteskab

Kirkebog 1847-1861, viede, side 286, nr. 1 for 1847, Øster Tørslev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen Side 9

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Folketælling – 1860, 1870 og 1880

Folketælling 1. februar 1860 for Gjerlev Sogn og Herred, Randers Amt

Folketælling 1. februar 1870 for Gjerlev Sogn og Herred, Randers Amt

Randers, Gjerlev, Gjerlev, Gjerlev Sogn, Udflyttere, en Gaard - Windbylund, 7, FT-1880, C6264

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Niels Laursen Winther 47 Gift Husfader, Gaardeier Enslev Sogn, Randers Amt

Ane Marie Nielsen 41 Gift hans Kone Udbyneder Sogn, Randers Amt

Niels Mine Laursen Winther 11 Ugift deres Datter Her i Sognet

Jens Kristian Laursen Winther 15 Ugift hans Stedsøn hendes Søn Her i Sognet

Laust Kristensen 75 Enkemand Aftægtsmand Her i Sognet

Kristian Sørensen 33 Ugift Tjenestefolk Paderup Sogn, Randers Amt

Rasmine Kristensen 19 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet

Leif Christensen Side 10

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Kirkebog – døde

Kirkebogen 1878-1892, døde mandskøn, side 200, nr. 7 for 1883, Gjerlev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen Side 11

Redigeret 06-05-2011


Slægtstavle

No. 64

Randers amt, herreder og sogne

Randers Amt

Leif Christensen Side 12

Redigeret 06-05-2011


No. 64

Eftertavlen for forældrene

Slægtstavle

Christen Nielsen (128) og hustru Birthe Hansdatter (129)

1) 3) 5) 7)

Niels Christensen Laurs Christensen (64) Mette Marie Hans Christensen

* 16-10-1801 * 11-01-1804 Christensdatter * 17-12-1809

Gjerlev, Randers Gjerlev, Randers * 08-08-1806 Gjerlev, Randers

† 27-10-1801 † 20-10-1883 Gjerlev, Randers † 17-12-1809

Gjerlev, Randers Gjerlev, Randers † 10-09-1806 Gjerlev, Randers

Gjerlev, Randers

G 1. gang 11-06-1834 med

Bodil Jensdatter

* 1809

Udbynedre, Rander

† 14-09-1846

Gjerlev, Randers

G 2. gang 19-03-1847 med

Else Nielsdatter

* 1804

Øster Trørslev, Randers

† 16-07-1862

Gjerlev, Randrs

(ingen børn)

2) 4) 6)

Hans Christensen Niels Christensen Mette Kirstine

* 02-10-1802 * 09-01-1805 Christensdatter

Gjerlev, Randers Gjerlev, Randers * 10-12-1807

† 22-10-1802 † Gjerlev, Randers

Gjerlev, Randers †

Børn

Børnebørn

Uægte barn af Laurs Christensen (64) og

Anne Margrethe Nielsdatter (33)

Børn af Laurs Christensen (64) og hustru Bodil Jensdatter,

der var ingen børn i ægteskabet med Else Nielsdatter.

3-1) 3-2)

Niels Christian Laursen (32) Christen Laustsen 3-6)

* 15-08-1833 * 06-12-1834 Birthe Marie Laursen

Aistrup, Randers Gjerlev, Randers * 06-01-1841

† 18-03-1887 † 26-08-1836 Gjerlev, Randers

Hammerup, Ålborg Gjerlev, Randers † 09-02-1842

G 1. gang 07-11-1857 med

Gjerlev, Randers

Anne Margrethe Andersdatter (33) 3-3)

* 12-07-1827 Jens Laursen 3-7) - tvilling til nr. 8

Brostrup, Ålborg * 10-12-1835 Laust Lausten

† 24-07-1873 Gjerlev, Randers * 13-11-1842

Sulsted, Ålborg † 09-02-1837 Gjerlev, Randers

G 2. gang 10-03-1874 med Gjerlev, Randers † 02-11-1843

Ane Cecilie Jensen

Gjerlev, Randers

* 3-4)

Birthe Marie Laursen 3-8) tvilling til nr. 7

* 30-09-1837 Jens Christian Lausten

se mere fra denne streng Gjerlev, Randers * 13-11-1842

under nr. 32. † 28-01-1839 Gjerlev, Randers

† 20-06-1853

3-5) Gjerlev, Randers

Christen Laursen

* 23-09-1839 3-9)

Gjerlev , Randers

Laust Lausten

† 12-04-1840 * 28-02-1845

Gjerlev , Randers

Gjerlev, Randers

† 05-07-1845

Gjerlev, Randers

Leif Christensen Side 13

Redigeret 06-05-2011

More magazines by this user
Similar magazines