CAnyt 1, februar 2011 - CA a-kasse

ca.dk

CAnyt 1, februar 2011 - CA a-kasse

CA nyt

MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 1 FEB. 2011

Mere tid til

familie igen

Karrierejob + HD og MBA tog tiden 3

Tema Efteruddannelse:

Presser privatlivet 2

Aftal det hele 6

HD tidligt og silde 7


Tema :

Efteruddannelse

Brian kombinerede karrierejob med både HD og MBA, side 3

Gode råd om efteruddannelse før, under og efter, side 6

Karin arbejder med salg, men vil have teorien med.

Lea vil skifte fra regler til marketing, side 7

Sponsoreret

af firma og familie

Job + studier

presser privatlivet

AF OLE STRAND

En HD og en MBA har givet direktør Brian Kruse Jacobsen nye værktøjer,

nye jobmuligheder og et netværk, som han ofte benytter i sit job. Men

deltidsstudier i store dele af de sidste 10 år har også krævet en god

sponsor på hjemmefronten – og en forståelse for, at far ikke altid kan

tage drengene med en tur i skoven... AF OLE STRAND FOTO CHILI FOTO

For de fleste kan det være svært nok at få arbejde og privatliv

til at balancere. Alligevel vælger mange højtuddannede også at

presse en videregående efteruddannelse ind i kalenderen.

Lidt over hvert tredje CA-medlem har taget en videregående uddannelse

efter, de kom ud på arbejdsmarkedet. Det viser en ny

undersøgelse blandt 1.287 medlemmer fra CA’s medlemspanel.

Hver anden (48 %) har suppleret deres første uddannelse med en

HD, 10 % har taget en diplom- eller en akademiuddannelse, mens

6 % har valgt MBA eller en anden master-uddannelse.

Nye værktøjer og nye muligheder

Næsten alle deltagerne i undersøgelsen har først og fremmest

taget uddannelsen for at få nogle flere værktøjer i værktøjskassen

– enten for at blive klogere på det, de laver i forvejen, eller

fordi de er skiftet til et andet fagligt område, men mangler den

teoretiske baggrund.

Hver fjerde har også peget på, at uddannelsen har åbnet op for

nye og bedre karrieremuligheder, f.eks. at de konkret har fået

mere ansvar i jobbet eller avancement, at det har hjulpet dem til

nye job, eller at det generelt har styrket deres CV.

Påvirker privatlivet

Det er dog ikke uden konsekvenser at tage en videregående uddannelse,

mens man arbejder, for medlemmerne har i gennemsnit

brugt 19 timer om ugen på deres studier, og det har givet

ekstra pres på arbejds- og privatliv.

36 % mener, at der ikke har været balance mellem arbejdsliv,

studie liv og privatliv, og kun 28 % mener, at der har været balance

i nogen eller i høj grad.

Og når der ikke er balance, går det først og fremmest ud over

privatlivet. Det gælder for 85 %, mens 10 % lader det gå ud over

studierne. Kun 2 % har ladet det gå ud over arbejdslivet.

Stigende interesse for fleksibel uddannelse

Flere uddannelsessteder har indrettet MBA-uddannelsen, så den

kan tages mere fleksibelt, over kortere eller længere tid, og i et

modul ad gangen. På CBS mærker Lone Ryevad Boysen, der er

Marketing og Stakeholder Manager på skolens MBA-programmer,

en stigende interesse for den fleksible model, hvor en MBA tager

25 måneder.

”Der er stadig en del, der tager den intensive model på 1 ½ år og

kører på med fuld skrue, for at få det overstået. Men der er en

større og større interesse for den fleksible model, hvor folk kan

tage en pause og give sig selv og familien et pusterum på studiet”,

siger Lone Ryevad Boysen.

Det handler ikke kun om hensynet til privatlivet, men ligeså meget

hensynet til karrieren, mener hun.

”Det taler til de mennesker, der ikke er helt sikre på, at de det

næste 1 ½ år kan bruge 20 timer om ugen på studiet, og samtidig

sætte privatlivet og jobbet helt på vågeblus, for hvad nu, hvis der

sker et eller andet uforudset, eller hvis det bliver nødvendigt at

give den en skalle på jobbet. Det vil de ikke på forhånd afskære sig

fra, selvom statistikken viser, at 75 % fleksibelt E-MBA-hold ender

med at køre lige igennem uden pause. Men det afgørende er, at de

stadig har muligheden for at flekse ud af studiet, hvis der bliver

brug for det”, siger Lone Ryevad Boysen.

CAnyt

ISSN 1903-3184

Oplag 33.000

Redaktion

Ole Strand (ansv.red.)

Layout

Van Tran

CA a-kasse

Smakkedalen 2

Postboks 50

2820 Gentofte

Tel 3314 9045

Mail ca@ca.dk

Web www.ca.dk

Aarhus kontor

Vesterport 8 K

8000 Aarhus C

CAnyt 3


Da Brian Kruse Jacobsen i 2001 arbejdede som salgsleder i TDC,

lå det lige for at starte på en HD i afsætning for at blive bedre til

jobbet. Han fik TDC med på ideen, så de sponsorerede uddannelsen.

”Den store motivation til at tage en uddannelse ved siden af jobbet,

er for mig at man får et studieforløb, hvor man fordyber sig

teoretisk, men med det samme kan afprøve det i praksis i det

daglige arbejde. Det udvider værktøjskassen både fagligt og kompetencemæssigt”,

siger Brian Kruse Jacobsen.

TDC Talent Pool gav MBA

Kort tid efter at Brian Kruse Jacobsen blev færdig med sin HD,

blev han udvalgt til TDC’s Talent Pool – hvor TDC hjælper lovende

lederemner i organisationen på vej med individuelt tilpassede uddannelsesprogrammer.

En egentlig udviklingspakke, som både

virksomhed og medarbejder kan have udbytte af.

”Som led i Talent Pool bliver man tilbudt en MBA-plads efter eget

valg. Og jeg valgte at tage Executive MBA på Henley Business

School. Ikke mindst fordi det er en international MBA, så jeg følte,

at min værkstøjskasse blev udvidet inden for både sprog og ledelse,

og samtidig kunne jeg også udvide mit netværk. Og så er

Henley skruet sådan sammen, at man kan tage et år ad gangen.

Det tiltalte mig, at man kunne tage det i etaper og som fjernstudium

med seminarer indimellem. Det gør det nemmere at overskue,

også for familien”.

MBA fulgte med jobskifte

Brian Kruse Jacobsen startede på MBA i efteråret 2005, men

undervejs i uddannelsen skiftede han job fra TDC til en anden

virksomhed, som så også overtog sponsoratet af uddannelsen.

”Det er jo en dyr uddannelse til i alt 350.000 kroner, så jeg forhandlede

mig frem til, at jeg kunne færdiggøre studiet, og at de

betalte for resten af uddannelsen. Det var ok med dem, hvis bare

jeg passede mit arbejde som markedschef. Men jeg følte ikke, at

virksomheden så det som et potentiale for dem. Det var udelukkende

for min skyld – som en del af lønpakken”, siger han.

Netværket bruges

Brian Kruse Jacobsen blev færdig med sin MBA i foråret 2010,

og i starten af 2010 fik han også nyt job – som administrerende

direktør i McPHONE Telemarketing, som er et af landets største

telemarketingbureauer. I det job har han løbende glæde af netværket

fra MBA.

”Vi trækker løbende på hinanden. Jeg er ofte i kontakt med mine

studiekammerater om det ene eller det andet ledelsesaspekt,

som vi lige kan vende sammen”, siger han.

Uddannelse fremmer karrieren

Udover de nye værktøjer, som han har fået, er Brian Kruse Jacobsen

ikke i tvivl om, at hans uddannelser også haft betydning for

hans karrieremuligheder.

demonstreret, at du har et vist overblik og kan klare et vist arbejdspres,

men jeg tror også, at det i høj grad handler om titler.

Når man som arbejdsgiver screener et ansøgerfelt, så kigger man

hurtigt ned over det og leder efter nøgleord, og der skader det

ikke med en ekstra uddannelse”, siger Brian Kruse Jacobsen.

Sponsor på hjemmefronten

Brian Kruse Jacobsens drenge har lige skullet vænne sig til de

nye tilstande: En far, der har tid til at tage i med i svømmehallen,

følge dem til sejlads, tennis- og fodboldkampe eller bare gå en

søndagstur med hele familien.

I en pæn del af deres opvækst har det nemlig mest været deres

mor, Lotte, der har stået for de ting. For når Brian havde fri fra

arbejdet, var de ledige huller i kalenderen fyldt op med studier

– først en HD ved ASB i 2001-2003 og derefter en Executive MBA

ved Henley Business School i 2005-2010.

Nu gør vi det færdigt

”Der er da indimellem, hvor man har spurgt sig selv, om det har

været det værd i forhold til familielivet. Men der har Lotte sagt,

at nu gør vi det færdigt. Så jeg har haft en god sponsor på hjemmefronten”,

siger Brian Kruse Jacobsen.

Han har brugt omkring 15 timer om ugen på studierne ved siden

af chefjobs med 40-50 timers arbejde om ugen. Læsningen har

været i faste rammer – efter arbejde og inden spisetid og fortrinsvis

om søndagen, og ellers har han sat sig ind i kontoret, når tiden

har været til det.

Hele familiens MBA

Uddannelse ved siden af arbejdet kræver to ting, mener Brian

Kruse Jacobsen.

”Du er nødt til at have en personlighed, som gør dig i stand til at

arbejde, når tiden er til det – også selvom resten af familien tager

til familiefødselsdag eller kører til fodbold. Og så er du nødt til at

have fuld opbakning fra din familie til, at du prioriterer sådan. Når

mine kolleger spørger, hvad der skal til for at tage en MBA, så er

det vigtigste, at man har en klar aftale med hele familien. Jeg har

set for mange skæbner undervejs, hvor man ikke havde gjort sig

det klart. Den væsentligste årsag til frafald fra studiet er ikke faglige

udfordringer, det er simpelthen, at man ikke kan få det til at

hænge sammen i forhold til familien og ens arbejdsplads”, siger

Brian Kruse Jacobsen.

For Brian Kruse Jacobsen var det derfor en stor tilfredsstillelse at

tage familien med til MBA-graduation i London i efteråret 2010.

”Det er ikke kun min MBA, det er hele familiens MBA. Turen satte

punktum for forløbet, hvor familien fik set skolen og alle de folk,

der rendte rundt i kapper med diplomer og var glade – så drengene

kunne se, hvad det egentlig var for et sted, deres far havde

brugt så meget tid på”, siger Brian Kruse Jacobsen.


Når mine kolleger spørger, hvad der skal til for at tage en MBA, så er det vigtigste,

at man har en klar aftale med hele familien. Jeg har set for mange skæbner

undervejs, hvor man ikke havde gjort sig det klart...” BRIAN KRUSE JACOBSEN

”Det giver et løft internt i organisationen, men også når jeg har

skullet skifte job. Det har givet nogle nye jobmuligheder både efter

min HD og min MBA. Det har noget at gøre med, at hvis du

har taget en uddannelse sideløbende med arbejde, så har du jo

4 CAnyt CAnyt 5


Aftal det hele – gode råd om efteruddannelse

AF LARS ULRIK JEPPESEN, KARRIEREKONSULENT I CA A-KASSE

Var 2010 endnu et år, hvor du ikke fik optimeret

dine kompetencer Eller hvor du

lærte noget, som du aldrig rigtig fik brugt

efterfølgende Succesfuld efteruddannelse

handler om aftaler, aftaler, aftaler – om

hvad der skal ske og hvorfor – før, under og

efter efteruddannelsen.

Afklaring – hvad vil du, hvad har du brug for

For at du kan få en ordentlig afklaring, er du nødt til at lave en

ordentlig plan for dig selv. 1: Hvad er det for kompetencer, jeg

mangler. 2. Hvad er det, jeg skal være bedre til. Når først du ved

det, så har du både A og B i flytteprocessen. Dér, hvor du er i dag,

og dér, hvor du godt vil hen – de kompetencer, du skal tilegne dig.

Derefter gælder det så om at finde ud af, hvilken efteruddannelse

der passer bedst til behovet. Er det en HD Er det et projektlederforløb

En MBA eller et kortere kursus

Hvor tilegner du dig bedst de kompetencer, som du har brug for,

for at udfylde disse ting, som du ikke har i øjeblikket. Hvis du har

afdækket dit behov og har fundet ud af, hvordan det kan opfyldes,

så har du også argumenterne på plads i forhold til din chef.

Lav evt. et uddannelses-scorecard sammen med chefen næste

gang, du er til MUS-samtale:

1. kolonne: Hvad er det for kompetencer, du skal bruge

2. kolonne: Hvor god er du til dem i dag (på en skala fra 1-10)

3. kolonne: Hvor vigtige er de (på en skala fra 1-10)

Hvis scoren er lav i nr. 2, men høj i nr. 3, så er der et udviklingsbehov.

Aftale med dig selv

Aftalen med dig selv handler først og fremmest om ambitioner

og tid.

Hvad er dit ambitionsniveau Skal du være en A-student, eller er

det fint nok at gå igennem med et mere almindeligt snit.

Hvad har du tid til Hvor mange timer vil det kræve at få topkarakterer,

hvor mange timer kan du nøjes med Udover selve

undervisningen skal der også medregnes tid til forberedelse,

gruppearbejde, opgaver og transport.

Aftale med baglandet

Det kan nok ikke undgås, at der bliver tidspres, når du kaster 10-

20 timers uddannelse ind i en i forvejen travl hverdag, men du kan

gøre meget ved på forhånd at forventningsafstemme og aftale

med baglandet. Er de villige til, at du bruger de næste to år på, at

du i 15 timer om ugen læser lektier og deltager i gruppearbejde

Sæt jer ned og find sammen ud af, hvor de timer så helt konkret

skal komme fra. Er det ægtefællen, der skal stå for alt det praktiske

skal du læse om aftenen og/eller rive søndagen ud af familiekalenderen

til studierne Hvis I på forhånd har aftalt det, kommer

det ikke som en ubehagelig overraskelse bagefter.

Aftale med chefen

Aftal med chefen, hvad der forventes af dig, mens du læser, så I

er enige om rammerne for din uddannelse: Betaler virksomheden

uddannelse og bøger Kan du få fri, hvis der er undervisning på

hverdage Bliver der taget hensyn, eller skal du bare passe din

kvote Er der forventninger fra virksomheden til eksamensresultatet

Hvad nu, hvis du skal bruge et halvt år eller et semester

ekstra på det. Er det acceptabelt eller ikke

Sæt dig ned med din chef og lav en plan for implementeringen,

inden du tager på kursus eller starter på uddannelse. Vi kender

det nok alle sammen, at når man har været på kursus og kommer

tilbage, så ligger der sådan en bunke papirer og sager og venter

på os. Og hvis der ikke er en plan for, hvordan din nye viden skal

bruges, så ryger kursusmappen ind på hylden og bliver den dyreste

støvsamler.

Derfor bliver man nødt til at sige, ’Nu kommer du på det her kursus,

og når du kommer tilbage, så skal du også arbejde med noget

af det’. Og hvis det er nye opgaver, skal man sørge for, at der også

er afsat tid til dem i forhold til de opgaver, man har, og i forhold

til ens afdeling. Det kræver et stykke arbejde, men det er nødvendigt,

hvis efteruddannelsen ikke bare skal være nice-to-know.

”Hvis der ikke er en plan for, hvordan din

nye viden skal bruges, så ryger kursusmappen

ind på hylden og bliver den

dyreste støvsamler”. LARS ULRIK JEPPESEN


HD tidligt og silde

Den ene står tidligt op og læser, inden hun tager på job. Den anden går i gang med

at læse, når børnene er puttet. De mødes på HD-studiet to aftener om ugen på CBS

– den ene for at få papir på sine kompetencer, den anden for at skifte spor...

AF OLE STRAND FOTO DAS BÜRO

6 CAnyt CAnyt 7


Hver morgen kl. 4.45 sætter Karin Eg sig til rette og tyrer marketingbøger

i en time, inden hun kører fra Frederiksberg og møder

på slaget otte i salgsafdelingen hos Ostegrossisten Delimo A/S i

Skævinge ved Hillerød.

Karin Eg har solgt ost og andre levnedsmidler i mange år, men

har kun en gammel uddannelse som bogholder at falde tilbage på.

”Jeg kom inden for salg ved en tilfældighed for mange år siden og

var god til det. Men da jeg for nogle år siden skulle ud og søge nyt

job, stødte jeg på, at man forventede, at jeg havde en eksamen i

forhold til de jobs, jeg søgte, og det blev jeg faktisk ret ærgerlig

over”, siger Karin Eg.

Mindre siksak

Problemerne med at trænge igennem til jobsamtalerne fik Karin

Eg til at se på mulighederne for efteruddannelse, og for 2 ½ år

siden startede hun på HD i en alder af 46 år. I september 2010

startede hun så på HD 2. del Marketing Management, og studiet

har åbnet for nye dimensioner.

”Jeg har nogle andre redskaber i dag,

end jeg havde tidligere. Når man selv lærer

sig tingene, har man en siksak-vej hen mod

løsningerne, men på HD-studiet lærer man

en mere direkte vej”. KARIN EG


”Nu hvor jeg er i gang med uddannelsen, kan jeg godt se, at det

jeg havde lært ikke var nok. Jeg har nogle andre redskaber i dag,

end jeg havde tidligere. Når man selv lærer sig tingene, har man

en siksak-vej hen mod løsningerne, men på HD-studiet lærer man

en mere direkte vej”, siger Karin Eg.

Først da Karin Eg var startet på uddannelsen, fik hun en aftale

med sin chef om, at virksomheden betaler undervisning og materialer.

”Til at starte med havde jeg egentlig forestillet mig, at jeg selv

ville betale uddannelsen. Nok sådan en pigeting, for tænk nu hvis

det ikke går. Hvis man fejler og springer fra, og de så har betalt til

det. Det ville være for pinligt. Men jeg tænkte, nej pokker tage det.

Uanset hvad, så lærer du noget undervejs, som du kan bruge med

det samme. Du udvikler dig jo enormt fagligt og som menneske,

og det har du jo med på arbejde hver dag”, siger Karin Eg.

Små grå i gang igen

Men arbejdet og den praktiske erfaring kommer også med den

anden vej, når Karin Eg mandag og torsdag aften kører fra jobbet

i Skævinge til undervisning på CBS.

”Jeg har nok en fordel ved, at jeg let kan forholde mig til det,

der bliver undervist i. Ikke det hele selvfølgelig, men der er visse

områder, hvor jeg har prøvet tingene i praksis. Omvendt har det

krævet noget at få gang i de små grå. Jeg har jo ikke ligefrem siddet

og boget faglitteratur tidligere”, siger Karin Eg.

Der er fem timers undervisning om ugen, og der er tre moduler

hvert semester – med tilhørende eksamen. Karin Eg bruger omkring

20 timer om ugen på studiet, måske endda lidt mere. Oveni

kommer 37 timers arbejde og lang daglig transport fra Frederiksberg

til jobbet i Skævinge.

”Jeg læser fast om morgenen, og nogle gange læser jeg også en

time, inden jeg lægger mig til at sove og ellers i weekenderne. Det

er fritiden, det koster, men så finder min mand på noget andet at

lave, mens jeg læser. Vi går da også ud en gang imellem, men jeg

er nødt til at prioritere benhårdt, og der har jeg valgt at skære

ned på mine venner. De venskaber jeg har, er heldigvis gamle

venskaber, og de kan godt forstå, at i en periode er jeg ikke til

rådighed, som jeg har været tidligere. Det er du nødt til at holde

fast i, for ellers skrider det lynhurtigt. Hvis du først er bagud, kan

du ikke indhente det, fordi eksaminerne kommer med 5-6 ugers

mellemrum”, siger Karin Eg.

Derfor kan Karin Eg heller ikke byde ind med ret meget ekstra,

hvis der er spidsbelastning i perioder på arbejdet. Og det bliver

accepteret.

maceuten Lea Hyllested, som går på samme HD-aftenhold, ikke

ret meget om salg og marketing.

”Jeg læste 1. del for fem år siden, mens jeg havde en søn. I mellemtiden

har jeg fået en mere og holdt pause fra HD, men er så

startet igen i efteråret. Der har ligesom ikke været luft til det før

nu, og det har heller ikke været relevant i mit nuværende job”,

siger Lea Hylllested, der i 5 ½ år har arbejdet med lovregulering

af lægemidler hos lægemiddelkoncernen GlaxoSmithKline.

For et år siden fortalte hun sin chef, at hun gerne ville starte igen

– og at hun gerne på sigt ville arbejde med marketing.

”Der er ikke mulighed for at arbejde med marketing i mit nuværende

job, så ved PUS (personaleudviklings-samtalen, red.) kastede

jeg mig ud i det, og spurgte min medicinske direktør, hvordan

kan jeg komme over i vores marketingafdeling, for de vil jo ikke

bare ansætte mig derovre fra den ene dag til den anden, uden at

jeg har en viden og en erfaring, uden at jeg kan levere noget”,

siger Lea Hyllested.

Enden på samtalen blev, at GlaxoSmithKline betaler for HD-uddannelsen,

og at Lea ved siden af studierne er begyndt at arbejde

en dag om ugen i virksomhedens marketingafdeling. Der er dog

ikke slækket på hendes gamle arbejdsopgaver, så i realiteten har

hun fået flere opgaver.

”Jeg har fået en midlertidig assistent nogle timer om ugen til at

hjælpe mig med mine hidtidige opgaver, mens jeg læser. Men i

sidste ende er det mig, der har ansvaret, og da det handler om at

følge lægemiddellovgivningen, er det sjældent, at man kan gøre

det 80 %. Der er lige så høje krav, som der hele tiden har været”,

siger Lea Hyllested.

Et liv i tre zoner

Med fuldtidsjob og nye arbejdsopgaver oveni, plus to små børn og

en mand med meget overarbejde i nyt job, er det begrænset, hvor

meget tid Lea kan bruge på uddannelsen.

”Vi har fem timers undervisning om ugen, og så siger de kloge jo,

at der så burde være 15 timers læsning derudover. Men det er der

altså ikke tid til i vores husholdning, og det betyder også, at det

ikke bliver stjernekarakterer og stjerne-indlæring hele vejen. Jeg

har været nødt til at forholde mig til, at studiet i denne omgang

er min tredje prioritet efter arbejdet og min familie. Det er en

accept, som jeg har skullet vænne mig til – at man ikke kan være

perfekt på alle områder”, siger Lea Hyllested.

For at få tingene til at fungere, bliver familien nødt til at prioritere,

og Lea Hyllested deler sin dag ind i tre klart adskilte zoner.

Vildt fedt, når man er i det

I det zoneopdelte liv er der ikke meget plads til fritid og venner.

”Der er ikke meget tid til fritid. Sport er nedprioriteret – lige lidt

for meget måske – og jeg tager aldrig ud alene. Vi ser stadig venner,

men kun i weekenden og kun, hvor vi tager hele familien med.

Men det er vigtigt at huske hinanden på, at vi er i et parforhold

– at der er en grund til, at man har fået de her børn, så en aften

om ugen har vi taget fri til, at vi sidder og laver et eller andet sammen.

Det kan være at se en film eller spille et spil, men studium og

arbejde det er forbudt”, siger Lea Hyllested.

Selvom familien til tider er hårdt spændt for, vil Lea bestemt ikke

ynkes.

”Man får jo et fantastisk drive af alt det her. Jo mere travlt man

har, jo mere når man faktisk. Det er vildt fedt, når man er i det,

at lære noget nyt og bruge det, men jeg glæder mig også til den

28/5 i år, hvor de næste fag er overstået, og der er to måneders

ferie fra studiet. Jeg tror ikke, jeg kunne klare to år i træk uden

en pause – til at reflektere og bruge tingene i praksis og lige komme

igen på sit arbejde, hvis der er noget, som har hængt en lille

smule”, slutter Lea Hyllested.

”Man får jo et fantastisk drive af alt det

her. Jo mere travlt man har, jo mere når

man faktisk. Det er vildt fedt, når man er

i det, at lære noget nyt og bruge det”.

LEA HYLLESTED


”Det er ikke noget, vi egentlig har talt om, men de ved, at det ikke

kan lade sig gøre. Der er jo kun et sted at tage tiden fra, og det er

fra studiet. Og pokker tage at lægge alt mit arbejde og firmaets

ressourcer i uddannelsen, og så ikke komme igennem med det”,

siger Karin Eg.

Ny uddannelse…og mere arbejde

Mens Karin Eg har en del praktisk erfaring at trække på, ved far-

”Når jeg er på arbejde, så fokuserer jeg på det. Når jeg kommer

hjem, er der kun fokus på børnene og huslige opgaver. Så må børnene

være med til at lave mad og sætte vasketøj over, og hvad

der nu ellers skal laves derhjemme. Det kan ikke vente til, de er

puttet. For når børnene sover, så sætter jeg mig til at læse. På den

måde har jeg skullet lære at prioritere og leve meget i nuet. Altså

planlægge og derefter leve i nuet”, siger Lea Hyllested.

8 CAnyt CAnyt 9


Gratis kurser om

jobsøgning, karriereudvikling

og personlig udvikling

Jobsøgning

og karriereudvikling

• Proaktiv jobsøgning

Find frem til de gode job, som aldrig

annonceres.

– Lær at være aktiv på en ny måde. Vi

arbejder med at turde mere...

– Lær nye metoder – tænk utraditionelt

og få nye ideer til at søge job.

– Lad os inspirere hinanden til at gå

nye veje...,vi brainstormer.

• CV og ansøgninger, der virker

Sådan skriver du, så du kommer til

samtale

I CA læser vi over 2000 ansøgninger

og CV’er om året. Kom og få vores bud

på, hvordan du gør en forskel, når du

sender din ansøgning.

• Succes til jobsamtalen

Vær forberedt og få jobbet!

Bliv endnu mere tydelig i din kommunikation

til samtalen.

Få input til, hvordan du får synliggjort

dine kompetencer i forhold til jobbet.

ansøgning, succes til jobsamtalen og

proaktiv jobsøgning.

• Karrierenavigering

Hvilken retning skal du gå

Ved at blive mere bevidst om dine

grundlæggende værdier og kompetencer

skaber du det fundament, der i

sidste ende skal sikre, at dit kommende

job matcher dine ønsker og kvalifikationer.

Personlig

udvikling

• Coaching

Få en smagsprøve!

Få en introduktion til coaching og oplev,

hvordan du kan an vende coaching

i forhold til dit job eller din personlige

udvikling.

• Forhandlingsteknik – Introduktion

Lær at håndtere konflikter i forhandlingen

Få en grundlæggende forståelse for

forhandlingsprocessen samt praktiske

redskaber og teknikker.

• Kommunikation

og Konflikthåndtering

Bliv bedre til at få dine budskaber

igennem

Din evne til at samarbejde og kommunikere

er afgørende for, at du

når dine mål. Bliv endnu bedre til at

kommunikere, så modtageren i højere

grad forstår dine hensigter og undgår

dermed, at uenigheder eskalerer til

mulige konflikter.

• Professionel Networking

Netværk er en af de vigtigste faktorer

for at indgå i det moderne samfund

med succes. Dette gælder både i privatlivet

og i erhvervslivet.

• Præsentationsteknik der virker,

del I

Har du prøvet at præsentere et

budskab, uden følelsen af at trænge

igennem Eller er du usikker, når du

skal formidle et budskab for en gruppe

tilhørere.

• Præsentationsteknik der virker,

del II

Har du erfaring med præsentationer

og ønsker at få feedback på din

personlige stil, eller har du deltaget

i præsentationsteknik del I. På dette

kursus kigger vi nærmere på personlig

stil og virkemidler.

• Mindfulness

Få mere overskud, balance og nærvær

i hverdagen og på jobbet

Mindfulness er et af tidens hotteste

begreber og bruges som en vej til

bl.a. stresshåndtering, medarbejder-

og lederudvikling og til at skabe

mere trivsel i hverdagen.

Dette kursus giver dig en introduktion

til nogle grundlæggende

øvelser, der kan fremme nærvær og

autenticitet i hverdagen.

• Arbejdsglæde er for alle

Ønsker du en større trivsel og tilfredshed

i dagligdagen

Arbejdsglæden påvirker ikke alene

vores gode humør i dagligdagen

og vores omgang med kolleger og

kunder. Den påvirker også vores

produktivitet. Glade medarbejdere

når simpelthen mere.

Lederudvikling

• Lederens karriereveje

Kurset gennemføres over tre dage,

som er placeret med én uges mellemrum.

videre med din karriere enten i

samme eller andet job.

Der arbejdes alle tre dage med egen

erfaring og oplevelser som leder,

hvorfor det er nødvendigt, at du

enten sidder i et lederjob eller har

siddet i et og søger et nyt lederjob.

• Leder på vej

i (sit første) lederjob

At lære noget om ledelse har oftest

været forbeholdt ledere, der har

haft jobbet et stykke tid. Sjældent er

medarbejdere blevet undervist i ledelse,

og sjældent har nyudnævnte

førstegangsledere fået undervisning

eller vejledning i deres job som

leder.

Så på kurset fokuserer vi på, hvad

ledelse er, hvad forventes af en

leder, og ikke mindst hvordan kan

medarbejdere gøre sig klar til at

påtage sig et lederjob.

I øvelser og diskussioner blotlægges

deltagernes lederstile og deres

unikke lederkompetencer. Deltagerne

får redskaber til, hvordan

man kan bruge denne indsigt til

at synliggøre og profilere sig til at

komme i betragtning, når lederjob

skal besættes.

Læs mere, se datoer

og tilmeld dig på

ca.dk/kursus

Kurserne holdes løbende i Kolding,

København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Bemærk. Gebyr på 250 kr.

hvis du udebliver uden afbud

Få faglig

inspiration på

CA’s gå-hjem-møder

på næste side

• Find motivationen i jobsøgningen

Bliv endnu bedre til at motivere dig

selv og holde fokus i din jobsøgning

På dette kursus arbejder vi blandt andet

med motivation og identitet, og du

vil få mulighed for at give din jobsøgning

et 360 graders eftersyn.

Du skal have været ledig i min. seks

måneder, og vi forventer, at du har

deltaget på CA´s kurser om CV og

• Kom stress til livs

med positiv psykologi

Kurset er en introduktion til positiv

psykologi, mindfulness og stress.

Du kan undersøge, hvad der fører til

stress i din hverdag, og hvilke symptomer

og reaktionsmønstre du har.

Du får også en masse praktiske råd

til stresshåndtering, og der trænes i

forskellige mentale nærværsøvelser.

• Styr din hverdag

Sådan bruger du tiden rigtigt og når

mere. Kender du det Tiden slår ikke

til, det bliver sværere at nå det hele, og

der opstår ofte forandringer, som ‘vælter’

planerne Så deltag i et kursus,

der handler om personlig planlægning,

kvalitet og at kunne styre din dagligdag.

Som leder kan det være vanskeligt

at udskille og synliggøre sin indsats.

Det kan have en effekt på din

overordnede og dine medarbejdere,

som måske ikke opdager og påskønner

din ledelse, og for dig kan det

være vanskeligt at dokumentere og

overbevise andre om din ledelse.

Få derfor fokus på, hvordan du synliggør

din egen indsats som leder,

så du står bedre rustet til at komme

10 CAnyt

CAnyt 11


‘Gå-hjem-møder’ foråret 2011

Få faglig inspiration på CA’s gå-hjem-møder. Foredragene starter typisk kl. 17.00 og varer

et par timer. Deltagelse er gratis. Du er velkommen til at invitere én eller flere venner med

– dog skal alle tilmeldes. Læs mere og tilmeld dig på www.ca.dk/foredrag.

• Mindfulness: Den direkte vej!

Mindfulness er den direkte vej til at bruge dine mentale ressourcer

optimalt. Charlotte Mandrup vil gennemgå principperne bag Mindful

leadership® og give dig nogle konkrete værktøjer.

› Sted: København og Aarhus

• Læg krisen bag dig

Det er nu, der skal tænkes nyt, hvis man vil ud af krisen som en af

vinderne. Vi giver en medlevende og til tider provokerende opsang og

gode råd til medarbejdere og virksomheder, der stadig bruger slæbegearet.

› Sted: København

• Kulturmødet på arbejdspladsen

Danske medarbejdere og ledere arbejder i stigende grad sammen

med udenlandsk arbejdskraft, men kulturmøderne går langt fra altid

som ønsket. Hvilke værktøjer kan du bruge for at minimere konflikterne

og udnytte mangfoldigheden – kort sagt skabe det effektive kulturmøde

› Sted: København og Aarhus

• Det grænseløse arbejdsliv

De klassiske opdelinger som grænsen mellem familie- og arbejdsliv,

planlægning og udførelse af arbejdet og interessemodsætningen

mellem arbejdsgiver og -tager bliver udvisket. Det giver nogle helt

nye udfordringer, som vi skal lære at navigere i, hvis vi skal kunne

lede os selv i det grænseløse arbejdsliv. › Sted: København

• Hvem er dit Monster

Få en række oplevelser, kompetencer og værktøjer med hjem, der kan

øge din forståelse af både egne og andres værdier, tanker, kommunikation

og adfærd. Aftenen er baseret på Insights’ psykologiske værktøjer,

der er forankrede i Jungs teorier om forskellige persontyper.

› Sted: Kolding, København, Odense, Aalborg og Aarhus

• Personlig effektivitet

Hvordan forøger du din effektivitet Hvor skal du starte, og hvor skal

du ende Kan du blive bedre til at sætte mål for dig selv og nå dem

…Og hvordan gør du bedst op med de tidsrøvere og forstyrrelser, du

møder hver eneste dag › Sted: Aalborg

• Personlig gennemslagskraft

Kommunikation er magt! Den der kommunikerer bedst – og har den

stærkeste, personlige gennemslagskraft – vinder. › Sted: København

• Teori U

Kender du det Vi kan næsten ikke bruge ordet ’forandring’ uden

at folk vender øjnene opad: ”Nu igen...” Hvad er det, der skal til, for

at skabe varige forandringer for mennesker og organisationer, som

ikke bare bliver opfattet som luftige ord fra ledelsen, men som rent

faktisk gør en reel forskel › Sted: København

• Digitale trends

Den digitale dansker er en kræsen kunde, der vil have det hele – og

det skal være gratis. Hvilke trends er de vigtigste nu Hvilken retning

tager det digitale forbrug af services og kommunikation Og hvordan

kan man være med uden at lave et digitalt projekt til flere millioner

› Sted: København

• Styrkebaseret ledelse

Den styrkebaserede tilgang til ledelse er en effektiv metode til at skabe

resultater, innovation og trivsel. Formår organisationen at bringe

medarbejdernes styrker og ressourcer optimalt i spil, opnår man succes

og vækst – både menneskeligt og forretningsmæssigt.

› Sted: København

• Skab jobmuligheder og relationer med LinkedIn

Få konkret viden og værktøjer til, hvordan du optimerer din personlige

tilstedeværelse på LinkedIn og skaber nye relationer samt indsigt

i de nye muligheder for virksomheder på LinkedIn.

› Sted: København

• Selvledelse er kommet for at blive!

Selvledelse øger medarbejdernes motivation. Hør om sammenhængen

mellem værdibaseret ledelse og selvledelse, kendetegn hos den

selvledende virksomhed og medarbejder, og hvordan selvledelse kan

implementeres. › Sted: Aarhus

• Bedre ROI med avanceret marketinganalyse

Der er pres på ift. at dokumentere effekten af marketinginvesteringerne.

Et af svarene kan være brug af avanceret marketinganalyse og

økonometrisk salgsmodellering. › Sted: København

• Ledelse af Generation Y

Er det mangel på respekt at sidde og kigge på sin iPhone til et møde

Nogen vil måske mene at det er, men ikke Generation Y! Hvordan

leder vi de nye generationer, så vi ikke mister dem eller os selv

› Sted: København og Odense

Rabat på

faglige kurser

Projekt-, Program- og Portefølje styring

PRINCE2® og relaterede uddannelser

20–50 %

Kurser i salg, salgsledelse, kundebetjening

og personlig udvikling

20–40 %

Kurser i finansiel styring

og finansielle værktøjer

20 %

Kurser i ledelse, salg, personlig udvikling

og teamudvikling

20 %

CA samarbejder med en række førende kursusvirksomheder,

der giver op til 50 % rabat på deres kurser.

Der er bl.a. kurser i:

• Ledelse, lederudvikling, projektledelse og programledelse

• Markedsføring og digital kommunikation

• Finansiel styring og finansielle værktøjer

• PRINCE2-certificering

• Salg, forhandling og backoffice

• Personlig udvikling

• Mindfulness

• Grafiske værktøjer – Photoshop o.l.

• Microsoft Office – programmer

Kurser i grafisk produktion og værktøjer,

Microsoft og web

20 %

Kurser i digital salg og markedsføring

25 %

COGNITIVE

L E A R N C E N T E R

Kurser i ledelse, salg, forhandling

og kognitiv coaching

25 %

M A N D R U P ' S

Kurser i mindfulness og mindful leadership

20 %

MBA på en dag!

På kun 8 timer bliver du ført igennem

alle de store navne inden for strategi, ledelse,

organisation, salg og marketing. Succesen, der

har haft mere end 10.000 deltagere i Holland

kommer til København den 12/4-2011.

CA-medlemmer får 20 % rabat.

Se alle kurser og tilmeld dig på www.ca.dk/kompetence

Læs mere og tilmeld dig på www.ca.dk/foredrag


NYT FRA CA ADVOKATHJÆLP


Job med løntilskud er bedre end intet job. Så da Sara Hamdrup fik

mulighed for et løntilskudsjob i en kreativ offentlig virksomhed,

slog hun til. Hvis ikke det gav job bagefter, kunne det da i hvert

fald give mere erfaring og nye kontakter, mente hun, der er cand.

ling.merc. i spansk & kommunikation fra ASB.

Sara Hamdrup,

oversætter

i Danmarks Radio

Først fik hun intet varsel, og så fik hun for kort varsel. Først da CA Advokathjælp kom på

banen, fik Sara Hamdrup den opsigelse og det varsel, som hun har krav på...

AF OLE STRAND FOTO DAS BÜRO

Opsigelsesvarsel gælder

også i løntilskudsjob!

Hun startede i juli i med 4 uger i virksomhedspraktik uden løn i

virksomheden, og startede derefter formelt i jobbet med løntilskud

den 9. august i 2010. Sara blev allerede fra starten kastet

ud i arbejdet.

”Jeg blev ansat som pressekoordinator på et enkelt større projekt,

men samtidig med min opstart tog alle ansvarlige på ferie,

og lige pludselig stod jeg alene med flere andres opgaver og med

håret i postkassen”, siger Sara Hamdrup.

Hun var ved at drukne i arbejdsopgaver, som hun ikke følte sig

kvalificeret eller uddannet til. Det blev til sidst for meget, og Sara

Hamdrup blev i starten af oktober sygemeldt med stress.

Fyret over telefonen

Saras chef var løbende i kontakt med hende under sygemeldingen,

men hver gang fik hun det dårligt og begyndte at sidde og

ryste.

”Den 1. november ringede min chef så og opsagde mig over telefonen.

Jeg spurgte, hvornår det var gældende fra. Det kunne

chefen ikke lige svare på, men henviste til, at det ville jeg få brev

om”, siger Sara Hamdrup.

Men brevet kom ikke. I mellemtiden meldte Sara Hamdrup sig ledig

hos CA og fik at vide, at hun havde krav på et opsigelsesvarsel,

og hvis hun ikke fik løn i opsigelsesperioden, stod hun til en karantæne

for selvforskyldt ledighed.

”Jeg gik lidt og overvejede det, og så kontaktede jeg CA Advokathjælp,

der tog sagen. Det var rart, for jeg havde haft det meget

dårligt med at skulle til at kæmpe for min løn oven i sygemeldingen”,

siger Sara Hamdrup.

Lige ud ad landevejen

For advokaterne i CA Advokathjælp var der ikke mange ben i sagen.

”Det er lige ud ad landevejen rent juridisk. De almindelige ansættelsesretlige

regler gælder også for job med løntilskud, men derfor

kan en arbejdsgiver alligevel nemt komme til at tage fejl af,

hvilke opsigelsesvarsler der gælder. Og det var tilfældet i denne

sag”, siger Steen Marslew, der er advokat i CA Advokathjælp.

CA Advokathjælp skrev til virksomheden med det samme og bad

om at få skriftlig bekræftelse på opsigelsen, herunder oplysning

om opsigelsesvarslet, idet man umiddelbart gik ud fra, at det

efter almindelig funktionærretlige regler var til udgangen af december

måned.

To dage efter skrev virksomhedens personalechef tilbage, at man

havde opsagt Sara inden for prøvetiden på tre måneder, og at hun

derfor den 1. november var opsagt med 14 dages varsel, men at

man pga. tvivl om opsigelsestidspunktet havde udbetalt løn for

hele november måned.

Manglede løn for en måned

Men det er en klassisk fejl at begå mht. prøvetid, fortæller Steen

Marslew.

”Mange har en forventning om, at hvis man blot opsiger en person

inden for de tre måneders prøvetid, så gælder det kortere

prøvetidsvarsel på 14 dage. Men det korte varsel gælder kun, hvis

hele varselsperioden på 14 dage kan ligge inden for prøvetiden”,

siger Steen Marslew.

Prøvetiden var gældende i 3 måneder fra den 9. august til den 8.

november, og opsigelsen skulle derfor være sket senest den 25.

oktober.

”I stedet gælder det almindelige opsigelsesvarsel på en måned

i henhold til funktionærloven, men det skal varsles til udgangen

af en måned, så da Sara først var opsagt den 1. november, havde

hun også krav på løn for hele december måned med”, siger Steen

Marslew.

En ny mail herom til arbejdsgiveren røg af sted, og i løbet af få

minutter var kravet accepteret og pengene på vej.

Advokat giver mere pres

Sara Hamdrup er ikke i tvivl om, at hvis hun ikke havde fået CA

Advokathjælp på banen, havde det taget lang tid at få den korrekte

løn udbetalt.

”Som almindelig lønmodtager har dine argumenter ikke megen

vægt over for arbejdsgiveren. De føler sig sikre på, at de ved mere

end dig om den slags. Det virker helt klart anderledes, når der

kommer en advokat og presser dem lidt. Så reagerer de på en helt

anden måde”, siger Sara Hamdrup.

Hjælpen fra advokat Steen Marslew har ikke kostet andet end det

løbende kontingent til CA Advokathjælp på 50 kroner om måneden.

”Det er meget attraktivt, at jeg er sikker på advokathjælp, hvis

der bliver problemer med ansættelsesforholdene. Jeg har tidligere

været med i en fagforening et andet sted, lige siden jeg blev

færdiguddannet, men jeg syntes, det var for dyrt, og jeg syntes

ikke, jeg brugte fagforeningen nok. Så det her er et godt alternativ”,

siger Sara Hamdrup.

For Sarah Hamdrup er den uheldige oplevelse et overstået kapitel.

Stressen er behandlet, og hun har fået sit drømmejob i

Danmarks Radio, hvor hun oversætter og laver danske tekster til

spanske programmer.

Få hjælp til ansættelsessager

Når du har været medlem af CA Advokathjælp i et

halvt år, har du fuld adgang til ordningen, bl.a. professionel

juridisk rådgivning, herunder også om ansættelseskontrakter

og klausuler.

CA Advokathjælp er en frivillig tilkøbsordning for

medlemmer af CA a-kasse, der giver dig juridisk

bistand omkring dit ansættelsesforhold. Det koster

kun 50 kroner om måneden at være med i CA Advokathjælp,

og beløbet er fradragsberettiget.

Læs mere på www.ca.dk/advokat

14 CAnyt CAnyt 15


SPAR ET TRÆ

CAnyt og nyhedsbrev

på mailen

Hvad med efterlønnen

– siden sidst

Regeringen fremlagde i januar sit forslag om tre elementer i en

tilbagetrækningsreform: En stigende pensionsalder. Afskaffelse af

efterlønnen for alle under 45 år og begrænsning i efterlønnen for

alle mellem 45-56 år. En ny seniorførtidspensionsordning for alle,

der har mindre end fem år til folkepensionsalderen.

Er der råd til det hele,

hvis du mister jobbet

Med CA PlUS tillægsforsikring kan du udover dagpenge få

op til 30.000 kroner ekstra om måneden, hvis du bliver ledig.

Ikke vedtaget endnu

Statsministeren har meldt ud, at han vil invitere til politiske forhandlinger

om reformen i marts eller april – efter fremlæggelsen af

regeringens 2020-plan. Der er altså udelukkende tale om et forslag,

som ikke er vedtaget endnu.

Sikkerhed for pengene

Det efterlønsbidrag, som du evt. har indbetalt til efterlønsordningen,

kan efter de regler, der gælder i dag, overføres til din egen

pensions opsparing. Det gælder også, hvis efterlønnen senere afskaffes

eller forringes for dig.

Læs mere og bliv opdateret om udviklingen i efterlønsdebatten på

www.ca.dk/efterloen/

CA’s nyhedsbreve

30 mile living – lokaliteternes renæssance

Er I flere på adressen, der får CAnyt

med posten. Eller vil du hellere bare

have det elektronisk

Afmeld den trykte udgave af CAnyt

www.ca.dk/e, så får du i stedet en

elektronisk udgave på mailen.

Fra CA’s nyhedsbrev, februar 2011

Det er ikke længere de eksotiske, importerede varer, der ryger i indkøbsvognen.

Forbrugerne vil tilbage til deres rødder. Derfor blomstrer

leverandører af nordiske kvalitetsråvarer også. Forbrugerne vil

have kendskab til produktets oprindelse, ægthed og kvalitet, og det

giver de lokale kvalitetsprodukter en renæssance. mener Kristina

Skovgaard Pedersen fra kommunikationsbureauet Carat Deep Blue.

Læs hele artiklen på ca.dk/kortnyt

Skrappere krav til aktivering i virksomheder

På ca.dk/e kan du også tilmelde dig CA’s

elektroniske nyhedsbrev, som udsendes

en gang om måneden med faglige artikler

og inspiration, invitationer og tilbud inden

for karriere, kompetence og forsikring.

Fra CA’s nyhedsbrev for ledige, januar 2011

Det er slut med at blive sendt i aktivering i den virksomhed, man er

blevet fyret fra. Og der indføres loft for antal aktiverede i offentlige

virksomheder. Beskæftigelsesministeren strammer reglerne for at

beskytte ledige mod dårlige aktiveringstilbud.

Læs mere på www.ca.dk/kortnyt

Spar et træ på www.ca.dk/e

Facebook Places og hvad så

Fra CA’s nyhedsbrev, januar 2011

Det vrimler med lokationsbaserede tjenester, og senest har også

Facebook lanceret Facebook Places for at komme ind i kampen om

brugernes lyst til at tjekke ind. Muligheden for at følge forbrugernes

færden og adfærd, giver annoncørerne mulighed for mere målrettet

kommunikation og det kommer alle til gode, mener Charlotte

Østergaard Jørgensen fra Digital Works.

Læs mere på www.ca.dk/kortnyt

Læs mere om dine muligheder

og tilmeld dig på www.caplus.dk

CA PLUS

| CA PLUS tillægsforsikring tilbydes af Europæiske i samarbejde med MARSH |


Fuldt hus i Smakkedalen

I november flyttede CA’s hovedkontor til Smakkedalen 2 i Gentofte. Organisationen

kom lynhurtigt på plads. Og der er masser af kunder i det nye hus, fortæller CA’s direktør

Christian Friis.

”Vi lukkede ned om fredagen og pakkede ud om mandagen, om

tirsdagen var alle systemer oppe og køre, og de første kunder

kom. Og siden har der været fuldt hus næsten hver dag med medlemmer,

der kommer til rådighedssamtaler, karriererådgivning,

kurser eller for at skrive ansøgninger i jobcafeen”, siger Christian

Friis.

Med det nye hus er der kommet spritnye og meget bedre faciliteter

til CA’s medlemmer. Der er tre kursuslokaler, tre grupperum,

en række samtalerum, en jobcafe med 10 pc-arbejdspladser og et

særligt cafeareal til frokost og forplejning på kurser m.m.

”Før Smakkedalen var de mange aktiviteter spredt over flere forskellige

steder i indre by. Med alle vores medlemsfaciliteter samlet

et sted, er det pludselig blevet synligt, at der dagligt er masser

af kunder i butikken”, siger Christian Friis.

Sparring på stedet

Gitte Kokholm har været fast bruger af CA’s jobcafe – både i CA’s

tidligere kursuslokaler i Bredgade og i den nye jobcafe i Gentofte.

Bedre faciliteter

”Faciliteterne i den nye jobcafe er bedre end i Bredgade. Meget

bedre. Her er der et helt netcafe-miljø med pc’er og telefoner, som

man kan bruge. Og samtidig er det muligt at netværke med andre

og udveksle gode råd”, siger Gitte Kokholm.

For Gitte Kokholm er der en ekstra fordel ved jobcafeen.

”Derhjemme kan du let lade dig distrahere af alt muligt. Når du

er i jobcafeen, er det ligesom at tage på arbejde, og jobsøgningen

kommer i fuldt fokus”, siger Gitte Kokholm.

Sparring på stedet

Gitte Kokholm har også brugt jobcafeen til at få strammet op på

sine ansøgninger.

”Jeg kan gå lige ind til en karriererådgiver og få sparring på de

ansøgninger, jeg er i gang med. Så går jeg tilbage og skriver videre,

og når den så er færdig, kan jeg vende det med karriererådgiveren

igen, hvis jeg vil. Det er da konkret sparring lige på stedet”,

Gitte Kokholm, der er kommet i job igen i midten af februar.

Indbyder til læring

”Helt uden sammenligning” – Annette Pierce er ikke i tvivl, når

hun bliver spurgt om forskellen på de nye kursusfaciliteter i

Smakkedalen og CA’s gamle kursuslokaler i indre by.

”De gamle lokaler fungerede, men også kun lige. De nye kursuslokaler

er langt bedre og rare at være i. De er store, lyse og luftige

og indbyder til læring, hvor de gamle var lidt slidte og mørke, og

ikke alle var lige egnede til formålet”, siger hun.

Annette Pierce var ledig i fem måneder, inden hun 1. februar startede

nyt job i Mærsk Olie & Gas. I den periode har hun været på

flere af CA’s jobsøgningskurser og kurser i personlig udvikling –

både før og efter flytningen.

”Det har været gode kurser, som har hjulpet mig i min jobsøgningsproces.

Også i de gamle lokaler. Men man er altså mere

modtagelig for læring, når omgivelserne er gode”, siger Annette

Pierce.

Plads til netværk

Annette Pierce ser også en fordel i, at alt er samlet et sted, men

med mere plads, så de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden.

”Jeg var med i jobsøgningsnetværket getAhead.dk, som mødes i

CA’s lokaler flere gange om måneden. I de gamle lokaler sad vi tit

lige op ad kurser og medlemssamtaler og gik i vejen for hinanden.

Det gør man ikke i Smakkedalen. De nye og flere arbejdsstationer

i jobcafeen har også gjort det nemmere at ringe ud, når der laves

canvas over for virksomhederne”, siger Annette Pierce.

CA holder hvert år 7.500 rådigheds-

og cv-samtaler og 2.000

karriererådgivninger. Der del tager

yderligere 4.000 medlemmer

i CA’s kurser og gå-hjem-møder.

CA jobcafe

Hver mandag holder CA jobcafe, hvor du kan få sparring på

dine ansøgninger hos en karriererådgiver – både i Aarhus

og i Køben havn. Læs mere på www.ca.dk/jobcafe

Kurser

CA holder 175 kurser om året. Tjek kursusprogrammet på

side 10 eller læs mere på www.ca.dk/kursus

18 CAnyt

CAnyt 19


CA a-kasse, Smakkedalen 2, Postboks 50, 2820 Gentofte

Magasinpost SMP

ID-nr. 42481

LEARNING

IS WHAT

AT MOST ADULTS

WILL L DO FOR A LIVING IN

THE 21ST CENTURY -PERELMAN

Business Institute uddanner fremtidens stærke ledere.

Som pionerer på det danske MBA-marked har vi

gennem 20 år tilbudt eksklusive lederuddannelsereruddannelse

elser.

Med et kompetent team af inspirerende undervisere og fremtrædende erhvervsledere

ervsledere

uddanner vi ledere i strategi- og forretningsudvikling, lederudvikling

samt organisationsudvikling.

ng.

MBA -

Master of Business

ss Administration

istration

pre MBA

MBP - Master of Business ss Psychology

ogy

Top

Governance

BUSINESS-INSTITUTE.

USINESS-INSTITUTE.DK

More magazines by this user
Similar magazines