Mundtlig kommunikation - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Mundtlig kommunikation - Ny i Danmark

Prøve i Dansk 2

Maj-juni 2009

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation

Opgaveark

Delprøve 2

Opgave A: Naboer

Opgave B: Ferie

Opgave C: Arbejde

Produktionsnr. 13


Opgave A – Naboer

Eksaminatorark

Den første prøvedeltager har ca. et halvt minut til at kigge på billede 1.

Eksaminators input til samtalen (formuleres i et situationstilpasset sprog):

Få prøvedeltageren til

• at beskrive personerne og aktiviteten på billedet

• at udtrykke sin mening om situationen og begrunde

• at fortælle om naboer/naboskab, han/hun selv har/har haft.

Derefter gentages proceduren med den anden prøvedeltager med udgangspunkt i billede 2.

Billede 1 Billede 2

Derefter fortsætter delprøven som en samtale mellem de to prøvedeltagere i en inter aktion. Eksaminator har

rollen som mediator og holder samtalen i gang mellem de to prøvedeltagere på en naturlig måde.

Eksaminators input til samtalen (formuleres i et situationstilpasset sprog):

Få prøvedeltagerne til

• at tale med hinanden – og evt. blive enige – om, hvad man kan gøre, hvis man bor i et boligområde,

hvor der er mange, der støjer (fx børn, der råber og slås/unge og gamle, der er sure på hinanden/voksne,

der skændes højlydt) og herunder begrunde deres synspunkter.

Supplerende input, hvis samtalen går i stå, eller hvis prøvedeltagerne hurtigt bliver enige:

Blive uvenner/snakke med de andre beboere/klage til boligforeningen/invitere på kaffe.


Opgave A – Naboer

Billede 1

Illustration: Niels Roland


Opgave A – Naboer

Billede 2

Illustration: Niels Roland


Opgave B – Ferie

Eksaminatorark

Den første prøvedeltager har ca. et halvt minut til at kigge på billede 1.

Eksaminators input til samtalen (formuleres i et situationstilpasset sprog):

Få prøvedeltageren til

• at beskrive personerne og aktiviteterne på billedet

• at udtrykke sin mening om situationen og begrunde

• at fortælle om ferier, han/hun selv har været på/kunne tænke sig.

Derefter gentages proceduren med den anden prøvedeltager med udgangspunkt i billede 2.

Billede 1 Billede 2

Derefter fortsætter delprøven som en samtale mellem de to prøvedeltagere i en interaktion. Eksaminator har

rollen som mediator og holder samtalen i gang mellem de to prøvedeltagere på en naturlig måde.

Eksaminators input til samtalen (formuleres i et situationstilpasset sprog):

Få prøvedeltagerne til

• at tale med hinanden – og evt. blive enige – om, hvor det er bedst for en familie med børn at holde

ferie: i et sommerhus eller i en storby, og herunder begrunde deres synspunkter.

Supplerende input, hvis samtalen går i stå, eller hvis prøvedeltagerne hurtigt bliver enige:

Børn og forældre, der har fri sammen – i skoven/til stranden/på picnic/familiebesøg/zoologisk have/

dyrepark/vandland.


Opgave B – Ferie

Billede 1

Illustration: Niels Roland


Opgave B – Ferie

Billede 2

Illustration: Niels Roland


Opgave C – Arbejde

Eksaminatorark

Den første prøvedeltager har ca. et halvt minut til at kigge på billede 1.

Eksaminators input til samtalen (formuleres i et situationstilpasset sprog):

Få prøvedeltageren til

• at beskrive personerne og aktiviteterne på billedet

• at udtrykke sin mening om den slags arbejde og begrunde

• at fortælle om arbejde, han/hun selv har/har haft/gerne vil have.

Derefter gentages proceduren med den anden prøvedeltager med udgangspunkt i billede 2.

Billede 1 Billede 2

Derefter fortsætter delprøven som en samtale mellem de to prøvedeltagere i en interaktion. Eksaminator har

rollen som mediator og holder samtalen i gang mellem de to prøvedeltagere på en naturlig måde.

Eksaminators input til samtalen (formuleres i et situationstilpasset sprog):

Få prøvedeltagerne til

• at tale med hinanden – og evt. blive enige – om, hvilke job der passer bedst til en kvinde, og hvilke der

passer bedst til en mand, og herunder begrunde deres synspunkter.

Supplerende input, hvis samtalen går i stå, eller hvis prøvedeltagerne hurtigt bliver enige:

Fordele og ulemper ved arbejdstider (dag/aften/nat)/indendørs/udendørs arbejde/mange/få kollegaer.


Opgave C – Arbejde

Billede 1

Illustration: Niels Roland


Opgave C – Arbejde

Billede 2

Illustration: Niels Roland

More magazines by this user
Similar magazines