cruZer - Braun Consumer Service spare parts use instructions ...

service.braun.com

cruZer - Braun Consumer Service spare parts use instructions ...

Svenska

Våra produkter är utformade för att uppfylla de högsta standarder vad gäller

kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta

av din Braun cruZer body.

Läs bruksanvisningen noga och i sin helhet innan du använder apparaten

och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Braun cruZer body är en laddningsbar trimmer och rakhyvel i ett. Du kan

enkelt korta eller avlägsna hår från alla kroppsområden nedanför halsen –

vått eller torrt.

Varning!

• Av hygieniska skäl bör du inte dela din cruZer body med andra.

• Kontrollera regelbundet att sladden inte har blivit skadad. Om sladden är

skadad bör du lämna in apparaten på ett av Brauns servicecenter för

utbyte. En skadad eller defekt produkt bör inte längre användas.

• Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på

apparatens undersida innan den ansluts till ett eluttag.

• Denna produkt är inte menad att användas av barn eller personer med

reducerad fyskisk eller mental kapacitet utan övervakning av en person

som är ansvarig för deras säkerhet. Generellt rekommenderar vi att

produkten förvaras utom räckhåll för barn. Barn bör hållas under uppsikt

för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Beskrivning

1 Trimningskammar

a: «sensitive»

b: «medium» = 3 mm

c: «lång» = 8 mm

2 Trimmer för långa hårstrån

3 Raksystem (Gillette Fusion)

4 Raksystemhållare med frigörningsknapp

5 Reglage med lås-knapp (« »)

6 På-/av-knapp

7 Laddningslampa

8 Laddare

9 Skyddshölje / hållare för duschen

Ansluta och ladda

cruZer body är elsäker och kan användas i badrummet, badet och duschen.

Anslut laddaren (8) till ett vägguttag. Placera cruZer body på laddaren.

55

More magazines by this user
Similar magazines