Lær at tackle kroniske smerter 2012 - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Lær at tackle kroniske smerter 2012 - Patientuddannelse

Lær at tackle kroniske smerter 2012

Stoppet på kurset

(deltaget på 3 moduler eller færre)

Kære kursist

Du har valgt at stoppe på kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om

at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig selv, din opfattelse af og

tilfredshed med kursusforløbet.

Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre kurset bedre for kommende

kursister. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet.

Hvis svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig

krydse af ved det svar, der passer bedst.

Alle oplysninger på evalueringsskemaet er fuldt anonyme og bliver behandlet

fortroligt.

Svarene fra dit spørgeskema vil blive brugt af din kursusarrangør. Desuden

sendes besvarelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning, som samler besvarelser

fra hele landet. Du kan se resultaterne for hele landet på

www.patientuddannelse.info.

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til projektkoordinator Malene

Norborg Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 21 13 90 75, e-mail:

mn@sundkom.dk.

1


De første spørgsmål handler om dine personlige forhold.

1. Hvilken kommune bor du i ______________________________________________

2. Køn (sæt kun 1 kryds)

Kvinde

Mand

3. Hvilket år er du født __________________________

4. Hvad er din ægteskabelige status (Sæt kun 1 kryds)

Gift/samlevende

Fraskilt/separeret

Enlig/single

Enke/Enkemand

5. Hvad er din etniske baggrund (Sæt kun 1 kryds)

Dansk

Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken:___________________________

6. Hvilken uddannelse har du afsluttet sidst (Sæt kun 1 kryds)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen

EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser)

HH/Studentereksamen/HF

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.)

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

2


7. Hvad er din nuværende beskæftigelse (Sæt kun 1 kryds)

Under uddannelse

I arbejde

Sygemeldt

Fleksjob

Førtidspensionist

Jobsøgende

Folkepensionist

I jobtræning

Efterløn

Revalidering

Kontanthjælpsmodtager

Anden beskæftigelse, angiv hvilken:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Indgår kurset som en del af en jobplan/aktiveringsplan eller lignende (Sæt kun 1 kryds)

Ja

Nej

9. Er du kommet på kurset, fordi du: (Sæt kun 1 kryds)

har kroniske smerter

har kroniske smerter og er pårørende

er pårørende til en med kroniske smerter - gå til spørgsmål 13

10. Har du nogen alvorlige eller langvarige sygdomme (Sæt gerne flere krydser)

Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme)

Kræft

Lungesygdom

Psykisk lidelse

Hjerte-kar sygdom

(Fortsættes næste side …)

3


Gigt

Ryg-nakkelidelser

Sukkersyge eller stofskiftesygdom

Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi)

Andet: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

11. Hvor længe har du haft kraftige smerter (Sæt kun 1 kryds)

Hvis under et år, skriv antal måneder:__________

Hvis længere end ét år, skriv antal år:__________

12. Hvad er årsagen til dine smerter (skriv hvad du fejler og sæt gerne flere krydser).

Skriv hvad du fejler:______________________________________________________

Sygdom

Operation

Ulykke

Medfødt lidelse

Bivirkning af behandling

Slid, arbejdsskade

Kendes ikke

Anden årsag

De næste spørgsmål handler om den information, du fik om kurset før

kursusstart.

13. Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for

kursets start (Sæt kun 1 kryds)

Nej - gå til spørgsmål 14

Ja - gå til spørgsmål 15

Ved ikke - gå til spørgsmål 15

4


14. Hvad var anderledes ved kurset i forhold til, hvad du havde forventet

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

De sidste spørgsmål handler om, hvornår du stoppede med at deltage

i kurset og årsagerne til dette.

15. Hvor mange moduler har du deltaget i (sæt kun 1 kryds)

1 modul

2 moduler

3 moduler

16. Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset (Sæt gerne flere krydser)

Jeg var for syg til at kunne deltage

Jeg havde ikke tid

Kurset levede ikke op til mine forventninger

Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker

Kurset gav mig ingen ny viden

Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder

Kurset passede ikke til min situation

Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen

Der var for lidt tid til at tale sammen

Jeg havde ingen transportmulighed

Anden årsag, angiv hvilken:___________________________________________________

______________________________________________________________________________

5


17. Ville du deltage kurset Lær at tackle kroniske smerter igen, hvis du fik muligheden

(Sæt kun 1 kryds og skriv hvorfor)

Ja, fordi ____________________________________________________________________


Nej, fordi ___________________________________________________________________


Måske, fordi ________________________________________________________________

18. Har du yderligere kommentarer til kurset, er du velkommen til at skrive dem her:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.

6

More magazines by this user
Similar magazines