Vi bygger på samarbejde og sund fornuft

blikfang

Vi bygger samarbejde

og sund fornuft

Det trygge byggeri – til gavn for byggeriet, mennesket og miljøet


Christian Torp

Direkte: 6073 1030

christian@torpandersen-as.dk

Mikkel Andersen

Direkte: 2613 9340

mikkel@torpandersen-as.dk

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Silkeborg.

Hovedentreprise: Arbejdernes Andelsboligforening.

Udskiftning af tag, vinduer og døre, 7 etageejendomme med 84 lejligheder

og 15 etageejendomme med 152 lejligheder.

Vi bygger

et solidt fundament

Ekspert i store

renoveringsopgaver

Respekt for den private

bolig giver glade kunder

Der står solide kompetencer og masser af erfaring bag

Torp & Andersen a/s. Som en del af Torntoft & Mortensen har

vi kapacitet til store projekter med en stab af dygtige og erfarne

tømrere og snedkere, bygningskonstruktører og -ingeniører.

Vi udfører alle opgaver fra små fagopgaver til store totalentrepriser,

hvor vi er specialister i renoveringer. Projekterne styres

med sikker hånd af erfarne projektledere, altid i et godt samarbejde

med underleverandører, arkitekter, ingeniører og bygherre.

I fagentrepriser udnytter vi vores kernekompetence i tømrer- og

snedkerhåndværket. Et team af unge og ældre håndværkere

sikrer en bred vifte af kompetencer og alsidighed, som betyder

kvalitet i alle detaljer.

Torp og Andersen er specialister i store renoveringsopgaver, hvor mange boliger skal have udskiftet eller renoveret forskellige elementer.

Vi lægger vægt det gode samarbejde med alle implicerede og det rigtige flow, så projektet bliver gennemført så gnidningsfrit som muligt.

Renovering af boliger kræver mere end faglig dygtighed. Når vi kommer ind i folks bolig, lægger vi vægt at tage hensyn. Vi har respekt

for boligen, og for os betyder ”færdigt arbejde”, at det har været en positiv oplevelse for beboere og alle involverede i projektet.

Det kræver styring med sikker hånd igennem hele forløbet, hvor vi selv står for kontakt og advisering. I kraft af vores samarbejde med Torntoft &

Mortensen har vi både solid administrativ opbakning og manpower til rådighed: 75 tømrere, 12 lærlinge og 12 bygningskonstruktører/ingeniører

sikrer, at vi også magter de helt store opgaver.


Som hovedentreprenør har Torp & Andersen udvist stor ansvarlighed

ved gennemførelsen af renoveringen. Beboerne har ikke været unødigt

generet. Samarbejdet med drift og kvalitetssikring fortjener stor anerkendelse.

– Aage Kristoffersen, Direktør, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg.


Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Egå.

Fagentreprise, Tømrer og snedkerarbejde:

OK Fonden og Aarhus Kommune.

Nybyggeri, 72 plejeboliger

og servicecenter, 6.783 m 2 .

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Silkeborg.

Fagentreprise, Tømrer og snedkerarbejde:

Silkeborg Kommune.

Renovering, rusmiddelcenter og base for

hjemmeplejen, 2.400 m 2 3 etager og

kælder.

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Aarhus.

Hovedentreprise: Boligkontoret i Aarhus.

Facaderenovering og udskiftning af vinduer

og døre, 113 toplanslejligheder

og 18 etplanslejligheder.

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Aarhus.

Hovedentreprise: Boligkontoret i Aarhus.

Udskiftning af vinduer og efterisolering,

72 lejligheder.

Et specielt byggeri

med mange faglige

udfordringer, hvor vi

leverede de nødvendige

kompetencer.

En af byens smukkeste

bygninger fik en gennemgribende

renovering fra

kælder til kvist.

Facaderenovering med nye

vinduer og beklædning.

Vi bygger

fremtidens plejehjem

Et ansigtsløft til

en gammel skønhed

Vi holder, hvad bygherren

lover beboerne

Det ser godt ud,

og det luner

Plejecentret i Egå er model for fremtidens plejehjem med nye

ideer i et spændende byggeri. Det gav også udfordringer for

os. Vi arbejdede bl.a. med Velux VMS modul-ovenlysbånd, som

blev monteret af vores specialuddannede medarbejdere. Torp &

Andersen fik demonstreret den professionalitet, som kommer

af erfaring og faglig dygtighed. Selvom der opstår udfordringer

undervejs i et byggeri, så er en aftale altid en aftale hos Torp og

Andersen, og vi forlader aldrig byggepladsen, før vi har leveret

det aftalte.

Renovering af ældre bygninger byder mange overraskelser.

Vi løste de udfordringer, der dukkede op undervejs i et tæt

samarbejde med bygherren, arkitekt og ingeniør. Her kan vi

trække både egenproduktion og erfarne medarbejdere, der

tænker i løsninger og sikrer kvalitet i projektet. En af Torp og

Andersens vigtigste værdier er samarbejde, for det er netop i

samarbejdet at alt kan lade sig gøre.

Når beboere får renoveret deres boliger af vores håndværkere,

er det altid med respekt for beboernes hjem. Alle aftaler bliver

overholdt, og der tages hensyn til omgivelserne. Oprydning og

rengøring er en selvfølge: Vi efterlader ikke byggerod, men en

renovering til alles tilfredshed. Det kræver sikker styring i hele

projektet, og hos os er det chefen selv, der tager ansvaret for, at

alle aftaler bliver fulgt til dørs.

Grundet stor tilfredshed hos kunden gav dette projekt nøglen til

andre opgaver for Boligkontoret Århus.

Planlægning er nøglen til succes, specielt ved projekter i vinterhalvåret

eller projekter, som strækker sig over flere årstider. Ved

udskiftningen af vinduer og efterisolering i 72 lejligheder skulle

der tages hensyn til, at renoveringen foregik i vintermånederne.

Indendøre tager vi hensyn med flere former for afskærmning af

midlertidige huller, så beboerne oplever mindst mulig gene ved

arbejdet.


Torp & Andersen har været involveret i flere

af vores projekter. Opgaverne har været

meget forskelligartet og nogle endda meget

komplekse. Og ens for dem alle er, at de har

håndteret opgaverne med stort overblik og

faglig stolthed. De har formået, at tilfreds

stille både den enkelte beboer samt

bygherre med arbejdet og opgaveløsningen.

– Johnny Lillethorup, Inspektør, Bolig Kontoret Århus.


Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Hadsten.

Fagentreprise, Tømrer- og snedkerarbejde:

Den Jyske Håndværkerskole.

Efterisolering og tagudskiftning,

4600 m 2 kontor og værksted.

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Ny Solbjerg.

Fagentreprise, Tømrer- og snedkerarbejde:

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd.

Nybyggeri, sognegård 200 m 2 .

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Aarhus.

Hovedentreprise: Aarhus Kommune.

Udskiftning af vinduer, kontor.

Sted:

Bygherre:

Projektbeskrivelse:

Aarhus.

Hovedentreprise: Boligkontoret i Aarhus.

Nybyggeri, velfærdsbygning.

Vores erfarne håndværkere

arbejdede taget, mens

kommende håndværkere sad

skolebænken nedenunder.

Et spændende byggeri,

hvor vores medarbejdere

fik faglige udfordringer i

et utraditionelt byggeri.

Det kræver specialgrej

at skifte vinduer her,

hvis belægning og

beplantning skal bevares.

Et projekt med mange

overraskelser undervejs

Nyt og gammelt

mødes i sognegården

Koordinering til brugerens

tilfredshed

Projektledelse

er godt håndværk

I vores branche er det vigtigt at være fokuseret løsninger i

stedet for problemer. På Den Jyske Håndværkerskole fik vi bevist

vores evne til at være løsningsorienteret, da både personale

og elever skolen også skulle være der under renoveringen.

Den Jyske Håndværkerskole er et ældre byggeri, hvor vi løste

udfordringerne efterhånden, som de dukkede op i udskiftning

af sheet tag og efterisolering. Renoveringsarbejde foregår

næsten altid imens bygningen er i brug, og her er det vigtigt for

os, at der så vidt muligt bliver taget hensyn til alle.

I sognegården havde vi i et godt samarbejde med andre håndværkere

og skabte et utraditionelt byggeri med mange finesser.

Vores dygtige og erfarne medarbejdere kan trække egne

evner i projektet, som spænder over alt tømrerarbejdet fra

limtræsbjælker til finish i detaljerne.

Udskiftning af vinduer med indbyggede persienner i glasset

kræver koordinering. Her sørgede vi for aftalerne med de øvrige

håndværkere og bygherren, så brugerne blev generet mindst

muligt, mens udskiftningen af de tunge vindueselementer

foregik. Vi valgte specialgrej til projektet, så vi kunne efterlade

omgivelserne med belægning og beplantning intakt. Hos Torp

& Andersen råder vi selv over lifte og stilladser til opgaven, og

det giver os fleksibilitet og en billigere løsning.

Som hovedentreprenør har Torp & Andersen stor erfaring med

styring og koordinering af projekter. Det handler om tryghed

for bygherren, som skal have sikkerhed for kvalitet, leveringstid

og ikke mindst økonomi. Når vi tager ansvaret for et projekt

bygger vi et solidt fundament af erfarne medarbejdere, unge

og ældre, som sikrer os kompetencer og specialer til enhver

opgave.En aftale er en aftale, hvilket er en

nødvendighed når der arbejdes i en bygning

med mange brugere. Ligeledes er der rigtig

gode og konstruktive tilbagemeldinger

ved forespørgsler. Anbefalelsesværdig

entreprenør, som aflever et rigtig godt

kvalitetsarbejdet.

– Mads Bay, Bygningskonstruktør,

Bygninger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.


Det trygge byggeri

Torp & Andersen a/s tager sig store og små renoverings- og

nybygningsopgaver i fag- eller hovedentreprise.

Vi er en selvstændig del af Torntoft & Mortensen a/s, og har

dermed kapacitet til meget store opgaver, samtidig med at vi har

en fleksibel og effektiv organisation.

Torp & Andersen står personligt inde for kvalitet, økonomi og

effektivitet i overholdelse af aftaler i de projekter vi udfører.

Det trygge byggeri – til gavn for byggeriet, mennesket og miljøet

Torp & Andersen A/S · Industrivej 3-5 · 8450 Hammel · Tlf. 8761 6100 · www.torpandersen-as.dk

More magazines by this user
Similar magazines