Nyhedsbrev nr. 3 2012 - Emu

emuseum.tekster.emu.dk

Nyhedsbrev nr. 3 2012 - Emu

1. maj 2012, Nyhedsbrev nr. 3

I dette nyhedsbrev omtaler vi undervisningsmaterialer til både grundskolen og gymnasiet. Greve

Museum og Skoletjenesten Københavns Befæstning har lanceret et websted til historieundervisningen

i gymnasiet. Webstedet rummer et væld af spændende kilder og baggrundsmateriale

om Danmark under 1. verdenskrig. AQUA Sø og Naturcenter har i samarbejde med Fjord

og Bælt lavet 3 interaktive moduler om naturens kredsløb for vand, kvælstof og fosfor. Modulerne

kan bruges i faget biologi i grundskolen ældste klasser. Endelig kan du læse om en helt ny

webquest fra e-museum til brug for undervisningen i billedkunst på mellemtrinnet.

Hverdagsliv i krigens skygge – Kilder om Danmark under 1. verdenskrig

I fire år rasede 1. verdenskrig uden for Danmarks grænser. Selvom Danmark var neutral og ikke

deltog i krigen, fik den alligevel stor betydning for den danske befolkning. Greve Museum har i

samarbejde med Skoletjenesten Københavns Befæstning udviklet et nyt undervisningsmateriale

med originalt kildemateriale, der fortæller om Danmarks situation under 1. verdenskrig. Materialet

er primært beregnet til historieundervisningen på de gymnasiale uddannelser.

Let adgang til et overflødighedshorn af materialer med tilhørende arbejdsspørgsmål

Webstedet er meget overskueligt opbygget med direkte adgang til 8 temaer på forsiden: Ernæring

i en krisetid, Danmark som Europas spisekammer, Den neutrale kurs, Teknologi og taktikker,

Hjemmefronten, Befæstningens naboer, Soldaterliv i sikringsstyrken, Den store krig set fra

Danmark. Temaerne er ens opbygget i den forstand, at de alle består af en baggrundstekst

med en tilhørende kildesamling. Baggrundsteksten introducerer emnet og skaber dermed en


2

ramme for forståelsen af kilderne. Kilderne er udvalgt, så eleverne kommer i berøring med

mange forskellige materialetyper: Artikler fra aviser og ugeblade, fotografier, satiretegninger,

politiske taler, statistikker, erindringer og breve. Til at styre elevernes arbejde findes der overordnede

arbejdsspørgsmål til selve temaet og hjælpespørgsmål til hver enkelt kilde.

1. verdenskrig er en central begivenhed i verdenshistorien, men den danske vinkel har hidtil

været underbelyst. Med den nationale vinkel kan der trækkes tråde mellem begivenhederne i

verden, i Europa og i Danmark.

Ernæring i en krisetid

Da 1. verdenskrig brød ud i 1914, blev danskerne usikre på, hvad fremtiden ville bringe. Mange

var bekymrede for deres opsparing og valgte at få vekslet deres penge i banken til guld, af frygt

for at pengene ville miste værdi. Befolkningen frygtede også, at der ville opstå varemangel, så

mange begyndte at hamstre. Det betød, at der blev mangel på varer, der ellers ville have været

nok af. Priserne på almindelige fødevarer steg derfor voldsomt allerede i den første måned.

Varemangel betød, at man i Familiejournalen

fx kunne finde kostplaner

som vist til venstre. Her kan

man læse, hvordan familien kan få

de nødvendige kalorier ved at spise

kartofler, groft brød, grød – med

tillæg af margarine.

Regeringen greb hurtigt ind overfor

varemanglen ved at regulere priserne

på vigtige produkter. For at

reguleringen kunne fungere i praksis,

var der brug for samarbejde

mellem politikere, embedsmænd,

fagfolk og organisationer, der repræsenterede

f.eks. erhvervsliv

eller særlige samfundsklasser.

Reguleringen blev således gjort til en fælles sag for hele befolkningen. Erfaringerne fra 1. verdenskrig

er siden blevet set som optakten til den moderne danske velfærdsstat.

Prøv hverdagsliv i krigens skygge: http://e-museum.emu.dk/public_bogkort.doid=39788621

Vandets kredsløb, kvælstofs kredsløb og fosfors kredsløb

AQUA Sø og Naturcenter har i samarbejde med Fjord og Bælt lavet 3 læringsmoduler, der forklarer

kredsløb, der er afgørende for alt liv på jorden: vandets kredsløb, kvælstofs kredsløb og

fosfors kredsløb. Modulerne er beregnet til biologiundervisningen i grundskolens ældste klasser.

De tre moduler har samme struktur, idet de alle tager udgangspunkt i en illustration af det

konkrete kredsløb, så eleven får en forståelse af den overordnede sammenhæng.


3

2

På tegningen findes en række ord, som eleven kan klikke på for at få en forklaring af de enkelte dele af

kredsløbene. Afhængig af vidensbehov kan eleven enten læse en kort letforståelig introduktion eller dykke

ned i en længere beskrivelse, der rummer langt flere detaljer.

Vandets kredsløb

Vandet på jorden er altid i bevægelse: på, over og under jordoverfladen. Mens vandet bevæger sig rundt i

kredsløbet skifter det tilstandsform mellem væske, gas og fast stof. På trods af, at ferskvand er essentielt for

alt liv på jorden udgør det kun 3% af den samlede mængde vand på jorden; det største af jordens vanddepoter

er oceanerne, der rummer 96,5%. Knapt en tredjedel af ferskvandet findes i grundvandet.

Kvælstofs kredsløb

Kvælstofkredsløbet er den vedvarende forandring og omlejring af grundstoffet kvælstof fra atmosfæren over

biomassen (dyr og planter) til jorden og tilbage. Kvælstof optræder i en række forbindelser, som har betydning

for alle økologiske processer i større eller mindre grad.


4

2

Fosfors kredsløb

Fosfor er et meget vigtigt stof for planter og dyr. Det indgår bl.a. som komponent i DNA og RNA

og i knogler og tænder. Fosfors kredsløb hænger nøje sammen med vandets kredsløb, da det

primært er vand, der bringer fosfor rundt. I de seneste år har mennesket påvirket dele af dette

kredsløb ganske massivt, fordi brugen af fosfor i industri og landbrug har betydet en kraftig

stigning i udledningen af fosfor til vandområderne. Rensning af byspildevand har dog reduceret

fosforbelastningen kraftigt.

Prøv Vandets kredsløb: http://e-museum.emu.dk/public_bogkort.doid=38721442

Prøv Kvælstofs kredsløb: http://e-museum.emu.dk/public_bogkort.doid=38721865

Prøv Fosfors kredsløb: http://e-museum.emu.dk/public_bogkort.doid=38721630

Formidling på gadeplan – en helt ny webquest til billedkunst

Rigtigt mange danske museer har lavet undervisningsmaterialer til faget billedkunst i grundskolen.

Vi har derfor fået udarbejdet en webquest, som fører elever på mellemtrinnet igennem et

fagligt sammenhængende udvalg af de mange online tilbud på e-museum. Materialet består af

to dele: en lærervejledning og selve webquesten henvendt til eleverne.

Webquesten handler om at bruge det udendørs rum

til at skabe værker, der på en gang pynter og formidler

læring. Eleverne arbejder i grupper med forskellige

formidlingsformer, men indenfor samme rammer:

Værkerne skal formidle viden om matematikkens

former til elever i indskolingen. Elevernes formidling

kan fx være: former, størrelser og beliggenhed,

modeller, mønstre og symmetri, afstand, flade,

rum og vægt.

Prøv Formidling på gadeplan: http://e-museum.emu.dk/public_bogkort.doid=40056018

More magazines by this user
Similar magazines