A 1 ELEK TRISK TR A NSPO R T - Transportens Innovationsnetværk

tinv.dk

A 1 ELEK TRISK TR A NSPO R T - Transportens Innovationsnetværk

Transportens

Innovationsnetværk

A1 ELEKTRISK TRANSPORT

A1 – Elektrisk Transport

I de kommende år vil en bred vifte af elektriske køretøjer blive introduceret nationalt

og internationalt. Tunge og lette køretøjer med forskellige drivlinjetyper, elbiler, Plug-

In hybrider, nichekøretøjer, forskellige batterityper og kombinationer med nye teknologier

såsom brændstofceller vil skabe nye muligheder, være mere miljøvenlige, mere

effektive men også kræve tiltag bl.a. på infrastruktursiden. Der er behov for at skabe

tryghed og gennemsigtighed omkring introduktionen af elektriske køretøjer og den

nødvendige infrastruktur i Danmark. Der bliver udfordringer til infrastruktur, bl.a. på

tankstationer, i parkeringsanlæg, ved rastepladser, butikscentre og hos private. Standardisering

og sikkerhed vil være en stor udfordring for elektrisk transport i de kommende

år. Emnet er aktuelt for mange brancher.

Formålet og fremgangsmåden

At fremme erfaringsdeling og dannelse af demonstrationsprojekter og udviklingsprojekter

er en vigtig del af formålet. Nye teknologiområder giver nye industrielle muligheder

for at medvirke til og påvirke udviklingen. Derudover er formålet at fremme

klima- og miljøvenlige teknologiske løsninger der reducerer afhængigheden af fossile

brændstoffer i person- og godstransport, at understøtte udbredelsen af energieffektive

hybrid og batteri køretøjer, at understøtte udrulningen af ladeinfrastruktur til

plug-in hybrider og batteri køretøjer, samt at understøtte udvikling af reguleringssystemer,

der gør plug-in hybrider og elektriske køretøjer til aktive virkemidler i forhold

til elsystemet.

Dette vil ske gennem videndeling og erfaringsudveksling omkring køretøjsteknologi,

komponent teknologier og infrastruktur. I A1 er der desuden etableret en række

fokus/temagrupper som beskrevet nedenfor:

Køretøjsteknologi for både professionelle og private elektriske køretøjer. Indsamling

af State of the Art viden om kommende teknologier på køretøjs og komponent niveau.

Batterierne er en central komponent i de elektriske køretøjer og teknologiudviklingen

bør følges. Elektriske køretøjer kan få udvidet deres rækkevidde med

forskellige former for on-board range extenders (el-generatorer), bl.a. brændselsceller

eller små forbrændingsmotorer sammenbygget med generatorer. Energibærerne

kan være brint, metanol eller diverse mere traditionelle brændstoffer.

Ladeinfrastruktur for rene elbiler og Plug-In hybrider. Udbredelse af elektriske køretøjer

stiller krav til ladestik/stander, afregning, intelligent styring, human interface

mm, og vil lede til mange nye forretningsmuligheder.

Sikkerhed, standardisering og drifts-økonomi. Sikkerhed i håndtering af køretøjer

med stærkstrøm og højkapacitetsbatterier med fokus på daglig drift, rednings-tjenesten,

værksteder og f.eks. transport af batterimoduler (> en celle). Følge standardiseringsarbejdet

i bl.a. i S454:elbiler og S605:brint og brændselsceller.


Transportens

Innovationsnetværk

A1 ELEKTRISK TRANSPORT

Sideløbende med fokus og netværksgruppernes arbejde vil sekretariatet scanne en

række områder for potentielt relevante netværksdeltagere især med fokus på erhvervspotentiale.

Der vil ske informationsindsamling om brugerne og producenter af

udstyr og teknologier, der er relevante for transportmidler, specialkøretøjer og integreringen

af elektriske køretøjer i det samlede energisystem med henblik på inddragelse

i virksomhedsworkshops.

Arrangementerne søges afholdt i samarbejde med lokale virksomheder, videninstitutioner,

uddannelsesinstitutioner og lokale erhvervsråd.

FORVENTEDE EFFEKTER I VIRKSOMHEDER OG SAMFUND:

Videnindsamling og deling imellem de forskellige aktører i Danmark.

Medvirke til at gøre Danmark attraktiv som testland for plug-in og batteri køretøjer

så internationale bil producenter vil vælge at teste deres elbiler i Danmark.

Netværket kan medvirke til at understøtte innovation i små såvel som store virksomheder

og til at styrke udviklingen af nye teknologiske produkter.

Virksomheder, som ikke i dag er en del af branchen, kan få mulighed for at udvikle

produkter på området og fungere som underleverandører af tekniske løsninger til

energi og transport industrien.

Netværket giver muligheder for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner

for derved at få udviklet de nødvendige teknologier i virksomhederne.

Deltagelse i netværks- og temagrupper giver virksomhederne adgang til at dele informationer,

data og praktiske erfaringer med anvendelsen og drift af nye køretøjsog

skibsteknologier såsom hybrid teknologi. Herved kan mulige udviklingsområder

identificeres og udvikles som en interaktiv proces mellem producenterne, brugere,

videninstitutioner og de øvrige parter i projektet.

Yderligere Information: Lars Overgaard: lod@teknologisk.dk

TINV sekretariat, info@tinv.dk, Tel.: 7731 0926

www.tinv.dk

More magazines by this user
Similar magazines