ADHD UGE 2012: 17.-23. september - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ADHD UGE 2012: 17.-23. september - ADHD: Foreningen

NR. 3 · september 2012

Lokalafdelingen Storkøbenhavn

ADHD UGE 2012: 17.-23. september


Hej alle sammen

Til efteråret ligger der en del aktiviteter foran

os. Den 6. - 7. september er der ADHD konference

i Nyborg. Årets tema er Viden – Handling

– Trivsel, og åbningstalen holdes af Social- og

integrationsminister Karen Hækkerup. At vores

socialminister taler på årets konference ser vi

som et tegn på, at ADHD er kommet helt til tops

på dagsordenen med størst muligt fokus på,

hvad der kan gøres for mennesker med ADHD.

Bare 10 dage senere er der ADHD-uge 2012.

Den starter mandag den 17. september og slutter

søndag den 23. september, og ADHD Storkøbenhavn

har 4 aktiviteter i løbet af ugen. Om

disse kan du læse mere inde i bladet. Det vil

være rigtigt godt, hvis mange af jer vil deltage

i ugens aktiviteter.

Midt i oktober er ADHD Storkøbenhavn igen

standholder på loppemarked i Forum lørdag

den 13. og søndag den 14. oktober. Vi håber at

se mange af jer tage forbi og gøre et loppefund

samtidig med at I støtter jeres lokalafdeling.

Jeg minder jer om, at der stadig er 2 kurser

og 1 foredrag i efteråret. Check det lille kursuskatalog

vi sendte ud med blad 1.

Håber alle havde en god sommer.

Christian Kirkemo

OPRÅB

Vi

mangler frivillige til generel assistance og til at lave dette

dejlige lille blad, så har du lyst, er det bare at henvende dig

til os på vores mail frivillig@adhdstorkbh.dk eller benyt

vores kontaktformular på vores hjemmeside.

Vi ønsker dig hjertelig velkommen!

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD indebærer, at der er afvigelser inden for områderne opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 3


Dinsens Klumme

De fleste museer er temmelig kedelige udstillinger

af døde ting; nogle er lavet lidt spændende,

og så er der museer, der er levende.

Her i sommerferien var jeg med min familie

på et af de levende museer: Sporvejsmuseet

Skjoldenæsholm. Her er støvede kustoder, der

med strengt blik holder øje med gæsterne og

udstillingsgenstandene: Nej, her leger de ansatte

med tingene, viser hvordan de ser ud, lyder

og virker. Og hvis man henvender sig med et

nysgerrigt spørgsmål, så forklarer de begejstret

på en måde, så man man smittes og får lyst til

at vide mere!

Jeg er blevet ret vild med det sted, hvilket

dem der kender mig nok ikke kan undres over:

Jeg elsker gammel teknik, og det er lige netop,

hvad man kan dyrke på sporvejsmuseet.

Men det er nu ikke for at reklamere for stedet,

at jeg skriver om det her, for det, der virkelig

imponerer mig ved Sporvejsmuseet, er al den

begejstring og rummelighed, som man møder

– og at det er drevet næsten 100% ved frivilligt

arbejde!

Vi taler meget om, hvordan vi styrker det frivillige

arbejde i ADHD-foreningen. Knud Aarup,

forfatter til bogen Frivillighedens Velfærdssamfund

og indtil i år medlem af hovedbestyrelsen

i foreningen, taler om, at frivillige også skal føle

forpligtelse overfor helheden og fællesskabet:

Frivilligt arbejde skal ikke kun være sjovt og frit

for den enkelte, det skal også gøre en forskel

for andre.

På Sporvejsmuseet går tingene op i en højere

enhed: De frivillige har det sjovt, det er helt

tydeligt, men de har også forpligtet sig: Der er

køreplaner, tidspunkter og punktlighed. Og så er

der gæster, der skal have en god oplevelse, hvilket

i øvrigt gælder alle: Børnene, der får klippet deres

billetter (og får en ekstra når den første er brugt

op – alle ture er gratis når først entreen er betalt)

og har lov at løbe rundt og se og prøve de gamle

vogne; og vi voksne der kan nyde stemningen og

få historierne og noget at vide om teknikken.

Ind imellem kunne jeg som far til et ADHDbarn

blive helt bange for, om den gamle mekanik

kan gå i stykker. Men vognene blev jo bygget til at

blive brugt, og de er levende, fordi de stadig bliver

brugt, og det er jo til glæde for alle: De frivillige

ansatte og for os betalende gæster!

Kan vi overføre noget af det, de gør på Sporvejsmuseet

til det frivillige arbejde i ADHDforeningen

Ja, det tror jeg vi kan. For det siger

noget om at det kan lade sig gøre at finde frivilligt

arbejde, der både er sjovt og forpligtende, og som

gør en forskel for andre mennesker.

Og derudover tror jeg vi kan lære at der skal

være noget at mødes om: Som de kurser vi arrangerer,

vores netværk, vores caféarrangementer,

de politiske dagsordener vi kæmper for – men

mulighederne er ubegrænsede. Kun fantasien

og tiden sætter grænser. Lyst og meningsfuldhed

følger gratis med!

Forsidefoto er taget af Anders Dinsen

Deadline for levering af materiale til blad nr. 4/2012 er 20. oktober 2012.

Venligst send det til blad@adhdstorkbh.dk

Angiv om indlæg skal under ”Medlem til Medlem” eller ” Medie Anmeldelse”.

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 5


Spejlmøde

Ballerup Kommune og psykoterapiklinikken ved

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

Hospital afholdte tirsdag den 28/8 et spejlmøde.

Facilitatoren, Charlotte Bredahl Jacobsen fra

KORA, havde bedt os om en kandidat eller to.

Formålet med mødet var, at overbevise en

gruppe terapeuter og sagsbehandlere om nytten

af at bruge feed back fra familierne selv til

at forbedre behandlingen.

Hjælpen består i at deltage ved et såkaldt

spejlmøde. På et spejlmøde guider en facilitator

en til to forældre igennem en snak om deres

oplevelser af mødet med ’systemet’. De ansatte

sættes til at lytte – og læres at lytte anerkendende

og taknemmeligt for den viden de stilles

til rådighed af forældrene. Når forældrene er

taget hjem igen, skal de ansatte/behandlerne

igennem en proces hvori de skal finde ud af,

hvordan de kan omsætte den indsigt de fik fra

forældrene til at forbedre deres samarbejdsog

kommunikations former. Baggrunden er,

at psykoterapiklinikken ved Glostrup Børneog

Ungeambulatorium og Ballerup Kommune

sætter 35 terapeuter og behandlere på fælles

skolebænk for at lære dem om bedre måder

at samarbejde og kommunikere med familier

på – med udgangspunkt i familiernes behov.

Det er deres erfaring, at når man sætter behandlere/ansatte

på tværs af sektorer sammen

for at diskutere bedre samarbejde og kommunikation,

så bliver de meget orienterede mod

hinanden. Familiernes perspektiv bliver let glemt

i den proces. Derfor er det rigtigt vigtigt for os,

at genindsætte familierne som midtpunkt for

arbejdet – og for dette fælles skolebænkprojekt.

Det lykkedes os at finde en kvinde, der havde

mulighed for at deltage på det møde. Hun forbliver

anonym men er os bekendt. Efterfølgende er

vi orienterede om hendes oplevelse af det meget

interessante møde og dens møde form. Her er

hendes kommentarer:

”Jeg fortalte min egen historie, om mine erfaringer

på godt og ondt, mine tanker omkring

”systemets” håndtering af ADHD-ramte familier,

om at bygge broer, om forståelse, om rummelighed,

om at spørge og derpå lytte og anerkende

– og en hel masse andet. 35 specialister lyttede

koncentreret og blev vist også inspireret – det

gjorde jeg også - samtale fremmer forståelsen,

som nogen engang sagde. Ser dette møde som

udgangspunktet til en positiv fremtidig dialog,

hvor familiens behov er i fokus! Skøn og bekræftende

oplevelse.

De folk, som mødte op for at lytte og lære

mere, var folk, som i dag arbejder i ”systemet”

- børnepsykiatere, sagsbehandlere, ansatte ved

psykiatrien på hospitaler, ved PPR, ved kommunens

enheder for særligt ramte familier, børnepsykologer

osv. Jeg tror, det blev tydeligt, at der

mangler samarbejde på tværs (rent fagligt) og

ikke mindst: at systemet må inddrage den enkelte

familie og dennes behov på en helt anden måde,

end man gør i dag - at sårbare familier/børn/

unge ikke passer ind i kasser og kan tilbydes en

standardbehandling. At vi ikke prøver at snyde,

når vi beder om hjælp, at det kan være meget

svært at forstå, hvilke udfordringer vi har med

et ”usynligt” handicap inde på livet.... og en hel

masse andet.

Oplevelsen bekræftede mig i, at der er brug for

oplysning og yderlig sparring på området samt,

at der er rigtig mange, som har noget at bidrage

med. Det SKAL vi bruge. Det vil betyde færre frustrationer

på begge sider af bordet. Min hensigt

er at arbejde videre med den tanke og forfølge

nogle af de tanker og ideer, som mødet medførte.”

Vi synes, dette tiltag er så godt for alle med

ADHD, at vi har valgt at bringe det i bladet.

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 7


Næste 2 kurser vi tilbyder:

K9: Forældre med ADHD – v/ Anne-Camilla Nielskov, socialrådgiver

DATO: 27. oktober kl. 10-16

NYT STED: SR - Bistand, Tagensvej 70, 1. Kbh. N.

Pris:

kr. 150,- inkl. forplejning.

Tilmelding: Senest 20. oktober 2012 på skkursus@adhd.dk

K10: Vejen mod voksenlivet – v/ Ulrick Moesgaard, Søren Berg og Inge Louv

DATO: 24. november kl. 10-14

NYT STED: SR - Bistand, Tagensvej 70, 1. Kbh. N.

Pris:

kr. 150,- inkl. forplejning.

Tilmelding: Senest 16. november 2012 på skkursus@adhd.dk

Alle medlemmer er velkomne til

EFTERÅR 2012

12. september 19.00 – 21.00

Caféaften

i Valby Kulturhus

19. september 19.00 – 21.00

26. september 19.00 – 21.00

3. oktober 19.00 – 21.00

10. oktober 19.00 – 21.00

17. oktober 19.00 – 21.00

24. oktober 19.00 – 21.00

31. oktober 19.00 – 21.00

7. november 19.00 – 21.00

14. november 19.00 – 21.00

21. november 19.00 – 21.00

28. november 19.00 – 21.00

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 9


Fra medlem til medlem

Unge-netværk

Vi har et stigende antal henvendelser fra forældre,

der savner netværk for ugen i alderen

10-15 år. Hvis du gerne vil stå for oprettelse og

afholdelse af sådan et netværk i din kommune,

venligst skriv til netvaerk@adhdstorkbh.dk og vi

vil kontakte dig om, hvordan vi kan få dig i gang.

Tovholdere

Vi vil meget gerne have en netværksgruppe af

tovholdere i hver af de 16 kommuner, vi dækker.

Har du lyst til at være med, kontakt os på

frivillig@adhdstorkbh.dk med din kommune i

subjekt-linjen og dine kontaktoplysninger. Så

kontakter vi dig med detaljer og planer.

Kommune Tovholder e-mail

København

Frederiksberg

Hvidovre

Rødovre

Tårnby Christian Kirkemo ck@adhdstorkbh.dk

Dragør

Ballerup

Herlev

Gladsaxe Anders Dinsen ad@adhdstorkbh.dk

Gentofte

Høje Tåstrup

Ishøj

Brøndby

Vallensbæk

Albertslund

Glostrup

Indlæg til denne side sendes til storkbh@adhd.dk · De sættes også på vores hjemmeside

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 11


FÅ INDSIGT & INDFLYDELSE

Kære medlem

Har du lyst til at bruge lidt tid på en god sag og

samtidig blive klogere på ADHD Så er kursusudvalget

lige noget for dig!

Vi mangler et par frivillige til varetagelse

og fordeling af opgaver som: mailbesvarelser,

lokalebooking, bestilling af forplejning, kontakt

til oplægsholdere, kontakt til bestyrelsen

i lokalforeningen, deltagelse som tovholder og

vært på de årlige 6-8 kurser.

Du får en masse erfaring i organisering og

koordinering, teamsamarbejde og er med til at

bestemme, hvilke kurser skal udbydes, og oveni

hatten får du en masse indsigt via alle de gratis

kurser og mulighed for at netværke og udveksle

med andre medlemmer.

Kom og vær med, du behøver ingen særlige

forudsætninger, udover overblik, commitment

og engagement i vores fælles sag. Hvis du har

spørgsmål eller vil melde dig på banen, så mail

til os på skkursus@adhd.dk

Vi glæder os til samarbejdet!

Louisa og Dyrley

Bestyrelsens mødeplan for 2012

oktober-møde er mandag 22. oktober 19 - 21

november-møde er mandag 12. november 19 - 21

Ønsker du emner behandlet,

skal du sende dem til os 7 dage inden et møde på:

bestyrelsen@adhdstorkbh.dk

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 13


VIL DU PÅ FORSIDEN

ADHD-afdeling Storkøbenhavn gentager

konkurrencen for medlemmerne.

Din tegning kan blive forside på

det næste lokalblad.

De, som har lyst til at deltage i konkurrencen, indsender

en tegning i format A4 stående. Tegn eller

mal et billede. De indsendte tegninger vil blive

bedømt ved vores bestyrelsesmøde i oktober

2012. Bestyrelsen skal derfor have de indsendte

tegninger senest den 20. oktober, 2012. Udover

at vinderen får sit kunstværk på forsiden af blad

4/2012, belønnes der med et gavekort.

Konkurrencen gælder for medlemmer af

adHD-foreningen, som modtager vores lokalblad.

Send din tegning senest den 20. oktober 2012

med oplysning om navn, adresse, tlf. og medlemsnummer

til:

ADHD Foreningen Storkøbenhavn

Langesøvej 18

2770 Kastrup

Indsendte tegninger returneres ikke og ADHDforeningen

forbeholder sig retten til at anvende

de indsendte tegninger.

Vi har brug for din e-mail adresse

Venligst benyt kontaktformularen på vores hjemmeside

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 15


Kursustilbud

fra DGI

Psykiatritopmøde

2012

DGI har et kursustilbud til jer, der arbejder

med – eller ønske at arbejde med – idræt

og børn med ADHD, autisme og lignende

opmærksomhedsforstyrrelser.

Det afholdes 18. november 2012

kl. 10-17 og koster kr. 750,00.

Tilmeldingsfrist:

15. oktober 2012 via DGI’s hjemmeside

under arrangementer. www.dgi.dk

Yderligere info:

Samme sted eller på:

www.adhdstorkbh.dk

Det Sociale Netværk af 2009

afholder Psykiatritopmøde

Lørdag den 6. oktober 2012

på Frederiksberg Gymnasium.

Målgruppe:

Sårbare, pårørende, ildsjæle, politikere,

unge og gamle er meget velkomne.

Tilmelding:

www.detsocialenetvaerk.dk

Er du medlem af vores FACEBOOK grupper

ADHD Foreningen Storkøbenhavn” – der henvender sig vores medlemmer.

ADHD Cafe” – der henvender sig til brugere af vores cafe.

ADHD Foreningen” – den er for alle!

Loppemarked i Forum 13. - 14. oktober 2012

Vi ønsker antikviteter og bedre genbrug og tager meget gerne imod ting

og donationer.

Skriv til stoet@adhdstorkbh.dk og vi arrangerer at hente effekterne.

På forhånd hjertelig tak for din støtte og opbakning til vores forening.

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 17


ADHD UGE 38 – 2012

mandag 17. september - søndag 23. september

3 foredrag og en aktivitetsdag

Tirsdag 18. september 2012 kl. 19-21

Foredrag

med Anne Marie Geisler Andersen

Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby.

(Lige ved siden af Stengården Station på S-Tog A linjen)

Tidligere folketingsmedlem, mor, forfatter,

på landsholdet i ultraløb, diagnosticeret med

ADHD. Hør Anne Marie Geisler Andersen fortælle

om, hvordan det opleves at have ADHD

og om hendes stressfølsomhed, depression,

søvnproblemer og OCD - og ikke mindst om

mestringsstrategier: Hvordan hun får hverdagen

og livet med familie og daglige udfordringer til

at hænge sammen. ADHD optræder nemlig

sjældent alene: Mange mennesker med ADHD

lever med andre problemer eller træk af andre

lidelser end blot opmærksomhedsproblemer

og aktivitetsniveau. Anne Marie er forfatter til

bogen “Frem i Lyset”, der udkom i 2011 og er

hovedbestyrelsesmedlem i ADHD-foreningen.

Efter foredraget vil vi holde en åben diskussion,

hvor Anne Marie vil deltage.

Onsdag 19. september kl. 19-20.30

Foredrag

med ADHD Coach Bettina Lindh

& ADHD Coach Peter Friedberg

Valby Kulturhus 3. sal.

Emnet er praktiske tilgange til håndtering og

mestering af en hverdag med ADHD. Der tages

udgangspunkt dels i det arbejde der indgår i

ADHD Coach uddannelsen dels i det praktiske

arbejder der udføres som ADHD Coach. Begger

er uddannet udfra samme lære som ADHD

Chach hos Anders Rønnau.

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 19


Torsdag 20. september 19-20.30

foredrag » ADHD og Inklusion «

for alle ved Anders Dinsen

Valby Kulturhus 3. sal.

Er dit barn inkluderet i folkeskolen Eller snakker

man om, at det skal det Eller står dit barns

specialskole/gruppeordning overfor at blive

lukket Du er ikke den eneste. Vi er mange,

der har erfaringer med inklusion – gode, såvel

som mindre gode. I dette foredrag, hvor du får

lejlighed til at komme til orde undervejs, vil

du høre om, hvad inklusion er godt for. Bl.a.

vil vi komme ind på Salamanca Erklæringens

idealer om at bekæmpe diskirimination og vi

vil tale om Capacent rapportens dokumentation

af specialskolernes tilsyneladende lave

faglige niveau. Helt konkret vil vi se på, hvad

det enkelte barn kan få ud af at være i en helt

almindelig folkeskole med den mangfoldighed

af aktiviteter og tilbud, som den rummer, og

hvor vigtigt det er at se barnets evner og at

bygge på dem. Du vil høre om at tale dit barns

sag i den almindelige folkeskole, og du vil høre

om klagemuligheder og andre måder at gøre

systemet opmærksom på dit barns særlige

behov. Du vil også høre om, hvad du skal se

efter, når du er i tvivl om, om dit barn trives,

og hvordan du kan håndtere trivselsproblemer,

så de bliver taget alvorligt. Anders Dinsen, der

er blevet kaldt inklusionsaktivist, og som har

personlige erfaringer med inklusion, har været

med til at sætte inklusion på dagsordenen i

skolebestyrelsessammenhæng og på det lokalpolitiske

plan. Han brænder for tanken, men

kender også de reelle problemer, den kan medføre,

når den føres ud i virkeligheden.

Lørdag 22. september 13.00-16.00

Aktiviteter & underholdning

Carlsberg Byen

Valby på

Bobble Plads

www.psykiatriforening.dk

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 21


Lokalafdelingen Storkøbenhavn

kontakt

info@adhdstorkbh.dk

Formand:

» Christian Kirkemo

Medlemstelefon: 61 31 35 67

Privat: 30 28 61 13

Langesøvej 18, 2770 Kastrup

Næstformand og Regionsrådsmedlem

» Anders Dinsen

anders@dinsen.net

Bestyrelsesmedlemmer:

» Birthe Hartmann

» Kristina Gandorf

» Sara Candia

Suppleant:

» Lotte Kaspersen

» Jesper Arp Rasmussen

Kasserer:

» Ninna Sørensen

Revisor:

» Jørgen Martens

Kursusudvalget

skkursus@adhd.dk

» Louisa Littell

» Dyrley Young

Bladudvalget

blad@adhdstorkbh.dk

» Christian Kirkemo

Psykiatriforeningens Fællesråd

» Christian Kirkemo

Voksengruppeudvalget

» Birgitte Hansen

birgitten@get2net.dk

» Jytte Lunding

NETVÆRKSGRUPPER

netvaerk@adhdstorkbh.dk

» Voksengruppen

» Unge Netværket

» Mødre til børn med ADHD

» Mødre med ADHD

» Caféen

» M/K med kærester som har ADHD

Annoncetegning

Lokalbladet · Postboks 274 · 8600 Silkeborg

Telefon 70 27 17 22 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

More magazines by this user
Similar magazines