Salix Positiv

web.sdu.dk

Salix Positiv

Forord

Vort moderne daglige liv er stærkt forbundet med og afhængigt af

brug af et bredt spektrum af kemikalier. Blandt disse udgør husholdningskemikalierne

en betydelig del. Gammeldags knofedt og skurebørster

er blevet afløst af moderne kemi. Ligeledes, bruger man en

mangfoldighed af kemiske produkter til personlig hygiejne og kropspleje.

Der er ingen tvivl om, at alle kemikalier påvirker miljøet og kan

indebære større eller mindre sundheds- og miljørisici. Det er vigtigt

at forstå og holde disse risici under kontrol, da de manifesterede og

de potentielle konsekvenser af det aktuelle kemikalieforbrugsmønster

ikke længere kan ignoreres.

Meningen med "Positivlisten" er at sætte gang i et selektiv forbrug af

kemikalier hos de beboere i det åbne land, som etablerer pilerenseanlæg.

Listen tager udgangspunkt i tre forskellige hensyn: til piletræet,

til vandmiljøet, og til menneskenes sundhed, og er udarbejdet

ud fra de oplysninger som p.t. findes om forskellige typer kemiske

produkter, som bruges til daglig i en husstand. Listen angiver de

produkter/mærkevarer, som anses at være mindst miljø- og sundhedsfarlige

og samtidig ikke hæmmer piletræernes vækst. Her bør

dog understreges, at viden om påvirkninger og langsigtede effekter

af diverse stoffer fra husholdningskemikalier, overfor pilens vækst,

er meget beskeden.

"Positivlisten" bør opfattes som midlertidig, idet viden om kemikalieforbrugsmønstret

og effekter heraf er under stærk udvikling, og

nye, ukendte aspekter herom kommer frem hele tiden. De eksisterende

bekendtgørelser om brug af kemikalier danner baggrund for en

udvikling, hvor det er op til den individuelle forbruger at tage stilling

til hvilke produkter/kemikalier man bruger, til hvilke formål og på

hvilken måde. Substitutionsprincippet, dvs. at vælge de mindst farlige

kemikalier, blandt de miljø-acceptable, bør understreges her.

Dette vil være et vigtigt bidrag til det globale forsøg på at formindske

miljøbelastningen. Det er den enkelte forbrugeres forpligtelse at

holde sig ajourført med den seneste viden om kemiske stoffers miljøpåvirkning.

3

More magazines by this user
Similar magazines