Dansk Kvæg kongres, Får & Geder, Optimal ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Dansk Kvæg kongres, Får & Geder, Optimal ... - LandbrugsInfo

Dansk Kvæg Kongres

Får og geder i planteavlssædskiftet

– økonomi og fordele

v/ Peter Mejnertsen

Landscentret Økologi

e-mail: ptm@landscentret.dk


Indhold – får og geder i sædskiftet

• Valg af afgrøder og sædskifte

• Økonomien i sædskiftet

• Hvor mange dyr kan man have

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Afgrødevalg

Afgrøder i

Planteavls

-sædskiftet

Afgrøde

Maltbyg

Vinterhvede

Vinterraps

Vinterrug

Alm. rajgræs

Afgrøde

Korn med udlæg

Frøgræs med afgr.

Hvid- rødkløver

Kløvergræs (hø)

Majs

Afgrøder i

sædskifte

med får

Grønkorn

Helsæd

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Afgrødevalg

Afgrøder i

planteavlssædskiftet

Afgrøde DB II kr. pr. ha

Maltbyg 1894

Vinterhvede 3127

Vinterraps -210

Vinterrug 1550

Alm. rajgræs 4240

Afgrøder i sædskifte med får

Afgrøde

DB II kr. pr. ha

Korn med udlæg 2500

Frøgræs med afgr. 5940

Hvid- rødkløver 10 – 25.000

Kløvergræs 1842

Majs 2080

Helsæd 1858

Efterafgrøder 900 – 3000

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Fordele ved grovfoder i sædskiftet

• Opbygger jordens naturlige frugtbarhed

• organisk materiale

• delvist flerårige afgrøder

• ”Mindre” arbejdskrævende

• mere naturligt maskinstationsarbejde

• flerårige afgrøder

• Mindre afhængig af foderstoffirmaer

• salg

• gødning

• kemi

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Udbytter i grovfoderafgrøder

Afgrøde Konventionelt Økologisk

Udbytte FE pr. ha

Kløvergræs afg. og slæt 6100 - 7000 5500 - 6500

Helsæd 4000 - 6000 3500 - 5000

Grønkorn med udlæg 5000 - 6000 4000 - 5000

Majs 10.000 – 14.000 7.000 – 11.000

Efterafgrøder efter korn 800 800

Efterafgrøder efter helsæd 1500 - 2500 1500 - 2500

Afpudsning af kløver 1500 1500

Græs efter frøgræs 1000 - 2000 1000 - 2000

Vedvarende græs 1000 - 3500 1000 - 3500

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Antal får – i planteavlssædskiftet I

FE pr. moderfår pr. år 775 – 800

Afgræsning / grovfoder 600 – 650 FE pr. moderfår

1,55 lam fravænnet

Afgrøde Hektar FE i grovfoder

Kløvergræs afg. og slæt 5 32.500

Helsæd 5000

Efterafgrøder efter korn 5 4000

Efterafgrøder efter helsæd 2000

Afpudsning af kløver 1500

Græs efter frøgræs 5 7500

Vedvarende græs 10 22.000

I alt 15 / 25 44.000

Antal får

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

68 stk. / 102 stk.


Antal får – i planteavlssædskiftet II

Afgrøde Sædskifte FE i grovfoder

Kløvergræs afg. og slæt 10 ha 32.500

Helsæd 10 ha 50.000

Efterafgrøder efter korn 10 ha 8000

Efterafgrøder efter helsæd 10 ha 20.000

Græs efter frøgræs 10 ha 15.000

Vedvarende græs 20 ha 44.000

I alt 40 / 60 125.000 / 169.500

Antal får

193 stk. / 261 stk.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Konklusion

• Grovfoder gavner jordens frugtbarhed.

• Frøgræs og kløvergræs medfører mindre arbejde i

marken, da de er flerårige.

• Godt vedvarende græs gør sommergræsningen,

nemmere og billigere.

• 6,5 får med lam pr. ha

• 5000 FE pr. ha

• 10,3 får med lam pr. ha

• 8000 FE pr. ha

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

More magazines by this user
Similar magazines