Proposisjoner Skandinavia 2014

ovrevollgalopp

Proposisjoner Skandinavia 2014

P R O P O S I T I O N E R H U V U D S Ä S O N G E N 2 0 1 4

JÄGERSRO

Utdrag ur

Allmänna Bestämmelser 2014

Allt du behöver finns på hemsidan:

www.svenskgalopp.se

För hästfolk - Propositioner. Alla propositioner

finns här, dels som pdf-bilaga och dels som

sökbara, såväl för allmän sökning som för specifik

häst. Alla kan alltså själv söka fritt genom att

ange oli ka kriterier för sökning, alt söka propositioner

för enskild häst. Ev propositionskorrigeringar

hittar du under egen rubrik, och dessutom

uppdateras systemet. Däremot ändras inte

pdf-dokumentet ”Propositioner 2014”.

Propositioner Jägersro Galopp

Propositioner 1. - 28. dagarna 6 april - 7 december 2014

1. dagen Söndag 6 april 2014

Anmäles Tisdag 25 mars före kl 14.00

Vikter Torsdag 27 mars kl 10.00

Startanm Måndag 31 mars före kl 09.30

1. KRAFFTS VÅRPREMIÄR 72.000 kr 1600 dt

Klass 2. För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt:

58 kg.

Tillägg: För varje fr o m 1 april 2013 vunnet pris/platspris på

36.000 kr 2 kg, på 42.000 kr 4 kg.

Lättnad: Ej fr o m 1 april 2013 vunnit pris/platspris på 28.000 kr 2 kg.

2. JAMBLERLÖPNING 56.000 kr 1730 dt

Klass 3. För 4-åriga och äldre hästar med handicaptal på anm dagen högst

71, alt som saknar handicaptal.

Vikt:

58 kg.

Tillägg: För varje fr o m 1 april 2013 vunnet pris på 28.000 kr 2 kg.

Lättnad: Ej segrat fr o m 1 april 2013 2 kg.

3. HALFSONGHANDICAP (65) 56.000 kr 1200 dt

Klass 3. För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt:

Aktuellt handicaptal minus 13 kg.

4. ZERENA APACHEHANDICAP (58) 30.000 kr 2200 dt

Klass 5. För 3-åriga och äldre hästar.

Vikt:

Aktuellt handicaptal 3-åriga minus 14,5 kg, äldre 6 kg.

5. FLYING JAZZLÖPNING (3-å maid) 66.000 kr 1730 dt

Klass 3. För 3-åriga hästar som ej segrat.

Vikt:

3-åriga 59 kg.

2. dagen Söndag 13 april 2014

Anmäles Tisdag 1 april före kl 14.00

Vikter Torsdag 3 april kl 10.00

Startanm Måndag 7 april före kl 09.30

1. HUMBUGLÖPNING 72.000 kr 2400 dt

Klass 2. För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt:

58 kg.

Tillägg: För varje fr o m 1 april 2013 vunnet pris/platspris på

36.000 kr 2 kg, på 42.000 kr 4 kg.

Lättnad: Ej fr o m 1 april 2013 vunnit pris/platspris på 28.000 kr 2

kg.

2. PASSPORTHANDICAP (72) 72.000 kr 1000 dt

Klass 2. För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt:

Aktuellt handicaptal minus 20 kg.

3. ROSE DE MAILÖPNING 56.000 kr 2200 dt

Klass 3. För 3-åriga och äldre hästar med handicaptal på anm.dagen högst

70, alt inget handicaptal.

Vikt:

3-åriga 49,5 kg, äldre 58 kg.

Tillägg: För varje fr o m 1 april 2013 vunnet pris på 28.000 kr 2 kg.

Lättnad: Ej segrat fr o m 1 april 2013 2 kg.

4. VEDUWAHANDICAP (68) 56.000 kr 1730 dt

Klass 3. För 3-åriga och äldre hästar.

Vikt:

Aktuellt handicaptal 3-åriga minus 23,5 kg, äldre 16 kg.

5. APRILLÖPNING 40.000 kr 1200 dt

Klass 4. För 3-åriga och äldre hästar med handicaptal på anm.dagen högst

67, alt inget handicaptal.

Vikt:

3-åriga 52,5 kg, äldre 58 kg.

Tillägg: För varje fr o m 1 april 2013 vunnet pris på 20.000 kr 2 kg.

Lättnad: Ej segrat fr o m 1 april 2013 2 kg.

6. WENDES ARTILLERIREGEMENTES CUP 1 (Am 58) 30.000 kr 1730 dt

Amatörryttare.

Klass 5. För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt:

Aktuellt handicaptal plus 2 kg.

7. 3-ÅRINGARNAS VÅRLÖPNING 84.000 kr 1600 dt

Klass 1. För 3-åriga hästar.

Vikt:

3-åriga 56 kg.

Tillägg: För varje vunnet pris på 42.000 kr 2 kg, på 100.000 kr 4 kg

t o m 4 kg.

Lättnad: Ej segrat 2 kg.

8. STOSPRINTEN (3-å) 84.000 kr 1200 dt

Klass 1. För 3-åriga ston.

Vikt:

3-åriga 56 kg.

Tillägg: För varje vunnet pris på 42.000 kr 2 kg, på 100.000 kr 4

kg.

Lättnad: Ej segrat 2 kg.

9. DESERT WAYLÖPNING (3-å maid) 66.000 kr 1200 dt

Klass 3. För 3-åriga hästar som ej segrat.

Vikt:

3-åriga 59 kg.

Utdrag ur

Allmänna Bestämmelser 2014

Anmälnings- och

startanmälningsavgifter:

Prissumma under 100.000 kr: 0,4% anm avg,

0,4% start anm avg av den totala prissumman.

Prissumma 100.000 kr och däröver: 0,6% anm

avg, 0,6% start anm avg, om inget annat

anges i propositionen.

Similar magazines