Horsbøl

horsboel.dk

Horsbøl

Kvong og Lyne sogne – døbte 1677 til 1814

1694 d. 21 feb. 9 apr. Niels Hartvigsens søn Jens. F: Jørgen Smed, Niels Nielsen, Laurids

Jensen, Anna Michelsdatter, Kirsten Jensdatter.

1694 d. 28 feb. Niels Villandtsens datter Sidsel. F: Las Nielsen, Iver Uldbæk, Søren Møller,

Christen Husteds hustru, Anna Hansdatter.

1694 d. 21 mar. 29 apr. Niels Michelsens søn Christen. F: Jens Sørensen, Laurids Sørensen,

Niels Kvong, Maren Johns, Mette Lauridsdatter.

1694 d. 25 mar. 13 maj. Christen Vestergårds tvillingesønner Niels (d. 10 aug.) og Eske. F:

Ole Andersen, Christen Nielsen, Niels Sørensen, Peder Husteds hustru, Birthe Jepsdatter,

Søren Rasmussen, Christen Hesselho, Barbara Nielsdatter, Christen Viborgs hustru.

1694 d. 28 mar. 6 maj. Peder Østergårds søn Christen. F: Niels Boel, Jørgen Pedersen,

Christen Jessen, Niels Boels hustru, Appelone Christensdatter. (d. 1696),

1694 d. 5 apr. 17 maj. Niels Sørensens søn Søren. F: Peder Rash, Christen Nielsen, Christen

Vestergård, Ole Andersens hustru, Birthe Jepsdatter.

1694 d. 29 apr. Maren Gielders (supra C) udlagde en fri betler Ole Daniel at være fader til sin

datter Ellen. F: Kirsten Knude, Kirsten Malers.

1694 d. 4 jun. 1 aug. hr. Hanses søn Las. F: hr. Niels Struch af Sønderho, hr. Casern af

Allerup, Peder Laugesen, Mathias Farvers hustru, Anna Thuresdatter af Hemmet.

1694 d. 15 jul. 2 sep. Niels Huuses søn Christen. F: Jes Jensen, Niels Kvong, Appelone

Jørgen, Mette Lauridsdatter, Anna Laugesdatter.

1694 d. 29 jul. 9 sep. Laurids Jensens datter Maren. F: Jørgen Smed, Peder Eskesen, Niels

Nielsen, Kirsten Jensdatter, Anna Hansdatter.

1694 d. 16 sep. Maren Pedersdatter af Nørhede Appelone. F: Ole Michelsen, Jens Kløv,

Laurids Madsens hustru. Barnefader Anders Pedersen af Lundsmark. Moderen abs. 28 okt.

Faderen abs. 19 maj. 1695.

1694 d. 24 aug. 7 okt. Peder Harkes datter Anna. F: Christen Pedersen, Jørgen Smed, Jens

Jespersen, Niels Hartvigsens hustru, Peder Harkes søster.

1694 d. 5 sep. 28 okt. Niels Nielsens søn Christen. F: Jørgen Smed, Peder Harkes, Jens

Jespersen, Christen Friises hustru, Gertrud Nielsdatter.

1694 d. 3 okt. 25 sep. Niels Skrædders datter Birthe. F: Christen Vestergård, Christen

Skrædder, Søren Lauridsen, Hans Torbøls hustru, Appelone Jørgensdatter.

1694 d. 14 okt. 28 nov. Hans Ludvigs datter Dorthe. F: Christen Pedersen, Jørgen Smed, Jens

Andersen, Laurids Madsens hustru, Gertrud Nielsdatter. (d. 1700).

1694 d. 25 nov. 4 jan. 13 jan. 1695. Peder Rasmussens søn Niels. F: Jep Jensen, Søren Rass,

Niels Sørensen, Ole Andersens hustru, Barbara Pedersdatter.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814.doc Side 12 af 169

Horsbøl

More magazines by this user
Similar magazines