læR At leVe - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

læR At leVe - Patientuddannelse

lær at leve

med kronisk sygdom

tilmelding

Kommuner, regioner og patientorganisationer, der ønsker

at tilbyde Lær at leve med kronisk sygdom, skal henvende

sig til Komiteen for Sundhedsoplysning.

KONTAKTOPLYSNINGER

Projektkoordinator Ingrid Nilsson, tlf. 22 67 20 06,

e-mail: in@sundkom.dk

Projektmedarbejder Stense Vestergaard, tlf. 20 56 18 10,

e-mail: sv@sundkom.dk

Projektkoordinator Nicolaj Holm Faber, tlf. 22 67 10 12,

e-mail: nhf@sundkom.dk

Læs også på hjemmesiden www.patientuddannelse.info

Patientuddannelse − lær at leve med kronisk sygdom er den danske udgave af

Chronic Disease Self Management Program, der er udviklet ved Stanford University,

Patient Education Research Center, USA. Programmet er tænkt som et supplement

til behandling og sygdomsspecifik undervisning af mennesker med kronisk

sygdom.

Information til beslutningstagere

Kurset Lær at leve med kronisk sygdom udbydes i samarbejde

med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.


Sygdom – menneskelige og økonomiske omkostninger

I dag lider 1,5 millioner danskere af en eller flere kroniske sygdomme.

For den enkelte betyder kronisk sygdom nedsat velbefindende og begrænsning

af udfoldelsesmuligheder.

På et samfundsøkonomisk plan medfører kroniske sygdomme mange indlæggelser

og store udgifter til medicin, pleje m.v.

Imidlertid har den enkelte patients evne til at håndtere sin sygdom afgørende

indflydelse på, hvordan sygdommen forløber. Det er derfor vigtigt – både af

hensyn til den enkelte og til samfundsøkonomien – at evnen til egenomsorg

understøttes af sundhedssystemet.

Patientuddannelse til bedre livskvalitet

Programmet Lær at leve med kronisk sygdom har som formål at give mennesker

med kronisk sygdom redskaber til bedre at kunne mestre problemer i hverdagen

som følge af kronisk sygdom – og derigennem øge livskvaliteten.

Programmet bygger på det princip, at patienter underviser medpatienter efter et

struktureret undervisningsmateriale.

Rådgivning om opstart

Programmet Lær at leve med kronisk sygdom tilbydes kommuner, regioner og

patientorganisationer.

• Komiteen for Sundhedsoplysning er som licenshaver ansvarlig myndighed,

der godkender kommuner, regioner og patientorganisationer som brugere af

programmet.

• For flere oplysninger kontakt Komiteen for Sundhedsoplysning.

Se kontaktoplysninger på bagsiden.

Kurset

Lær at leve med kronisk sygdom indeholder et kursusforløb for mennesker med

kronisk sygdom. Kurset bygger på kognitiv indlæringspsykologi og indeholder

træning af mestringsstrategier.

Grundlæggende principper i programmet er:

• Mennesker med kronisk sygdom har mange fælles bekymringer og problemer.

• Mennesker med kronisk sygdom skal ikke bare håndtere selve sygdommen,

men også de konsekvenser, som sygdommen har for deres liv og følelser.

• Mennesker med kronisk sygdom har ofte mere end én kronisk sygdom, derfor

er der brug for en opfølgning, der tager højde for dette.

Fokus på resurser

Selv om kurset er målrettet mennesker med kronisk sygdom, er det ikke sygdom,

der fokuseres på, men tværtimod hvordan sundhed og livskvalitet kan optimeres

gennem anvendelse af mestringsstrategier og personlige resurser.

Ved at sammensætte kursushold af mennesker med forskellige sygdomme

sikres det, at der fokuseres på udfordringer og løsninger, som er fælles – uanset

diagnose.

Temaer i kurset

At genkende symptomer • Muskelafspænding

• Fysisk aktivitet • Vanskelige følelser

• Kommunikation • Medicinforbrug

At sætte mål – lave handleplan • Gode kostvaner

• Mestring af træthed og smerte • Problemløsning

• Vurdering og valg af behandlingsmetoder • Fantasirejser

Ledelse og struktur

Kurset ledes af instruktører, der selv lider af en eller flere kroniske sygdomme.

Instruktørerne har gennemført en systematisk uddannelse, som sætter dem i

stand til at lede kurser for mennesker med kronisk sygdom. Kurserne afvikles

efter en detaljeret undervisningsmanual, der sikrer indholdet og kvaliteten i

undervisningen.

Kursusinstruktører modtager obligatorisk vejledning af masterinstruktører.

Resultater

Effekten af programmet er dokumenteret i udenlandske studier, og det er

påvist, at kursister efter at have gennemgået patientuddannelsen:

• Er mere fysisk aktive

• Oplever at have færre smerter, mindre træthed og tristhed

• Kommunikerer bedre med sundhedspersonale

• Er mindre bekymrede for deres helbred og fremtid

• Bliver bedre til at håndtere symptomer som smerter, træthed og tristhed

• Får større tro på egne evner til at tage hånd om deres helbred.

Litteratur

1. ‘Guide til Patientuddannelse – lær at leve med kronisk sygdom.’ Sundhedsstyrelsen og Komiteen for

Sundhedsoplysning 2007, www.sst.dk

2. Evidens for Chronic Disease Self-Management Program. Komiteen for Sundhedsoplysning 2007,

www.patientuddannelse.info

3. Foster G, Taylor SJC, Eldridge SE, Ramsay J, Griffiths CJ. Self-management education programmes by lay

leaders for people with chronic conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art.

No.: CD005108.

More magazines by this user
Similar magazines