gyldensteen - Fremtidens Herregård

fremtidensherregaard.dk

gyldensteen - Fremtidens Herregård

Visionen for nordfynske Gyldensteen er

at udvikle et biomedicinsk udviklingscenter

i de tidligere driftsbygninger til blandt

andet laboratoriefaciliteter. Målet for

projektet er at udvikle herregården til

forskning og nye produktioner med

fokus på sundhed, natur- og biomedicin.

at integrere specialproduktion med

traditionel drift.


GYLDENSTEEN

projekt #13

31 - 32 I fremtidens herregård/realdania

Moderne produktion i kulturarven

Gyldensteen Herregård ligger på den nordfynske slette

mellem Odense Fjord og Bogense og er opført som

kystgård i 1400-tallet. Herregårdens hovedbygning er

opført omkring 1640 i hollandsk renæssance. I det 18.

og 19. århundrede fik anlægget tilføjet sidefløje, så det

i dag står som firfløjet anlæg omkring en gårdsplads.

Bygningsanlægget er omgivet af voldgrave. De oprindelige

avlsbygninger fra 1636 brændte ned i 1961, og kun to

genopførte og restaurerede portbygninger står tilbage.

Gyldensteen er primært jordbrugsvirksomhed med 40-

60 medarbejdere inden for traditionel planteavl, frugt,

grøntsager og skovbrug.

Nu er visionen at flytte herregården hen imod nye

produktioner med fokus på natur- og biomedicin og

sundhed, hvor udvikling, forskning og produktion går

hånd i hånd. Ambitionen er at løfte den arkitektoniske

kulturarv. Samtidig vil man etablere moderne produktionsfaciliteter

og arbejdspladser i de tidligere driftsbygninger.

Biomedicin på herregården

Projektet fra Gyldensteen Herregård planlægger at integrere

stedets ekspertise inden for specialafgrøder med etablering

af et biomedicinsk udviklingscenter. Der skal indrettes

laboratoriefaciliteter i de tidligere driftsbygninger til

forskning i nye plantetyper.

Gyldensteens ambition er også at placere en moderne

erhvervs- og forskerpark på herregården, som blandt andet

giver plads til et professionelt samarbejde med medicinalindustrien.

Desuden ønsker man at blive center for udvikling

af maskiner og fremstillingsmetoder og dermed danne en

erhvervsklynge om specialafgrøder og biomedicin.

Over de næste to år skal der skabes en helhedsplan for

nye funktioner, der tager udgangspunkt i anlæggets og

de eksisterende bygningers kulturarvsværdier. Målet er,

at herregården i 2010 står med en plan, som indeholder

en bæredygtighedsanalyse af den nye forretningsidé,

afklaring af samtlige plan- og myndighedsmæssige forhold

samt projektøkonomi for det samlede projekt. Endelig skal

bygningsbehovet til laboratorier, forskning, udvikling og

produktion analyseres. Visionen er at forene de funktionelle

ønsker med god bevaringsskik og smuk arkitektur.

Traditionel drift møder specialproduktion

Projektet kan få demonstrationsværdi for integration

mellem traditionel drift og specialproduktion og aktivere

funktionstømte bygninger. Herregårdens bygninger og jorder

gentænkes, og ikke mindst får egnen tilført en ny virksomhed

med potentiale til at tiltrække højtuddannede medarbejdere til

lokalsamfundet.

More magazines by this user
Similar magazines