Rum som pædagogisk medspiller - Kids n' Tweens Lifestyle

kidsntweens.dk

Rum som pædagogisk medspiller - Kids n' Tweens Lifestyle

Rum som pædagogisk medspiller

indretning af daginstitutioner

- Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods

Seminar om indretning af daginstitutioner

Fredag d. 27. april 2012 kl. 9.30 - 14.00 i Spinderihallerne, Vejle

Hvordan bliver rumindretningen en del af det pædagogiske instrument

Præsentation af anderledes indretningskoncepter i tre børnehuse

Oplæg ved kultursociolog og barndomsforsker Kim Rasmussen, RUC

En dag med foredrag og networking

kidsntweens.dk


Program

9.30 Ankomst og morgenmad

10.00 Velkomst

10.15

10.45

11.25

11.40

12.05

12.30

Præsentation af Kids n’ Tweens-projektet ”MeeWee Room”

v. Michael Würtz Bjørn, University College Lillebælt

Præsentation af Kids n’ Tweens-projektet CreatorsRoom

”Den pædagogiske tænknings betydning for rum - og hvad rum kan

gøre ved den pædagogiske tænkning”

v. Lene Iversholt, University College Lillebælt

Pause

Rummet som medspiller

v. Karin Bonde Storm, Base It

”Det er detaljen, der tæller”

v. Birgitte Palmelund, Palmelund Inventarsnedkeri

Frokost og fremvisning af 3 mock ups af indretning af institutionsrum

13.15

14.00

Inspirationsoplæg

”Sansernes pædagogik - om sted, rum og betydning i

børneinstitutioner og skoler”

v. Kim Rasmussen, Lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

Roskilde Universitet

Tak for i dag


Om dagens indlæg

Kids n’ Tweens-Projektet ”MeeWee Room”

MeeWee Room er et specielt designet lege- og læringsrum til børn i

førskolealderen. Ønsket har været at udvikle en ny type rum, hvor man

kombinerer børns leg med læring med udgangspunkt i de læringsmål, som

er udformet til børn i førskolealderen.

Det overordnede formål har været gennem historiefortælling at anspore

børn til selv at fortælle deres historier. Samtidig skal historierne anspore til,

at man gennem for eksempel fysisk aktivitet og dramatisering stimulerer børnene med henblik på at styrke

deres kreativitet, motorik og identitet.

Det er meningen, at rummet skal kunne indrettes i eksisterende lokaler i forskellige institutioner.

Kids n’ Tweens-Projektet ”CreatorsRoom - hvis rummet er på tværs, bliver

pædagogikken på trods”

Projektet giver bud på, hvordan man kan nyindrette daginstitutionsrum, så

de understøtter en inkluderende pædagogik. De to rum som er blevet

indrettet vil blive præsenteret på dagen.

Børnehuset Bjørnemosen, Odense, har fået et nyt fællesrum, hvor der er

lagt vægt på at skabe balance i rummet og den traditionelle sofa er skiftet ud

med en siddetrappe. I Børnehuset Carls, Odense, er der blevet indrettet et

kreativt værksted, hvor der er lagt vægt på, at børnene er medskabende.

Projektgruppen består af virksomhederne Base It og Palmelund Inventarsnedkeri, fagkonsulent

Lene Iversholt, University College Lillebælt og to daginstitutioner i Odense Kommune; henholdsvis

Børnehuset Bjørnemosen og Børnehuset Carls. Partnerne vil alle være til stede på dagen, og de vil

præsentere projektet ud fra hver deres vinkel.

Inspirationsoplæg v. Kim Rasmussen, Roskilde Universitet

Foredraget indfører deltagerne i en række forskellige problemstillinger, der er relevante,

når man beskæftiger sig med børneinstitutioners fysisk-sociale miljø og

sansningens pædagogik.

Foredraget præsenterer også en række begreber som rum, sted, invitation, tilgængelighed,

det faste, det flytbare, ind- og afkodning af betydning i det fysisk-sociale miljø. Foredraget

er illustreret og baseret på fotografier fra en række forskellige institutioner og skoler.

Ud over oplægsholderens egne foto vises en række fotografier børn har taget og siden fortalt om.

På den måde inkluderes både børne- og voksenperspektiver i oplægget.


Praktisk information

Afholdelse:

Fredag d. 27. april 2012 kl. 9.30-14.00 i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.

Tilmelding kan ske på: www.kidsntweens.dk senest fredag d. 20. april 2012.

Vilkår for deltagelse:

Partnere i netværket ”Leg og Læring - Kids n’ Tweens Lifestyle” deltager gratis i arrangementet.

Deltagerne medfinansierer projektet i form af timer før, under og efter konferencen, og skal derfor

udfylde tidsregistrering og fremsende kopi af lønseddel til projektledelsen for de timer, der indgår.

Pris for ikke-partnere:

Pris for ikke-partnere inkl. forplejning er kr. 250,- inkl. moms.

Spørgsmål til programmet rettes til

Tina Holm Sørensen, tina.holm.sorensen@aarch.dk / tlf. 2268 7244

Venlig hilsen og på gensyn til en spændende dag.

Lab-leder i Arkitektur & Design, Tina Holm Sørensen, Arkitektskolen Aarhus.

Leg og Læring - Kids n’ Tweens Lifestyle er et treårigt udviklingsprojekt, der støttes af

Regionalfonden under EU-strukturfonde.

Spinderihallerne – Center for Kultur og Erhverv · Spinderigade 11 E · 7100 Vejle · Telefon 7681 1354

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

kidsntweens.dk

Vi investerer i din fremtid

More magazines by this user
Similar magazines