Side 1-52 PDF (6 MB) - Out & About

out.and.about.dk

Side 1-52 PDF (6 MB) - Out & About

#96

DECEMBER 2010

Jesper Høg står i spidsen

for politiets kampagne

mod hadforbrydelser

HIV-medicin og smitterisiko · Drag queen med ADHD · Moden går i sort

sabaah · Israel · Jacob Staal + GAY GUIDE and Articles IN ENGLISH

Out&about · december 2010 1


96

Jesper Høg står i spidsen

for politiets kampagne

mod hadforbrydelser

#96

DECEMBER 2010

HIV-medIcIn Og smItterIsIkO · drAg queen med AdHd · mOden går I sOrt

sABAAH · IsrAel · JAcOB stAAl + GAY GUIDE AnD ArtIclEs In EnGlIsH

Out & ABOut December 2010

Ind I Kampen

Out & About #96

December 2010

Indhold

12

18

22

08

14

20

Politiets kamp mod hadforbrydelser · 08

Jesper Høg er projektleder for politiets kampagne

mod hadforbrydelser.

Danmark skal støtte homoer i Afrika · 12

Interview med Henriette Laursen fra AIDS-Fondet og

Trine Mach fra Mellemfolkeligt Samvirke.

Hiv-medicin nedsætter smitsomhed · 14

Velbehandlede hiv-smittede ser ikke ud til at kunne

smitte andre. Alligevel holder myndigheder og oplysningskampagner

fast i, at man bør bruge kondom.

Sin egen værste konkurrent · 18

Michael Kristensen er drag queen og fik som voksen

diagnosen ADHD.

Moden går i sort · 20

Du behøver ikke isolere dig selv i et darkroom, hvis du

befinder dig bedst i og med mørke.

Sabaah · 22

Sabaah har åbnet en rådgivningslinje og kan se tilbage

på 2010 som et år med fuld udvikling.

Rejser: Israel · 26

Israel er et hotspot. Her venter palmer samt varme og

solskin de fleste dage året rundt.

Jacob Staal · 28

Jacob Staal er synshandicappet og ordblind og har

netop udsendt sit første pop-album.

Faste sider

Kommentaren · 04

Tre skud i bøssen til … · 06

Rejser · 24

Kultur · 28

Hot Shots/Set & Sket · 33

Det sker · 40

Læserkonkurrencer · 50

Out & About in english

26 28

Gay guides and gay maps · 43

Articles in English · 48


Grafik: Peter Hylleberg - HyllebergDesign.dk • Fotograf - Magnus Ragnvid - Ragnvid.com


KOMMENTAREN

Lad ikke hadforbryderne slippe

Hadforbrydelser bør anmeldes uanset gerningsmandens motiv og tilhørsforhold.

HADFORBRYDELSER er forbrydelser motiveret af had

til personer, som gerningsmanden oplever som tilhørende

en bestemt gruppe, han ikke kan lide. Måske går

gerningsmanden amok, fordi han tror, at hans offer er

homo. Eller måske ser han rødt, når han ser en mand i

dametøj og stiletter.

I homomiljøet er vi en del, som har været udsat for

hadforbrydelser begået af unge mænd med indvandrerbaggrund.

Og personligt undrer jeg mig over, hvad der

får personer fra én minoritetsgruppe til at tage ind i Studiestræde

og Ørstedsparken for at jagte folk fra en anden

minoritetsgruppe.

MEN INDEN MAN GØR alle muslimer ansvarlige for hadforbrydelser

imod homoseksuelle, er det værd at huske

på, at en stor del af gerningsmændene faktisk er hvide

danskere.

Jeg har fået tæsk både af white trash og dark trash − og

det gjorde nærmest lige ondt. Derfor er jeg kritisk både

over for holdninger, der overdriver, og holdninger, der

bagatelliserer unge muslimers vold imod homoseksuelle.

Gerningsmændene skal findes og straffes, uanset

hvem de er.

Apropos muslimer: Lad os for øvrigt ikke glemme, at

Folketingets første to folketingsmedlemmer med muslimsk

baggrund var blandt de mest ihærdige forkæmpere

for homorettigheder. Paradoksalt nok blev de modarbejdet

af et homoseksuelt folketingsmedlem. Som medlem

af Dansk Folkeparti var hun modstander af at tillade homoseksuelle

at adoptere.

En rapport fra Politiets Efterretningstjeneste viser, at

racistisk motiverede hadforbrydelser er blandt de mest

udbredte hadforbrydelser i Danmark. Langt størstedelen

af de racistisk motiverede hadforbrydelser, der er

medtaget i PET-rapporten, er begået af etniske danskere

imod folk med anden etnisk oprindelse end dansk.

For nogle er det banalt, mens det for andre vil komme

som en overraskelse: Både hadforbrydere og ofre for

hadforbrydelser kan være hvide og mørke i huden.

& About finder du Jesper Høg, der er projektleder for politiets

kampagne mod hadforbrydelser.

På side 8-10 fortæller han blandt andet, at der i Danmark

er omkring 12.000 om året, som mener, de har

været udsat for en hadforbrydelse. Alligevel modtager

politiet kun mellem 200 og 300 anmeldelser om hadmotiverede

forbrydelser.

Politiet opfordrer derfor til, at både ofre og vidner til

hadforbrydelser anmelder forbrydelserne. Politianmeldelserne

er en afgørende forudsætning for, at politiets

kamp imod hadforbrydelser kan blive en succes.

DE FØRSTE GANGE, jeg selv blev udsat for homofobisk

vold og homofobiske tilråb, anmeldte jeg ikke forbrydelserne.

Jeg regnede ikke med, at politiet ville tage mig

seriøst, fordi jeg var homo. Og jeg tænkte, at det ville

være spild af tid. For hvordan skulle politiet nogensinde

kunne finde gerningsmændene, når de nu alligevel var

over alle bjerge

Men det er netop sådan en tankegang, som gør, at

gerningsmændene kan gå fri − for senere at gå på jagt

efter nye ofre. Derfor er det vigtigt, at vi anmelder hadforbrydelserne.

Både når vi oplever dem på vores egen

krop, og når de går ud over andre.

Hadforbrydelser bør anmeldes, uanset om forbrydelsen

er homofobisk motiveret, eller om den er motiveret

af had mod muslimer, jøder, sorte eller asiater. Og uanset

hvilken gruppetilhørsforhold gerningsmanden har.

Foto: Stephen Freiheit

POLITIET HAR de senere år intensiveret kampen imod

hadforbrydelserne. På forsiden af dette nummer af Out

Thomas R. Kristensen,

redaktør Out & About

4 Out&about · December 2010

www.out-and-about.dk


FIRST HOTEL SKT. PETRI • Krystalgade 22 • 1172 Copenhagen K

For reservations, please contact the Events department at: +45 33459127 or events@hotelsktpetri.com


OUT & ABOUT

Gay Magazine

Damhusdalen 80 · DK-2610 Rødovre

Telefon (+45) 40 93 19 77 · info@out-and-about.dk

www.out-and-about.dk

ISSN: 1602-9747

Januar 2011 deadline

5. december · På gaden 30. december

Ansvarlig udgiver

Copenhagen Gay Media ApS

Mediechef

Bert Svalebølle · info@out-and-about.dk

Redaktør

Thomas R. Kristensen · trk@out-and-about.dk

Øvrige bidragsydere

Freddy Hagen, Frøns Dryer, Henrik Lyding, JMF Jonasson,

Kenni Kjær Rasmussen, Lars Klitgaard Christensen,

Niels Kaae, Soffi Chanchira Larsen, Stephen Freiheit,

Sune Prahl Knudsen, Thomas Cato,

Tonny Bønløkke Hertz og Walther Griesé.

Layout

Anders Seierøe Mortensen (1. sektion)

Bert Svalebølle (2. sektion)

Annoncer

Priser og vilkår for annoncering kan downloades på:

out-and-about.dk/medie

Du er velkommen til at kontakte Bert Svalebølle på:

add@out-and-about.dk · Tlf. (+45) 40 93 19 77

Distribution

Out & About kan hentes gratis på barer, caféer,

dansesteder, klubber og organisationer i homomiljøet

og på homovenlige steder i Danmark og Sydsverige.

Out & About kan også downloades gratis på:

out-and-about.dk.

Abonnement

Du kan få tilsendt Out & About.

Prisen for et års abonnement (12 numre) er:

Danmark 240 kroner

Europa/Grønland/Færøerne 360 kroner

Øvrige udland 540 kroner

Du kan tegne abonnement på:

out-and-about.dk/abonnement

Forside

Jesper Høg

Foto: Thomas Cato

out-and-about.dk

Redaktør: Bert Svalebølle

webdesign: Poul Hermann

Journalist: Frank Holm

Artikler og fotos

Alle henvendelser bedes stilet skriftligt til redaktionen pr.

e-mail eller brev. Redaktionen påtager sig intet ansvar for

manuskripter, fotos og lignende, som indsendes uopfordret.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for trykfejl eller fejl i

prisangivelser. Artikler, fotos og annoncer må ikke

eftertrykkes uden skriftlig tilladelse.

NORDISK MILJØMÆRKNING

Tre skud i bøssen til ...

LISBETH GARLY ANDERSEN

Institut for Menneskerettigheder

Lisbeth Garly Andersen er projektleder i

Afdeling for Ligebehandling og Mangfoldighed.

− Er hadforbrydelser en krænkelse af menneskerettighederne

”Menneskerettigheder gælder for alle uanset køn, hudfarve,

religion, alder, handicap, politisk ståsted og seksuel

orientering. Staten har pligt til at sikre, at der er lige

adgang til rettigheder for alle, og staten skal være særlig

opmærksom på vold og andre kriminelle handlinger, når

de begås mod en person på grund af vedkommendes

seksuelle orientering. En homoseksuel bør således ikke

være mere bange for at gå på gaden end andre.”

− Hvad gør I for at bekæmpe hadforbrydelser

”Institut for Menneskerettigheder har i samarbejde med

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og

Københavns Politi deltaget i oplysningskampagner om

hadforbrydelser. Vi underviser politiet i håndtering af

hadforbrydelser, udarbejder undervisnings- og informationsmateriale

og har udviklet en database til registrering

af hadforbrydelser. I en udredning om hadforbrydelser i

Danmark, som udkommer her i december, gennemgår

vi lovgivning og retspraksis, Danmarks menneskeretlige

forpligtigelser på området samt oplysninger om, hvordan

politiet håndterer hadforbrydelser.”

− Hvorfor afholder nogle sig fra at politianmelde hadforbrydelser

”Nogle interviewpersoner tror ikke, at anmeldelsen nytter.

Nogle frygter, at deres navn vil figurere i en statistik.

Og nogle frygter, at de bringer sig selv i en mere sårbar

situation. For eksempel fordi de endnu ikke er sprunget

ud, eller fordi de er bange for, at forholdet til gerningspersonerne

forværres. Uvidenhed kan også være en årsag:

Mange ved ikke, hvad der er strafbart, og hvad deres rettigheder

er. De er ikke bekendt med politiets procedurer

og, hvad de kan forvente ved en anmeldelse.”

6 Out&about · December 2010

541- 449

Svanemærkettryksag


Exuviance fås på yderligere 80 klinikker forskellige

steder i Danmark. For nærmere information –

ring på tlf. 33 91 91 48. www.exuviance.eu

Du kan bestille behandling online på www.33919196.dk

Rømersgade

Vendersgade

Botanisk museum

Linnésgade

M

S

Nørre Voldgade

Gothersgade

Øster Voldgade

Tornebuskeg.

NØRREPORT

STATION Kultorvet

Rosenborggade

Rosenborg slot

Åbenrå

Tornebuskegade 3, 1131 København K

(ved Nørreport Station)

Tlf.: 33 91 91 96.

Nina Bangs Pl.

Møntersgade


Angreb på retten til at være sig selv

JESPER HØG er projektleder for politiets kampagne imod hadforbrydelser.

Han opfordrer både ofre og vidner til at anmelde hadforbrydelser til politiet.

Og han pointerer, at man som homo, bi eller trans ikke skal frygte ubehagelige

reaktioner fra politiets side.

HADFORBRYDELSER

Af Thomas R. Kristensen

Foto: Thomas Cato

I 2009 DELTOG den daværende politidirektør,

Hanne Bech Hansen, i et

møde på Institut for Menneskerettigheder.

Her blev hun kritiseret for,

at politiet ikke tog homofobisk og racistisk

motiverede hadforbrydelser

tilstrækkelig alvorligt.

Politidirektøren ville ikke sidde

kritikken overhørig, så hun inviterede

Københavns Kommune, Ligebehandlingsudvalget,

Institut for Menneskerettigheder,

LBL (som det hed

det dengang) og arrangørerne af

World Outgames til et møde på Politigården.

Og her blev de enige om

at starte en fælles kampagneindsats

imod hadforbrydelser.

8 Out&about · December 2010

HANNE BECH HANSEN udpegede

Jesper Høg til projektleder for kampagnen

imod hadforbrydelser. Han

havde i forvejen vist interesse for hadforbrydelser,

allerede fra da han gik

på Politiskolen for snart fem år siden.

Internt i politiet har han arbejdet med

hadforbrydelser siden 2008.

”Problemet er, at så få mennesker

anmelder hadforbrydelser. Justitsministeriets

årlige offerundersøgelser

viser, at der i Danmark hvert år er

omkring 12.000, som mener, at de er

udsat for en hadforbrydelse. Alligevel

modtager politiet kun omkring

200-300 anmeldelser årligt om forbrydelser,

som kan være hadmotiveret.

Når så få anmelder hadforbrydelserne,

har vi svært ved at fange

forbryderne,” siger Jesper Høg.

”Derfor satte vi en kampagne i

gang i forbindelse med World Outgames,

hvor vi henvendte os direkte

til LGBT-miljøet og opfordrede til, at

man anmelder hadforbrydelser.”

Kampagnen måtte dog fundraises

udefra, da regeringen har afvist at

intensivere indsatsen mod hadforbrydelser

på trods af de høje tal i

Justitsministeriets egen offerundersøgelse.

”Slår man en person

ned, for eksempel

fordi han er homoseksuel,

så er det ikke kun

den ene homoseksuelle,

som er offer for

volden. Det går også

ud over andre homoseksuelle,

som efterfølgende

kan være

bange for at blive slået

ned af samme grund.”

POLITIETS FORSTÆRKEDE FOKUS

på hadforbrydelser bar især frugt i

forbindelse med World Outgames

2009.

”Mindre end en time efter World

Outgames’ åbningsceremoni blev

seks mennesker slået ned inden for

otte minutter. Politiet modtog hurtigt

flere anmeldelser, og det var

med til at gøre, at vi kunne fange

forbryderne. De har nu fået deres

domme, med skærpet straf, fordi

dommeren vurderede, at der var

tale om hadforbrydelser,” fortæller

Jesper Høg.

Han mener, at der er god logik i

straffelovens bestemmelse om, at

hadmotiverede forbrydelser skal

straffes hårdere.

”Hvis man bliver udsat for et overgreb

på grund af sin race, tro eller

seksuelle orientering, så bliver man

angrebet på grund af, hvem man er.

En hadforbrydelse er et angreb på

retten til at være sig selv, og det er

netop det, der gør hadforbrydelser

til meget alvorlige forbrydelser,” siger

Jesper Høg.

”Slår man en person ned, for eksempel

fordi han er homoseksuel, så

er det ikke kun den ene homoseksuelle,

som er offer for volden. Det går

også ud over andre homoseksuelle,

som efterfølgende kan være bange

for at blive slået ned af samme

grund.”

I AUGUST 2010 lancerede politiet

sammen med Institut for Menneskerettigheder,

Københavns Kommune

og Frederiksberg Kommune kampagnen

Stop Hadforbrydelser, som især fokuserer

på forbrydelser mod bøsser,

sorte og muslimer. I de kommende

måneder fortsætter Københavns

Kommune en lignende kampagne i

homo/bi/trans-miljøet.

Jesper Høg håber, at kampagnerne

får flere overbevist om, at de bør

anmelde hadforbrydelser. Det gælder

uanset, om de selv er ofre, eller

om de er vidne til en hadforbrydelse.

Han pointerer samtidig, at man ikke

behøver at frygte ubehagelige reaktioner

fra politifolk.

”Vi er underlagt stramme regler


Out&about · december 2010 9


Politiet opfordrer både ofre og vidner til at anmelde hadforbrydelser. Det er forudsætningen for, at politiet kan fange gerningmændene.

for vores opførsel over for borgerne,

og hvis en politibetjent overtræder

reglerne, er hans kolleger gode til at

påtale det. Samtidig er der klare regler

for, hvordan borgerne kan klage,”

siger Jesper Høg.

Han ærgrer sig over, at der stadig

er en vis modvilje hos nogle homoseksuelle,

biseksuelle og transpersoner

imod at henvende sig til politiet.

”Der er nogle dårlige eksempler

fra fortiden, som måske stadig

skræmmer. Da en vestjysk politimand

for nogle år siden sammenlignede

homoseksuelle med pædofile,

skadede det utroligt meget. Og der

skal formentlig 100 gode historier til

for at overskygge en enkelt dårlig historie.

Men jeg har været ansat i politiet

i snart syv år, og jeg har aldrig

selv mødt kolleger, som var nedladende

over for homoseksuelle. Det

10 Out&about · December 2010

“Da en vestjysk politimand

for nogle år

siden sammenlignede

homoseksuelle med

pædofile, skadede det

utroligt meget. Og

der skal formentlig

100 gode historier til

for at overskygge en

enkelt dårlig historie.”

er vigtigt for mig at understrege, at

man trygt kan henvende sig til politiet

uden at frygte at blive mødt af

homofobi, racisme eller andre former

for diskrimination.”

HADFORBRYDELSER

En hadforbrydelse er en forbrydelse

motiveret af had til personer,

som gerningsmanden oplever

som anderledes på grund af deres

etnicitet, religion eller seksuelle

orientering.

Straffelovens paragraf 81, stk. 6

angiver, at det ved strafudmålingen

skal betragtes som en skærpende

omstændighed, hvis en

forbrydelse er motiveret af had til

offerets formodede seksuelle orientering,

etnicitet eller religion.

Anmeld hadforbrydelser til politiet

på telefon 114.

Læs mere om kampagnen på

www.stophadforbrydelser.dk

Registrer hadforbrydelser på

www.registrerdiskrimination.

kk.dk.


JEG

ER MIN

EGEN KONE

Gæstespil

14. - 29. januar • man - fre kl. 20.00 • lør kl. 17.00

Allégade 7-9 • 2000 Frederiksberg • Billettlf. 38 87 87 10 • billet@riddersalen.dk • riddersalen.dk


Danmark skal støtte homoer

i Afrika

Både homomiljøet, ulandsorganisationerne og myndighederne i Danmark skal vågne

op og interessere sig for homoseksuelles vilkår i Afrika. Ellers kan det koste liv.

Sådan lyder det fra HENRIETTE LAURSEN fra AIDS-Fondet og TRINE MACH fra Mellemfolkeligt

Samvirke.

HOMOFOBI OG HIV

Af Sune Prahl Knudsen

Foto: Frøns Dryer

12 Out&about · December 2010

INdsamling til uganda

I Uganda er sex mellem mænd forbudt.

Det betyder, at bøsser bliver

forfulgt og ofte må leve skjult. Bøsser

får ikke information om sikker

sex, og der er ikke adgang til kondomer

og glidecreme.

AIDS-Fondet samler ind til en lokal

forening i Uganda, som arbejder

under ekstremt farlige forhold. Organisationen

hedder SMUG (Sexual

Minorities Uganda) og arbejder

for homoseksuelles rettigheder,

herunder bøssers ret til hiv-forebyggelse

og behandling.

Du kan give et vigtigt bidrag til

indsamlingen på:

aidsfondet.dk

LGBT Danmark har netop vedtaget

en politik for arbejdet med homorettigheder

i blandt andet Afrika.

Den kan læses på:

steffenjensen.dk/sydstrategi.pdf

Amnesty International har kørt en

kampagne for at påvirke politikerne

i Uganda til ikke at vedtage den

skærpede lovgivning mod homoseksualitet.

Læs mere på:

amnesty.dk

I Uganda diskuteres for tiden et nyt

lovforslag, der i yderste konsekvens

kan medføre dødsstraf for homoseksualitet.

Og meget tyder på, at forslaget

bliver vedtaget.

Uganda modtager hvert år mange

bistandskroner fra Danmark. De

danske myndigheder har kritiseret

loven, men spørgsmålet er, om det

er nok.

”Det er jo ikke et spørgsmål om,

hvorvidt man skal gøre noget eller

ej, men i stedet om, hvad der er det

rette at gøre. For selv om det tit er

fristende at brage ud med kritik eller

at true med at lukke for pengekassen,

så er det ikke altid den rette

eller eneste løsning,” siger Trine

Mach. Hun er formand for Danmarks

største udviklingsorganisation, Mellemfolkeligt

Samvirke, og mener at

situationen i Uganda kan genfindes

i mange andre lande i Afrika.

– Hvorfor skal man ikke bare sige

klart fra over for overtrædelser af menneskerettigheder

”Man skal selvfølgelig sige fra,

men samtidig være klar over, at homoseksualitet

ofte bliver brugt som

en brik i lokale magtkampe, hvor homoseksualitet

fremstilles som noget

truende udefrakommende, blandt

andet for at aflede opmærksomheden

fra andre problemer som for

eksempel fattigdom. Og hvis vi bare

buldrer løs med kritik uden yderligere

handlinger, så kan det blot bruges

af modstanderne af homoseksualitet

til at vise, at homoseksualitet

netop er et ’problem’, som vesten

har skabt,” fortsætter Trine Mach og

understreger, at hun langt fra mener,

at Danmark skal undlade at foretage

sig noget.

”I stedet bør vi lære af blandt andet

Sverige, hvor man er bedre til at støtte

og lytte til de lokale homoorganisationer

i for eksempel Afrika. Det er tit

dem, der sidder med svarene.”

Afrikanske bøsser og hiv

At der indtil videre ikke er sket meget

i Danmark nikker direktør for AIDS-

Fondet Henriette Laursen genkendende

til. Hun var en af de første, der

råbte vagt i gevær over for de danske

myndigheder og politikere og gjorde

dem opmærksom på, at det manglende

fokus på blandt andet bøsser

i Afrika kunne være fatalt:

“I mange år troede man, at hiv i

Afrika udelukkende skyldtes smitte

mellem heteroseksuelle. Men tallene

var misvisende og skjulte, at

der også var mange bøsser, der blev

smittet. Når homoseksuelle i den

grad undertrykkes, mangler der synlighed

om problemet, og så er det

svært at give adgang til helt basal

forebyggelse og hiv-behandling.

Derfor har vi nu alvorlige hiv-epidemier

i mange udviklingslande blandt

mænd, der har sex med mænd,” siger

Henriette Laursen.

– Men sker der slet ikke noget på

området i Danmark

”Jo så småt begynder politikerne

at lytte. Og når for eksempel folketingsmedlemmer

går med i homoparader

i udlandet, er det et tegn

på, at opmærksomheden er ved at

komme. Men den er kommet meget

sent.”

Danske homoer kan hjælpe

Trine Mach og Henriette Laursen mener

begge, at de danske myndigheder

både i ord, viden og midler bør

have mere fokus på homoseksuelles

rettigheder i blandt andet Afrika.


Henriette Laursen fra AIDS-Fondet og Trine Mach fra Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer ikke blot samfundet og politikerne, men også

homomiljøet og ulandsorganisationerne til at bakke op om homoseksuelles vilkår i Afrika.

”Ikke mindst når Søren Pind kalder

sig frihedsminister,” understreger

Trine Mach.

Og mens hun peger på de lokale

homoorganisationer i ulandene som

en vigtig spiller, fremhæver Henriette

Laursen, at også det danske homomiljø

kan og bør gøre noget.

”Jeg har en drøm om at gentage

den positive del af hiv-historien fra

80’ernes danske homomiljø. For selv

om hiv ødelagde meget, betød kampen

mod sygdommen, at der opstod

en stor solidaritet og ikke mindst

stærke aktivistkræfter. Hiv var på

mange måder en løftestang for homorettigheder.

Nu er turen nået til

at række solidariteten mod Afrika,”

siger hun.

Af samme grund har AIDS-Fondet

lavet en indsamling i det danske homomiljø,

hvor pengene går netop

til hiv-bekæmpelse blandt bøsser i

Uganda.

“Jeg har en drøm om

at gentage den positive

del af hiv-historien

fra 80’ernes danske

homomiljø. For selv

om hiv ødelagde

meget, betød kampen

mod sygdommen,

at der opstod en stor

solidaritet.”

– Henriette Laursen

Direktør, AIDS-Fondet

Højre-kristne fra USA

Og der er brug for en hjælpende

hånd. For også andre blander sig i

spørgsmålet om homorettigheder i

Afrika:

”For bare fem år siden var homofobien

i Uganda ikke så slem som i

dag. Men med højre-kristne bevægelser

fra USA i ryggen, er der blevet

fyret op for den,” forklarer Henriette

Laursen.

”Det er en kompleks problemstilling

fyldt med dilemmaer, og på

mange måder er det op ad bakke.

Men det skal ikke forhindre os i at

blive klogere og handle,” siger Trine

Mach.

“Hvem havde for eksempel for

bare få år tilbage forestillet sig, at

et land som Nepal nu er ved at vedtage

homoægteskab, som det første

land i Asien, og dermed næsten gøre

Danmark til et homo-uland i den

sammenhæng,” slutter hun.

Out&about · december 2010 13


Hiv-medicin kan fjerne smitterisiko

Flere undersøgelser viser, at velbehandlede hiv-smittede ikke længere kan smitte

andre med hiv. Alligevel holder myndigheder og oplysningskampagner fast i, at man

bør bruge kondom. Og hiv-smittede bliver ved med at blive fravalgt i bøssemiljøet,

så længe man opfatter dem som smitte-spredere, lyder bekymringen.

HIV

Af Sune Prahl Knudsen

HIV-SMITTEDE kan smitte andre med

hiv. Sådan tænker de fleste, at det logisk

må hænge sammen. Men stadig

flere undersøgelser og erfaringer fra

hospitaler viser, at sådan behøver det

slet ikke at være.

”Jeg vil skyde på, at over 90 procent

af de homoseksuelle hiv-smittede

mænd, vi har kontakt med her

på hospitalet, er så velbehandlede,

at der er utroligt lille risiko for, at de

kan smitte andre,” siger overlæge og

hiv-forsker Jan Gertstoft fra Rigshospitalet.

Hermed bekræfter han det billede,

som en række internationale

undersøgelser har påvist. Nemlig at

hiv-smittede, der er velbehandlede

og som gennem et halvt år har haft

en umålelig virusmængde i blodet,

ikke ser ud til at kunne smitte andre

med hiv.

HOS STOP AIDS, der står for at oplyse

om hiv i bøssemiljøerne i Danmark,

kender man godt undersøgelserne

og erfaringerne fra hospitalerne. Alligevel

holder man her fast i de klassiske

sikker sex-budskaber om altid at

bruge kondom og glidecreme.

”Vi holder os til den officielle politik

på området, som Sundhedsstyrelsen

udstikker. Og den er ikke

ændret. Desuden bygger de fleste

undersøgelser på sex mellem hivsmittede

heteroseksuelle, og derfor

må man fortsat tage en række forbehold,”

siger sekretariatschef Klaus

Legau fra STOP AIDS. Han påpeger,

at også andre forhold spiller ind, når

man skal vurdere smitsomheden,

Stop Aids holder fast i sikker sex-budskaberne om altid at bruge kondom og glidecreme.

(Udsnit af STOP AIDS’ pjece Hiv og smitteveje).

“Over 90 procent af de

homoseksuelle hivsmittede

mænd, vi

har kontakt med her

på hospitalet, er så

velbehandlede, at der

er utroligt lille risiko

for, at de kan smitte

andre.”

– Jan Gerstoft,

Overlæge, Rigshospitalet

blandt andet om den hiv-smittede

har kønssygdomme.

I DAG SKAL MAN altså som bøsse

lede efter oplysninger om de nye

undersøgelser og erfaringer. Det er

for svært at kommunikere bredt ud,

lyder forklaringen

”Vi arbejder mest med massekommunikation

som plakater. Og

den nye viden er stadig så kompleks,

at den skal forklares, hvilket indtil videre

er bedre egnet i en rådgivning,

som STOP AIDS dog også tilbyder,”

siger Klaus Legau.

− Men er du ikke bange for at folk

mister tiltroen til jeres enkle sikker sexråd,

hvis de hører at virkeligheden er

mere nuanceret

”Nej, jeg mener, at debatten i bøssemiljøet

netop om den nye viden

og dilemmaerne omkring den er

konstruktiv og fremmer fokus på sagen.”

14 Out&about · December 2010


“Den nye viden er

stadig så kompleks,

at den skal forklares,

hvilket indtil videre

er bedre egnet i en

rådgivning.”

– Klaus Legau,

Sekretariatschef STOP AIDS

Out & AbOut

med pOsten

#90

JUNI 2010

Out & ABOut November 2010

#89

MAJ 2010

NOVEMBER

out & ABout Maj 2010 89

Out & ABOut Juni 2010 90

Klaus Legau fortæller dog, at selv

om sikker sex-rådene stadig gælder,

så påbegynder STOP AIDS inden for

den nærmeste tid en revision af rådene.

Hvorvidt det på længere sigt

vil ændre oplysningskampagnerne

og deres budskaber er uvist.

HOS HIV-DANMARK, de hiv-smittedes

interesseorganisation, er man bekymret

over, at informationen om den

fraværende smitsomhed blandt den

store majoritet af hiv-smittede ikke

er trængt igennem til den almene

befolkning.

”Det er et problem, at mange stadig

opfatter hiv-smittede som omvandrende

smittekilder. Vi ved, at

mange afholder sig fra at have sex

med hiv-smittede i bøssemiljøet,

og at det medfører til en stigmatisering,”

siger sekretariatschef Bent

Hansen.

Han efterlyser bedre rådgivning

til hiv-smittede, så de kender til

smitsomhedsspørgsmålet og kan få

hjælp til at tackle de problemer, som

de møder, blandt andet i bøssemiljøet.

Hos STOP AIDS er man enig i, at

stigmatiseringen af hiv-smittede er

knyttet til spørgsmålet om smitsomhed

og dermed også den måde, man

fortæller om sikker sex. Men det står

ikke alene.

”Det alt overvejende problem er

straffeloven, som kriminaliserer hivsmittede.

Og så det faktum, at danskernes

viden om hiv er efterladt tilbage

et sted i start 90’erne,” slutter

Klaus Legau.

95

‘Fab Gays’ i den

bedste sendetid

Delhi FrOntrunners · BryAn rice · erik FrAnDsens hippiekøkken

hOlD huDen ung · DuBlin + GAY GUIDE AnD ArtIclE In EnGlISH

TEMA: BjørnEBøssEr · Lykke Friis · AxeL AxgiL · BALtic pride · europride

rejser: ArgentinA · sLip dyret Løs! · Wipeout + GAY GUIDE In EnGLIsH

Paradise Hotel · wArhOl/Munch · BAltic Pride · MAsPAlOMAs GAYPride

FAke din uskYld · uFFe elBæk + GaY GUide and articles in enGlisH

HVer måned i et år

FOr kun 240 kr.

bestil dit AbOnnement på

out-and-about.dk/abonnement

Danmarks månedlige homomagasin

Out&about · december 2010 15


Sin egen værste konkurrent

MICHAEL KRISTENSEN har dyrket dragqueenkulturen i snart 12 år. Når han er drag,

oplever han en personlig succes i et liv, hvor han ofte har haft nederlag. Først som

voksen fik han diagnosen ADHD.

ADHD

Tekst og foto af Soffi Chanchira Larsen

”Er der nogen, der har set mine patter”

kommer det fra omklædningsrummet.

Og et andet sted: ”Skål tøser!”

Ud over de seks mænd med fuld

makeup, er der en strid strøm af dansere,

deltagere til aftenens show og

VIP-gæster. På garderobestativet og

over stolene hænger farverige, paillet-

og fjerbesatte kjoler.

Inden længe vil Michael Kristensen

iføre sig en af kjolerne til dragshowet,

Nattens Dronning 2010 i

Odense. Men lige nu, som han sidder

der foran spejlet, kæmper han

mod sin egen perfektionisme.

Makeuppen sidder ikke, som den

skal. Den forstyrrer rutinen, som den

ustabile dominobrik, der nu truer

16 Out&about · December 2010

med at vælte hele opsætningen. Han

overvejer at droppe hele showet:

”Hvis jeg får startet forkert på min

makeup, så går det allerede galt der,

og så bliver jeg stresset,” siger Michael

opgivende.

ADHD diagnose som voksen

Michael fik konstateret ADHD for

halvandet år siden. Det er en udviklingsforstyrrelse,

hvor dele af hjernen

ikke fungerer optimalt. Den største

årsag til ADHD er genetisk. Indtil Michael

fik diagnosen, har han troet, at

det var verden imod ham.

”Jeg lever i en anden verden inde

i mit hoved, end andre gør, og det

kan godt være svært at forklare folk,”

fortæller Michael frustreret.

Efterhånden har Michael lært, at

rutinerne giver ham ro. Men er der

slinger i rutinen, kan det hurtigt

ødelægge hans dag:

”Hvis jeg er ude at handle, og der

er flyttet rundt på varer, panikker jeg

fuldstændig. Det kan jeg ikke overskue

i mit hoved, og så skal jeg ud

derfra,” forklarer Michael.

Typiske træk hos mennesker med

ADHD er blandt andet svingende

humør og følsomhed over for stress.

De taler og handler ofte uden

tanke for konsekvenserne. Michaels

sene diagnose har medført et hav

af følgesygdomme. Blandt andet

en kronisk depression, der gør det

svært at håndtere nederlag:

”Jeg føler mig svigtet, utilstrækkelig

og som et dårligt menneske 24

timer i døgnet, og den følelse bliver

forstærket hundrede gange ved et

nederlag,” siger han. Det er svært at

snakke om.

Det gør, at Michael konstant løber

om kap med sig selv for at komme

sit nederlag i forkøbet, og er blevet


sin egen værste konkurrent, mener

han.

En frihed at lave dragshow

Et korset bliver strammet om livet på

Michael, men han fortrækker ikke en

mine. Den røde pailletbesatte kjole

glider forsigtigt ned over hans krop,

der nu ligner et timeglas. Det har taget

på Michaels selvværd at gå med

den udiagnosticerede ADHD i så

mange år. For Michael er det at lave

dragshows en pause fra hverdagen

og for en stund at være en anden end

ham med den underlige opførsel og

depressionen:

”Det giver mig frihed. Bag makeuppen

har jeg ingen problemer, og

folk ser mig på en anden måde. Jeg

kan slappe af og nyde live,” siger Michael.

Michael ønsker ikke at være drag

alle døgnets timer. Eller kvinde, som

de figurer han er klædt ud som:

”Jeg er drag for at være en anden

end Michael et øjeblik,” fortæller

han.

Mens DAB-radioen spytter DR Hits

ud i omklædningsrummet, går Michael

frem og tilbage mellem spejlene

og sminkebordet. Nu sidder

hverken makeuppen eller kjolen,

som det skal. Få giver en hjælpende

hånd, men ingen bliver stående

længe til at overbevise Michael om,

at hans makeup er fejlfri, og kjolen

som taget ud af et parisisk varietéshow.

Selv om Michael til en vis

grænse har lært at acceptere, at han

er anderledes, så er det svært ikke at

kunne tage imod pæne ord:

”Mit hoved vender det til noget

negativt. Jeg ved godt, at det ikke

er sådan, men når nogen roser mig,

tror jeg, der er en bagtanke.” fortæller

Michael.

Et nyt liv

Efter diagnosen har Michael fået et

nyt liv, og et svar på, at noget var

galt. Han går hver uge til psykiater,

der hjælper ham med at finde den rigtige

medicin. Men den er ikke fundet

endnu, da ikke alle ADHD-diagnoser

er ens. Han går også til psykolog, der

giver ham værktøjer til at håndtere

hverdagen:

”Jeg har fået ro i min krop og fået

ro til at overskue hverdagen. Jeg

løber ikke rundt på væggene og er

træls mere,” forklarer Michael.

Der er varmt som en bageovn bag

scenen, og en svag lugt af krudt fra

konfettibomber. Michael går frem

og tilbage, snakker lidt og laver sjov

og kigger med på showet. Samtidigt

skal kjolen lige rettes igen, makeuppen

eftertjekkes og endnu en hårspray

tømmes i parykken.

En optræden tilbage. Michael er

ikke nervøs, han er ved at ”skide i

bukserne”, stønner han, mens han

går mod scenen. Alligevel træder

han sikkert og vant ind bag det tunge

røde gardin, klar til øjeblikket.

Melodien til Vi maler byen rød toner

ud af højtalerne, og man hører

toastmasterens stemme: ”Miss

Showtime!”

Michael Kristensen vandt Nattens

Dronnings designpris 2010 for bedste

kostumer.

ADHD

1-3 procent af den voksne befolkning

skønnes at have ADHD.

Kilde: ADHD-foreningen

adhd.dk

Out&about · december 2010 17


En inspirerende udfordring

Siden studieårene har

Michael Funch været

frivillig, som oftest i

homo-sammenhæng.

Lige nu gælder det især

Kafé Knud.

DE GØR EN FORSKEL

Af Henrik Lyding

”Jeg kan godt lide dialogen, at være i

spil med andre mennesker.”

Michael Funch er ikke i tvivl. Det er

derfor, han gider være frivillig. Fordi

det giver mening og udfordrer ham

at være med i noget, hvor man på

samme tid har ansvar og en vigtig

funktion og alligevel kan tage det

lidt i sjov. Netop fordi det er frivilligt,

i modsætning til lønarbejdet.

Michael Funch arbejder til daglig

som kommunikationsrådgiver i

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Gennem årene har han været frivillig

i mange sammenhænge − de fleste

har været homo-relaterede:

”Allerede mens jeg læste, var jeg

med i Gå Ud-gruppen, hvor jeg da

håber, at jeg har været med til at

give noget til andre. I hvert fald gav

det mig selv noget, det udfordrede

mig at udfordre andres holdninger

og fordomme. For sådan er det jo.

Frivillig-arbejde er ofte en udviklingsproces

for en selv, foruden at

det er hyggeligt at høre til i en meningsfuld

sammenhæng, hvor man

stiller op for en fælles sag.”

Hiv-til-hiv

Michael Funch har tidligere skrevet i

Panbladet og arbejdet i STOP AIDS.

Da han stoppede her, havde han lyst

til at arbejde videre med noget hivrelateret.

Derfor har han de sidste

par år været tilknyttet Kafé Knud, og

samtidig er han blevet frivillig i Hiv-

Danmarks særlige hiv-til-hiv-projekt,

hvor idéen er, at hiv-positive møder

andre og udveksler erfaringer:

”Man gør en forskel, også pengemæssigt, så at sige. Uden frivillige kunne eksempelvis

Kafé Knud slet ikke fungere,” siger Michael Funch.

”Jeg fik selv meget hjælp af Hiv-

Danmark i sin tid, og tingene er efterhånden

faldet på plads for mig.

Men det er alligevel en udfordring

at stille sig til rådighed for et andet

menneske, der går og tumler med

et problem. Jeg har jo ingen faglig

baggrund, så jeg byder mest bare

ind med mig selv og det, jeg nu kan

– på et sårbart og følsomt område.

Måske handler det i virkeligheden

om at være til stede, give plads, lytte

og dele af et overskud. Og så er det

grundlæggende en stor oplevelse

at kunne følge folk i processen med

at erkende og leve med det at være

hiv-positiv. Selv må jeg sige, at det –

med al respekt – altså ikke behøver

være en tragedie at være hiv+ i dag.

Det er stadig meget tabubelagt,

men det må man så gøre op med.”

Frivillige aflaster

Et andet aspekt ved det at være frivillig

er det rent økonomiske.

”Man gør en forskel, også pengemæssigt,

så at sige. Uden frivillige

kunne eksempelvis Kafé Knud slet

ikke fungere. Og sådan er det jo i

mange sammenhænge. Frivillige aflaster

systemet.”

Men derudover er det mest det

sociale, der tæller.

”Hvis nogen vil tale om noget,

er jeg parat, og ellers er det jo bare

grundlæggende hyggeligt at samles

om et måltid, sådan som man gør på

Knud. Det er jo ikke en lukket klub for

hiv-positive, men bare en café, hvor

alle, der på en eller anden måde er

berørt af hiv, kan komme.”

På den måde får man også selv

udvidet sin horisont, mener han.

”Man får rigtig meget igen ved

at være frivillig. Du bliver beriget af

det og får et tilhørsforhold. Du møder

nogle nye mennesker blandt de

andre frivillige, som du ellers aldrig

ville have mødt, og I er sammen om

et fælles projekt.”

Michael Funch har selv tidligere

arbejdet med frivillige – på den anden

side af skrivebordet, så at sige:

”Selv om det stiller krav at have

med frivillige at gøre, fordi de skal

behandles med respekt og omsorg,

så skaber de altså også en masse liv.

Det aspekt kan jeg godt savne engang

imellem i mit nuværende lønarbejde,

hvor vi er lutter professionelle.

Der er mere fest i gaden, når

man arbejder med frivillige.

18 Out&about · December 2010


ANMELD VOLD

MOD HOMOMILJØET PÅ 114

Når du anmelder vold og trusler, kan vi sammen

stoppe hadforbrydelser mod LGBT-personer.

SE MERE PÅ WWW.AV.LBL.DK


Spice up dit

outfit med et

par flashy sko.

H&M

Gå bare i sort

MODE

Af Kenni Kjær Rasmussen

Leg med formerne, og skab et finurligt

og kantet look.

Fifth Avenue Shoe Repair

Du behøver ikke isolere dig selv i et

darkroom, hvis du befinder dig bedst

i og med mørke. Efteråret og vinteren

byder – ikke overraskende – på gråt

vejr og alverdens sorte forklædninger.

Så hop i et knaldsort outfit og kom

op fra darkroom’et. Der er masser af

mørke at boltre sig i over jorden.

Skab et dramatisk look med en kappe.

H&M

Skab en talje med et bælte om

vinterjakken.

H&M

20 Out&about · December 2010

Bryd alvoren med en sjov hue eller hat.

Fifth Avenue Shoe Repair

Rock’n’roll stil!

Whyred


1 Dec

Gå efter detaljen.

Soulland

Classic to the bone!

Whyred

Vis, at du er go’ ved dyrene.

Gant

¨A day to remember and to celebrate life!”

WORLDAIDSDAY

1. DEC

AT FIRST HOTEL KONG FREDERIK

PETER MYGIND

GIFT LOTTERY AND CHARITY GAME INCLUDED

ALL PROCEEDS GO DIRECTLY TO

AIDS-FONDET

DRINKS & WINE DKK 50

ENTRANCE DKK 100 - CASH ONLY

INCL. ONE FREE DRINK

DJ FLIP - TIME 19:00

dIp

Out&about · december 2010 21


Ny rådgivningslinje i Sabaah

SABAAH har åbnet en rådgivningslinje i november og kan se tilbage på 2010 som et

år med fuld udvikling i foreningen for homo-, bi- og transer med anden etnisk baggrund

end dansk.

Sabaah

Af Thomas R. Kristensen

Foto: Freddy Hagen

33 23 20 00 er nummeret til Sabbahs

nye rådgivningslinje, som åbnede

den 4. november.

Hver torsdag fra klokken 18-20

rådgiver to Sabaah-aktivister andre

minoritetsetniske lesbiske, bøsser,

biseksuelle og transpersoner, som

ringer ind for at stille spørgsmål eller

tale om problemer.

”Vi har en vision om at tilbyde ordentlig

rådgivning. Derfor har alle

rådgiverne været igennem et uddannelsesforløb,

og de får løbende

opkvalificering og støtte fra eksterne

konsulenter. Vi har lyttet til

erfaringer fra Sex & Samfunds rådgivningsarbejde,

og vi samarbejder

med Københavns Kommune, politiet,

kvindekrisecenteret LOKK og

Integrationsministeriet, så vi bedst

muligt er i stand til at hjælpe dem,

som ringer ind,” siger Fahad Saeed

fra Sabaah.

Han understreger, at rådgiverne

har fuld tavshedspligt, og at man

kan være helt anonym, når man ringer

ind.

RÅDGIVNINGSLINJEN er blot et af de

mange initiativer, som Sabaah har sat

i gang, efter at foreningen begyndte

at modtage fast økonomisk støtte fra

Københavns Kommune i 2010.

”Støtten har givet os mulighed

for åbne vores eget værested, Kifak,

hvor vi ud over de velkendte fester

også holder introaftener for nye, har

særlige kvindelounges, viser film og

præsenterer debatarrangementer,”

siger Kassem Ibrahim, der er med i

Sabaahs bestyrelse.

”Med Kifak som fast værested er

Kassim Ibrahim og Fahad Saeed har været med i Sabaah fra starten.

det nemmere for os at skabe stabilitet

i vores sociale, kulturelle og

politiske aktiviteter, som er åbne for

både medlemmer såvel som ikkemedlemmer,”

siger Fahad Saeed.

Den kommunale støtte har også

gjort det muligt for Sabaah at ansatte

to studentermedhjælpere til at

klare det administrative arbejde og

noget af kommunikationsarbejdet.

Det foregår på et lille kontor over for

Råhuset, blot få meter fra Kifak. Her

SABAAH

• Sabaah er en forening for homoseksuelle,

biseksuelle og

transpersoner med anden etnisk

baggrund end dansk.

• Introaften den første fredag i

hver måned, fra klokken 19.

• Rådgivning på telefon 33 23 20

00 hver torsdag, klokken 18-20.

• Kvindelounges, fra og med januar

den anden fredag og sidste

søndag, fra klokken 18.

sabaah.dk

holder også Sabaahs bestyrelse deres

møder.

COPENHAGEN PRIDE havde i 2009

for første gang en vogn med fra Sabaah.

På vognen dansede Sabaahmedlemmer

fra Danmark sammen

med udenlandske World Outgamesdeltagere

fra blandt andet Libanon

og andre mellemøstlige lande.

”Vi havde forventet det værste,

og derfor havde vi talt sikkerheden

igennem med politiet. Men det gik

over al forventning, og vi oplevede

masser af positive reaktioner fra det

minoritetsetniske miljø på Nørrebro,”

fortæller Kassem Ibrahim.

”Her i 2010 havde vi ingen mellemøstlige

World Outgames-delegerede

med. Sabaah-aktivisterne måtte selv

fylde pride-vognen op, men vi fik 20

med på vognen, og det blev en fed

oplevelse. Jeg har oplevet, hvordan

Sabaah-aktivisterne efterfølgende

følte sig styrket, fordi de havde overskredet

egne grænser og set, at det

gik godt.”

22 Out&about · December 2010


”Derfor er det vigtigt for Sabaah,

at vi deltager i Copenhagen Pride

hvert år. Men det handler selvfølgelig

også om, at Sabaah også vil bidrage

til Copenhagen Pride ligesom så

mange andre aktører i homomiljøet

også bidrager til Priden,” siger Fahad

Saeed.

ANERKENDELSEN UDEFRA er ikke

blot kommet i form af penge fra Københavns

Kommune − samt masser af

gæster til Sabaahs fester på Kifak.

I april modtog Sabaah LGBT-prisen

af Copenhagen Gay & Lesbian

Chamber of Commerce (CGLcc) for

”at skabe et særligt tilbud til LGBTpersoner

med en anden etnisk baggrund

end dansk.”

Og i september modtog Sabaah

Heinrich-prisen, som en gruppe kreative

københavnere uddeler til grupper,

personer og virksomheder, som

svømmer imod strømmen.

”Priserne giver os et skulderklap

og er i den grad med til at motivere

os. Det er godt at mærke, at der er fokus

på Sabaah som en forening med

aktivister med styrke og kompetencer,”

siger Fahad Saeed.

I 2011 fortsætter Sabaah den udadvendte

strategi.

”I begyndelsen af det nye år lancerer

Sabaah et portrætprojekt i samarbejde

med fotografer som Thomas

Cato og Magnus Ragnvid. Her viser

vi fotos af nogle af vores aktivister

for derigennem at vise den diversitet,

som der også er blandt minoritetsetniske

homoseksuelle, biseksuelle

og transpersoner,” fortæller Kassem

Ibrahim.

”Vi satser også på mere og bedre

kommunikation med omverdenen,

og så vil vi bidrage til det øvrige homomiljø.

Allerede her i 2010 har BLUS

holdt fest på Kifak, og vi har holdt en

fest i samarbejde med Copenhagen

Gay & Lesbian Film Festival. I 2011

deltager Sabaah naturligvis i Copenhagen

Pride, men vi er også parat

til at åbne Kifak for andre grupper i

miljøet, som har brug for et sted til

at mødes.”

Kvinderne rykker

Med Harem-fester og Kvindelounges har SABAAH

fået flere kvindelige aktivister.

SABAAH

”I STARTEN var pigerne i mindretal,

mens drengene styrede det hele.”

Sådan husker Maria Alia situationen

i Sabaah, da hun blev aktivist

for knap fire år siden.

”Vi prøvede at holde lesbiske temaaftener,

men der kom ikke mange

til dem. Så gik jeg sammen med

Dj Ash om at arrangere den første

Harem-fest, og det blev til gengæld

en stor succes. Den fest var virkelig

med til at forandre meget.”

Den første Harem-fest fik hjælp

af otte kvindelige dj’s, herunder

Rosa Lux, Goodyn Green og Metzgerei.

Både etnisk farvede og hvide

piger fyldte dansegulvet, men her

og der sås også et par drenge.

”DEN FØLGENDE SOMMER fik vi

et boost af nye kvindelige aktivister.

Og det gav os ressourcer til at opstarte

vores Kvindelounges, som er

et mere stille og roligt alternativ til

festerne,” fortæller Maria Alia.

I december holder loungen ferie,

men starter op igen i januar.

”Kvindeloungen har både holdt

filmaften og wii-aften. Vi har også

været på museumsbesøg samt ude

sammen til Kulturnatten,” siger

Anna Larki, en af de nye aktivister.

Maria Alia og Anna Larki fra Sabaah.

Kvindeloungen begynder allerede

klokken seks, så de fleste har

mulighed for at være med. Der

kommer normalt otte-ti stykker,

foruden de faste Sabaah-aktivister.

For tiden er den yngste 18 år og

den ældste 32 år. Men alle kvinder

er velkomne.

DE FLESTE KVINDER i Sabaah isolerer

sig ikke blot til Harem-festerne

og Kvindelounges, men er med til

at sætte deres præg på de øvrige

aktiviteter i Sabaah.

”Pigerne er godt til stede ved aktivistmøderne

i Sabaah, og flere og

flere går med til Sabaahs generelle

fester. Og til næste bestyrelsesvalg

er der i hvert fald to kvinder, som

stiller op,” siger Maria Alia.

”Jeg har ikke oplevet nogen

modstand fra drengenes side, og

de virker glade for det boom af

piger, som er blevet aktivister i Sabaah.

Nogle af dem siger endda, at

de synes, det er sjovt at lære flere

lesbiske at kende.”

Kvinderne bidrager også til Sabaahs

nye rådgivningsgruppe,

hvor der både skal være en kvindelig

og en mandlig rådgiver til stede.

Så kan både pigerne og drengene

få rådgivning af en af deres eget

køn, hvis de ønsker det.

Out&about · december 2010 23


Spanske fristelser i Valencia

Spaniens tredjestørste by, VALENCIA med 800.000 indbyggere, ligger 350 kilometer

syd for Barcelona og har hele 300 solskinsdage om året.

REJSER: valencia

Af Tonny Bønløkke Hertz

Selv om Valencia er Spaniens tredjestørste

by, ligger både seværdigheder

og natteliv inden for gåafstand.

Valencias smukke gamle bykerne

har masser af caféer og restauranter.

Men byens borgmester har

en plan om at flytte nattelivet ned

til havneområdet, så folk, der bor i

byen, kan få fred om aften og natten.

Det betyder at flere barer ikke

må servere ude efter midnat.

Bystyret har dog også besluttet,

at byen skal være tilgængelig

for alle. Derfor er der adgang til

alle historiske steder med kørestol,

og guidetekster er også skrevet på

blindskrift.

Spansk stemning

Valencia fremstår mere spansk end

både Madrid og Barcelona, når det

kommer til kultur og stil. I Valencia

er det helt normalt at se lokale spise

brød med olivenolie og salt til morgenmad.

Kirken på Plaza de la Virgen har

en Mariafigur, som skifter tøj jævnligt

og bliver omhyggeligt passet

og plejet af 75 kvinder fra byen. Figuren

er klædt med ægte hår, som

er fra kvinder, der gerne ofrer deres

hår for figuren. Hver torsdag hylder

24 Out&about · December 2010

kirken vandet med en helt særlig

vandceremoni.

Især to drikke bør man ikke snyde

sig selv for i Valencia. Horchata er en

mælkehvid drik, der er lavet på chufas

– en slags nødder. Drikken er rig

på protein og er god at drikke før

træning, men den kan nydes hele

dagen på en af byens mange pladser.

Det andet er Aqua de Valencia,

som er appelsinjuice, cava, gin, vodka,

sukker og is. Denne drink serveres

i bowle og deles af to personer.

Frihed, lighed og homoliv

I modsætning til Danmark har Spanien

for længst droppet forbuddet

mod homoseksuelle ægteskaber.

Det spanske parlament åbnede ægteskabet

for homoseksuelle allerede

i 2005.

Også i Valencia er stemningen

meget liberal, og det er ikke usædvanligt

at se to mænd eller to kvinder

gå hånd i hånd på gaden eller at

kysse hinanden i det offentlige rum.

Der er to homostrande i og omkring

Valencia. Tæt på centrum, foran

Casa Negro, ligger Playa Pinedo,

mens Playa El Salar ligger mellem

den kunstige sø og Casal d’Esplai.

Nattelivet rykker

Valencia har barer og diskoteker

for enhver smag. Marrasquino er et

mixed sted, som er meget fashionabelt

og derfor også godt besøgt af

homoer. North Dakota er for bjørne

og deres beundrere, Nuncadigono

er for læderbøsserne og La Greta og

Dona Dona mest for lesbiske.

På klubscenen er Spanien med på

noderne, og det rykker: Både Barraca,

Deseo og Venial 32 spiller det

nyeste inden for house, commercial

house og underground musik. Metal

åbner klokken seks om morgen

og er et rigtigt after clubbing-sted.

Blandt byens bøssesaunaer er

Magnus mest besøgt af det lidt ældre

publikum, mens Olympic fremstår

mere ren og appellerer til de

mere trendy og unge saunabrugere.

Udendørs crusing finder sted i

parken omkring kongeslottet samt

i byens gamle flod, som er blevet

udtørret og nu forandret til et grønt

område. Her ligger cruisingområdet

mellem de to broer Real og Peneta.

REJSEVEJE VALENCIA

Der er ingen direkte flyruter mellem

Danmark og Valencia. I stedet

kan man flyve til Alicante, Madrid

eller Barcelona og derfra tage toget

til Valencia.

Den 18. december åbner de

spanske jernbaner en ny strækning

af hurtigtoget AVE. Herefter

tager togrejsen mellem Madrid og

Valencia blot halvanden time.


Shopping i Hamburg og Berlin

Januarudsalget starter lige efter nytår

Rejs på 1. klasse direkte til

Hamburg 399

fra kr.

Berlin 549

fra kr.

Enkeltpris/pr. person/begrænset antal/specielle regler

Bestil også dit hotel hos DSB Rejsebureau

Se flere tilbud på dsb.dk/tyskland

70 13 14 18 dsbrejsebureau.dk

Out&about · december 2010 25


Israel er nu kun fire timer væk

Med Cimber Sterlings åbning af en direkte rute mellem København og Tel Aviv er

der nu kun godt fire timer til sol, strand, lækre fyre og et lystigt natteliv i ISRAEL.

REJSER: ISRAEL

Af Niels Kaae og Thomas R. Kristensen

ISRAEL ER ET HOTSPOT. Her venter

palmer samt varme og solskin de fleste

dage året rundt. Hvis solen ikke

skinner i Tel Aviv, skinner den under

alle omstændigheder i Eilat på Israels

sydligste punkt.

FN har gjort Israel til jødernes

land, hvilket nogle er glade for, mens

andre er imod, for nu at udtrykke det

mildt. Men vi gider ikke diskutere politik

i denne rejseartikel og konstaterer

blot, at israelske fyre generelt er

faldet heldigt ud fra Guds hånd: med

brune dådyrøjne, maskuline kroppe,

flotte skægstubbe og en ofte meget

afslappet attitude.

ISRAELS TO STØRSTE BYER er som

nat og dag. Hvor Gay Pride i Tel Aviv

er et kommunalt anliggende og tiltrækker

30.000 deltagere, er priden

i Jerusalem med 6.000 deltagere et

26 Out&about · December 2010

privat anliggende, der modarbejdes

af bystyret. Flagene pilles ned,

i samme øjeblik den sidste homo er

marcheret forbi.

De fleste homoer har valgt at bo

i Tel Aviv. Men en lille kerne forsvarer

rettighederne i regeringsbyen og

sikrer de homopolitiske fremskridt,

ofte ved at anke sager helt til højesteret.

TEL AVIV er den livsnydende storebror,

hvor man spiser godt og kan få

sig nogle gode byture. Byen er pænest

om natten, da meget byggeri er

smækket op i en fart, formentlig uden

de store arkitekthonorarer.

Enten bor man i den nordlige del

af den indre by, hvis man helst vil

bo tæt ved homostranden, Hilton

Beach. Så må man til gengæld køre

lidt sydpå for at nå til nattelivet i

Rothschild-kvarteret.

Eller også bor man i Rothschild, så

tæt på homobaren Evita som muligt.

Så må man ind i en taxa for at nå til

stranden. Heldigvis er taxakørsel så

billigt, at man nogle gange skal minde

chaufføren om at starte taxameteret.

JERUSALEM er den religiøse lillebror,

hvor bykortet findes i Bibelen. I Jerusalem

lever jøder, muslimer og kristne

side om side, og det er ikke altid lige

harmonisk. En ting er de stærkt religiøse

dog enige om: At homoer bør

holde sig til Tel Aviv med deres syndige

livstil.

Selv om de ortodokse har forsøgt

at spolere gay pride i Jerusalem, er

der også små fristeder for homoer i

Den Hellige Stad. Bogcaféen Tmol

Shilshom er ejet af to bøsser, hvor

den ene er blevet verdensberømt

i en sag om brug af indiske rugemødre

til hans tvillinger. Den israelske

lovgivning tlllader nemlig brug

af rugemødre, bare ikke lige for homofædre.

EILAT er den pæne lillesøster om da-


gen. Men en slem pige om natten.

Nattelivet afhænger af byens beboere,

der hyppigt udskiftes.

Hold øje med temafester og faste

mødesteder på barer. Derudover er

der strandfester samt en lummer

stemning i byens gamle turistcenter.

Eilat er sidste stop i den vestlige

verden før Australien. Den glitrende

badeby mellem Negev-ørkenen og

Det Røde Hav minder dog lidt som

Dubai – men uden Emiraternes homofobiske

og antivestlige lovgivning.

I Eilat kan man tage svømmebriller

eller dykkermaske på og så ellers

svømme rundt blandt farverige

akvariefisk i Det Røde Hav.

Fra Eilat er der udsigt og fri indrejse

til Jordan og Egypten, og hvis

pulsen skal i vejret, kan en tur til den

jordanske naboby Aqaba anbefales.

”I shall be at Aqaba,” sagde Lawrence

of Arabia i filmen om den engelske

officer, der samlede de arabiske

soldater og hyggede sig med nogle

af dem på feltmadrassen.

DET DØDE HAV ligger mellem Jerusalem,

Eilat og Jordan.

Trods navnet er Det Døde Hav faktisk

en sø, men vigtigere er, at saltindholdet

er enormt. Faktisk ni gange

større end det ellers ret så saltholdige

Middelhav.

Derfor flyder man ovenpå, og

det er umuligt at svømme traditionel

brystsvømning. Alligevel formår

nogle turister at drukne hvert år.

ISRAELSK SIKKERHEDSKONTROL

kan være anstrengende. Ikke så meget

i indkøbscentrene, hvor man hurtigt

kommer gennem kontrollen af

tasker på vej ind − ikke på vej ud. I

Israel er man mere bange for bomber

end for butikstyve.

I lufthavnen kan det omvendt

være en prøvelse. Kufferten skal tjekkes,

og man kan let blive kaldt til side

til et længere forhør med spørgsmål

om ens gøren og laden under opholdet

i Israel. Især hvis man har vovet

sig ind i Jordan eller Egypten.

Derfor bør man møde op i Tel

Avivs lufthavn tre timer i forvejen.

Og mens man kæmper sig gennem

lufthavnens kontroller, kan man prøve

at glæde sig over, at det må være

stort set umuligt for terrorister at

trænge igennem lufthavnens sikkerhedsprocedurer.

Til gengæld lægger de tre timer

sig til rejsetiden, så hjemrejsen bliver

tæt på en heldagsfornøjelse på

trods af den nye direkte flyrute.

Israel Guide

Direkte fly fra københavn

cimber.dk

Homoguide Israel

gayisrael.org.il

Tel Aviv

Ben Yehuda Apartments

tel-aviv-rental.co.il

Pink House Guesthouse

pinkhousetlv.com

Evita Bar

Yavne Street 31

Restaurant Frida Kahlo

Lilenblum Street 43

Jerusalem

Bogcaféen Tmol Shilshom

tmol-shilshom.co.il

Fucaccia-bar restaurant

fucaccia-bar.rest-e.co.il

Diana’s House

ourakcha.com/gay-diana-s-house -

en-E462.html

Out&about · december 2010 27


KULTUR

Ting tager tid med mig

JACOB STAAL efterlever Piet Heins ord: ”Slid, men vid;

Ting tager tid.” Han er synshandicappet og ordblind,

men den 5. november debuterede han med en cd fyldt

med kærlig, varm og folkelig pop.

MUSIK

Af Walther Griesé

Foto: Thomas Cato

”JEG ER PAVESTOLT,” erklærer Jacob

Staal.

Fredag den 5. november debuterede

han med cd’en Det betyder

alverden. Jacob Staal har kun 10

procent af et normalt syn og er ordblind.

Det har krævet fire års hårdt,

målrettet arbejde at spare penge

sammen, skrive sange og producere

cd’en, der lokker med kærlig, varm

og folkelig pop.

”Den vil dele vandene,” smiler Jacob

Staal blidt.

”Der er nogle smukke, lidt pompøse

numre med et stort strygeorkester

fra Prag, og så er der de her

lette, meget enkle pop-melodier,

der er up-tempo og glade i det.

Nogle vil synes, at det er noget

rigtigt slemt noget; andre vil synes,

at det er fantastisk dejligt.

Han tilføjer: ”Men det er den musik,

jeg har elsket og sunget hele mit

liv.”

CD’EN ER PRODUCERET af pop-veteranen

Søren Bundgaard, der flere

gange har vundet Dansk Melodi

Grand Prix sammen med Kirsten Siggaard.

Jacob Staal fortæller: ”Jeg har sunget

Kirsten og Sørens sange, siden

jeg var barn, så det er helt utroligt, at

han har produceret min cd.”

Han fortsætter: ”Søren Bundgaard

har løftet cd’en til et niveau, jeg

slet ikke havde regnet med. Jeg er

enormt selvkritisk, og jeg kunne ikke

forestille mig, at jeg endte med at

blive stolt af resultatet. Men når der

28 Out&about · December 2010

er professionelle mennesker, der siger:

’Jeg står inde for det.’ Så kan jeg

også.”

”Men tvivlen nager,” siger han.

”Tvivlen og de økonomiske problemer.

Mine bukser trevler, og min

jakke er forrevet.”

Sådan har det været de sidste fire

år, hvor hver en ledig krone er blevet

sparet op til drømmen om at udgive

en cd. Som synshandicappet ville

Jacob Staal kunne få et skånejob,

men han har valgt at gå den hårde

vej med et almindeligt selvstændigt

arbejde.

Han arbejder som massør og har

selv sparet over 100.000 kroner sammen.

En forstående bankmand godkendte

lånet på de 200.000 kroner,

han manglede til finansieringen af

cd’en, mod at hans forældre kautionerede.

”JEG LIGGER VÅGEN hver anden nat

og tænker: ’Hvad nu, hvis jeg går galt

i byen Jeg kunne have rejst jorden

rundt eller haft til udbetalingen til en

lejlighed for de penge. Hvad bringer

jeg mig i, for min drøms skyld”

Han smiler: ”Men selv om det hele

ender med underskud, ville jeg ikke

have været det foruden.”

”Jeg har overskredet mine egne

grænser, og jeg ved meget mere

om mig selv i dag,” fortsætter Jacob

Staal.

Han uddyber: ”Hele processen

med Søren Bundgaard. At finde mig

selv og min egen musikalske stil. At

blive sendt ud på radioturné i tre

dage, hvor du skal snakke med alle

mulige mennesker. Det har givet

mig en helt ny selvtillid.”

”JEG HAR EN MAND i tankerne, når

”Jeg har en mand

i tankerne, når jeg

skriver mine tekster.

Men jeg undgår bevidst

at skrive han

eller hun, så teksterne

kan fortolkes af alle.”


KULTUR

“Find ud af, hvad du vil med dit liv, og gå efter det,” siger Jacob Staal, der netop har debuteret med albummet Det betyder alverden.

jeg skriver mine tekster. Men jeg undgår

bevidst at skrive han eller hun, så

teksterne kan fortolkes af alle.”

Jacob Staal får tit at vide af sine

venner, at andre opfatter ham som

en, der har nok i sig selv, når de ser

ham i byen.

”Jeg synes selv, at jeg er udadvendt

og smilende, men jeg kan jo

ikke flirte.”

At date på nettet er heller ikke en

god løsning for ham.

”Jeg er ordblind og bare det at

bruge en computer er virkelig svært

for mig. Hvis jeg skal skrive eller

sms’e med nogen, så skal jeg have

en af mine venner indover.”

Så han opfordrer: ”Kom hen og

hils, hvis du synes, at jeg ser ud som

en sød og dejlig mand.”

DET BETYDER ALVERDEN

Jacob Staals debut-album, Det

betyder alverden, kom på gaden

den 5. november. Albummet kan

købes i musikbutikker, fra internettebutikker

eller på:

jacobstaal.dk

Læs anmeldelsen på:

out-and-about.dk/kultur

”JEG VIL IKKE fokusere for meget på

mit handicap, ” siger Jacob Staal.

”For jeg vil ikke udelukkes fra noget.

Jeg vil da godt inviteres med til

Vild med dans. Men de tænker sikkert:

’Erj, det kan han da ikke se til.’”

Han slutter med eftertryk: ”Men

det vil jeg kunne se til.”

JACOB STAAL

• 36 år, single, bor i familiekollektiv

i Skanderborg.

• Uddannet som rytmisk sanger

fra Vestjysk Musikkonservatorium

i 2003.

• Debuterede med cd’en Det betyder

alverden den 5. november

2010.

• Find datoerne for Jacob Staals

live koncerter på jacobstaal.dk.

Out&about · december 2010 29


KULTUR

Af Walther Griesé

Jul med GLFF

CGLFF kårer vinderne af sin

kortfilmskonkurrence, viser

julefilm og markerer World

Aids Day.

Androgyn antidiva

FILMPREMIERE

EMMA ER OUTSIDEREN i den konservative

Recchi-familie i det sanselige

italienske drama Io sono l’amore – I

am Love. Tilda Swinton brillerer som

rigmandshustruen, der forelsker sig

i sin søns bedste ven, mens hendes

datter forelsker sig i en kvinde.

Diva-drama

FILMPREMIERE

TO GENERATIONER AF DIVAER kæmper

om pladsen i rampelyset, når Cher

og Christina Aguilera krydser klinger

i filmen Burlesque.

Den tidligere danser Tess (Cher)

ejer den fallerede natklub The Burlesque

Lounge, hvor den ambitiøse

30 Out&about · December 2010

Tilda Swinton er kendt for sine

intelligente rollevalg og sin kølige

skønhed. Hun brød igennem som

den tvekønnede hovedperson i Sally

Potters film Orlando.

IO SONO L’AMORE – I AM LOVE har

dansk biografpremiere den 4. december.

provinspige Ali (Christina Aguilera)

arbejder som servitrice og drømmer

om at slå igennem som sanger. Eric

Dane og Cam Gigandet udfylder vigtige

biroller som øjenslik i stramme

sorte tank tops.

Burlesque har dansk biografpremiere

den 25. december.

FILMFESTIVAL

Copenhagen Gay and Lesbian Film

Festival fejrer sit 25 års jubilæum

og markerer World AIDS Day i Empire

Bio på Nørrebro onsdag den

1. december klokken 20.

Filmfestivalen kårer de tre vindere

af sin kortfilmskonkurrence

og offentliggør – måske – sit nye

navn. Arrangementet sker i samarbejde

med AIDS-Fondet, der

samtidig får overrakt festivalens

overskud som støtte til sit arbejde.

Aftenen rundes af med en

særforestilling af den amerikanske

feel-good-komedie Make the

Yuletide Gay om Gunn, en ”stolt

åben homoseksuel”, der kryber

tilbage i skabet, da han skal hjem

og holde jul med familien. Gunns

ophold i skabet bliver kompliceret

af hans velmenende forældre,

der prøver at koble ham sammen

med naboens datter Abby. Situationen

bliver ikke nemmere, da

Gunns kæreste Nathan pludselig

dukker op …

Copenhagen Gay & Lesbian Film

Festivals jubilæumsarrangement

Empire Bio, onsdag den 1. december

klokken 20.

cglff.dk


HIV OG SYFILIS

HOLDER IKKE

JULEFERIE!

CheckPoints sidste åbningsdag

inden jul er mandag d. 13. december

- og vi åbner igen mandag d. 7. februar 2011

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

Se mere på stopaids.dk

Out&about · december 2010 31


KULTUR

Jeg er min egen kone

I januar viser Riddersalen den anmelderroste forestilling

JEG ER MIN EGEN KONE med Jakob Højlev Jørgensen

som den tyske transvestit Charlotte von Mahlsdorf.

TEATER

JAKOB HØJLEV JØRGENSEN fik i

maj et af Lauritzen Fondens hæderslegater

for sin skuespilpræstation

som den tyske transvestit Charlotte

von Malsdorf, i monologen Jeg er

min egen kone.

Efter premieren på Aalborg Teater,

i september 2009, fik forestillingen

gode anmeldelser i både Out &

About, Børsen, Jyllands-Posten og

Nordjyske.

Nu kan Jeg er min egen kone

også opleves i København. Her viser

Riddersalen forestillingen fra

14.-29. januar som et gæstespil i

samarbejde med Aalborg Teater.

SOM MAND I KVINDETØJ overlevede

Charlotte von Mahlsdorf både

Hitler, anden verdenskrig og det

kommunistiske Østtyskland. Hun

skabte et museum i Østberlin, om

også blev et fristed for homoseksuelle.

Efter Berlinmurens fald blev hun

beskyldt for at have været informant

for den østtyske efterretningstjeneste,

Stasi. Og efter at en

fest på hendes museum var blevet

angrebet af nynazister, flyttede hun

til Sverige, hvor hun boede de sidste

syv år af sit liv.

I MONOLOGEN er Jakob Højlev

Jørgensen iført sort kjole og perlekæde.

”Man blændes og beruses af Jakob

Højlev Jørgensens fremragende

præstation, der griber og river

i publikum med næsten åndeløs

tavshed,” skrev Nordjyske i sin anmeldelse,

da forestillingen blev opført

i Aalborg.

Jakob Højlev Jørgensen spiller

ikke blot rollen som Charlotte von

Mahldorf. Faktisk nå han helt op

på 35 roller i forestillingen, uden at

publikum af den grund sidder forvirret

tilbage. Skuespilpræstationen

er derimod både morsom og

rørende.

JEG ER MIN EGEN KONE

Spilleperiode 14.-29. januar

riddersalen.dk

Riddersalen præsenterer en særforestilling

den 15. januar klokken 17,

hvor Out & Abouts læsere har mulighed

for at købe billetter til reduceret

pris. Læs mere om dette tilbud i januar-nummeret

af Out & About.

Crazy Christmas Cabaret 2010

Crazy Christmas Cabaret 2010

uhyyggeligt!

horror!

Glassalen, tivoli

november 16th 2010 - January 15th 2011

tivolis billetCenter: 33 15 10 12

www.londontoast.dk

32 Out&about · December 2010


Campari with a splash of gayness

DANSK MAGAZINE havde linet op til fest på Hotel D’Angleterre

med fejringen af Camparis 150-års jubilæum sammen

med tøjmærket Bllack Noir i slutningen af oktober.

Blandt alverdens trendy modefolk og hippe kendisser

var bøsserne mødt talstærkt op til festen. På den røde

løber foran de ivrige pressefotografer blev gæsterne

foreviget, mens Campari diskede op med forrygende

drinks i baren.

Dansegulvet sydede aftenen igennem, hvor diverse

underliv blev vredet godt og grundigt rundt, især da

Infernal gik på scenen. Aftenens værter, Kim Grenaa og

Uffe Buchard, fyrede den af med deres nærmeste 600

venner – all dressed in black with a splash of red! Flot,

forrygende og fantastisk fest! Skål i Campari!

Paw Lagermann og Lina Rafn fra Infernal

var perfekt stylet af Kenny Alexandr.

Kim Grenaa og Uffe Buchard, kreative direktører for designbureauet

GrenaaBuchard og modebiblen DANSK Magazine.

Nik & Jay sammen med deres stylist, Nicci Welsh. Det danske designtalent Jean//phillip. Musikduoen Electric Lady Lab aka Martin og Stine.

Out&about · december 2010 33


SET & SKET

Den første julesne

ÅRETS FØRSTE JULEBRYG

blev serveret fredag den 5.

november klokken 20.59.

Og selv om der ikke var et

snefnug i luften udenfor,

var stemningen høj indenfor.

Ikke mindst på barerne

i Københavns homomiljø.

Be Proud fejrede også

aftenen og natten med

masser af julebryg. Homodiskoteket

havde Dj Dyna

Moe fra Bruxelles til at spille

på The Loft, hvor hun

fyldte dansegulvet med

partyglade gæster.

Uden sne i luften, smed René tøjet uden for Jailhouse.

Jesper og Peter på Be Proud.

Kristian og Bjørn på Centralhjørnet.

Sara og Johanna på Masken.

Dyna Moe spiller på The Loft, på Be Proud.

34 Out&about · december 2010


Michel, Walther, Bram og Peter på Jailhouse.

Bo på Can-Can med julebrygslips.

Brian til julebrygfest på Masken.

Centralhjørnet havde fuldt hus på årets J-dag.

Claus, Lotte, Freddy og Anders uden for Centralhjørnet.

Alexander på Be Proud.

Out&about · december 2010 35


SET & SKET

Familiefest i Aalborg

I AALBORG valgte omkring 320 gæster i alle aldre at

besøge GayNords 23. HomoPower-fest den 6. november.

Det var en hyggelig fest i Duus Vinkælders stemningsfyldte

lokaler, hvor både nordjyder, men også folk fra andre

dele af landet valgte at komme og tilbringe en herlig

aften.

DJ Lasse, som kalder sig selv for “Nordjyllands festligste

DJ”, spillede gæsterne ud på dansegulvet med alt fra

nye hits til klassiske grandprix-slagere.

STOP AIDS kiggede også forbi med to repræsentanter,

som var ude at fortælle om sikker sex og minde om at

bruge kondom og vandbaseret glidecreme.

GayNords næste HomoPower-fest i Aalborg finder

sted i begyndelsen af maj 2011.

Bare musikken swinger

KIRSTEN SIGGARD OG MARTIN KNUDSEN lancerer til

foråret et fælles show, Bare musikken swinger. Men allerede

i slutningen af oktober fik et inviteret publikum et smugkig

ved prøveoptagelser på Baltoppen i Ballerup.

I showet gav Kirsten Siggaard et potpourri af sine tre

grandprix-vindersange samt flere af sine kendte fortolkninger

af Edith Piaf og Patsy Cline. Sammen med Martin

Sandu og Kenneth til GayNords HomoPower-fest.

Knudsen sang Kirsten Siggaard et potpourri over Tommy

Seebach-hits, og Martin Knudsen underholdt med kendte

revyklassikere samt nogle af sangene fra sit debutalbum,

Lille Fredag.

Med sig på scenen havde Martin Knudsen og Kirsten

Siggaard et tremandsorkester under ledelse af Mickey

Holm-Pless.

Martin Knudsen og Kirsten Siggaard på scenen sammen

med deres fælles show, Bare musikken swinger.

Barbara Grut, Martin Madsen, Ole Wagner og Lise Toft var

blandt det inviterede publikum til Bare musikken swinger.

Jeanett og Mark på Be Proud. Camilla og Christina på Masken. Martin og Anders på Centralhjørnet.

36 Out&about · december 2010


Kafe Knud takker miljøet

KAFE KNUD var i begyndelsen af året truet af lukning,

efter at Københavns Kommune havde fjernet tilskuddet

til caféen for hiv-smittede og pårørende.

Men så tog både flere af barerne i Københavns homomiljø

sammen med AIDS-Fondet og AIDS-Linien

initiativ til en indsamling, som gik over al forventning.

Over 135.000 kroner er indsamlet til Kafe Knud, og derfor

takkede Annette Larsen fra Kafe Knud og Hiv-Danmarks

formand, Helle Andersen, homobarerne og hivorganisationerne

ved en reception den 29. oktober.

”Det er gået helt fantastisk, og det har overrasket

mig meget, at opbakningen har været så stor. Jeg vil

godt takke både AIDS-Fondet og Kirsten fra AIDS-Linien,

men også homobarerne, som gik helt amok og indsamlede

over 30.000 kroner på indsamlingsdagen den

8. april. Drengene fra Masken Bar kan slet ikke stoppe,

og de kommer nu og spiser her en gang hver anden

måned. Og fordi de drikker godt igennem, hjælper det

også på vores økonomi,” sagde Annette Larsen, der er

daglig leder på Kafe Knud.

Indsamlingen til Kafe Knud fortsætter løbende på

aidsfondet.dk, hvor man specifikt kan vælge at støtte

Kafe Knud. Derudover er arbejdet så småt gået i gang

med at planlægge en indsamlingsrunde i april 2011.

Skandinaviens Største

Online Gayshop

KØB

SEXLEGETØJ

HOS

DRENGENE

BEDRE SERVICE &

BEDRE PRISER

Annette fra Kafe Knud og Helle fra Hiv-Danmark takkede

Ole og Jan fra Masken for at tage initiativ til indsamlingen.

Meloni og Nanna på Be Proud.

www.homoware.dk

Out&about · december 2010 37


SET & SKET

Før bjørnene går i hi

INDEN VINTERENS KOM-

ME holdt Københavns bjørnemiljø

fest på Dakota, ved

Nikolaj Plads i København,

lørdag den 6. november.

Scandinavian Bear Events

holdt festen sammen med

Furball fra Amsterdam. Det

havde trukket flere hollændere

til København, selv om

de danske bjørne og deres

beundrere dog var i klart

overtal.

Walther fra Amsterdam ladede op til bjørnefesten

på Masken, sammen med Julemanden.

Kieran fra USA varmede

op på Jailhouse.

Dansegulvet var fyldt under det meste af festen.

Den mørkhårede Guldlok og de tre små bjørne.

Ivan og Bo under en pause fra dansegulvet.

Peter og Kevin bag baren.

Joakim og Flemming ved Scandinavian Bear Events.

Stefan og Michael ved Scandinavian Bear Events.

38 Out&about · december 2010


Onsdag d. 1. december kl. 21:00

International Aids-dag

Centralhjørnet markerer den

Internationale Aids-dag med levende

lys og levende underholdning. Tine

synger ballader og sange af bl.a.

Bette Middler og Dionne Warwick.

Torsdag d. 2. december kl. 21:00

Tine & Torben

Endnu en aften med en fantastisk

stemme. Homovenlige ørehængere

fra de sidste mange år. Store Scene

forvandles til et orgie af julemusik

og gamle, kendte schlagere.

Torsdag d. 9. december kl. 21:00

Irma & Ricky

Retro-luderen Ricky Lee gi’r sit

publikum, hvad de kræver. Imens

spiller stomipose-virtuosen Irma

Skodhår julen ind på en næsten ny

stomipose pyntet til lejligheden.

Søndag d. 12. december kl. 13:00

Julebanko

Frk. Olsen er ramt af Spritigitis.

Aldrig før er posen blevet rystet

så grundigt. Døde ænder, hvinende

søde sager og rigelige mængder fra

hjemmebrænderiet er blandt

de mange brugbare gevinster.

Torsdag d. 16. december kl. 21:00

Wonderboys

Kristian og Laurits - to bonderøve med

deres guitarer. Charme, show og

scenetække præger de to musikalske

drenge. Opfordringer modtages gerne

- også “Himmelhunden”!!!

Søndag d. 19. december kl. 16:00

Liva Live

Hyggesøndag på “Byens Førende

Damebar”. Celine Diesel synger julen

ind under indflydelse af det nye

biobrændsel, der kun udleder ganske

få men meget giftige partikler!

Torsdag d. 30. december kl. 21:00

Hjørnets Strigler

Så bli’r der igen banket rust på Store

Scene. Jette, Kisser og Sif støver de

gamle viser og sange af, og gi’r den

gas med frække sange og musik på

“Byens Førende Damebar”.

Åbningstider

Jul & Nytår

24. december 2010 kl. 22–03

25. december 2010 kl. 16–02

26. december 2010 kl. 12–02

31. december 2010 – lukket

1. januar 2011 kl. 12–02

Tak til alle der hjalp med julepyntningen af Centralhjørnet -

I er fantastiske og med til at gøre det umulige muligt.

Og tusinde tak til alle som var med til at gøre

Centralhjørnets fødselsdag til endnu en sjov oplevelse.

Rigtige mænd

mødes på

Byens førende damebar

centralhjornet.dk Kattesundet 18, 1458 København K tlf: 33 11 85 49


DET SKER

I form til jul og nytår

PAN IDRÆT holder sportsdag den 11. december.

PÅ PAN IDRÆTS SPORTSDAG kan du

prøve den nyeste motionsdille Zumba,

med Per Jensen som underviser.

Derefter kan du vælge mellem for-

Bankocirkus

PROGRAM FOR SPORTSDAGEN

• Lørdag den 11. december på

Idrætsfabrikken, Valdemarsgade

14.

• 13.00-14.00: Velkomst og fælles

zumba-aktiviteter.

• 14.00-14.45: Valgfrit modul.

• 14.45-15.30: Valgfrit modul.

• 15.30-16.30: Baren er åben.

• Yderligere info: panidraet.dk.

BØSSEHUSET spiller banko den 4. december.

ÅRETS JULEAND behøver ikke komme

fra hverken Irma eller Netto. I stedet

kan du vinde den i Bøssehuset på

Christiania.

Theodora Petersens Bankocirkus

åbner dørene lørdag den 4. december

klokken 19, og klokken 20 går

bankospillet i gang. Du kan vinde alt

fra frosne ænder til hotte pornofilm

sponsoreret af Men’s Shop og Men’s

Bar. Samt et ophold for to i to dage

på Zu Hause i Berlin.

Theodora Petersen og Ruth Palerskellige

aktiviteter under Pan Idræt,

for eksempel yoga, gymnastik, line

dance, spinning og løb.

Det er gratis at deltage, men det

kræver tilmelding senest 1. december

til: tommykristoffersen27@

hotmail.com. Husk at medbringe tøj

til sportsaktiviteter.

mo leder bankospillet, og Mona Mineshaft

er nummerpige.

Bankocirkus i Bøssehuset.

Fest mod

hadforbrydelser

BE PROUD holder fest

mod hadforbrydelser

den 10. december.

BE PROUD holder fest mod hadforbrydelser

fredag den 10. december.

Her kan hele homomiljøet

stifte nærmere bekendtskab med

kampagnen, der opfordrer homoseksuelle

til at anmelde overgreb

til politiet.

”Når i anmelder, kan vi sammen

sætte en stopper for hadforbrydelserne

mod homoseksuelle.”

Sådan lyder opfordringen i en ny

kampagne, der i november blev

præsenteret på et møde på Københavns

Rådhus. I mødet deltog

repræsentanter for foreningerne i

det københavnske homomiljø.

Baggrunden for kampagnen

er, at antallet af politianmeldelser

om hadforbrydelser stadig ligger

meget lavt. En opgørelse fra Politiets

Efterretningstjeneste viser,

at der i 2009 kun er registreret 17

anmeldelser om hadforbrydelser

begået på grund af seksuel orientering.

Bag den nye kampagne står Københavns

og Frederiksberg Kommuner,

Københavns Politi, Institut

for Menneskerettigheder og LGBT

Danmark.

Hold øje med Facebook samt

beproud.dk for detaljer om festen.

Eller tjek:

out-and-about.dk/events

40 Out&about · december 2010


Ny gay club i København

COSMO åbner den 4. december på The Loft ved Be Proud.

FEM KENDTE ANSIGTER fra Københavns

natteliv står bag den nye klub,

Cosmo. Deres identiteter bliver først

afsløret den 4. december. Dels ved

åbningen af den nye klub, og dels

på out-and-about.dk.

De nye festarrangører mener, at

nattelivets gæster godt kan forlange

god kvalitet til prisen.

”Selv om priserne er lave, behøver

vi ikke servere vodka fra Aldi.

Og selv har jeg det sådan, at hvis

jeg vil drikke af engangskrus, så går

jeg i 7-Eleven, ikke på en natklub,”

siger en af arrangørerne. Han er

træt af dårlige koncepter fra smarte

forretningsfolk, der ikke vil støtte

op om homomiljøet.

Ved åbningsfesten den 4. december

er DJ Mars bag pulten, gogodanserne

udfordrende og bartenderne

frække. Musikken bliver

mainstream hits, og indgangen koster

200 kroner – inklusive fri garderobe

og fri bar. Medlemmer kommer ind

for 150 kroner, og der tegnes kun 100

medlemsskaber.

Klubben er åben hver lørdag fra

klokken 23, og indgangen er ved The

Loft, som fremover er adskilt fra det

øvrige Be Proud. De fem har lavet en

aftale med Karina Hegaard om leje af

The Loft om lørdagen indtil udgangen

af 2011.

Renoveringen af både Be Proud og

The Loft er nu gennemført, og især i

november er lokalerne blevet opgraderet.

Læs mere på Facebook under Cosmo

Politan eller tjek cosmo-cph.com.

Her kan du inden 4. december gætte

på, hvem de fem festarrangører er, og

deltage i en konkurrence om to månedskort

til en gratis bytur på Cosmo.

Fremover er der separate indgange

til de to clubber.

©iStockphoto.com

Adventsøndage kl. 15-17

Kom i dejlig julestemning med gratis

æbleskiver og økologisk gløgg. Den første

advent er søndag den 28. november

SMS julegave

Juleaften trækker vi lod blandt smsmedlemmerne

om et julegavekort på

500 kroner. Du kan tilmelde dig på

maskenbar.dk eller i baren.

Nytårsaften

Vi pynter op til nytårsfest, og kl. 24 skåler

vi i gratis champagne og kransekage.

Masken Bar åbner kl. 22.

Masken Bar

Studiestræde 33 – 1455 København K

Tel: (+45) 33 91 09 37 www.maskenbar.dk

Sunday-Thursday 14-03 Friday-Saturday 14-05

Åbningstider jul & nytår

Juleaften kl. 22-05

1 juledag kl. 14-05

2. juledag kl. 14-03

Nytårsaften kl. 22-

1. Nytårsdag kl. 10-05

Wireless internet

access for free

Out&about · december 2010 41


42 Out&about · december 2010


OUT & ABOUT IN ENGLISH

Gay Guide Denmark

1. Copenhagen

boessehuset.dk

copenhagen-gay-life.dk

cglff.dk

copenhagenpride.dk

homogengruppen.dk

homoware.dk

lgbt.dk

pangea.lbl.dk

panidraet.dk

positivgruppen.dk

sabaah.dk

scandinavianbearevents.com

2. Esbjerg

esgayp.dk

3. Haderslev

profil-haderslev.dk

4. Herning

fristedet.dk

5. Hjørring

gaynord.dk

6. Kalundborg

bl-ik.dk

7. Kolding

homo35.dk

8. Odense

lambda.dk

nattensdronning.dk

9. Randers

farm61.dk

10. Sønderborg

soenderborggruppen.dk

11. vejle

vejlez.dk

12. Viborg

mantonogliv.dk

13. Aalborg

gaynord.dk

14. Århus

danishdlite.dk

lgbt.dk

proud.dk

cafesappho.dk

slm-aarhus.dk

stopaids.dk

tribaderne.dk

Southern Sweden

15. Malmö

rfsl.se/malmo

www.rfslskane.se

slmmalmo.se/

wonk.se

Esbjerg

5

Hjørring

13 Aalborg

Viborg 12 9 Randers

4 Herning 14 Århus

Copenhagen

Vejle 11

6 Kalundborg

1

15

2

Malmö

Kolding 7

8 Odense

Haderslev 3

Sønderborg 10

Bling_bling_Drama 14/01/

MAND TIL MAND

Er oralsex farligt

Smutter kondomet

HIV-testes

Ring, chat eller mail

33 91 11 19

www.aids-linien.dk

Det er gratis og anonymt

– og vi ved, hvad vi taler om.

Where to go...

Gay agenda

on your mobile

Visit

mobil.out-and-about.dk

on your mobile

Parykker, sminke,

øjenvipper, accessoires,

glitter, bling-bling

og alt det andet sjove ...

www.dramashop.dk

Vesterbrogade 175

1800 Frederiksberg

mandag-fredag 10-17.30

lørdag 10-14

Out&about · december 2010 43


OUT & ABOUT IN ENGLISH

Copenhagen Gay Map

BARS, CAFÉS & RESTAURANTS

1. Amigo Bar B g S

Schønbergsgade 2, Frederiksberg

Daily 22-06

2. Can-Can B G S

Mikkel Bryggers Gade 11, City

Sun-Thu 14-02, Fri-Sat 14-05

3. Centralhjørnet B G E S

Kattesundet 18, City

Daily 12-02

www.centralhjornet.dk

4. Cosy Bar B F G S

Studiestræde 24, City

5. Café Intime B g S

Allégade 25, Frederiksberg

6. Jailhouse Cph. B R G E S

Studiestræde 12, City

7. Jernbanecafeen B g E S

Rewentlowsgade 16, Vesterbro

Daily 07-02

8. Masken B G S

Studiestræde 33, City

Sun-Thu 14-03, Fri-Sat 14-05

www.maskenbar.dk

9. Men’s Bar B G M S

Teglgårdstræde 3, City

10. Never Mind B G S

Nørre Voldgade 2, City

11. Oscar B C G O N

Rådhuspladsen 77, City

Sun-Wed 12-24 , Thu-Sat 12-02, Kitchen 12-22

13. Vela B L S

Viktoriagade 2-4, Vesterbro

SMOKING in Denmark

Smoking in bars, cafés, clubs and

restaurants is only allowed in designated

smoking areas, according

to Danish law.

Bars with a serving area of

less than 40 square metres have

an exemption from the smoking

ban. Here the owner decides the

smoking policy of the place.

Through the smoking codes

in these listings you can see the

smoking policy at bars and clubs

and choose for yourself whether

you prefer to party with or without

cigarettes.

44 Out&about · december 2010

DANCE CLUBS

14. Be Proud B D G E A

Købmagergade 26E, City

Fri-Sat 23-05

www.beproud.dk

14. COSMO B D G E A

Købmagergade 26G, City

Sat 23-05

(Opening December 4)

15. Christopher B D G N

Knabrostræde 3, City

SHOPPING & BUSINESS

17. Café teatret (Theatre)

Skindergade 3, City

18. Exuviance (Skin Care)

Tornebuskegade 3, City

(+45) 33 91 91 96

www.exuviance.eu

19. Mads Heindorf (Jewellery)

Gothersgade 105, City

20. MGM Magic (Jewellery)

Klosterstræde 24, City

21. Teaterhjørnet (Theatre objects)

Vesterbrogade 175, Frederiksberg

www.dramashop.dk

ACCOMMODATION

22. Carstens Guesthouse G

Christians Brygge 28, 5th, City

www.carstensguesthouse.dk

23. first Hotel Skt. Petri g

Krystalgade 22, City

Reservation: (+45) 33 45 98 00 or

reservation@hotelsktpetri.com

www.hotelsktpetri.com

SEX & CRUSING

24. Amigo Sauna X Z G M

Studiestræde 31 A, City

Sun-Thu 12-07, Fri-Sat 12-08

25. Body Bio X G

Kingosgade 7, Vesterbro

Daily 12-01

26. Cph. Gay Center X Z G M

Istedgade 34-36, Vesterbro

Sun-Thu 10-22, Fri-Sat 10-24

www.copenhagengaycenter.dk

27. Men’s Shop Z G

Viktoriagade 24, Vesterbro

Mon-Thu 10-22, Fri-Sat 10-23, Sun 12-20

www.mensshop.dk

28. SLM B X G M A

Lavendelstræde 17, City

www.slm-cph.dk

29. Ørstedsparken

The main outdoor cruising venue. Unfortunately,

gay men are occasionally attacked,

especially at night and in the early

morning hours. Be vigilant at all times and

do not hesitate to contact the police if gay

bashers are around.

HIV & AIDS

30. Johnny by Aids-Fondet

Skindergade 21, City

Aids-Linien

Mon-Fri 09-20, Sat-Sun 11-15

(+45) 33 91 11 19

www.aids-linien.dk

30. Kafe Knud

Skindergade 21, City

Tue + Thu 16-22, Kitchen 18-20.30

31. Stop Aids

(Gay Men’s HIV-Organization)

Amagertorv 33, 3rd floor, City

(+45) 33 11 29 11

www.stopaids.dk

CODE DESCRIPTION

B - BAR

C - CAFÉ

D - DISCO

F - DANCE CLUB

R - RESTAURANT

X - SEX CLUB

Z - SEX SHOP

G - GAY

g - GAY FRIENDLY

L - MOSTLY LESBIAN

M - MEN ONLY

O - OUTDOOR SEATING

E - EVENT/SHOWS

S - SMOKING

A - DESIGNATED SMOKING AREA

N - NON SMOKING


18

19

Studiestræde 24

Masken bar

Studiestræde 33

Body Bio

Kingosgade 7

29

10

9

4

24

8

6

23

30

20

15

17

31

14

3

2

28

11

Can-Can

Why-Not

5 1

21 25

13

7

22

26

27

Out&about · december 2010 45


OUT & ABOUT IN ENGLISH

Copenhagen Gay Guide

You will find information about our advertisers

in the listings below. Please

support them; they make it possible to

provide you with a free copy of Denmark’s

gay magazine.

Bars and cafés

AMIGO BAR in Frederiksberg is a mixed bar with many

gay customers.

CAN-CAN is a traditional gay bar, not too big, and

without attitude. The service is friendly, and it’s easy

to start a conversation.

CENTRALHJØRNET is the oldest gay bar in Copenhagen,

but also one of the liveliest pubs on Copenhagen’s

gay scene.

COSY BAR is a lively place during the nights and

early morning hours.

JAILHOUSE has barred windows and small cells.

JERNBANECAFEEN is a mixed bar next to the Central

Station.

KAFE KNUD is a nice café for people affected by HIV.

MASKEN BAR attracts both young and mature men as

well as lesbian customers. The atmosphere is very easygoing.

MEN’S BAR is for men only. Very easy-going atmosphere.

OSCAR is a gay café and bar, with an nice outdoor area.

Danish and international magazines available.

Dance venues

BE PROUD is the biggest gay disco in Copenhagen. The

music is mixed hits. Karaoke-bar every Friday and Saturday

from 23:00.

COSMO is a new Saturday club at The Loft, next to Be

Proud. (Opening December 4).

Eating out

JAILHOUSE is a traditional gay restaurant.

KAFE KNUD serves delicious and inexpensive meals,

especially for people affected by HIV. Kafe Knud is open

Tuesday and Thursday.

OSCAR serves late breakfast, lunch, coffee, tea and cake,

snacks and dinner.

46 Out&about · december 2010


Accommodation

Friendly gay accommodation is available at CARSTEN’S

GUEST HOUSE.

FIRST HOTEL SKT. PETRI is Copenhagen’s leading design

hotel. This unique hotel offers personal and highly

professional service.

Sex and cruising

Darkrooms are not allowed in bars and night clubs in

Denmark. But if you’re in the mood for anonymous sex,

there are other possibilities.

AMIGO SAUNA is Copenhagen’s largest gay sauna.

BODY BIO in Vesterbro has many bisexual customers.

COPENHAGEN GAY CENTER is a porn shop and a gay

sauna in Vesterbro. At copenhagengaycenter.dk you can

by sex toys, lubricants and porn films online.

MEN’S SHOP in Vesterbro, or online at mensshop.dk,

has a large selection of sex toys, lubricants, porn films,

underwear and non-porn films.

SLM – Scandinavian Leather Men – has a large

darkroom and two bars.

The main outdoor cruising place is ØRSTEDSPARKEN,

located near gay bars in the city centre. Be careful and

contact the police if gay bashers are around.

Out&about · december 2010 47


OUT & ABOUT IN ENGLISH

Fuck & Dance

SLM COPENHAGEN presents a special X-mas

Fuck & Dance party, on 18 December.

PARTY – MEN ONLY

Expat boys from Pangea is in

charge of SLM’s basement bar.

Fuck My He Art

NUCLEAR FAMILY will release their second album,

Fuck My He Art, on 3 December in Warehouse9.

NEW ALBUM

ANDREAS AND NIKOLAJ TANGE

LANGE, a queer couple, release their

second album on 3 December.

Like on the first album, the genre

is queer electro punk. But it has become

broader, more experimental

and with a darker edge, without ruining

the pop appeal.

All songs are written and produced

by Nikolaj Tange Lange.

FUCK & DANCE is one of the few

parties in Copenhagen, where only

men are allowed. SLM Copenhagen’s

two-storey location offers two bars,

a separated smoking section and an

extended wardrobe service.

In the basement DJ Tonny Liljenberg

and DJ Mikael Costa will turn

the tables for the guys on the dance

floor. Next to, you can get into some

fun at SLM’s play area and dark room.

Doors open at 22 and last entrance

is at 02. However, the party continues

till 04. If you are not yet a member

of SLM or ECMC, a guest membership

is 125 DKK, including one

entrance. Wear masculine clothes! If

not, you will be denied entrance.

Andreas and Nikolaj Tange Lange

aka Nuclear Family.

Gay club upgraded

BE PROUD has been

visually upgraded.

NIGHTCLUBBING

COPENHAGEN’S BIGGEST gay club,

Be Proud opened at a new location

in April, in Købmagergade 26. Since

then, outside the opening hours

workmen have been around to adjust

the concept and improve the

visual appearances of the club.

”We did make some mistakes in

the beginning,” says Karina, the

owner of Be Proud. “But we listened

to our guests and we have adjusted

the concept.”

She points to the fact that Be

Proud’s many rooms and spaces

are very different, and each one

of them offers different possibilities.

After the visual upgrade, Be

Proud has fewer white walls and

more coloured and decorated

spaces. And at the Main Floor a

more intimate atmosphere has

been created.

In November the bar menu was

also upgraded, and the Purple

Lounge has become more cosy

with candles. It now appears to be

the perfect place to chill-out between

the escapades at the dance

floors.

Be Proud and The Loft will be

two different clubs from 4 December.

Here the new gay club, Cosmo,

opens at The Loft.

The official free Copenhagen Gay Map.

Find it at most gay venues and online on:

www.copenhagen-gay-life.dk

City guide · Directory · Map

Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce

48 Out&about · december 2010


Ring lidt liR!

Ring til Danmarks hotteste og frækkeste tele-chat

for bøsser og få al det lir, du kan klare. Her møder

du andre frække fyre. Flere end noget andet sted,

faktisk.

Og hvem ved hvor festen ender...

Ring:

9090 1000

nyhed!

Du kan nu selv

oprette dit eget

chatrum på

telechat.dk

– Skal vi ikke mødes Udbydes af TeleChat.dk | 5,50kr./minut

Out&about · december 2010 49


LÆSERKONKURRENCEr

rubrikannoncer

Somersby

I september blev den nye Somersby Dry

Apple lanceret. Mange forbrugere har

efterspurgt en mindre sød Somersby, og

det ønske er nu imødekommet med den

nye variant, der er mere tør end de fire

øvrige Somersby-drikke. Somersby blev

introduceret i 2008, og faldt hurtigt i

danskernes smag og blev synonym med

smagen af sol og glade dage.

Fire heldige vindere kan hver vinde

to kasser Somersby til en værdi af

860 kroner, til egen Somersby-fest,

ved at gå ind på out-and-about.dk/

konkurrencer, kun personer på 18 år og

derover kan deltage i konkurrencen.

Ross Watson

Nu fås Ross Watsons værker

for første gang i bogform,

med billeder af masser af

smukke, ungdommelige

mænd.

Værker af malere som

Vermeer og Caravaggio

vises regelmæssigt i Ross

Watsons billeder, hvor modellerne

sædvanligvis er

afbildet, som om de står

foran disse malerier eller er

integreret i de gamle maleriers kompositioner. Andre af

Ross Watsons værker er tydeligvis inspireret af surrealistiske

malere som Dalí og Magritte.

Ross Watson karriere som kunstner startede for 25 år

siden i Melbourne. Han har siden haft soloudstillinger i

London, Berlin og Los Angeles. Hans kunst og fotografering

er indsamlet af National Gallery of Australia og

Sir Elton John. Matthew Mitcham, Jake Shears fra The

Scissor Sisters, og François Sagat er blandt hans berømte

modeller.

Du kan vinde bogen ved at gå ind på out-and-about.

dk/konkurrencer eller købe den i Men’s Shop eller på

mensshop.dk.

Skindergade 21

1159 København K

Tirsdag og torsdag 15-22

(+45) 33 32 58 61

www.kafeknud.dk

Lokalerne udlejes

Over 30 years

and still the best

cruising place

in Coppenhagen

Night & Day

Stedét for folk berørt af HIV

og hvor væggene ikke har ører

Every day

all year 12-07

Fri & Sat 12-08

KafeKnudJuli09.indd 1 15-03-2010 14:16:17

Amigo Sauna

Studiestræde 31 A - Copenhagen

www.amigo-sauna.dk

LÆSERKONKURRENCER

Hver måned præsenterer Out & About konkurrencer

sammen med en række sponsorer. Ud over konkurrencen

her på siden, kommer der jævnligt nye på:

out-and-about.dk/konkurrencer

50 Out&about · december 2010


WISHING YOU A VERY MERRY CHRISTMAS

& A FABULOUS NEW YEAR.

BE PROUD

DECEMBER PARTIES

DECEMBER 3RD

LADY LOFT

DECEMBER 10TH

PARTY AGAINST

HATE CRIMES

CHRISTMAS

PARTY SCHEDULE

DECEMBER 24TH

DOORS OPEN AT MIDNIGHT

DECEMBER 25TH

DOORS OPEN AT 23.00

MEGA

NEW YEAR’S PARTY

DECEMBER 31ST

AT 23.00

BEPROUD.DK / KØBMAGERGADE 26 E

More magazines by this user
Similar magazines