RUSPJECE 2011 - Aarhus Universitet

studerende.au.dk

RUSPJECE 2011 - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

AARHUS

AU UNIVERSITET

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

3

INDHOLDSFORTEGNELSE

Velkommen ved studielederen .................................. 4

Russekretærerne byder velkommen ............................. 5

Program for rusdagene ........................................ 6-7

Betaling for rusdagene........................................... 9

Min første tid på Institut for Økonomi ............................ 10

Økonomistudiet fra en studerendes synsvinkel – efter 2 år. ...... 11

Tutorholdet .................................................. 12-13

Studieordning 2011: Oecon ..................................... 14

Studieordning 2011: Erhvervsøkonomi. .......................... 15

Studieordning 2011: Tilvalgs- og sidefag ........................ 16

Undervisningen.............................................. 17-19

Præsentation af fagene ved forelæserne ....................20-23

Skema for 1. semester - oecon.uddannelsen ................. 24-25

Skema for 1. semester - erhvervsøkonomiuddannelsen ......26-27

Studiegruppeordningen ........................................ 28

Studievejledningen ..........................................30-31

Økonomisk Bogformidling, Guide til bogkøb .................... 32

Rådgivnings- og støttecentret (RSC). ............................ 33

It-faciliteter...................................................... 34

Biblioteket ...................................................... 35

Foreninger på Institut for Økonomi ...........................37-43

Fredagsbarguide ............................................44-45

Tilmelding til eksamen .......................................... 46

Opsummering .................................................. 47


4

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

VELKOMMEN

VED STUDIELEDEREN

Jeg vil gerne byde dig velkommen til dit studium

ved Institut for Økonomi, hvor du får en enestående

mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

En ny port åbner sig når man starter på et universitetsstudium.

I en tid mister man orienteringen i

faglige udfordringer og nye menneskelige relationer.

Man oplever måske en tvivl på sig selv fordi de

faglige krav er uklare i starten og ens forventninger til

studiemiljøet ikke svarer til det, man oplever. Sådan

en oplevelse er forventeligt fordi universitetsmiljøet

er forskelligt fra gymnasiemiljøet. De er også vores

motivation for at arrangere et omfattende rusprogram.

Vi ønsker nemlig at du kommer godt i gang

med dit studium således du glæder dig til de faglige

udfordringer og de nye menneskelige relationer.

På Institut for Økonomi skal du være en del af et

fagligt fællesskab: Du er ikke mere en elev – du er

studerende! Du skal ikke kun lære ny viden, du skal

lære at frembringe ny viden. Det er blandt andet

derfor, at forskere forestår undervisningen på instituttet.

I starten af studiet foregår frembringning

af viden under meget kontrollerede forhold, som

gennem fx øvelsesopgaver, som man diskuterer

i øvelsestimer. Som du kommer længere i studiet

slækker vi de kontrollerede forhold og du skal fx

skrive selvvalgte projekter.

Kandidater fra Instituttet på Økonomi fremhæver

selv, at en af årsagerne til deres succes på arbejdsmarkedet

er, at de har opnået kompetencen at

analysere komplicerede problemstillinger. Det er

en kompetence, som man opbygger metodisk, når

man lærer at frembringe ny viden. En stor fordel

ved at have denne kompetence er, at man kan

bruge den i mange forskellige sammenhænge.

Det er hovedforklaringen på hvorfor kandidater fra

Institut for Økonomi er beskæftiget i vidt forskellige

virksomheder, brancher og lande.

Jeg håber, udover alle kompetencerne, som en

uddannelse fra Institut for Økonomi giver dig, at

du får en daglig glæde i dit kommende studieliv.

Med venlig hilsen

Studielederen


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

5

russekretærer sif gade og lene amstrup-jensen

RUSSEKRETÆRERNE

BYDER VELKOMMEN

Vi har den store fornøjelse af at kunne byde dig

velkommen til Institut for Økonomi. Vi har samlet et

rigtig godt hold af tutorer, der står klar til at hjælpe

dig i gang med studiet. Tutorerne repræsenterer

alle årgange, og de glæder sig til at besvare dine

spørgsmål om studiestart og dele ud af erfaringer

fra deres tid på instituttet. Du kan gennem hele

rusugen altid komme til dem med dine spørgsmål

eller bekymringer. Dette gælder selvfølgelig også,

når du er kommet godt i gang med studiet.

Rusugen forløber i år fra onsdag d. 24. august til

fredag den 26. august. Her vil du blive introduceret til

dit nye studie og dine nye studiekammerater. Ugen

vil bestå af faglige og sociale indslag rundt omkring

i Universitetsparken. Der er i efteråret planlagt en

hyttetur, hvor du skal afsted med tutorer og medstuderende.

På hytteturen vil der være arrangeret et

sjovt program for hele weekenden, og der vil være

masser af tid til at lære hinanden bedre at kende.

Er du kommende økonomistuderende foregår hytteturen

i uge 39, og er du kommende erhvervsøkonomistuderende

skal du afsted i weekenden uge

40. Sæt allerede kryds i din kalender nu!

Denne ruspjece indeholder en masse information,

der kan hjælpe dig igennem den første tid på studiet.

Du vil blandt andet kunne læse mere om de fag du

skal undervises i på første semester, de mange foreninger

på instituttet og programmet for rusdagene.

Vi håber, at du sammen med tutorerne og dit nye

hold af medstuderende vil få en fantastisk uge med

masser af spændende indslag og nye mennesker.

Så glæd dig, og mød op med godt humør. Vi glæder

os meget til at se dig!

Mange hilsner russekretærerne 2011

Sif Gade og Lene Amstrup-Jensen

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen

til at skrive til os på russek@econ.au.dk


6

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

PROGRAM FOR RUSDAGENE

ONSDAG DEN 24. AUGUST 2011

Tid: Programpunkt: Sted:

8:30 Velkomst ved russekretærerne

Aulaen, bygning 1412

og studielederen.

Fotografering af holdene.

10:00 Samling på holdene og frokost Holdlokaler på Økonomi

12:00 Introduktion til fagene og undervisere Søauditorierne, bygning 1250

13:30 Park Olympics. Bemærk: Medbring praktisk

Universitetsparken

tøj - der er mulighed for omklædning.

19:00-

24:00

Velkomstfest med spisning Samfundsfagenes kantine, bygning 1321

TORSDAG DEN 25. AUGUST 2011

Tid: Programpunkt: Sted:

10:00 Morgenmad på holdene Holdlokaler på Økonomi

(tutorerne fortæller jer onsdag, hvor I skal være)

11:00 Praktisk information og introduktion Bemærk: I bliver delt op, således at I bliver introduceret

til nogle af punkterne torsdag og nogle fredag.

Nærmere information følger på dagen.

12:00 Frokost Universitetsparken

13:00 Introduktion til DJØF, Økonomisk

Bogformidling, Studentervejledningen og

studenterpræst Jens Munk

14:00 Oplæg ved økonomiuddannede

erhvervsfolk

15:00 Praktisk information og introduktion

Søauditorierne, bygning 1250

Søauditorierne, bygning 1250

19.00-

24.00

Bankoaften

Gaz Station


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

7

FREDAG DEN 26. AUGUST 2011

Tid: Programpunkt: Sted:

9:00 Oplæg ved tidligere

Aualen, bygning 1412

forsvarsminister Søren Gade

10:00 Introduktion til foreningerne

Aualen, bygning 1412

på Institut for Økonomi

11:00 Praktisk information og introduktion

12:00 Frokost Universitetsparken

13:00 Praktisk information og introduktion

14:00 Dyst i Universitetsparken Amfiteateret i Universitetsparken

22.00 Fest på Social Club. Vi foreslår, at I spiser

sammen med jeres hold inden festen.

Snak med jeres tutorer om det -

de har gode idéer til, hvad I kan gøre.

Social Club

Foto: Lars Kruse/AU-foto


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

9

BETALING

FOR RUSDAGENE

Prisen for rusarrangementet er 450 kr. Heri er inkluderet

betaling for frokost onsdag til fredag, morgenmad

torsdag samt betaling for de arrangementer,

der vil foregå de tre rusdage inkl. rusfest.

Derudover er rusweekenden også inkluderet i prisen

– prisen herfor er 100 kr. (bemærk: hytteturen kan

ikke købes separat).

Sådan betaler du:

1. Gå ind på hjemmesiden https://webshop.dpu.

dk/Rus_intro. Her sætter du kryds ved, at du

ønsker at deltage i rusarrangement og hyttetur.

Derudover er der mulighed for at tilmelde

sig en pub crawl, som tutorerne arrangerer i

efteråret.

2. Acceptér betalingsbetingelserne.

3. Indtast navn, studienummer og emailadresse

(OBS: det er vigtigt, at du angiver dit fulde

navn. Dit studienummer finder du i det brev

,du modtog, da du blev optaget på studiet).

4. Betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil

herefter modtage en kvittering, der bekræfter,

at du nu er klar til at deltage i rusarrangementet

på Institut for Økonomi.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende,

og seneste betalingsdato er tirsdag d. 23. august

2011.

Bemærk:

Tutorerne arrangerer en pub crawl i efteråret.

Yderligere information følger i rusdagene.

HUSK

BETALING

SENEST

D. 23.08.11

(450 KR.)

Fotos: Lars Kruse/AU-foto


10

SABRINA T. JACOBSEN

ERHVERVSØKONOMISTUDERENDE

MIN FØRSTE TID PÅ IFØ

Endelig oprandt dagen: Jeg havde for længe siden

sendt min ansøgning af sted, og nu skulle jeg så stå

ansigt til ansigt med Aarhus Universitet. Jeg havde

1000 ivrige sommerfugle i maven og prøvede forvirret

at finde præcis det sted, hvor jeg skulle mødes

med de mennesker, som jeg skulle tilbringe mine

næste fem år med.

Da jeg endelig fandt den store aula, kunne jeg

mærke, hvordan sommerfuglene gik helt amok.

Følelsen blev ikke mindre af, at nervøsiteten lå som

en sky over alle de andre, og den dybe tavshed

blandt os alle gav vished om, at vi alle var generte

og nervøse.

Der viste sig dog, at der ikke var grund til bekymring,

Gennem hele rusugen, som var pakket med

forskellige aktiviteter, fandt jeg hurtigt ud af, hvor

dejlige mine medstuderende var, og at vi havde en

del til fælles. Og hvorfor skulle vi ikke det, vi havde

jo trods alt valgt den samme uddannelse.

Jeg havde efterladt familie og venner tilbage på

Sjælland og stod nu overfor udfordringen med at

stable et nyt socialt netværk op. Inden jeg startede

,frygtede jeg, at alle de andre kendte hinanden, og

jeg ville være den eneste, der kom langvejs fra. Jeg

fandt heldigvis hurtigt ud af, at det var fuldstændigt

omvendt; der var meget få, der kendte hinanden i

forvejen, og vi kom fra alle mulige steder i Danmark.

En af de bekymringer, der havde vokset sig størst

gennem hele sommeren inden studiestart, var det

faglige aspekt; Det uoverkommelige læsepensum,

fire måneder med et fag, og så den livstruende

Den der

spørger, er kun

dum én gang,

men den der

aldrig spørger,

er dum hele

livet...

eksamen. Der er vist bare et at sige; slå koldt vand

i blodet, det er slet ikke så slemt. Der er meget, der

skal nås på fire måneder, men så længe man er

med fra start og spørger, så har man slet ikke noget

at være nervøs for.

Min årgang var heldig at få tilbuddet om en roterende

læsegruppeordning i løbet af de første par

uger. Det kan klart anbefales! Én ting er at finde

nogle gode venner og veninder, en anden ting er at

finde nogle man arbejder rigtig godt sammen med.

Dertil synes jeg, at de øvelsestimer vi bliver stillet til

rådighed, er noget af det bedste. Duk op til dem,

deltag i dem og vigtigst af alt, husk det er en time,

hvor der er mulighed for at få svar på de ting, man

ikke forstår.

For mig er det helt klart vigtigt, at man kan smide

bøgerne over i hjørnet engang imellem og bare

tage ud med ens hold og nyde det sociale liv. Det

var også et råd, jeg hørte tit i min rusuge. Husk på,

at det er fem år, I skal bruge på denne uddannelse,

og man kommer ikke igennem de fem år uden at

have et socialt netværk.

Også kontakten til ældre studerende har været et

klart plus. De er gode sparringspartnere, når man

indimellem har faglige spørgsmål.

Der er nu gået et år, og jeg er ikke et sekund i tvivl

om, at jeg har valgt det helt rigtige studie og studiested.

Det er stedet, hvor man bliver udfordret

fagligt og får fede sociale oplevelser, så med en

masse gå-på-mod kan I få en fantastisk studietid.


Det kan ikke

understreges nok,

hvor vigtigt det er

med en god

læsegruppe...

11

jonas carlsen

økonomistuderende

ØKONOMISTUDIET

– fra en studerendes synsvinkel efter to år

Da jeg startede på økonomistudiet i august 2009

var der flere forskellige tanker, der rumsterede i mit

hoved; Ville jeg nogensinde finde en læsegruppe

Ville jeg have tid til et job ved siden af studiet Ville

studiet overhovedet være noget for mig Spørgsmålene

var mange, men efterhånden som tiden er

gået, er der heldigvis kommet svar på langt de fleste.

Allerede i rusdagene var tutorerne ikke fedtede

med de gode råd. Uanset om nogen af os havde

spørgsmål om festerne på instituttet, de kommende

fag, forelæserne eller måske noget helt fjerde, så

ville de hellere end gerne komme med gode inputs.

I skal altså ikke holde jer tilbage med at bruge jeres

kommende tutorer, for de vil hellere end gerne

hjælpe jer, og de er der for det samme.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er

med en god læsegruppe. I vil komme til at møde

modstand på et eller andet tidspunkt i løbet af jeres

studietid, enten i form af en dumpet eksamen eller

et emne i et fag, hvor forståelsen flyver lige hen

over hovedet på jer. Dette er helt normalt, og alle

oplever det på et eller flere tidspunkter. Så meget

desto vigtigere bliver det at have nogen, man kan

støtte sig til, og hvor man kan hjælpe hinanden med

at komme videre. Endvidere øger det ens disciplin,

når man skal stå til ansvar for andre end sig selv. Mit

råd vil derfor være, at I gør brug af den studiegruppeordning,

som Oeconrådet udbyder, som kan

hjælpe jer til at finde den helt rigtige læsegruppe.

Hvad der er lige så vigtigt som en god læsegruppe,

er at man engagerer sig socialt på studiet, helst

allerede fra starten. Selvom mængden af litteratur

og opgavesæt måske kan virke voldsom i starten,

skal man huske at give sig selv tid til at tage til fredagsbar,

fest, andespil, kapsejlads og nogle af de

mange andre fede ting, der foregår på instituttet og

universitetet. Fem år udelukkende med økonomisk

teori og intet sjov og ballade er ikke godt for nogen.

Endvidere skal I have fundet ud af, hvordan I synes,

I lærer bedst. Nogle vil helst læse før forelæsningerne,

andre læser bagefter, mens nogle finder på

noget et sted midt i mellem. Der er desværre ikke

nogen tommelfingerregel eller guidelines, der kan

bruges her; det handler om trial and error, hvor I

undervejs finder ud af, hvad der passer bedst til jer.

Det er det samme med et studiejob, hvornår er

man lige klar til det Nogle vælger at finde sig et

job fra starten, mens andre først skal have styr på,

hvad det vil sige at gå på universitetet, før de kan

overskue at give sig i kast med et job. Det gælder

om at mærke efter og finde ud af, hvad der virker

for en selv, også selvom læsegruppen eller de andre

fra holdet måske gør tingene på en anden måde.

Som tiden er gået, har jeg både fundet en god

læsegruppe samt en læserytme, der passer til mig,

og jeg er rigtig glad for både det sociale og faglige

udbud, som findes på Institut for Økonomi. Jeg har

fundet ud af at økonomistudiet var og er det helt

rigtige for mig, og jeg håber, at I om små 2 år kan

sidde og kigge tilbage på jeres første tid på studiet

og nå samme konklusion.


12

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

ERHVERVSØKONOMER

ANNE M.

ANN-SOFIE

CECILIA

CHRISTIAN

KASPER l.

SABRINA

TUTOR-

HOLDET

2011

SIDEFAG

ANNE N.

KLAUS


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

13

ØKONOMER

bastian

ebbe

jakob

jo

joan

julie

kasper o.

katrine s.

kirsten

lars

louis

mads

morten

rikke

robert

sofie


14

STUDIEORDNINGER

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

SE:

WWW.ECON.

AU.DK/

STUDIES

Læs mere om ændringerne i de nye studieordninger på side 16.

BACHELOR OF SCIENCE AND MASTER OF SCIENCE IN

ECONOMICS AND MANAGEMENT (OECON)


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

15

BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION

AND CAND.SOC.

”ERHVERVSØKONOMI HOVEDFAG”


16

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

SUBSIDUARY SUBJECT IN BUSINESS ADMINISTRATION

”SIDEFAG I ERHVERVSØKONOMI”

Vi arbejder målrettet for, at uddannelserne i Økonomi og i

Erhvervsøkonomi er kvalitetsmæssige i top. Det indebærer,

at det faglige indhold af uddannelserne matcher hovedlinjerne

i den centrale økonomiske videnskab. Udover

den løbende justering af indholdet af fagene, foretager vi

med jævne mellemrum større ændringer, som medfører

en ny studieordning. En studieordning beskriver studiet og

dets regler. Du kan finde dem på instituttets hjemmeside

under Studies; Teaching; Academic Regulations. I foråret

2011 vedtog Studienævnet de nye studieordninger, som

gælder for alle jer, som starter økonomi- eller erhvervsøkonomistudierne

2011.

Studieordningen for Erhvervsøkonomi har gennemgået

den største ændring i forhold til den tidligere Studieordning

(fra 2007). Vi har vurderet, at erhvervsøkonomer har behov

for samme fundamentale forståelse for erhvervsøkonomi

og mikroøkonomi, som økonomistuderende. Forskellen

til økonomistudiet er derefter, at erhvervsøkonomer har

mindre matematik-, statistik- og makroøkonomifag for til

gengæld at få en to-faglighed gennem et sidefag.

Vi har erkendt, i forhold til den tidligere studieordning, at

erhvervsøkonomer har brug for et anvendt matematikkursus

(af 5 ects omfang) for at opnå fuldt udbytte af mange

grundlæggende fag. Den fundamentale forståelse af både

erhvervsøkonomi og mikroøkonomi gør, at erhvervsøkonomer

senere i studiet får betydeligt flere valg- og specialiseringsmuligheder.

Overordnet medfører ændringen, at

Erhvervsøkonomistudiet har en klar profil i forhold til både

økonomistudiet og til HA/cand.merc.-studierne.

Studieordningen for Økonomi er primært ændret for at få

en bedre sekvens af fag. F.eks. har vi flyttet dele af matematikken,

som før var på 2. og 3. semester, til 1. semester

for at de matematiske teknikker er ordentlig gennemgået

før man bruger dem i de økonomiske fag.

Som nye studerende, og de første på de nye studieordninger,

er jeres inputs om studierne af stor værdi. De kan

bidrage til et fortsat frugtbart samarbejde mellem studerende

og undervisere, der blandt andet har resulteret i

disse nye studieordninger.


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

17

UNDERVISNINGEN

Gennem de første to år på universitetet vil du have

omkring 20 timer om ugen. Sammenlignet med

gymnasieuddannelserne vil du opleve, at livet som

universitetsstuderende kræver en stor mængde

selvdisciplin, idet du ikke får årskarakterer, så du kan

bedømme dit niveau undervejs. Du skal selv sørge

for at melde dig til eksaminer, købe bøger og materialesamlinger

og vigtigst af alt: planlægge din tid.

Det vil derfor være sundt for dig at få nogle fornuftige

arbejdsrytmer, hvor du fx hver dag sætter noget

tid af til at læse eller løse opgaver. I denne sammenhæng

er det endnu engang værd at nævne

det sociale. Sørg for at have nogle at diskutere det

svære teoretiske stof sammen med, og find nogle

at løse opgaverne med. På den måde kan I hjælpe

hinanden med at komme igennem de til tider store

arbejdsbyrder, hjælpe hinanden til at forstå stoffet

bedre og ikke mindst have lidt socialt samvær med

medstuderende.

Forelæsninger foregår oftest i et auditorium, hvor

en faglærer videregiver stoffet til studerende fra

samme årgang. Faglæreren bruger som regel

forelæsningerne til at give de studerende et overblik

over et bestemt fagområde.

Dette foregår som oftest ved envejskommunikation,

hvor faglæreren taler og de studerende lytter. Det

er svært at få en meningsfyldt dialog i gang mellem

faglæreren og så mange tilhørere, men dermed

er ikke sagt, at forelæsninger er uden værdi;

tværtimod!

Hvis man forbereder sig ved at læse stoffet hjemmefra,

kan man få meget ud af timerne, og bliver

der sagt noget, man ikke forstår, er man altid velkommen

til at spørge. Husk, der er sikkert flere, der

sidder med samme spørgsmål.

Generelt består den obligatoriske del af to undervisningsformer:

forelæsninger og holdundervisning.

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

Forelæsninger

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


18

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

Holdundervisning

Allerede fra første dag på uddannelsen bliver alle

fordelt på øvelseshold. Et hold består af ca. 25 nye

studerende. I hvert fag afholdes øvelsestimer for

de respektive hold. I øvelsestimerne underviser en

ældre studerende, en instruktor. Instruktoren er ikke

en lærer, som du måske kender det fra gymnasiet,

handelsskolen o.l., men en der skal hjælpe dig til at

forstå stoffet bedre.

Disse sælges både enkeltvis og i bogpakker, der

indeholder alle bøgerne til et kommende semester.

Du kan læse om Økonomisk Bogformidling og dens

tilbud senere i denne ruspjece.

Øvelsestimerne foregår ved, at forelæseren på

forhånd har stillet nogle opgaver, som du og resten

af dit hold skiftes til at gennemgå på tavlen. Her

vil instruktoren hjælpe med de svære opgaver,

svare på spørgsmål til pensum samt sikre, at det, der

gennemgås på tavlen, er korrekt. Øvelsestimerne

er en god hjælp til at forstå stoffet – så derfor synes

vi, du skal udnytte tiden til øvelsestimerne, møde

velforberedt op og gå til tavlen. På denne måde

sikrer du dig, at du kommer igennem det vigtigste

af pensum. Derudover kan du bruge din instruktor

til at fokusere på det vigtigste af pensum. Han/hun

har haft faget før, er en dygtig ældre studerende

og ved, hvordan eksamenen foregår.

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

Hjemmesiden

Information til studerende fra Institut for Økonomi

bliver først og fremmest offentliggjort på hjemmesiden

www.econ.au.dk. Her kan du finde generelle

oplysninger om instituttet, kontaktoplysninger på

undervisere samt de faglige og sociale arrangementer,

der finder sted på Institut for Økonomi.

Litteraturen

Det er ikke kun undervisningsformen, der er anderledes,

end man kender den fra gymnasiet eller

handelsskolen. Det gælder også litteraturen.

For det første låner man ikke bøgerne, man køber

dem selv. For det andet er størstedelen af litteraturen

på engelsk (ca. 80 pct.).

De fleste vælger at købe bøgerne som nye. Til det

brug har Økonomi sin egen bogformidling, der

har alle de bøger, der er pensum i de enkelte fag.

På www.econ.au.dk under Studies » Teaching

kan du finde oplysninger om fx fag, eksaminer,

eksamenstilmeldingsfrister, eksamensdatoer studieordninger

mv. Under Studies » Teaching and

Examination » Teaching » Course catalogue finder

du link til semesteroversigter for både økonomiog

erhvervsøkonomiuddannelsen, ligesom der er

links til fagbeskrivelserne i kursuskataloget. Under

Studies » Teaching and Examination » Teaching

» Timetables kan du finde skemaer opdelt efter

semester, der viser tid og sted for din undervisning


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

19

(auditorier til forelæsningstimerne, og lokale til holdenes

øvelsestimer).

De to uddannelsers fagbeskrivelser kan du finde

på www.econ.au.dk under Studies » Degree Programmes,

kaldet Bachelor of Science in Economics

and Management (oecon) og Bachelor of Arts in

Business administration (erhvervsøkonomi). Generelt

kan du finde så godt som al den information, du skal

bruge, på www.econ.au.dk under ”Studies”. Her vil

Studienævnssekretariatet løbende opdatere med

nye oplysninger om studiet.

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

Desuden har hvert enkelt fag en hjemmeside på

www.aula.au.dk. Her skal du tilmelde dig, og det er

her faglæreren oplyser om lokaleændringer, aflyste

timer m.m. Det er også her forelæsningsnoter, ugesedler

samt opgavesæt bliver lagt ud. Det er derfor

en god idé dagligt at tjekke begge hjemmesider,

så man er orienteret, om hvad der sker.

Introduktion til fagene på 1. semester

På de næste sider har forelæserne skrevet en lille

appetitvækker om deres fag, således at du kan få

stillet lidt af din faglige sult, inden semestret og rusugen

rigtigt går i gang. I løbet af rusugen vil du møde

dine forelæsere, idet de kommer og præsenterer

deres respektive fag. Vær opmærksom på hvilke

fag, der netop er på din studieordning. Alle fag for

både økonomi-, erhvervsøkonomi og side-/tilvalgsstuderende

er præsenteret på de kommende sider.


20

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

PRÆSENTATION

AF FAGENE

VED FORELÆSERNE

NATIONALØKONOMI

Principles of Micro / Principles of Macro

V/ Rune Vejlin

Disse to kurser vil give en bred introduktion til nationaløkonomi.

I de første 7 uger vil vi behandle

mikroøkonomi, og i de næste 7 uger vil vi introducere

makroøkonomi.

Eksamen består af en skriftlig prøve på i alt 4 timer.

For at kunne komme til eksamen skal man bestå en

multiple choice test i både mikro og makro.

Økonomi handler om at prioritere og tager dermed

udgangspunkt i en verden med knappe ressourcer.

Hvilke målsætninger har vi, og hvorledes vil

forskellige beslutninger påvirke vores muligheder

for at nå disse målsætninger Dette spørgsmål er

relevant for den enkelte person (husholdning), for

virksomheder, men også for hele samfundet. Økonomiske

ræsonnementer bunder ofte i budskabet

om, at anvendelsen af knappe ressourcer kræver en

prioritering. En prioritering kan ikke foretages alene

på basis af en vurdering af, om et givet initiativ i

sig selv er godt (absolut vurdering). Det kræver en

stillingtagen til, om vi ville kunne få endnu mere ud

af det, såfremt ressourcerne bliver brugt på noget

andet (relativ vurdering eller sammenligning). En

overvejelse af disse forhold er nødvendig for at

kunne foretage et fornuftigt valg.

Formålet med introduktionsforløbet er at give en

indføring i nogle grundlæggende ræsonnementer

inden for økonomi.

Principles of Micro

Vi starter kurset med at se på nogle helt grundlæggende

forhold knyttet til, hvad mikroøkonomi

er. Vi tager udgangspunkt i at forstå nogle grundlæggende

begreber og sammenhænge knyttet

til, hvorledes markedsmekanismen fungerer. Den

første del vil opbygge, hvad man kunne kalde basemodellen,

nemlig en verden med fuldkommen

konkurrence.

Men når man kigger ud i den virkelige verden opfylder

markeder sjældent antagelserne, for at fuldkommen

konkurrence kan eksistere. I forlængelse

heraf udvides analyser af efterspørgsel, udbud og

konkurrencemarkeder med følgende emner:

• Markedsimperfektioner (monopol, duopol, spilteori,

strategi, eksternaliteter, ejendomsret,

asymmetrisk information)

• Offentlig økonomi (arbejdsmarked, fattigdom,

indkomstfordeling, miljø, sundhed, kriminalitet,

offentlige goder og skattepolitik)

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres på

baggrund af Principles of Micro er: Hvordan skal

månedens budget fordeles på mad og tøj Hvilken

uddannelse skal jeg starte på Hvorfor varierer

benzinpriser mere end bilpriser Hvorfor taber en ny

bil meget i pris i det øjeblik, den forlader fabrikken

Hvor meget skal jeg reklamere for mit produkt

Hvorfor får kvinder typisk lavere løn end mænd


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

21

Principles of Macro

Dette kursus starter med en gennemgang af, hvad

man kunne kalde makroøkonomiske nøglevariable

(BNP, arbejdsløshed, prisniveau og inflation). Vi vil

gennemgå, hvordan disse måles og hvilke faldgruber,

der er, når man bruger dem.

Derefter vil vi prøve at gå dybere ned i makroteori

ved at introducere emnerne:

• Makroøkonomi – langt sigt (vækst og produktivitet,

arbejdsmarkedet, opsparing og kapitaldannelse,

penge, finansielle markeder

• Makroøkonomi – kort og mellemlangt sigt (45-

graders-modellen, forbrug, indkomst og produktion,

pengemarkedet, finans- og pengepolitik,

AS-AD- diagram)

• International økonomi (valutamarked, fast og

flydende valutakurs)

vil det så have på mellemlangt sigt Hvordan sikrer

vi vækst på lang sigt Hvordan spiller de internationale

markeder for varer og valuta ind på vores

beslutninger

Nye forskningsresultater vil blive forsøgt inddraget,

når pensum tillader det.

Undervisningsforløbet vil bestå af forelæsninger (4

timer om ugen) og øvelsestimer (3 timer om ugen).

De ugentlige øvelsestimer vil basere sig på studerendes

fremlæggelse eller diskussion af opgaver,

der er løst på forhånd.

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen i januar. En

forudsætning for at kunne gå til disse er beståelse

af to multiple choice tests (en i mikro og en i makro),

som afholdes primo november og midt december.

Der anvendes følgende tekstbog: McDowll, M.,

Thom, R., Frank, R. & B. Bernanke, Principles of

Economics 2rd European ed., McGrawHill.

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres på

baggrund af Principles of Macro er: Skal vi prøve at

stabilisere økonomien nu Hvordan skal dette evt.

gøres Hvis vi vælger at gøre det, hvilke påvirkninger


22

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

Principles of Organisations and Management

Organisationer er fundamentale byggesten i samfundet

og næsten al social aktivitet og interaktion

sker i organisatoriske rammer. Derfor er forståelse

af organisationers opbygning og aktiviteter vital

for at forstå økonomisk aktivitet i samfundet. Forretnings-

og erhvervsliv er uløseligt bundet til en

organisatorisk kontekst, som danner rammen om

virksomhedsoperationer og -beslutningstagning.

Virksomheder skal både designe og udvikle deres

egen organisation, men samtidig også indgå i et

samspil med en række andre forskellige organisationer

og kundegrupper i deres omgivelser.

Faget Principles of Organization and Management

giver en indføring i, hvad organisationer er, hvordan

de er opbygget, og hvordan de understøtter kollektiv

handling. I anden del af faget vil der være

et fokus på marketing, som er en nøgleaktivitet

igennem, hvilken organisationer interagerer med

deres omgivelser.

Principles of Organization and Management introducerer

studerende til grundlæggende aspekter

af organisationsteori og -design samt marketing.

Kurset er opdelt i to dele. I første del fokuseres på

at give studerende indsigt i forskellige måder at

designe en organisation på. Studerende vil erhverve

analytiske værktøjer til at bestemme, hvordan såvel

interne karakteristika, som strategi og teknologi,

som karakteren af de eksterne omgivelser påvirker

virksomheders valg af organisationsdesign.

Desuden sættes fokus på at forstå og analysere

forskellige interne organisatoriske processer, for

eksempel forandring og innovation, og hvordan

de relateres til organisatorisk design.

I anden del af kurset vil studerende indføres i grundlæggende

begreber og funktioner i marketingpraksisser

som segmentering, positionering, 4 P

og udveksling af værdi som grundlag for marketingaktiviteter.

Studerende vil erhverve en begrebslig forståelse

for samt værktøjer til at skelne mellem forskellige

kommercielle markedsføringssammenhænge

(business-to-business markedsføring og businessto-consumer

marketing) og lære, hvordan de relevante

værktøjer anvendes.

Faget er bygget op om to ugentlige forelæsninger.

Derudover vil der også være en holdtime, som vil

fokusere på praktiske aspekter og anvendelse af

teorien fra forelæsningerne. Det vil ske gennem

cases og opgaver, som vil fokusere på relevante

problemstillinger indenfor organisations teori og

design samt marketing. Faget afsluttes med en fire

timers skriftlig eksamen.

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

23

Principles of Empirical Research Methods

Kurset introducerer de principper som ligger til grund

for empiriske analyser inden for økonomi. Man stifter

bekendtskab med de sandsynlighedsteoretiske

og statistiske begreber, som indgår i en velfunderet

empirisk analyse. Kurset behandler vigtige

begreber som for eksempel population, usikkerhed

og fordelinger. En central del af kurset omhandler

,hvordan man estimerer parametre af interesse og

tester statistiske hypoteser om disse. Den sidste del

af kurset tager hul på studiet af sammenhænge

mellem økonomiske variable via beregning af korrelation

og simple regression.

der skal opspares til forbrug senere i livet. Dette valg

træffer forbrugeren ud fra præferencer som modelleres

via en såkaldt nyttefunktion. Det matematiske

problem består nu i at finde den kombination af

forbrug og opsparing, som giver størst mulig nytte

til en given indkomst. Løsningen til dette problem

bestemmer den samlede efterspørgsel efter varer

og tjenester i økonomien. På den anden side beslutter

virksomhederne, hvor meget det er optimalt

for dem at producere hvilket definerer økonomiens

udbudsside. Økonomiske beslutninger er således

indbyrdes afhængige igennem deres indflydelse

på udbud og efterspørgsel.

Kurset består af forelæsninger, der introducerer

alle de nødvendige begreber og metoder, som vil

blive eksemplifiseret via økonomiske illustrationer.

Typisk bruges aktuelle eksempler, når det er muligt.

Derudover er der øvelsestimer i faget, for at man

selv kan prøve at udføre deskriptive dataanalyser

og lave estimationer og test, blandt andet ved

hjælp af Excel.

Mathematical Economics I /

Business Mathematics

Mange af de problemer, som man kommer til at

møde som økonom, kan man helt naturligt formulere

ved hjælp af matematiske metoder. Således

er matematik et vigtigt værktøj i analysen af fundamentale

problemer i økonomi. Et klassisk problem

er forbrugsteori, hvor økonomiens individer skal

beslutte, hvor stor en andel af deres indkomst det er

optimal at forbruge med det samme, og hvor meget

Formålet med dette kursus er at tilvejebringe de

matematiske færdigheder, som er nødvendige for

at analysere sådanne afhængigheder og deres

betydning for allokering af økonomiske ressourcer.

Kurset tager udgangspunkt i funktioner af én variabel

og optimering af denne type funktioner.

Dette udvider man til analyse af funktioner af flere

variable og optimeringsproblemer med og uden

bibetingelser. Kurset introducerer også komparativ

statisk analyse samt lineær algebra til håndtering og

løsning af lineære ligningssystemer. Kurset består af

forelæsninger, der introducerer alle de nødvendige

begreber og metoder, som vil blive eksemplifiseret

via økonomiske illustrationer. Dette suppleres af

praktiske øvelser, hvor man løser opgaver med og

uden computerassistance.


24

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

UDOVER

FORELÆSNINGERNE

VIL DU FÅ ET ANTAL

ØVELSESTIMER

SKEMA FOR BSC.OECON.

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 35-41 2011

MERE INFO

VED STUDIESTART


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

25

SKEMA FOR BSC.OECON.

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 43-49 2011


26

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

UDOVER

FORELÆSNINGERNE

VIL DU FÅ ET ANTAL

ØVELSESTIMER

MERE INFO

VED STUDIESTART

SKEMA FOR BA BUSINESS ADMINISTRATION

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 35-41 2011


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

27

SKEMA FOR BA BUSINESS ADMINISTRATION

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 43-49 2011


28

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

STUDIEGRUPPE-

ORDNINGEN

Et unikt tilbud til dig som studerer ved IFØ:

Hjælp til at finde den bedste studiegruppe

Mange nye studerende danner studiegrupper for

at have nogen at spare med på studiet. Derudover

fungerer studiegrupper som en støtte og som faglig

udfordring. Det er en stor hjælp at have nogle

medstuderende at diskutere opgaver med, både

for at styrke ens egen forståelse af stoffet og for at

blive udfordret på forskellige tilgange til pensum.

På Business and Social Sciences, Institut for Økonomi

har Oeconrådet et tilbud til dig om, at du kan deltage

i en studiegrupperotationsordning de første 4

uger af studiet. Efter de fire uger vil du efter eget valg

kunne sammensætte din studiegruppe. Ordningen

skal ses som en hjælp til dig for at få sammensat

en faglig optimal studiegruppe. Dette er et tilbud,

og det er derfor frivilligt, om du ønsker at deltage i

ordningen. Som start på ordningen afholder DJØF

et gratis oplæg for alle studerende om optimal

udnyttelse og optimering af læsegrupper.

Oeconrådet opfordrer på det kraftigste til, at du som

ny studerende tager imod dette unikke tilbud, der

udover at give dig mulighed for at lære dine medstuderende

at kende, giver dig en unik chance for

at lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

MERE

INFORMATION

OG TILMELDING

I RUSUGEN


30

STUDIEVEJLEDNINGEN

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

HUSK

AT LÆSE DIN

STUDIE-

ORDNING!

Marie Zwergius

Christensen (MZC)

Økonomistuderende

Katrine Leth

Svendsen (KLS)

Økonomistuderende

Morten

Mindegaard Munch

(MMM) Erhvervsøkonomistuderende

Dan Nguyen (DN)

Økonomistuderende

Vi i studievejledningen vil naturligvis også ønske

dig velkommen på Business and Social Sciences,

Institut for Økonomi!

I studievejledningen, som du finder i bygning 1322

på 2. etage, kontor 214, er vi fire studerende, som er

ansat til at vejlede de studerende på økonomi- og

erhvervsøkonomiuddannelserne.

Hvad laver vi

Studievejledningen er til for at hjælpe de studerende

med eventuelle problemer eller spørgsmål i forbindelse

med studiet. Det gælder både de sociale og

de studiemæssige aspekter, men det kan også

være en hjælpende hånd med det administrative

i forbindelse med eksamener, dispensationer mv.

Vi kan vejlede om de generelle SU-regler, men

hvis det drejer sig om specifikke henvendelser, vil

vi henvise til SU kontoret på AU.

Studievejledningen er til for lige netop dig! Også

selvom du bare lige skal høre, “om du er den eneste,

der ikke fatter en brik af undervisningen” eller

”Hvordan er det nu, man tilmelder sig eksamen”.

Vi er af den opfattelse, at du hellere må komme forbi

én gang for meget end én gang for lidt.

Som ny studerende er der nogle muligheder i systemet,

som ofte opdages for sent. Dette kan f.eks.

være:

• Har du et andet modersmål end dansk, vil

der være mulighed for at medtage ordbøger

til eksamen, selvom eksamen er uden

hjælpemidler.

• Er du studerende med særlige behov for rådgivning,

vejledning og hjælpemidler til eksamen,

er der mulighed for at få dispensation

til ekstra tid, ordbøger samt PC til eksamen.


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

31

Vi henviser til Rådgivnings- og Støttecentret

ved Aarhus Universitet, som er specialiseret

i at hjælpe studerende med særlige behov.

• Har du studieaktiviteter fra anden uddannelse,

kan der være mulighed for meritoverførsel.

• Bliver du syg i forbindelse med eksamen, er der

mulighed for at få direkte adgang til omprøven

og få slettet eksamensforsøget. Det kræver dog

en gyldig lægeerklæring.

Ovenstående er blot nogle af de problemstillinger,

studievejledningen kan hjælpe dig med. De

ovennævnte sager, og en lang række andre sager,

kræver dispensation fra Det Økonomiske Studienævn.

Er du i tvivl om dine muligheder, så kontakt

studievejledningen og få en snak med os, inden du

skriver din ansøgning.

Det skal understreges, at alle ansøgninger behandles

fortroligt, og at studievejlederne har tavshedspligt.

Hvad laver vi ikke

Studievejledningen retter sig først og fremmest mod

uddannelserne på Institut for Økonomi, og vi har

derfor ikke specialviden på alle områder. Dog vil vi

ofte kunne fortælle dig, hvor du skal henvende dig.

Det drejer sig blandt andet om uddannelse i udlandet,

studieskift, fagforening, orlov og SU-spørgsmål,

som rækker ud over det generelle.

Hvad ved vi om dig

Studievejledningen har adgang til en stor del af de

oplysninger, der ligger i universitetets administration.

Det drejer sig om tidligere optag på uddannelser,

tidligere eksamener og resultater, eventuelle

dispensationer, samt folkeregisteroplysninger. Vi

behandler som nævnt oplysningerne i henhold til

loven om tavshedspligt.

Til sidst et godt råd: Læs din studieordning!

Der er netop kommet ny studieordning, og det betyder,

at I er den første årgang på denne. Det er

derfor rigtig vigtigt, at du sætter dig grundigt ind

i de nye regler.

Du kan finde studieordningerne på:

http://econ.au.dk/studies/teaching-and-examination/academic-regulations-and-executive-orders/

Her kan du finde svar på mange spørgsmål omkring

studiet og dets muligheder. Tillæg ikke de verserende

rygter omkring dispensationsmuligheder mv.

for stor vægt, men find svaret i studieordningen eller

brug studievejledningen.

Endnu engang velkommen til Økonomi- eller Erhvervsøkonomistudiet.

Vi håber, du vil gøre brug

af den service, som vi kan yde!

Du kan selv læse mere på: http://econ.au.dk/studies/

student-guidance/student-counselling/

Med venlig hilsen - og et ønske om et godt studieforløb

Marie, Katrine, Morten og Dan


32

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

ØKONOMISK

BOGFORMIDLING

Kære nye studerende...

Økonomisk Bogformidling ønsker dig velkommen på

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Vi

er en forening, der er dedikeret til at hjælpe dig med

at finde dine nye studiebøger til billigst mulig pris.

Vi har gjort din studiestart lidt nemmere og sammensat

bogpakken til første semester, som du

allerede nu kan bestille på vores hjemmeside:

www.bogformidling.dk Vi har også sørget for en

startpakke med blandt andet papir, skriveredskaber,

USB og nyttige bøger, så du har alt du skal bruge

til at komme godt i gang. Skulle du ellers mangle

noget i løbet af semesteret, er du velkommen til at

kigge forbi vores butik i bygning 1324 ved indgangen

(ved Tvillingeauditorierne). Åbningstiderne findes

på hjemmesiden.

Guide til køb af bogpakker mm.

på bogformidling.dk

Når du skal købe bøger til semesterstart, vil vi opfordre

til at dig til at anvende Økonomisk Bogformidlings

webshop på www.bogformidling.dk.

1. Gå ind på www.bogformidling.dk

2. Til venstre på hjemmesiden ligger spalten

”Produkter”. Her vælger du 1. semester

Oecon (dette gælder både for økonomi og

erhvervsøkonomi).

3. Øverst ser du den samlede bogpakke, som

indeholder alle de pensumbøger, du skal

bruge på 1. semester. Under bogpakken ses

de enkelte pensumbøger/kompendier, som

kan vælges separat, hvis man ikke ønsker at

købe alle pensumbøger/kompendier til 1. semester.

I tillæg til bogpakken kan du vælge en

startpakke, som indeholder skriveredskaber,

USB, blokke med mere. Klik på det produkt,

du ønsker.

4. Du vil blive videresendt til en side, som viser

produktet. Her kan du vælge antal og lægge

produktet i indkøbskurven.

5. Følg herefter betalingsguiden. (OBS årskortnummeret

finder du på dit studiekort. Hvis du

endnu ikke har modtaget studiekortet, kan du

bruge dit telefonnummer.

6. Når din bestilling er gennemført, vil du modtage

en mail med din ORDREBEKRÆFTELSE,

som SKAL MEDBRINGES VED UDLEVERING!

Medbringes denne ikke, kan du ikke få udleveret

din bestilling!

7. Udlevering af din ordre sker på Økonomisk

Bogformidlings kontor i bygning 1327 lokale

030.

Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til Økonomisk

Bogformidling på mail@bogformidling.dk.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig godt i gang og

ønsker dig held og lykke med din nye uddannelse!

Med venlig hilsen

Økonomisk Bogformidling


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

33

RÅDGIVNINGS-

OG STØTTECENTRET

(RSC)

Rådgivnings- og Støttecentret (RSC) tilbyder rådgivning

og støtte til studerende, som har en funktionsnedsættelse

eller et særligt behov for støtte.

RSC er for alle studerende på Aarhus Universitet

(AU). Du kan få støtte, hvis du har:

• Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind)

• En psykisk lidelse

• En neurologisk lidelse

• En fysisk lidelse

• Anden sproglig baggrund end dansk

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.

Der skal være tale om varige lidelser, og man skal

have formel dokumentation for sin funktionsnedsættelse

fra speciallæge, psykolog eller psykiater.

Ved læse/skrivevanskeligheder foretager RSC en

test for ordblindhed.

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet

og telefonisk rådgivning til alle, som

ønsker oplysninger om specialpædagogisk støtte.

For nærmere information besøg RSC’s hjemmeside:

www.dpu.dk/rsc eller ring på tlf.: 89 42 23 75.


34

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

IT FACILITETER

Der findes ca. 55 PC’er til brug for de studerende.

PC’erne opdateres hvert semester med de nyeste

udgaver af programmel til undervisnings- og studiebrug.

PC’erne er fordelt i fire lokaler på 2. sal i bygning

1325. I et lokale midt på gangen findes der to laserprintere

(sort/hvid), en kopimaskine, en hæftemaskine

samt en indbindingsmaskine. Til en af PC’erne

er der desuden tilkoblet en scanner.

Printerfaciliteterne giver mulighed for laserprint på

enkeltsidet A4 og enkeltsidet 2xA5. Indbetalingen

finder sted via www.sam.au.dk/safecom. Se vores

hjemmeside for mere information.

For at kunne anvende edb-faciliteterne skal du have

et brugernavn og password. Denne oprettelse sker

via automatisk udsendt ticket til din post.au.dk- mail.

Der er adgang til edb-lokalerne mandag-fredag kl.

8.00 - 17.00. Uden for dette tidsrum skal du bruge

dit studiekort. Studiekortet fungerer som nøglekort,

og du kan få en adgangskode til det ved at udfylde

en ansøgningsblanket, som du kan få udleveret på

it-supports kontor.

Derfor ingen mad og drikke, ingen rygning og ingen

mobiltelefoner i lokalerne!

For at sikre pc’erne er der opsat overvågningskameraer

i pc-rummene og på gangene.

Den daglige drift af edb-faciliteterne varetages

af it-support i samarbejde med SAM-it. I it-support

er vi ca. ti studerende, som hjælper ansatte og

studerende.

Du finder os i lokale 234, bygning 1325 alle hverdage

mellem kl. 8.00 og 16.00. I eksamens- og

ferieperioder dog fra kl. 9.00 til 14.00.

Kontakt os på:

support@econ.au.dk eller

www.samfundsvidenskab.au.dk/services/

it-afdelingen/it-support/

Du kan altid henvende dig til os, hvis der er noget, du

er i tvivl om, eller hvis du har problemer med pc’erne.

Med venlig hilsen

it-support

Idet pc-rummene bruges til studiemæssige aktiviteter,

er det vigtigt, at du overholder nogle simple

regler, så alle kan holde ud at bruge lokalerne:


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

35

DET SAMFUNDS-

VIDENSKABELIGE

FAKULTETSBIBLIOTEK

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på

Business and Social Sciences byder dig velkommen

som ny studerende på AU.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

dækker fagene: økonomi, jura, statskundskab og

psykologi. Vi glæder os til at se dig på biblioteket,

hvor du har adgang til en lang række faciliteter.

Udlån og lånesamarbejdet på AU

Du bliver oprettet som bruger via et link på bibliotekets

hjemmeside og bliver samtidig bruger

på Statsbiblioteket og de øvrige biblioteker ved

Aarhus Universitet.

Kurser

Vi tilbyder løbende kurser i informationssøgning

indenfor dit fagområde samt i referencehåndtering.

Vejledning

Du kan altid få hjælp i åbningstiden eller booke en

bibliotekar til indviduel vejledning

Vores adresse er:

Bartholins Allé 9, bygning 1351

Tlf: 8942 1515

Man-torsdag: 8-17 og fredag: 8-14

Filial for Psykologi

Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1483

Tlf: 8942 4946

Man-torsdag: 9-15 og fredag: 9-14

Udenfor åbningstiderne kan du få adgang til

biblioteket ved brug af dit studiekort/nøglekort.

Studiekortet aktiveres automatisk ved studiestart.

Mail: sam-bib@sam.au.dk

www.sam.au.dk/bibliotek

(Der er indgang fra hovedindgangen, fra solterrassen

i bygning 1351 eller fra foreningsgangen i

bygning 1350)

Kopiering

Biblioteket giver adgang til kopi/printfaciliteter.

Betaling for print/kopi er netbaseret.

Materiale

Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur

og en lang række databaser og tidsskrifter,

som du har adgang til som studerende ved Aarhus

Universitet. Desuden er dagens aviser er placeret

i café området.

Semesterhylder

På semesterhylderne er opstillet bøger fra pensumlisten.

Materialet er ikke til udlån, men til brug på

stedet/kopiering.

Læsepladser

Biblioteket stiller et stort antal læsepladser til rådighed.

Der er pladser, som kan dække alle behov,

såvel gruppearbejdspladser som individuelle stillearbejdspladser,

og der er mulighed for at benytte

storskærm.


36

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

37

FORENINGER PÅ

INSTITUT FOR

ØKONOMI

AIESEC

AIESEC er verdens største organisation drevet af

studerende. Vores aktiviteter centrerer sig om at

give studerende praktisk ledelseserfaring og internationale

muligheder. Organisationen giver hvert

år 10.000 studerende fra hele verden mulighed for

at supplere deres universitetsuddannelse med et

praktikophold hos en organisation eller virksomhed

i udlandet. Vi har især mange spændende

praktikpladser at tilbyde økonomi- og erhvervsøkonomistuderende.

Der er også rigtig gode muligheder for at få praktisk

erfaring og at skabe sig et internationalt netværk

ved at deltage i det lokale foreningsarbejde på Aarhus

Universitet. Organisationen fungerer på mange

måder som en virksomhed, og vi står derfor overfor

mange af de samme udfordringer, som opleves af

erhvervslivet. Som medlem af organisationen har

man altså mulighed for at anvende de teoretiske

redskaber, man lærer på instituttet i praksis.

Hvert år vælges en lokal bestyrelse, som får hvert

deres ansvarsområde som bl.a. dækker relationer

til universitetet, relationer til erhvervslivet samt det

finansielle ansvar for det lokale kontor.

Kontakten med erhvervslivet er en grundlæggende

del af vores daglige arbejde. Arbejdet med at skabe

praktikpladser til udenlandske studerende involverer

mange praktiske udfordringer, som man i hvert fald

ikke møder på studiet. Den første telefonopringning

til en virksomhed, hvor AIESEC skal præsenteres kort,

præcist og interessant, er svært nok, men det kan

være en endnu større udfordring at sidde overfor

dem og overbevise dem om at skabe en praktikplads

til en udenlandsk studerende.

Det er også rigtig god mulighed for gennem AIESEC

at skabe sig et netværk, der strækker sig udover

Institut for Økonomis grænser. AIESEC er en tværfaglig

organisation og vi har derfor medlemmer

fra mange forskellige studier og mange forskellige

nationaliteter – også her i Danmark.

Udover arbejdet i lokalafdelingen har vi tre nationale

konferencer, hvor vi mødes med alle de andre

AIESEC-medlemmer i Danmark samt internationale

konferencer. På de internationale konferencer deltager

delegerede fra hele verden, hvilket giver en

unik oplevelse, som kun ganske få studerende har

mulighed for at få.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder

i AIESEC, kan du deltage i informationsmøder

i starten af semestret.

www.aiesec.dk og

www.facebook.com/aiesecaarhus


38

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

Bladet Ø

Bladet Ø er et institutblad produceret af de studerende

til de studerende. Bladet udkommer fire

gange pr. semester. Oeconrådet fungerer som

paraplyorganisation for bladet, men selve indholdet

og formen bestemmes suverænt af redaktionen.

Redaktionen består af tre studerende, der er ansvarlige

for udgivelsen af bladet.

Formålet med Bladet Ø er at berette om, hvad der

rører sig på instituttet, og bringe artikler, der har særlig

relevans for økonomistuderende. Alle er derfor

altid velkomne til at komme med idéer og indslag.

Der ansættes løbende nye redaktører til bladet, så

hvis du er interesseret i et spændende og fleksibelt

studiejob, skal du holde øje med stillingsopslagene.

Bladet Ø deles ud rundt omkring på instituttet, og du

kan næsten altid være sikker på at få et eksemplar

uden for tvillingeauditorierne.

Udgivelserne kan desuden altid ses på vores

hjemmeside www.bladetoe.dk

Økonomisk Revyforening

I en hverdag, der til tider kan være knastør og

triviel, kan det hjælpe én at være medlem af en

forening på Institut for Økonomi, og hvorfor så ikke

vælge den sjoveste

Økonomisk Revyforening består af økonomi- og

erhvervsøkonomistuderende og har som erklæret

formål hvert år at afholde en Revy, der sædvanligvis

foregår i maj måned. Selvom maj måned

på nuværende tidspunkt kan virke langt væk, så

er forberedelserne til næste års Revy allerede i fuld

gang. Vi er en lille forening med et godt sammenhold,

hvor vi forsøger at involvere alle medlemmer

mest muligt.

Økonomisk Revyforening er en legeplads for de

kreative studerende, der har brug og lyst til at udfolde

sine skuespiller-, musikalske eller nogle helt

tredje talenter. Har man ikke sådanne, men har man

stadig lyst til at være med, så har vi også brug for

folk til fundraising, regi, arrangere fester osv. Kort

sagt har vi plads til alle, der har lyst til at være med

og alle, der har lyst til lære andre medstuderende

at kende på tværs af årgangene.

Sidste år var vi så heldige at få fem nye fantastiske

medlemmer fra første semester, og vi håber meget

på at følge op på det i år. Her er ”Julies” erfaringer

og tanker, som hun oplevede det som nyt medlem:


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

39

”At starte på studiet var en stor omvæltning ud af den

vante hverdag. Ikke nok med at man skulle lære de

nye svære fag, men man skulle også lære en masse

nye mennesker at kende, og lære hvad det vil sige

at være studerende. Jeg fik hurtigt fornemmelsen

af, at hvis man vil igennem studiet, er det vigtigt,

at man har det godt socialt og trives på studiet, så

studiet bliver en livsstil og ikke blot skolearbejde.

Derfor valgte jeg Revyforeningen, der viste sig at

være helt ideel for mig. Det er en lille og hyggelig

forening, hvor man bliver taget rigtig godt imod.

Gennem ens studietid kommer man til at høre utallige

gange, at det er super vigtigt at have et godt

netværk, og jeg kan kun bekræfte, at det virkelig

er dejligt at have et netværk foruden ens hold. Det

er betryggende at omgås nogle ældre studerende,

der har været igennem alt det svære, som man står

overfor. Man kan få råd og vejledning til alt fra, hvad

man skal købe i kantinen til, hvordan man løser

den svære statistikopgave. Yderligere er det rigtig

beroligende at vide, at man ikke er den eneste, der

synes, at studiet kan være svært til tider.

Sammenholdet og den afslappede og humoristiske

stemning, der er i Revyforeningen, er for mig med

til, at jeg føler sig hjemme på studiet, og de svære

tider synes pludselig en smule lettere.”

”Jeg var lige kommet til Århus og kendte ingen,

som læste økonomi eller erhvervsøkonomi, derfor

så jeg Revyforeningen som en god mulighed for at

oprette en bred bekendtskabskreds. Derudover kom

Revyforeningen i rusugen og efterspurgte lige det,

som er min store hobby nemlig nogle, der kunne

spille musik og skuespil.

Det var først senere, at jeg forstod, hvor stor en fordel

det var at kende folk, som var længere fremme end

mig på studiet, for når stoffet blev svært eller studiet

hårdt, vidste jeg, at jeg havde nogle i revyen, som

ville hjælpe mig med at forstå eller få humøret op.

Du skal vælge at være med i Revyforeningen,

fordi du får venskaber på tværs af årgangene, og

du kommer til at møde nogle super skønne og sjove

mennesker. Det er en god og sjov måde at lære

Instituttet at kende på og de mennesker, du vil støde

på senere i studiet. Desuden er der en masse sjove

og hyggelige timer og fester sammen med de andre

medlemmer at se frem til.”

Har I fået blod på tanden eller har I spørgsmål, er

I mere end velkomne til at skrive til os på kontakt@

revyen.net. Desuden kan I se, hvordan dette års Revy

tog sig ud ved at købe et eksemplar i Økonomisk

Bogformidling for 50,- kr.

Camilla, der også er et af vores nyeste medlemmer,

startede på erhvervsøkonomi sidste år. Hun har gjort

sig følgende tanker:

Jeg håber at se meget mere til jer i løbet af det

næste års tid. Ellers er der blot tilbage at ønske jer

velkommen til en forhåbentlig fantastisk tid på Institut

for Økonomi.


40

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

Økonomisk Forening

Er din tid for kostbar til at læse hele smøren nedenfor,

så gå for Guds skyld venligst omgående

til stikordslisten i bunden!! Dit (studie)liv afhænger

af det!

Sidder du i dette øjeblik og frygter at du skal tilbringe

de næste fem år alene på en mørk læsesal med

frokost i kantinen og jubilæumsnummeret af børsen

som dine eneste lyspunkter i en hverdag fyldt med

store, tunge bøger, tunge øjenlåg og endnu tungere

forelæsere Så bare rolig!

Økonomisk Forening, i daglig tale ”ØF”, er dit eget

personlige survival-kit, der redder dig fra eksamenspresset,

pensumstresset og forvandler dig til

business-esset!

Økonomisk Forening står for afholdelsen af nogle

af de mest berømte og berygtede fester på universitetet.

Vi holder fester, der bliver besøgt af rigtig

mange gæster. Blandt de mest kendte fester, kan

nævnes vores fælles fest med medicinerne - universitetets

mest eftertragtede fest for 600 økonomer

og medicinere. Der er med andre ord ikke en gane

tør, når Økonomisk Forening inviterer dig og dine

studiekammerater til fest 4 gange pr. semester.

mulighed for at møde studerende på tværs af årgangene

på Økonomi og socialisere sig til den helt

store guldmedalje.

Andet end fest og farver

En stor del af ØF’s aktiviteter omhandler faglige

aktiviteter, hvor vi besøger eller får besøg af private

virksomheder som f.eks. Vestas, DONG, Novozymes

og Jyske Bank; og offentlige instanser som

Nationalbanken og Finansministeriet, hvor målet

er at bygge bro mellem studiet og erhvervslivet.

Derudover afholder ØF virksomhedsmessen Spækhuggeren,

hvor 20 forskellige virksomheder står klar

med jobtilbud samt giver dig muligheden for at få

en uformel snak om fremtidige jobmuligheder. Hvis

du er ny på studiet, kan Spækhuggeren være med

til at give dig blod på tanden og inspiration til, hvad

du kan lave som økonom eller erhvervsøkonom,

når du bliver færdig.

To gange årligt sender vi 40 økonomer afsted på

studietur. De sidste par år har vi besøgt destinationer

som: Dublin, Amsterdam, San Francisco, Beijing og

Shanghai, og til efteråret drager vi afsted til Rio de

Janeiro og Sao Paolo. Her besøger vi udenlandske

virksomheder og prøver at skabe kontakter til de

studerende, som gerne vil til udlandet og arbejde.

Fredagsbaren administreres også af ØF i samarbejde

med vores søsterforeninger fra Jura og

Statskundskab, hvor der ud over de ugentlige fredagsbarer

flere gange i semestret holdes store

fælles fredagsbarer.

Herudover arrangerer ØF også mange sociale

arrangementer med karakter af alt fra skitur, vinsmagning

til landskampe på storskærm. Her er der

Til sidst må og skal nævnes Økonomisk Forenings årlige

deltagelse i Kapsejladsen. Det er en kombineret

ro- og ølstafet mellem studierne på Aarhus Universitet

og foregår på søen i Universitetsparken til den

glade festivalsstemning fra mellem 15.000-20.000

studerende. I år kæmpede ØF sig for tredje gang

i historien sig til sejren i denne traditionsrige event.


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

41

KAPSEJLADSEN 2011

Finance Lab

FinanceLab Aarhus er en studenterorganisation

Aarhus Universitet, der primært har fokus på

finansiering og investering, men også har arrangementer

indenfor andre økonomiske emner. Vi er en

relativt ny forening, der startede i efteråret 2010,

men har allerede, ligesom vores søsterforening i

København, en masse tilbud til de studerende på

Business and Social Sciences, Institut for Økonomi.

Her til allersidst vil ØF gerne ønske dig tillykke med

dit glimrende studievalg og love dig, at vi vil gøre

ALT, hvad der står i vores magt for, at gøre dit studie

så festligt og dollar-grønt som muligt.

Du kan læse mere om, hvad Økonomisk Forening

gør for dit studieliv i vores efterårsprogram eller på

vores hjemmeside. Alt hvad du skal gøre for at kunne

deltage i dette overflødighedshorn af aktiviteter, er

at købe et medlemskab til Økonomisk Forening.

Som ny på studiet får du det for den rørende pris

af 25 kr. Et beløb, der hurtigt er tjent ind, når du

modregner alle de medlemsfordele, som du får del i.

Vi glæder os til at se dig på dansegulvet, på Facebook,

på læsesalen og til Spækhuggeren, og så

håber vi, at du får en fantastisk start på studiet.

Læs mere på www.oekonomiskforening.dk

Stikord: Frank-Hvam, Sidney Lee, studietur til Beijing

og Shanghai, vin- og ølsmagning, skitur til Østrig,

Kapsejladsen, Paintball, Vestas, Fredagsbar, fodbold

på storskærm, Spækhuggeren, læs dog resten, virksomhedsbesøg,

Københavner-tur, Medikonomifest,

J-dag, Rus-fest og meget, meget mere.

Målet med foreningen er at skabe et landsdækkende

netværk af studerende, der interesserer sig

for finansiering og investering gennem en lang

række arrangementer:

• Foredrag: Vi afholder en lang række foredrag

om forskellige økonomiske emner, primært

med fokus på finansiering og investering. Disse

foredrag er rettet mod både akademikere og

erhvervsfolk og giver bl.a. mulighed for at få et

indblik i mulighederne efter studiet.

• Diplomkurser: Vi har diplomkurser indenfor

trading og investment for de, der har lyst til at

prøve kræfter med den praktiske anvendelse

af det lærte på studiet.

• Investeringspanel: Til efteråret starter vi et investeringspanel,

hvor studerende vil få mulighed

for at investere med rigtige penge. Her kan

man få ”hands on”-erfaring, inden man gør

sin entré på arbejdsmarkedet. Vi konkurrerer


42

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

naturligvis mod søsterpanelet i København.

• Studieture: Vi arrangerer hvert semester en

studietur, hvor vi besøger nogle spændende

virksomheder og ikke mindst lærer hinanden

bedre at kende. Vi har tidligere været i New

York og London.

Hvis du vil vide mere om FinanceLab Aarhus, så

find os på facebook, FinanceLab Aarhus, eller vores

hjemmeside www.financelab.dk

FACCA

Where do you want your career to go

Over the course of the academic year, FACCA teams

up with best-in-class companies and organizes a

wide range of events for its members. By attending

FACCA events, you are competitively equipped with

the qualifications needed to successfully enter the

financial sector and/or management consulting industry.

FACCA has established and will continuously

expand the network of domestic and international

Corporate Partners.

FACCA is open for students who have passed two

years of an ongoing bachelor education and who

are currently enrolled at Aarhus University. Becoming

a member is easy!

Read more about how to apply under Membership

at www.facca.dk.

Finance and Consulting Club Aarhus (FACCA) is a

non-profit student association aiming to improve

the link between students at Aarhus University with

the concurrent job market.

It is an ideal opportunity for you to create a strong

network and develop skills and tools valuable in

the job market. Also this is a perfect opportunity

for you to make sure you make the most out of

your education by getting to know some of the

largest and most well-reputed companies, such as

McKinsey & Company, Boston Consulting Group,

Novo Nordisk and Nordea.


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

43


44

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

FREDAGSBAR-GUIDE

Morten Toft og Christian Andersen har de seneste

år været flittige gæster i de mange forskellige

fredagsbarer, der er knyttet til Aarhus Universitet.

Samlet: En sikker vinder. Her er altid en god flok

mennesker, og baren har åbent hele semestret, dog

kan der godt gå lidt for meget fest i den.

Bedømmelse: 4 ud af 5

Her finder du en miniguide over nogle af de mest bemærkelsesværdige

fredagsbarer, de har besøgt, og

du kan læse om hvordan de bedømmer dem. Med

denne guide under armen kan du trygt bevæge dig

rundt på uni i de sene fredagseftermiddagstimer. Det

er helt sikkert et besøg værd at opleve stemningen

andre steder end lige der, hvor man selv studerer.

Samfundsfaglig Fredagsbar

morten toft og christian andersen

Hvor: Økonomi tilhører Samfundsfaglig fredagsbar,

så lige så snart klokken slår 15.00, vil det hver fredag

være muligt at evaluere ugens faglige præstationer

over en øl eller to i Samfundsfagenes Kantine.

Atmosfære: God. Det er især her man har chance for

at få diskuteret politik. Baren er fyldt med økonomer,

statskundskaber og jurister. Der er dog højt til loftet

og derfor er baren ikke særlig intim.

Bas-arm: Baren kan virke lidt truck, da bassen går

højt. Det er som oftest det mest moderne musik,

som bliver spillet her.

Pris: Prisen er rimelig, ikke den billigste på Campus,

men til gengæld er det fadøl, og du kan betale

med dankort.

Filosofisk fredagsbar

Hvor: Nobelparken

Atmosfære: Stenet, men helt speciel. Her har du

mulighed for at snakke om meningen med livet til

billige penge.

Bas-arm: Lav. Hvis du er heldig, er der lidt musik,

ellers er det her, man får den dybe samtale.

Pris: Billig billig billig, øl og shot til kun 5 kr.

Samlet: Hvis man leder efter den atypiske fredagsbar,

så er filosofi en oplagt kandidat. Det er her, man

kommer længst væk fra sin dagligdag på økonomi.

Bedømmelse: 3 ud af 5


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

45

Medicinernes Fredagsbar

Hvor: I universitetsparken på den anden side af

søen ved Medicinernes Hus.

Atmosfære: God, folk er glade og vilde med øl.

Nogen gange kan det virke skræmmende, hvor

glade medicinerne er for øl.

Bas-arm: Vild. Her er abefest, det er op på bordene

og højere og vildere

Pris: Ret standard, som på resten af universitetet.

Øl koster 10 kr.

Samlet: Mediciner kan lide at feste, men mest med

sig selv. Det kan være svært at komme udefra til

tider. Men er du til abefest og kan lide at være ”den

fremmede”, så er baren perfekt.

Bedømmelse: 3 ud af 5

Den Sociale Fredagsbar

Samlet: Den bedste bar - det er svært at blive skuffet

her. Baren er et must at besøge, mens man studerer

på universitetet

Bedømmelse: 5 ud af 5

Universitetsbaren

Hvor: Ved Stakladen i kælderen

Atmosfære: Voksen, det er her de ældre studerende

går hen, derfor er det god musik, uden det

bliver vildt.

Bas-arm: Det er sjældent at folk danser på bordene

her, det er den rolige bar. Det er den perfekte bar

til en ”hygge-øl”.

Pris: Lidt dyr. Men baren råder over et stort udvalg af

specialøl og har vist vundet en pris for et eller andet.

Samlet: Den gode og pæne bar. Den er smuk og

ligger i en hyggelig kælder. Baren er lidt seriøs, og

kan være det forkerte sted, hvis man vil gå amok.

Bedømmelse: 4 ud af 5

Hvor: Nobelparken

Atmosfære: Fantastisk, virker som den gode private

fest i gymnasiet. Her er ikke for småt eller for stort.

Folk er imødekommende og musikken er god.

Bas-arm: Over standard. Det er her, hvor man kan

synge med på alle sangene uden der går Kim Larsen

i den. Folk er fulde, men det er ikke abefest.

Det er også her, folk til tider møder deres udkårne.

Pris: Standard, men det bedste; der rafles ofte om

prisen. Dvs. at din øl kan koste alt fra 4 til 24 kr.


46

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

TILMELDING

TIL EKSAMEN

Du vil på 1. semester af uddannelsen automatisk

blive tilmeldt alle eksaminer. Men for en god ordens

skyld bør du via ’selvbetjeningen’ på internetadressen:

https://mit.au.dk selv tjekke, at du er korrekt

tilmeldt dine eksaminer. Hvis du ikke har fået en

adgangskode, kan den bestilles via selvbetjeningen

på ovenstående hjemmeside.

Oplysning om karakterer

Karakterer indtastes, når de er givet, hvorefter du

selv kan se dem via selvbetjeningen på https://mit.

au.dk. Eksamenskarakterer oplyses ikke pr. telefon.

Afmelding

Afmelding af en eksamen skal ske senest 7 dage

før den pågældende prøves første eksaminationsdag

og foregår også via selvbetjeningen. For sen

afmelding vil blive registreret som et brugt eksamensforsøg.

Information om afvikling af eksamen findes på

www.econ.au.dk under Studies.

Ovennævnte gælder også for alle studerende, der

ikke er indskrevet på en økonomi-uddannelse, men

følger enkelte fag og skal aflægge eksamen under

Det økonomiske Studienævn.

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

Dispensation vedrørende eksamen

Dispensationsansøgning stiles til Det økonomiske

Studienævn og indleveres til studienævnssekretariatet

(2. sal bygning 1322). Dispensationsansøgninger

afleveres senest 8 dage før et studienævnsmøde.

Datoerne for disse findes også på www.econ.au.dk

under Studies. Dispensationsansøgninger kan ikke

sendes via email.

TJEK

HTTPS://MIT.AU.DK

OG

WWW.ECON.

AU.DK/STUDIES


47

OPSUMMERING

Rusarrangementet starter onsdag den 24. august

kl. 08:30 i Aulaen, bygning 1412 (Nordre Ringgade,

8000 Aarhus C).

Rusarrangementet på facebook!

Husk at have betalt for rusarrangementet inden da

via hjemmesiden https://webshop.dpu.dk/Rus_intro

Medbring praktisk tøj til aktiviteter i universitetsparken

om eftermiddagen – der er mulighed for

omklædning.

Der er mulighed for afhentning af bestilte bøger

torsdag og fredag i rusugen (for mere information

om bestilling se s. 32). Dette foregår under rundvisningen

hos Økonomisk Bogformidling i bygning 1327.

Rusarrangement ’11 ved IfØ foregår også på

facebook. Her kan du på forhånd kan tilmelde dig

gruppen:

Nye økonomistuderende 2011

For yderligere spørgsmål kontakt russekretærerene

på russek@econ.au.dk, eller spørg dine tutorer i og

efter rusugen.

hvor du kan komme i kontakt med andre nye studerende,

se billeder fra arrangementerne i løbet af

rusarrangementet og en masse andet.

Vi ses onsdag den 24. august!

VI SES

ONSDAG

DEN

24. AUGUST!


48

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

49

Hver torsdag studierabat: Halv pris før kl. 03.00.

Aldersgrænse: Torsdag 18+, Fredag 20+, Lørdag 22+


50

RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

NOTER:


RUSPJECE 2011

ØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG

51

NOTER:


Aarhus Universitet

Business and Social Sciences

Institut for Økonomi

Bygning 1322

Bartholins Allé 10

8000 Aarhus C

Tlf.: 8942 1610

www.econ.au.dk

More magazines by this user
Similar magazines