07.01.2015 Views

RUSPJECE 2011 - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2011 - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2011 - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

AARHUS<br />

AU UNIVERSITET<br />

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES<br />

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

3<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

Velkommen ved studielederen .................................. 4<br />

Russekretærerne byder velkommen ............................. 5<br />

Program for rusdagene ........................................ 6-7<br />

Betaling for rusdagene........................................... 9<br />

Min første tid på Institut for Økonomi ............................ 10<br />

Økonomistudiet fra en studerendes synsvinkel – efter 2 år. ...... 11<br />

Tutorholdet .................................................. 12-13<br />

Studieordning <strong>2011</strong>: Oecon ..................................... 14<br />

Studieordning <strong>2011</strong>: Erhvervsøkonomi. .......................... 15<br />

Studieordning <strong>2011</strong>: Tilvalgs- og sidefag ........................ 16<br />

Undervisningen.............................................. 17-19<br />

Præsentation af fagene ved forelæserne ....................20-23<br />

Skema for 1. semester - oecon.uddannelsen ................. 24-25<br />

Skema for 1. semester - erhvervsøkonomiuddannelsen ......26-27<br />

Studiegruppeordningen ........................................ 28<br />

Studievejledningen ..........................................30-31<br />

Økonomisk Bogformidling, Guide til bogkøb .................... 32<br />

Rådgivnings- og støttecentret (RSC). ............................ 33<br />

It-faciliteter...................................................... 34<br />

Biblioteket ...................................................... 35<br />

Foreninger på Institut for Økonomi ...........................37-43<br />

Fredagsbarguide ............................................44-45<br />

Tilmelding til eksamen .......................................... 46<br />

Opsummering .................................................. 47


4<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

VELKOMMEN<br />

VED STUDIELEDEREN<br />

Jeg vil gerne byde dig velkommen til dit studium<br />

ved Institut for Økonomi, hvor du får en enestående<br />

mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.<br />

En ny port åbner sig når man starter på et universitetsstudium.<br />

I en tid mister man orienteringen i<br />

faglige udfordringer og nye menneskelige relationer.<br />

Man oplever måske en tvivl på sig selv fordi de<br />

faglige krav er uklare i starten og ens forventninger til<br />

studiemiljøet ikke svarer til det, man oplever. Sådan<br />

en oplevelse er forventeligt fordi universitetsmiljøet<br />

er forskelligt fra gymnasiemiljøet. De er også vores<br />

motivation for at arrangere et omfattende rusprogram.<br />

Vi ønsker nemlig at du kommer godt i gang<br />

med dit studium således du glæder dig til de faglige<br />

udfordringer og de nye menneskelige relationer.<br />

På Institut for Økonomi skal du være en del af et<br />

fagligt fællesskab: Du er ikke mere en elev – du er<br />

studerende! Du skal ikke kun lære ny viden, du skal<br />

lære at frembringe ny viden. Det er blandt andet<br />

derfor, at forskere forestår undervisningen på instituttet.<br />

I starten af studiet foregår frembringning<br />

af viden under meget kontrollerede forhold, som<br />

gennem fx øvelsesopgaver, som man diskuterer<br />

i øvelsestimer. Som du kommer længere i studiet<br />

slækker vi de kontrollerede forhold og du skal fx<br />

skrive selvvalgte projekter.<br />

Kandidater fra Instituttet på Økonomi fremhæver<br />

selv, at en af årsagerne til deres succes på arbejdsmarkedet<br />

er, at de har opnået kompetencen at<br />

analysere komplicerede problemstillinger. Det er<br />

en kompetence, som man opbygger metodisk, når<br />

man lærer at frembringe ny viden. En stor fordel<br />

ved at have denne kompetence er, at man kan<br />

bruge den i mange forskellige sammenhænge.<br />

Det er hovedforklaringen på hvorfor kandidater fra<br />

Institut for Økonomi er beskæftiget i vidt forskellige<br />

virksomheder, brancher og lande.<br />

Jeg håber, udover alle kompetencerne, som en<br />

uddannelse fra Institut for Økonomi giver dig, at<br />

du får en daglig glæde i dit kommende studieliv.<br />

Med venlig hilsen<br />

Studielederen


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

5<br />

russekretærer sif gade og lene amstrup-jensen<br />

RUSSEKRETÆRERNE<br />

BYDER VELKOMMEN<br />

Vi har den store fornøjelse af at kunne byde dig<br />

velkommen til Institut for Økonomi. Vi har samlet et<br />

rigtig godt hold af tutorer, der står klar til at hjælpe<br />

dig i gang med studiet. Tutorerne repræsenterer<br />

alle årgange, og de glæder sig til at besvare dine<br />

spørgsmål om studiestart og dele ud af erfaringer<br />

fra deres tid på instituttet. Du kan gennem hele<br />

rusugen altid komme til dem med dine spørgsmål<br />

eller bekymringer. Dette gælder selvfølgelig også,<br />

når du er kommet godt i gang med studiet.<br />

Rusugen forløber i år fra onsdag d. 24. august til<br />

fredag den 26. august. Her vil du blive introduceret til<br />

dit nye studie og dine nye studiekammerater. Ugen<br />

vil bestå af faglige og sociale indslag rundt omkring<br />

i <strong>Universitet</strong>sparken. Der er i efteråret planlagt en<br />

hyttetur, hvor du skal afsted med tutorer og medstuderende.<br />

På hytteturen vil der være arrangeret et<br />

sjovt program for hele weekenden, og der vil være<br />

masser af tid til at lære hinanden bedre at kende.<br />

Er du kommende økonomistuderende foregår hytteturen<br />

i uge 39, og er du kommende erhvervsøkonomistuderende<br />

skal du afsted i weekenden uge<br />

40. Sæt allerede kryds i din kalender nu!<br />

Denne ruspjece indeholder en masse information,<br />

der kan hjælpe dig igennem den første tid på studiet.<br />

Du vil blandt andet kunne læse mere om de fag du<br />

skal undervises i på første semester, de mange foreninger<br />

på instituttet og programmet for rusdagene.<br />

Vi håber, at du sammen med tutorerne og dit nye<br />

hold af medstuderende vil få en fantastisk uge med<br />

masser af spændende indslag og nye mennesker.<br />

Så glæd dig, og mød op med godt humør. Vi glæder<br />

os meget til at se dig!<br />

Mange hilsner russekretærerne <strong>2011</strong><br />

Sif Gade og Lene Amstrup-Jensen<br />

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen<br />

til at skrive til os på russek@econ.au.dk


6<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

PROGRAM FOR RUSDAGENE<br />

ONSDAG DEN 24. AUGUST <strong>2011</strong><br />

Tid: Programpunkt: Sted:<br />

8:30 Velkomst ved russekretærerne<br />

Aulaen, bygning 1412<br />

og studielederen.<br />

Fotografering af holdene.<br />

10:00 Samling på holdene og frokost Holdlokaler på Økonomi<br />

12:00 Introduktion til fagene og undervisere Søauditorierne, bygning 1250<br />

13:30 Park Olympics. Bemærk: Medbring praktisk<br />

<strong>Universitet</strong>sparken<br />

tøj - der er mulighed for omklædning.<br />

19:00-<br />

24:00<br />

Velkomstfest med spisning Samfundsfagenes kantine, bygning 1321<br />

TORSDAG DEN 25. AUGUST <strong>2011</strong><br />

Tid: Programpunkt: Sted:<br />

10:00 Morgenmad på holdene Holdlokaler på Økonomi<br />

(tutorerne fortæller jer onsdag, hvor I skal være)<br />

11:00 Praktisk information og introduktion Bemærk: I bliver delt op, således at I bliver introduceret<br />

til nogle af punkterne torsdag og nogle fredag.<br />

Nærmere information følger på dagen.<br />

12:00 Frokost <strong>Universitet</strong>sparken<br />

13:00 Introduktion til DJØF, Økonomisk<br />

Bogformidling, Studentervejledningen og<br />

studenterpræst Jens Munk<br />

14:00 Oplæg ved økonomiuddannede<br />

erhvervsfolk<br />

15:00 Praktisk information og introduktion<br />

Søauditorierne, bygning 1250<br />

Søauditorierne, bygning 1250<br />

19.00-<br />

24.00<br />

Bankoaften<br />

Gaz Station


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

7<br />

FREDAG DEN 26. AUGUST <strong>2011</strong><br />

Tid: Programpunkt: Sted:<br />

9:00 Oplæg ved tidligere<br />

Aualen, bygning 1412<br />

forsvarsminister Søren Gade<br />

10:00 Introduktion til foreningerne<br />

Aualen, bygning 1412<br />

på Institut for Økonomi<br />

11:00 Praktisk information og introduktion<br />

12:00 Frokost <strong>Universitet</strong>sparken<br />

13:00 Praktisk information og introduktion<br />

14:00 Dyst i <strong>Universitet</strong>sparken Amfiteateret i <strong>Universitet</strong>sparken<br />

22.00 Fest på Social Club. Vi foreslår, at I spiser<br />

sammen med jeres hold inden festen.<br />

Snak med jeres tutorer om det -<br />

de har gode idéer til, hvad I kan gøre.<br />

Social Club<br />

Foto: Lars Kruse/AU-foto


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

9<br />

BETALING<br />

FOR RUSDAGENE<br />

Prisen for rusarrangementet er 450 kr. Heri er inkluderet<br />

betaling for frokost onsdag til fredag, morgenmad<br />

torsdag samt betaling for de arrangementer,<br />

der vil foregå de tre rusdage inkl. rusfest.<br />

Derudover er rusweekenden også inkluderet i prisen<br />

– prisen herfor er 100 kr. (bemærk: hytteturen kan<br />

ikke købes separat).<br />

Sådan betaler du:<br />

1. Gå ind på hjemmesiden https://webshop.dpu.<br />

dk/Rus_intro. Her sætter du kryds ved, at du<br />

ønsker at deltage i rusarrangement og hyttetur.<br />

Derudover er der mulighed for at tilmelde<br />

sig en pub crawl, som tutorerne arrangerer i<br />

efteråret.<br />

2. Acceptér betalingsbetingelserne.<br />

3. Indtast navn, studienummer og emailadresse<br />

(OBS: det er vigtigt, at du angiver dit fulde<br />

navn. Dit studienummer finder du i det brev<br />

,du modtog, da du blev optaget på studiet).<br />

4. Betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil<br />

herefter modtage en kvittering, der bekræfter,<br />

at du nu er klar til at deltage i rusarrangementet<br />

på Institut for Økonomi.<br />

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende,<br />

og seneste betalingsdato er tirsdag d. 23. august<br />

<strong>2011</strong>.<br />

Bemærk:<br />

Tutorerne arrangerer en pub crawl i efteråret.<br />

Yderligere information følger i rusdagene.<br />

HUSK<br />

BETALING<br />

SENEST<br />

D. 23.08.11<br />

(450 KR.)<br />

Fotos: Lars Kruse/AU-foto


10<br />

SABRINA T. JACOBSEN<br />

ERHVERVSØKONOMISTUDERENDE<br />

MIN FØRSTE TID PÅ IFØ<br />

Endelig oprandt dagen: Jeg havde for længe siden<br />

sendt min ansøgning af sted, og nu skulle jeg så stå<br />

ansigt til ansigt med <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>. Jeg havde<br />

1000 ivrige sommerfugle i maven og prøvede forvirret<br />

at finde præcis det sted, hvor jeg skulle mødes<br />

med de mennesker, som jeg skulle tilbringe mine<br />

næste fem år med.<br />

Da jeg endelig fandt den store aula, kunne jeg<br />

mærke, hvordan sommerfuglene gik helt amok.<br />

Følelsen blev ikke mindre af, at nervøsiteten lå som<br />

en sky over alle de andre, og den dybe tavshed<br />

blandt os alle gav vished om, at vi alle var generte<br />

og nervøse.<br />

Der viste sig dog, at der ikke var grund til bekymring,<br />

Gennem hele rusugen, som var pakket med<br />

forskellige aktiviteter, fandt jeg hurtigt ud af, hvor<br />

dejlige mine medstuderende var, og at vi havde en<br />

del til fælles. Og hvorfor skulle vi ikke det, vi havde<br />

jo trods alt valgt den samme uddannelse.<br />

Jeg havde efterladt familie og venner tilbage på<br />

Sjælland og stod nu overfor udfordringen med at<br />

stable et nyt socialt netværk op. Inden jeg startede<br />

,frygtede jeg, at alle de andre kendte hinanden, og<br />

jeg ville være den eneste, der kom langvejs fra. Jeg<br />

fandt heldigvis hurtigt ud af, at det var fuldstændigt<br />

omvendt; der var meget få, der kendte hinanden i<br />

forvejen, og vi kom fra alle mulige steder i Danmark.<br />

En af de bekymringer, der havde vokset sig størst<br />

gennem hele sommeren inden studiestart, var det<br />

faglige aspekt; Det uoverkommelige læsepensum,<br />

fire måneder med et fag, og så den livstruende<br />

Den der<br />

spørger, er kun<br />

dum én gang,<br />

men den der<br />

aldrig spørger,<br />

er dum hele<br />

livet...<br />

eksamen. Der er vist bare et at sige; slå koldt vand<br />

i blodet, det er slet ikke så slemt. Der er meget, der<br />

skal nås på fire måneder, men så længe man er<br />

med fra start og spørger, så har man slet ikke noget<br />

at være nervøs for.<br />

Min årgang var heldig at få tilbuddet om en roterende<br />

læsegruppeordning i løbet af de første par<br />

uger. Det kan klart anbefales! Én ting er at finde<br />

nogle gode venner og veninder, en anden ting er at<br />

finde nogle man arbejder rigtig godt sammen med.<br />

Dertil synes jeg, at de øvelsestimer vi bliver stillet til<br />

rådighed, er noget af det bedste. Duk op til dem,<br />

deltag i dem og vigtigst af alt, husk det er en time,<br />

hvor der er mulighed for at få svar på de ting, man<br />

ikke forstår.<br />

For mig er det helt klart vigtigt, at man kan smide<br />

bøgerne over i hjørnet engang imellem og bare<br />

tage ud med ens hold og nyde det sociale liv. Det<br />

var også et råd, jeg hørte tit i min rusuge. Husk på,<br />

at det er fem år, I skal bruge på denne uddannelse,<br />

og man kommer ikke igennem de fem år uden at<br />

have et socialt netværk.<br />

Også kontakten til ældre studerende har været et<br />

klart plus. De er gode sparringspartnere, når man<br />

indimellem har faglige spørgsmål.<br />

Der er nu gået et år, og jeg er ikke et sekund i tvivl<br />

om, at jeg har valgt det helt rigtige studie og studiested.<br />

Det er stedet, hvor man bliver udfordret<br />

fagligt og får fede sociale oplevelser, så med en<br />

masse gå-på-mod kan I få en fantastisk studietid.


Det kan ikke<br />

understreges nok,<br />

hvor vigtigt det er<br />

med en god<br />

læsegruppe...<br />

11<br />

jonas carlsen<br />

økonomistuderende<br />

ØKONOMISTUDIET<br />

– fra en studerendes synsvinkel efter to år<br />

Da jeg startede på økonomistudiet i august 2009<br />

var der flere forskellige tanker, der rumsterede i mit<br />

hoved; Ville jeg nogensinde finde en læsegruppe<br />

Ville jeg have tid til et job ved siden af studiet Ville<br />

studiet overhovedet være noget for mig Spørgsmålene<br />

var mange, men efterhånden som tiden er<br />

gået, er der heldigvis kommet svar på langt de fleste.<br />

Allerede i rusdagene var tutorerne ikke fedtede<br />

med de gode råd. Uanset om nogen af os havde<br />

spørgsmål om festerne på instituttet, de kommende<br />

fag, forelæserne eller måske noget helt fjerde, så<br />

ville de hellere end gerne komme med gode inputs.<br />

I skal altså ikke holde jer tilbage med at bruge jeres<br />

kommende tutorer, for de vil hellere end gerne<br />

hjælpe jer, og de er der for det samme.<br />

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er<br />

med en god læsegruppe. I vil komme til at møde<br />

modstand på et eller andet tidspunkt i løbet af jeres<br />

studietid, enten i form af en dumpet eksamen eller<br />

et emne i et fag, hvor forståelsen flyver lige hen<br />

over hovedet på jer. Dette er helt normalt, og alle<br />

oplever det på et eller flere tidspunkter. Så meget<br />

desto vigtigere bliver det at have nogen, man kan<br />

støtte sig til, og hvor man kan hjælpe hinanden med<br />

at komme videre. Endvidere øger det ens disciplin,<br />

når man skal stå til ansvar for andre end sig selv. Mit<br />

råd vil derfor være, at I gør brug af den studiegruppeordning,<br />

som Oeconrådet udbyder, som kan<br />

hjælpe jer til at finde den helt rigtige læsegruppe.<br />

Hvad der er lige så vigtigt som en god læsegruppe,<br />

er at man engagerer sig socialt på studiet, helst<br />

allerede fra starten. Selvom mængden af litteratur<br />

og opgavesæt måske kan virke voldsom i starten,<br />

skal man huske at give sig selv tid til at tage til fredagsbar,<br />

fest, andespil, kapsejlads og nogle af de<br />

mange andre fede ting, der foregår på instituttet og<br />

universitetet. Fem år udelukkende med økonomisk<br />

teori og intet sjov og ballade er ikke godt for nogen.<br />

Endvidere skal I have fundet ud af, hvordan I synes,<br />

I lærer bedst. Nogle vil helst læse før forelæsningerne,<br />

andre læser bagefter, mens nogle finder på<br />

noget et sted midt i mellem. Der er desværre ikke<br />

nogen tommelfingerregel eller guidelines, der kan<br />

bruges her; det handler om trial and error, hvor I<br />

undervejs finder ud af, hvad der passer bedst til jer.<br />

Det er det samme med et studiejob, hvornår er<br />

man lige klar til det Nogle vælger at finde sig et<br />

job fra starten, mens andre først skal have styr på,<br />

hvad det vil sige at gå på universitetet, før de kan<br />

overskue at give sig i kast med et job. Det gælder<br />

om at mærke efter og finde ud af, hvad der virker<br />

for en selv, også selvom læsegruppen eller de andre<br />

fra holdet måske gør tingene på en anden måde.<br />

Som tiden er gået, har jeg både fundet en god<br />

læsegruppe samt en læserytme, der passer til mig,<br />

og jeg er rigtig glad for både det sociale og faglige<br />

udbud, som findes på Institut for Økonomi. Jeg har<br />

fundet ud af at økonomistudiet var og er det helt<br />

rigtige for mig, og jeg håber, at I om små 2 år kan<br />

sidde og kigge tilbage på jeres første tid på studiet<br />

og nå samme konklusion.


12<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

ERHVERVSØKONOMER<br />

ANNE M.<br />

ANN-SOFIE<br />

CECILIA<br />

CHRISTIAN<br />

KASPER l.<br />

SABRINA<br />

TUTOR-<br />

HOLDET<br />

<strong>2011</strong><br />

SIDEFAG<br />

ANNE N.<br />

KLAUS


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

13<br />

ØKONOMER<br />

bastian<br />

ebbe<br />

jakob<br />

jo<br />

joan<br />

julie<br />

kasper o.<br />

katrine s.<br />

kirsten<br />

lars<br />

louis<br />

mads<br />

morten<br />

rikke<br />

robert<br />

sofie


14<br />

STUDIEORDNINGER<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

SE:<br />

WWW.ECON.<br />

AU.DK/<br />

STUDIES<br />

Læs mere om ændringerne i de nye studieordninger på side 16.<br />

BACHELOR OF SCIENCE AND MASTER OF SCIENCE IN<br />

ECONOMICS AND MANAGEMENT (OECON)


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

15<br />

BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION<br />

AND CAND.SOC.<br />

”ERHVERVSØKONOMI HOVEDFAG”


16<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

SUBSIDUARY SUBJECT IN BUSINESS ADMINISTRATION<br />

”SIDEFAG I ERHVERVSØKONOMI”<br />

Vi arbejder målrettet for, at uddannelserne i Økonomi og i<br />

Erhvervsøkonomi er kvalitetsmæssige i top. Det indebærer,<br />

at det faglige indhold af uddannelserne matcher hovedlinjerne<br />

i den centrale økonomiske videnskab. Udover<br />

den løbende justering af indholdet af fagene, foretager vi<br />

med jævne mellemrum større ændringer, som medfører<br />

en ny studieordning. En studieordning beskriver studiet og<br />

dets regler. Du kan finde dem på instituttets hjemmeside<br />

under Studies; Teaching; Academic Regulations. I foråret<br />

<strong>2011</strong> vedtog Studienævnet de nye studieordninger, som<br />

gælder for alle jer, som starter økonomi- eller erhvervsøkonomistudierne<br />

<strong>2011</strong>.<br />

Studieordningen for Erhvervsøkonomi har gennemgået<br />

den største ændring i forhold til den tidligere Studieordning<br />

(fra 2007). Vi har vurderet, at erhvervsøkonomer har behov<br />

for samme fundamentale forståelse for erhvervsøkonomi<br />

og mikroøkonomi, som økonomistuderende. Forskellen<br />

til økonomistudiet er derefter, at erhvervsøkonomer har<br />

mindre matematik-, statistik- og makroøkonomifag for til<br />

gengæld at få en to-faglighed gennem et sidefag.<br />

Vi har erkendt, i forhold til den tidligere studieordning, at<br />

erhvervsøkonomer har brug for et anvendt matematikkursus<br />

(af 5 ects omfang) for at opnå fuldt udbytte af mange<br />

grundlæggende fag. Den fundamentale forståelse af både<br />

erhvervsøkonomi og mikroøkonomi gør, at erhvervsøkonomer<br />

senere i studiet får betydeligt flere valg- og specialiseringsmuligheder.<br />

Overordnet medfører ændringen, at<br />

Erhvervsøkonomistudiet har en klar profil i forhold til både<br />

økonomistudiet og til HA/cand.merc.-studierne.<br />

Studieordningen for Økonomi er primært ændret for at få<br />

en bedre sekvens af fag. F.eks. har vi flyttet dele af matematikken,<br />

som før var på 2. og 3. semester, til 1. semester<br />

for at de matematiske teknikker er ordentlig gennemgået<br />

før man bruger dem i de økonomiske fag.<br />

Som nye studerende, og de første på de nye studieordninger,<br />

er jeres inputs om studierne af stor værdi. De kan<br />

bidrage til et fortsat frugtbart samarbejde mellem studerende<br />

og undervisere, der blandt andet har resulteret i<br />

disse nye studieordninger.


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

17<br />

UNDERVISNINGEN<br />

Gennem de første to år på universitetet vil du have<br />

omkring 20 timer om ugen. Sammenlignet med<br />

gymnasieuddannelserne vil du opleve, at livet som<br />

universitetsstuderende kræver en stor mængde<br />

selvdisciplin, idet du ikke får årskarakterer, så du kan<br />

bedømme dit niveau undervejs. Du skal selv sørge<br />

for at melde dig til eksaminer, købe bøger og materialesamlinger<br />

og vigtigst af alt: planlægge din tid.<br />

Det vil derfor være sundt for dig at få nogle fornuftige<br />

arbejdsrytmer, hvor du fx hver dag sætter noget<br />

tid af til at læse eller løse opgaver. I denne sammenhæng<br />

er det endnu engang værd at nævne<br />

det sociale. Sørg for at have nogle at diskutere det<br />

svære teoretiske stof sammen med, og find nogle<br />

at løse opgaverne med. På den måde kan I hjælpe<br />

hinanden med at komme igennem de til tider store<br />

arbejdsbyrder, hjælpe hinanden til at forstå stoffet<br />

bedre og ikke mindst have lidt socialt samvær med<br />

medstuderende.<br />

Forelæsninger foregår oftest i et auditorium, hvor<br />

en faglærer videregiver stoffet til studerende fra<br />

samme årgang. Faglæreren bruger som regel<br />

forelæsningerne til at give de studerende et overblik<br />

over et bestemt fagområde.<br />

Dette foregår som oftest ved envejskommunikation,<br />

hvor faglæreren taler og de studerende lytter. Det<br />

er svært at få en meningsfyldt dialog i gang mellem<br />

faglæreren og så mange tilhørere, men dermed<br />

er ikke sagt, at forelæsninger er uden værdi;<br />

tværtimod!<br />

Hvis man forbereder sig ved at læse stoffet hjemmefra,<br />

kan man få meget ud af timerne, og bliver<br />

der sagt noget, man ikke forstår, er man altid velkommen<br />

til at spørge. Husk, der er sikkert flere, der<br />

sidder med samme spørgsmål.<br />

Generelt består den obligatoriske del af to undervisningsformer:<br />

forelæsninger og holdundervisning.<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

Forelæsninger<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


18<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

Holdundervisning<br />

Allerede fra første dag på uddannelsen bliver alle<br />

fordelt på øvelseshold. Et hold består af ca. 25 nye<br />

studerende. I hvert fag afholdes øvelsestimer for<br />

de respektive hold. I øvelsestimerne underviser en<br />

ældre studerende, en instruktor. Instruktoren er ikke<br />

en lærer, som du måske kender det fra gymnasiet,<br />

handelsskolen o.l., men en der skal hjælpe dig til at<br />

forstå stoffet bedre.<br />

Disse sælges både enkeltvis og i bogpakker, der<br />

indeholder alle bøgerne til et kommende semester.<br />

Du kan læse om Økonomisk Bogformidling og dens<br />

tilbud senere i denne ruspjece.<br />

Øvelsestimerne foregår ved, at forelæseren på<br />

forhånd har stillet nogle opgaver, som du og resten<br />

af dit hold skiftes til at gennemgå på tavlen. Her<br />

vil instruktoren hjælpe med de svære opgaver,<br />

svare på spørgsmål til pensum samt sikre, at det, der<br />

gennemgås på tavlen, er korrekt. Øvelsestimerne<br />

er en god hjælp til at forstå stoffet – så derfor synes<br />

vi, du skal udnytte tiden til øvelsestimerne, møde<br />

velforberedt op og gå til tavlen. På denne måde<br />

sikrer du dig, at du kommer igennem det vigtigste<br />

af pensum. Derudover kan du bruge din instruktor<br />

til at fokusere på det vigtigste af pensum. Han/hun<br />

har haft faget før, er en dygtig ældre studerende<br />

og ved, hvordan eksamenen foregår.<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

Hjemmesiden<br />

Information til studerende fra Institut for Økonomi<br />

bliver først og fremmest offentliggjort på hjemmesiden<br />

www.econ.au.dk. Her kan du finde generelle<br />

oplysninger om instituttet, kontaktoplysninger på<br />

undervisere samt de faglige og sociale arrangementer,<br />

der finder sted på Institut for Økonomi.<br />

Litteraturen<br />

Det er ikke kun undervisningsformen, der er anderledes,<br />

end man kender den fra gymnasiet eller<br />

handelsskolen. Det gælder også litteraturen.<br />

For det første låner man ikke bøgerne, man køber<br />

dem selv. For det andet er størstedelen af litteraturen<br />

på engelsk (ca. 80 pct.).<br />

De fleste vælger at købe bøgerne som nye. Til det<br />

brug har Økonomi sin egen bogformidling, der<br />

har alle de bøger, der er pensum i de enkelte fag.<br />

På www.econ.au.dk under Studies » Teaching<br />

kan du finde oplysninger om fx fag, eksaminer,<br />

eksamenstilmeldingsfrister, eksamensdatoer studieordninger<br />

mv. Under Studies » Teaching and<br />

Examination » Teaching » Course catalogue finder<br />

du link til semesteroversigter for både økonomiog<br />

erhvervsøkonomiuddannelsen, ligesom der er<br />

links til fagbeskrivelserne i kursuskataloget. Under<br />

Studies » Teaching and Examination » Teaching<br />

» Timetables kan du finde skemaer opdelt efter<br />

semester, der viser tid og sted for din undervisning


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

19<br />

(auditorier til forelæsningstimerne, og lokale til holdenes<br />

øvelsestimer).<br />

De to uddannelsers fagbeskrivelser kan du finde<br />

på www.econ.au.dk under Studies » Degree Programmes,<br />

kaldet Bachelor of Science in Economics<br />

and Management (oecon) og Bachelor of Arts in<br />

Business administration (erhvervsøkonomi). Generelt<br />

kan du finde så godt som al den information, du skal<br />

bruge, på www.econ.au.dk under ”Studies”. Her vil<br />

Studienævnssekretariatet løbende opdatere med<br />

nye oplysninger om studiet.<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

Desuden har hvert enkelt fag en hjemmeside på<br />

www.aula.au.dk. Her skal du tilmelde dig, og det er<br />

her faglæreren oplyser om lokaleændringer, aflyste<br />

timer m.m. Det er også her forelæsningsnoter, ugesedler<br />

samt opgavesæt bliver lagt ud. Det er derfor<br />

en god idé dagligt at tjekke begge hjemmesider,<br />

så man er orienteret, om hvad der sker.<br />

Introduktion til fagene på 1. semester<br />

På de næste sider har forelæserne skrevet en lille<br />

appetitvækker om deres fag, således at du kan få<br />

stillet lidt af din faglige sult, inden semestret og rusugen<br />

rigtigt går i gang. I løbet af rusugen vil du møde<br />

dine forelæsere, idet de kommer og præsenterer<br />

deres respektive fag. Vær opmærksom på hvilke<br />

fag, der netop er på din studieordning. Alle fag for<br />

både økonomi-, erhvervsøkonomi og side-/tilvalgsstuderende<br />

er præsenteret på de kommende sider.


20<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

PRÆSENTATION<br />

AF FAGENE<br />

VED FORELÆSERNE<br />

NATIONALØKONOMI<br />

Principles of Micro / Principles of Macro<br />

V/ Rune Vejlin<br />

Disse to kurser vil give en bred introduktion til nationaløkonomi.<br />

I de første 7 uger vil vi behandle<br />

mikroøkonomi, og i de næste 7 uger vil vi introducere<br />

makroøkonomi.<br />

Eksamen består af en skriftlig prøve på i alt 4 timer.<br />

For at kunne komme til eksamen skal man bestå en<br />

multiple choice test i både mikro og makro.<br />

Økonomi handler om at prioritere og tager dermed<br />

udgangspunkt i en verden med knappe ressourcer.<br />

Hvilke målsætninger har vi, og hvorledes vil<br />

forskellige beslutninger påvirke vores muligheder<br />

for at nå disse målsætninger Dette spørgsmål er<br />

relevant for den enkelte person (husholdning), for<br />

virksomheder, men også for hele samfundet. Økonomiske<br />

ræsonnementer bunder ofte i budskabet<br />

om, at anvendelsen af knappe ressourcer kræver en<br />

prioritering. En prioritering kan ikke foretages alene<br />

på basis af en vurdering af, om et givet initiativ i<br />

sig selv er godt (absolut vurdering). Det kræver en<br />

stillingtagen til, om vi ville kunne få endnu mere ud<br />

af det, såfremt ressourcerne bliver brugt på noget<br />

andet (relativ vurdering eller sammenligning). En<br />

overvejelse af disse forhold er nødvendig for at<br />

kunne foretage et fornuftigt valg.<br />

Formålet med introduktionsforløbet er at give en<br />

indføring i nogle grundlæggende ræsonnementer<br />

inden for økonomi.<br />

Principles of Micro<br />

Vi starter kurset med at se på nogle helt grundlæggende<br />

forhold knyttet til, hvad mikroøkonomi<br />

er. Vi tager udgangspunkt i at forstå nogle grundlæggende<br />

begreber og sammenhænge knyttet<br />

til, hvorledes markedsmekanismen fungerer. Den<br />

første del vil opbygge, hvad man kunne kalde basemodellen,<br />

nemlig en verden med fuldkommen<br />

konkurrence.<br />

Men når man kigger ud i den virkelige verden opfylder<br />

markeder sjældent antagelserne, for at fuldkommen<br />

konkurrence kan eksistere. I forlængelse<br />

heraf udvides analyser af efterspørgsel, udbud og<br />

konkurrencemarkeder med følgende emner:<br />

• Markedsimperfektioner (monopol, duopol, spilteori,<br />

strategi, eksternaliteter, ejendomsret,<br />

asymmetrisk information)<br />

• Offentlig økonomi (arbejdsmarked, fattigdom,<br />

indkomstfordeling, miljø, sundhed, kriminalitet,<br />

offentlige goder og skattepolitik)<br />

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres på<br />

baggrund af Principles of Micro er: Hvordan skal<br />

månedens budget fordeles på mad og tøj Hvilken<br />

uddannelse skal jeg starte på Hvorfor varierer<br />

benzinpriser mere end bilpriser Hvorfor taber en ny<br />

bil meget i pris i det øjeblik, den forlader fabrikken<br />

Hvor meget skal jeg reklamere for mit produkt<br />

Hvorfor får kvinder typisk lavere løn end mænd


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

21<br />

Principles of Macro<br />

Dette kursus starter med en gennemgang af, hvad<br />

man kunne kalde makroøkonomiske nøglevariable<br />

(BNP, arbejdsløshed, prisniveau og inflation). Vi vil<br />

gennemgå, hvordan disse måles og hvilke faldgruber,<br />

der er, når man bruger dem.<br />

Derefter vil vi prøve at gå dybere ned i makroteori<br />

ved at introducere emnerne:<br />

• Makroøkonomi – langt sigt (vækst og produktivitet,<br />

arbejdsmarkedet, opsparing og kapitaldannelse,<br />

penge, finansielle markeder<br />

• Makroøkonomi – kort og mellemlangt sigt (45-<br />

graders-modellen, forbrug, indkomst og produktion,<br />

pengemarkedet, finans- og pengepolitik,<br />

AS-AD- diagram)<br />

• International økonomi (valutamarked, fast og<br />

flydende valutakurs)<br />

vil det så have på mellemlangt sigt Hvordan sikrer<br />

vi vækst på lang sigt Hvordan spiller de internationale<br />

markeder for varer og valuta ind på vores<br />

beslutninger<br />

Nye forskningsresultater vil blive forsøgt inddraget,<br />

når pensum tillader det.<br />

Undervisningsforløbet vil bestå af forelæsninger (4<br />

timer om ugen) og øvelsestimer (3 timer om ugen).<br />

De ugentlige øvelsestimer vil basere sig på studerendes<br />

fremlæggelse eller diskussion af opgaver,<br />

der er løst på forhånd.<br />

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen i januar. En<br />

forudsætning for at kunne gå til disse er beståelse<br />

af to multiple choice tests (en i mikro og en i makro),<br />

som afholdes primo november og midt december.<br />

Der anvendes følgende tekstbog: McDowll, M.,<br />

Thom, R., Frank, R. & B. Bernanke, Principles of<br />

Economics 2rd European ed., McGrawHill.<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres på<br />

baggrund af Principles of Macro er: Skal vi prøve at<br />

stabilisere økonomien nu Hvordan skal dette evt.<br />

gøres Hvis vi vælger at gøre det, hvilke påvirkninger


22<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

Principles of Organisations and Management<br />

Organisationer er fundamentale byggesten i samfundet<br />

og næsten al social aktivitet og interaktion<br />

sker i organisatoriske rammer. Derfor er forståelse<br />

af organisationers opbygning og aktiviteter vital<br />

for at forstå økonomisk aktivitet i samfundet. Forretnings-<br />

og erhvervsliv er uløseligt bundet til en<br />

organisatorisk kontekst, som danner rammen om<br />

virksomhedsoperationer og -beslutningstagning.<br />

Virksomheder skal både designe og udvikle deres<br />

egen organisation, men samtidig også indgå i et<br />

samspil med en række andre forskellige organisationer<br />

og kundegrupper i deres omgivelser.<br />

Faget Principles of Organization and Management<br />

giver en indføring i, hvad organisationer er, hvordan<br />

de er opbygget, og hvordan de understøtter kollektiv<br />

handling. I anden del af faget vil der være<br />

et fokus på marketing, som er en nøgleaktivitet<br />

igennem, hvilken organisationer interagerer med<br />

deres omgivelser.<br />

Principles of Organization and Management introducerer<br />

studerende til grundlæggende aspekter<br />

af organisationsteori og -design samt marketing.<br />

Kurset er opdelt i to dele. I første del fokuseres på<br />

at give studerende indsigt i forskellige måder at<br />

designe en organisation på. Studerende vil erhverve<br />

analytiske værktøjer til at bestemme, hvordan såvel<br />

interne karakteristika, som strategi og teknologi,<br />

som karakteren af de eksterne omgivelser påvirker<br />

virksomheders valg af organisationsdesign.<br />

Desuden sættes fokus på at forstå og analysere<br />

forskellige interne organisatoriske processer, for<br />

eksempel forandring og innovation, og hvordan<br />

de relateres til organisatorisk design.<br />

I anden del af kurset vil studerende indføres i grundlæggende<br />

begreber og funktioner i marketingpraksisser<br />

som segmentering, positionering, 4 P<br />

og udveksling af værdi som grundlag for marketingaktiviteter.<br />

Studerende vil erhverve en begrebslig forståelse<br />

for samt værktøjer til at skelne mellem forskellige<br />

kommercielle markedsføringssammenhænge<br />

(business-to-business markedsføring og businessto-consumer<br />

marketing) og lære, hvordan de relevante<br />

værktøjer anvendes.<br />

Faget er bygget op om to ugentlige forelæsninger.<br />

Derudover vil der også være en holdtime, som vil<br />

fokusere på praktiske aspekter og anvendelse af<br />

teorien fra forelæsningerne. Det vil ske gennem<br />

cases og opgaver, som vil fokusere på relevante<br />

problemstillinger indenfor organisations teori og<br />

design samt marketing. Faget afsluttes med en fire<br />

timers skriftlig eksamen.<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

23<br />

Principles of Empirical Research Methods<br />

Kurset introducerer de principper som ligger til grund<br />

for empiriske analyser inden for økonomi. Man stifter<br />

bekendtskab med de sandsynlighedsteoretiske<br />

og statistiske begreber, som indgår i en velfunderet<br />

empirisk analyse. Kurset behandler vigtige<br />

begreber som for eksempel population, usikkerhed<br />

og fordelinger. En central del af kurset omhandler<br />

,hvordan man estimerer parametre af interesse og<br />

tester statistiske hypoteser om disse. Den sidste del<br />

af kurset tager hul på studiet af sammenhænge<br />

mellem økonomiske variable via beregning af korrelation<br />

og simple regression.<br />

der skal opspares til forbrug senere i livet. Dette valg<br />

træffer forbrugeren ud fra præferencer som modelleres<br />

via en såkaldt nyttefunktion. Det matematiske<br />

problem består nu i at finde den kombination af<br />

forbrug og opsparing, som giver størst mulig nytte<br />

til en given indkomst. Løsningen til dette problem<br />

bestemmer den samlede efterspørgsel efter varer<br />

og tjenester i økonomien. På den anden side beslutter<br />

virksomhederne, hvor meget det er optimalt<br />

for dem at producere hvilket definerer økonomiens<br />

udbudsside. Økonomiske beslutninger er således<br />

indbyrdes afhængige igennem deres indflydelse<br />

på udbud og efterspørgsel.<br />

Kurset består af forelæsninger, der introducerer<br />

alle de nødvendige begreber og metoder, som vil<br />

blive eksemplifiseret via økonomiske illustrationer.<br />

Typisk bruges aktuelle eksempler, når det er muligt.<br />

Derudover er der øvelsestimer i faget, for at man<br />

selv kan prøve at udføre deskriptive dataanalyser<br />

og lave estimationer og test, blandt andet ved<br />

hjælp af Excel.<br />

Mathematical Economics I /<br />

Business Mathematics<br />

Mange af de problemer, som man kommer til at<br />

møde som økonom, kan man helt naturligt formulere<br />

ved hjælp af matematiske metoder. Således<br />

er matematik et vigtigt værktøj i analysen af fundamentale<br />

problemer i økonomi. Et klassisk problem<br />

er forbrugsteori, hvor økonomiens individer skal<br />

beslutte, hvor stor en andel af deres indkomst det er<br />

optimal at forbruge med det samme, og hvor meget<br />

Formålet med dette kursus er at tilvejebringe de<br />

matematiske færdigheder, som er nødvendige for<br />

at analysere sådanne afhængigheder og deres<br />

betydning for allokering af økonomiske ressourcer.<br />

Kurset tager udgangspunkt i funktioner af én variabel<br />

og optimering af denne type funktioner.<br />

Dette udvider man til analyse af funktioner af flere<br />

variable og optimeringsproblemer med og uden<br />

bibetingelser. Kurset introducerer også komparativ<br />

statisk analyse samt lineær algebra til håndtering og<br />

løsning af lineære ligningssystemer. Kurset består af<br />

forelæsninger, der introducerer alle de nødvendige<br />

begreber og metoder, som vil blive eksemplifiseret<br />

via økonomiske illustrationer. Dette suppleres af<br />

praktiske øvelser, hvor man løser opgaver med og<br />

uden computerassistance.


24<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

UDOVER<br />

FORELÆSNINGERNE<br />

VIL DU FÅ ET ANTAL<br />

ØVELSESTIMER<br />

SKEMA FOR BSC.OECON.<br />

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 35-41 <strong>2011</strong><br />

MERE INFO<br />

VED STUDIESTART


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

25<br />

SKEMA FOR BSC.OECON.<br />

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 43-49 <strong>2011</strong>


26<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

UDOVER<br />

FORELÆSNINGERNE<br />

VIL DU FÅ ET ANTAL<br />

ØVELSESTIMER<br />

MERE INFO<br />

VED STUDIESTART<br />

SKEMA FOR BA BUSINESS ADMINISTRATION<br />

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 35-41 <strong>2011</strong>


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

27<br />

SKEMA FOR BA BUSINESS ADMINISTRATION<br />

FORELÆSNINGER PÅ 1. SEMESTER, UGE 43-49 <strong>2011</strong>


28<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

STUDIEGRUPPE-<br />

ORDNINGEN<br />

Et unikt tilbud til dig som studerer ved IFØ:<br />

Hjælp til at finde den bedste studiegruppe<br />

Mange nye studerende danner studiegrupper for<br />

at have nogen at spare med på studiet. Derudover<br />

fungerer studiegrupper som en støtte og som faglig<br />

udfordring. Det er en stor hjælp at have nogle<br />

medstuderende at diskutere opgaver med, både<br />

for at styrke ens egen forståelse af stoffet og for at<br />

blive udfordret på forskellige tilgange til pensum.<br />

På Business and Social Sciences, Institut for Økonomi<br />

har Oeconrådet et tilbud til dig om, at du kan deltage<br />

i en studiegrupperotationsordning de første 4<br />

uger af studiet. Efter de fire uger vil du efter eget valg<br />

kunne sammensætte din studiegruppe. Ordningen<br />

skal ses som en hjælp til dig for at få sammensat<br />

en faglig optimal studiegruppe. Dette er et tilbud,<br />

og det er derfor frivilligt, om du ønsker at deltage i<br />

ordningen. Som start på ordningen afholder DJØF<br />

et gratis oplæg for alle studerende om optimal<br />

udnyttelse og optimering af læsegrupper.<br />

Oeconrådet opfordrer på det kraftigste til, at du som<br />

ny studerende tager imod dette unikke tilbud, der<br />

udover at give dig mulighed for at lære dine medstuderende<br />

at kende, giver dig en unik chance for<br />

at lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

MERE<br />

INFORMATION<br />

OG TILMELDING<br />

I RUSUGEN


30<br />

STUDIEVEJLEDNINGEN<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

HUSK<br />

AT LÆSE DIN<br />

STUDIE-<br />

ORDNING!<br />

Marie Zwergius<br />

Christensen (MZC)<br />

Økonomistuderende<br />

Katrine Leth<br />

Svendsen (KLS)<br />

Økonomistuderende<br />

Morten<br />

Mindegaard Munch<br />

(MMM) Erhvervsøkonomistuderende<br />

Dan Nguyen (DN)<br />

Økonomistuderende<br />

Vi i studievejledningen vil naturligvis også ønske<br />

dig velkommen på Business and Social Sciences,<br />

Institut for Økonomi!<br />

I studievejledningen, som du finder i bygning 1322<br />

på 2. etage, kontor 214, er vi fire studerende, som er<br />

ansat til at vejlede de studerende på økonomi- og<br />

erhvervsøkonomiuddannelserne.<br />

Hvad laver vi<br />

Studievejledningen er til for at hjælpe de studerende<br />

med eventuelle problemer eller spørgsmål i forbindelse<br />

med studiet. Det gælder både de sociale og<br />

de studiemæssige aspekter, men det kan også<br />

være en hjælpende hånd med det administrative<br />

i forbindelse med eksamener, dispensationer mv.<br />

Vi kan vejlede om de generelle SU-regler, men<br />

hvis det drejer sig om specifikke henvendelser, vil<br />

vi henvise til SU kontoret på AU.<br />

Studievejledningen er til for lige netop dig! Også<br />

selvom du bare lige skal høre, “om du er den eneste,<br />

der ikke fatter en brik af undervisningen” eller<br />

”Hvordan er det nu, man tilmelder sig eksamen”.<br />

Vi er af den opfattelse, at du hellere må komme forbi<br />

én gang for meget end én gang for lidt.<br />

Som ny studerende er der nogle muligheder i systemet,<br />

som ofte opdages for sent. Dette kan f.eks.<br />

være:<br />

• Har du et andet modersmål end dansk, vil<br />

der være mulighed for at medtage ordbøger<br />

til eksamen, selvom eksamen er uden<br />

hjælpemidler.<br />

• Er du studerende med særlige behov for rådgivning,<br />

vejledning og hjælpemidler til eksamen,<br />

er der mulighed for at få dispensation<br />

til ekstra tid, ordbøger samt PC til eksamen.


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

31<br />

Vi henviser til Rådgivnings- og Støttecentret<br />

ved <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>, som er specialiseret<br />

i at hjælpe studerende med særlige behov.<br />

• Har du studieaktiviteter fra anden uddannelse,<br />

kan der være mulighed for meritoverførsel.<br />

• Bliver du syg i forbindelse med eksamen, er der<br />

mulighed for at få direkte adgang til omprøven<br />

og få slettet eksamensforsøget. Det kræver dog<br />

en gyldig lægeerklæring.<br />

Ovenstående er blot nogle af de problemstillinger,<br />

studievejledningen kan hjælpe dig med. De<br />

ovennævnte sager, og en lang række andre sager,<br />

kræver dispensation fra Det Økonomiske Studienævn.<br />

Er du i tvivl om dine muligheder, så kontakt<br />

studievejledningen og få en snak med os, inden du<br />

skriver din ansøgning.<br />

Det skal understreges, at alle ansøgninger behandles<br />

fortroligt, og at studievejlederne har tavshedspligt.<br />

Hvad laver vi ikke<br />

Studievejledningen retter sig først og fremmest mod<br />

uddannelserne på Institut for Økonomi, og vi har<br />

derfor ikke specialviden på alle områder. Dog vil vi<br />

ofte kunne fortælle dig, hvor du skal henvende dig.<br />

Det drejer sig blandt andet om uddannelse i udlandet,<br />

studieskift, fagforening, orlov og SU-spørgsmål,<br />

som rækker ud over det generelle.<br />

Hvad ved vi om dig<br />

Studievejledningen har adgang til en stor del af de<br />

oplysninger, der ligger i universitetets administration.<br />

Det drejer sig om tidligere optag på uddannelser,<br />

tidligere eksamener og resultater, eventuelle<br />

dispensationer, samt folkeregisteroplysninger. Vi<br />

behandler som nævnt oplysningerne i henhold til<br />

loven om tavshedspligt.<br />

Til sidst et godt råd: Læs din studieordning!<br />

Der er netop kommet ny studieordning, og det betyder,<br />

at I er den første årgang på denne. Det er<br />

derfor rigtig vigtigt, at du sætter dig grundigt ind<br />

i de nye regler.<br />

Du kan finde studieordningerne på:<br />

http://econ.au.dk/studies/teaching-and-examination/academic-regulations-and-executive-orders/<br />

Her kan du finde svar på mange spørgsmål omkring<br />

studiet og dets muligheder. Tillæg ikke de verserende<br />

rygter omkring dispensationsmuligheder mv.<br />

for stor vægt, men find svaret i studieordningen eller<br />

brug studievejledningen.<br />

Endnu engang velkommen til Økonomi- eller Erhvervsøkonomistudiet.<br />

Vi håber, du vil gøre brug<br />

af den service, som vi kan yde!<br />

Du kan selv læse mere på: http://econ.au.dk/studies/<br />

student-guidance/student-counselling/<br />

Med venlig hilsen - og et ønske om et godt studieforløb<br />

Marie, Katrine, Morten og Dan


32<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

ØKONOMISK<br />

BOGFORMIDLING<br />

Kære nye studerende...<br />

Økonomisk Bogformidling ønsker dig velkommen på<br />

Business and Social Sciences, <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>. Vi<br />

er en forening, der er dedikeret til at hjælpe dig med<br />

at finde dine nye studiebøger til billigst mulig pris.<br />

Vi har gjort din studiestart lidt nemmere og sammensat<br />

bogpakken til første semester, som du<br />

allerede nu kan bestille på vores hjemmeside:<br />

www.bogformidling.dk Vi har også sørget for en<br />

startpakke med blandt andet papir, skriveredskaber,<br />

USB og nyttige bøger, så du har alt du skal bruge<br />

til at komme godt i gang. Skulle du ellers mangle<br />

noget i løbet af semesteret, er du velkommen til at<br />

kigge forbi vores butik i bygning 1324 ved indgangen<br />

(ved Tvillingeauditorierne). Åbningstiderne findes<br />

på hjemmesiden.<br />

Guide til køb af bogpakker mm.<br />

på bogformidling.dk<br />

Når du skal købe bøger til semesterstart, vil vi opfordre<br />

til at dig til at anvende Økonomisk Bogformidlings<br />

webshop på www.bogformidling.dk.<br />

1. Gå ind på www.bogformidling.dk<br />

2. Til venstre på hjemmesiden ligger spalten<br />

”Produkter”. Her vælger du 1. semester<br />

Oecon (dette gælder både for økonomi og<br />

erhvervsøkonomi).<br />

3. Øverst ser du den samlede bogpakke, som<br />

indeholder alle de pensumbøger, du skal<br />

bruge på 1. semester. Under bogpakken ses<br />

de enkelte pensumbøger/kompendier, som<br />

kan vælges separat, hvis man ikke ønsker at<br />

købe alle pensumbøger/kompendier til 1. semester.<br />

I tillæg til bogpakken kan du vælge en<br />

startpakke, som indeholder skriveredskaber,<br />

USB, blokke med mere. Klik på det produkt,<br />

du ønsker.<br />

4. Du vil blive videresendt til en side, som viser<br />

produktet. Her kan du vælge antal og lægge<br />

produktet i indkøbskurven.<br />

5. Følg herefter betalingsguiden. (OBS årskortnummeret<br />

finder du på dit studiekort. Hvis du<br />

endnu ikke har modtaget studiekortet, kan du<br />

bruge dit telefonnummer.<br />

6. Når din bestilling er gennemført, vil du modtage<br />

en mail med din ORDREBEKRÆFTELSE,<br />

som SKAL MEDBRINGES VED UDLEVERING!<br />

Medbringes denne ikke, kan du ikke få udleveret<br />

din bestilling!<br />

7. Udlevering af din ordre sker på Økonomisk<br />

Bogformidlings kontor i bygning 1327 lokale<br />

030.<br />

Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til Økonomisk<br />

Bogformidling på mail@bogformidling.dk.<br />

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig godt i gang og<br />

ønsker dig held og lykke med din nye uddannelse!<br />

Med venlig hilsen<br />

Økonomisk Bogformidling


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

33<br />

RÅDGIVNINGS-<br />

OG STØTTECENTRET<br />

(RSC)<br />

Rådgivnings- og Støttecentret (RSC) tilbyder rådgivning<br />

og støtte til studerende, som har en funktionsnedsættelse<br />

eller et særligt behov for støtte.<br />

RSC er for alle studerende på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

(AU). Du kan få støtte, hvis du har:<br />

• Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind)<br />

• En psykisk lidelse<br />

• En neurologisk lidelse<br />

• En fysisk lidelse<br />

• Anden sproglig baggrund end dansk<br />

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende<br />

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.<br />

Der skal være tale om varige lidelser, og man skal<br />

have formel dokumentation for sin funktionsnedsættelse<br />

fra speciallæge, psykolog eller psykiater.<br />

Ved læse/skrivevanskeligheder foretager RSC en<br />

test for ordblindhed.<br />

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet<br />

og telefonisk rådgivning til alle, som<br />

ønsker oplysninger om specialpædagogisk støtte.<br />

For nærmere information besøg RSC’s hjemmeside:<br />

www.dpu.dk/rsc eller ring på tlf.: 89 42 23 75.


34<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

IT FACILITETER<br />

Der findes ca. 55 PC’er til brug for de studerende.<br />

PC’erne opdateres hvert semester med de nyeste<br />

udgaver af programmel til undervisnings- og studiebrug.<br />

PC’erne er fordelt i fire lokaler på 2. sal i bygning<br />

1325. I et lokale midt på gangen findes der to laserprintere<br />

(sort/hvid), en kopimaskine, en hæftemaskine<br />

samt en indbindingsmaskine. Til en af PC’erne<br />

er der desuden tilkoblet en scanner.<br />

Printerfaciliteterne giver mulighed for laserprint på<br />

enkeltsidet A4 og enkeltsidet 2xA5. Indbetalingen<br />

finder sted via www.sam.au.dk/safecom. Se vores<br />

hjemmeside for mere information.<br />

For at kunne anvende edb-faciliteterne skal du have<br />

et brugernavn og password. Denne oprettelse sker<br />

via automatisk udsendt ticket til din post.au.dk- mail.<br />

Der er adgang til edb-lokalerne mandag-fredag kl.<br />

8.00 - 17.00. Uden for dette tidsrum skal du bruge<br />

dit studiekort. Studiekortet fungerer som nøglekort,<br />

og du kan få en adgangskode til det ved at udfylde<br />

en ansøgningsblanket, som du kan få udleveret på<br />

it-supports kontor.<br />

Derfor ingen mad og drikke, ingen rygning og ingen<br />

mobiltelefoner i lokalerne!<br />

For at sikre pc’erne er der opsat overvågningskameraer<br />

i pc-rummene og på gangene.<br />

Den daglige drift af edb-faciliteterne varetages<br />

af it-support i samarbejde med SAM-it. I it-support<br />

er vi ca. ti studerende, som hjælper ansatte og<br />

studerende.<br />

Du finder os i lokale 234, bygning 1325 alle hverdage<br />

mellem kl. 8.00 og 16.00. I eksamens- og<br />

ferieperioder dog fra kl. 9.00 til 14.00.<br />

Kontakt os på:<br />

support@econ.au.dk eller<br />

www.samfundsvidenskab.au.dk/services/<br />

it-afdelingen/it-support/<br />

Du kan altid henvende dig til os, hvis der er noget, du<br />

er i tvivl om, eller hvis du har problemer med pc’erne.<br />

Med venlig hilsen<br />

it-support<br />

Idet pc-rummene bruges til studiemæssige aktiviteter,<br />

er det vigtigt, at du overholder nogle simple<br />

regler, så alle kan holde ud at bruge lokalerne:


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

35<br />

DET SAMFUNDS-<br />

VIDENSKABELIGE<br />

FAKULTETSBIBLIOTEK<br />

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på<br />

Business and Social Sciences byder dig velkommen<br />

som ny studerende på AU.<br />

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek<br />

dækker fagene: økonomi, jura, statskundskab og<br />

psykologi. Vi glæder os til at se dig på biblioteket,<br />

hvor du har adgang til en lang række faciliteter.<br />

Udlån og lånesamarbejdet på AU<br />

Du bliver oprettet som bruger via et link på bibliotekets<br />

hjemmeside og bliver samtidig bruger<br />

på Statsbiblioteket og de øvrige biblioteker ved<br />

<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>.<br />

Kurser<br />

Vi tilbyder løbende kurser i informationssøgning<br />

indenfor dit fagområde samt i referencehåndtering.<br />

Vejledning<br />

Du kan altid få hjælp i åbningstiden eller booke en<br />

bibliotekar til indviduel vejledning<br />

Vores adresse er:<br />

Bartholins Allé 9, bygning 1351<br />

Tlf: 8942 1515<br />

Man-torsdag: 8-17 og fredag: 8-14<br />

Filial for Psykologi<br />

Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1483<br />

Tlf: 8942 4946<br />

Man-torsdag: 9-15 og fredag: 9-14<br />

Udenfor åbningstiderne kan du få adgang til<br />

biblioteket ved brug af dit studiekort/nøglekort.<br />

Studiekortet aktiveres automatisk ved studiestart.<br />

Mail: sam-bib@sam.au.dk<br />

www.sam.au.dk/bibliotek<br />

(Der er indgang fra hovedindgangen, fra solterrassen<br />

i bygning 1351 eller fra foreningsgangen i<br />

bygning 1350)<br />

Kopiering<br />

Biblioteket giver adgang til kopi/printfaciliteter.<br />

Betaling for print/kopi er netbaseret.<br />

Materiale<br />

Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur<br />

og en lang række databaser og tidsskrifter,<br />

som du har adgang til som studerende ved <strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>. Desuden er dagens aviser er placeret<br />

i café området.<br />

Semesterhylder<br />

På semesterhylderne er opstillet bøger fra pensumlisten.<br />

Materialet er ikke til udlån, men til brug på<br />

stedet/kopiering.<br />

Læsepladser<br />

Biblioteket stiller et stort antal læsepladser til rådighed.<br />

Der er pladser, som kan dække alle behov,<br />

såvel gruppearbejdspladser som individuelle stillearbejdspladser,<br />

og der er mulighed for at benytte<br />

storskærm.


36<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

37<br />

FORENINGER PÅ<br />

INSTITUT FOR<br />

ØKONOMI<br />

AIESEC<br />

AIESEC er verdens største organisation drevet af<br />

studerende. Vores aktiviteter centrerer sig om at<br />

give studerende praktisk ledelseserfaring og internationale<br />

muligheder. Organisationen giver hvert<br />

år 10.000 studerende fra hele verden mulighed for<br />

at supplere deres universitetsuddannelse med et<br />

praktikophold hos en organisation eller virksomhed<br />

i udlandet. Vi har især mange spændende<br />

praktikpladser at tilbyde økonomi- og erhvervsøkonomistuderende.<br />

Der er også rigtig gode muligheder for at få praktisk<br />

erfaring og at skabe sig et internationalt netværk<br />

ved at deltage i det lokale foreningsarbejde på <strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>. Organisationen fungerer på mange<br />

måder som en virksomhed, og vi står derfor overfor<br />

mange af de samme udfordringer, som opleves af<br />

erhvervslivet. Som medlem af organisationen har<br />

man altså mulighed for at anvende de teoretiske<br />

redskaber, man lærer på instituttet i praksis.<br />

Hvert år vælges en lokal bestyrelse, som får hvert<br />

deres ansvarsområde som bl.a. dækker relationer<br />

til universitetet, relationer til erhvervslivet samt det<br />

finansielle ansvar for det lokale kontor.<br />

Kontakten med erhvervslivet er en grundlæggende<br />

del af vores daglige arbejde. Arbejdet med at skabe<br />

praktikpladser til udenlandske studerende involverer<br />

mange praktiske udfordringer, som man i hvert fald<br />

ikke møder på studiet. Den første telefonopringning<br />

til en virksomhed, hvor AIESEC skal præsenteres kort,<br />

præcist og interessant, er svært nok, men det kan<br />

være en endnu større udfordring at sidde overfor<br />

dem og overbevise dem om at skabe en praktikplads<br />

til en udenlandsk studerende.<br />

Det er også rigtig god mulighed for gennem AIESEC<br />

at skabe sig et netværk, der strækker sig udover<br />

Institut for Økonomis grænser. AIESEC er en tværfaglig<br />

organisation og vi har derfor medlemmer<br />

fra mange forskellige studier og mange forskellige<br />

nationaliteter – også her i Danmark.<br />

Udover arbejdet i lokalafdelingen har vi tre nationale<br />

konferencer, hvor vi mødes med alle de andre<br />

AIESEC-medlemmer i Danmark samt internationale<br />

konferencer. På de internationale konferencer deltager<br />

delegerede fra hele verden, hvilket giver en<br />

unik oplevelse, som kun ganske få studerende har<br />

mulighed for at få.<br />

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder<br />

i AIESEC, kan du deltage i informationsmøder<br />

i starten af semestret.<br />

www.aiesec.dk og<br />

www.facebook.com/aiesecaarhus


38<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

Bladet Ø<br />

Bladet Ø er et institutblad produceret af de studerende<br />

til de studerende. Bladet udkommer fire<br />

gange pr. semester. Oeconrådet fungerer som<br />

paraplyorganisation for bladet, men selve indholdet<br />

og formen bestemmes suverænt af redaktionen.<br />

Redaktionen består af tre studerende, der er ansvarlige<br />

for udgivelsen af bladet.<br />

Formålet med Bladet Ø er at berette om, hvad der<br />

rører sig på instituttet, og bringe artikler, der har særlig<br />

relevans for økonomistuderende. Alle er derfor<br />

altid velkomne til at komme med idéer og indslag.<br />

Der ansættes løbende nye redaktører til bladet, så<br />

hvis du er interesseret i et spændende og fleksibelt<br />

studiejob, skal du holde øje med stillingsopslagene.<br />

Bladet Ø deles ud rundt omkring på instituttet, og du<br />

kan næsten altid være sikker på at få et eksemplar<br />

uden for tvillingeauditorierne.<br />

Udgivelserne kan desuden altid ses på vores<br />

hjemmeside www.bladetoe.dk<br />

Økonomisk Revyforening<br />

I en hverdag, der til tider kan være knastør og<br />

triviel, kan det hjælpe én at være medlem af en<br />

forening på Institut for Økonomi, og hvorfor så ikke<br />

vælge den sjoveste<br />

Økonomisk Revyforening består af økonomi- og<br />

erhvervsøkonomistuderende og har som erklæret<br />

formål hvert år at afholde en Revy, der sædvanligvis<br />

foregår i maj måned. Selvom maj måned<br />

på nuværende tidspunkt kan virke langt væk, så<br />

er forberedelserne til næste års Revy allerede i fuld<br />

gang. Vi er en lille forening med et godt sammenhold,<br />

hvor vi forsøger at involvere alle medlemmer<br />

mest muligt.<br />

Økonomisk Revyforening er en legeplads for de<br />

kreative studerende, der har brug og lyst til at udfolde<br />

sine skuespiller-, musikalske eller nogle helt<br />

tredje talenter. Har man ikke sådanne, men har man<br />

stadig lyst til at være med, så har vi også brug for<br />

folk til fundraising, regi, arrangere fester osv. Kort<br />

sagt har vi plads til alle, der har lyst til at være med<br />

og alle, der har lyst til lære andre medstuderende<br />

at kende på tværs af årgangene.<br />

Sidste år var vi så heldige at få fem nye fantastiske<br />

medlemmer fra første semester, og vi håber meget<br />

på at følge op på det i år. Her er ”Julies” erfaringer<br />

og tanker, som hun oplevede det som nyt medlem:


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

39<br />

”At starte på studiet var en stor omvæltning ud af den<br />

vante hverdag. Ikke nok med at man skulle lære de<br />

nye svære fag, men man skulle også lære en masse<br />

nye mennesker at kende, og lære hvad det vil sige<br />

at være studerende. Jeg fik hurtigt fornemmelsen<br />

af, at hvis man vil igennem studiet, er det vigtigt,<br />

at man har det godt socialt og trives på studiet, så<br />

studiet bliver en livsstil og ikke blot skolearbejde.<br />

Derfor valgte jeg Revyforeningen, der viste sig at<br />

være helt ideel for mig. Det er en lille og hyggelig<br />

forening, hvor man bliver taget rigtig godt imod.<br />

Gennem ens studietid kommer man til at høre utallige<br />

gange, at det er super vigtigt at have et godt<br />

netværk, og jeg kan kun bekræfte, at det virkelig<br />

er dejligt at have et netværk foruden ens hold. Det<br />

er betryggende at omgås nogle ældre studerende,<br />

der har været igennem alt det svære, som man står<br />

overfor. Man kan få råd og vejledning til alt fra, hvad<br />

man skal købe i kantinen til, hvordan man løser<br />

den svære statistikopgave. Yderligere er det rigtig<br />

beroligende at vide, at man ikke er den eneste, der<br />

synes, at studiet kan være svært til tider.<br />

Sammenholdet og den afslappede og humoristiske<br />

stemning, der er i Revyforeningen, er for mig med<br />

til, at jeg føler sig hjemme på studiet, og de svære<br />

tider synes pludselig en smule lettere.”<br />

”Jeg var lige kommet til Århus og kendte ingen,<br />

som læste økonomi eller erhvervsøkonomi, derfor<br />

så jeg Revyforeningen som en god mulighed for at<br />

oprette en bred bekendtskabskreds. Derudover kom<br />

Revyforeningen i rusugen og efterspurgte lige det,<br />

som er min store hobby nemlig nogle, der kunne<br />

spille musik og skuespil.<br />

Det var først senere, at jeg forstod, hvor stor en fordel<br />

det var at kende folk, som var længere fremme end<br />

mig på studiet, for når stoffet blev svært eller studiet<br />

hårdt, vidste jeg, at jeg havde nogle i revyen, som<br />

ville hjælpe mig med at forstå eller få humøret op.<br />

Du skal vælge at være med i Revyforeningen,<br />

fordi du får venskaber på tværs af årgangene, og<br />

du kommer til at møde nogle super skønne og sjove<br />

mennesker. Det er en god og sjov måde at lære<br />

Instituttet at kende på og de mennesker, du vil støde<br />

på senere i studiet. Desuden er der en masse sjove<br />

og hyggelige timer og fester sammen med de andre<br />

medlemmer at se frem til.”<br />

Har I fået blod på tanden eller har I spørgsmål, er<br />

I mere end velkomne til at skrive til os på kontakt@<br />

revyen.net. Desuden kan I se, hvordan dette års Revy<br />

tog sig ud ved at købe et eksemplar i Økonomisk<br />

Bogformidling for 50,- kr.<br />

Camilla, der også er et af vores nyeste medlemmer,<br />

startede på erhvervsøkonomi sidste år. Hun har gjort<br />

sig følgende tanker:<br />

Jeg håber at se meget mere til jer i løbet af det<br />

næste års tid. Ellers er der blot tilbage at ønske jer<br />

velkommen til en forhåbentlig fantastisk tid på Institut<br />

for Økonomi.


40<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

Økonomisk Forening<br />

Er din tid for kostbar til at læse hele smøren nedenfor,<br />

så gå for Guds skyld venligst omgående<br />

til stikordslisten i bunden!! Dit (studie)liv afhænger<br />

af det!<br />

Sidder du i dette øjeblik og frygter at du skal tilbringe<br />

de næste fem år alene på en mørk læsesal med<br />

frokost i kantinen og jubilæumsnummeret af børsen<br />

som dine eneste lyspunkter i en hverdag fyldt med<br />

store, tunge bøger, tunge øjenlåg og endnu tungere<br />

forelæsere Så bare rolig!<br />

Økonomisk Forening, i daglig tale ”ØF”, er dit eget<br />

personlige survival-kit, der redder dig fra eksamenspresset,<br />

pensumstresset og forvandler dig til<br />

business-esset!<br />

Økonomisk Forening står for afholdelsen af nogle<br />

af de mest berømte og berygtede fester på universitetet.<br />

Vi holder fester, der bliver besøgt af rigtig<br />

mange gæster. Blandt de mest kendte fester, kan<br />

nævnes vores fælles fest med medicinerne - universitetets<br />

mest eftertragtede fest for 600 økonomer<br />

og medicinere. Der er med andre ord ikke en gane<br />

tør, når Økonomisk Forening inviterer dig og dine<br />

studiekammerater til fest 4 gange pr. semester.<br />

mulighed for at møde studerende på tværs af årgangene<br />

på Økonomi og socialisere sig til den helt<br />

store guldmedalje.<br />

Andet end fest og farver<br />

En stor del af ØF’s aktiviteter omhandler faglige<br />

aktiviteter, hvor vi besøger eller får besøg af private<br />

virksomheder som f.eks. Vestas, DONG, Novozymes<br />

og Jyske Bank; og offentlige instanser som<br />

Nationalbanken og Finansministeriet, hvor målet<br />

er at bygge bro mellem studiet og erhvervslivet.<br />

Derudover afholder ØF virksomhedsmessen Spækhuggeren,<br />

hvor 20 forskellige virksomheder står klar<br />

med jobtilbud samt giver dig muligheden for at få<br />

en uformel snak om fremtidige jobmuligheder. Hvis<br />

du er ny på studiet, kan Spækhuggeren være med<br />

til at give dig blod på tanden og inspiration til, hvad<br />

du kan lave som økonom eller erhvervsøkonom,<br />

når du bliver færdig.<br />

To gange årligt sender vi 40 økonomer afsted på<br />

studietur. De sidste par år har vi besøgt destinationer<br />

som: Dublin, Amsterdam, San Francisco, Beijing og<br />

Shanghai, og til efteråret drager vi afsted til Rio de<br />

Janeiro og Sao Paolo. Her besøger vi udenlandske<br />

virksomheder og prøver at skabe kontakter til de<br />

studerende, som gerne vil til udlandet og arbejde.<br />

Fredagsbaren administreres også af ØF i samarbejde<br />

med vores søsterforeninger fra Jura og<br />

Statskundskab, hvor der ud over de ugentlige fredagsbarer<br />

flere gange i semestret holdes store<br />

fælles fredagsbarer.<br />

Herudover arrangerer ØF også mange sociale<br />

arrangementer med karakter af alt fra skitur, vinsmagning<br />

til landskampe på storskærm. Her er der<br />

Til sidst må og skal nævnes Økonomisk Forenings årlige<br />

deltagelse i Kapsejladsen. Det er en kombineret<br />

ro- og ølstafet mellem studierne på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

og foregår på søen i <strong>Universitet</strong>sparken til den<br />

glade festivalsstemning fra mellem 15.000-20.000<br />

studerende. I år kæmpede ØF sig for tredje gang<br />

i historien sig til sejren i denne traditionsrige event.


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

41<br />

KAPSEJLADSEN <strong>2011</strong><br />

Finance Lab<br />

FinanceLab <strong>Aarhus</strong> er en studenterorganisation<br />

på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>, der primært har fokus på<br />

finansiering og investering, men også har arrangementer<br />

indenfor andre økonomiske emner. Vi er en<br />

relativt ny forening, der startede i efteråret 2010,<br />

men har allerede, ligesom vores søsterforening i<br />

København, en masse tilbud til de studerende på<br />

Business and Social Sciences, Institut for Økonomi.<br />

Her til allersidst vil ØF gerne ønske dig tillykke med<br />

dit glimrende studievalg og love dig, at vi vil gøre<br />

ALT, hvad der står i vores magt for, at gøre dit studie<br />

så festligt og dollar-grønt som muligt.<br />

Du kan læse mere om, hvad Økonomisk Forening<br />

gør for dit studieliv i vores efterårsprogram eller på<br />

vores hjemmeside. Alt hvad du skal gøre for at kunne<br />

deltage i dette overflødighedshorn af aktiviteter, er<br />

at købe et medlemskab til Økonomisk Forening.<br />

Som ny på studiet får du det for den rørende pris<br />

af 25 kr. Et beløb, der hurtigt er tjent ind, når du<br />

modregner alle de medlemsfordele, som du får del i.<br />

Vi glæder os til at se dig på dansegulvet, på Facebook,<br />

på læsesalen og til Spækhuggeren, og så<br />

håber vi, at du får en fantastisk start på studiet.<br />

Læs mere på www.oekonomiskforening.dk<br />

Stikord: Frank-Hvam, Sidney Lee, studietur til Beijing<br />

og Shanghai, vin- og ølsmagning, skitur til Østrig,<br />

Kapsejladsen, Paintball, Vestas, Fredagsbar, fodbold<br />

på storskærm, Spækhuggeren, læs dog resten, virksomhedsbesøg,<br />

Københavner-tur, Medikonomifest,<br />

J-dag, Rus-fest og meget, meget mere.<br />

Målet med foreningen er at skabe et landsdækkende<br />

netværk af studerende, der interesserer sig<br />

for finansiering og investering gennem en lang<br />

række arrangementer:<br />

• Foredrag: Vi afholder en lang række foredrag<br />

om forskellige økonomiske emner, primært<br />

med fokus på finansiering og investering. Disse<br />

foredrag er rettet mod både akademikere og<br />

erhvervsfolk og giver bl.a. mulighed for at få et<br />

indblik i mulighederne efter studiet.<br />

• Diplomkurser: Vi har diplomkurser indenfor<br />

trading og investment for de, der har lyst til at<br />

prøve kræfter med den praktiske anvendelse<br />

af det lærte på studiet.<br />

• Investeringspanel: Til efteråret starter vi et investeringspanel,<br />

hvor studerende vil få mulighed<br />

for at investere med rigtige penge. Her kan<br />

man få ”hands on”-erfaring, inden man gør<br />

sin entré på arbejdsmarkedet. Vi konkurrerer


42<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

naturligvis mod søsterpanelet i København.<br />

• Studieture: Vi arrangerer hvert semester en<br />

studietur, hvor vi besøger nogle spændende<br />

virksomheder og ikke mindst lærer hinanden<br />

bedre at kende. Vi har tidligere været i New<br />

York og London.<br />

Hvis du vil vide mere om FinanceLab <strong>Aarhus</strong>, så<br />

find os på facebook, FinanceLab <strong>Aarhus</strong>, eller vores<br />

hjemmeside www.financelab.dk<br />

FACCA<br />

Where do you want your career to go<br />

Over the course of the academic year, FACCA teams<br />

up with best-in-class companies and organizes a<br />

wide range of events for its members. By attending<br />

FACCA events, you are competitively equipped with<br />

the qualifications needed to successfully enter the<br />

financial sector and/or management consulting industry.<br />

FACCA has established and will continuously<br />

expand the network of domestic and international<br />

Corporate Partners.<br />

FACCA is open for students who have passed two<br />

years of an ongoing bachelor education and who<br />

are currently enrolled at <strong>Aarhus</strong> University. Becoming<br />

a member is easy!<br />

Read more about how to apply under Membership<br />

at www.facca.dk.<br />

Finance and Consulting Club <strong>Aarhus</strong> (FACCA) is a<br />

non-profit student association aiming to improve<br />

the link between students at <strong>Aarhus</strong> University with<br />

the concurrent job market.<br />

It is an ideal opportunity for you to create a strong<br />

network and develop skills and tools valuable in<br />

the job market. Also this is a perfect opportunity<br />

for you to make sure you make the most out of<br />

your education by getting to know some of the<br />

largest and most well-reputed companies, such as<br />

McKinsey & Company, Boston Consulting Group,<br />

Novo Nordisk and Nordea.


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

43


44<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

FREDAGSBAR-GUIDE<br />

Morten Toft og Christian Andersen har de seneste<br />

år været flittige gæster i de mange forskellige<br />

fredagsbarer, der er knyttet til <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>.<br />

Samlet: En sikker vinder. Her er altid en god flok<br />

mennesker, og baren har åbent hele semestret, dog<br />

kan der godt gå lidt for meget fest i den.<br />

Bedømmelse: 4 ud af 5<br />

Her finder du en miniguide over nogle af de mest bemærkelsesværdige<br />

fredagsbarer, de har besøgt, og<br />

du kan læse om hvordan de bedømmer dem. Med<br />

denne guide under armen kan du trygt bevæge dig<br />

rundt på uni i de sene fredagseftermiddagstimer. Det<br />

er helt sikkert et besøg værd at opleve stemningen<br />

andre steder end lige der, hvor man selv studerer.<br />

Samfundsfaglig Fredagsbar<br />

morten toft og christian andersen<br />

Hvor: Økonomi tilhører Samfundsfaglig fredagsbar,<br />

så lige så snart klokken slår 15.00, vil det hver fredag<br />

være muligt at evaluere ugens faglige præstationer<br />

over en øl eller to i Samfundsfagenes Kantine.<br />

Atmosfære: God. Det er især her man har chance for<br />

at få diskuteret politik. Baren er fyldt med økonomer,<br />

statskundskaber og jurister. Der er dog højt til loftet<br />

og derfor er baren ikke særlig intim.<br />

Bas-arm: Baren kan virke lidt truck, da bassen går<br />

højt. Det er som oftest det mest moderne musik,<br />

som bliver spillet her.<br />

Pris: Prisen er rimelig, ikke den billigste på Campus,<br />

men til gengæld er det fadøl, og du kan betale<br />

med dankort.<br />

Filosofisk fredagsbar<br />

Hvor: Nobelparken<br />

Atmosfære: Stenet, men helt speciel. Her har du<br />

mulighed for at snakke om meningen med livet til<br />

billige penge.<br />

Bas-arm: Lav. Hvis du er heldig, er der lidt musik,<br />

ellers er det her, man får den dybe samtale.<br />

Pris: Billig billig billig, øl og shot til kun 5 kr.<br />

Samlet: Hvis man leder efter den atypiske fredagsbar,<br />

så er filosofi en oplagt kandidat. Det er her, man<br />

kommer længst væk fra sin dagligdag på økonomi.<br />

Bedømmelse: 3 ud af 5


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

45<br />

Medicinernes Fredagsbar<br />

Hvor: I universitetsparken på den anden side af<br />

søen ved Medicinernes Hus.<br />

Atmosfære: God, folk er glade og vilde med øl.<br />

Nogen gange kan det virke skræmmende, hvor<br />

glade medicinerne er for øl.<br />

Bas-arm: Vild. Her er abefest, det er op på bordene<br />

og højere og vildere<br />

Pris: Ret standard, som på resten af universitetet.<br />

Øl koster 10 kr.<br />

Samlet: Mediciner kan lide at feste, men mest med<br />

sig selv. Det kan være svært at komme udefra til<br />

tider. Men er du til abefest og kan lide at være ”den<br />

fremmede”, så er baren perfekt.<br />

Bedømmelse: 3 ud af 5<br />

Den Sociale Fredagsbar<br />

Samlet: Den bedste bar - det er svært at blive skuffet<br />

her. Baren er et must at besøge, mens man studerer<br />

på universitetet<br />

Bedømmelse: 5 ud af 5<br />

<strong>Universitet</strong>sbaren<br />

Hvor: Ved Stakladen i kælderen<br />

Atmosfære: Voksen, det er her de ældre studerende<br />

går hen, derfor er det god musik, uden det<br />

bliver vildt.<br />

Bas-arm: Det er sjældent at folk danser på bordene<br />

her, det er den rolige bar. Det er den perfekte bar<br />

til en ”hygge-øl”.<br />

Pris: Lidt dyr. Men baren råder over et stort udvalg af<br />

specialøl og har vist vundet en pris for et eller andet.<br />

Samlet: Den gode og pæne bar. Den er smuk og<br />

ligger i en hyggelig kælder. Baren er lidt seriøs, og<br />

kan være det forkerte sted, hvis man vil gå amok.<br />

Bedømmelse: 4 ud af 5<br />

Hvor: Nobelparken<br />

Atmosfære: Fantastisk, virker som den gode private<br />

fest i gymnasiet. Her er ikke for småt eller for stort.<br />

Folk er imødekommende og musikken er god.<br />

Bas-arm: Over standard. Det er her, hvor man kan<br />

synge med på alle sangene uden der går Kim Larsen<br />

i den. Folk er fulde, men det er ikke abefest.<br />

Det er også her, folk til tider møder deres udkårne.<br />

Pris: Standard, men det bedste; der rafles ofte om<br />

prisen. Dvs. at din øl kan koste alt fra 4 til 24 kr.


46<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

TILMELDING<br />

TIL EKSAMEN<br />

Du vil på 1. semester af uddannelsen automatisk<br />

blive tilmeldt alle eksaminer. Men for en god ordens<br />

skyld bør du via ’selvbetjeningen’ på internetadressen:<br />

https://mit.au.dk selv tjekke, at du er korrekt<br />

tilmeldt dine eksaminer. Hvis du ikke har fået en<br />

adgangskode, kan den bestilles via selvbetjeningen<br />

på ovenstående hjemmeside.<br />

Oplysning om karakterer<br />

Karakterer indtastes, når de er givet, hvorefter du<br />

selv kan se dem via selvbetjeningen på https://mit.<br />

au.dk. Eksamenskarakterer oplyses ikke pr. telefon.<br />

Afmelding<br />

Afmelding af en eksamen skal ske senest 7 dage<br />

før den pågældende prøves første eksaminationsdag<br />

og foregår også via selvbetjeningen. For sen<br />

afmelding vil blive registreret som et brugt eksamensforsøg.<br />

Information om afvikling af eksamen findes på<br />

www.econ.au.dk under Studies.<br />

Ovennævnte gælder også for alle studerende, der<br />

ikke er indskrevet på en økonomi-uddannelse, men<br />

følger enkelte fag og skal aflægge eksamen under<br />

Det økonomiske Studienævn.<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

Dispensation vedrørende eksamen<br />

Dispensationsansøgning stiles til Det økonomiske<br />

Studienævn og indleveres til studienævnssekretariatet<br />

(2. sal bygning 1322). Dispensationsansøgninger<br />

afleveres senest 8 dage før et studienævnsmøde.<br />

Datoerne for disse findes også på www.econ.au.dk<br />

under Studies. Dispensationsansøgninger kan ikke<br />

sendes via email.<br />

TJEK<br />

HTTPS://MIT.AU.DK<br />

OG<br />

WWW.ECON.<br />

AU.DK/STUDIES


47<br />

OPSUMMERING<br />

Rusarrangementet starter onsdag den 24. august<br />

kl. 08:30 i Aulaen, bygning 1412 (Nordre Ringgade,<br />

8000 <strong>Aarhus</strong> C).<br />

Rusarrangementet på facebook!<br />

Husk at have betalt for rusarrangementet inden da<br />

via hjemmesiden https://webshop.dpu.dk/Rus_intro<br />

Medbring praktisk tøj til aktiviteter i universitetsparken<br />

om eftermiddagen – der er mulighed for<br />

omklædning.<br />

Der er mulighed for afhentning af bestilte bøger<br />

torsdag og fredag i rusugen (for mere information<br />

om bestilling se s. 32). Dette foregår under rundvisningen<br />

hos Økonomisk Bogformidling i bygning 1327.<br />

Rusarrangement ’11 ved IfØ foregår også på<br />

facebook. Her kan du på forhånd kan tilmelde dig<br />

gruppen:<br />

Nye økonomistuderende <strong>2011</strong><br />

For yderligere spørgsmål kontakt russekretærerene<br />

på russek@econ.au.dk, eller spørg dine tutorer i og<br />

efter rusugen.<br />

hvor du kan komme i kontakt med andre nye studerende,<br />

se billeder fra arrangementerne i løbet af<br />

rusarrangementet og en masse andet.<br />

Vi ses onsdag den 24. august!<br />

VI SES<br />

ONSDAG<br />

DEN<br />

24. AUGUST!


48<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

49<br />

Hver torsdag studierabat: Halv pris før kl. 03.00.<br />

Aldersgrænse: Torsdag 18+, Fredag 20+, Lørdag 22+


50<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

NOTER:


<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2011</strong><br />

ØKONOMI<br />

ERHVERVSØKONOMI, HOVED- OG SIDEFAG<br />

51<br />

NOTER:


<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

Business and Social Sciences<br />

Institut for Økonomi<br />

Bygning 1322<br />

Bartholins Allé 10<br />

8000 <strong>Aarhus</strong> C<br />

Tlf.: 8942 1610<br />

www.econ.au.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!