07.01.2015 Views

ACO VVS - ACO Nordic A/S

ACO VVS - ACO Nordic A/S

ACO VVS - ACO Nordic A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ACO VVS

20

21

22

23

24

25

26

27

Modular render s. 132

industrigulvafløb s. 144

box-afløbsrende s. 156

gm-x rør galv. s. 168

ACO pipe® rustfri s. 174

rottestop s. 184

boliggulvafløb s. 186

showerdrain s. 191

28

showerdrain teknisk del s. 194


20

ACO VVS

Modular render


Generel introduktion

ACO VVS

Modular render

20

Modular render

Indledning

Anvendelsesområder for

ACO Modular render omfatter:

Storkøkkener

Fødevarefabrikker

Industrigulvafløb

Bryggeri-, aftapnings- og

konserveringsanlæg

Kølehuse

Laboratorier

Kemisk og farmaceutisk industri

ACO Modular render anvendes alle

Box-afløbsrende

steder, hvor hygiejne, korrosionsbestandighed

og holdbarhed er

afgørende.

Hvorfor vælge rustfrit stål

GM-X rør galv.

Rustfrit stål har følgende

ACO giver derfor arkitekten eller

Overfladebehandling:

unikke fordele:

ingeniøren mulighed for at vælge

Bejdsning (syrebehandling). Alle

Høj korrosionsbestandighed

Ikke-porøst, let at rengøre og

desinficere

Æstetisk udseende

Modstandsdygtig overfor høje og

lave temperaturer.

mellem et standard produktsortiment,

eller kundetilpassede løsninger, der

passer til en lang række

anvendelsesmuligheder.

Overfladebehandling af

ACO render er bejdset ved at

nedsænke dem i en serie af syrebade.

Dette er en grundlæggende

forudsætning for at fjerne fremmede

partikler fra produktionsprocessen

samt at genoprette de

ACO PIPE® rustfri

Længdeudvidelseskoefficient

rustfri stål

ødelagte områder forårsaget af

tilsvarende som beton.

Processen med tilskæring, formning

svejseprocessen. ACO har et af

100% genbrugsmateriale

og svejsning af rustfrit stål vil med­

de største og mest moderne

Alle ACO Modular render fremstilles

af austenitisk rustfrit stål 1.4301

føre urenheder på overfladen af

materialet, og medmindre der ikke

træffes passende foranstaltninger,

syrebehandlingsanlæg i Europa,

som sikrer den optimale korrosionsbestandighed

af produkterne.

Rottestop

(304) eller 1.4404 (316L).

vil materialet begynde at ruste, og i

Elektropolering

sidste ende blive ødelagt. Derfor er

Efter syrebehandlingen bliver

EN 10088

AISI

1.4301 304

1.4404 316L

Hvorfor vælge

ACO Modular render

ACO har, som den største producent

af afløbssystemer i rustfrit stål, den

viden, erfaring og ekspertise til at

tilbyde den optimale afløbsløsning til

en hver anvendelsesmulighed.

det afgørende at det rustfrie stålmateriale

efterfølgende bliver behandlet

for at genoprette den fulde optimale

antikorrosionstilstand uden at beskadige

overfladen. Ved at anvende en

bejdseproces som den primære overfladebehandling,

kan korrosionsbestandighed

af rustfrit stål genoprette

sin oprindelige tilstand, der

sikrer lang og pålidelig levetid sammenholdt

med det æstetiske udseende.

nogle produkter nedsænket i et

elektrolytisk bad som indeholder

fosforsyre, hvor komponenterne

bliver anoden i et elektrisk kredsløb.

Processen er karakteriseret

ved et selektivt angreb på overfladen

af komponenter, hvorved ruheder

fortrinsvis opløses, og giver

en gradvis glattere og lysere overflade.

Alle maskeriste er som

standard elektropolerede.

133

ShowerDrain

Boliggulvafløb


20

ACO VVS

Modular render

Hygiejnestandarder

For at opretholde et rent og

bæredygtigt hygiejnisk miljø i

områder med forarbejdning af

fødevarer, er det derfor væsentligt,

at afløbsrender er udformet og

fremstillet til at klare de strenge

standarder for at sikre, at

bakteriefælder minimeres.

Skridsikkerhed

Konsekvenserne af faldulykker i

fødevare- og køkkenområder kan

være meget alvorlige, da blandt

andet høj temperatur ved madlavning

nemt kan forårsage stor skade.

Ved afløbsrender hvor mulighederne

for at glide er øget, bør skridsikre

riste overvejes. Som følge heraf tilbydes

et valg af skridsikre riste til

ACO Modular render.

De væsentligste punkter fra

standarden er følgende:

Bæreevnen sikrer at installationen

sikkert kan klare køretøjer og

fodgængere uden risiko for

skader.

Vandtæthed - sikker håndtering af

afløbsvand uden lækage til

omgivelserne. Dette er især vigtigt

for at forhindre forurening.

Holdbarhed - materialevalg og

design sikrer lang levetid.

3. parts kontrol for at sikre at

produkterne opfylder kravene i

henhold til EN 1433

Definition af belastningsklasser

i henhold til EN

1433 (Afløbsrender til

kørebaner og gangarealer)

Områder der

udelukkende

trafikeres af

fodgængere og

cyklister

Arealer, der

trafikeres af

fodgængere,

cyklister

person- og

varebiler

Kantstensrende

langs offentlige

veje og

gågader,

hvor der forekommer

lastbiller.

Sortiment af kompatible afløbsskåle

er testet i henhold til EN 1253.

(Afløbsskåle i bygninger)

Certificering

ACO Modular render er fremstillet,

testet og godkendt i henhold til EN

1433 (afløbsrender til kørebaner og

gangarealer).

134


Systemoversigt

ACO VVS

Modular render

20

Modular render

Egenskaber

ACO Modular render er den ideelle ACO Modular 20 er ideel til at bryde og 200 mm, og som derfor er i

løsning til afvanding af større arealer. overgangen mellem et vådt og et stand til at optage større mængder af

Det er muligt at opnå forskellige tørt areal. Åbningen er kun 20 mm vand. Risten placeres i hele rendens

variationer af afvandingssystemer og risten er placeret på afløbsoverdelen.

længde. Det færdige gulv får det

takket være det store udvalg af

rigtige udseende ved at vælge den

komponenter. Systemet består af 2 En anden løsning er Modular 125 rigtige rist, der findes i det brede

slags typer af rendeprofiler til forskellige

eller Modular 200 som har en sortiment og ligeledes findes et

anvendelsesformål.

bredde på risten på henholdsvis 125 udvalg af skridsikre riste såfremt

dette er et krav.

Navn Rendeåbning mm Rendeprofil

Industrigulvafløb

Box-afløbsrende

20

ACO Modular 20 20

15

GM-X rør galv.

125

ACO Modular 125 125

Rottestop

13

ACO Modular 200 200 A

200

Rendedybde

A

Rendedybde

A

Rendedybde

21,5

ACO PIPE® rustfri

ACO Modular 20 ACO Modular 125 ACO Modular 200

Boliggulvafløb

135

ShowerDrain


20

ACO VVS

Modular render

ACO Modular 20

5

8

4

9

1

1

2

3

7

6

1

1

Afløbsoverdel

6

Rist

2

Rende med eller uden fald

7

Afløbsskål

3

Vinkelrende

8

Sikurv

4

T-rende

9

Vandlås

5

Endestykke

136


ACO Modular 125 og 200

ACO VVS

Modular render

20

Modular render

8

Industrigulvafløb

6

9

2

Box-afløbsrende

3

8

GM-X rør galv.

1

1

ACO PIPE® rustfri

7

Rottestop

1

Afløbsoverdel

6

Rist

2

Rende med eller uden fald

7

Afløbsskål

3

Vinkelrende

8

Sikurv

4

5

T-rende

Endestykke

9

Vandlås

Boliggulvafløb

137

ShowerDrain


20

ACO VVS

Modular render

Funktioner og fordele

Rådgiverens fordele

Testet og certificeret i henhold til

EN 1433 og dermed CE-mærket

Rustfri stål er ensbetydende med

holdbarhed og lang levetid

V-formet rendetværsnit der sikrer

bedre flow ved mindre

vandmængder og bedre selvrensningsevne

Mulighed for indbygget fald i

render.

Kantprofil med gummifyldning

giver øget holdbarhed og hygiejne

Konceptet med modulopbygning

gør det muligt at tilpasse

rendesystemet

omkring eksisterende maskiner

og i den eksisterende

gulvbelægning

Stort udvalg af riste der matcher

de fleste gulvbelægninger, samt til

alle belastningsklasser og anvendelighed

i det hele taget

Bredt udvalg af afløbsoverdele for

at tilgodese forskellige flow.

Hurtig og nem specificering af

risten som følge af konstant

bredde på afløbsrende

Nem og sikker tilslutning af

afløbsskål på afløbsrende

Entreprenørens fordele

Testet og certificeret i henhold til

EN 1433 og dermed CE-mærket

Nem og sikker tilslutning af

afløbsskål på afløbsrende

Kantprofil med gummifyldning

øger holdbarhed og eliminerer

tidskrævende bagfyldning

Fuldsvejst flanger i rendeender

sikrer sammen med en NBRtætningsring

en fuldstændig

vandtæt løsning

Nem installation direkte på stedet

som følge af konstant rendebredde

Kombiring giver mulighed for

enten en tæt forbindelse mellem

afløbsskål og rende, eller dræn

via membran

Mulighed for tilpasset rendestykke

eliminerer tilskæring på stedet

Hurtig og pålidelig tilslutning til

eventuel membran.

Kombiringen ændres nemt til

dræn via membran

Nem installation til de fleste gulvtyper

– flisebelægning, beton-,

epoxygulvbelægning

Brugerens fordele

Testet og certificeret i henhold til

EN 1433 og dermed CE-mærket

V-formet rendetværsnit der sikrer

bedre flow ved mindre

vandmængder og bedre selvrensningsevne

Lave rengøringsomkostninger

Rustfri stål er ensbetydende med

holdbarhed og lang levetid

Kantprofil med gummifyldning

giver øget holdbarhed og hygiejne

Mulighed for skridsikre riste for

øget brugersikkerhed

138


Guide til valg af ACO Modular rende

ACO VVS

Modular render

Denne guide hjælper rådgiveren med at vælge den rigtige afløbsrende til den korrekte anvendelse.

Følg de seks enkle trin.

20

Modular render

Trin 1 - Valg af rendetype

Forskellige rendetyper kan vælges, alt afhængig af anvendelse.

Industrigulvafløb

Type Navn Bredde [mm] Tegning

Slids ACO Modular 20 20*

20

15

Rendedybde

A

Box-afløbsrende

ACO Modular 125 125

125

13

Rendedybde

A

GM-X rør galv.

Åben

200

ACO PIPE® rustfri

Boliggulvafløb

Rottestop

* kræver kun rist til afløbsoverdel

ACO Modular 200 200 A

21,5

Rendedybde

139

ShowerDrain


20

ACO VVS

Modular render

Trin 2 - Valg af rendekant

Endelig gulvbelægning bestemmer type af kant på rende

Type Fliser/beton/epoxy Vinylgulv

ACO Modular 20

Fremstilles kun efter ordre

ACO Modular 125

ACO Modular 200

Fremstilles kun efter ordre

Standardkant kantfyldning er standard

Trin 3 – Valg af afløbsoverdel

Der findes flere forskellige typer af afløbsoverdele. Tabellen nedenfor angiver mulighederne for de forskellige ACO

Modular render. Endvidere er der angivet den kompatible afløbsskål såfremt denne løsning anvendes.

Type Udløbsdiameter Afløbsoverdel type Afløbsskål Flow* [l/s]

ACO Modular 20

ACO Modular 125

Ø 142 mm Firkantet 250×250 mm Type 157 3.0–4.5

Ø 110 mm Firkantet 200×200 mm udløbsstuds 110** 1.2

Ø 110 mm Lige udløbsstuds 110** 1.2

Ø 142 mm Lige Type 157 2.8–4.3

Ø 110 mm Lige udløbsstuds 110** 1.2

ACO Modular 200

Ø 142 mm Lige Type 157 3.0–4.5

Ø 200 mm Firkantet 300×300 mm Type 218 4.6–6.3

** Direkte tilslutning til afløbsrør.

Afløbsoverdel lige udløb

Firkantet afløbsoverdel

140


ACO VVS

Modular render

20

Modular render

Trin 4 – Valg af afløbsskål

4. trin i specifikationen fokuserer på valg af afløbsskål.

Der er 2 centrale funktioner

for afløbsskål

Afløbsskålen giver forbindelse

mellem afløbsrenden og

afløbsrøret. Hver rendestørrelse

Afløbsskålen har 3

grundlæggende varianter af

teleskopisk forbindelse mellem

afløbsrende og afløbsskålen i

sig selv.

Industrigulvafløb

har sin egen definerede afløbsskål

Teleskopisk forbindelse med

som angivet under trin 3

afløbsskål med standardflange

Afløbsskålen virker desuden som

Teleskopisk forbindelse med

lugtspærre og filtreringsenhed.

Lugtspærre etableres via en fuld

aftagelig indbygningsvandlås. Filtrering

af faste partikler foregår

afløbsskål med flange for

smøremembran

Teleskopisk forbindelse med

afløbsskål med mekanisk klem­

Box-afløbsrende

ved hjælp af en aftagelig sikurv.

flange for banemembran

Valg af vandlås og sikurv fremgår

af trin 5.

GM-X rør galv.

Med standard

flange

Med flange for

smøremembran

Med klemflange for

banemembran

ACO PIPE® rustfri

Teleskopisk forbindelse

standardflange

ACO Afløbsskål med standarflange

Teleskopisk forbindelse med flange for vandtætningsmembran

ACO afløbsskål med flange for

smøremembran

ACO afløbsskål med klemflange for

banemembran

Rottestop

Ingen anvendelse af vandtætningmembran Flange for smøremembran Mekanisk klemflange for banemembran

Boliggulvafløb

141

ShowerDrain


20

ACO VVS

Modular render

Trin 5 – Valg af tilbehør til afløbsskål

Følgende tilbehør er tilgængeligt for ACO afløbsskåle.

Vandlås – forhindrer lugt fra afløbssystemet

Støttering til vandlås – er nødvendigt såfremt vandlås monteres i afløbsskål

Sikurv – for opsamling af faste partikler

Si – for opsamling af faste artikler (kun for ø110 mm direkte udløb)

Foto

Produkt

Sikurv

Si

Vandlås

Støttering til vandlås

Trin 6 – Valg af ristetype

Følgende forhold skal tages i betragtning ved valg af riste:

Belastningsklasse

Hygiejne

Skridsikkerhed

Maskerist Ribberist Heelsafe Hulrist Hulrist Volcano Arla Plastic

Composit

Glat

Glat Glat Glat Glat

Glat

Skridsikker

Skridsikker

Skridsikker

Skridsikker

Skridsikker

Hygiejne + + +++++ +++++ +++ + + +++ ++++ + +

Skridsikkerhed +++++ +++ +++ + + + + ++++ ++++ + ++

Belastningsklasse

Modular 20 Ingen rist – – – – – – – – – – –

Modular 125

(Bredde 123 mm)

Modular 200

(Bredde 198 mm)

A15,

C250

A15,

C250

C250 C250 A15 A15, B125 A15 A15, B125 – A15 C250

A15 A15 C250 C250 – A15 – A15, B125 A15 – –

Belastningsklasse A15, B125, C250 iht. EN 1433

+ = ☹

+++++ = ☺

142


Sortiment

ACO VVS

Modular render

20

Modular render

ACO Modular 20, 125 og 200

ACO Modular 20, 125 og 200 er et

standardiseret program af højkvalitetsrender,

riste og industrigulvafløb

fremstillet i 1,5 mm austenitisk

rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) eller

1.4404 (AISI 316). Se riste s. 155.

50

20

ACO Modular render giver en robust,

praktisk og omkostningseffektiv

løsning i forbindelse med linjeafvanding

indenfor de områder og arealer

hvor hygiejne, korrosionsbestandighed

og holdbarhed er en afgørende

faktor. Modulopbygningen gør det

muligt at tilpasse systemet ved

eksisterende maskiner og i nogen

tilfælde kunne indbygges i eksisterende

gulvkonstruktioner afhængig

af gulvets tilstand. Udbygning af

eksisterende rendesystemer samt

etablering af nye kan opfyldes ved

hjælp af Modular rendesystemet.

153

125

Industrigulvafløb

Box-afløbsrende

A

1.5

A

21

97

A

1.5

15

65

105

+13

GM-X rør galv.

ACO Modular 20, tværsnit

ACO Modular 125, tværsnit

230

200

A

+21.5

31

172

A

1.5

ACO PIPE® rustfri

ACO Modular 200, tværsnit

Rottestop

Egenskaber

Indbygningsvandlås forhindrer

dårlig lugt fra afløbssystemet

Testet og certificeret iht. EN 1433

(CE-mærket)

Fuldbejdset

Spalteåbning 20 mm

V-formet tværsnit i rendebund

Kantfyldning leveres som standard

Hygiejnisk design af afløbsskål

med minimum af svejsninger for

at minimere bakteriefælder iht. EN

1672 og EN ISO 14159

Intet stillestående spildevand i

afløbsskålen

Nem og sikker teleskopisk tilslutning

til afløbsskål

Afløbsskål med standardflange

eller flange for smøremembran

eller mekanisk klemflange

Render med eller uden fald

Fås i enten 1.4301 (AISI 304) eller

1.4404 (AISI 316)

Bredt udvalg af riste til

afløbsoverdel

Boliggulvafløb

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | Modular render

143

ShowerDrain


21

ACO VVS

Industrigulvafløb


Generel introduktion

ACO VVS

Industrigulvafløb

21

Modular render

Indledning

Anvendelsesområder for

ACO Industrigulvafløb

omfatter:

Storkøkkener

Fødevarefabrikker

Industrigulvafløb

Bryggeri-, aftapnings- og

konserveringsanlæg

Kølehuse

Laboratorier

Kemisk og farmaceutisk industri

ACO Industrigulvafløb anvendes alle

Box-afløbsrende

steder, hvor hygiejne, korrosionsbestandighed

og holdbarhed er

afgørende.

Hvorfor vælge rustfrit stål

GM-X rør galv.

Rustfrit stål har følgende

ACO giver derfor arkitekten eller

Overfladebehandling:

unikke fordele:

ingeniøren mulighed for at vælge

Bejdsning (syrebehandling). Alle

Høj korrosionsbestandighed

Ikke-porøst, let at rengøre og

desinficere

Æstetisk udseende

Modstandsdygtig overfor høje og

lave temperaturer.

mellem et standard produktsortiment,

eller kundetilpassede løsninger, der

passer til en lang række

anvendelsesmuligheder.

Overfladebehandling af

ACO Industrigulvafløb er bejdset

ved at nedsænke dem i en serie af

syrebade. Dette er en grundlæggende

forudsætning for at fjerne

fremmede partikler fra produktionsprocessen

samt at genoprette de

ACO PIPE® rustfri

Længdeudvidelseskoefficient

rustfri stål

ødelagte områder forårsaget af

tilsvarende som beton.

Processen med tilskæring, formning

svejseprocessen. ACO har et af

100% genbrugsmateriale

og svejsning af rustfrit stål vil med­

de største og mest moderne

Alle ACO Industrigulvafløb fremstilles

af austenitisk rustfrit stål 1.4301

føre urenheder på overfladen af

materialet, og medmindre der ikke

træffes passende foranstaltninger,

syrebehandlingsanlæg i Europa,

som sikrer den optimale korrosionsbestandighed

af produkterne.

Rottestop

(304) eller 1.4404 (316L).

vil materialet begynde at ruste, og i

Elektropolering

sidste ende blive ødelagt. Derfor er

Efter syrebehandlingen bliver

EN 10088

AISI

1.4301 304

1.4404 316L

Hvorfor vælge

ACO Industrigulvafløb

ACO har, som den største producent

af afløbssystemer i rustfrit stål, den

viden, erfaring og ekspertise til at

tilbyde den optimale afløbsløsning til

en hver anvendelsesmulighed.

det afgørende at det rustfrie stålmateriale

efterfølgende bliver behandlet

for at genoprette den fulde optimale

antikorrosionstilstand uden at beskadige

overfladen. Ved at anvende en

bejdseproces som den primære overfladebehandling,

kan korrosionsbestandighed

af rustfrit stål genoprette

sin oprindelige tilstand, der

sikrer lang og pålidelig levetid sammenholdt

med det æstetiske udseende.

nogle produkter nedsænket i et

elektrolytisk bad som indeholder

fosforsyre, hvor komponenterne

bliver anoden i et elektrisk kredsløb.

Processen er karakteriseret

ved et selektivt angreb på overfladen

af komponenter, hvorved ruheder

fortrinsvis opløses, og giver

en gradvis glattere og lysere overflade.

Alle maskeriste er som

standard elektropolerede.

145

ShowerDrain

Boliggulvafløb


21

ACO VVS

Industrigulvafløb

Hygiejnestandarder

For at bevare et rent og

bæredygtigt hygiejnisk miljø i

områder med forarbejdning af

fødevarer, er det derfor væsentligt,

at industrigulvafløb er udformet og

fremstillet til at klare de strenge

standarder for at sikre, at

bakteriefælder minimeres.

Skridsikkerhed

Konsekvenserne af faldulykker i

fødevare- og køkkenområder kan

være meget alvorlige, da bl.a. høj

temperatur ved madlavning nemt

kan forårsage stor skade. Ved

afløbsskåle hvor mulighederne for

at glide er øget, bør skridsikre riste

overvejes.

Test

ACO Industrigulvafløb er fremstillet

og testet i overensstemmelse med

EN 1253 (Afløb i bygninger).

Brandklassificering

Brandklassificerede industrigulvafløb

i klasser op til R120 i henhold til DIN

4102 og EN 1366 er tilgængelige

på bestilling.

Hygiejne risiko ifølge

EN 1672 og EN ISO 14159

Acceptabel iht.

EN 1672 og EN ISO 14159

Ikke drænbar design

Drænbar design

Ikke drænbar design

Drænbar design

Kontinuerligt svejset overlapning

Kontinuerligt svejsede ender

Svejset i hjørnerne

Runde interne hjørner

Svejset i hjørnerne

Svejset i glatte områder

146


Systemoversigt

ACO VVS

Industrigulvafløb

21

Modular render

Egenskaber

Gulvkonstruktionen og dybde

Teleskopiske afløbsskåle kan monte­

ACO Industrigulvafløb er designet til

sammenholdt med brugen af

res med ACO’s overdel eller med

kommercielle anvendelsesmuligheder,

hvor hygiejne, holdbarhed og

krav til ydeevne er altafgørende.

ACO Industrigulvafløb findes i

forskellige versioner, i forskellig

vandtætningsmembran spiller en

vigtig rolle i udvælgelsen af det

korrekte type ACO Industrigulvafløb.

ACO tilbyder 4 unikke løsninger,

som vist i tabellen nedenfor.

ACO’s box-afløbsrender i de fleste

gulvkonstruktioner, herunder gulve

med vandtætningsmembran.

Alle ACO’s Industrigulvafløb fås med

Industrigulvafløb

størrelse, forskellige flowkapacite­

lodret eller vandret afløb.

ter, vandret og lodret udløbsstuds

mm.

Afløb med fast højde

Box-afløbsrende

Fast højde på afløbsskål

Ingen flange til membran

Ingen dræn via membran

GM-X rør galv.

Teleskopiske afløb

Standard

Højdejusterbart

360º roterbar overdel

Ingen flange til membran

Ingen dræn via membran

ACO PIPE® rustfri

Med klæbeflange

Højdejusterbart

360º roterbar overdel

Klæbeflange for smøremembran

Rottestop

Dræn via membran eller tæt

løsning

Højdejusterbart

360º roterbar overdel

Boliggulvafløb

Med mekanisk klemflange

Klemflange for banemembran

Dræn via membran eller tæt

løsning

147

ShowerDrain


21

ACO VVS

Industrigulvafløb

Funktioner og fordele

ACO Industrigulvafløb, funktioner og fordele

10

1

3

9

6

8

7

1 Kantprofil med gummifyldning forbedrer markant hygiejnen og styrken

3 Dybtrukne komponenter sikrer jævne overgange

6 Design af vandlås minimerer fordampning

7 Ingen væskeophobning i bunden af afløbsskålen.

8 Flow og selvrensningsevne overholder kravene i henhold til EN 1253

9 Udtagelig vandlås og støttering sikrer nem rengøring

10 Dybtrukken rustfri sikurv med slidser/huller eliminerer skarpe overgange.

148


ACO VVS

Industrigulvafløb

21

Modular render

1

2

5

4

Industrigulvafløb

9

Box-afløbsrende

1 Kantprofil med gummifyldning forbedrer

markant hygiejnen og styrken

2 Store radier – nem rengøring

4 Kombiringen reducerer monteringstiden

6

5 Kombiringen giver mulighed for dræn via

membran

6 Design af vandlås minimerer

fordampning

7 Ingen væskeophobning i bunden af

7

GM-X rør galv.

afløbsskålen.

8 Flow og selvrensningsevne overholder

kravene i henhold til EN 1253

9 Udtagelig vandlås og støttering sikrer

nem rengøring

8

ACO PIPE® rustfri

Fordele

Rådgiverens fordele

Entreprenørens fordele

Brugerens fordele

Hygiejnisk design der følger kravene

iht. EN 1672 og EN ISO 14159

Rustfri stål er ensbetydende med

Lav konstruktionshøjde

Teleskopisk justering reducerer

monteringstiden

Efterlever kravene i henhold til

EN 1253

Hygiejnisk design ifølge EN 1672

Rottestop

holdbarhed og lang levetid

Justeringsfødder

og EN ISO 14159

Kantprofil med gummifyldning

Hurtig og pålidelig tilslutning til

Mulighed for skridsikre riste for

giver øget holdbarhed og hygiejne

eventuel membran.

øget brugersikkerhed

Stort udvalg af riste til alle belast­

Kombiringen ændres nemt til

Lave rengøringsomkostninger

ningsklasser

Mulighed for skridsikre riste for

øget brugersikkerhed

Lav konstruktionshøjde

dræn via membran

Kantprofil med gummifyldning

øger holdbarhed og eliminerer

tidskrævende bagfyldning

Rustfri stål er ensbetydende med

holdbarhed og lang levetid

Kantprofil med gummifyldning

giver øget holdbarhed og hygiejne.

Boliggulvafløb

Opfylder kravene iht. EN 1253

Nem installation til de fleste gulv­

Mulighed for tilslutning af membran

typer – flisebelægning, beton-,

Mulighed for dræn via membran

epoxy-, eller vinylgulvbelægning.

Velegnet til de fleste gulvtyper,

herunder vinylgulve.

149

ShowerDrain


21

ACO VVS

Industrigulvafløb

Kombiring

Tætningsfunktion

Let aftagelig tætningsring

Drænfunktion

Ved at fjerne den røde O-ring åbnes

for mulighed for dræn til afløbsskål.

150


Sortiment

ACO VVS

Industrigulvafløb

21

Modular render

ACO Industrigulvafløb 157 – fast højde/teleskopisk – vandret og lodret udløb

Hygiejnisk design med store og

runde konturer, dybtrukne komponenter

og et minimum af svejsninger

reducerer sprækker og

bakteriefælder i overensstemmelse

med EN 1672 og EN

ISO 14159

Fuld aftagelig og rengøringsvenlig

vandlås

Aftagelig hygiejnisk og korrosionsbestandig

støttering i nitrilgummi

til vandlås

Høj flowkapacitet fra 2,75 l/s

Afløbstoppens str.: 200x200 eller

250x250 mm

Udløbsstuds ø75 eller ø110 mm

Stort udvalg af riste til belastningsklasse

L15 – M125 (EN 1253)

eller C250 (EN 124)

Industrigulvafløb

Industrigulvafløb i rustfrit stål der

opfylder kravene iht. EN 1253

Fås i enten 1.4301 (304) eller

1.4404 (316L) rustfrit stål

(ø75 mm) – 3,5 l/s (ø110 mm)

Standard afløbsskål eller

afløbsskål med klæbeflange eller

mekanisk klemflange (teleskopisk)

Valgfri sikurv 0,3 liter (vandret

udløb) eller 0,6 liter (lodret udløb)

Box-afløbsrende

Intet stillestående spildevand i

afløbets underdel

Højdejusterbar og 360° roterbar

(teleskopisk)

ACO Industrigulvafløb 218 – fast/teleskopisk højde – vandret og lodret udløb

GM-X rør galv.

Hygiejnisk design med store og run­

Høj flowkapacitet fra 5 l/s

Valgfri sikurv 0,7 liter (vandret

de konturer, dybtrukne komponenter

og et minimum af svejsninger

reducerer sprækker og bakteriefælder

i overensstemmelse med

EN 1672 og EN ISO 14159

Industrigulvafløb i rustfrit stål der

opfylder kravene iht. EN 1253

Afløbstoppens str.: 300x300 mm

Udløbsstuds Ø110 eller Ø160 mm

(for lodret udløb) og ø110 mm (for

vandret udløb)

Standard afløbsskål eller

afløbsskål med klæbeflange eller

udløb) eller 1,4 liter (lodret udløb)

Intet stillestående spildevand i

afløbets underdel

Fås i enten 1.4301 (304) eller

1.4404 (316L) rustfrit stål

ACO PIPE® rustfri

Fuld aftagelig og rengøringsvenlig

mekanisk klemflange (teleskopisk)

vandlås

Aftagelig hygiejnisk og korrosionsbestandig

støttering i nitrilgummi til

vandlås

Højdejusterbar og 360º roterbar

(teleskopisk)

Stort udvalg af riste til belastningsklasse

L15 – M125 (EN 1253) eller

Rottestop

C250 (EN 124)

Boliggulvafløb

151

ShowerDrain


21

ACO VVS

Industrigulvafløb

Guide til valg af ACO Industrigulvafløb

Denne guide hjælper rådgiveren

med at vælge det rigtige industrigulvafløb

til den rigtige anvendelse.

Følg de seks enkle trin.

Trin 1

Afhængig af gulvkonstruktionen bør det korrekt type industrigulvafløb vælges.

Fast højde

Uden membran

Teleskopisk justerbar –

standard

Teleskopisk justerbar –

klæbeflange

Med membran

Teleskopisk justerbar –

mekanisk klemflange

Fast højde

Anvendes i kombination

For gulvkonstruktioner

For gulvkonstruktioner

Nem installation

med afløbsoverdel eller

med smøremembran

med banemembran

Velegnet til områder,

ACO box-afløbsrende

Anvendes i kombination

Anvendes i kombination

hvor der ikke anvendes

Højdejusterbar og

med afløbsoverdel eller

med afløbsoverdel eller

membranløsning

roterbar afløbsoverdel

ACO-box-afløbsrende

ACO-box-afløbsrende

Ideel til anvendelser hvor

Højdejusterbar og

Højdejusterbar og

den endelige gulvhøjde

roterbar afløbsoverdel

roterbar afløbsoverdel

er ukendt

Velegnet til gulve hvor

der ikke anvendes

membranløsning

152


ACO VVS

Industrigulvafløb

21

Modular render

Trin 2

Såfremt der er krav til dobbeltmembran i gulvkonstruktionen eller en generel forøgelse af afløbsskålens højde

vælges et mellemstykke.

Ingen membran tilsluttet

til mellemstykket

Teleskopisk justerbar –

standard

Membran er tilsluttet til mellemstykket

Teleskopisk justerbar –

klæbeflange

Teleskopisk justerbar –

mekanisk klemflange

Industrigulvafløb

Anvendes med afløbsoverdel eller For smøremembran

For banemembran

ACO box-afløbsrende

Anvendes med afløbsoverdel eller Anvendes med afløbsoverdel eller

Højdejusterbar og roterbar

ACO box-afløbsrende

ACO box-afløbsrende

Øger den samlede højde med 95 Højdejusterbar og roterbar

Højdejusterbar og roterbar

mm

Øger den samlede højde med Øger den samlede højde med

95 mm

95 mm

Trin 3

Fastlæg placering, størrelse orientering og dybde (hvis det er relevant) samt evt. betonplader/afretningslag da dette

typisk vil afgøre, hvilken type industrigulvafløb der skal bruges.

Box-afløbsrende

GM-X rør galv.

Lodret udløb

Vandret udløb

ACO PIPE® rustfri

Trin 4

En vigtig faktor ved udvælgelsen af industrigulvafløbet er den ønskede flowkapacitet. Flowet påvirkes af flere faktorer,

såsom størrelsen og højden på afløbsskålen, brug af sikurv og højden på afløbsoverdelen.

Lodret

udløb [l/s]

Vandret

udløb [l/

s]

Fast højde

Teleskopisk justerbar

ØD 200×200 250×250 300×300 200×200 250×250 300×300

157

75 mm 2.7 2.7 – 2.7–3.4 2.7–3.4 –

110 mm 3.5 3.5 – 2.8–4.5 2.8–4.5 –

218

110 mm – – 5.0 – – 5.0–6.3

160 mm – – 5.0 – – 5.0–6.3

157

75 mm 2.6 2.6 2.6–3.4 2.6–3.4 –

110 mm 2.8 2.8 2.8–4.5 2.8–4.5 –

218 110 mm – – 4.4 – – 4.4–5.5

Flowkapacitet uden sikurv (flowkapacitet med tom sikurv er ca 15% lavere end de ovenfor anførte værdier).

Rottestop

Boliggulvafløb

153

ShowerDrain


21

ACO VVS

Industrigulvafløb

Trin 5

Til opsamling af faste partikler, kan industrigulvafløbet forsynes med en sikurv.

Afløbsskål dim. 157 218

Udløbsposition på afløbet [liter] [liter]

Lodret 0.6 1.4

Vandret 0.3 0.7

Trin 6

Den færdige gulvbelægning bestemmer valget af afløbstoppen

Flise/beton Smøremembran Vinyl

Beton-, klinker- eller epoxybaserede

gulve

Beton- flise- eller epoxybaserede gulve

og hvor der anvendes

smøremembran

Mekanisk klemflange for vinylgulve

Trin 7

Følgende forhold skal tages i betragtning ved valg af riste:

Trafikbelastning

Hygiejne

Skridsikkerhed

+ =

+++++ =

Belastningsklasse L15, M125 iht. EN 1253

Belastningsklasse C250 iht. EN 124

Maskerist Hulrist Ribberist

Heelsafe

Spalterist

Arlarist

Volcanorist

Skridsikker Glat Glat Skridsikker Glat Glat Glat Skridsikker Skridsikker

Hygiejne + + + +++++ +++++ +++ +++ +++++ +++

Skridsikkerhed +++++ +++ + +++ + + + ++++ +++++

Belastningsklasser

200×200 L15 L15 L15 M125 C250 M125 L15 L15 L15

250×250 L15 L15 L15 M125 C250 M125 L15 L15 L15

300×300 L15 L15 L15 M125 C250 M125 L15 L15 L15

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | Industrigulvafløb

154


ACO VVS

Modular render - Industrigulvafløb

ACO Industrigulvafløb riste - Modular 125 riste – Modular 200 riste

21

Modular render

ACO Industrigulvafløb - riste ACO Modular 125 – riste ACO Modular 200 – riste

Boliggulvafløb

Rottestop

ACO PIPE® rustfri

GM-X rør galv.

Box-afløbsrende

Industrigulvafløb

155

ShowerDrain


22

ACO VVS

Box-afløbsrende


Generel introduktion

ACO VVS

Box-afløbsrende

22

Modular render

Indledning

Anvendelsesområder for

ACO Box-afløbsrende

omfatter:

Storkøkkener

Fødevarefabrikker

Industrigulvafløb

Bryggeri-, aftapnings- og

konserveringsanlæg

Kølehuse

Laboratorier

Kemisk og farmaceutisk industri

ACO Box-afløbsrende anvendes alle

steder, hvor hygiejne, korrosions­

Box-afløbsrende

bestandighed og holdbarhed er

afgørende.

Hvorfor vælge rustfrit stål

GM-X rør galv.

Rustfrit stål har følgende

ACO giver derfor arkitekten eller

Overfladebehandling:

unikke fordele:

ingeniøren mulighed for at vælge

Bejdsning (syrebehandling). Alle

Høj korrosionsbestandighed

Ikke-porøst, let at rengøre og

desinficere

Æstetisk udseende

Modstandsdygtig overfor høje og

lave temperaturer

mellem et standard produktsortiment,

eller kundetilpassede løsninger, der

passer til en lang række

anvendelsesmuligheder.

Overfladebehandling af

ACO Box-afløbsrender er bejdset

ved at nedsænke dem i en serie af

syrebade. Dette er en grundlæggende

forudsætning for at fjerne

fremmede partikler fra produktionsprocessen

samt at genoprette de

ACO PIPE® rustfri

Længdeudvidelseskoefficient

rustfri stål

ødelagte områder forårsaget af

tilsvarende som beton

Processen med tilskæring, formning

svejseprocessen. ACO har et af

100% genbrugsmateriale

og svejsning af rustfrit stål vil med­

de største og mest moderne

Alle ACO Box-afløbsrende fremstilles

af austenitisk rustfrit stål 1.4301

føre urenheder på overfladen af

materialet, og medmindre der ikke

træffes passende foranstaltninger,

syrebehandlingsanlæg i Europa,

som sikrer den optimale korrosionsbestandighed

af produkterne.

Rottestop

(304) eller 1.4404 (316L).

vil materialet begynde at ruste, og i

Elektropolering

sidste ende blive ødelagt. Derfor er

Efter syrebehandlingen bliver

EN 10088

AISI

1.4301 304

1.4404 316L

Hvorfor vælge

ACO Box-afløbsrende

ACO har, som den største producent

af afløbssystemer i rustfrit stål, den

viden, erfaring og ekspertise til at

tilbyde den optimale afløbsløsning til

en hver anvendelsesmulighed.

det afgørende at det rustfrie stålmateriale

efterfølgende bliver behandlet

for at genoprette den fulde optimale

antikorrosionstilstand uden at beskadige

overfladen. Ved at anvende en

bejdseproces som den primære overfladebehandling,

kan korrosionsbestandighed

af rustfrit stål genoprette

sin oprindelige tilstand, der

sikrer lang og pålidelig levetid sammenholdt

med det æstetiske udseende.

nogle produkter nedsænket i et

elektrolytisk bad som indeholder

fosforsyre, hvor komponenterne

bliver anoden i et elektrisk kredsløb.

Processen er karakteriseret

ved et selektivt angreb på overfladen

af komponenter, hvorved ruheder

fortrinsvis opløses, og giver

en gradvis glattere og lysere overflade.

Alle maskeriste er som

standard elektropolerede.

157

ShowerDrain

Boliggulvafløb


22

ACO VVS

Box-afløbsrende

Hygiejnestandarder

For at opretholde et rent og

bæredygtigt hygiejnisk miljø i

områder med forarbejdning af

fødevarer, er det derfor væsentligt,

at afløbsrender er udformet og

fremstillet til at klare de strenge

standarder for at sikre, at

bakteriefælder minimeres.

Skridsikkerhed

Konsekvenserne af faldulykker i

fødevare- og køkkenområder kan

være meget alvorlige, da blandt

andet høj temperatur ved madlavning

nemt kan forårsage stor

skade. Ved afløbsrender, hvor

mulighederne for at glide er øget,

bør skridsikre riste overvejes.

Test

ACO box-afløbsrender er fremstillet

og testet i overensstemmelse med

EN 1253 (Afløb i bygninger).

Maskerist – skridsikker

158


Systemoversigt

ACO VVS

Box-afløbsrende

22

Modular render

Egenskaber

Gulvkonstruktionen og dybde sam­

Betongulv, flisegulv, epoxygulv

ACO box-afløbsrender er designet til

menholdt med brugen af vand­

Vinylgulv

kommercielle anvendelsesmuligheder,

hvor hygiejne, holdbarhed og

krav til ydeevne er altafgørende.

ACO box-afløbsrender findes i forskellige

versioner, med forskellig

tætningsmembran spiller en vigtig

rolle i udvælgelsen af den korrekte

type ACO box-afløbsrende. ACO

tilbyder 4 unikke løsninger, som vist

i tabellen nedenfor.

Flisegulv/epoxygulv

(Ingen dræn fra membran)

Flisegulv/epoxygulv

(Mulighed for dræn via membran)

Industrigulvafløb

rendestørrelse, forskellige flowkapaciteter,

vandret og lodret

udløbsstuds mm.

Standardtype

Box-afløbsrende

Vinyltype

Forlænget kantprofil

GM-X rør galv.

Teleskopisk type

Boliggulvafløb

Rottestop

ACO PIPE® rustfri

159

ShowerDrain


22

ACO VVS

Box-afløbsrende

Systemoversigt

Rist

Sikurv

Vandlås

Afløbsrende

Kombiring

Afløbsskål

Fordele

Rådgiverens fordele

Efterlever kravene iht. EN 1253

Rustfrit stål er ensbetydende med

holdbarhed og lang levetid

Kantprofil med gummifyldning

giver øget holdbarhed og hygiejne

Fire forskellige rendetyper, som

passer til de typiske gulvbelægninger;

beton, epoxy, fliser, vinyl

Nem og sikker teleskopisk tilslutning

til afløbsskål

Sikker og tæt forbindelse med

vandtætningsmembran

Stort flow

Nemt at beskrive og specificere

systemet

Optimal hygiejnisk løsning

Entreprenørens fordele

Efterlever kravene iht. EN 1253

Nem og sikker teleskopisk tilslutning

til afløbsskål

Sikker og tæt forbindelse med

vandtætningsmembran

Kombiring giver nemt mulighed for

dræn via membran om nødvendigt

Højdejusterbar installation

Nem montering af

vinylgulvbelægning til renden pga.

vinylklemring

Kantprofil med gummifyldning

øger holdbarhed og eliminerer

tidskrævende bagfyldning

Brugerens fordele

Efterlever kravene iht. EN 1253

Optimal hygiejnisk løsning

Mulighed for skridsikre riste for

øget brugersikkerhed

Lave rengøringsomkostninger

Rustfri stålkonstruktion for

slidstyrke og lang levetid

Valgfri sikurv

Kantprofil med gummifyldning

giver øget holdbarhed og hygiejne

160


Guide til valg af ACO box-afløbsrende

ACO VVS

Box-afløbsrende

22

Modular render

Denne guide hjælper rådgiveren

med at vælge den rigtige rende til

den rigtige anvendelse. Følg de

seks enkle trin.

Trin 1 – valg af

afløbsrendetype

Ved anvendelse af nedenstående

tabel vælges rendetype afhængig af

placering af vandtætningsmembran

og gulvbelægning.

Industrigulvafløb

Vandtætning Gulvfinish Rendetype Tegning

Box-afløbsrende

Flise-, beton- eller epoxygulv

Standardtype

Vandtætningsmembran påført

afløbsskålen

GM-X rør galv.

Vinylgulv1)

Vinyltype

Flise-, beton- eller epoxygulv2)

Forlænget kantprofil

ACO PIPE® rustfri

Vandtætningsmembran påført

afløbsrenden

Flise-, beton- eller epoxygulv3)

Teleskopisk type

Rottestop

1) Vinylgulvbelægning kan betragtes som vandtæt og derfor er yderligere membrantilslutning overflødig.

2) Hvis dræn fra membran ikke er påkrævet.

3) Hvis dræn fra membran er påkrævet.

Boliggulvafløb

161

ShowerDrain


22

ACO VVS

Box-afløbsrende

Trin 2 – valg af afløbsrendetype & afløbsskål

Andet trin i specifikation af afløbsrenden

er valg af rendens størrelse under

hensyntagen til ønsket volumen. Rendens

volumen afspejler den maksimale

mængde vand, som renden kan indeholde.

Rendens volumen bestemmes

af rendestørrelsen (bredde × længde

× højde). Nedenstående tabel er en

guide til valg af rendestørrelse

(nødvendig rendevolumen). Endvidere

angives den ACO afløbsskål som

anbefales til afløbsrenden.

Rendevolumen

[liter]

Bredde

[mm]

Længde

[mm]

Højde

[mm]

Udløbsstuds

[mm]

6.3 150 800 60 110

7.0 150 900 60 110

0–10

7.8 150 1000 60 110

8.6 150 1100 60 110

9.4 150 1200 60 110

10.9 150 1400 60 110

5.0 300 300 60 142

5.4 200 500 60 142

8.6 200 800 60 142

8.9 400 400 60 142

9.7 200 900 60 142

9.9 300 600 60 142

10.7 200 1000 60 142

5–20

11.8 200 1100 60 142

12.9 200 1200 60 142

13.4 400 600 60 142

13.9 200 1300 60 142

14.1 500 500 60 142

15.0 200 1400 60 142

16.1 200 1500 60 142

16.5 300 1000 60 142

17,9 400 800 60 142

21.5 200 2000 60 142

22.5 500 800 60 142

20–40

24.8 300 1500 60 142

28.1 500 1000 60 142

33,1 300 2000 60 142

Rendevolumen

[liter]

Bredde

[mm]

Længde

[mm]

Højde

[mm]

Udløbsstuds

[mm]

4.7 300 300 60 200

8.6 400 400 60 200

9.9 300 600 60 200

13.4 400 600 60 200

5–20

13.6 500 500 60 200

14.1 400 400 100 200

16.5 300 1000 60 200

17.9 400 800 60 200

19.8 600 600 60 200

20.8 400 400 150 200

22.3 400 600 100 200

22.5 500 800 60 200

22.6 500 500 100 200

24.8 300 1500 60 200

20–40

27.4 400 400 200 200

28.1 500 1000 60 200

30.5 600 900 60 200

33.0 300 2000 60 200

33.3 400 600 150 200

35.7 800 800 60 200

40.7 600 1200 60 200

44.1 400 600 200 200

40–60

49.6 300 3000 60 200

56.2 500 800 150 200

70.3 500 1000 150 200

60–100

74.1 300 4000 80 200

76.6 600 900 150 200

101.9 600 900 200 200

Anbefalet

afløbsskål

ACO afløbsskål

EG 150

ACO

afløbsskål 157

Anbefalet

afløbsskål

ACO

afløbsskål 218

162


ACO VVS

Box-afløbsrende

22

Modular render

Trin 3 – Flow

Tredje trin i specifikation af afløbsrenden

er relateret til det ønskede

flow. Flowet afspejler rendens evne

til konstant at lede en bestemt

mængde vand væk. Flowet defi­

neres generelt af den afløbsskål,

som anført i Trin 2. Afløbsrenderne

kan fås med tre forskellige afløbsskåle

som nævnt under Trin 2:

ACO afløbsskål EG 150

ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål 218

Industrigulvafløb

A

HACO afløbsskål EG 150

ØD

Box-afløbsrende

Flow målt i henhold til EN 1253. Flow er målt uden sikurv (flowet med ren sikurv er ca. 15% mindre end de anførte

værdier).

GM-X rør galv.

ACO PIPE® rustfri

værdier).

ACO afløbsskål 218

ØD

B

H

A

ACO afløbsskål EG150

Flow [l/s]

Udløbsstuds

H=60 mm

A min.

A max.

Vandret Ø75 mm 1.3 1.5

Lodret

Ø75 mm 1.3 1.5

Ø110 mm 1.3 1.5

A

H

A

H

Rottestop

ØD

ACO afløbsskål EG 157

A

H

A

H

DN

ACO afløbsskål EG157

Flow [l/s]

Udløbsstuds

H=60 mm

A min.

A max.

Vandret

Ø75 mm 2.8 3.1

Ø110 mm 3.2 3.9

Lodret

Ø75 mm 2.9 3.1

Ø110 mm 3.9 4.2

DN

Flow målt i henhold til EN 1253. Flow er målt uden sikurv (flowet med ren sikurv er ca. 15% mindre end de anførte

ACO afløbsskål 218

Flow [l/s]

H=60 mm H=80 mm H=100 mm H=150 mm H=200 mm

Udløbsstuds

A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max.

Vandret Ø110 mm 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 5.1 5.0 5.6 5.6 6.4

Ø110 mm 5.4 5.6 5.6 5.8 5.7 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4

Lodret

Ø160 mm 5.4 5.6 5.6 5.8 5.7 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4

ØD

Boliggulvafløb

Flow målt i henhold til EN 1253. Flow er målt uden sikurv (flowet med ren sikurv er ca. 15% mindre end de anførte

værdier).

163

ShowerDrain


22

ACO VVS

Box-afløbsrende

Trin 4 – valg af afløbsskål

Fjerde trin i specifikation af

afløbsrenden er valg af afløbsskål.

Afløbsskålen har to primære

funktioner

Afløbsskålen er forbindelse mellem

afløbsrenden og det tilstødende

kloakrørsystem. Hver rendestørrelse

har sin egen ACO

afløbsskål, som anført i Trin 3

Afløbsskålen fungerer som lugtspærre

og filtreringsenhed. Lugt

fra kloaksystemet undgås ved

montering af en indbygningsvandlås.

Filtrering af faste partikler

opnås ved montering af en sikurv.

Specifikationer på indbygningsvandlås

og sikurv følger i Trin 5

Afløbsskåle til afløbsrender findes

som tre grundlæggende variationer

af teleskopiske forbindelser mellem

afløbsrenden og selve afløbsskålen.

Teleskopisk forbindelse med

standardflange

Teleskopisk forbindelse med

klæbeflange til smøremembran

Teleskopisk forbindelse med

mekanisk klemflange til banemembran

Med standardflange Med klæbeflange Med mekanisk klemflange

Nedenstående tabel er en guide til valg af den rette afløbsskål.

Teleskopisk tilslutning UDEN flange til vandtætning

ACO afløbsskål EG 150 ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål 218 med

standardflange

Teleskopisk tilslutning med flange til vandtætning

ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål 218 med

klæbeflange

ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål 218 med

mekanisk klemflange

INGEN vandtæt for­

INGEN vandtæt for­

Vandtætningsmembran

Vandtætningmembran

bindelse afløbsskålen

bindelse til afløbsskålen

(smøremembran) limet til

(banemembran), meka­

afløbsskålen

nisk fastspændt til

afløbsskålen

164


ACO VVS

Box-afløbsrende

22

Modular render

Trin 5 – valg af tilbehør til afløbsskåle

Femte trin i specifikation af afløbsrenden

er valg af tilbehør til

afløbsskål.

Følgende tilbehør kan fås:

Vandlås – forhindrer at den lugt

der kommer fra det tilstødende

kloaksystem spredes til

omgivelserne

Støttering til vandlås – fikserer

vandlås inden i afløbsskålen.

Støttering til vandlås er obligatorisk,

hvis der bruges vandlås.

Sikurv – filtrering af faste dele

og partikler

Si – filtrering af faste dele

(flad version)

Nedenstående tabel viser tilgængeligt tilbehør for de forskellige afløbsskåle.

Teleskopisk forbindelse uden flange til vandtætning

ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål EG 150

ACO afløbsskål 218

Kombiring – giver teleskopisk forbindelse

mellem afløbsrenden og

afløbsskålen. Kombiring er obligatorisk,

hvis der anvendes

afløbsskål med standardflange,

afløbsskål med klæbeflange eller

afkløbsskål med klemflange

Teleskopisk forbindelse med flange til vandtætning

ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål 218

ACO afløbsskål 157

ACO afløbsskål 218

GM-X rør galv.

Industrigulvafløb

Box-afløbsrende

Standardtilbehør leveret med afløbsskålen

Tætningsring Kombiring Kombiring Kombiring

Valgfrit tilbehør

Vandlås

Vandlås

Vandlås

Støttering til vandlås

Støttering til vandlås

Støttering til vandlås

Si

Sikurv 0.3 l til afløbsskål 157 Sikurv 0.3 l til afløbsskål 157 Sikurv 0.3 l til afløbsskål 157

Vandlås med sikurv

Sikurv 0.6 l til afløbsskål 157 Sikurv 0.6 l til afløbsskål 157 Sikurv 0.6 l til afløbsskål 157

Vandlås

Sikurv 1.4 l til afløbsskål 218 Sikurv 1.4 l til afløbsskål 218 Sikurv 1.4 l til afløbsskål 218

Sikurv 0.7 l til afløbsskål 218 Sikurv 0.7 l til afløbsskål 218 Sikurv 0.7 l til afløbsskål 218

Trin 6 – valg af tilbehør til afløbsrende

ACO PIPE® rustfri

Rottestop

Sidste trin i specifikation af afløbsrenden

er valg af rist. Til afløbsrenden

kan der vælges mellem en glat

eller skridsikker maskerist. Begge

typer er designet til belastningsklasse

– L15.

Glat rist: anvendes i områder med

begrænset trafik

Skridsikker rist: anvendes i alle

områder, hvor der er meget gående

trafik, og hvor der er risiko

for glatte overflader

Glat rist

Skridsikker rist

165

Boliggulvafløb

ShowerDrain


22

ACO VVS

Box-afløbsrende

Sortiment

ACO box-afløbsrende med ACO afløbsskål EG 150

Opfylder kravene i henhold til gulvbelægninger (beton, epoxy,

EN 1253

fliser, vinyl)

Lav indbygningshøjde (fra 165 mm) Fås i 1.4301 (304) eller 1.4404

Fire forskellige rendetyper, som (316L) rustfrit stål

passer til de typiske

Afløbsskål teleskopisk der sikrer

forbindelse mellem rende og

afløbsskål

Udløbsstuds Ø110 mm

B

A

H

Ø110

Standard Vinyl Forlænget Teleskopisk

ACO box-afløbsrende med ACO afløbsskål EG 157

Højt flow, op til 4,2 l/s

Valgfri sikurv 0,3 liter (vandret

Udløbsstuds på rende ø142 mm udløb) eller 0,6 liter (lodret udløb)

Intet stillestående spildevand i Afløbsskål med standardflange,

afløbsskålens underdel

eller med flange for

smøremembran, eller mekanisk

klemflange for banemembran

B

A

H

Ø142

Standard

ACO box-afløbsrende med ACO afløbsskål 218

Højt flow, op til 6,7 l/s

gulvbelægninger (beton, epoxy,

Fire forskellige rendetyper, som fliser, vinyl)

passer til de typiske

Udløbsstuds på rende ø200 mm

Valgfri sikurv 0,7 liter (vandret

udløb) eller 1,4 liter (lodret udløb)

B

A

H

Ø200

Standard Vinyl Forlænget Teleskopisk

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | Box-afløbsrende

166


Boliggulvafløb

Rottestop

Industrigulvafløb

ACO PIPE®

GM-X

Modular

Sortiment

ACO box-afløbsrende – maskerist, skridsikker/glat

Længde

Bredde

30

Box-afløbsrende

Maskevidde 25 x 25 mm

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | Box-afløbsrende

167

ShowerDrain


23

ACO VVS

GM-X galvaniserede rør


GM-X Afløbsrør og rørfittings af stål DN 40

DN 250 DIN 19530 og EN 1123

ACO VVS

GM-X galvaniserede rør

23

Modular render

GM-X-stålrør opfylder de højeste

krav inden for sikkerhed (se

brandegenskaber). Muffesystemet

af push-fit-typen i ACO’s produktprogrammer

GM-X og ACO GM-X-VAC

tager ligeledes højde for de krav, der

stilles med hensyn til omkostningsbesparelser

og reduceret vægt.

Den markant reducerede vægt på

rørene i ACO GM-X og ACO GM-X-VAC

sammenholdt med svejsede systemer

eller rør med gevind opnås ved

hjælp af den reducerede godstykkelse.

Industrigulvafløb

Materiale

Afløbsrør og rørfittings er fremstillet

Brudforlængelse

Box-afløbsrende

af svejset præcisionsstålrør, som er

Stål udmærker sig som materiale

koldtrukket én gang i henhold til DIN

ved sine gode teknologiske

2394.

egenskaber:

Brudsikkert

Målfast

Varme- og frostfast

Gode akustiske egenskaber

Ikke brandbart

GM-X rør galv.

Rør

ACO PIPE® rustfri

GM-X Afløbsrør med en

muffe 1 A i henhold til EN

1123 form B1, i henhold til

DIN 19530 form C1A

Bestil

nr.

E01 025 E01 050 E01 075 E01 100 E01 150 E01 200 E01 250 E01 275 E01 300

Rottestop

l 1 250 500 750 1000 1500 2000 2500 2750 3000

DN

Vægt i kg/stk.

040 40 0,45 0,85 1,25 1,64 2,44 3,23 4,03 - 4,82

050 50 0,59 1,10 1,60 2,11 3,12 4,13 5,14 - 6,15

070 70 0,93 1,67 2,41 3,16 4,65 6,14 7,62 8,42 9,11

080 80 1,29 2,31 2,31 4,34 6,37 8,40 10,44 - 12,47

100 100 1,69 2,98 4,27 5,56 8,14 10,71 13,29 14,66 15,87

Boliggulvafløb

125 125 2,79 4,88 6,96 9,05 13,22 17,38 21,55 - 25,72

150 150 3,40 5,90 8,40 10,90 15,90 20,90 25,90 - 30,90

200 200 6,48 10,86 15,24 19,62 28,37 37,13 45,89 - 54,64

250 250 8,32 13,79 19,27 24,74 35,69 46,64 57,59 - 68,53

169

ShowerDrain


23

ACO VVS

GM-X galvaniserede rør

GM-X muffe

GM-X-muffen består af to dele.

Tætningsringen fastholdes af den

ene del af muffen.

Den anden del centrerer det indsatte

rør.

Muffens form gør det muligt at foretage

en solid, bøjningsstiv samling

af rør og rørfittings og garanterer

således optimal tæthed mellem rør

og muffe uden nogen risiko for, at

tætningsringen trykkes sammen

under egen eller fremmed vægt.

Vakuumsamling

En vakuumsamling ved hjælp af

x-muffen og GM-X-VACplus-tætningsringen

svarer til installation ved

hjælp af et standard GMXtætningselement.

Men i modsætning

til førnævnte installation fylder GM-X-

VAC plustætningselementet begge

dele af muffen.

Dermed garanteres en problemfri

vakuumfunktion. Denne form for

vakuumsamling af rør overholder

kravene i DIN 86 281.

GM-X-VACplus-tætningsring

GM-X-VACplus-tætningselementet tillader

vakuumsamling ved hjælp af

en „standardmuffe af type A1”. GM-

X-VACplus-tætningsringen har form

som en læbering. Når det andet rør

sættes ind, presses tætningsringens

læber mod muffens inderste

væg og mod den yderste væg på

røret.

GM-X-tætningsring

GM-X-tætningsringen har form som

en læbering. Den sættes ind i muffens

øverste del. Når det andet rør

så sættes ind, vil tætningslæberne

blive presset mod den inderste væg

i muffens øverste del og mod rørets

yderste væg. Tætningslæberne

sidder på muffens kant og sikrer, at

tætningsringen placeres korrekt,

når det andet rør sættes ind.

Tætningslæberne presser hårdere

mod rørets vægge, når vandtrykket

stiger, og dermed øges samlingens

tæthed yderligere.

Tætningsringen er som standard

fremstillet i en spildevandsmodstandsdygtig

kvalitet (iht.

DIN 4060):

NBR (Nitrilgummi)

SBR (Styren-butadiengummi)

Ved specielle anvendelsesformål

kan der på anmodning leveres

tætningsringe i følgende kvaliteter:

EPDM (APTK)

CR (Neopren)

Si (Silicium)

FKM (Viton)

Tætningsværdier

Kravene til muffens tætningsværdier

er overholdt ifølge EN 1123. Alle

rør og rørfittings, herunder også

deres samlinger, er tætte ved indvendige

og udvendige tryk på 0 til

0,5 bar over det atmosfæriske tryk.

Til rørledninger, hvor der forekommer

høje tryk, skal der anvendes en

GM-X-låsering som ekstra sikkerhed

mod aksialtryk. I stedet for

låseringen leveres der GM-X

låsebøjler til rør, og rørfittings til

dimensionerne DN 150 og DN 200,

for at yde sikkerhed mod aksialtryk.

Dermed opnås tætningsværdier på:

DN 150 – 2 bar

DN 200 – 1 bar

De følgende tætningsværdier er

opnået for GM-X-samlinger ved

hjælp af låseringe og fastklæbede

tætningsringe:

Driftstryk

DN 40 15 bar

DN 50 15 bar

DN 70 5 bar

DN 80 5 bar

DN 100 5 bar

DN 125 4 bar

170


Rustbeskyttelse

ACO VVS

GM-X galvaniserede rør

23

Modular render

Alle rør og rørfittings er varmgalva­

rust. Dertil kommer, at alle rør og

nelsen af uønskede belægninger

niserede både ind- og udvendigt.

rørfittings indvendigt er behandlet

forhindres i stor udstrækning.

Forzinkningen er gennemsnitligt

400 g/m2 eller 56 μ.

Den er stødsikker og slagfast. Forzinkningen

giver en katodisk beskyttelse

af de afskårne ender, således

med en alkyd-melamin harpiksbaseret

plastik coating.

Takket være denne indvendige coating

reduceres friktionsmodstanden

sammen med forzinkningen betyder

det, at der opnås optimal beskyttelse

mod rust. Både varmgalvaniseringen

og den ekstra indvendige

coating opfylder kravene i DIN

Industrigulvafløb

at enderne også beskyttes mod

på rørets indvendige flader, og dan­

19530 Part 2/EN 1123 del 1.

Box-afløbsrende

Installation

GM-X rør galv.

Det er ofte installatøren, der har det

Muffesamlingen tillader hurtig og

Kombineret med de karakteristiske

endelige ansvar overfor en given

nem samling efter push-fit-princip­

pushfit- muffesamlinger giver galva­

afløbsinstallation, herunder at tilsik­

pet; rør og rørfittings samles ganske

niseret stål afløbsrør og -rørfittings

re optimal funktion og virkemåde,

samt at installationen opfylder de

nationale krav. Vores rørmaterialers

overlegne kvalitet og førsteklasses

bearbejdning gør denne opgave let­

enkelt i muffen.

Rør og rørfittings af galvaniseret

stål er lette at håndtere, og de er

stødsikre og slagfaste. De er også

det installerede afløbsrørsystem –

en næsten selvbærende stabilitet.

Brug af rørholdere og andre holdeanordninger

er kun nødvendig

ganske få steder i installationen.

ACO PIPE® rustfri

tere for installatøren. Afløbsinstalla­

robuste under en given forarbejning.

tioner skal kunne konstrueres uden

GM-X Afløbsrør-produktprogrammet

samlings- og rørfittingsproblemer

kan også leveres med to muffer.

og i øvrigt fungere uden fejl. Eventuelle

samlingsproblemer kan hurtigt

og billigt løses ved hjælp af vores

Når et rør skal skæres til, bliver der

et stykke rør med muffe tilovers.

Dettte stykke kan så bruges som

Rottestop

omfattende produktprogram inden

ekstra rørstykke.

for rørfittings.

Afskæring

Afskæring af rørene på den korrekte

længde sker let ved hjælp af en

Rør, som skæres ved hjælp af en

skæreskive elle en sav, skal afgra­

Vær opmærksom på at den

afskårende flade er ubeskyttet da

Boliggulvafløb

rørskærer, en skæreskive eller en

tes, før de sættes ind i muffen,

galvaniseringen brydes.

sav.

således at tætningsringen ikke

beskadiges.

171

ShowerDrain


23

ACO VVS

GM-X galvaniserede rør

Oversigt over produktprogram – GM-X-muffer DN 40 til DN 250

Billede Type Beskrivelse

Billede Type Beskrivelse

GM-X

Lige rør med 1 muffe

GM-X

Rørbroer

GM-X

Lige rør med 2 muffer

GM-X

Vandlåse

GM-X

Bøjninger

GM-X

90° toiletbøjninger

til vertikal montage

GM-X

90° bøjninger med almindelig

eller kort muffe

GM-X

WC-overgangsstykker

GM-X

90° bøjninger, reducerede med

almindelig eller kort muffe

GM-X

Overgangsrør

Koncentriske reduktionsrør

GM-X

Rørfittings til beholder

GM-X

Overgangsrør

Excentriske reduktionsrør

GM-X

Buksetee

GM-X

Overgang fra GM-X rør til

andre rørtyper

GM-X

Etagebøjning

GM-X

Gennemføring til vertikal

brandzonegrænse

GM-X

Bøjninger med blød bue

GM-X

Tætningsringe

GM-X

Enkelte grenrør

Enkelte grenrør, reducerede

GM-X

Rørholdere

GM-X

Dobbelte grenrør

Dobbelte grenrør,

reducerede

GM-X

Propper

GM-X

Dobbelte grenrør til hjørner

Dobbelte grenrør

til hjørner, reducerede

GM-X

Beskyttelseshætter

GM-X

Overgangsgrenrør

GM-X

Glidemiddel

GM-X

Dobbelt stikmuffe

GM-X

Låseringe

Låsebøjler

GM-X

Skydemuffer med lang muffe

GM-X

Brøndkrave

GM-X

Renserør

172


Muffedimensioner

ACO VVS

GM-X galvaniserede rør

23

Box-afløbsrende

Industrigulvafløb

Modular render

DIN 19530 Standardmuffe 1A

EN 1123 Standardmuffe 1A

Lang muffe 2A

Lang muffe 2A

På rør og rørfittings med 2 muffer er begge muffer ens

Tredobbelt muffe 3A

Lang muffe 3A

Kort muffe 4A

Kort muffe 0,5A

GM-X rør galv.

DN d1 d2 d3 d4 S m1 m2 m3 m4

040 42 45 48 45 1,5 30 70 100 16

050 53 56 60 56 1,5 38 90 130 19

070 73 76 81 76 1,6 55 120 175 27

080 89 92 99 92 1,8 60 130 190 32

100 102 106 114 107 2,0 70 150 220 38

125 133 138 147 140 2,5 75 160 235 41

150 159 164 176 168 2,5 80 170 250 56

200 219 224 241 228 3,2 120 250 370 76

250 273 280 298 284 3,2 130 270 400 90

ACO PIPE® rustfri

Rottestop

GM-X Push-fit-overgangsstykke

Muffe DN 40-200 med tætningsring

Muffe DN 250 med tætningsringssæt

GM-X VACplus Push-fit-overgangsstykke

Muffe DN 40-70 med tætningsring

Boliggulvafløb

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | GM-X

173

ShowerDrain


24

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem


Generel introduktion

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

24

Modular render

Indledning

ACO PIPE® er et pålideligt, letvægts

og holdbart push-fit afløbsrørsystem,

der er designet produceret og

testet til afløbssystemer til brug i

jord, almindelige afløbsinstallationer,

Industrigulvafløb

regnvandsinstallationer og industrielle

afløbssystemer. Sammen

med andre af ACO’s produkter giver

det perfekt system og en bæredygtig

løsning med enestående fordele for

kunden. Specielt sammen med

ACO’s gulvafløb og rustfrie afløbs­

Box-afløbsrende

render udgør de tilsammen en

professionel afvandingsløsning.

Push-fit systemet sikrer en hurtig og

nem samling af rør og fittings uanset

om der er tale om almindelige

afløbssystemer eller vakuumsystemer.

Det brede program af fittings opnås

ved hjælp af de avancerede kold­

Afløbsrørsystemer i rustfrit stål er

specielt velegnede til installationer,

GM-X rør galv.

Alle rør og fittings er forsynet med

formningsteknikker hvilket reducerer

som udsættes for temperaturchok.

en dobbelt læberingstætning der

produktionsomkostningerne og mini­

Mange glaserede lerrørssytemer er

sikrer en problemfri og pålidelig

samling – hver gang.

merer antallet af svejste komponenter.

tilbøjelige til at knække når de

udsættes for pludselige temperaturændringer.

ACO PIPE® rustfri

Anvendelsesområder

Typiske anvendelsesområder for

ACO PIPE er følgende:

Industrielle installationer, traditionelle

afløbssystemer både over

og under jord

Marinesektoren herunder

nybygninger, renovering

Krydstogtskibe

Rottestop

Industrielle installationer omfat-

Færger

ter bl.a.

Super yachts

Fødevarerfabrikker

Offshore

Bryggerier

Kemisk og farmaceutisk industri

Andre industrier

Hele marinesketoren dækkes af det

selvstændige ACO selskab ACO

Marine (www.acomarine.com)

Boliggulvafløb

Boliger, hoteller, hospitaler mv.

Nedløbsrør

Sanitære installationer

Afløbsinstallationer i jord

175

ShowerDrain


24

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

Industrielle anvendelsesområder

Anvendelsesområder indenfor den

industrielle sektor omfatter bla.

fødevareindustrien, drikkevareindustrien,

den farmaceutiske industri

samt indenfor vand og spildevandsbehandling.

Typisk indenfor disse

områder stilles der høje krav til

modstandsbestandighed overfor

vand, kemikalier damp og varme.

Alle komponenter i ACO PIPE®

afløbsrørsystem er fremstillet

præcist og med fokus på omgivelsernes

aggressive miljø. Sammen

med forskning og udviklingsenheder

og ACO’s mangeårige erfaring har

det resulteret i et unikt push-fit

system som sikrer en årelang drift

af traditionelle men også komplekse

afløbssystemer i rustfrit stål.

Typiske industriapplikationer

Fødevareindustrien

Madvarer

Slagterier

Kødforarbejdende virksomheder

Fremstilling af slik mv.

Farmaceutisk industri

Fremstilling af piller

Vacciner

Kosmetisk

Hospitaler

Drikkevareindustrien

Drikkevarer

Bryggerier

Spiritusfremstilling

Vinfremstilling

Andre industrier

Kemisk

Petrokemisk

Tung industri

Papirfabrikker

176


Nøglefunktioner og fordele

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

24

Modular render

ACO PIPE® rustfrit afløbsrørsystem har alle de nøglefunktioner som andre

regnvand- og afløbssystemer men derudover har man ved det enestående

push-fit system og rustfrit stål følgende fordele:

Nem installation

Samling af ACO PIPE ® afløbsrørsystem er nemt ved hjælp

af push-fit systemet ligesom samling af rør med samme

dimension i andre materialer er meget enkelt og uden

overgangsstykker. Samling af rør direkte på stedet

kræver ingen brug af specielle værktøjer eller andet

udstyr. Samling og installering af rør er således hurtig

og reducerer dermed omkostningerne på den samlede

installation.

Industrigulvafløb

Box-afløbsrende

Systemløsning

Mange forskellige komponenter er tilgængelige (lige

rør, bøjninger, grenrør skydemuffer, reduktionsrør

mv.) og som sammen med et bredt tilbehørsprogram

kan frembringe et komplet afløbsrørsystem.

GM-X rør galv.

Certificering

ACO PIPE® rustfrit afløbsrørsystem er designet

fremstillet og testet i henhold til alle gældende

standarder. Systemet er testet for tryk vakuum, støj,

brand og tæthed. ACO har til systemet alle vigtige og

nødvendige certifikater der dækker produktionskvalitet

og produktionskrav og som kan leveres på

forlangende.

ACO PIPE® rustfri

Holdbarhed

Brugen af moderne teknologi, høj kvalitet på materialer

og en efterfølgende overfladebehandling efter bearbejdning,

sikrer en høj beskyttelse mod omgivelsernes

miljø. Typisk vil produkternes levetid med den

rette vedligeholdelse være flere årtier.

Rottestop

Hygiejne

Glatte svejsninger og overgange samt en efterfølgende

overfladebehandling af alle ACO PIPE®

komponenter sikrer en effektiv beskyttelse mod

korrosion, og giver samtidig en nem rengøring.

Boliggulvafløb

177

ShowerDrain


24

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

ACO PIPE® materialeinformation

ACO PIPE® rustfrit afløbsrørsystem

er fremstillet i austenistisk rustfrit

stål AISI 304 eller AISI 316L. Alle

produkter er underlagt den såkaldte

bejdsningspassiveringsproces for at

genoprette den optimale korrosionsbestandighed

uden at beskadige

overfladen.

Overfladebehandling ved en elektrolytisk

polering kan leveres på bestilling.

Som følge af rustfrit ståls glatte

overflade sikrer dette et effektivt

flow for vand eller spildevand.

Alle ACO PIPE® - muffer er forsynet

med en tætningsring i EPDM som

standard og som anvendes til langt

de fleste spildevandssystemer over

og under jorden. Såfremt der er tale

om mere aggressive væsker kan

der tilbydes en stålkvalitet i AISI

316 og enten med en NBR eller

Viton® tætningsring.

Push-fit samling

Meget pålidelig til vakuum

og gravitationssystemer

ACO PIPE® dobbelt læbetætningsring

sikrer stor pålidelighed til

afløbsrørsystemet. Et unikt design

af læber og hulrum giver ACO-

PIPE® en helt tæt løsning.

Push-fit fordele

Nem at samle

Tidsbesparende

Omkostningsbesparende

Tæt løsning

Støj

Sammenligning af 2 rørsystemer

ACO PIPE ® ø110 mm

Plastrør Ø110 mm

dB

70

65

60

55

60,4

56,3

67,2

65,8 0,5 l/s konstant flow

10 liter toiletskyl

50

45

40

35

30

AP systems

Plastrør

178


Egenskaber mod brand

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

24

Modular render

ACO PIPE® afløbsrørsystem er klassificeret

og certificeret som et ikke

100

brændbart produkt (da det er fremstillet

i henhold til EN 1124 del 1 &

del 2). Denne standard klassificerer

ACO PIPE® som et klasse A1 produkt

med hensyn til egenskaber i

mod brand(højeste klassificering).

ACO PIPE® systemets egenskaber

mod brand er også certificeret af

SITAC (se certifikat 410-01).

Egenskaber mod brand for coatede

rør henvises til certifikat CSI PK-08-

Ikke brændbart

ACO PIPE

A1

75

Støbejern

20

Plastik

Box-afløbsrende

Industrigulvafløb

027)

Ikke brændbart

Ingen giftig røg i tilfælde af brand

Brandcertifikater for marinesektoren

er udstedt af DNV og ABS

Standarder og certifikater

Ingen ekstra brandsikring ved

installation

SITAC,CSI, DNV og ABS ved brandcertifikater

tilgængelig ved

anmodning

GM-X rør galv.

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørssystem

det bygningsreglement, som er gæl­

Certifikater, kvalitet og

er designet fremstillet testet og veri­

dende i det enkelte land. I Danmark

godkendelsesmyndighed

ficeret i henhold til den europæiske

standard EN 1124-1 og 1124-2:

Rør og fittings af længdesvejsede,

rustfrie stålrør, med spidsende og

muffe til afløbssystemer.

Følgende godkendelser kan hjælpe

designeren med at vælge den rigtige

type af afløbsrør til en given

anvendelse. For afløbsinstallationer

på land skal al projektering, installation,

og vedligeholdelse respektere

henvises til Norm for afløbsinstallationer

DS 432 samt til de normative

referencer angivet i denne.

Tests

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

er testet for bl.a.:

Tryk og vakuum

Støj

Brand

Tæthed

ISO 9001

ABS

DNV

Lloyd’s Register

SZÚ

Bureau Veritas

ETA Danmark

Watermark

Mod brand

SITAC

CSI

FOUND FROM WEBSITE PDF

Rottestop

ACO PIPE® rustfri

Transport og håndtering

ACO PIPE ® rør er pakket på paller

med træramme og mellemlag af

portere og lagre rør og fittings i den

originale emballage for at undgå

(som at trække rør langs jorden,

eller kaste med kasser) kan forår­

Boliggulvafløb

træ. I begge ender er rørenderne

beskadigelser. Rør skal opbevares

sage deformation eller ødelæggelse

beskyttet med pap og omviklet med

og lagres indendørs på et plant

af rørene. Kontakt med almindeligt

strækplastic. Alle fittings er pakket i

underlag for at undgå deformation.

stål eller forurening af flyverust kan

papkasser og er stablet på paller.

Håndter rør og fittings med forsig­

give korrosion på det rustfrie stål.

Det må stærkt anbefales at trans­

tighed. Enhver dårlig håndtering

179

ShowerDrain


24

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

Egenskaber

ACO PIPE ® er et ideelt afløbsrørsystem

for gråt og sort spildevand,

regnvand, og industriel spildevand.

Specielt sammen med ACO’s

gulvafløb og industrielle afløbsrender

kan der opnås en kompleks

og optimal afvandingsløsning.

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

er tilgængelig i 50 mm, 75 mm,

110 mm, 125 mm, 160 mm og

200 mm udvendig diameter, og

leveres i standardlængder fra 0,15 m

og op til 6 m for at opnå optimal

montering.

Systemopbygning med rør

og afløbsrender

180


ACO PIPE® systemoversigt

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

24

Modular render

D2

D1

Boliggulvafløb

GM-X rør galv.

Industrigulvafløb

L

T

Box-afløbsrende

D3

D

Dimensioner på muffe

og spidsende

D

[mm]

D1

[mm]

D2

[mm]

D3

[mm]

Muffelængde

L [mm]

Godstykkelse på

rør [mm]

50 51 62.0 47 42 1

ACO PIPE® rustfri

75 76 87.5 72 50 1

110 111 125.5 107 57 1

125 126 141.0 122 63 1

160 161 178.0 156 70 1.25

200 201 219.0 195 80 1.5

Rottestop

181

ShowerDrain


24

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

Systemoversigt

Lige rør med muffe Bøjninger Enkelt grenrør

Dobbelt grenrør

Dobbelt grenrør, reduceret

Enkelt grenrør, strømlinet

P-lås

182


Systemoversigt

ACO VVS

ACO PIPE ® rustfrit afløbsrørsystem

24

Modular render

Skydemuffe/stikmuffe Udluftningshætte Renserør

Boliggulvafløb

Rottestop

ACO PIPE® rustfri

GM-X rør galv.

Box-afløbsrende

Industrigulvafløb

Rottestop Prop/låseprop Låsebøjle

Tætningsringe

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | ACO PIPE ®

183

ShowerDrain


25

ACO VVS

Rottestop


ACO Rottestop

ACO VVS

Rottestop

25

Modular render

Undgå ubehagelige

overraskelser

Rotter har igennem de senere år

vist sig at være et stigende problem

ikke blot på landet, men i høj grad

også i byerne, hvor de oftest lever i

kloaksystemerne.

ACO Rottestop monteres i et lodret

ø110 mm afløbsrør. Rottestoppet

er udført i rustfrit stål og består af

to sammensvejste keglestubbe, der

på midten måler ø250 mm. I hver

lodretstående rør, vil rottestoppets

udførelse medføre, at rotterne ikke

er i stand til at passere røret, hvor

dimensionen er størst.

Rottestoppet udføres i rustfrit stål

Industrigulvafløb

Rotter kan overføre sygdomme til

ende er der påsvejst et rørstykke

AISI 304 eller AISI 316L og leveres

mennesker, ligesom de hvert år

med dimension ø110 mm. Som vist

med ACO’s velkendte dobbelt­

forårsager skader for millioner af

på billedet er det øverste rørstykke

læbede tætningsring, der sikrer et

kroner i kloaksystemerne i deres

bestræbelser på at tilegne sig føde.

Med ACO’s rottestop hindres enhver

rottepassage.

forsynet med en renselem.

Da rotter typisk bevæger sig rundt i

et afløbssystem ved at bruge benene

til at stemme imod med på

problemfrit og driftsikkert system.

ACO Rottestop er VA-godkendt,

ligesom ACO Pipe afløbsrørsystem.

Box-afløbsrende

ACO Rottestop AISI 304

med EPDM-tætningsring

Varenummer: 419268

GM-X rør galv.

VVS-nummer: 154370.110

ACO Rottestop AISI 304

med Viton-tætningsring

Varenummer: 419269

VVS-nummer: 154370.140

ACO Rottestop AISI 316L

ACO PIPE® rustfri

med EPDM-tætningsring

Varenummer: 419270

VVS-nummer: 154370.410

ACO Rottestop AISI 316L

med Viton-tætningsring

Varenummer: 419271

Rottestop

VVS-nummer: 154370.440

Boliggulvafløb

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | Rottestop

185

ShowerDrain


26

ACO VVS

Boliggulvafløb


EG 150 Boliggulvafløb til beton og flisegulve

ACO VVS

Boliggulvafløb

26

Modular render

Forkortelser til typebetegnelser:

V = Lodret udløb

H

F

T

B

= Vandret udløb

= Fleksibel klemring

= Højdejusterbar

= Klæbeflange

L = Lav model

3i = 3 sideindløb

110 = ø110 mm udløb

50 = ø50 mm udløb

75 = ø75 mm udløb

32 = ø32 mm udløb

Industrigulvafløb

Type Art. nr. Art. nr. VVS nr. VVS nr. b c Vægt

AISI 304 AISI 316Ti AISI 304 AISI 316Ti mm mm

Box-afløbsrende

Bruseniche lav model

ø32 mm vandret udløb EG150H/32L 400791 400792 153498.062 153498.032 52 - 0,6

Lav model ø110 mm

lodret udløb eg150V/110L 97230 97280 152900.146 152900.116 105 - 0,7

Forlænget

overdel 403652 403653 152939.404 152939.405 200 - 1,2

Højdejusterbar ø75 mm

lodret udløb eg150V/75T 97305 97307 152901.143 152901.113 190-220 - 1,7

Højdejusterbar ø110 mm

lodret udløb eg150V/110T 97218 97268 152901.146 152901.116 212-242 - 1,7

Lav model højdejusterbar

ø50 mm vandret udløb EG150H/50TL 402371 402373 153498.070 153498.050 105-135 - 1,7

GM-X rør galv.

ACO PIPE® rustfri

Lav model højdejusterbar

ø75 mm vandret udløb EG150H/75TL 97219 97269 152911.143 152911.113 120-150 - 1,7

Højdejusterbar ø75 mm

lodret udløb 3 sideindløb EG150V/75T-3i 97289 97291 152901.343 152901.313 276-306 65-95 2,3

Højdejusterbar ø110 mm

lodret udløb 3 sideindløb EG150V/110T-3i 97220 97270 152901.346 152901.316 212-242 83-113 2,1

Højdejusterbar ø75 mm

vandret udløb 3 sideindløb EG150H/75T-3i 97221 97271 152911.343 152911.313 213-243 83-113 2,5

a = Rist: 150 x 150 mm

b = Hovedelementes højde

c = Højde fra top til center sideindløb

d = sideindløb ø32/40 mm, 35 mm langt

a

a

d

Rottestop

Boliggulvafløb

c

c

d

b

ø75 mm

vandret udløb

b

ø110 mm

lodret udløb

187

ShowerDrain


f

f

26

ACO VVS

Boliggulvafløb

EG 150 Boliggulvafløb til beton og flisegulve for smøremembran

Forkortelser til typebetegnelser:

V = Lodret udløb

H = Vandret udløb

F = Fleksibel klemring

T = Højdejusterbar

B = Klæbeflange

L = Lav model

3i = 3 sideindløb

110 = ø110 mm udløb

50 = ø50 mm udløb

75 = ø75 mm udløb

32 = ø32 mm udløb

Type Art. nr. Art. nr. VVS nr. VVS nr. b c Vægt

AISI 304 AISI 316Ti AISI 304 AISI 316Ti mm mm

Bruseniche lav model

ø32 mm vandret udløb

klæbeflange eg150H/32TBL 400793 400794 153498.662 153498.632 62-72 - 1,3

Højdejusterbar ø75 mm

lodret udløb klæbeflange EG150V/75TB 400807 400809 152906.143 152906.113 188-247 - 2,0

Højdejusterbar ø110 mm

lodret udløb klæbeflange EG150V/110TB 97222 97272 152906.146 152906.116 213-272 - 2,2

Forlænget

overdel 403656 403657 152939.406 152939.407 200 - 1,0

Lav model højdejusterbar

ø50 mm vandret udløb

klæbeflange eg150H/50TBL 402379 402381 153498.670 153498.650 110-160 - 2,0

Lav model højdejusterbar

ø75 mm vandret udløb

klæbeflange eg150H/75TBL 97223 97273 152916.143 152916.113 120-179 - 2,1

Højdejusterbar ø75 mm

lodret udløb 3 sideindløb

klæbeflange eg150V/75TB-3i 400803 400805 152906.343 152906.313 267-306 65-124 2,8

Højdejusterbar ø110 mm

lodret udløb 3 sideindløb

klæbeflange eg150V/110TB-3i 97224 97274 152906.346 152906.316 213-272 83-113 2,5

Højdejusterbar ø75 mm

vandret udløb 3 sideindløb

klæbeflange eg150H/75TB-3i 97225 97275 152916.343 152916.313 213-272 83-113 3,0

ø250 mm

klæbeflange

ø250 mm

klæbeflange

ø250

ø250

a

a

a = Rist: 150 x 150 mm

b = Hovedelementes højde

c = Højde fra top til center sideindløb

d = Sideindløb ø32/40 mm

e = 35 mm langt sideindløb

b

c

d

b

c

f = Højde fra top til klæbeflange 8-23 mm

ø75 mm

vandret

udløb

d

ø110 mm

lodret udløb

188


EG 150 Boliggulvafløb til vinylgulvbelægning

ACO VVS

Boliggulvafløb

26

Modular render

Forkortelser til typebetegnelser:

V = Lodret udløb

H

F

T

B

= Vandret udløb

= Fleksibel klemring

= Højdejusterbar

= Klæbeflange

L = Lav model

3i = 3 sideindløb

110 = ø110 mm udløb

50 = ø50 mm udløb

75 = ø75 mm udløb

Industrigulvafløb

Type Art. nr. Art. nr. VVS nr. VVS nr. b c Vægt

AISI 304 AISI 316Ti AISI 304 AISI 316Ti mm mm

Lav model ø110 mm

lodret udløb vinylklemring EG150V/110FL 97231 97281 152920.146 152920.116 111 - 1,0

Forlænget

overdel 403654 403655 152939.408 152939.409 207 - 1,3

Højdejusterbar ø110 mm

lodret udløb vinylklemring EG150V/110FT 97226 97276 152921.146 152921.116 219-249 - 1,9

Lav model højdejusterbar

ø50 mm vandret udløb

vinylklemring eg150H/50FTL 402375 402377 152931.142 152931.112 115-135 - 1,8

Lav model højdejusterbar

ø75 mm vandret udløb

vinylklemring eg150H/75FTL 97227 97277 152931.143 152931.113 126-156 - 1,9

Højdejusterbar

ø75 mm lodret udløb

3 sideindløb vinylklemring EG150V/75FT-3i 400832 400833 152921.343 152921.313 285-320 80-115 2,5

Højdejusterbar ø110 mm

lodret udløb 3 sideindløb

vinylklemring eg150V/110FT-3i 97228 97278 152921.346 152921.316 219-249 90-120 2,3

Højdejusterbar ø75 mm

vandret udløb 3 sideindløb

vinylklemring eg150H/75FT-3i 97229 97279 152931.343 152931.313 220-250 90-120 2,7

Tilbehør til alle typer boligafløb

Indbygningsvandlås 97217 97267 152938.546 152938.516 - - 0,5

Si eg150S 97235 97285 152938.846 152938.816 - - 0,1

Rottestop

ACO PIPE® rustfri

GM-X rør galv.

Box-afløbsrende

Reduktionsstykke

ø110/75 mm symmetrisk 97237 97287 152937.408 152937.108 - - 0,4

Reduktionsstykke

ø110/75 mm symmetrisk 97236 97286 152936.408 152936.108 - - 0,4

Løs rist til gulvafløb

for beton/flisegulv 401183 401184 152939.233 152939.263 - - 0,3

Løs rist til gulvafløb

for vinylgulvbelægning 401185 401186 152939.157 152939.187 - - 0,3

Boliggulvafløb

a

a

a = Topflange: diameter ø225 mm

Bemærk:

(rist: diameter ø160 mm)

Indbygningsvandlås og si kan

b = Hovedelementes højde

c = Højde fra top til center sideindløb

d = Sideindløb ø32/40 mm

b

c

d

ø75 mm

vandret udløb

b

c

d

ø110 mm

lodret udløb

ikke monteres i brusenicheafløbet.

Reduktionsstykker er

kun for ø110 mm udløb.

189

ShowerDrain


26

ACO VVS

Boliggulvafløb

EG 150 Boliggulvafløb

ACO’s EG 150 produktprogram for

gulvafløb er konstrueret med fokus

på en enkel, sikker og økonomisk

installation af hygiejniske gulvafløb.

Produktprogrammet omfatter

løsninger til alle vådrum, som

badeværelser i boliger og hoteller,

ved svømmebassiner, gulvafløb på

toiletter samt i bryggers- og skyllerum.

Gulvafløbene fremstilles af rustfrit

stål AISI 304 eller syrefast rustfrit

stål AISI 316Ti og er derfor særdeles

korrosionsbestandige.

Designet er kompakt med højdejusterbar

og drejelig rist samt vinkeljustering.

Produktprogrammet

omfatter gulvafløb med op til tre

sideindløb eksempelvis for tilslutning

af håndvask.

EG 150 findes til alle typer

gulvbelægninger: Med eller uden

flange til smøremembran for betongulve

og gulve med flisebeklædning,

samt til gulve med vinylbelægning.

Endvidere er der udviklet et specielt

lavt gulvafløb, der fortrinsvis anvendes

i brusenicher.

Tilbehør: Indbygningsvandlås, reduktionsstykke,

ekscentrisk eller

symmetrisk.

Endvidere henvises til ACO PIPE®

rustfrit afløbsrørsystem for

yderligere tilbehør.

Produktfordele

Kompakt design, få varianter

Enkel og hurtig installation ved alle

gulvtyper

God vandafledning, 1,2 l/s med

indbygget vandlås

Mulighed for ø110/75 mm lodret

eller ø75/50 mm vandret udløb

Brusenichemodel for beton og

flisegulve med ø32 mm vandret

udløb

Sikker rund eller kvadratisk hulrist

for belastningsklasse A.

(Personbelastning)

Hygiejnisk design uden potentielle

bakterielommer

Enkelt og attraktivt design

Højdejusterbar, fuldt drejelig samt

mulighed for vinkeljustering af

risten

Faste endestop for justerbart afløb

hindrer utilsigtet adskillelse af

gulvafløbet

Op til tre sideindløb – og der

medfølger altid både ø40 mm

og ø32 mm tætninger

Gulvafløbene leveres komplet med

monteringsvejledning i æsken

VA-godkendt

Anvendelsesområder

Vaskerum/skyllerum

Badeværelser

Toiletter

Omklædningsrum

Institutioner

Swimmingpools

Hoteller

Lejligheder

Køkken/bryggers

For yderligere information, se www.aco.dk | VVS produkter | Boliggulvafløb

190


ACO VVS

27

ShowerDrain


27

ACO VVS

ShowerDrain

Forestil dig ...

Forestil dig et sted hvor du kan være

helt dig selv. Et rart og afslappende

sted, væk fra stress og larm. Stedet

for afslapning, nydelse og velvære –

et rum hvor du er i centrum. Velkommen

til det moderne badeværelse!

Design

Enkelt design er ofte et spørgsmål

om fokus på detaljen. Detaljer som

tidligere er blevet overset kan i et

gennemtænkt og moderne designet

badeværelse vise sig at have stor

effekt og betydning.

Derfor har vi ændret det traditionelle

gulvafløb. Nutidens moderne løsning

og trend er linjeafvanding – der

giver mulighed for et optimalt bad

med flot design.

ACO ShowerDrain med tilhørende

riste giver dig design og funktionalitet

samtidig.

Udtryk din personlighed med en af

de 3 forskellige designriste:

Flag

Wave

Long Hole

192


ACO VVS

ShowerDrain

27

Modular render

Funktion

Denne revolutionerende monteringsmetode

kombinerer fordelene fra

et traditionelt gulvafløb med fordelene

ved en linjeafvandingsløsning. Flot

design med sikker og enkel indbygning.

Industrigulvafløb

Box-afløbsrende

ACO ShowerDrain introducerer en

revolutionerende måde at afvande

gulvet i din bruseniche.

Udover de indlysende fordele i

design og funktion, som en linjeafvandingsløsning

giver, har ACO

ShowerDrain designmæssige fordele,

som forenkler monteringsopgaven

og dermed reducerer tid og udgifter

hertil.

GM-X rør galv.

ACO PIPE® rustfri

Rottestop

ACO ShowerDrain monteres i to step

Boliggulvafløb

Afløbsdelen monteres og

Den højdejusterbare overdel er

indstøbes som et traditionelt

ikke tykkere end en flise og mon­

gulvafløb sammen med gulvkon­

teres ganske enkelt sammen med

struktionen

flisebelægningen

193

ShowerDrain


28

ACO VVS

ShowerDrain – teknisk del


Design & funktion ...

ACO VVS

ShowerDrain – teknisk del

28

Modular render

I vores enkle design har vi fokus på

overgang mellem overdel og afløb

detaljen. I tråd med trenden har vi

gør det muligt at justere i forhold til

lavet en linieafvandingsløsning, i et

flot design til brusenichen.

ACO ShowerDrain er en revolutionerende

måde at afvande gulvet i

flisebelægningen.

Afløbsdel monteres som gulvafløb

sammen med gulvkonstruktionen

Industrigulvafløb

din bruseniche. Enkel montering,

Justérbar overdel monteres med

sikker og smart anvendelse og et

flisebelægningen

flot design! Afløbsdelen monteres

Alt i én og samme boks

som et traditionelt gulvafløb sammen

med opbygningen af gulvet.

Overdelen monteres efterfølgende

med flisebelægningen. Den justerbare

Kan monteres fritliggende eller op

langs væg

Ristene fås i 4 længder med 3

forskellige design

Box-afløbsrende

En løsning til beton- og trægulv. Monteret fritliggende eller langs væg

Godkendelser:

MK-7.21/1746

Flange

Flange

GM-X rør galv.

VA-2.42/18870

Materialeegenskaber:

1,5 mm AISI 304 rustfrit stål

Pakninger udført i EPDM

Dimensioner:

Vandret

udløb

Vandlås

Vandlås

ACO PIPE® rustfri

Udløb ø50

Kapacitet >0,4 l/s

Lodret udløb

Rottestop

Rist

Pakning

Overdel

Boliggulvafløb

Vådrumssikring udføres som ved

Underdel

Vandret udløb

Underdel

Lodret udløb

montering af traditionelt gulvafløb

samt iht. monteringsvejledning

195

ShowerDrain


28

ACO VVS

ShowerDrain – teknisk del

ShowerDrain placeret langs væg

4

1 2 3

ACO ShowerDrain placeret langs

væg

1

2

3

4

Gulvflise

Smal flange

Bred flange

Vægbeklædning

Long Hole Wave Flag

ShowerDrain – Placeret langs væg

Rist Varenr. VVS-nr. TUN-nr.

Længde

mm

Bredde

mm

Højde

mm

Long Hole 407482 155251108 1419434 795 105 134-150

Long Hole 407483 155251109 1419435 895 105 134-150

Wave 407627 155253108 1419471 795 105 134-150

Wave 407628 155253109 1419473 895 105 134-150

Flag 407630 155258108 1419480 795 105 134-150

Flag 407631 155258109 1419481 895 105 134-150

bestillingsvarer – ShowerDrain – Placeret langs væg

Rist Varenr. VVS-nr. TUN-nr. Længde mm Bredde mm Højde mm

Long Hole 409039 155251107 1419433 695 105 134-150

Long Hole 407484 155251110 1419437 995 105 134-150

Wave 409037 155253107 1419466 695 105 134-150

Wave 407629 155253110 1419474 995 105 134-150

Flag 409040 155258107 1419479 695 105 134-150

Flag 407632 155258110 1419482 995 105 134-150

196


Om ACO

ACO Nordic A/S har hovedsæde

i Ringsted og er et

selvstændigt datterselskab

i den tyske ACO Group.

Virksomheden blev grundlagt

i 1946 af Josef-Severin

Ahlmann i Rendsburg,

Tyskland. Koncernen beskæftiger

i dag ca. 4000 medarbejdere

i 42 lande.

I over 25 år har ACO været

repræsenteret i Skandinavien.

Siden etableringen af ACO i

Danmark i 1994, er virksomheden

vokset til at være en

af de førende leverandører

af afvandingsløsninger til det

Danske marked.

ACO Nordic A/S

Udg.: 12/2013

ACO Produktkatalog

Forbehold for ændringer.

Grafisk layout: 2A Vision.

ACO Nordic A/S

Thorsvej 9

DK-4100 Ringsted

info.aco-nordic@aco.com

Tel.: 57 666 500

Fax: 57 666 501

www.aco.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!