ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ... - Nemertes

nemertes.lis.upatras.gr

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ... - Nemertes

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από τη θέση που βρίσκοµαι ως υποψήφιος διδάκτορας θα ήθελα να ευχαριστήσω

θερµά

Τον κ. Γεράσιµο Λυµπεράτο, Καθηγητή του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του

Πανεπιστηµίου Πατρών, που επέβλεψε επί σχεδόν πέντε χρόνια την εργασία µου και

του οποίου οι συµβουλές και η καθοδήγηση υπήρξαν πολύτιµες και καθοριστικές για

την ολοκλήρωση της.

Την κ. Κατερίνα Σταµατελάτου, διδάκτορα του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του

Πανεπιστηµίου Πατρών, για την αµέριστη συµπαράσταση και την ενεργό βοήθεια της

σε όλη την διάρκεια της εργασίας µου.

Τον κ. Μιχάλη Κορνάρο, Λέκτορα του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του

Πανεπιστηµίου Πατρών, για τις συµβουλές και υποδείξεις του στα θέµατα της

εργασίας µου.

Τους φίλους µου Σπύρο ∆οκιανάκη υποψήφιο διδάκτορα και ∆ρίλλια Παναγιώτα

διδάκτορα του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, για την

πολύτιµη και έµπρακτη στήριξη τους τις ατέλειωτες ώρες πειραµάτων στο

εργαστήριο, και την ηθική τους συµπαράσταση όλο αυτό τον καιρό.

Την κ. Αδαµαντία Καµπιώτη, διδάκτορα του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου

Κρήτης, τον κ. Ιωάννη Σκιαδά διδάκτορα του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του

Πανεπιστηµίου Πατρών, την κ. Χαρίκλεια Γαβαλά διδάκτορα του Τµήµατος

Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών για τις συµβουλές τους στα θέµατα

της εργασίας µου.

Και όλα τα παιδιά του εργαστηρίου για την άψογη συνεργασία µας και

αλληλοστήριξη αυτά τα χρόνια.

Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους Καθηγητές κ. Σ. Παύλου, Ε.

Στεφάνου, Κ. Χρυσικόπουλο, στον Αναπληρωτή Καθηγητή Στ. Τσώνη και στον Επικ.

Καθηγητή ∆. Βαγενά για την συµµετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου Στέλιο και Αργυρώ και την αδερφή

µου Κατερίνα για την ηθική συµπαράσταση και υποστήριξη που µου προσφέραν όλα

τα χρόνια που διήρκησε αυτή η εργασία.

2

More magazines by this user
Similar magazines