Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

KRATTEN

Marts 2004 NR. 1 ÅRGANG 37

BADMINTON

FODBOLD

GYMNASTIK

TENNIS

VOLLEYBALL

LKBs fodboldtrænere

lader op til sæsonen

LÆS INDE I BLADET :

· Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup

· Forårsfornemmelser i afdelingerne

· Badmintonungdom vinder medaljer

· Rope skipping på internationalt niveau

· Årets LKB’er

· Gistrup-dag igen

· KRØNIKEN: Lundby Krat Boldklub dengang


SIDE 3

KRATTEN tager hermed hul på en ny årgang i et år, som kan blive mere spændende end de fleste andre

i klubbens historie. Årets store projekt er byggeprojektet, som nu ser ud til at blive en realitet, men hvor

der til det sidste er spænding om, hvorvidt der bliver tale om en mere skrabet annekshal til Gistruphallen,

med de kvadratmeter halgulv, som LKB og Nøvling har brug for, eller om det lykkes helt eller delvis at

realisere det kultur- og bevægelseshus, som der i 1998 var arkitektkonkurrence om. Det vil også løse kvadratmeterproblemet,

men samtidig vil også bredere dele af Gistrup end de direkte idrætsinteresserede

kunne få glæde af det. Hovedformand Kjeld Mølbæk ridser på sin formandsside situationen op, og måske

er sagen nærmere sin afklaring, når dette nummer af KRATTEN læses. Spændende bliver det under alle

omstændigheder.

Spændende og udfordrende bliver det bestemt også, at LKB-cup’en i år har fået lokal konkurrence i form

af en cup i Aalborg Frejas regi i præcis samme periode som LKB-cup’en. Hvordan LKB tager denne udfordring

op, vender vi tilbage til i næste nummer af KRATTEN.

Siden vi udkom sidst, har årsmøderne i afdelingerne i januar og generalforsamlingen i februar vidnet om

en forening præget af stabilitet og vækst. Disse måske lidt kedelige, men for organisationen helt nødvendige

møder har været udførligt refereret i dags- og ugepressen, og KRATTEN har ikke noget at føje hertil,

bortset fra at vi bringer gymnastikformandens referat af denne afdelings forsøg med en mere utraditionel

form for afdelingsmøde og et portræt af Finn Hassing fra fodboldafdelingen, der på generalforsamlingen

af KRATTEN og hovedbestyrelsen i fællesskab blev kåret som "årets LKB’er".

Vinterperioden har også været brugt til inspiration og dygtiggørelse hos vores trænerstab. LKBs fodboldlilleputafdeling

har været vært for et DBU-trænerkursus, og en af afdelingens trænere fortæller om dette

vellykkede og inspirerende arrangement. Der berettes også om gymnastikaktiviteter i den kommende tid,

om petanques sæsonplaner, om fine resultater i badminton og i den gymnastikdisciplin, der hedder rope

skipping, hvor nogle af LKBs instruktører har gjort sig gældende på internationalt niveau.

Endelig har KRATTEN, inspireret af den populære fjernsynsserie "KRØNIKEN", været i LKBs gamle annaler

for at finde ud af, hvordan det egentlig var med klubben dengang i 50’erne, da klubben endnu hed

Lundby Krat Boldklub og man byggede klubhus for første gang.

Peder Kaj Pedersen

Redaktør af KRATTEN

3


TA’R DU KØREKORT

HOS JES,

STØTTER DU LKB

Østerbro 37b · 9000 Aalborg · 96 30 28 00 · mobil 20 88 69 00

Gistrup Autolakering

& Karosseri-Værksted

Alt i autolakering

og autoreparation

Tlf./Fax 98 31 41 71

Hadsundvej 323

9260 Gistrup

KØRESKOLE

Jes Andreasen

Zentavej 13 · 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 47 25

- direkte vej til kørekort

Pokaler - Indgravering - Medaljer

ERENFRED PEDERSEN A/S

IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

AALBORG:

Rebslagervej 7

DK-9000 Aalborg

Telefon 98 13 77 22

Telefax 98 16 56 11

KØBENHAVN:

Spangåvej 15, DK-

2630 Tåstrup

Telefon 43 71 01 66

Telefax 43 71 06 11

KOLDING:

Albuen 26

DK-6000 Kolding

Telefon 76 33 60 60

Telefax 76 33 60 69

E-mail: info@ep.dk · www.ep.dk

Egon Kjeldsen

tagdækning a/s

Sagavej 5 · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 44 22

Digevangen 18. 9260 Gistrup

Ring for uforpligtende tilbud

22164044/ 96364934

allansvinduespolering@post.opasia.dk


FORMANDENS SIDE

SKRABET ANNEKSHAL ELLER

IDRÆTSCENTER MED NYE MULIGHEDER

Af Kjeld Mølbæk

Det er trods de vanskelige tider svært at bevare pessimismen

i LKB Gistrup. Som det fremgik af generalforsamlingen

for nylig, har vi med 1489 registrerede medlemmer pr. 1.

januar i år aldrig været flere i klubben, og da det økonomiske

resultat af året 2003 blev et overskud på godt 311.000

kr., har vi et glimrende fundament at køre videre på. Dertil

kommer, at en hårdt tiltrængt udvidelse af vores fysiske

rammer venter lige om hjørnet, så alt i alt tegner fremtiden

meget lys.

I øjeblikket er det faktisk os selv, der trækker opførelsen af

den nye hal lidt i langdrag. Bag den kommunale bevilling på

fire millioner kroner lå planer om at opføre en meget skrabet

annekshal, men da det nu efter tretten års ventetid

endelig er lykkedes at få penge til byen, har såvel en enig

bestyrelse som et enigt byggeudvalg besluttet at få så meget

som overhovedet muligt udført af det arkitektprojekt, der i

foråret 1998 vandt den udskrevne konkurrence om et

Kultur- og bevægelseshus i Gistrup.

For LKB gælder det om at få et moderne idrætscenter med

et indbydende indgangsparti for første gang nogensinde og

at få integreret de to haller og cafeteriet på en sådan måde,

at sidstnævnte på en naturlig måde bliver midtpunktet i det

nye kompleks. Herudover skulle der også gerne blive nok

omklædnings- og depotrum samt mødelokaler. Sidst men

ikke mindst kan der også blive plads til en række ikke

sportslige aktiviteter, og de øvrige foreninger i byen skal

naturligvis inviteres med indenfor.

I underetagen er det således tanken at indrette en stor aktivitetssal,

og den vil sandsynligvis kunne bruges af både

sportsdansere og square-dansere og mange flere. Da vi

hverken har forsamlingshus eller kro, mangler der i høj grad

også mødelokaler i Gistrup, og allerede nu bruges klubhuset

til generalforsamlinger i flere andre foreninger. Da der nu

efter de seneste krav fra brandmyndighederne kun må være

50 personer i det gamle foreningshus, er det i høj grad blevet

aktuelt med større mødelokaler.

under forudsætning af at kommunen støttede tilsvarende,

dengang med kun to millioner. Det skete desværre ikke, men

da projektet i princippet er det samme, håber og tror vi på

at have en god sag. I værste fald kan det blive nødvendigt for

LKB selv at rejse nogle penge yderligere, men i relation til

det tidligere projekt bør det vel også være muligt – hvis viljen

ellers er tilstede (det tvivler jeg desværre på).

Når disse linier læses, er sæsonskiftet mellem idrætterne

indendørs og udendørs godt i gang. Den altid aktive gymnastikafdeling

har endnu engang overgået sig selv, og de

mange talenter i badminton har på ny kastet et flot lys over

LKB-Gistrup. Selvom det bedste damehold i volleyball måtte

rykke ned fra landets næstbedste række, er Gistrup alligevel

blevet kendt over det meste af landet med divisionshold hos

såvel damer som herrer. For første gang i mange år er der

udsigt til fremgang i fodbold, også rent resultatmæssigt, for

et meget forstærket LKB-hold går efter en direkte oprykning

til serie 1. De aktive medlemmer i petanque har knoklet

nu i over et år for at få nogle indbydende faciliteter, og

de skulle være færdige når dette forårsblad er på gaden.

Endelig er der også fremgang i tennisafdelingen, og med nye

folk i bestyrelsen må der forventes nye initiativer også herfra.Alt

i alt er der for alvor grøde i en af Nordjyllands absolut

største idrætsforeninger, og engang inden sommerferien

starter så opførelsen af minimum en hal mere i Gistrup. Det

er derfor en særdeles tilfreds hovedformand, der kan ønske

held og lykke med den kommende sæson. Skulle der være

nogle, som har fået lyst til at være med hvor der sker noget

hver eneste dag og aften, har vi naturligvis plads til flere

medlemmer så mød bare op og tag del i fællesskabet. LKB

vil meget gerne blive et værested for hele byen – også med

andet end idræt.

Som følge af, at de seks millioner, der i alt ville være til rådighed,

ikke rækker til formålet, på grund af en uforståelig

moms på LKB’s og Nøvlings andel af byggeudgifterne, og på

grund af udgifterne til projektering og licitation, fik LKB lov

til på det nye grundlag igen at søge Lokale- og

Anlægsfonden. Her har LKB tidligere fået tilsagn om støtte

5


Din lokale Mercedes • VW • Audi expert

J. BLOCH AUTO

Sagavej 54 . 9260 Gistrup

98 31 47 79

www.jba.dk

Sagavej 10 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 36 66

Åben konsultation mandag-fredag kl. 8-9 samt 15-17.

Mandag tillige kl. 17-19.

Butikken er åben mandag-fredag kl. 8-17

Lørdag fodersalg kl. 8-11.

Ring til os og aftal tid for:

operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v.

på hunde, katte, gnavere, fugle eller krybdyr.

Salg af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund og kat.

GISTRUP SUPERMARKED

Telefon 98 31 40 33

Hårde hvidevare

og el-artikler


BADMINTON

FLOTTE U 13 RESULTATER

VED LANDSMESTERSKABER I VEJER

I Weekenden d. 28. og 29. februar drog 5 forventningsfulde

badmintonspillere af sted til Landsmesterskaberne i Vejen –

hvilket de havde kvalificeret sig til ved Amtsmesterskaberne

i december.

Vi måtte tidligt op og med bussen allerede kl. 7.30, men alligevel

var humøret højt lige fra morgenstunden.Vi ankom til

Fredericia ca. kl. 10, hvorefter vi blev indkvarteret på

Fredericia Gymnasium. Umiddelbart derefter gik vi hen til

Fredericia Idrætscenter, hvor selve stævnet skulle spilles.Vi

var 1 U13M spiller – Signe G. Jensen, 2 U13A spillere –

Nikoline Østertoft og Nicolaj Fjeldgaard, 2 U13B spillere –

Line J. Jensen og Louise K.Andersen, samt 2 voksne - Irene

(mor til Line) og Bruno (far til Nicolaj), som nu skulle se

hvor langt kræfterne og talentet rakte, når vi skulle møde de

bedste spillere fra alle DGI-amtskredse i Danmark.

Tak for god ro og orden til spillerne – det var en fornøjelse

at være leder på den tur.

LKB- Gistrup Badminton ønsker TILLYKKE TIL VINDERNE!

På "Holdets" vegne

Bruno og Irene (fotograf).

Det var med sommerfugle i maven og sved på panden, de

første kampe blev spillet, men det gik jo meget godt, og lidt

efter lidt fortog nerverne sig. Det blev til mange velspillede

kampe, og flere af vores spillere blev puljevindere. De helt

store resultater blev det også til, idet Nicolaj vandt sølv i

Herresingle A-rækken, og Line og Louise vandt sølv i

Damedouble B-rækken. Superflotte resultater, når man tænker

på, at de mødte de bedste i Danmark.

Meget af tiden gik med Badminton, men der blev også tid til

at snakke og hygge og for pigerne en tur i Badeland (Nicolaj

blev snydt, da han skulle spille hele aftenen). Der blev knyttet

nye venskaber på tværs af klubberne og amtsgrænserne,

så alt i alt var det en god og spændende tur.Vi vendte trætte,

men glade, hjem igen søndag ca. kl. 19.30.

LKB’s deltagere ved Landsmesterskaberne i Vejen

AALBORGMESTERSKABERNE TIL GISTRUP

Badmintonafdelingen beretter om fremgang,

lyse udsigter og flotte resultater

Badmintonsæsonen er ved at gå på hæld, og det ser ud til, at

sæsonen til fulde lever op til forrige sæson med hensyn til

både sportslig succes og generel fremgang over hele linien.

Medlemsmæssigt er der lille fremgang, en fremgang der

kunne have været meget større, såfremt vi ikke havde vores

venteliste. Det ser heldigvis ud til at ventelisten kan afskaffes

i løbet af næste sæson, da den længe ventede ekstra hal

i Gistrup formentlig vil stå klar ved næste årsskifte. Den nye

hal vil for Badmintonafdelingen betyde:

· at vores venteliste i ungdom kan blive afskaffet

· at vi kan trække alle vore aktiviteter i Gigantium hjem til

Gistrup

· at vi kan tilbyde talenttræning i Gistrup

· at vi bliver i stand til at afvikle f.eks.Aalborgmesterskaber,

kredsmesterskaber eller lign. i Gistrup

forsætter...

7


· at vi bliver i stand til at afvikle udsatte kampe i Gistruphallen

i stedet for hele tiden at være henvist til at spille

disse kampe på udebane pga manglende halkapacitet

· at vi bliver i stand til at lave flere afdelingsarrangementer

· at vi kan tilbyde flere motionstimer også i dagtimerne.

Så det er med stor spænding vi ser frem til at hallen står

færdig, og vi har allerede lagt ansøgning ind til Aalborg

Badminton Ring om at få tildelt Aalborgmesterskaberne i

2005.

Den sportslige succes kan aflæses i stillingsoversigten for

badminton. For ungdom ser situationen særdeles lys ud, idet

4 hold p.t. er på 1.pladsen i puljen, og kigger man i glaskuglen,

skulle det være særdeles realistisk, at alle 4 hold bliver

puljevindere. For vores to bedste U13 hold er føringen i puljerne

så stor, at de ikke kan indhentes, og vi kan se frem til

en særdeles spændene kamp mellem disse to hold ved

kredsmesterskabet den 21. marts. Igen i år har der været

mange individuelle oprykninger som vil blive behørigt fejret

og præmieret ved vores afslutningsarrangement, formentlig

den 1-2 maj. Ved de i weekenden 28-29/2 afholdte

Landsmesterskaber lykkedes det (som omtalt ovenfor) for

vores succesrige U13 årgang at sætte Gistrup på landkortet,

idet Nicolaj Fjeldgaard rejste hjem med sølvmedalje i U13A

rækkens herresingle blandt ikke mindre end 93 deltagere, og

Line Juul Jensen & Louise Andersen fik ligeledes sølv i

damedouble i 13B rækken blandt 41 deltagende par. Denne

præstation er ikke noget, der er enhver beskåret, idet LM i

badminton rangerer på linie med et dansk mesterskab, så et

stort tillykke til spillerne. Det skal anføres, at det ikke kun

er dem der er nævnt her, der gjorde en stor indsats. Alle

vore deltagere i både U11 og U13 repræsenterede LKB

bedste vis, og der var adskillige puljevindere i de enkelte

rækker.

Allerede nu kan vi røbe at den populære sommerlejr i

Øster Hurup bliver gentaget. Datoen ligger nu fast og lejren

gennemføres fra den 28. juli til den 1. august.

Organisatorisk er der sket en lille ændring i sammensætningen

af afdelingsudvalget, idet Per Krogh Mortensen efter

mange års lederarbejde i badmintonafdelingen har valgt at

stoppe. En stor tak til Per for det store arbejde igennem alle

årene - og velkommen til Max Nørgaard, der indtræder som

næstformand i afdelingen.

Carsten Gregersen

badmintonformand

VOLLEYBALL

LANDSMESTERSKABER FOR UNGDOM

Fredag aften den 5. marts rullede en større dobbeltdækkerbus

ind foran hallen i Gistrup. I bussen sad allerede hold fra

blandt andet Løkken og Hørby, og i Gistrup blev endnu to

ungdomshold samlet op. Destinationen for holdene var

Fuglsøcenteret nær Ebeltoft, hvor landsmesterskaberne i

volleyball for ungdom blev afholdt.

I år var der i alt 210 ungdomsspillere tilmeldt, fordelt over

25 hold, som igen var fordelt over 4 forskellige niveauer. De

to hold fra Gistrup bestod af et dameynglingehold og et

mixhold, beståede af drenge- og pigespillere. Afviklingen af

de mange kampe startede fredag aften, hvor også de to

Gistruphold kom i aktion.

Der blev hele weekenden igennem spillet nogle meget lige

og spændende kampe. Mixholdet klarede sig rigtig godt i

deres pulje, og selvom de spillede nogle meget tætte kampe,

endte det i de fleste tilfælde med at de fandt roen og topspillet

frem til at vinde sættene i de afgørende situationer.

Dameynglingeholdet havde det lidt sværere i deres pulje, da

puljen også bestod af mixhold og drengehold, men de fik alligevel

spillet nogle rigtig gode kampe, og i de kampe, hvor de

spillede mod ligestillede hold, fandt de også storformen frem

og spillede rigtig godt volleyball.

Selvom meget af weekenden gik med at spille volleyball, var

der dog også tid til at socialisere holdene imellem. Udover

at sidde på sidelinien og heppe på de andre hold, fik holdene

også tid til at se hinanden, når der ikke blev spillet volley,

bl.a. lørdag aften var afsat til andre aktiviteter. Der var der

arrangeret diskotek, og de som ikke fik aftenen til at gå på

dansegulvet, havde også en hyggelig aften med at snakke med

de andre hold.

Efter alle kampe var afviklet og alle point var lagt sammen,

kunne resultatet opgøres. Mixholdet havde som sagt klaret

sig fint, men havde desværre tabt en meget tæt kamp mod

puljens etter og endte derfor efter en meget flot indsats på

en andenplads i puljen. Dameynglingeholdet klarede sig knap

så godt men endte på en rigtig flot 8. plads i puljen, men det

gælder jo heller ikke om at vinde, det gælder om at være

med og have det sjovt.

Thorbjørn Jørgensen

8


FODBOLD

FODBOLDENS FORÅRSFORVENTNINGER

Når det gælder forventningerne til en ny sæson i fodboldafdelingen,

har jeg aldrig hørt det tydeligere udtalt end på et

spillermøde i seniorafdelingen i begyndelsen af januar. Her

var ingen tvivl om målet for 1. holdet - det skulle være

oprykning til serie 1 i år. Et andet mål var, at der helst ikke

måtte være mere end 1 til 2 rækker mellem 1. og 2. holdet,

og det vil efter de nuværende indplaceringer i serie 2 og 4

betyde at der også gerne måtte komme en oprykning for 2.

holdet til serie 3. Det er store forventninger, men da vi har

fået en fin tilgang udefra samt en flok nyoprykkede ynglinge

er forventningerne ikke helt urealistiske.Vi håber det bedste,

for som alle siger, en klub af vores størrelse bør have et

hold i serie 1 eller i Jyllandsserien.Vi har tilmeldt yderligere

2 seniorhold, nemlig i serie 5, og med den tilgang vi har fået

håber vi også at kunne stille med et serie 6 hold. Der ser

også ud til at være en fornuftig basis for, at vi igen kan få et

dameseniorhold, men vi tør ikke rigtig at tro på det endnu,

men fristen for tilmeldingen nærmer sig.

Trænerne til seniorholdene er på plads, og Jesper Hjorth og

Flemming Vognsen skal igen i år træne 1. holdet. Der er ny

træner til 2. holdet, da Kenneth Westergaard stopper, og

hans plads overtages af John Bengtson. Jan Jensen skal træne

3. og 4. holdet.

I ungdomsrækkerne har vi ikke så mange A hold med, som

vi plejer. Vi har tilmeldt ynglinge og lilleputter i A rækken,

medens juniorer og drenge er tilmeldt i B rækken.Vi plejer

at kunne mønstre et A hold i juniorrækken, men de små

årgange har indhentet os, og så hjælper det desværre ikke

endnu, at vi har masser af spillere i de yngste årgange. Det

samme fænomen gør sig gældende hos pigerne, hvor vi også

ser en stor tilgang i de yngste rækker, og hvor det så tynder

ud i rækkerne opefter.Vi har dog igen fået piger nok til at vi

kan stille med et juniorhold i år.

Endnu er der enkelte huller i trænerrækkerne i ungdomsafdelingen,

men det skulle gerne være på plads inden turneringen

starter. Det er atter Claus Kristensen der skal træne

ynglingeholdet, og da det er ynglingeholdet, der skal danne

grundstammen på U21 holdet, så er det også Claus, der står

for dette hold.Til juniorholdet har vi fået Jan Andersen som

træner, og han skulle gerne få sat skik på det hold, så de er

tilbage i A rækken næste år.

Da mange hold har været på græs siden nytår, så formen er

allerede ved at indfinde sig. Det lover godt, og jeg ønsker alle

en god sæson 2004.

Jørn Broe

fodboldformand

INSPIRERENDE TRÆNERKURSUS I GISTRUP

LKB's fodboldtrænere har de sidste år vist stor interesse for

DBU’s B1 kursus for børne- og ungdomstrænere, på grund

af det fodboldfaglige løft, som uddannelsen qua sit høje

niveau kan give som inspiration til hverdagen i fodboldklubben.

Mange har dog afholdt sig fra at deltage, da kurset sjældent

afholdes i Aalborgområdet og derfor vil indebære, at

man skal forlade familie og hjemlige omgivelser i sammenlagt

fem hele dage.

For at imødekomme denne problemstilling og alligevel sikre

trænerne de bedste uddannelsesmuligheder har klubbens lilleputafdeling

taget initiativ til at arrangere kurset i Gistrup.

Det var to af DBU's kompetente instruktører, Preben

Lundbye og Tonny Hermansen, der gennem to weekends i

februar uddannede 24 forventningsfulde kursister fra LKB

samt en række andre nordjyske fodboldklubber gennem et

krævende 40 timers forløb. forsætter... Preben Lundbye Tonny Hermansen

9


Nordjysk Blæser - Service

Anpartsselskab

Sagavej 58C · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 46 55

SÅ HATTEN PASSER...

Vores klub har lige

fået støtte fra SIFA’s

”BINGO-KASSE”!

Støt jer selv -

Spil med søndag

eftermiddag på

TVDanmark Aalborg

HADSUNDVEJ 20 · 9000 AALBORG · TLF. 9812 2357 · TELEFAX 9812 4518

Tandlæge Niels Bo Hansen

Telefon 9832 3233

Nøvlingvej 23 a

v/JØRGEN RØRBÆK

Hadsundvej 327 · 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 43 90 · Privat 98 31 44 40

Værkstedet klarer

alle opgaver indenfor:

· AUTOREPARATION

· AUTOOPRETNING

· AUTOSERVICE

OG MEGET MERE

Kontakt os uforbindende!

Nøvlingvej 23 - 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 40 43


Uddannelsens instruktører har baggrund i det bedste, som

DBU kan mønstre i forhold til børne- og ungdomstræningen.

Preben Lundbye er leder af Silkeborg IF's

Fodboldcollege, og udover egen fodboldkarriere har han

erfaring som assistenttræner for Bo Johansson under dennes

år som cheftræner i Silkeborg, der bl.a. resulterede i et

dansk mesterskab. Den anden instruktør Tonny Hermansen

er fra Nr. Åby på Fyn og har udover sin egen fodboldkarriere

ansvaret for talentudviklingen i forhold til landsholdene

på U14 og U16 niveau, og er bagmand til en del nyt materiale

omkring den tekniske træning og koordination som

metode til at genopdage "rytmen" i det danske fodboldspil....

Kurset bestod af en vekselvirkning mellem korte teoretiske

oplæg og timelange praktiske øvelser på fodboldbanen, så

det var en flok trætte fodboldtrænerelever fra det nordjyske,

der efter de 2 weekends kunne pakke fodboldstøvlerne

og de mange taktiske og tekniske oplæg i bagagen

Hovedbudskabet i kurset til de nye børne- og ungdomstrænere

var at genopdage legen og det tekniske spil blandt

børn og unge, for på den baggrund at skærpe motivationen

til det legende spil, der i 80erne og 90erne gav danske spillere

tilnavnet "Nordens brasilianere!!!"

Metoder til at opnå dette var en lang række spændende

træningsøvelser og programmer, hentet fra store klubber

som Real Madrid, Arsenal, og Schalke 04 og tilpasset til det

niveau man kan forvente af børn og unge på de forskellige

udviklingstrin...Alle øvelser er inspireret af den tænkning, at

der skal en fodbold med til det hele og mens man skal lære

(gennem legen!) skal det være levende og sjovt...

Så alle Gistrups børn og unge kan glæde sig til at få nogle

inspirerede trænere tilbage på banerne til den nye og forhåbentlige

fremgangsrige sæson for LKB.

Brian Larsen

Kursusdeltager og lilleputtræner i LKB

FAKTABOKS

DBUs B1 trænerkursus er grundniveauet i DBUs

nye træneruddannelse. Kurset har afløst de fem

Basiskurser, som tidligere var grundlaget i DBUs

uddannelse. Det omfatter 40 timer, og det udbydes

både opdelt og som samlet internatkursus.

Næste niveau er DBUs B2 trænerkursus, der

erstatter de gamle ungdoms- og seniortrænerkurser.

Det omfatter 80 timer og udbydes som internatkurser

med en introweekend, et midtvejsforløb

over en uge og en afsluttende weekend. Kurserne

har høj kvalitet, de er ganske dyre, men der findes

tilskudsmuligheder. Nærmere oplysninger om

uddannelsen på www.dbu.dk.

Forventningsfulde kursister fra LKB og andre klubber.

11


Vi har lidt mere

at byde på!

Anker Nørgaard

Tofthøjvej 2, Storvorde. Tlf. 98 31 76 33

Vejgaard Torv 5, Aalborg. Tlf. 98 16 77 22

Dansk Køle- og Vaskeservice

Skolestien 7 · 9270 Klarup

Telefon 98 31 90 28

DANSK

TOTAL-

SERVICE

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup

Telefon 98 32 33 00

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - torsdag . . . kl. 9.00-17.30

Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 8.00-12.00

Deres lokale servicecenter!

Reparation af alle typer hvidevarer

Døgnservice

for erhverv og

private!

Dygtige og

veluddannede

fagfolk arbejder

effektivt for at

løse enhver

opgave.

Prøv selv...

blikkenslager

VVS

Klarup Varmeteknik

Aut. VVS-installatør & kloakmester

Lodsholmvej 49

Klarup/Aalborg 98 31 70 22


GYMNASTIK

ÅRSMØDE PÅ EN NY MÅDE

Vi har i gymnastikudvalget diskuteret, hvordan vi kan få flere

folk til vores afdelingsmøde, og vi blev enige om, at vi skulle

prøve at lave en formiddag, hvor vi satte aktiviteter for

børn og voksne i fokus i stedet for selve mødet.

Det blev til søndag den 15. februar, hvor ca. 40 mennesker i

alt mødtes kl. 10 til fælles opvarmning. Herefter var der lavet

en redskabsbane til børnene, med en air-måtte, som vi havde

lejet af Gudumholm, og den vakte vild jubel. Imens børnene

tumlede på redskaberne blev de voksne guided rundt i forskellig

gymnastik genrer af vores egne voksen instruktør.

Der var "sved på panden", step og aero-gym.

Efter en times motion gik alle i klubhuset, hvor gymnastikafdelingen

gav sodavand til alle. Derefter gik børnene i hallen

og tog forskud på fastelavn med at slå katten af tønden.

De voksne blev i klubhuset til afdelingsmødet. Først var der

formandens beretning, derefter budgettet, og der var ikke

indkommet forslag, så det punkt kom vi hurtigt om. Derefter

var der valg til udvalget, og da alle i udvalget ønskede at

fortsætte, var det også hurtigt overstået.Vi fik dog valgt en

ny 1. suppleant, der gerne vil gøre et stykke arbejde i gymnastikafdelingen,

så et rigtig stort velkommen til Anette

Sørensen.

Til sidst blev der under evt. spurgt ind til halbyggeriet.

Afdelingsmøde tog ca. 45 min. Og alle var enige om, at "det

var ikke så slemt" og endda helt rart at høre, hvad der sker

i gymnastikafdelingen.

Kl. 12.00 var det så tid til at vores power walking havde

opstartsdag. Dem der gerne ville med, tog udetøjet på og

"gik" en tur i skoven en time, mens de børn der havde lyst,

legede videre på redskabsbanen.

Det var en rigtig god formiddag, og det er helt sikkert noget

vi godt kunne finde på at gøre igen.

Lene Bengtson

Gymnstikformand

EN SJOV GYMNASTIKDAG

MED MASSER AF REDSKABER

DGI har købt en masse redskaber og deriblandt en airmåtte,

som de har puttet i en lastbil. Den lejer de så ud, og

samtidig kan vi også leje amtsholds-gymnaster der tager

med redskaberne ud til forskellige foreninger. Det arrangement

havde vi købt i samarbejde med RKG.Arrangementet

forgik i Gistruphallen lørdag den 7. februar.

Fra kl. 13 til 13.15 var det børn i alderen 3-6 år, der først

lave forskellig leg og derefter kravlede rundt på en kæmpestor

redskabsbane. Det var dejlig glade, svedte og trætte

børn, der tog hjem herefter. Fra kl. 13.15 til 15.00 var det så

børn i alderen 7-12 år, der først var i redskabskrig, derefter

var det en jay-kid serie, der blev øvet lidt af, og til slut var

der 4 springbaner, der blev prøvet.

Det var en sjov dag, og der deltog i alt ca. 130 børn i de to

forskellige aldersgrupper, så det var et arrangement vi kan

være rigtig godt tilfredse med.

13


FORÅRETS GYMNASTIKTILBUD I LKB

Bliv forårsfrisk med masser af motion i LKB

Gymnastik. Se alle mulighederne her:

Aero-Gym

Start: Mandag den 22. marts kl. 19-20

Pris: 250,- (12 gange)

Træningsformen bevæger sig meget tæt op af det bevægelsesmønster,

man har i dagligdagen, bl.a. at samle en genstand

op fra gulvet og at hente noget fra øverste hylde. Øvelserne

er bygget meget enkelt op og er helt uden risiko for skader.

Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 96365055

Når du kommer på dette hold vil du både smile og svede på

samme tid... Alle dine muskler bliver rørt – også lattermusklerne.

Vi arbejder primært med aerobic og kombinerer træningen

med vægte, effekt, elastikker, måtter og afspænding, og

musikken er helt i top.

Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 96365055

Step

Start: Mandag den 22. marts kl. 20-21

Pris: 250,- (12 gange)

Fedtforbrænding, fantasi, fed musik og fikse øvelser kendetegner

disse timer med step. Mærk hvordan sveden springer

og tiden flyver af sted. Vær forberedt på anderledes og

udfordrende koreografi. Du behøver ikke at være øvet stepper.Timen

er for alle, både begyndere og øvede.

Vi slutter lektionerne med en omgang styrkeøvelser for

mave-baller-lår.

Instruktør: Ulla Kjærsgaard, tlf. 96365055

Power Walking

Start: Vi er startet – men det er aldrig for sent at komme

i gang!

Vi Power Walker følgende ugedage:

- Onsdage kl. 17

- Fredage kl. 17

- Søndage kl. 10

Følg i øvrigt med på gymnastiksiderne på LKB´s hjemmeside

www.lkb.dk

Pris: 250,- (vi slutter den 15/6)

Power Walking er en betegnelse for en rask gåtur, og er

akkurat lige så konditionsgivende som løb. Power Walking er

desuden mere skånsom for leddene i kroppen.

Med en rask gå-tur i Lundby Krat er det muligt at opnå en

langt større fedtforbrænding end med andre motionsformer,

idet muligheden for at have høj puls i et længerevarende

tidsrum er til stede. Power Walking kan dyrkes hvor som

helst og kræver ikke specielt udstyr - og så har vi de absolutte

perfekte forhold i Lundby Krat!

Vi mødes ved hallen.

Instruktører: Rene Wiebenson og Ulla Kjærsgaard

Therarobics

Start: Onsdag 24. marts kl. 18-19

(obs: Flyttet fra tirsdag til onsdag!)

Pris: 350,- (10 gange)

Mangler du supplement til din foretrukne sport Så er

Therarobics lige noget for dig. Med Therarobics bliver musklerne

opbygget indefra og giver stabilitet og styrke omkring

muskelkorsettet, der omslutter rygsøjlen.

På bare én time tilgodeses de vigtigste faktorer i fitness

træning: Udholdenhed, styrke, fleksibilitet, balance og koordination.

Bundet op med elastikker til ankler og håndled

bevæger du dig langsomt til inspirerende og taktfast musik

samtidig med sveden pibler fra panden. Stærk ryg og flad

mave er blot nogle af gevinsterne.

14


GISTRUP-PIGER DYRKER ROPE SKIPPING

PÅ INTERNATIONALT NIVEAU

Ved de jyske mesterskaber i Rope Skipping d. 25. januar i

Ryomgaard gjorde Gistruppigerne Helene Træholt Jensen,

Amanda Slettebo og Camilla Christensen sig flot gældende.

Helene blev guldvinder i den individuelle række, Master

Single, og var sammen med Amanda og Camilla på det vindende

hold i Mesterrække Junior.

Pigerne starter for Gug Gymnastikforening, der er langt

fremme inden for Rope Skipping, men de er kendte som

instruktører i LKB Gistrups gymnastikafdeling, hvor de gør

et stort arbejde for at få de yngre piger til at dyrke denne

disciplin, der mere end sjipning i gammeldags forstand er en

moderne form for gymnastik. Den kræver både kondition,

styrke, smidighed, koordination, rytme, præcision og selvfølgelig

en bred vifte af spring.

Pigerne deltager i april i de danske mesterskaber, og Gugholdet

med de tre Gistrup-piger er totalt dominerende

indenfor Rope Skipping i Danmark og er både regerende

jyske og danske mestre i adskillige rækker. Sidste år deltog

de i EM, hvor de opnåede en flot 5. plads.

Holdet var i efterårsferien 2003 på et inviteret ophold på

den amerikanske base i Ramstein i Tyskland. Her var formålet

at give en række opvisninger og workshops som appetitvækker

for børn og unge med tilknytning til basen. Mere end

5000 børn og forældre overværede holdets præstationer

med stor begejstring. Som en udløber af opholdet i

Ramstein var holdet inviteret på et træningsophold i Chapel

Hill, North Carolina, USA, i vinterferien. Formålet med

opholdet i USA var at deltage i fællestræning med det lokale

hold med det meget amerikanske navn Bouncing Bulldogs

Rope Skipping Team fra Chapel Hill-Durham, et hold som

rangerer inden for top 3 i hele USA!

Foruden den fælles træning gennemførtes opvisninger i

lokalområdet, og der blev også plads til diverse udflugter.

Danskerne var indkvarteret privat og fik derigennem også

et indtryk af amerikansk kultur og levevis.

Red. v. PKP

Amanda, Helene og Camilla i aktion

PETANQUE

SÆSONSTART FOR PETANQUE

Så er vinteren ved at gå på hæld, og det er ved at være så

varmt, at vi godt kan støve petanquekuglerne af og starte op

på den nye sæson.Vi starter mandag d. 5. april kl. 18.30.

Herefter vil der i april måned blive trænet mandag og onsdag

fra. 18.30 til mørket falder på.

I år har vi aftalt at vi laver lidt flere træningsøvelser.

ALLE er velkomne til at komme og prøve. Har du kugler så

tag dem med, ellers kan du låne.

Vi er p.t. mellem 15 og 20 som spiller, og der er plads til

mange flere, så grib chancen. Det årlige kontingent er kun kr.

150.

Hvad sker der ellers i Petanqueafdelingen, her i foråret

· den 27. marts lægger vi de sidste fliser ved petanqueanlægget.

Når det er sket, rejser vi et læskur, så vi kan krybe i

læ ved regnbyger.

· den 24. april afholder vi rødvinspetanque, dvs. præmierne

er rødvin.

· Vi har to hold tilmeldt DGI turneringen, så der er rig mulighed

for at prøve kræfter med spillere fra andre klubber.

Læse mere om vores tilbud på www.lkb.dk

15


Service taler vi ikke om,

den yder vi!

GISTRUP 98 31 40 66

SKALBORG 98 18 00 44

DØGNVAGT 40 86 39 44

Verner Kragh as

elektriske anlæg

Fax 98 18 13 53 · e-mail: vkragh@ddn.dk

Er startet

igen efter brand

HÅRFIX

FOR HENDE

OG HAM

SUSANNE NIELSEN

NYGÅRDSVEJ 1

9260 GISTRUP

98 31 52 15

Hadsundvej 349

Åben alle dage

kl. 16.00 - 21.30

UD AF HUSET: Gratis

levering inden for 7 km.

ved min. 3 bestillinger.

tlf 98 32 37 01

BESTIL OG

UNDGÅ VENTETID


Indbydelse til rødvinspetanque

Alle interesserede inviteres hermed til rødvinspetanque i Gistrup

Lørdag d. 24. april kl. 13.00

Anlægget ligger ved parkeringspladsen over for skolen.

Vi har 5 baner som anvendes, ved mange deltage kan der forventes lidt ventetid,

men vi vil forsøge at udgå det, ved evt. at lave ekstra baner.

Mød bare op, tilmelding til turneringen kan ske fra kl.12.30 til 13.00.

Deltagelsen koster 10 kr.

Hvis du har petanque-kugler, så tag dem endelig med.

Der kan købes øl, vand, kaffe og te på pladsen.

Har du spørgsmål så kontakt Jan Pedersbæk (98 31 42 52)

Se også www.lkb.dk

OBS: Den 12. juni afholdes Gistrupdag med gadeturneringer i bl.a. petanque.

Så benyt allerede nu lejligheden til at træne til Gistrupdagen.

GISTRUPDAG 2004

Årets Gistrupdag afvikles lørdag den 12. juni,

ved Gistruphallen. Så sæt kryds i kalenderen

allerede nu.

Der vil som vanligt blive dystet mellem de forskellige

gader og veje i Gistrup og Sdr.Tranders, i petanque, dart,

fodbold og beachvolley. Herudover vil vi i år forsøge med

rundbold.

Det er fra arrangørernes side et stort ønske, at denne dag

er en dag for ALLE byens beboere - og ikke bare et LKB

arrangement. Derfor håber vi, at et bredt udsnit af byens

beboere vil bakke op om denne populære dag.

Vi har i flere år selv fundet en gaderepræsentant på de

forskellige veje, det tager som regel en del tid, så vi vil

gerne opfordre til, at de enkelte veje selv finder en gaderepræsentant,

som bedes kontakte en af nedennævnte

personer inden 1. maj. Det vil spare os for den del arbejde

– på forhånd tak.

DERFOR sid ikke i sofaen og vent på at naboen banker

på !!

Kontakt:

LKB – kontoret: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 53 54

Kristian Andersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 47 46

Jan Pedersbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 42 52

Kenneth Westergaard. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 23 00

PS: Såfremt der er nogle som har tid og lyst til at hjælpe i forbindelse

med arrangementet i år og/eller næste år hører vi

også gerne.

I næste nummer af KRATTEN kommer der mere information.

17


STØT VORE

ANNONCØRER

– DE STØTTER OS

Hos os er du mere

end bare en sag...

Din lokale el-installatør

• Nybyg- og industriinstallation

• Alt i alarm og overvågning

• Tele- og datainstallation

• Reparation og vedligeholdelse

• Bolig-installation

• Aircondition/ventilation

www.jens-melgaard.dk

Troensevej 19c . 9220 Aalborg Øst

Tlf. 98 15 65 9815 63 . Fax 15 6563

72


"KRØNIKEN"

Lundby Krat Boldklub dengang …

Der ligger et par gamle protokoller på en afsides hylde på

klubbens kontor, og eftersom 50’erne er in for tiden, hvor

"KRØNIKEN" lægger gaderne øde søndag aften, og eftersom

KRATTEN gerne ville vide, hvordan det var med LKB

dengang, har vi bladet i Protokol for Lundby Krat Boldklub

1954-68 og Erindringsbog for LKB 1954-1960, hvor skiftende

sekretærer har optegnet, hvad der foregik, indklæbet

avisudklip af annoncer og kampreferater osv.

Klubben hed dengang Lundby Krat Boldklub (stiftet allerede

i 1941), og det var faktisk ude i selve Krattet, eller i hvert

fald på de åbne pladser, der var derude, at man spillede

håndbold og fodbold, mens man dog om vinteren gik

indendørs og gjorde gymnastik og spillede badminton på

Kroen. Gistrup var endnu i 50’erne en lille landsby i udkanten

af Gunderup-Nøvling Sognekommune.

Modsat fjernsynsserien skal vi helt frem til 1962, før fjernsynet

kom på Lundby Krat Boldklubs dagsorden. På et bestyrelsesmøde

i april 1962 "diskuteredes om anskaffelse af et

fjernsyn til opholdslokalet [i det nyopførte klubhus], men

bestyrelsen var ikke stemt for dette bl.a. på grund af den

økonomiske risiko." Man økonomiserede allerede dengang,

men indrømmes skal det, at man lejlighedsvis flottede sig og

gav kaffe på klubbens regning f.eks. til sommergeneralforsamlingen

(indtil 1966 holdt man generalforsamling halvårligt)

i maj 1960 i anledning af den på det tidspunkt efter

nogle svære år forbedrede økonomi.

Klubben var nået op på omkring 150 aktive medlemmer i

1960, og i sommeren det år begyndte man et klubhusbyggeri

ved frivillige kræfter, det der blev til det nuværende Spar

Es. I november 1960 var der brugt 6.255 kr. på projektet,

men helt færdigt var det vist endnu ikke. Man kunne holde

sommergeneralforsamling i klubhuset i 1961, hvor man også

fejrede klubbens 20 års fødselsdag, men det var først hen i

januar 1962, at bestyrelsen drøftede anskaffelse af møbler til

husets opholdsstue og skred til anskaffelse af 35 - formentlig

brugte - stole á 20 kr. som man købte af værten på

Gistrup Kro, samtidig med at man investerede i opvarmning,

en oliekamin til 400 kr. Rigtig færdigt var huset nok ikke, for

man besluttede sig hurtigt for en udvidelse, som stod færdig

i vinteren 1963/64, nu med indlagt fjernvarme.

Hvad lavede man ellers i klubben i 1950’erne Man bød på

hyppige baller på Gistrup Kro med levende musik ved orkestre

som "Avalon kvartetten". "Edgars orkester", "Hardy-

Reinhardt kvartetten", "det populære Flamingo 5 mands

orkester" og hvad de ellers hed.Tilsvarende holdt man hyppige

andespil, som regel med gode gevinster, selv om man

ikke altid var helt tilfreds med leverandørerne. En gang imellem

spillede man dilettantkomedie, og fastelavnsarrangementer

for børnene var en fast tilbagevendende begivenhed.

På et tidspunkt fik bestyrelsen den ide, at arrangere et

"Filmsbal" med tidens hotteste unge skuespillere, Ib Mossin

og Louis Miehe Renard i Nøvling forsamlingshus. De skulle

imidlertid have 1250 kr. i honorar, og det blev ikke til noget.

Man klarede sig jævnt hen med mindre end fjernsyn i klubhuset

og stjerner fra København. I 1957 besluttede bestyrelsen

at arrangere en tur til Aalborg for gymnastikbørnene.

Som der står i protokollen "Vi enedes om at arrangere en

Tur til Aalborg, med Børnene og deres Forældre og andre

interesserede for at se paa Byens Seværdigheder, Slottet,

Budolfi Kirke, Museum, forskellige Fabriksvirksomheder,

m.v." Tænk engang, helt til Aalborg.

Kvinderne i Lundby Krat og i Gistrup i 1950’erne er ikke så

synlige i protokollerne. Men der var mindst lige så mange

piger som drenge, der lavede gymnastik, som regel med en

hidkaldt kvindelig instruktør fra Aalborg, der var kvindelige

håndboldhold, og man støder endda allerede o. 1960 på et

pigefodboldhold. Dem var der ikke mange af i 1960. Fra tid

til anden sad der kvinder i bestyrelsen, og i dilettantkomedierne

var der kvinderoller, hvad der ved en enkelt lejlighed

førte til, at man måtte henlægge et stykke, fordi man ikke

havde damer nok til at besætte rollerne.

Håndbolden gled efterhånden ud, men også fodbolden synes

at have haft en stille periode, i hvert fald i årene 1954-58.

Faktisk var foreningen på randen til helt at gå helt ned i

1958. Ved generalforsamlingen i december, havde bestyrelsen

måttet være så forudseende at indkalde en ekstraordinær

generalforsamling lidt senere samme dag, for ikke at

blive fanget af, at der skulle være 2/3 af medlemmerne til

stede for, at en ordinær generalforsamling var gyldig. Det var

der ikke, og da der faktisk slet ikke mødte andre end bestyrelsen

selv, kunne man heller ikke gennemføre den ekstraordinære.

Man skred til at indkaldte endnu en ekstraordinær

generalforsamling helt ind under jul, man besluttede her

at give forældre stemmeret, selv om de ikke var medlemmer,

og man konstaterede, at hvis der ikke kom nogen

denne gang, så måtte man opløse foreningen. For ikke at

komme i gæld til gymnastikledere og andre, man skyldte

penge, fik man dog klemt hvad der kunne være blevet

Lundby Krat Boldklubs sidste andespil ind på kalenderen et

par dage inden generalforsamlingen.

Katastrofen blev afværget. Der mødte 19 stemmeberettigede,

og nyvalgt til bestyrelsen blev "lærer Vognsen", som han

oftest respektfuldt omtales i protokollerne, en tilflytter med

fornavnet Kristian fra Valsted ved Sebbersund, der kom til at

spille en vigtig rolle i de følgende år, hvor klubben i høj grad

kom til hægterne igen og mere end det.Vognsen blev valgt

til formand på vintergeneralforsamlingen 1959, virkede

energisk på posten i tre år, og der skete virkelig noget.

Fra 1959 kom fodbolden således for alvor på programmet.

Man tilmeldte JBU-hold i junior og herre serie 5, og man

investerede stort i udstyr: 12 trøjer, to målnet og to (!)

bolde, om det så var en til junior og en til senior. Gunderup-

Nøvling Kommune blev ansøgt om målene. For at få organisationen

trimmet nedsatte man ved sommergeneralforsamlingen

i 1959 et spilleudvalg for fodbold (og et for håndforsætter...

19


MIDT·KØB

V/JAN OLESEN

HADSUNDVEJ 343

9260 GISTRUP

TLF. 98 31 40 86

ÅBEN:

Alle ugens dage kl. 8.00-21.00

også lørdag-søndag

TIPS · LOTTO

RECEPTINDLEVERING

APOTEKERVARER

HÅNDKØBSUDSALG

VAREUDBRINGNING

SELVBETJENING

ÅBEN

7.00-23.00 ÅRET RUNDT

HÅRFIX´s

SOLSTUDIE

NYE TURBO-

SOLE BRUNER

PÅ 12 MIN.

SUSANNE NIELSEN

NYGÅRDSVEJ 1 · 9260 GISTRUP

Vi bygger grønt

Nyanlæg - villaanlæg pleje og

vedligeholdelse af grønne arealer

N. Buus & Co. ApS

N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere

v/Teddy Jørgensen

Kobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup,

telefon 98 31 52 50

MAD

OG FEST

AALBORG DINER TRANSPORTABLE APS

Magisterparken 18 · 9000 Aalborg

Telefon 98 78 03 00 · Fax 98 78 04 00

Danmarks bedste lønkonto

- Stjerneklart!

Spørg din lokale bank,

hvordan du opnår

Stjernestatus.

På gensyn i

Gistrup afdeling

Telefon 96 36 45 00

www.sparnord.dk


old). I det første indvalgtes en vis Bent Sørensen, Sdr.

Tranders, der i november også kom i bestyrelsen. Ham skulle

man siden høre meget til.

Vognsen var en målfarlig halfback på det serie 5 hold, som i

1959 succesfuldt markerede fodboldens tilbagekomst på

programmet i Lundby Krat Boldklub. I en sejr på 9-3 over

Kongerslev i efterårsturneringen scorede han fem mål. Bent

Sørensen var centre forward, og fandt også undertiden vej

til netmaskerne. Da holdet allerede før sidste runde i efterårsturneringen

var sikre på førstepladsen i rækken, ønskede

spilleudvalget dog at prøve Sørensen i mål i den sidste

kamp mod St. Brøndum. Det må være gået rimelig godt, for

kampen blev vundet med 14-0, og ud over at holde buret

rent scorede Sørensen endda et mål på straffespark, og

Vognsen nettede igen fem gange i denne kamp. Holdet overlevede

tre runder i kredskampene. Det var først i ottendedelsfinalerne,

man røg ud, hvor det så til gengæld gik rigtig

galt mod de senere jyske mestre, Chang, der vandt 7-1.

Målmandseksperimentet var en enlig svale, for i de sidste

kredskampe spille Bent Sørensen venstre half, mens Vognsen

var højre innerwing. Mesterskab eller ej, oprykning til serie

4 kunne fejres, og i 1960 gjorde man sig fint gældende der,

fik bl.a. ram på det Chang-hold, som man var røget ud til.

Hvad der videre skete kan vi måske vende tilbage til en

anden gang. Men KRATTEN noterer dog, at det på et bestyrelsesmøde

d. 30.11.1967 blev bogført, at "Kassereren, Bent

Sørensen havde et forslag til kvartalsblad, som alle mente vi

skulle fortsætte med." Det kom vi til. KRATTEN påbegynder

med nærværende nummer sin 37. årgang.

ÅRETS LKB’ER

FINN HASSING

foto

Finn Hassing har været aktiv som leder i en række år. Han

er en af de mange LKB-ledere, der er kommet ind i LKB og

i lederarbejdet ved at følge børnene til træning og kampe.

Finns søn Tommy begyndte at spille fodbold for 12 år siden,

og Finn har været med fra starten og op gennem alle aldersgrupperne

som holdleder. I 2002 overtog han det krævende

job som holdleder for førsteholdet, et job som tidligere

blev varetaget af hele to mand, Kaj Erik Vestergaard og Frans

Stride, men som Finn nu bestrider alene.

Flittig er han. Han møder tidligt og går sent både til træning

og kamp og har altid 100% styr på tingene. Dertil kommer

at han altid er hjælpsom, altid i godt humør og altid god for

en snak i klubhuset eller ved sidelinien.

Ved generalforsamlingen fik Finn Hassing overrakt en smuk

glaskaraffel fra Lene Højlunds glaspusteri, og han blev hyldet

med varmt og langvarigt bifald.

Peder Kaj Pedersen

KRATTEN

Ved LKB Gistrups generalforsamling i februar kåredes

"Årets LKB’er" for 2004, og valget var faldet på Finn

Hassing, der var indstillet af fodboldafdelingen.

Prisen, der første gang blev uddelt i 1979, gives til et medlem,

der har gjort noget af særlig betydning for LKB, evt.

gennem en årrække, men specielt i det sidste år.

21


BESTYRELSEN

Bestyrelsen har følgende sammensætning, og de enkeltes

opgaver fremgår nedenfor:

Kjeld Mølbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 30 21

kjeld.moelbaek@get2net.dk

hovedformand

medlem af forretningsudvalget

formand for byggeudvalg

medlem af bladudvalget

kontaktperson til pressen

kontaktperson til organisationer/foreninger

Jan Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 30 76

nielsen.grafisk@get2net.dk

næstformand

medlem af forretningsudvalget

formand for sponsorudvalg

næstformand for fodboldafdelingen

Carsten Sørensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 20 35

ces@bilcon.dk

medlem af forretningsudvalget

kasserer

kontaktperson til SUG

kontaktperson til bankoudvalg

ansvarlig for foreningens administration

Søren Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 33 69

sdahl@daks.dk

formand for tennisafdelingen

Tonny Steiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 51 95

ts@kmd.dk

kontaktperson til LKB cup udvalg

kontaktperson til internetudvalg

Kristian Andersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 47 46

kristianoglone@mail.tele.dk

ansvarlig for Gistrupdag

Hardy Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 54 62

hape@nja.dk

sekretær i bestyrelsen

ansvarlig for lederhåndbog og organisationstavle

kontaktperson til offentlige myndigheder

formand for Spar Es

formand for klubhusudvalg

LKBs hjemmeside på adressen www.lkb.dk kan man bl.a.

læse referater fra bestyrelsesmøderne, så alle har mulighed

for at følge med i arbejdet.

Carsten Gregersen. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 32 70

cag@aats.dk

medlem af forretningsudvalget

formand for badmintonafdelingen

ansvarlig for lederpleje

bestyrelsen for Idrætsvenner (bankocentret)

Martin Corneliussen. . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 44 07

mscheil@cs.auc.dk

medlem af forretningsudvalget

næstformand for gymnastikafdelingen

Jørn Broe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 51 45

jbno@statsamt.dk

formand for fodboldafdelingen

formand for baneanlæg

kontaktperson til LKBs Venner

Lene Bengtson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 33 69

formand for gymnastikafdelingen

formand for kantineudvalg


Kratten

Udgives af LKB-Gistrup.

Bladet udkommer 6 gange årligt i 3100 eksemplarer,

og uddeles til samtlige husstande i

Gistrup, Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet

- samt til alle medlemmer og annoncører.

LKB’s kontortider

Kontoret er åbent kl 17.30 - 18.30

mandag - tirsdag - onsdag - torsdag

Telefon (kontor) . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 53 54

Kantinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 57 54

- vil du vide mere så se på www.lkb.dk

Redaktion

Badminton:

Carsten Gregersen

Barken 16

9260 Gistrup

Tlf. 98 32 32 70

Volleyball:

Joakim Ravnskjær

Borgergade 5, 3. th.

9000 Aalborg

Tlf. 98 10 14 38

Fodbold:

Jørn Broe

Nygårdsparken 12

9260 Gistrup

Tlf. 98 31 51 45

Gymnastik:

Lone Søndergaard Jensen

Gistrupparken 9

9260 Gistrup

Tlf. 98 32 24 03

Tennis:

Søren Dahl

Toppen 7

9260 Gistrup

Tlf. 98 31 40 71

Chefredaktør:

Peder Kaj Pedersen

Brunstedvej 10

9260 Gistrup

Tlf. 98 32 34 59

Tryk: Grafisk Hus i Svenstrup

Deadline!!

Sidste frist for indlevering af stof til KRATTEN nr. 2 2004 er tirsdag den 13. april 2004.

More magazines by this user
Similar magazines