Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

SIDE 3

KRATTEN tager hermed hul på en ny årgang i et år, som kan blive mere spændende end de fleste andre

i klubbens historie. Årets store projekt er byggeprojektet, som nu ser ud til at blive en realitet, men hvor

der til det sidste er spænding om, hvorvidt der bliver tale om en mere skrabet annekshal til Gistruphallen,

med de kvadratmeter halgulv, som LKB og Nøvling har brug for, eller om det lykkes helt eller delvis at

realisere det kultur- og bevægelseshus, som der i 1998 var arkitektkonkurrence om. Det vil også løse kvadratmeterproblemet,

men samtidig vil også bredere dele af Gistrup end de direkte idrætsinteresserede

kunne få glæde af det. Hovedformand Kjeld Mølbæk ridser på sin formandsside situationen op, og måske

er sagen nærmere sin afklaring, når dette nummer af KRATTEN læses. Spændende bliver det under alle

omstændigheder.

Spændende og udfordrende bliver det bestemt også, at LKB-cup’en i år har fået lokal konkurrence i form

af en cup i Aalborg Frejas regi i præcis samme periode som LKB-cup’en. Hvordan LKB tager denne udfordring

op, vender vi tilbage til i næste nummer af KRATTEN.

Siden vi udkom sidst, har årsmøderne i afdelingerne i januar og generalforsamlingen i februar vidnet om

en forening præget af stabilitet og vækst. Disse måske lidt kedelige, men for organisationen helt nødvendige

møder har været udførligt refereret i dags- og ugepressen, og KRATTEN har ikke noget at føje hertil,

bortset fra at vi bringer gymnastikformandens referat af denne afdelings forsøg med en mere utraditionel

form for afdelingsmøde og et portræt af Finn Hassing fra fodboldafdelingen, der på generalforsamlingen

af KRATTEN og hovedbestyrelsen i fællesskab blev kåret som "årets LKB’er".

Vinterperioden har også været brugt til inspiration og dygtiggørelse hos vores trænerstab. LKBs fodboldlilleputafdeling

har været vært for et DBU-trænerkursus, og en af afdelingens trænere fortæller om dette

vellykkede og inspirerende arrangement. Der berettes også om gymnastikaktiviteter i den kommende tid,

om petanques sæsonplaner, om fine resultater i badminton og i den gymnastikdisciplin, der hedder rope

skipping, hvor nogle af LKBs instruktører har gjort sig gældende på internationalt niveau.

Endelig har KRATTEN, inspireret af den populære fjernsynsserie "KRØNIKEN", været i LKBs gamle annaler

for at finde ud af, hvordan det egentlig var med klubben dengang i 50’erne, da klubben endnu hed

Lundby Krat Boldklub og man byggede klubhus for første gang.

Peder Kaj Pedersen

Redaktør af KRATTEN

3

More magazines by this user
Similar magazines