Praktiske oplysninger - Plesner

plesner.com

Praktiske oplysninger - Plesner

Praktiske oplysninger

Indmeldelse og tilmelding

Indmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig. Det samme gælder tilmelding til de

enkelte møder.

Gå til www.plesner.com under “Arrangementer” for at melde dig ind i netværket eller

tilmelde dig mødet den 4. september og den 27. november.

Sted

Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Parkering

Som deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeret

under Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til programmet eller Bankregulatorisk Forum, er du velkommen til at

kontakte advokat Vibeke Borberg på telefon 33 12 11 33 eller vib@plesner.com.

Andre spørgsmål kan rettes til Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33

eller clu@plesner.com.

Invitation til

Bankregulatorisk Forum

Kommende møder

Det følgende møde i Bankregulatorisk Forum finder sted den 27. november 2012 kl. 16-18.

Invitation med program vil blive udsendt ultimo oktober.

www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

www.plesner.com


Bankregulatorisk

Forum

Bankregulatorisk Forum er et nystiftet netværk, der sætter fokus på

de regulatoriske udfordringer, som de danske pengeinstitutter står

over for i disse år. På netværkets møder vil der blive orienteret om

bankregulatoriske nyheder, herunder ny og kommende regulering, og

være oplæg til diskussion af aktuelle emner inden for området.

Der vil desuden være mulighed for at møde de øvrige medlemmer.

Bankregulatorisk Forum er et permanent netværk, som mødes 4

gange årligt. Det enkelte møde forventes at være af omkring 2 timers

varighed. Udover at give en orientering om bankregulatoriske nyheder

vil vi enten invitere en oplægsholder til at dele sit syn på et aktuelt

emne med os eller på anden måde gå i dybden med et sådant emne.

Til Bankregulatorisk Forums første møde har vi inviteret

økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager

til at tale over emnet: CRD IV og erfaringerne fra det danske

formandskab for EU.

Bankregulatorisk Forum er et netværk for jurister og andre, der som

ansatte i banker eller offentlige myndigheder beskæftiger sig med

regulatoriske forhold og implementering af ny regulering.

Indmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig, og man skal

desuden tilmelde sig de enkelte møder fra gang til gang.

Se yderligere information om indmeldelse og tilmelding på bagsiden.

Aktuelle

arrangementer

Bankregulatorisk Forums

første møde finder sted

4. september 2012.

Se programmet til højre.

Det følgende møde i

Bankregulatorisk Forum

finder sted 27. november

2012 kl. 16.00.

Der vil blive udsendt særskilt

invitation, men det er

allerede nu muligt at tilmelde

sig ved at følge vejledningen

på bagsiden.

Program 4. september 2012

16.00 Dørene åbnes

16.15 Introduktion til

Bankregulatorisk Forum

16.20 Præsentation af

bankregulatoriske nyheder

ved advokat Vibeke

Borberg

16.50 Indlæg ved økonomiog

indenrigsminister

Margrethe Vestager om

CRD IV og erfaringerne

fra det danske

formandskab

17.15 Spørgsmål til ministeren

og debat

17.30 Let anretning og mulighed

for networking

18.00 Arrangementet slutter

More magazines by this user
Similar magazines