NEW HOLLAND CR9OOO ELEVATION

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR9OOO ELEVATION

NEW HOLLAND CR9OOO ELEVATION

CR9O6O Elevation CR9O7O Elevation CR9O8O Elevation CR9O9O Elevation


4

12

16

20

26

ENESTÅENDE KAPACITET

OPTIMAL HØSTKVALITET

LAVERE OMKOSTNINGER

ULTIMATIV KOMFORT

SPECIFIKATIONER

CR9OOO - GENNEMFØRT ROTORTEKNOLOGI

Siden introduktionen i 2002, har New Holland CR mejetærskerne bevist

deres enestående præstation i marken, og med hensyn til kapacitet er

Twin Rotor teknologien helt uden sidestykke. Derudover er korn- og

halmkvaliteten fremragende takket være den skånsomme flertrins rotorfunktion.

Ingen mejetærsker på verdensplan er i stand til at matche

CR9090 Elevation. Med prisvindende funktioner som Opti-Clean

soldkassen og Grain Cam systemet har CR9090 Elevation den

højeste kapacitet og det mest optimale rensesystem på markedet.

Model CR9060 Elevation CR9070 Elevation CR9080 Elevation CR9090 Elevation

Skærebordsbredder (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67 7,62 - 10,67

Rotordiameter / længde (mm) 432 / 2638 432 / 2638 559 / 2638 559 / 2638

Opti-Clean soldkasse

Max motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 310/422 345/469 390/530 435/591

Korntankkapacitet (l) 9000 10500 10500 12500


INDEHAVER AF VERDENSREKORDEN FOR

HØJESTE MEJETÆRSKER HØSTKAPACITET

551 tons. 53,5 hektar. 8 timer. CR9090: så er arbejdet udført. Avanceret teknologi

og imponerende funktioner har tilsammen skabt verdensrekordindehaveren

CR9090 Elevation, som nu officielt er den mejetærsker i verden, der har den højeste

kapacitet. Et 10,7 m (35 fod) Varifeed skærebord og de justerbare rotorvinger

sikrer optimal afgrødeflow gennem det eksklusive Twin Rotor system, med

en kapacitet på helt op til 100 tons pr. time. Markedets stærkeste motor med

brændstofbesparende teknologi, havde et forbrug under verdensrekorden på kun

13,3 liter/hektar, og kombineret med den store 12.500 liter korntank giver dette en

kapacitetsstigning på 10% sammenlignet med den ligeledes imponerende

CR9080 Elevation.

FRA ZEDELGEM

CR9000 Elevation mejetærskere er designet og udviklet i Zedelgem,

Belgien. I Zedelgem fremstillede Leon Claeys for mere end 100 år siden

sine første tærskemaskiner. Og her blev den første selvkørende

europæiske mejetærsker fremstillet i 1952. I dag er Zedelgem fabrikken

udnævnt til “New Holland centre of excellence for høstmaskiner”.

CR9000 Elevation modellerne fremstilles på disse avancerede

fabriksfaciliteter - af engagerede medarbejdere med fokus på total

kundetilfredshed, både med hensyn til præstation under høsten og

optimal pålidelighed.


4 5

ENESTÅENDE KAPACITET

MEJETÆRSKEREN MED VERDENS

HØJESTE KAPACITET

Kompromisløs præstation – hele døgnet rundt, under selv de længste høstdage

og i enhver type afgrøde og arbejdsforhold. Det var hensigten, og det blev

resultatet af designet og fremstillingen af CR9090 Elevation.

MARKEDETS STØRSTE KORNTANK FOR ØGET DAGLIG PRÆSTATION

CR9000 Elevation mejetærskerne kræver en korntank, som kan leve op til den

enorme kapacitet. Med en tank på 12.500 liter, kan CR9090 Elevation høste mere

uden at man skal bekymre sig om hyppigere tømning.

Tankkapaciteten når op på 10.500 liter på CR9080 Elevation og CR9070 Elevation,

og 9.000 liter for CR9060 Elevation. Når korntankoverbygningen er foldet ned,

holder alle CR9000 Elevation mejetærskere sig stadig indenfor den max. tilladte

transporthøjde på 4 meter.


10% HØJERE KAPACITET END DEN TIDLIGERE TOPMODEL I CR9OOO SERIEN

CR9090 Elevation producerer op til 10% mere end den tidligere topmodel

CR9080 Elevation. Den avancerede rotorvinge-justering forbedrer afgrødeflowet

og kombineret med den høje rotorhastighed giver dette en enorm

gennemstrømningskapacitet.

Flertrinsfunktionen producerer imponerende mængder halm og korn af fremragende kvalitet.

Den motor med det højeste hk-antal som nogensinde er monteret i en mejetærsker,

matcher den imponerende kapacitet og det samme gælder rensesystemet med

prisvindende eksklusive funktioner, som Opti-Clean og Grain Cam systemerne.

+10%

Netto kapacitet

CR9080

Elevation

CR9090

Elevation

omdr/min

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

591 hk

550

500

CR9060 Elevation

CR9070 Elevation

CR9080 Elevation

CR9090 Elevation

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

hk

Effektkurver

MARKEDETS STÆRKESTE MEJETÆRSKERMOTOR

Med en 10% kapacitetsstigning i forhold til CR9080, er CR9090 monteret med en FPT

Cursor 13TCD motor, som ved hjælp af avanceret Turbo Compound teknologi yder en

max. effekt på 435 kW (591 hk), højere end nogen anden mejetærskermotor.

Alle CR9000 Elevation modeller er monteret med FPT Cursor motorer, hvis avancerede

diesel brændstofsystemer giver en effektkurve med konstant optimal udnyttelse af

mejetærskerens funktioner, selv under de mest krævende arbejdsforhold. Max. effekt

er helt oppe på 390 kW (530 hk) på CR9080 Elevation, 345 kW (469 hk) på CR9070

Elevation og 310 kW (422 hk) på CR9060 Elevation.


6 7

ENESTÅENDE KAPACITET

FREMRAGENDE KAPACITET

MED LAVERE OMKOSTNINGER

GENNEMFØRT ROTORTEKNOLOGI.

UNIKT TWIN ROTOR DESIGN

Den gentagne omrøring af afgrøden af de opdelte, forskudte

og spiralmonterede slagler og udskillelsespigge, sørger for

konstant tærskning og udskillelse. Tærskebroerne er enorme,

og gør det muligt for alle kernerne at passere igennem.

Det enestående Twin Rotor system danner derudover en

høj centrifugalkraft for øget udskillelse. Ved at dele afgrøden,

spreder Twin Rotor konceptet materialet ud over de to

rotorflader. Denne enorme aktive arbejdsplads giver mulighed

for en utrolig tilførsel af afgrøde. De nye CR9000 Elevation

modeller tilbyder højere max. rotorhastighed for håndtering

af endnu større mængder afgrøde.


ET NYT OPTI-CLEAN SYSTEM, BEDST I KLASSEN,

MATCHER DET HØJE AFGRØDEFLOW

Med et totalt soldareal under blæserkontrol på 6,54 m 2

på CR9090 Elevation og CR9080 Elevation, og 5,40 m 2 på

CR9070 Elevation og CR9060 Elevation, håndterer soldkassen

effektivt selv de største kornmængder. Opti-Clean systemet

på de to topmodeller klarer ubesværet det store flow ved at øge

slaglængde og kastervinkel af alle hovedkomponenterne. Tilløbsplanet er

ikke længere tilsluttet forrensningssoldet og øverste sold, og disse kan således

fungere separat for optimal effektivitet. Afstanden mellem tilløbsplan og forrensningssold

er øget for større kapacitet, og en lang soldvandring og stejl kastervinkel holder mere

materiale i luften for ekstra renseeffektivitet. De modsatrettede bevægelser af tilløbsplan og nederste

sold til forrensningssold og øverste sold mindsker maskinens rystelser og øger førerkomforten.

Max. hastighed bevares på skråninger op til 17% stigning ved hjælp af den selvoprettende

soldkasse, som er standard.


8 9

ENESTÅENDE KAPACITET

DEN PERFEKTE START

VARIFEED SKÆREBORDE TILPASSER

SIG EFTER AFGRØDEN

En høj hastighed i marken, uanset afgrødeforholdene,

er af afgørende betydning for optimal

udnyttelse af det store CR9000 Elevation potentiale!

Varifeed skærebordet med en frem/tilbage justering

af knivpositionen på 50 cm sikrer, at flowet er optimalt

fra starten. Justeringen af kniven styres fra kabinen

og skærebordsbunden er lukket, uanset knivens

position. Afgrøden holdes i et jævnt lag fra start

til slut for maksimal udnyttelse af mejetærskerens

effektivitet. Indføringselevatorens lukkede cylinder

nivellerer og udjævner afgrøden, så den passer

perfekt til de brede rotorer.

575 mm

NYESTE GENERATION VARIFEED SKÆREBORDE

Den nyeste generation af Varifeed skærebordet,

hvor skærebordsbunden har en vandring på 575 mm

er nu tilgængelig i 3 størrelser: 7,62 m (25 fod),

9,15 m (30 fod) og 10,67 m (35 fod). Alle CR9000

Elevation mejetærskere kan monteres med disse

skæreborde. Den stive rammekonstruktion og de

overbevisende skærebordsfunktioner inklusive

heavy-duty højhastigheds knivtræk, indføringstromle

med stor diameter og vindetænder med forøget

rækkevidde garanterer en imponerende skæreog

indføringskapacitet, der matcher den

store materialemængde denne serie af

højkapacitetsmejetærskere kan håndtere.

NEW HOLLAND MAJSBORDE

New Hollands majsborde er en garanti for CR9000

Elevation mejetærskerens produktivitet. Bordene er

tilgængelige i både faste og opklappelige versioner og

tilbyder en lang række funktioner, heriblandt klassens

bedste stængelsnitning, effektive stængelruller og

bekvem justering af dækpladen fra førerkabinen.

Bordene, som er tilgængelige i både 8 og 12 række

versioner, er den perfekte partner for CR9000 Elevation,

og gør det muligt at udnytte maskinens potentiale

optimalt for øget kapacitet og effektivitet under høsten.


HASTIGHED

AFGRØDEINDTAG

INTELLICRUISE SYSTEM

INTELLICRUISE SYSTEM SIKRER

OPTIMAL EFFEKTIVITET

IntelliCruise, det automatiske afgrødeindføringssystem,

tilpasser kørehastigheden efter afgrødebelastningen.

For at sikre den mest præcise registrering af variationer

i afgrøden, måler følere på indføringselevatoren

konstant skærebordets effektbehov. IntelliCruise sikrer

bløde hastighedsskift og optimal præstation på trods

af afgrødevariationerne i marken.

AUTOMATISKE STYRESYSTEMER

BETYDER HURTIGERE ARBEJDE

I MARKEN

Automatiske styresystemer sikrer, at

hele skærebredden bruges, og intet

springes over.

• Ved at scanne kanten af afgrøden

og give et signal til præcis styring,

giver New Holland SmartSteer

Automatisk styresystem føreren

mulighed for at koncentrere sig

om mejetærskerens andre vigtige

funktioner for optimal præstation.

• IntelliSteer Automatisk styresystem,

baseret på DGPS (Differential

Global Positioning System) holder

mejetærskeren på rette spor i lige

eller buede linier, parallelt med

en linie mellem to punkter i marken

markeret under det første spor.

Præcisionen af IntelliSteer

systemet påvirkes ikke af vejreller

afgrødeforhold.


10 11

ENESTÅENDE KAPACITET

SPARER TID I MARKEN

FORBEDRING AF TWIN ROTOR TEKNOLOGIEN:

JUSTERBARE ROTOR DÆKVINGER FOR OPTIMALT

AFGRØDEFLOW

Omfattende forskning har gjort det muligt at optimere

afgrødeflowet: CR9000 Elevation er udstyret med en

funktion, som skaber den perfekte balance mellem

afgrødens bevægelser og flow.

Afhængig af afgrødetype og forhold, kan vinklen af rotorvingerne

justeres for påvirkning af flowet. For maksimal

gennemstrømningskapacitet og fremragende korn- og

halmkvalitet, er den optimale hastighed tilpasset den

perfekte tærske- og udskillelsesfunktion.


Fugtsensor

Udbyttesensor

masseflow (t/h)

majs

hvede

bønner

raps

følersignal (volt)

LET AT INDSTILLE

For ikke at bruge for megen tid ved skift mellem

afgrøder eller ved arbejde i skiftende forhold,

har CR9000 Elevation mejetærskere et automatisk

afgrødeindstillingssystem med halvtreds særskilte

indstillinger. Føreren har mulighed for at programmere

to høstindstillinger for hver afgrøde, og kan endda

lagre en indstilling for vendinger ved forager.

Indstillingerne omfatter vindehastighed og position,

rotoromdrejninger, soldåbning og tærskebroindstilling

samt hastighed for blæser. Yderligere er det ikke

nødvendigt at genkalibrere udbytteføleren, når der

skiftes mellem marker, afgrøder eller korn og majs.

Med det førende design i branchen neutraliserer

systemet kørnereffekten, og uanset kernernes

beskaffenhed eller fugtighedsindhold, leverer

føleren en utrolig præcis udbyttemåling.

MAKSIMAL DAGLIG PRÆSTATION

I tilfælde af tilstopninger af skærebordet, fjernes de

omgående af det hydrauliske reverseringssystem.

“Rokke” funktionen medvirker til hurtig frigørelse af

blokeringer, og CR9000 Elevation høster uforstyrret

videre. Hvis der opsamles sten, behøver føreren

ikke forlade kabinen. Det enestående automatiske

stenbeskyttelsessystem består af en

registreringsfunktion under indføringselevatorens

nederste lukkede cylinder og en vipbar lem i hele

indføringens bredde, hvor stenene automatisk kastes

ud. De vigtige indvendige tærskekomponenter

beskyttes effektivt uden præstationen nedsættes.


12 13

OPTIMAL HØSTKVALITET

HELE KERNER

Det store broareal giver rigelig tid og plads til tærskning

og udskillelse. Den blide behandling af kernerne fra de

forskudte slagler og spiralmonterede medbringere og

fra den intensive centrifugaleffekt mindsker behovet for

aggressiv tærskning. Resultatet er en blid korn - mod -

korn gnidning, som sikrer en fremragende kvalitet.


FØRENDE KONCEPT

Sammenlignende tests, som udføres for at vurdere færdigvaren ved forskellige koncepter, viser at

CR9000 Elevation mejetærskere, takket være Twin Rotor teknologien, har betydeligt færre skader

på kernerne end tilsvarende hybride tærske- og udskillelsessystemer. Det enestående Twin Rotor

koncept har ingen kombination af cylindre på langs og tværs, som kan forårsage knækkede kerner.

DIREKTE AFGRØDEFLOW

CR9000 Elevation mejetærskernes direkte afgrøde gennemstrømning er skånsom overfor kernerne,

og sikrer at de forbliver hele. Det er årsagen til at spiringsprocenten for korn, høstet med en

CR9000 Elevation mejetærsker, er så utrolig høj og dermed populær hos planteavlere.

EN KERNEPRØVE, SOM LEVER OP TIL SELV

DE STRENGESTE KRAV HOS FORBRUGERNE

Twin Rotor systemet giver rigelig tid til tærskning og

udskillelse af kernerne med en skånsom behandling af

afgrøden. Resultatet er færre halmstumper på soldene,

hvilket giver en langt bedre rensekapacitet.

Opti-Clean systemet med forbedret vandring af hvert

sold, blæserkontrolleret forrensningssold og dobbelt

blæsergang er medvirkende til den langt mere effektive

rensning af kernerne.

EFFEKTIV RENSNING

Et vigtigt element i CR9000 Elevation rensemodulet er

den effektive kaskadefunktion. Det opstår når kernerne

falder fra tilløbsplanet ned til forrensningssoldet og

dernæst til øverste sold. Opti-Clean systemet har en

større åbning mellem tilløbsplan og forrensningssold,

hvilket giver endnu højere effektivitet.

GRAIN CAM RENERE KVALITET:

ENDNU EN FORNYELSE

Grain Cam – endnu en nyhed fra New Holland

for CR9090 Elevation, for sikker indstilling af

mejetærskeren. Et kamera registrerer koncentrationen

af avner og knækkede kerner i materialet under

transporten fra kornelevatoren til korntanken.

Denne information, som vises på IntelliView III

monitoren i form af en graf, gør det muligt for føreren at

finjustere indstillingerne for endnu højere kvalitet færdigvare.


14 15

OPTIMAL HØSTKVALITET

FORBEDRET HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

KORREKT HÅNDTERING AF HALM OG

AVNER HAR AFGØRENDE BETYDNING

Hvis der ikke er brug for halmen, sørger CR9000 Elevation

mejetærskeren for den korrekte behandling af halm og avner.

Nedpløjning, en metode der anvendes i stigende grad, består

af udsåning efter minimal eller ingen jordbearbejdning. Dette

mindsker arbejdstiden og kan føre til øget udbytte af afgrøden

samt mindre skader på jorden. Der kan dog være en mindre

risiko for problemer med skadedyr i fugtige afgrøderester.

Det er derfor afgørende at sikre en tilstrækkelig snitning af

halmen samt bred og ensartet fordeling af halm og avner,

især når der arbejdes med de store skæreborde på

CR9000 Elevation mejetærskerne.

NEW HOLLAND SNITTERE:

FIN SNITNING - BRED SPREDNING

På baggrund af stigende betydning af håndtering af halm

og avner har New Holland udviklet og produceret sit eget

udvalg af snittere. Til CR9000 Elevation mejetærskerne

kan der vælges mellem fire eller seks rækker knive.

På snittere med seks rækker knive, er der monteret

roterende knive yderst på rotoren for øget spredning.

Den høje snittehastighed på 3500 omdr/min. er med til

at sikre fin snitning og omfattende spredning af selv

de tungeste afgrøder.


SPREDNING I FULD BREDDE FOR OPTIMAL UDNYTTELSE

10,7 m (35 fod) Varifeed skærebordet på CR9080 & CR9090

Elevation kræver et specielt og stærkt halmspredesystem. Opti-

Spread halmsprederen monteret bag halmsnitteren, overholder

ubesværet enhver ønsket spredebredde. De to stærke rotorer er

fuldt justerbare, så der undgås påvirkninger fra sidevind eller

bakket terræn. For optimal komfort og effektivitet kan alle justeringer

foretages fra førerkabinen.

KLAR TIL BRUG UNDER

EKSTREME FORHOLD

For mindre jordpakning og forbedrede

køreegenskaber under vanskelige markforhold,

kan alle CR9000 Elevation modellerne leveres

forberedt fra fabrikken til gummibælter. Denne

mulighed øger mejetærskerens anvendelsesog

indtjeningsmuligheder!

PERFEKT TIL PRESNING

Det direkte afgrødeflow på CR9000 Elevation

rotormejetærskerne er skånsomt mod halmen.

Det eksklusive Twin Rotor system fjerner behovet

for voldsomme skift af retning og hastighed, og som

resultat bevarer halmen sin struktur. På grund af den

blide behandling af afgrøden er der ikke behov for

voldsom gnidning, og dermed mindskes knækket

halm, selv ved høj belastning og den høje

halmkvalitet er perfekt til presning.


16 17

LAVERE OMKOSTNINGER

FREMRAGENDE MOTORTEKNOLOGI

YDER HØJERE EFFEKT MED MINDRE BRÆNDSTOF

LAVERE EFFEKTBEHOV REDUCERER BRÆNDSTOFUDGIFTERNE

Det mindskede behov for aggressiv gnidningsfunktion på CR9000 Elevation

mejetærskerne, nedsætter effektbehovet og dermed brændstofudgifterne. Færre

skader på halmen og hele kerner er tegn på økonomisk udnyttelse af effekten.


HØJERE EFFEKT END NOGEN ANDEN MEJETÆRSKER:

MOTOREN PÅ CR9O9O ELEVATION ANVENDER TURBO COMPOUND TEKNOLOGI

På CR9090 Elevation modellen har motoren den højeste effekt, der indtil nu er set

på en mejetærsker. FPT Cursor 13TDC motoren med en max. ydelse på 435 kW (591 hk),

bruger avanceret Turbo Compound teknologi. Ved at overføre den overskydende energi

i udstødningsgasserne til motorens krumtapaksel, forbruger Turbo Compound teknologien

5% mindre brændstof end en traditionel motor med tilsvarende effekt.

FØRENDE PÅ MILJØOMRÅDET

Motorerne på CR9000 Elevation mejetærskere kan køre på 100%* Biodiesel uden bekostelige

ændringer. Kontakt New Holland forhandleren for yderligere oplysninger.

*I henhold til gældende regler

HURTIG OG NEM

VEDLIGEHOLDELSE

Totale driftsomkostninger omfatter

også den tid, der bruges på daglig

vedligeholdelse og på klargøring

af mejetærskeren til høsten.

CR9000 Elevation mejetærskerne

er kendt for deres lave servicebehov

og nemme vedligeholdelse.

NEM ADGANG BETYDER

LAVERE UDGIFTER TIL SERVICE

Det ukomplicerede koncept på CR9000

Elevation består af enkle drivlinier.

Resultatet er mindre servicebehov,

fremragende adgang og mindre tid

på vedligeholdelse. Derudover er alle

de vigtigste serviceområder udformet

så der er let og hurtig adgang.

UANSET KERNERNES

STØRRELSE ELLER FACON

Tærskebroforøgerne kan

justeres, og kan let udskiftes

til specialafgrøder.

De tilgængelige tærskebroer

dækker alle kornstørrelser,

og kan udskiftes på kun

15 min.


18 19 LAVERE OMKOSTNINGER

ØGET PRODUKTIVITET FOR LAVERE OMKOSTNINGER

PRECISION LAND MANAGEMENT

FOR ØGET INDTJENING

Besparelser på såsæd og sprøjtemidler er det direkte

resultat, når man anvender Precision Farming.

Positionsbestemt jordbehandling og såning sikrer effektivt

og optimalt udbytte af afgrøden. Starten er et udbyttekort.

Det komplette Precision Farming system til CR9000 Elevation

mejetærskere omfatter udbytte- og fugtighedsmåling; DGPS

yield mapping, desktop software og software supportservice.

For optimal udnyttelse af denne avancerede teknik, tilbyder

New Holland sine kunder en hel dags træning af specialister

i brugen af Precision Farming desktop software. Efterfølgende

er disse specialister tilgængelige med on-line assistance og

informationer om nye udviklinger og tilbud på området.

OPDATERET OVERFØRSEL AF INFORMATIONER

For hurtig overførsel af data fra CR9000 Elevation

mejetærskerens udbyttemåler til gårdens computer

bruges et simpelt memory stick.


20 21

ULTIMATIV KOMFORT

OP TIL 60% LAVERE

LYDNIVEAU I KABINEN

Førerkabinen på CR9000 Elevation mejetærskere er

designet og fremstillet efter de højeste standarder for

at sikre minimal støj og maksimal effektivitet og

præstation.

80

75

74

-60%

78

4 DECIBEL MINDRE: EN HELT NY VERDEN!

Den bedste førerkabine i branchen, hvis design

med fremragende isoleringsteknikker og materialer

har medført et imponerende lydniveau, som er hele

60% lavere end hos de nærmeste konkurrenter.

(decibelskalaen er opbygget logaritmisk. 3 db(A)

repræsenterer en reduktion af støjen på 50%).

70

dB(A)

CR9060

Elevation

Konkurrent


LYDSVAGE CURSOR MOTORER

Med anvendelse af nyeste

højtryksindsprøjtningsteknologi

sikrer FPT Cursor motorerne perfekt

forbrænding af brændstoffet.

Dette frembringer mindre støj.

TOP-TRIMMET KABINE

Førerkabinen er monteret på

gummiophæng, som sammen

med den indvendige isolerende

beklædning fjerner stort set alle

vibrationer. Resultatet er den mest

lydsvage kabine på markedet.


22 23

ULTIMATIV KOMFORT

FØRENDE KABINEDESIGN

Arbejdspladsen i førerkabinen er designet for maksimal

produktivitet under de lange høstdage - minimal

førertræthed og maksimal komfort.

DEN STØRSTE FØRERKABINE PÅ MARKEDET

Målinger viser, at CR9000 Elevation kabinen er større

end nogen af de nærmeste konkurrenters. Taget i

betragtning, at en stor del af den tilgængelige plads

optages af de faste elementer, som f.eks. sæde og

instrumentbord, betyder den resterende plads en

utrolig forskel for føreren.

STØRSTE VINDUESAREAL PÅ MARKEDET -

FREMRAGENDE UDSYN

Sammenligninger mellem CR9000 Elevation og

konkurrerende mærkers førerkabiner har vist, at

glasarealet i CR9000 Elevation kabinen er langt

større. En sikkerhed for, at føreren arbejder effektivt

og har perfekt udsyn til alle sider.

EKSTRA KOMFORT

Den store førerkabine på New Holland

flagskibs mejetærskere giver ikke kun

ekstra plads. Air-condition systemet har

automatisk klimakontrol. For tilpasning

til den enkelte fører har det luftaffjedre

sæde en lang række indstillingsmuligheder:

højde, frem-tilbage, sædets rygvinkel

ligesom affjedringsgraden kan justeres

efter førerens vægt. Der er også sørget for

et komfortabelt passagersæde.

LÆNGERE HØSTDAGE

For at bevare fuld kapacitet om natten, har udsynet fra

førerkabinen utrolig stor betydning. Der er ikke mindre

end sytten lygter monteret som standard på CR9000

Elevation mejetærskeren, og for yderligere forbedring

af udsynet meget langt frem, eller ekstra belysning over

skærebordet, kan der monteres Xenon lygter.

HOLD HOVEDET KOLDT

For maksimal komfort under de lange

arbejdsdage kan CR9000 Elevation

udstyres med et køleskab, som udover

at have en kølende effekt også kan

indeholde to 1,5 liters flasker.


KOMMUNIKATION PER INTUITION: INTELLIVIEW III SKÆRME

Permanent arbejde med de rigtige oplysninger er en forudsætning for

maksimal kapacitet. På CR9000 Elevation modellerne, er IntelliView lll

skærmen med berøringsfølsom skærm bygget ind i betjeningskonsollen

på førerens højre side. Skærmen viser en bred vifte af information og

fungerer som forbindelsesleddet mellem kontrol- og indstillingsfunktioner.

Takket være den brede skærm, anvendelsen af farver og den nemme

betjening, præsenteres informationerne på en meget struktureret måde,

så føreren med et enkelt blik finder det han behøver.

EN EKSTRA HÅNDSRÆKNING TIL FØREREN

Multifunktionshåndtaget på CR9000 Elevation mejetærskeren er

førerens vigtigste redskab til betjening af mejetærskerens funktioner.

Dette ergonomisk udformede håndtag styrer kørselsretning og hastighed

og indeholder samtidig skærebordets kontrolfunktioner, kontrol af

tømmerørets position, tilkobling af tømmesystemet, skærebord og

vindekontrol.

FREMRAGENDE ERGONOMI

For ubesværet betjening er højre konsol logisk opbygget med kontakter

og knapper i de mest bekvemme positioner. Den komplette konsol

kan justeres efter førerens ønske og indeholder alle mejetærskerens

kontrolfunktioner.


24 25

NEW HOLLAND TILBYDER MEGET MERE

INTELLISTEER AUTOMATISK STYRESYSTEM

CR9000 Elevation serien kan specificeres med fuldt integreret New Holland designet og udviklet IntelliSteer

automatisk styresystem. Ved brug af DGPS eller RTK-teknologi og fuldt integrerede kontrolsystemer, sikrer IntelliSteer

systemet en parallel kørselspræcision på op til 1 - 2 cm*. IntelliSteer systemet er designet til at arbejde med vor tids

brede og moderne skæreborde og forbedrer førerens præstation og komfort meget i krævende situationer. En ekstra

fordel ved brugen af RTK-korrigering med IntelliSteer systemet er den konstante pålidelighed fra år til år, hvilket har

stor betydning for de moderne landbrugsteknikker. Alt dette og mere til ved blot et tryk på en knap.

* Brug af RTK-korrektionssignal.

INTELLIVIEW III MONITOR.

EN SKÆRM GØR DET HELE

IntelliSteer betjeningen er integreret i den

standardmonterede IntelliView lll skærm i

CR9000 Elevation mejetærskerne. IntelliSteer

systemet kan køre i et antal forskellige mønstre.

Disse er:

NH 262 MODTAGER

NH 262 modtageren er i stand

til at arbejde med EGNOS,

OmniSTAR eller RTKkorrektionssignaler.

For RTK-brug monteres

en lille radio under modtageren.

RTK KORREKTIONSSIGNAL

Der kan bruges en RTK-basisstation

til at sende korrigeringssignaler for

at opnå en præcision mellem

trækkene på 1 - 2 cm. Eller gør brug

af det nye VRS RTK system som

sender korrektionssignalet via

mobilnettet, sådan at du ikke

behøver en basisstation.

BASISSTATION

Enheden som sender

korrektionssignalet

med radiobølger.

AG3000

Enheden som modtager

korrektionssignaler via mobilnetværket.

NAVIGATION CONTROLLER II

Navigation Controller II er hovedkontrolsystemet,

som konstant korrigerer

for ujævnheder og hældninger ved hjælp

af avancerede 6-aksel stærke inerti-følere,

som registrerer den faktiske position.

INTEGREREDE KONTROLSYSTEMER

New Holland IntelliSteer systemet bruger

integrerede styrevinkelfølere til at holde

Navigation Controller II informeret om

hjulenes retning. Ydermere er der i det

hydrauliske system integreret en styreventil

der konverterer signalerne fra Navigation

Controller II til håndfri betjening af rattet.


BAG PRODUKTET

FORHANDLERNES VELUDDANNEDE

SERVICETEKNIKERE SØRGER FOR DEN

OPTIMALE TEKNISKE SUPPORT

Et uddannelsesprogram for serviceteknikere sikrer at

kunderne altid modtager den professionelle service,

de forventer. Som support til dette program har

New Holland oprettet et online-program til træning og

udvikling af den tekniske ekspertise hos New Holland

forhandlerne. Således er forhandlernes tekniske

personale i stand til at bygge videre på den træning

de gennemgår på New Holland’s træningscentre,

så de er konstant opdaterede.

VI KENDER DINE ARBEJDSFORHOLD - VI TILBYDER

FINANSIERING, SOM PASSER SPECIELT TIL DIG

CNH Capital, New Hollands finansieringsselskab, har

grundigt kendskab til landbrugsindustrien, og ved at

hver eneste kunde har sine specielle maskiner og udstyr,

samt økonomiske og skattemæssige forhold. Derfor har

vi udvidet vores kundeservice til at omfatte skræddersyet

finansiering. New Holland forhandlerne og CNH Capital

specialisterne arbejder sammen for at tilbyde de mest

avancerede landbrugsmaskiner sammen med fleksible

og fornyende finansieringsmuligheder og dermed sikre

dig den mest økonomiske og effektive løsning.

FORHANDLERMONTERET

EKSTRAUDSTYR

New Holland er et globalt mærke,

men ved at kundernes behov

afhænger af de lokale forhold.

For at sikre optimal præstation

af maskinerne under alle betingelser,

tilbyder vi et stort udvalg af godkendt

ekstraudstyr, som kan leveres

og monteres af forhandlerne.


26 27

SPECIFIKATIONER

MODELLER

CR9O6O ELEVATION CR9O7O ELEVATION CR9O8O ELEVATION CR9O9O ELEVATION

Skærebord

Skærebredde

High-Capacity skærebord (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15

Extra-Capacity skærebord (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15

Varifeed skæreborde (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67 7,62 - 10,67

Knivhastighed - Standard / Varifeed skærebord (snit/min.) 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300

Ekstra kniv og boltede knivsektioner

Indføringssnegl med pigge i fuld bredde

Vindediameter standard (m) 1,07 1,07 1,07 1,07

Elektro-hydraulisk vindejustering

Automatisk synkronisering af vinde- og fremdriftshastighed

Hydraulisk hurtigkobler (et sted)

Majsborde

Antal rækker, opfoldelige majsborde 8 8 8 8

Antal rækker, faste majsborde – – 12 12

Integrerede stængelsnitter

Roterende stråskillere O O O O

Automatisk rækkestyring O O O O

Automatiske skærebords kontrolsystemer

Stubhøjdekontrol automatisk automatisk automatisk automatisk

Flydestilling

Autofloat system

Indføringselevator

Antal kæder 3 3 3 3

Skærebord- og elevatorreversering hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk

Sideværts opretning

Forende justering

ASP System (Avanceret stenbeskyttelse)

Førerkabine

Luftaffjedret sæde

Passagersæde

IntelliView lll skærm med justerbar position

Op til 3 kameraer O O O O

Automatiske afgrødeindstillinger

Air-condition og køleboks

Automatisk klimaanlæg

Varmeapparat

Indbygget køleskab

New Holland Precision Land Management systemer

Styresystemer

SmartSteer automatisk styresystem O O O O

IntelliSteer automatisk styresystem O O O O

IntelliCruise System O O O O

Automatisk rækkestyringsystem for majsborde O O O O

Precision farming O O O O

Grain Cam System – – – O

Fugtighedsmåling

Udbytte- og fugtighedsmåling

Full Precision farming pakke med:

Udbytte- og fugtighedsmåling, D-GPS yield mapping O O O O

PLM desktop software og software servicesupport O O O O

Langsgående rotorer

Rotordiameter (mm) 432 432 559 559

Rotorlængde (mm) 2638 2638 2638 2638

Længde, sneglsektion (mm) 390 390 390 390

Længde, tærskesektion (mm) 739 739 739 739

Længde, udskillelsessektion (mm) 1090 1090 1090 1090

Længde, tømmesektion (mm) 419 419 419 419

Faste rotorvinger –

Justerbare rotorvinger O O O

Rotorkapper til ris – – O O

Broer

Tærskebroer

Omslutningsvinkel (grader) 86 86 84 84

Omslutningsvinkel med forlængelse (grader) 121 121 123 123

Justering elektrisk elektrisk elektrisk elektrisk


MODELLER

CR9O6O ELEVATION CR9O7O ELEVATION CR9O8O ELEVATION CR9O9O ELEVATION

Udskillelsesbroer

Brolinealer pr. rotor 3 3 3 3

Omslutningsvinkel (grader) 148 148 148 148

Halmvinde

Bredde (mm) 1300 1300 1560 1560

Diameter (mm) 400 400 400 400

Halmvindebro omslutningsvinkel (grader) 54 54 54 54

Totalt tærske- og udskillelsesareal (m 2 ) 2,43 2,43 3,06 3,06

Rensning

Selvoprettende soldkasse

Forrensningssystem

Opti-Clean soldkasse

Totalt soldareal under blæserkontrol (m 2 ) 5,4 5,4 6,5 6,5

Fjernbetjent soldindstilling

Underblæser

Antal blade 6 6 6 6

Variabelt hastighedsområde (omdr/min.) 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050

Dobbelt udløbblæser

Elektrisk hastighedsjustering fra kabinen

Retursystemer

Roto-Thresh system dobbelt dobbelt dobbelt dobbelt

Returmængdevisning på IntelliView lll skærm

Kornelevator

Højkapacitets kornelevator med heavy duty kæde & flapper

Korntank

Kapacitet (l) 9000 10500 10500 12500

Central fyldning, udfoldelige tanklåger

Tømmesnegl

Tømning over toppen

Tømmehastighed (l/s) 110 110 110 110

Færdigvare inspektionslem

Advarsel for fuld korntank

Tømmesnegl rækkevidde (grader) 105 105 105 105

Motor

Type* FPT Cursor 9 FPT Cursor 10 FPT Cursor 13 FPT Cursor 13TCD

Brændstofsystem common rail dyseindspr. dyseindspr dyseindspr

Max. motoreffekt @ 2100 omdr/min. - ECE R120 (kW/hk) 286/389 320/435 360/489 400/544

Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ECE R120 (kW/hk) 310/422 345/469 390/530 435/591

Godkendt Bio Diesel blanding B100** B100** B100** B100**

Regulator type elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk

Måling af brændstofforbrug og udlæsning

på IntelliView lll skærm

Trykluftkompressor O O O

Motorafblæsning – – O

Roterende luftfilter afblæsningssystem – – – O

Brændstoftank

Kapacitet (l) 750 1000 1000 1160

Transmission

Type hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

Gearkasse 4-trins 4-trins 4-trins 4-trins

Fjernbetjent gearskift

Differentialespærre

Hydrostatisk træk på baghjul O O O O

Max. hastighed *** (km/t.) 30 30 30 30

Forberedt til gummibælter O O O O

Integreret halmsnitter

Håndtering af halm og avner

Fjernjustering af spredeplader

Avnespreder

Opti-Spread - håndtering af afgrøderester – – O O

Dimensioner

Med forhjul **** 710/75 R34 710/70 R42 710/75 R34 710/70 R42

Max. højde i transportposition (m) 3,96 3,96 3,96 3,96

Max. bredde - transport (m) 3,3 3,3 3,5 3,5

Max. længde med tømmerør slået ud, uden skærebord (m) 9,97 9,97 9,97 9,97

Vægt

Standardversion uden skærebord og halmsnitter (kg) 14500 15010 15730 16700

Standard O Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig * Udviklet af FPT Industrial ** I henhold til gældende regler *** Kun udgaver med hjul

**** Mulighed for anden dækmontering end den nævnte, afhængig af pågældende land (710/70-R42, 800/65-R32, 800/75-R32, 900/60-R32, 900/60-R38, 1050/50-R32)


NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION.

TOP

TILGÆNGELIGHED.

Vi er altid til din rådighed:

alle ugens dage og timer!

Uanset hvilke oplysninger

du har brug for, uanset

hvilket problem eller

behov du har, skal du

blot ringe til det gratis

New Holland Top Service

telefonnummer*.

TOP HASTIGHED.

Ekspreslevering af

dele: når og hvor du

skal bruge dem!

TOP PRIORITET.

Hurtige løsninger i

sæsonen: fordi høsten ikke

kan vente!

TOP TILFREDSHED.

Vi sætter alt ind på at finde

de løsninger, du har brug for,

og holder dig informeret:

indtil du er 100% tilfreds!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse

europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis

opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit

telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er

problemer med at komme igennem på det gratis

telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland vœlger smøremidler

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne

specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det

danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 03/11 - TP01 - (Turin) - 102003/DKO

More magazines by this user
Similar magazines