00018-Søren Christian Christensen-4 - helec.dk

helec.dk

00018-Søren Christian Christensen-4 - helec.dk

Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

No. 18

Søren Christian Christensen

Søren Christian Christensen i 1936

Forældre

Børn

: nr. 36 Anders Peder Christensen og nr. 37 Christiane Samuelsen.

: Niels Jensen Christensen, Helga Annette Kristiane Christensen (9) Reinhold Christensen, Edit Christen-­‐

Sen og tvillingerne Kamma og Ingeborg Christensen.

Navn

Født

Døbt

Faddere

Gift

Stilling

Død

Dødsårsag

: Søren Christian Christensen

: 25. september 1875 i Lovisegaards Hus, Gudum Kær, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

: 26. december 1875 i Gudum Kirke, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

: Arvefæster Søren Christian Nielsen (Sognefoged) og hustru Christiane Nielsen i Lovisegaard, Pigen

Jensine Sørensen i Sejlflod, Slagter Rasmus Christensen i Lillevorde og Indsidder Jens Rasmussen på

Gudumlunds Fabrik.

: 12. november 1902 i Romdrup Kirke med Marthine Jensen (19)

: Tjenestekarl, indsidder, daglejer, husejer, arbejdsmand, mælkemand og kreaturdriver.

: 22. januar 1965 i Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Begravet fra Romdrup Kirke den 27. januar 1965.

: Alderdom – blev 89 år og 4 måneder gammel.

Søren Christian Christensen blev født den 25. september 1875 i Lovisegaards Hus,

i Gudum Kær, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, hvor hans forældre var

arbejdsmand og parcellist Anders Peder Christensen (36) og hustru Christiane

Samuelsen (37). (Kirkebog 1868-­‐1892, fødte mandskøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn,

Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1880 boede familien i et hus i Lillevorde by og sogn og bestod af

Husfader og Arbeidsmand Anders (Peder) Christensen (36), 37 år, født i Mou,

hans Hustru Christiane Christensen (37), født Samuelsen, 29 år, født i Gudum,

Gudum Kirke

datteren Christine Christensen, 6 år, født i Mou, sønnen Søren (Christian)

Christensen, 4 år, født i Gudum og datteren Marie (Kirstine) Christensen, 2 år, født i Gudum (Folketællingen fra 1. februar 1880

for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1890 boede Søren Christjan (Christian) Christensen, 14 år, fortsat i Lillevorde sammen med sin familie,

der bestod af faderen, indsidder Anders Peder Christensen (36), 47 år, moderen, husmoder Kristjane (Christiane)

Christensen (37), 39 år, søstrene Marie Kjerstine Christensen, 12 år, og Ane Dorthea Christensen, 2 år. (Folketællingslisten

fra 1. februar 1890 for Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

1


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Den 1. februar 1901 boede familien i Sejlflod på matr.nr. 40L, hvortil de må være

flyttet til i løbet af 1890’erne, alt overvejende sandsynligt efter 10. september 1893,

hvor Søren var fadder ved Astrid Kristine Nielsen’s dåb, og det fremgår af

Kirkebogen, at han kom fra Lillevorde. Familien bestod af Husfaderen Anders (Peder)

Christensen (36), født 21. april 1841 i Mou, der var daglejer ved Agerbrug, hans

hustru Kristiane (Christiane) Christensen (Samuelsen) (37), født 18. februar 1850 i

Gudum, der var Husmoder, en datter Marie (Kirstine) Christensen, født 11.

november 1877 i Gudum, der var Tyende, et plejebarn Astrid (Kristine) Nielsen, født

30. april 1893 i Seilflod (barnebarn -­‐ Christine Christensen’s barn), og et plejebarn

Petra (Kristine Marie) Madsen, født 6. marts 1900 i Seilflod (barnebarn -­‐ Marie

Kirstine Christensen’s barn). Det er noteret, at forældrenes ægteskab er indgået i

1873, og at der er 4 børn i ægteskabet. (Folketælling fra 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn,

Fleskum Herred, Ålborg Amt)

I løbet af 1901 efter februar måned flyttede familien til Gudumholm, hvor faderen

havde købt et lille landbrugssted, matr.nr. 11d, der lå ved Den Store Sluse i

Søren Christian som ung mand

Gudumholm, hvor igennem Lindenborg å løb i Gudumholm. Husmandsstedet blev

kaldt Slusegården, og den var ikke stor, ca. 7 – 8 tdr. land med to køer. Så for at få det hele til at løbe rundt, var

forældrene nødt til at tjene nogle penge ved forskellige andre arbejdsopgaver. Sørens’ fader skulle blandt andet stå for

slusedriften ved at passe slusen og have det almindelige tilsyn, og hans moder var syerske og syede for folk.

Søren Christian Christensen havde, ifølge personlig overlevering fra Christian Madsen, sin skolegang i Gudumholm

Skole, hvor han gik, indtil han blev 14½ år gammel og skulle konfirmeres. I Lillevorde Sogns Kirkebog står der, at Søren

Kristian (Christian) Kristensen (Christensen), Lillevorde Kær, blev konfirmeret den 13. april 1890 i Gudum Kirke, og hans

forældre var registreret som indsidder Anders Peter (Peder) Kristensen (Christensen) og hustru Kristiane (Christiane)

Samuelsen af Lillevorde Kær. Det fremgår endvidere af Kirkebogen, at Søren Christian Christensen er født i Lovisegaards

Hus den 20. september 1875 og døbt i Kirken den 26. december samme år. Hans standpunktskarakterer er g for

kundskab og mg for opførsel. (Kirkebogen 1871-­‐1891, konfirmerede drenge, side 178, nr. 1 for 1890, Lillevorde By og Sogn, Fleskum Herred,

Ålborg Amt).

Efter konfirmationen (april 1890) blev Søren Christian Christensen slagterlærling hos hans faders gode ven, Slagter

Rasmus Christensen, i Lillevorde, men det var langt fra noget for Søren Christian Christensen, så han stoppede, før han

blev udlært og begyndte herefter som tjenestekarl på forskellige gårde, og den 1. februar 1901 var han tjenestetyende

på gården Staaholm (Stoholm) (matr.nr. 18a i Romdrup, tæt på Romdrupvej) hos Peder Nielsen’s enke, Anne Sofie

Nielsen, født Winther. Det fremgår af folketællingen, at han var tilflyttet kommunen i 1899, hvor han var kommet fra

Storvorde. (Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Søren Christian Christensen, der indrejste til Romdrup i 1899, mødte under sit ophold

der, den unge og smukke Marthine Jensen. De

blev gode venner og kærestefolk, som førte til,

at de blev gift den 12. november 1902 i

Romdrup Kirke.

I Kirkebogen er de registreret som Søren

Romdrup Kirke Christian Christensen, født den 25. september

1875 i Gudum Sogn, Fleskum Herred, som søn af husejer Anders Peter (Peder)

Christensen (36) og Hustru Christiane Samuelsen (37) i Gudumholm, og Sypige

Marthine Jensen (19), født 28. juli 1877 på Romdrup Nørkær, som datter af

parcellist Niels Jensen (38) og hustru Mette Kirstine Christensen (39) på

Romdrup Nørkær.

Forloverne var husejer Anders Peter Christensen (36) (gommens fader) i

Gudumholm og Mølleejer Christen Nielsen (Clausen) i Romdrup.

Tillysningen blev bestilt den 18. oktober 1902, og fandt sted den 19. og 26.

oktober samt 2. november 1902, og vielsen blev foretaget den 12. november

1902 af sognepræst Andreas Immanuel Fich i Romdrup Kirke. (Kirkebogen 1892-­‐

1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Marthines og Sørens bryllupsbillede

Hvor ægteparret bosatte sig lige efter deres vielse er ikke umiddelbart

dokumenteret, ligesom de ikke er fundet i folketællingen for 1906 vedrørende Romdrup. Imidlertid skulle de i henhold

til den personlige overlevering fra barnebarnet Egon Christensen (4) have bosat sig i Romdrup umiddelbart efter

brylluppet, hvor de lejede (var indsidder af) et hus.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

2


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Ifølge folketællingen 1921 flyttede Søren Christian Christensen imidlertid først til kommunen i 1903, men dette

modsiges af folketællingen fra 1901, hvor det fremgår, at han tog ophold i kommunen i 1899. Søren Christian

Christensen og Marthine Jensen (19) fik da også børn, der er født i henholdsvis i 1903 og 1904 i Romdrup, og det

fremgår af kirkebogen, at forældrene boede i Romdrup. Han kan således godt have været borte fra kommunen fra fx

1901 til 1903, men det er ikke på nogen måde dokumenteret.

De boede som indsiddere i Romdrup, indtil Søren Christian Christensen, fik råd til at bygge sit eget hus, hvilket han fik

på et eller andet tidspunkt før 1916, hvor han i folketællingen står opført som husejer, men det var højst sandsynligt

allerede i 1912/13, hvor han ved Ålborg Dyrskue vandt hovedpræmien, et hestekøretøj, som han solgte og så fik råd til

at bygge et hus for på Romdrup Bakke nr. 3, matr. nr. 51, (ny bygning opført i 1991 på Romdrup Bakke nr. 3, 9270 Klarup

matr.nr. 51), hvor de boede resten af deres liv.

Det var hans svigermoder Mette Kirstine Christensen (39), der havde fået 1 krone med til dyrskuet, for hvilket hun

skulle trække et lod for Søren Christian Christensen, og heldet var med dem, og han vandt hovedpræmien. Efter

overrækkelsen af præmien satte Mette Kirstine Christensen sig op i vognen og hastede hjem til Søren Christian

Christensen kørende som sjældent set af en kvinde samtidig med, at hun slog knald med pisken, hvilket så sandelig også

var et særsyn for en kvinde.

I nogle år efter brylluppet fortsatte Søren Christian Christensen

med at arbejde som tjenestekarl, daglejer og arbejdsmand

rundt omkring på forskellige gårde, og hvor der ellers var til at

få arbejde.

Senere begyndte han dog som en slags selvstændig at drive og

trække forskellige kreaturer fra og til kreaturmarkedet

(Kvægtorvet) i Ålborg hver tirsdag og hver lørdag for oplandets

bønder i det østlige Himmerland.

I en høj alder begyndte han også som mælkemand og fortsatte

med det, indtil mejeriet i Romdrup blev nedlagt mellem 1936

og 1946, men da var han også blevet så gammel, at han kunne

få aldersrente (folkepensionsalderen blev i 1936 ændret fra 65 til 60

år, men igen i 1946 ændret fra 60 til 65 år).

Tegning af kvægdriver, ukendt kunstner

Søren Christian Christensen kom sammen med mejeribestyrer Ole Anton Olsen (fik navneforandring i 1906 til Ole

Holsko), trods det at denne kun kom sammen med de store bønder på egnen, men det skyldtes, at Søren’s hustru

Marthine Jensen (19) var søster til mejeribestyrerens kone Laurine Marie Jensen. Når der var sammenkomster hos

mejeribestyreren, hvilket der som regel var, når bønderne hentede mælkepenge en gang om måneden, blev der altid

spillet meget kort. Søren Christian Christensen havde jo ikke så mange penge at rutte med, men han var en såkaldt

”fedtspiller” og tog aldrig nogen chance, hvorfor han næsten altid vandt.

Søren Christian Christensen’s plejesøn, Egon Christensen (4), kunne specielt huske en gang, de gik hjem fra en

sammenkomst hos mejeribestyreren, hvor Marthine Jensen (19) var meget vred, fordi Søren Christian Christensen

havde spillet kort, men dertil svarede Søren: ”Men jeg vandt da 30 kr.”, hvilket var rigtig mange penge dengang. Det var

jo heller ikke det, Marthine Jensen (19) var gal over. Nej, hun var gal over, at hvis han nu havde tabt pengene, så havde

de været slemt stillet i meget meget lang tid.

Ifølge Egon Christensen (4), som boede hos sine bedsteforældre, indtil han blev konfirmeret i 1938, var hans bedstefar

og bedstemor rigtige dejlige og hjertevarme mennesker, der havde det rigtigt godt sammen og var meget hjælpsomme

og kærlige over for andre mennesker.

Søren Christian Christensen var med i ledelsen af Romdrup Afholdsforening i mange år (Afholdsforeningsarbejde var

meget udbredt i Nordjylland og Himmerland i sidste halvdel af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet).

Jf. Folketællingslisterne boede familien i Romdrup by, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, ved folketællingen i

1911 til og med den sidste folketællingen i 1930.

Af særlige bemærkninger noteret i forbindelse med folketællingerne, kan nævnes, at de i 1916-­‐tællingen var noteret

som husejer, og at deres årlige indkomst var 400 kr., hvoraf de betalte 0 kr. i skat til staten og 2 kr. i skat til kommunen.

I 1921-­‐tællingen er det noteret, at arbejdsmand Søren Christian Christensen tog bopæl i kommunen i 1903. De er

noteret med korrekt fødselsdatoer, men med forkerte fødselsår med + 1 år.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

3


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

I 1930-­‐tællingen fremgår det, at de havde et plejebarn, Egon Christensen (4), født 5. marts 1923 (Han er født i 1924, og

det er deres barnebarn, hvis moder er Helga Annette Kristiane Christensen (9)). Endvidere fremgår det, at de blev gift i

1902 og fik 5 børn, hvoraf de 2 var døde (dette er heller ikke korrekt, de fik 6 børn, og der var 3 børn, der døde).

Det fremgår også, at Marthine Jensen var invalideret (hun havde svært leddegigt, der deformerede hendes led). Søren

Christian Christensen var i øvrigt og formegentligt i den anledning medstifter af Folke-­‐ og Invalidepensionist Foreningen

i Romdrup. (Folketællingen fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I ægteskabet blev der født i alt 6 børn, hvoraf de 3 døde kort tid efter fødslen, 1 søn døde efter et par dage og inden

dåbshandlingen, og 2 af børnene (tvillinger) døde på Aalborg Amtssygehus få timer efter fødslen, ligeledes uden at blive

døbt.

Deres børn:

1 -­‐ Niels Jensen Christensen, født den 18-­‐10-­‐1903 i Romdrup, død den 29-­‐05-­‐1995 i Romdrup.

2 -­‐ Helga Annette Kristiane Christensen, født den 11-­‐12-­‐1904 i Romdrup, død den 28-­‐05-­‐1967 i Ålborg.

3 -­‐ Reinhold Christensen, født den 17-­‐03-­‐1906 i Romdrup, død den 19-­‐03-­‐1906 og begravet fra Romdrup Kirke den 25-­‐

03-­‐1906.

4 -­‐ Edit Nora Christensen, født den 03-­‐08-­‐1907 i Romdrup, død den 26-­‐05-­‐1998 i Godthåb.

-­‐ og tvillingerne

5 -­‐ Kamma Christensen, født den 15-­‐03-­‐1915 på Aalborg Amtssygehus, Budolfi Sogn, død 6 timer efter fødslen, begravet

fra Romdrup Kirke den 17-­‐03-­‐1915 og

6 -­‐ Ingeborg Christensen, samme som ovennævnt, dog levede hun kun en ½ time.

Fra v. Marthine, Helga Anette Christiane, Edit, Søren Christian og Niels Jensen foran deres nye hus omkring 1912-­‐13

Ud over deres egne børn, havde de som nævnt deres barnebarn, Egon Christensen (4), i pleje, da hans moder Helga

Annette Kristiane Christensen (9) ikke kunne tage sig af ham. Egon Christensen (4) var født som et uægte barn, og da

Helga var nødt til at arbejde som tjenestepige, havde hun ingen mulighed for også at have et lille barn at passe.

Deres plejebarn, Egon Christensen (4), fortsatte dog med at bo hos sine bedsteforældre hele sin barndom, også selvom

hans moder Helga Anette Christiane Christensen senere giftede sig i 1930 med Kristian Nielsen og bosatte sig i Ålborg.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

4


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Mathilde Jensen og Søren Christian Christensen i 1936

Søren Christian Christensen’s hustru Marthine Christensen (19) døde i hjemmet den 28. april 1937. Kort før sin død

kaldte hun på sin mand og meddelte, at han skulle samle alle børnene og lægen, for nu var det tiden, at hun skulle dø.

Børnene nåede alle at komme hjem og sige farvel, men lægen nåede ikke frem, inden Mathilde var død. Barnebarnet,

Egon Christensen (4), var der også, men han var kun 13 år og meget chokeret over det, der skete, så han turde ikke gå

ind til Marthine og sige farvel.

Søren Christian Christensen’s hustru Marthine Christensen (19) blev begravet den 2. maj 1937 fra Romdrup Kirke.

Efter sin hustrus død blev Søren Christian Christensen boende i sit hus på Romdrup Bakke sammen med sit barnebarn

Egon Christensen (4) og sin søn Niels Jensen Christensen. Til at tage sig af det huslige mv. havde han ansat en

tjenestepige eller husholderske.

Søren Christian Christensen med oldebarnet, Inge,

der blev født 07-­‐03-­‐1946 som datter af

Egon Christensen (4) og Mary Kristensen (5)

I begyndelsen af året 1945 blev der trængsel i det lille hus på Romdrup

Bakke, da Søren Christian Christensen’s barnebarn Egon Christensen (4) og

hans kæreste Mary Kristensen (5) kom fra Trinderup ved Hobro og flyttede

ind hos ham på Romdrup Bakke.

Mary Kristensen (5) var blevet gravid, og det var ikke helt blevet accepteret

af hendes forældre, der heller ikke havde noget tilovers for Egon Chri-­stensen

(4), der jo kun var en herregårdsbums på valsen.

Der blev dog en forståelse af forholdet, og de blev gift i Sønder Onsild Kirke

den 11. september 1945.

De blev imidlertid boende hos Søren Christian Christensen, hvor de fik en

datter (Inge) den 7. marts 1946.

Senere på året i 1946 flyttede de dog, da de havde købt (med hjælp fra

Mary Kristensen’s fader, der så formentligt havde tilgivet hende) et

husmandssted i Rævbakkerne, Nørre Onsild.

Søren Christian Christensen blev i 1947 blind af grå stær, men blev fortsat

boende i huset. Han blev passet af sin søn Niels Jensen Christensen, der

havde fået overdraget huset på betingelse af, at han skulle passe sin far, Søren Christian Christensen, indtil han døde.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

5


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Søren Christian Christensen’s 75 år fødselsdagsfest i 1950

Her er han omgivet af sine nærmeste familiemedlemmer.

Nederst fra venstre: Kirsten Jensen, Leif og Inge Christensen, Kurt Mortensen, Inga og Anne Grete Nielsen

Nederst midt fra venstre: Søren Christian Christensen, form. Marie Kirstine Madsen, Else Birte Nielsen , Peter Olsen

Øverst midt: Helga Nielsen med Erik Nielsen, Tove Nielsen, Mary og Egon Christensen, Marie Kristiane med Niels Ole, Birgith Mortensen.

Toppen: Bag Helga – en tjenestepige, Birtha og Niels Jensen (bag ved Tove og Mary), Harald Mortensen og yderst th. Kristian Nielsen

Fire generationer

Barnet Inge 4 år

Faderen Egon 26 år

Bedstemoderen Helga 46 år

Oldefaderen Søren Christian Christensen 75 år

Søren Christian Christensen’s søn, Niels Jensen Christensen, giftede sig den 30. september 1951 med Birtha Jensen

(husholderske), der havde en lille pige, Kirsten, der var født den 21. januar 1948, hvorefter der igen blev liv i det lille hus

på Romdrup Bakke.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

6


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Søren Christian Christensen og sønnen Niels Jensen, hans

hustru Birtha og hendes barn Kirsten samt Birtha’s far og moder

Søren Christian Christensen havde, som jeg (nr. 2 Leif Christensen) huskede det, ikke nogle særlige gode år de sidste 17

år af sit liv, hvor han var blind. Han sad for det meste i sin yndlingsstol i krogen af stuen ved siden af radioen, uden at

foretage sig noget særligt. Han var særdeles glad for at få besøg, og han elskede at snakke med folk.

Vi børn var ikke særlig trygge ved at besøge ham, da vi fandt det lidt uhyggeligt, at han var blind, og at han altid skulle

mærke og føle, hvordan vi så ud, og hvor store vi var blevet, hvilket virkede lidt underligt på os børn.

Endvidere havde han altid en pose fedtede bolsjer, som ikke så særlig lækre ud, men han ville altid være så god og rar

at give os et bolsje, som vi anstændigvis tog imod (efter formaning af vores moder). Hvor må det have været nogle

triste år, og hvor ville jeg ønske, at vi kunne gøre tiden om, så vi kunne sidde hos ham og have lyttet på, hvad han havde

oplevet i stedet for at være bange for ham.

Søren Christian Christensen, 1961, i sin yndlingsstol.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

7


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Den 22. januar 1965 sov Søren Christian Christensen stille og rolig ind i hjemmet, da han mæt af dage døde af alderdom

i en alder af 89 år og 4 måneder, efter at han havde været blind i 17 år.

Han blev begravet fra Romdrup Kirke den 27. januar 1965.

Kilder: Personlig overlevering af Egon Christensen (4).

Personlig overlevering af Christian Madsen (oldebarn til nr. 72 og 73).

Personlig overlevering af Else Birte Nielsen (oldebarn til nr. 36 og 37).

Personlig overlevering af Anna Grete Nielsen (oldebarn til nr. 36 og 37).

Slægtsoplysninger af Jørgen Jørgensen (tipoldebarn til nr. 36 og 37).

Slægtsoplysninger af Jette Bisgaard Jensen (tipoldebarn til nr. 36 og 37).

Slægtsoplysninger fra Peter Hartmann Wegebergs hjemmeside http://wegeberg.dk/privat/peter/index.html

Kirkebog 1868-1892, fødte mandskøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg

Amt.

Kirkebogen 1871-1891, konfirmerede drenge, side 178, nr. 1 for 1890, Lillevorde By og Sogn, Fleskum

Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen 1892-1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Lillevorde by, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1890 for Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisterne fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum

Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

8


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1868-­‐1892, fødte mandskøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

9


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Folketælling 1880 og 1890

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Lillevorde by, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Venstre udklip

Højre udklip

Folketællingslisten fra 1. februar 1890 for Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Venstre udklip

Højre udklip

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

10


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Kirkebog – konfirmation

Kirkebogen 1871-­‐1891, konfirmerede drenge, side 178, nr. 1 for 1890, Lillevorde By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

11


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Folketælling 1901

Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Folketælling -­‐ udklip

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

12


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Kirkebog – Vielse

Kirkebogen 1892-­‐1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

13


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Folketælling 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930

Folketællingslisten 1. februar 1911 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt -­‐ udklip

Folketællingslisten 1. februar 1916, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt -­‐ udklip

Folketællingslisten 1. februar 1921, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Folketællingslisten 1. februar 1925 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – udklip

Folketællingslisten 1. februar 1930 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

14


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Ålborg amt, herreder og sogne

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

15


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup

Matrikel nummer 51

Matr.nr. 51

Matrikel kort fra 1913, genoptrykt i 1931

Matr.nr. 51

Romdrup Bakke nr. 3 – matr. nr. 51 i 2010

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

16


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup

Matrikel nummer 51

Romdrup Bakke i 2011 – en vej som Søren Christian Christensen har gået på mange gange

Romdrup Bakke nr. 3 i 2011 – huset er totalt ombygget, og indkørslen flyttet – var i den anden ende af huset, da Søren boede der

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

17


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Eftertavle for forældrene

Anders Peder Christensen (36) og hustru Christiane Samuelsen (37)

Børn

1) Husmand og Maltgører

Christine Christensen gift med Laurits Carl Nielsen (Thorsen)

* 05-­‐02-­‐1873 21-­‐05-­‐1895 * 30-­‐12-­‐1861

Egense, Mou, Ålborg Gudum Kirke Drastrup, Frejlev, Ålborg

† 05-­‐06-­‐1941 † 13-­‐05-­‐1944

Romdrup, Ålborg

Romdrup, Ålborg

Børn:

1) Astrid Kristine Nielsen (faderen var Anton Nielsen, nærm. )

2) Else Nielsen (Thorsen)

3) Ragnhild Kathrine Nielsen (Thorsen)

4) Niels Egon Nielsen (Thorsen) – tvilling

5) Ingeborg Marie Nielsen – tvilling (død som spæd)

Bemærkning anført i Kirkebogen 1896-­‐1916, side 62, fra Sejlflod Kirke, ved

Astrid’s fødsels-­‐ og dåbsregistrering, vedr. den udlagte barnefader.

Den udlagte barnefader kan være Niels Anton Nielsen f.d. 25. oktober 1872

på Lillevorde Mark, søn af Niels Justesen og Margrethe Jensen,

eller

Niels Anton Nielsen, f.d. 4. Juli 1868 på Lillevorde Kær, søn af Niels Peter

Simonsen og Christine Pedersdatter.

Astrid Kristine Nielsen, bagerst th.

Else Nielsen (Thorsen) tv.

og Ragnhild Kathrine Nielsen (Thorsen),

der sidder forrest, (form. fra 1908).

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

18


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

2) -­‐ Arbejdsmand Syerske og husmor

Søren Christian Christensen gift med Marthine Jensen (19)

* 25-­‐09-­‐1875 12-­‐11-­‐1902 * 28-­‐06-­‐1877

Gudum, Ålborg Romdrup Kirke Romdrup, Ålborg

† 22-­‐01-­‐1965 † 28-­‐04-­‐1937

Romdrup, Ålborg

Romdrup, Ålborg

Børn:

1) Niels Jensen Christensen

2) Helga Annette Kristiane Christensen (9)

3) Reinhold Christensen (død som lille)

4) Edit Nora Christensen

5) Kamma Christensen (død som lille)

Tvillinger

6) Ingeborg Christensen (død som lille)

Søren Christian som dreng

Søren Christian og hans søster Ane Dorthea

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

19


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

3) Gårdmand

Marie Kirstine Christensen gift med Mads Kristian Madsen

* 11-­‐11-­‐1877 26-­‐04-­‐1901 * 08-­‐04-­‐1877

Gudum, Ålborg Gudum Kirke Hallensted, Hallund, Hjørring

† 02-­‐03-­‐1956 † 08-­‐02-­‐1942

Vester Hassing, Ålborg

Vester Hassing, Ålborg

Børn:

1) Petra Kristine Marie Madsen

2) Ejnar Kristian Madsen

3) Alma Helene Madsen

4) Holger Rejnhard Madsen

Bagerst fra venstre:

Ejnar Kristian Madsen og Holger Rejnhard Madsen

Forrest fra venstre:

Alma Helene Madsen og Petra Kristine Marie Madsen

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

20


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

4) Syerske Husmand

Ane Dorthea Christensen gift med Peter Olinus Olsen

* 23-­‐06-­‐1880 28-­‐03-­‐1919 * 02-­‐03-­‐1877

Lillevorde Kær, Ålborg Gudumholm Kirke Egense, Mou, Ålborg

† 17-­‐10-­‐1946 † 04-­‐05-­‐1963

Gudumholm, Ålborg

Terndrup Sygehus, Ålborg

Begravet Gudumholm Kirkegård

Børn:

1) Marie Kristiane Olsen

Ane Dorthea som ung

Peter Olsen som soldat

Ane Dorthea og Peter Olsen – Bryllupsbillede

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

21


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Ane Dorthea

Peter Olsen

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

22


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Børnebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s barn

1-­‐1) Syerske

Astrid Kristine Nielsen gift med Marius Peter Pedersen Bælum

* 30-­‐04-­‐1893 03-­‐08-­‐1915 * 05-­‐05-­‐1890

Sejlflod, Ålborg

Gudumholm, Ålborg

† 02-­‐02-­‐1986 † 1973

Gudumholm, Ålborg

Gudumholm, Ålborg

Børn:

1) Viggo Bælum

2) Karen Marie Bælum

3) Minna Bælum

4) Lily Bælum

5) Irene Bælum

Astrid og Marius Bælum

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn

1)

Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børn

1-­‐2)

Else Nielsen (Thorsen) gift med Søren Juul Jensen Sørensen

* 21-­‐08-­‐1895 21-­‐05-­‐1919 * 31-­‐05-­‐1883

Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Nyk. Mors, Thisted

† 1932 †

ukendt

ukendt

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

23


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

1-­‐3)

Ragnhild Kathrine Nielsen (Thorsen) gift med Knud Waldemar Færgemann

* 06-­‐08-­‐1904 01-­‐03-­‐1925 * 26-­‐12-­‐1899

Lillevorde, Ålborg Romdrup Kirke ukendt

† †

ukendt

ukendt

Børn:

1) Knud Erik Færgemann

1-­‐4)

Niels Egon Nielsen (Thorsen)

* 10-­‐10-­‐1912

Romdrup, Ålborg

† 05-­‐08-­‐1984

ukendt

ugift

tvilling med

1-­‐5)

Ingeborg Marie Nielsen

* 10-­‐10-­‐1912

Romdrup, Ålborg

† 28-­‐10-­‐1912

Romdrup, Ålborg

død 18 dage gammel

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn

2)

Søren Christian Christensen’s og Marthine Jensen’s børn

Nærværende Personbeskrivelses person – se mere fra denne streng under nr. 9 Helga Annette Kristiane Christensen

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn

3)

Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børn

3-­‐1)

Petra Kristine Marie Madsen gift med Christian Jensen

* 06-­‐03-­‐1900 24-­‐01-­‐1928 * 28-­‐10-­‐1894

Lillevorde, Ålborg Vester Hassing Kirke Vester Hassing, Ålborg

† 30-­‐05-­‐1960 †

Gandrup, Ålborg

ukendt

Deres børn:

1) Margrete Jensen

2) Inger Marie Jensen

3) Lars Peter Jensen

4) Helene Jensen

5) Astrid Jensen

6) Christian Madsen Jensen

3-­‐2)

Ejnar Kristian Madsen gift med Ingrid Helene Andersen

* 01-­‐09-­‐1902 17-­‐06-­‐1942 * 30-­‐09-­‐1916

Storvorde, Ålborg Sejlflod Kirke Sejlflod, Ålborg

† †

ukendt

ukendt

Deres Børn:

1) Christian Madsen

2) Ellen Madsen

3) Palle Madsen

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

24


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

3-­‐3)

Alma Helene Madsen gift med Peder Kristian Theodosiussen

Pedersen

* 24-­‐12-­‐1905 08-­‐05-­‐1936 * 01-­‐10-­‐1901

Storvorde, Ålborg Vester Hassing Kirke Bejstrup, Øster Han, Hjørring

† 17-­‐10-­‐1995 † 24-­‐11-­‐1982

Begravet på Bejstrup Kirkegård

Begravet på Bejstrup Kirkegård

3-­‐4)

Holger Rejnhard Madsen

* 08-­‐02-­‐1909

Storvorde, Ålborg

† 23-­‐04-­‐1946

Urbansgade 19, 5. sal, Ålborg

Boede i Vester Hassing, Ålborg

ugift

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

25


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s børn

4-­‐1)

Husmand

Marie Kristiane Olsen gift med Ejnar Nielsen

* 12-­‐05-­‐1920 * 13-­‐09-­‐1918

Gudumholm, Ålborg

Øster Uttrup, Ålborg

† 19-­‐06-­‐1964 † 27-­‐06-­‐1991

Ålborg Amtssygehus

Gudumholm, Ålborg

Begravet på Gudumholm Kirkegård

Børn:

1) Else Birte Nielsen

2) Inga Irene Nielsen

3) Anna Grete Nielsen

4) Niels Ole Nielsen

Marie som ung og Ejnar som soldat

Marie og Ejnar

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

26


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

27


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Bagerst række fr.v – Henning Nielsen, Else Birte Jensen, Inga Nielsen, Kresten Jensen, Niels Ole Nielsen og Anne Grete Nielsen

Forrest række fr.v – Marie Nielsen, Peter Olsen og Ejnar Nielsen.

Peter Olsens 85 år fødselsdag (1962)

Før 1948

Barndomshjemmet Slusegården

Efter 1952

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

28


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s børnebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børn

1-­‐1-­‐1)

Viggo Bælum gift med Signe Kirstine Meldgaard

* 06-­‐09-­‐1914 22-­‐05-­‐1945 * 17-­‐06-­‐1924

Ukendt Gudumholm Kirke Gudumholm, Ålborg

† 13-­‐03-­‐1992 † 25-­‐08-­‐1989

Gudumholm, Ålborg

Gudumholm, Ålborg

Deres Børn:

1) Ingrid Melgaard Bælum

2) Astrid Krestine Melgaard Bælum – tvilling

3) Magda Kirstine Melgaard Bælum – tvilling

4) Carsten Melgaard Bælum

5) Niels Melgaard Bælum

6) Henrik Melgaard Bælum

1-­‐1-­‐2)

Karen Marie Bælum

* 12-­‐01-­‐1916

Lillevorde, Ålborg


ukendt

yderligere data ukendt

1-­‐1-­‐3)

Minna Bælum gift med Jørgen Jørgensen

* 11-­‐04-­‐1917 *

Gudumholm, Ålborg

ukendt

† †

ukendt

ukendt

Børn:

1) Jørgen Jørgensen

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

29


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

1-­‐1-­‐4)

Lily Bælum gift med Jørgen Press

* 25-­‐05-­‐1919 28-­‐08-­‐1946 * 25-­‐11-­‐1922

Gudumholm, Ålborg Københavns Magistrat Nyk. Falster, Maribo

† † 04-­‐09-­‐1988

ukendt

Øster Skørringe, Maribo

Børn:

1) Archimedes Erik Press

2) Ole Press

3) John Press

4) Heller Press

Lilly Bælum

Jørgen Press

1-­‐1-­‐5)

Boghandler

Irene Bælum gift med Harald Jensen

* 01-­‐09-­‐1923 15-­‐10-­‐1949 * 24-­‐09-­‐1919

Gudumholm, Ålborg Lillevorde Kirke Kongerslev, Ålborg

† † 21-­‐06-­‐2009

Ukendt

Sdr. Kongerslev, Ålborg

Børn:

1) Thorkild Jensen

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

30


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn

1)

Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børnebørn

1-­‐3

Ragnhild Kathrine Thorsen’s og Knud Waldemar Færgemann’s børn

1-­‐3-­‐1)

Knud Erik Færgemann gift med Else Marie Mariager

* 08-­‐07-­‐1925 28-­‐10-­‐1950 * 27-­‐05-­‐1926

Sønder Onsild, Randers Nr. Sundby, Ålborg Nr. Sundby, Ålborg

† 04-­‐04-­‐2003 †

Ålborg

ukendt

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

31


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn

3)

Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børnebørn

3-­‐1)

Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s børn

3-­‐1-­‐1)

Gårdejer

Margrete Jensen gift med Svend Erhard Nielsen

* 05-­‐09-­‐1928 04-­‐04-­‐1953 * 22-­‐09-­‐1920

Vester Hassing, Ålborg Vester Hassing Kirke Flauenskjold, Hjørring

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Christian Neerup Nielsen (faderen er landbrukselev Alex Jönsson og adopteret af Svend Erhard Nielsen)

2) Birgit Marie Neerup Nielsen

3-­‐1-­‐2)

Inger Marie Jensen

* 29-­‐10-­‐1929

Vester Hassing, Ålborg


Ukendt

3-­‐1-­‐3)

Lars Peter Jensen

* 19-­‐09-­‐1931

Vester Hassing, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

3-­‐1-­‐4) Kontorassistent

Smedesvend

Helene Jensen gift med Jens Mathiesen Nissen

* 08-­‐03-­‐1933 28-­‐12-­‐1955 * 15-­‐11-­‐1931

Vester Hassing, Ålborg Vester Hassing Kirke Nørre Løgum, Tønder

† †

Ukendt

Ukendt

3-­‐1-­‐5)

Astrid Jensen gift med Erik Lassen

* 21-­‐05-­‐1936 22-­‐08-­‐1959 * 12-­‐01-­‐1937

Vester Hassing, Ålborg Erritsø Kirke, Vejle Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

3-­‐1-­‐6)

Christian Madsen Jensen

* 31-­‐03-­‐1938

Vester Hassing, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn

3)

Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børnebørn

3-­‐2)

Ejnar Christian Madsen’s og Ingrid Helene Andersen’s børn

3-­‐2-­‐1)

Christian Madsen

* 15-­‐01-­‐1943

Vester Hassing, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

32


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

3-­‐2-­‐1)

Ellen Madsen

* 11-­‐03-­‐1946

Vester Hassing, Ålborg


Ukendt

3-­‐2-­‐1)

Palle Madsen

* 15-­‐04-­‐1953

Brønden, Vester Hassing, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s børnebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børn

4-­‐1-­‐1)

Else Birte Nielsen gift med Kresten Bisgaard Jensen

* 29-­‐12-­‐1942 12-­‐11-­‐1961 * 20-­‐10-­‐1935

Gudumholm, Ålborg

Pandrup Kær, Jetsmark, Hjørring

† † 19-­‐06-­‐2004

Ukendt

Hadsund, Nordjyllands Amt

Begravet, Nr. Tranders Kirkegård

Børn:

1) Jette Bisgaard Jensen

2) Kaj Bisgaard Jensen

4-­‐1-­‐2)

Inga Irene Nielsen gift med Henning Emil Nielsen

* 06-­‐03-­‐1945 20-­‐09-­‐1964 07-­‐06-­‐1943

Gudumholm, Ålborg

Fjallerslev Mors, Thisted

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Anne Marie Nielsen

2) Lise Lotte Nielsen

4-­‐1-­‐3)

Anne Grete Nielsen gift med Søren Otto Jensen

* 26-­‐07-­‐1947 25-­‐09-­‐1971 12-­‐08-­‐1945

Gudumholm, Ålborg

Kvislemark, Næstved, Sorø

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Annette Jensen

2) Lars Jensen

Else Birte Jensen, Anna Grete og Søren Jensen (2012)

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

33


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

4-­‐1-­‐4)

Niels Ole Nielsen gift med Elsebeth Frandsen

* 02-­‐04-­‐1949 12-­‐02-­‐1972 * 21-­‐06-­‐1953

Gudumholm, Ålborg

Sørup, Hornum, Ålborg

Børn:

1) Heine Christian Nielsen

2) Mette Marie Nielsen

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

34


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Tip-­‐oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn

1-­‐1-­‐1)

Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Meldgaard’s børn

1-­‐1-­‐1-­‐1)

Ingrid Melgaard Bælum

* 11-­‐05-­‐1946

Gudum, Ålborg


Ukendt

1-­‐1-­‐1-­‐2)

Astrid Krestine Melgaard Bælum

* 22-­‐09-­‐1948

Gudum Kær, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Tvilling med

1-­‐1-­‐1-­‐3)

Magda Kirstine Melgaard Bælum

* 22-­‐09-­‐1948

Gudum Kær, Ålborg


Ukendt

1-­‐1-­‐1-­‐4)

Carsten Melgaard Bælum

* 14-­‐09-­‐1951

Ukendt


Ukendt

1-­‐1-­‐1-­‐5)

Niels Melgaard Bælum

* 17-­‐03-­‐1955

Gudum Kær, Ålborg


Ukendt

1-­‐1-­‐1-­‐6)

Henrik Melgaard Bælum

* 1965

Ukendt


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

35


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn

1-­‐1-­‐3)

Minna Bælum’s og Jørgen Jørgensen’s børn

1-­‐1-­‐3-­‐1)

Jørgen Jørgensen gift med Erna

* *

ukendt – Bor i Norge

ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn

1-­‐1-­‐4)

Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børn

1-­‐1-­‐4-­‐1)

Archimedes Erik Press

* 22-­‐10-­‐1946

Toftlund, Haderslev

yderligere data ukendt

1-­‐1-­‐4-­‐2)

Ole Press

* 11-­‐04-­‐1949

Toftlund, Haderslev

yderligere data ukendt

1-­‐1-­‐4-­‐3)

John Press gift med Anina Hede Wegeberg

* 18-­‐12-­‐1951 * 24-­‐06-­‐1953

Tirsted, Maribo

København

Børn:

1) Marie Press Wegeberg

2) Johanne Press Wegeberg

John Press

Anina Hede Wegeberg

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

36


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

1-­‐1-­‐4-­‐4)

Helle Press gift med Frank

* 30-­‐05-­‐1958 *

Øster Skørringe, Maribo

Ukendt

Helle Press

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn

1-­‐1-­‐5)

Irene Bælum’s og Harald Jensen’s børn

1-­‐1-­‐5-­‐1)

Thorkild Jensen

* 11-­‐02-­‐1950

Sønder Kongerslev, Ålborg


Ukendt

yderligere data ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

3)

Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s oldebørn

3-­‐1)

Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s børnebørn

3-­‐1-­‐1)

Margrete Jensen’s og Svend Erhard Nielsen’s børn

3-­‐1-­‐1-­‐1)

Christian Neerup Nielsen

* 30-­‐08-­‐1949

Tanums Församling, Gätebangs by, Bohus län, Sverige


Ukendt

3-­‐1-­‐1-­‐2)

Birgit Marie Neerup Nielsen

* 09-­‐02-­‐1954

Nygaard Gammelkirk, Dronninglund, Hjørring


Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

37


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐1)

Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børn

4-­‐1-­‐1-­‐1)

Jette Bisgaard Jensen bor med Hans Jørn Bach Andreasen

* 19-­‐10-­‐1965 * 05-­‐02-­‐1965

Gudumholm, døbt i Vedsted Kirke, Ålborg

Sejlflod, Ålborg

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Kristinna Bisgaard Andreasen

2) Karina Bisgaard Andreasen

4-­‐1-­‐1-­‐2)

Kaj Bisgaard Jensen gift med Heidi Elisabeth Thomsen

* 27-­‐08-­‐1968 01-­‐07-­‐2006 * 02-­‐11-­‐1977

Gudumholm, Ålborg

Hjørring

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Jimmy Nørgaard Jensen (moderen er Lone Nørgaard)

2) Oliver Benjamin Bisgaard Thomsen – død samme dag som født

3) Benjamin Bisgaard Jensen

4) Frederik Bisgaard Jensen

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐2)

Inga Irene Nielsen’s og Henning Emil Nielsen’s børn

4-­‐1-­‐2-­‐1)

Anne Marie Nielsen gift med Jesper Klausen

* 04-­‐03-­‐1965 20-­‐08-­‐1994 * 20-­‐09-­‐1964

Gudumholm, Ålborg

Vejgård, Ålborg

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Camilla Klausen

4-­‐1-­‐2-­‐2)

Lise Lotte Nielsen gift med John Michael Petersen

* 18-­‐09-­‐1970 19-­‐06-­‐1999 * 24-­‐02-­‐1965

Gudumholm, Ålborg Skilt København

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Mads Emil Petersen

2) Trine Petersen

3) Kasper Peersen

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

38


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐3)

Anna Grete Nielsen’s og Søren Otto Jensen’s børn

4-­‐1-­‐3-­‐1)

Annette Jensen 1. ægteskab Kim Jesper Jensen

* 18-­‐03-­‐1972 02-­‐08-­‐2001 * 03-­‐08-­‐1967

Næstved Skilt Næstved

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Emilie Jensen

2) Viktor Jensen

2. ægteskab Ulrich Christiansen

00-­‐12-­‐2010

4-­‐1-­‐3-­‐2

Lars Jensen bor med Helle Luttermann

* 06-­‐12-­‐1973 18-­‐03-­‐1971

Næstved

Næstved

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Malou Luttermann Jensen

2) Marco Luttermann Jensen

3) Lucca Luttermann Jensen

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐4)

Niels Ole Nielsen’s og Elsebeth Frandsen’s børn

4-­‐1-­‐4-­‐1)

Heine Christian Nielsen gift med Rikke Andreassen

* 06-­‐07-­‐1972 06-­‐12-­‐2002 * 03-­‐05-­‐1970

Sejlflod, Ålborg

Vårst, Ålborg

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Julie Bøgh Nielsen

2) Thomas Bøgh Nielsen

4-­‐1-­‐4-­‐2)

Mette Marie Nielsen gift med Otto Christian Mikkelsen

* 04-­‐01-­‐1975 23-­‐11-­‐2002 * 28-­‐06-­‐1961

Sejlflod, Ålborg

Birkelse, Kær, Ålborg

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Frederikke Maj Mikkelsen

2) Mathilde Maj Mikkelsen

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

39


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Tip-­‐2-­‐oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn

1-­‐1-­‐4)

Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børnebørn

1-­‐1-­‐4-­‐3)

John Press’ og Anina Hede Wegeberg’s børn

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐1)

Marie Press Wegeberg gift med Kristoffer Westberg

* 17-­‐02-­‐1979 * 1978

Søborg, København

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Frederik Press Westberg

2) Agnete Press Westberg

Marie Press Wegeberg

Kristoffer Westberg

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐2)

Johanne Press Wegeberg gift med Bjørn Tirsgaard

* 01-­‐01-­‐1982 * 20-­‐02-­‐1980

Søborg, København

Ukendt

† †

Ukendt

Ukendt

Børn:

1) Kalle Press Tirsgaard

Johanne Press Wegeberg

Bjørn Tirsgaard

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

40


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐1)

Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐1-­‐1)

Jette Bisgaard Jensen’s og Hans Jørn Bach Andreasen’s børn

4-­‐1-­‐1-­‐1-­‐1)

Kristinna Bisgaard Andreasen

* 30-­‐09-­‐1993

Ålborg


Ukendt

4-­‐1-­‐1-­‐1-­‐2)

Karina Bisgaard Andreasen

* 11-­‐05-­‐1998

Ålborg


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐1)

Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐1-­‐2)

Kaj Bisgaard Jensen’s og Lone Nørgaard’s børn

4-­‐1-­‐1-­‐2-­‐1)

Jimmy Nørgaard Jensen

* 18-­‐03-­‐1996

Vårst, Ålborg


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐1)

Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐1-­‐2)

Kaj Bisgaard Jensen’s og Heidi Elisabeth Thomsen’s børn

4-­‐1-­‐1-­‐2-­‐2)

Oliver Bisgaard Thomsen

* 26-­‐10-­‐2006

Ålborg Sygehus

† 26-­‐10-­‐2006

Ålborg Sygehus, begravet på Nr. Tranders Kirkegård

4-­‐1-­‐1-­‐2-­‐3)

Benjamin Bisgaard Jensen

* 27-­‐01-­‐2006

Vårst, Ålborg


Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

41


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

4-­‐1-­‐1-­‐2-­‐4)

Frederik Bisgaard Jensen

* 22-­‐12-­‐2008

Hjallerup, Hjørring


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐2)

Inga Irene Nielsen’s og Henning Emil Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐2-­‐1)

Anne Marie Nielsen’s og Jesper Klausen’s børn

4-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1)

Camilla Klausen

* 29-­‐08-­‐1993

Mou, Ålborg


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐2)

Inga Irene Nielsen’s og Henning Emil Nielsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐2-­‐2)

Lise Lotte Nielsen’s og John Michael Petersen’s børn

4-­‐1-­‐2-­‐2-­‐2)

Mads Emil Petersen

* 09-­‐03-­‐1994

Tårnby, København


Ukendt

4-­‐1-­‐2-­‐2-­‐3)

Trine Petersen

* 04-­‐09-­‐1996

Tårnby, København

4-­‐1-­‐2-­‐2-­‐4)

Kasper Petersen

* 16-­‐05-­‐1999

Tårnby, København


Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

42


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐3)

Anne Grete Nielsen’s og Søren Jensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐3-­‐1)

Annette Jensen’s og Kim Jensen’s børn

4-­‐1-­‐3-­‐1-­‐1)

Emilie Jensen

* 06-­‐09-­‐2001

Næstved


Ukendt

4-­‐1-­‐3-­‐1-­‐2)

Viktor Jensen

* 17-­‐10-­‐2003

Næstved


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐3)

Anne Grete Nielsen’s og Søren Jensen’s børnebørn

4-­‐1-­‐3-­‐2)

Lars Jensen’s og Helle Luttermann’s børn

4-­‐1-­‐3-­‐2-­‐1)

Malou Luttermann Jensen

* 16-­‐09-­‐2004

Næstved


Ukendt

4-­‐1-­‐3-­‐2-­‐2)

Marco Luttermann Jensen

* 21-­‐08-­‐2008

Næstved


Ukendt

4-­‐1-­‐3-­‐2-­‐3)

Lucca Luttermann Jensen

* 25-­‐03-­‐2010

Næstved


Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

43


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐4)

Niels Ole Nielsen’s og Elsebeth Frandsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐4-­‐1)

Heine Christian Nielsen’s og Rikke Andreassen’s børn

4-­‐1-­‐4-­‐1-­‐1)

Julie Bøgh Nielsen

* 16-­‐01-­‐2002

Gudumholm, Ålborg


Ukendt

4-­‐1-­‐4-­‐1-­‐2)

Thomas Bøgh Nielsen

* 31-­‐10-­‐2006

Gudumholm, Ålborg


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

4)

Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-­‐oldebørn

4-­‐1)

Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn

4-­‐1-­‐4)

Niels Ole Nielsen’s og Elsebeth Frandsen’s børnebørn

4-­‐1-­‐4-­‐2)

Mette Marie Nielsen’s og Otto Christian Mikkelsen’s børn

4-­‐1-­‐4-­‐2-­‐1)

Frederikke Maj Mikkelsen

* 06-­‐05-­‐2001

Birkelse, Kær, Ålborg


Ukendt

4-­‐1-­‐4-­‐2-­‐2)

Mathilde Maj Mikkelsen

* 27-­‐04-­‐2003

Birkelse, Kær, Ålborg


Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

44


Søren Christian Christensen (18)

Slægtshistorie

Tip-­‐3-­‐oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐3-­‐oldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn

1-­‐1-­‐4)

Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn

1-­‐1-­‐4-­‐3)

John Press’ og Anina Hede Wegeberg’s børnebørn

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐1)

Marie Press Wegeberg’s og Kristoffer Westberg’s børn

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1)

Frederik Press Westberg

* 22-­‐01-­‐2008

Gentofte Amts Sygehus, København


Ukendt

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐1-­‐2)

Agnete Press Westberg

* 12-­‐07-­‐2010

Gentofte Amts Sygehus, København


Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-­‐3-­‐oldebørn

1)

Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip-­‐2-­‐oldebørn

1-­‐1)

Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn

1-­‐1-­‐4)

Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn

1-­‐1-­‐4-­‐3)

John Press’ og Anina Hede Wegeberg’s børnebørn

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐2)

Johanne Press Wegeberg’s og Bjørn Tirsgaard’s børn

1-­‐1-­‐4-­‐3-­‐2-­‐1)

Kalle Press Tirsgaard

* 22-­‐09-­‐2010

Hvidovre Hospital, København


Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 15-­‐06-­‐2012 – opdateret 09-­‐01-­‐2013

45

More magazines by this user
Similar magazines