AffaldVarme Århus - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

AffaldVarme Århus - Velkommen til Århus Kommune

1. Sammenfatning

Nærværende projektforslag er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse

nr. 347 af 17/5 2005 om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) samt bekendtgørelse

nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive

varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). De senest udmeldte forudsætninger

for samfundsøkonomiske analyser fra april 2010 på energiområdet er anvendt.

Dette projektforslag tager udgangspunkt i notatet: Valg af ”systemløsning” til forsyning

af Årslev og Helenelyst, bilag 3. Heri sammenlignes 3 løsninger for fremføring af

fjernvarme fra det eksisterende transmissionsnet til distributionsnettene i Helenelyst

og Årslev arealerne. Det er notatets løsning 2 med en opdimensioneret transmissionsledning,

der ligger til grund for projektforslaget.

På baggrund af projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger af Årslevarealerne,

Helenelyst området og etablering af en transmissionsledning frem til Årslev-området

konstateres:Samfundsøkonomisk er det en fordel at bruge fjernvarme set i forhold til en

konventionel anvendelse med olieopvarmning på 47,2 mill.kr.

Etablering af en transmissionsledning frem til Årslev arealerne sikrer endvidere

en fleksibel og fremtidssikret løsning, der kan tage højde for en kommende

byudvikling mod Harlev området og udnytte eksisterende halmvarmeanlæg

såvel som eventuelle nye halmvarmeanlæg i Harlev området.

Der er ikke fokuseret på brugerøkonomien, da alle nye forbrugere afregnes efter

gældende fjernvarmetariffer.

AffaldVarme Århus indstiller derfor til Århus Kommune, at der gennemføres en myndighedsbehandling

af projektforslaget efter Varmeforsyningsloven

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 1/18

More magazines by this user
Similar magazines