kratten - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

kratten - LKB-Gistrup

DECEMBER 2010 · NR. 04 · ÅRGANG 43

Nyt fra Petangue

Læs mere inde i bladet

LÆS INDE

I BLADET

Formanden skriver · Frivillige søges · Fugleskydning · Afslutning i fodbold ·

Generalforsamling · Julehilsen fra Gymnastik · Sæsonstart i volley · m.m.

Bank og hovedsponsor

for LKB Gistrup

BADMINTON · FODBOLD · GYMNASTIK · MOTIONSCENTER

PETANQUE · TENNIS · VOLLEYBALL · BORDTENNIS


Vi støtter sporten

og kulturen

DIN LOKALE PARTNER

- MED EGEN SERVICEAFDELING

Miljørigtige grafiske løsninger!

Vores in-house serviceafdeling sikrer,

at du som kunde får hjælp inden for kun 4 timer,

hvis uheldet er ude,

og en printer er ude af drift.

Og for at gøre det hele endnu lettere for dig,

kan du benytte samme telefonnummer,

hvad end du har brug for service, papir,

support, vejledning eller...

Du skal blot huske nummeret: 70 10 36 66

Lyngvej 3 · Aalborg · Tlf. 96 35 77 77 · www.novagraf.dk

BUSINESS CENTER

NORDJYLLAND A/S

Sagavej 58C · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 46 55 / 40 86 56 19

E-mail: nordj.bl@post.tele.dk · www.nordj.dk

Fredrikstadvej 1, Aalborg

www.partner-herning.dk

www.dokit.dk

Tlf. 70 10 36 66

altid parat til eventyr i hele verden

Spar nOrd tilbyder et internatiOnalt kreditkOrt, SOm giver dig

flekSibel handlefrihed Og tryghed, uanSet Om du OphOlder

dig inden fOr eller uden fOr landetS grænSer

- Rentefri kredit fra 30.000 kr.

(behov aftalesindividuelt med rådgiver)

- Op til 42 dages rentefri kredit på

kortforbrug

- Fordelagtig tilkøb af rejseforsikring,

der også sikrer ægtefælle/samlever

og børn på egne ferierejser uden dig

- Fordelsprogram - blandt andet rabat

på leje af bil

Og som Stjernekunde kan du

opnå ekstra fordele:

- Ekstra sikkerhed ved køb af

elektroniske ting til hjemmet fx

hårde hvidevarer og fladskærms TV

(Købsforsikring, prissikring og udvidet

reklamationsret)

- Gratis oprettelse og intet årligt holdergebyr

kort-

På gensyn i

Spar Nord Gistrup

Hadsundvej 346

9260 Gistrup

Tlf. 96 36 45 00


Formanden skriver

Ny struktur på vej i LKB Gistrup

3

Den nuværende struktur i LKB-Gistrup med et forretningsudvalg

og en bestyrelse, der på papiret består af 19 medlemmer,

virker som tiden går mere og mere tung at arbejde med.

Ideen med at have både en formand og en næstformand med

i bestyrelsen fra de enkelte afdelinger var ellers, at de forskellige

jobs kunne fordeles på flere hænder og at næstformanden

ville være klædt på til en dag at overtage formandsposten.

Sådan er det stort set ikke gået til dato med at en næstformand

har afløst en formand og forpligtelsen til, at en næstformand

skal være med i hovedbestyrelsen, må i flere tilfælde

bære skylden for at der i flere afdelinger ikke er en

næstformand.

Da der samtidigt er skabt tradition for, at forretningsudvalget

består af formændene i de store afdelinger, har det været

ekstra belastende at være formand. Derudover diskuteres

der på forretningsudvalgsmøderne mange afdelingsrelaterede

ting, som ikke er særlig relevant for mange af de øvrige

i udvalget og da det af og til også har været problemfyldt at

bringe de forskellige afdelingskulturer sammen, er der alt i

alt opstået et behov for at prøve noget andet.

Derfor blev der for godt et år siden nedsat et strukturudvalg,

der skulle arbejde med ideen om at få en mere overskuelig

organisation. Det hele startede med en spændende foreningsdag

i september måned 2009 i samarbejde med DGI,

hvor der primært blev diskuteret fælles værdier for alle i

klubben.

Konklusionerne fra den dag blev input til strukturudvalget,

der på det tidspunkt havde svært ved at møde fuldtallig op og

samtidigt kørte lidt i ring for det er, alt andet lige, svært at

holde tingene adskilt. Da arbejdet ikke rigtigt forløb efter

hensigten hen over foråret, var der enighed om igen at få

hjælp fra DGI og samtidigt åbne op for nye medlemmer i udvalget.

I fortsættelse heraf meldte kasserer Ole Sørrig sig

heldigvis og med DGI som indpisker mødte alle stort set op

hver gang, så arbejdet skred pludselig godt fremad.

den, hovedformanden har i dag med kontakten udadtil til

myndigheder, organisationer og andre klubber samt øvrige

foreninger.

Tilsvarende svarer jobbet som finansminister til det nuværende

job som kasserer i dag for i henhold til fritidslovgivningen

skal der være en økonomiansvarlig i en forening for at få

medlemstilskud med mere fra kommunen. Endelig skal indenrigsministeren

tage sig af kontakten til de forskellige afdelinger

og udvalg i klubben. Som det er tilfældet i dag, skal

der på årsbasis være 3-4 møder i et ledelses- eller bestyrelsesforum

for at diskutere ting af fælles interesse og planer

for fremtiden samt for at koordinere de ting, som afdelingerne

er fælles om.

Med hensyn til fordeling af de økonomiske midler er det tanken

at køre videre med den nuværende model med afdelingsbudgetter,

hvori der er indeholdt en fordeling af medlemstilskuddet.

Som noget nyt vil der fremover også ske en fordeling

af familiekontingenterne, således at hver enkelt afdeling får

rådighed over samtlige medlemskontingenter.

Der vil også fortsat være en fællesadministration for der er

bred enighed om, at afdelingerne også i fremtiden primært

skal tage sig af det sportslige, mens kontoret skal lave alt det

”trivielle” papirarbejde for afdelingerne. Som følge af de moderne

tider er det ikke utænkeligt, at der på sigt også skal

ansættes folk til at sørge for opdatering af hjemmesider med

mere.

Kort sagt skulle den nye struktur gerne betyde at vi stadig er

fælles om alt det vi har nu, mens afdelingerne omvendt får

lidt mere selvstyre.

Kjeld Mølbæk

Et forslag er nu så vidt, at det er blevet diskuteret på et bestyrelsesmøde

den 24. november og herefter er det tanken at

pudse forslaget af og at få udarbejdet nogle vedtægter, således

at forslaget kan fremsættes på den ordinære generalforsamling

i LKB-Gistrup midt i februar.

Den bærende ide i forslaget er, at klubbens daglige ledelse

fremover skal foretages af tre mand, der skal fungere som

henholdsvis udenrigsminister, finansminister og indenrigsminister.

Posten som udenrigsminister svarer stort set til


Autoværksted

Reparation og service

Plade- og karrosseriarbejde

Klargøring til syn

Salg og montering af:

Aircondition · Oliefyr · Alarm

Satellit TrackingAlarm · Navigation

Læderkabiner · Chiptuning

Sænkning · Alu. fælge

FANTASTISK VELSMAGENDE BRØD

www.jba.dk

Sagavej 54, 9260 Gistrup

Telefon 98 31 47 79

E-mail: jba@jba.dk

www.jba.dk

Nøvlingvej 23 · 9260 Gistrup · Tlf. 9831 4043

Vi har lidt mere

at byde på!

Hårde hvidevarer og el-artikler

Anker Nørgaard

El-Salg Center

Otto Mønsteds Vej 6

9200 Aalborg SV

Lige overfor Dreisler Storkøb Tlf. 98 18 11 · Fax 98 18 05 26

LKB-Gistrup

ønsker alle en

glædelig jul!

Gistrup Pizza

og grillhus

Åbningstider

man-lør 11 - 21

søndag 12 - 21

98 31 44 00

HADSUNDVEJ 381

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER- GRILLRETTER

Helse og fodplejen

i Gistrup

KROPS- OG FODBEHANDLINGER

(ring for at aftale tid)

v/ Gitte Chr. Johansen

Hadsundvej 393

9260 Gistrup

Telefontid:

Kl. 8.00 - 9.00

Tlf. 98 31 59 33

Vælg dansk benzin

og olie - 24 timer i døgnet

Nordjylland

Tlf.: 70 10 20 33

SALON

DAME-HERRESALON

Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Tirsdag-fredag . . . . . 8.30 - 17.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 12.00

Sagavej 7 · 9260 Gistrup

98 24 44 62

Parkering lige ved døren

Sagavej 52

9260 Gistrup

Tlf. 9636 0581

www.malawicarsten.dk

DANMARKS STØRSTE

AKVARIEBUTIK &

ALT TIL HAVEDAMMEN!


LKB-Gistrup afholder

Generalforsamling

5

Tirsdag 15. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset

DAGSORDEN:

Pkt. 1

Valg af dirigent

Pkt. 2 Hovedformandens beretning

Pkt. 3 Kassereren fremlægger regnskabet

Pkt. 4 Indkomne forslag

a. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen drøfter principper for ny organisationsplan for LKB-Gistrup.

b. Med baggrund af ovenstående drøftelse og mulig principgodkendelse af ny organisationsplan for LKB-Gistrup,

ønsker bestyrelsen fastsat dato for ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af

organisationsændringen.

Pkt. 5 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

Pkt. 6 Valg af bestyrelse:

a. Valg af hovedformand (for to år)

b. Valg af tre øvrige medlemmer (for et år)

Pkt. 7 Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for et år):

a. Formand og næstformand for badminton

b. Formand og næstformand for fodbold

c. Formand og næstformand for gymnastik

d. Formand og næstformand for motionscentret

e. Formand og næstformand for petanque

f. Formand og næstformand for tennis

g. Formand og næstformand for volleyball

Pkt. 8 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år)

Pkt. 9 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år)

Pkt. 10 Eventuelt


Gistrup Motionscenter

indkalder til afdelingsmøde

Søndag 30. januar 2011 kl. 11.00

i mødelokale C under den nye hal

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af beretning ved bestyrelsesformanden Rene Wiebenson

4. Orientering om økonomi ved Betina Yde

5. Valg af bestyrelsesformand (nuværende René Wiebenson – modtager genvalg)

6. Valg af næstformand (nuværende Anette funder – modtager genvalg)

7. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer (nuværende Henrik Husum, Betina Yde og Anne Birgitte Larsen – alle modtager

genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende Solveig Benner Svendsen og Lorette Bagi Pedersen)

9. Evt.

Bestyrelsen ser frem til at byde velkommen til rigtig mange af centrets brugere – og andre interesserede – til afdelingsmødet.

Tak for i år!

2010 har igen været et rigtig godt år for GMC. Der er på nuværende

tidspunkt ca. 700 medlemmer hvoraf ca. 400 er aktive.

Som yderligere holdtilbud har vi i år tilføjet Zumba og fitness

for nybagte mødre. Alle vores hold er yderst populære, og

desværre sker det, at ikke alle kan finde plads på de hold, de

gerne vil. Derfor ser vi også løbende på muligheden for at

udvide med flere tider til de forskellige hold.

”Maskinparken” i selve motionscentret er i år blevet udvidet

med en mavetræningsmaskine, så der er godt fyldt op med

grej nu! Det allerseneste tiltag i centret er en touch-skærm,

som medlemmerne kan benytte til at søge efter alternative

øvelser i centrets øvelsesdatabase.

Julegaveidé

GIV ET GAVEKORT TIL MOTIONSCENTRET

TIl ÉN DU HOlDER Af!!

Åbningstider i julen

Motionscentret vil være lukket 24. og 31. december.

Samtlige hold i træningssalen holder desuden lukket hele

uge 52.

Til slut vil Gistrup Motionscenter

ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

På gensyn både i Motionscenter og til afdelingsmødet!


Afdelingsmøde i

Gymnastikafdelingen

7

Søndag 23. januar 2011 kl. 11.00

i Amfi lokalet på Gistrup Skole

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af formandens beretning v/ Nina Bødker

4. Fremlæggelse af regnskab 2010 og budget 2011 v/ Nina Bødker

5. Indkomne forslag (skal afleveres til formanden senest den 16. januar 2011)

6. Valg af afdelingsformand

7. Valg af næstformand

8. Valg af 3 udvalgsrepræsentanter

9. Valg af 2 suppleanter

10. Evt.

Vi håber, at mange har lyst til at komme og høre om - og sætte præg på - gymnastikafdelingen. Vel mødt!

På gymnastikafdelingens vegne

Nina Bødker, formand


Julehilsen fra

Gymnastikafdelingen

Ja, så nærmer den søde juletid sig igen, og mon

ikke julemanden kommer og hilser på alle

vores børnegymnaster i december

Og mon ikke han deler lidt slik ud Uhm…

Gymnastiksæsonen kører på fuldt tryk. Der arbejdes hårdt i

gymnastiksalen, hvor gymnasterne leger og sveder sig igennem

timerne. Vi kan i år nyde vores nye teamtrack og rullemåtte

takket være tilskud fra Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

og ikke mindst Nordea-fonden – tusind tak.

Det store tilskud på 30.000 kr. fra Nordea-fonden har desuden

givet os mulighed for indkøb af mange spændende nye

redskaber; Powerhoops, Bodybars, sansesten, mange forskellige

bolde, det sjove spil ”Balle-bold”, og en gøglerspand

med diabolo, junglørkegler, -ringe, -tørklæder og -tallerkner.

En tiltrængt fornyelse, som benyttes flittigt på alle hold.

og Susanne og to dygtige hjælpeinstruktører Anna og line. Turbodrengene leger, løber, springer, spiller bold, hop-

Caroper

og meget mere. Der er fuld fart på!

Pigerne på samme alder som turbodrengene klæder sig i lyserødt

og ligner alle små fine prinsesser. Puslingepigerne

hopper og danser til sjov musik, leger og synger, og bruger en

masse små og store redskaber. Der er nok at se til på dette

hold, hvor instruktørerne Lonnie og Louise har ansvaret for

gymnaster, som før første gang er til gymnastik uden forældrene

– med de deraf følgende udfordringer! Til at hjælpe har

vi heldigvis de selvsamme to dygtige hjælpeinstruktører som

hos turbodrengene.

En foreløbig tak til alle instruktørerne og hjælpeinstruktørerne,

som yder en stor indsats med at tilrettelægge timerne,

Vi har i år indgået et samarbejde med Romdrup Klarup Gymnastikforening

(RKG) om et drengehold. RKG bidrager med

instruktører, mens LKB bidrager med gymnastiksal og hjælpeinstruktører.

Det betyder, at halvdelen af pladserne tilfalder

LKB og den anden halvdel tilfalder RKG. På ”Drenge 4-6

år” arbejdes der meget hårdt. Gistrup- og Klarupdrengene

kalder sig nemlig super seje turbo-drenge, og det passer såvel

på drengene, som tempoet på dette hold. Det er nogle

heftige timer, som ledes af de veloplagte instruktører Helle

Puslingepigerne

Drenge 4-6 år, dybt koncentreret....

- og i fuld firspring.


finde musik m.v. på vores i alt 15 hold. Der arbejdes hen

imod opvisningen, som finder sted den 20. marts 2011. Generalprøverne

holdes lørdag den 19. marts 2011. Sæt x i kalenderen

begge dage. Der skal lyde en særlig tak til medlemmerne

af gymnastikbestyrelsen, som yder et stort

stykke arbejde - udenfor gymnastiksalen. Vi arbejder med at

strukturere afdelingen, fastsætte principper, uddannelse af

vores instruktører, rekruttering af nye instruktører samt arbejder

for at skaffe penge til igangsætning af sociale arrangementer

på holdene.

Forberedelserne til fastelavnsfesten den 13. februar 2011 er

allerede i gang. Vi skal kåre kattekonger og kattedronninger,

spise fastelavnsboller og lege sjove lege. Fastelavnsfesten

er for alle i Gistrup (ikke kun medlemmer af gymnastikforeningen).

Hvad skal du klædes ud som

Inden vi når til fastelavn, skal vi jo lige nyde julen, så samtlige

ca. 370 gymnaster, 18 instruktører og 6 hjælpeinstruktører

samt hele gymnastikbestyrelsen ønskes en glædelig

jul samt et godt nytår med masser at gode bevægelsestimer

i gymnastiksalen i det nye år.

Hilsen Nina Bødker

formand for gymnastikafdelingen

Kender du den berømte fodboldspiller Kasper :·)

9

fASTElAVNSfEST

for alle byens borgere

Kom og slå katten af tønden og

deltag i sjove fastelavnslege!

Gymnastikafdelingen arrangerer

fastelavnsfest i den gamle hal

Søndag den 13. februar 2011

Nærmere information

følger på www.lkb-gistrup.dk


-

INDBRUD SKER

IKKE KUN FOR NABOEN

BESKYT DIT HJEM

MED EN PRIVATALARM

KR. 4.500,-

inkl. moms, levering og montering

INGEN

ABONNEMENTNE

Aut. el-installatør

Jens

Melgaard

Troensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · info@jens-melgaard.dk · www.jens-melgaard.dk

Støt LKB-Gistrup

Nu introducerer vi en ny måde, hvorpå du kan

støtte LKB. Det hedder ForeningsEl og betyder,

at LKB får 2 øre for hver kilowatttime

(kWh), du bruger. Så hvis du indgår en aftale

om ForeningsEl, støtter du LKB døgnet rundt,

hver dag, hele året.

Mange bække små!

2 øre pr. kilowatttime lyder som en ubetydelighed.

Men hvis blot 100 installationer

tilmelder sig ForeningsEl, kan LKB få ca.

10.000 kroner om året. Faktisk er det sådan,

at jo flere der tilmelder sig, jo flere penge får

LKB.

Alle kan deltage!

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan

støtte LKB via ForeningsEl, og uanset hvor i

landet du bor, kan du støtte LKB via ForeningsEl.

Du kan også tilmelde dit sommerhus, din

forretning eller lignende, så det kan hurtigt

blive en succes.

Konkurrencedygtig pris!

ForeningsEl er baseret på SpotPris. Prisen

er variabel og fastsættes måned for måned.

Vores erfaringer de sidste tre år har været, at

det giver en slutpris, der er flere øre billigere

end forsyningspligtprisen. Prisudviklingen

kan ses i nedenstående tabel eller den kan

følges på www.energinord.dk.

Dog skal du være opmærksom på at der skal

betales et abonnement på kr. 125, når du

køber el til spot pris.

Sådan tilmelder du dig!

Du kan tilmelde dig på www.energinord.dk/

LKB-Gistrup eller ved at ringe til Energi Nords

kundeservice på 9936 9875.

Du kan også tage fat i Edmond Georgi fra

Sponsorudvalgt, som kan hjælpe med

tilmeldingen.

På vegne af LKB

Kjeld Mølbæk og Sponsorudvalget

2007 2008 2009

Forsyningspligtpris 33,98 52,85 36,60

ForeningsEl 28,14 46,07 30,84

Besparelse pr. kWh 5,83 6,78 5,76

Årlig besparelse i DKK.* 233,2 271,2 230,4

* Den årlige besparelse er udregnet med udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh årligt.


Mange til afslutningsfest

i fodboldafdelingen

11

Der var omkring et halvt hundrede deltagere, da lKB-Gistrups

senior- og U19-afdeling i fodbold forleden holdt afslutningsfest

i klubhuset for efterårssæsonen.

Som håbet mødte mange af deltagerne frem allerede om eftermiddagen

for at bakke førsteholdet i serie 3 op i den uhyre

vanskelige hjemmekamp mod Dall/Ferslev, hvor en eventuel

taber ville stå til nedrykning. Trods opbakningen blev lokalopgøret

tabt med 2-3 og derfor skulle LKB havde hjælp fra

anden side for at undgå den truende nedrykning.

Der blev derfor meget stor jubel, da det lykkedes at finde ud

af, at Bælum/Solbjerg med en sejr på 4-0 havde sendt Skørping

Frem ned i serie 4 i stedet for LKB-Gistrup. Udover masser

af god mad i løbet af aftenen, samt lidt at skylle den ned

med, blev der efter at den værste sult var stillet, traditionen

tro kåret årets spillere på holdene. På førsteholdet i serie 3

blev det Michael Hübertz, der fik pokalen, mens det på andenholdet

i serie 5 var Casper Nielsen.

På tredjeholdet, der spiller i serie 6, blev Frederik Bøgh kåret

som årets spiller og på U19-holdet gik pokalen til Jacob

Brandt.

kampe. Som følge af en god forårssæson var der også her et

håb om en topplacering til andenholdet, men det lykkedes

ikke helt denne gang. Det tredje og sidste seniorhold med de

glemte og skjulte talenter i serie 6 havde også vise forventninger

hængende over sig, men modstanderne var tilsyneladende

bedre end ventet.

Det blev derfor til fire sejre og seks nederlag, og det gav en

placering som nummer fire blandt seks hold med en målscore

på 31-35 og 12 point. Betragtes de tre hold over et ses

det, at forsvaret tilsyneladende har fungeret, mens det i alle

tre tilfælde har knebet med målscoringen i den rigtige ende

af banen.

Kjeld Mølbæk

Arkivfoto fra

lKB-Cuppen.

På de mange fodboldbaner

rundt omkring i

landsdelen gik det knap så

godt som håbet i efterårssæsonen.

Da førsteholdet leverede

en rigtig flot forårssæson og blev nummer

to efter det suveræne Klarup-hold var det

ventet, at Gistrup-holdet ville være i stand til at blande

sig i kampen om oprykning her i efteråret.

Som følge af flere skader hos nogle nøglespillere blev

det imidlertid til en noget skæv start på sæsonen

med flere knebne nederlag på stribe og derfor måtte

LKB således se sig placeret nederst i tabellen. Trods

det pres, en bundplacering giver, formåede holdet på bedste

vis at arbejde sig ud af problemerne og i takt med, at de skadede

spillere igen meldte sig klar til at spille, kom resultaterne

også med det samme. Det lykkedes således at snige sig

op over nedrykningsstregen og som nævnt lykkedes det med

lidt hjælp udefra at blive i serie 3 til foråret.

Det endte med en sjetteplads i rækken blandt de i alt otte

hold med 15 point og en målscore på 26-27 efter fire sejre, tre

uafgjorte opgør og syv nederlag i de 14 kampe, som en halvsæson

byder på. Det blev pudsigt nok også til 15 point til andenholdet

i serie 5 og en målscore på 21-24 og det skete regulært

efter både fem sejre og fem nederlag i efterårets ti


Fugleskydning 2010

Gistrup Skole

Årsmøde i

fodboldafdelingen

Støtteforeningen lKB’s Venner holdt den første søndag i

oktober måned en efterhånden meget gammel tradition i

hævd, da der endnu engang var arrangeret fugleskydning

Gistrup skole først i oktober måned.

Som de seneste år blev der igen solgt godt og vel 5.000 skud på

forhånd og dem tog 40 tilmeldte skytter sig godt af i løbet af

søndagen. Der var heldigvis også i år stor opbakning fra de

mange sponsorer så det blev igen til et helt igennem vellykket

arrangement for den aktive støtteforening.

De mange skytter skulle undervejs skyde 13 plader på fuglen

ned for afslutningsvis at kunne kåre årets fuglekonge og her

følger en oversigt over de dygtige skytter og de gevinstgivende

skud med skytterne nævnt først:

Citronen: Steen Christensen og Søren Knudsen

Næbet: Finn Hassing og Mette Justesen

Kronen: Frands Stride og Lis Seleski

Nakkepladen: Jørn Falk Jensen og Per Jørgensen

Halsen: Jørgen Nielsen og Jørn Falk Jensen

Højre vinge: Karl Johan Brams og Annette Kiil

Venstre vinge: Steen Christensen og Karine Kannik

Højre vingebånd: Hans Lindholm og Leif Laustsen

Venstre vingebånd: Kim Eskildsen og Per Halkjær

Højre klo: Michael Mortensen og Lis Nielsen

Venstre klo: Leif Nielsen og Niels Christensen

Halen: Alfred Jensen og Mette Justesen

Hjertet: Karl Johan Brams og Conny Christiansen.

Dermed blev Karl Johan Brams den nye fuglekonge og det gav,

udover hæderen, naturligvis også den flotte halskæde til låns i et

år. Sideløbende med fugleskydningen kunne de mange skytter

også vælge at deltage i seks forskellige serieskydninger og her

blev vinderne: Jan Nielsen i serie A, Steen Christensen i serie B,

Jacob Jensen i serie C, Kim Eskildsen i serie D og Jan Bakkelund

i serie E samt Steen Christensen igen i serie F.

Karl Johan Brams

blev fuglekonge 2010

ved støtteforeningens

fugleskydning

Gistrup skole

fodboldudvalget har besluttet, at næste Årsmøde skal være

anderledes end det plejer at være. I forhold til vedtægterne

er der stadig et par formelle ting, vi skal have afviklet, men

ellers ønsker fodboldudvalget at bruge mødet til få en åben

debat om fodboldafdelingens udvikling de kommende år.

Både om de praktiske udfordringer for den kommende sæson,

men også om hvad det er, vi skal arbejde henimod på den mere

lange bane. Fodboldafdelingen har i de senere år haft en forrygende

udvikling. Medlemstallet er vokset markant, vi har fået opbygget

et levedygtigt pigespor med årgangsopdeling fra U9 - U18,

bolde og øvrige rekvisitter har fået et løft, baneforholdene er blevet

forbedret, og endelige har vi fået søsat en trænerskole med

henblik på at øge kvaliteten i den træning, vi tilbyder ungerne.

Spørgsmålet er, hvad næste step skal være

Hvilke prioriteringer skal fodboldudvalget arbejde med i de

kommende år. Fodboldudvalget vil på mødet fremlægge en

række forslag, der tilsammen skitserer en vision for, hvor fodboldafdelingen

er i 2015. En vision der blandt andet tager afsæt

i det forhold, at vi nu har to mesterrækkehold og i de erfaringer,

vi har gjort med holdsamarbejde med andre klubber.

Hvis du vil have indflydelse på denne vision, så kom og deltag i

en forhåbentlig spændende dag lørdag den 15. januar. Som et

ekstra krydderi har vi til dessert inviteret Jeppe Curth, der vil

komme og fortælle om livet som professionel fodboldspiller i

både Aab og fra hans tid som udlandsproffesionel.

Dagen bliver afholdt på Aab Konference, Hadsundvej 182, og

begynder kl. 9.30.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have en forhåndstilkendegivelse

af, hvor mange der kommer senest torsdag den

13. januar. Enten til Bent (birte-bent@9260.dk) eller Thomas

(thomas.bay@live.dk). Her kan man også fremsende evt. forslag,

hvis man har noget, der ønskes behandlet på Årsmødet.

Vel mødt - fodboldudvalget

forventet Program

9.30 – 9.45 Velkomst og morgenmad

9.45 – 11.30 Fodboldafdelingen 2015

11.30 – 12.30 Sæson 2011

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 13.45 Valg til Fodboldudvalget,

Fremlæggelse af Budget for 2011

Indkomne forslag

13.45 – 15.00 Oplæg ved Jeppe Curth


Så gik der

endnu et år for os alle...

13

Her på denne tid af året er det svært ikke at gentage sig selv for alt

andet lige er det hvert år lige overraskende, at julen og et nyt år

igen står for døren...

Derfor er det også tid til at se tilbage på året, der snart er gået, og at

kigge frem på det år, der kommer. Således tegner år 2011 på forhånd

til at blive ganske spændende for LKB-Gistrup for på den ordinære

generalforsamling er der lagt op til, at klubben skal have en ny struktur.

Derudover er der lagt op til noget, der igen ligner en rekordstor

LKB Cup med den imponerende forhåndstilmelding, der har været

til den kommende turnering. Endelig skal LKB i dagene den 18. og 19.

juni være vært for DGI’s landsmesterskaber i 7-mands udendørsfodbold

for piger og drenge i 5. og 6. klasse så det er kun knap to uger

efter, at årets LKB Cup er afsluttet.

Året 2010 vil desværre ikke blive husket særligt længe rent sportsligt

for der har ikke været de helt store resultater. Således kæmper badmintonafdelingen

hårdt for at holde skindet på næsen for i øjeblikket

er der kun ét enkelt seniorhold, mens antallet af ungdomshold på få

år er blevet halveret. Der er dog tegn på, at bunden er nået og glædeligt

er det, at det ene seniorhold, trods en uventet oprykning til serie

2, gør det usædvanligt godt. Medlemsmæssigt går det ganske glimrende

i fodbold med langt over 500 medlemmer, men afdelingen

kommer ikke sovende til den store succes. Der gøres således et solidt

stykke arbejde i fodboldafdelingen over en bred kam og ikke

mindst initiativet med egen ”trænerskole” gør indtryk. Det er også

blevet til flere puljevindere og ikke mindst holdet i U14 Drenge imponerede

ved at vinde en af JBU’s mesterrækker i efteråret. Seniorafdelingen

kom igennem efteråret med skindet på næsen for førsteholdet

i serie 3 klarede at forblive i rækken, mens anden- og

tredjeholdet begge fik hæderlige placeringer. Her er det mest positive,

at det stort set er lykkedes at få alle U19-spillere til at fortsætte

med at spille seniorfodbold så mon ikke fremgangen i JBU’s rækker

snart vil vise sig. Her vil det være en ubestridt fordel, hvis det lykkes

at overbevise de unge mennesker om, at det er nødvendigt med en

seriøs træning to gange om ugen, hvis det skal lykkes at følge med

modstanderne i alle 90 minutter.

Gymnastikafdelingen havde endnu engang lagt et spændende og

særdeles aktuelt program for de mange vinterhold, men da flere instruktører,

oven i den generelle mangel på instruktører, sprang fra

kort før starten på sæsonen, måtte tre hold desværre opgives på

målstregen så der er færre aktive i indeværende sæson end tidligere.

Det gælder heldigvis ikke i motionscentret, hvor der fortsat er masser

af aktivitet. De mange forskellige hold er særdeles populære og ikke

mindst ”Zumba” trækker folk til i stort tal. På baggrund af den massive

medlemstilgang er der planer om at udvide både ”bøfrummet”

og Aktivitetssalen mod nord og derfor har Skole- & kulturforvaltningen

været på besøg for at se på ønskerne. De var igen positive indstillet

overfor LKB, men der er på grund af de trange økonomiske tider i

kommunerne gået politik i det så nu er der på opfordring sendt en

officiel ansøgning om den ønskede udbygning. På et tidspunkt håbede

vi at kunne tage udvidelsen i brug nu her efter nytår, hvor der er højsæson

i afdelingen, men det må naturligvis afvente sagens gang.

I volleyball kom LKB-Gistrup glædeligvis igen på divisionskortet i

sidste sæson og herrerne i 2. division gjorde det som oprykkere så

godt, at det var meget tæt på at blive oprykning til 1. division, hvilket

ikke tidligere er lykkedes for herrerne. Det blev til en ganske flot

andenplads efter VK 74 Aalborg, der rykkede op for næsen af LKB.

Det trak spillere til og sammenholdt med en række andre forhold

endte det med, at LKB måtte trække sit hold i 2. division forud for

sæsonen 2010/2011. Heldigvis lever ungdomsafdelingen stadig i

bedste velgående med masser af talentfulde spillere så på et tidspunkt

skal LKB nok blive divisionsklub igen. Også bordtennisafdelingen

har gjort det glimrende i 2010 for allerede som afslutning på

den første sæson lykkedes det at få afviklet klubmesterskaber. For

at dække behovet i afdelingen er der indkøbt endnu to borde til brug

for de ivrige talenter og spillerne har fået licens, således at de nu

kan spille mod andre klubber. I tennis er medlemstallet fortsat rimeligt

konstant og af nødvendige grunde venter en renovering

både af banerne og af hegnet omkring banerne.

Det er mit beskedne juleønske, at der vil dukke en træner og en

holdleder op i tennis, der både kan og vil tage sig af et juniorhold i

afdelingen for det kan ikke passe at LKB som den eneste klub i

Danmark ikke nyder godt af at verdens bedste tennisspiller er

dansk. Endelig har den aktive afdeling i petanque i det forløbne år

fået en flot tilgang af medlemmer og de tre hold i DGI’s turnering

klarede sig igen ganske godt. En ny overbygning til de nordjyske

klubber så dagens lys i 2010, hvor Petanque-klubben Nordjylland

allerede i den første sæson formåede at vinde oprykningsslutspillet,

således at holdet i næste sæson er at finde i Danmarksserien.

På det ikke sportslige område har vi på ny haft meget stor nytte af

støtteforeningen LKB’s Venner, som igen har stået bag en række

flotte arrangementer. Uden støtteforeningen vil det således ikke

være muligt at lave et arrangement som den årlige LKB Cup, der har

afgørende betydning for klubbens økonomi. Der skal også lyde en

stor tak til vores hovedsponsor, SparNord Bank, samt alle øvrige

sponsorer for et godt samarbejde i det forløbne år og SUG er på ingen

måde glemt for nu her i de trange tider har afdelingerne erkendt,

at det var rare penge at få til mange forskellige formål. Det er naturligvis

LKB-Gistrups håb, at det hårde arbejde for at få vendt udviklingen

i Bankocenter Danmark i Aalborg Øst bærer frugt, således at det

igen kan give støtte til idrætten i de seks deltagende foreninger. Jeg

vil også gerne takke alle ledere og trænere samt øvrige hjælpere i

alle afdelinger i klubben for jeres store frivillige arbejde med vores

medlemmer for uden jeres hjælp havde der kort og godt ikke været

en klub. Afslutningsvis skal der også lyde en stor tak til de mange

forskellige udvalg, der blandt andet sørger for at drive kantinen og at

der bliver lukket og slukket i klubhuset hver dag.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Hovedformand Kjeld Mølbæk


Kronborgs Køreskole

40 84 49 78

www.c-kronborg.dk

Teori: Boulevarden 35, 9000 Aalborg

Claus Kronborg

Mølletoften 1 • 9260 Gistrup

Tlf. privat: 98 31 49 78

MIDTBUS

Jylland

Kørekort til:

Bil • Bil+stor trailer • Motorcykel

Nyt hold hver måned

Astrupvænget 24 • 9632 Møldrup • Tlf. 2131 2131

BØGSTED A/S

Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg

Vi sikrer dine værdier

og tilbyder et bredt

udvalg indenfor:

• Pengeskabe

• Nøgleskabe

• Computersikring

Hadsundvej 113-115 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 40 22

www.boegsted-as.dk

Du kan også gå ind på www.safeshoppen.dk og se vores

brede sortiment af kvalitetsprodukter inden for sikkerhed

etc. til yderst konkurrencedygtige priser!

Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 34 66 · Fax 98 32 39 11 · E-mail info@daneta-security.dk · www.daneta-security.dk

EKSTRA BRÆNDSTOF TIL HJERNE OG MUSKLER


Tennis afdelingen afholder

Årsmøde 2011

Tirsdag 25. januar kl. 19.00

15

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. beretning

4. økonomisk orientering

5. indkomne forslag

6. indstilling til valg af formand

7. indstilling til valg af formandssuppleant

(næstformand)

8. valg af øvrige udvalgsmedlemmer

9. eventuelt vh

Søren Dahl

Frivillige til

IT- og Kommunikationsudvalget søges

Det er måske let bare at sige frivillige søges, men nu har

jeg være frivillig i LKB i en del år - og det vil jeg fortsætte

med, men på nogle punkter synes jeg, at nu skal der nye

kræfter til.

Jeg har i de sidste 5 år været formand for LKB’s it- og kommunikationsudvalg.

I løbet af de 5 år er der sket en del på

området. Vi har fået opbygget to nye hjemmesider med et let

tilgængeligt webværktøj, fået trådløs net i klubben og der er

også kommet et nyt økonomisystem til klubben. Udviklingen

på dette område går stærkt, og der kommer til at ske flere

ændringer hen over tid. Bl.a skal vi have opgraderet vores

hjemmeside til en ny version af sitecore, hvilket giver os flere

nye muligheder, bl.a. et intranet, så vi kan sætte informationer

til ledere og trænere på en lukket del af hjemmesiden.

Der skal arbejdes med, hvordan vi skal håndtere vores post

(mail’s) i klubben og de mange afdelinger. Der skal helt sikkert

også kigges på nye og mere integrerede værktøjer til

vores økonomisystem, så alle afdelinger kan kører på det

samme system. I dag har gymnastik eget tilmeldingssystem,

motionscenter har flere forskellige systemer til booking,

nøgle håndtering mv.

Så der er ting nok at tage fat på og mange spændende opgaver

venter forude. Men nu synes jeg, at tiden er inde til at nye

kræfter træder til. Jeg har lagt mange timer i IT og kommunikation

i LKB, men synes efterhånden, at det kniber med

overskud og tid til alle aktiviteterne som eksempelvis konverteringen

af hjemmesiden til ny version, intranet mv.

Jeg har mange andre aktiviteter - ikke mindst indenfor min

sportsgren petanque, hvor jeg i foråret var med til at starte

en ny klub Petanqueklubben Nordjylland. Så jeg bliver nødt

til at prioritere min tid.

Vi skal derfor have fundet nye kræfter til at gå ind og overtage

styringen af LKB’s IT- og kommunikationsudvalg. Men udover

det, så skal der flere til og løse de forskellige opgaver,

som er i et sådant udvalg. Det kan være som en del af udvalget

eller som ressourceperson, der hjælper udvalget med

konkrete opgaver.

For at en klub som LKB kan fungere, er der også nogle ikke

sportslige aktiviteter, der skal bruges tid på, til gavn for alle.

Disse opgaver er måske ikke altid så synlige, men meget

nødvendige.

Så sidder du med lyst til at yde en indsats omkring LKB’s IT

og kommunikation, så kontakt mig - på tlf. 21 29 18 75 eller

via mail jan@pedersbaek.dk

Holder jeg så helt op. Som nævnt er jeg stadig frivillig i LKB

og jeg vil selvfølgelig også deltage i arbejdet fremover, bare

ikke som den der står for det.

Jan Pedersbæk


Gistrup Dyreklinik

Sagavej 10 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 32 36 66

Konsultation efter aftale

Tidebestilling daglig kl. 7.30 - 17.00

Butikken er åben:

Mandag kl. 8.00 - 18.00

Tirsdag - fredag kl. 8.00 - 17.00

Salg af foder, plejemidler

og aktivitetsprodukter til hund og kat.

OPERATIONER • RØNTGENDIAGNOSTIK

LABORATORIEUNDERSØGELSER M.V.

HUNDE • KATTE • GNAVERE • FUGLE • KRYBDYR

H

R

A

O

I

O

R

M

TANJA KRÜGER

FRISØR

STUBBEN 20

9260 GISTRUP

TLF. 32 111 344

Skipperen’s

Hundesalon

Ja, ja vovse, jeg skal nok huske

vores tid på Skipperen Hundesalon

v/ Anette Hansen

Hadsundvej 376 - 9260 Gistrup

Telefon 9832 2022

GISTRUP

TANDLÆGE

NIELS BO HANSEN

Nøvlingvej 23a • Tlf. 9832 3233

www.gistruptand.dk

Vi giver dig smilet tilbage

DAME- & HERRE-

FRISØR

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup

Telefon 98 32 33 00

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag - torsdag . . . . . . kl. 9.00 - 17.30

Fredag . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00 - 18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 12.00

Tømrer & snedkerfirma

Frede D Nielsen A S

NÅLEMAGERVEJ 4 • POSTBOKS 528 • 9100 AALBORG

TELEFON 96202800 • WWW.FREDEDNIELSEN.DK

v/ Thomas Korsholm Christensen

Sagavej 50 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 49 07 · 40 18 50 20

www.jyskautocenter.dk

lidt ud over det sædvanlige

ANLÆGSGARTNEREN

v/ Lars Rasmussen · Sagavej 16 · 9260 Gistrup

98 33 35 84 · 22 31 52 90

SuperBrugsen Gistrup

Nøvlingvej 25 | 9260 Gistrup | Tlf. 98 31 40 33

Åbningstider: Mandag-Fredag: 09.00-20.00 · Lørdag: 09.00-17.00 · 1. søndag i måneden kl. 10-17

Sagavej 16

9260 Gistrup

VVS

GISTRUP VVS

GISTRUP

v/ Hans Rasmussen

VVS & blik

…et signal for kvalitet…

98 31 14 07

23 80 71 94

Gistrup · Fjellerad · Aalborg · Aalestrup

tlf. 70 235 225 · www.togf.dk

Slagteren og Kokken i Gistrup · Nøvlingvej 21

Telefon 98 31 40 36 · www.slagteren-kokken.dk


Volleyball – afdelingsmøde

Tirsdag 8. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset

17

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Valg af formand, næstformand

menige medlemmer

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i

hænde senest onsdag d. 12/1-2010

Sæsonstart for kids- og teenvolley

Lørdag den 18. september kl. 9.30 var vi ca. 60 spillere,

forældre og søskende, der var mødt op til opstartsdag i

hallen.

Vi startede med fælles morgenbord, med alt hvad det til hører.

Mens vi fortærede rundstykkerne blev sæsonens trænere

præsenteret og snakken gik lystigt over bordene. Efter

morgenmaden gik spillerne og de fleste søskende ind i hallen

for at spille lidt volley, mens vi forældre fik præsenteret sæsonens

program og hørte om de udfordringer og opgaver

som vi skal hjælpe med hen over vinteren.

Der er brug for hjælp til at være holdledere, vask af spilletrøjer

og engang imellem for at vi kan tagen en tørn som coach,

når holdene er ude til stævne. Der blev heldigvis fundet folk

til de forskellige opgaver.

Efterfølgende gik også forældrene ind i hallen, her blev vi

sammen spillerne delt op i grupper der passer med det ”level”

som vores børn spiller på. Reglerne for det enkelte level

blev herefter gennemgået i grupperne, så kan vi forældre

bedre følge med i kampene, når vi er med rundt til sæsonens

stævner. De af os der kommer til at være coatch er så også

klar over hvilke regler der skal spilles efter.

Da først reglerne var på plads blev vi alle delt ud på banerne,

spillere søskende og forældre blandet med hinanden. Så blev

der ellers gået til makronerne, det blev spillet volley i ca. en

time, hvorefter det var tid til at pakke nettene sammen og

sige tak for i dag.

Tak til trænere og ledere, for en rigtig god formiddag, grunden

til endnu en god sæson for kids- og teenvolley er nu lagt.

Ole Mølgaard Andersen


Nyt fra Petanqueafdelingen

Nu nærmer vi os året afslutning og det er nu tiden at fortælle

lidt om det der er sket i petanque afdelingen i løbet af

året.

Vi skulle have holdt skuddag i maj, men da DGI meget udemokratisk,

og mod all god foreningsetik valgte at nedlægge et

aktivt petanqueudvalg under DGI Nordjylland, valgte vi ikke at

afholde et DGI arrangement. DGI har efterfølgende oprettet

petanqueudvalget igen og i oktober måned blev valgt et nyt

udvalg. Så til næste år ser vi frem til igen at kunne holde DGIarrangementer.

Den 6. juni afholdt vi Øl-petanque i Gistrup. Igen var Søgaards

Bryghus sponsor for dette arrangement. 44 deltagere fik en

rigtig god dag på vinterfodboldbanen ved Spar Es. Anne Grethe

Søborg fra Arentsminde vandt, foran Inger Edvardsen

LKB.

I august var der Landspetanque stævne i Græsted. Her var

der kun to spillere fra LKB, som tog af sted, men de fik til

gengæld en rigtig god oplevelse, og mødet rigtig mange dygtige

og hyggelige petanquespillere.

Dette arrangement kan kun anbefales.

22. august holdt vi klubmesterskab. Der blev spillet mange

gode kampe og efter 5 runder, kunne vi kåre en vinder. Det

blev Bent Willadsen, som slog Karl Bønnelykke i finalen.

I år havde vi igen 3 hold med i Limfjordsturneringen. De to

hold i B-rækken sluttede lige under finale pladserne, mens

A- holdet endnu en gang blev puljevinder og dermed sikrede

sig en plads i finale stævnet.

Samtidigt med finalestævnet i DGI Nordjylland, var der finalestævne

i Dansk petanqueforbund, hvilket betød, at to af

spillerne på A-holdet måtte melde afbud til DGI finalestævnet.

Men der blev straks fundet to reserver som var med til at

sikre en flot 11. plads.

Og det nordjyske hold i Dansk Petanqueforbund, som har to


deltagere fra LKB, gjorde rent bord i Roskilde og blev danmarksmestre

i Regionalserien, og rykkede op i Danmarksserien.

Den 6. november holdt petanqueafdelingen sin afslutning,

vanen tro med deltagelse fra en stor del af afdelingen. Det

blev en rigtig hyggelig aften.

Vi har nu træning søndag fra kl. 10-12, når vejret tillader. Det

er startet godt, for vejret har vi ikke kunne klage over. Så i

det meste af oktober, har der været pænt fremmøde til søndagstræningen.

formiddag spiller petanque. Normalt er der et sted mellem

100 og 150 deltagere ved disse stævner. Så det er en god

mulighed for at holde ”formen” ved lige.

Som formand er det også dejligt at se den store fremgang af

medlemmer som klubben har haft i år. Det betyder til gengæld,

at der er blevet lidt trængt på banerne, når vi træner.

Derfor arbejdes på at få udvidet banearealet så der bliver

plads til flere. Det håber jeg som formand lykkes i 2011, hvor

afdelingen kan fejre sit 10 års jubilæum.

Der skal lyde en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle.

19

Stævnerne i ridehallerne er også begyndt, det er 6 stævner i

3 forskellige ridehaller i Nordjylland, hvor man en søndag

Jan Pedersbæk

Afdelingsmøde i Petanque

Onsdag 2. februar 2011 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

5. 2011 – Hvordan griber vi det an! (Vi skal have aftalt dato’er)

a. Hvor mange træningsaftener

– skal vi have eftermiddagstræning

b. DGI turneringer

– hvor mange hold, hvem vil være med

c. Træningsaftner med instruktør (foråret)

d. Grill aften

e. Øl petanque / andre stævner

f. Klubmesterskab, hvordan afvikler vi det

g. Afslutningsfest

h. Baneplads

6. Valg

a. Ad hoc udvalg (Nuværende: Jan, Edmond og Ernst)

b. Holdansvarlige

c. Festudvalg (Nuværende: Birthe, Sonja, og Ella)

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag til behandling på afdelingsmødet skal afleveres

skriftligt til

Jan Pedersbæk, senest 1. februar 2011


Gistrup Autolakering

& Karosseri-Værksted

Alt i autolakering

og autoreparation

Tlf./Fax 98 31 41 71

Hadsundvej 323

9260 Gistrup

Vi bygger grønt

Nyanlæg - villaanlæg pleje og

vedligeholdelse af grønne arealer

N. Buus & Co. ApS

N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere

v/Teddy Jørgensen

Kobbelhøjvej 9 • 9260 Gistrup

Telefon 98 31 52 50

Allans Vinduespolering

og Jysk Erhvervs Service

har indledt et samarbejde for på bedste vis, at kunne betjene vore kunder

både inden for vinduespolering og rengøring. Vi håber at den nye konstellation

vil være til gavn for både gamle og nye kunder.

Pokaler • Indgravering • Medaljer

Thøger Larsens Vej 10

9200 Aalborg SV

Tlf. 96 52 96 52

info@jyskerhvervsservice.dk

SMYKKER & URE

v/ Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86

AALBORG CITY • 98 12 16 22


Badmintonafdelingen

holder afdelingsmøde

21

Torsdag 24. januar 2011 kl. 19.00-21.00

Dagsorden for mødet

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v. /Jette Bangshaab

3. Regnskab 2010 og budget 2011 v./Jette Bangshaab

4. Valg til afdelingsudvalget i badmintonafdelingen

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af planer for 2011v/afdelingsudvalget

7. Eventuelt.

Badmintonafdelingen er vært ved en lille forfriskning – så vel mødt!

På afdelingens vegne

Jette Bangshaab

Formand for badmintonafdelingen

Siden sidst fra LKB´s Venner

Torvedagen den 21/8: Vejret var med os og der var god tilslutning

dagen igennem. Dagen startede med morgenkaffe

og der var livlig gang i boderne formiddag og eftermiddag.

Om aften var der spisning for ca 100 tilmeldte.

3/10 blev der afholdt fugleskydning. Der er jo som mange bekendt

blevet renoveret på skolen og også de lokaler som vi

afholder fugleskydning i. Det var blevet nogle dejlige lyse lokaler.

Der var mange kendte ansigter, men det var dejligt at

se at også nye ansigter havde fundet vej til vores arrangement.

Karl Johan Brams blev fuglekonge.

I LKB´s kantine blev der den 15/10 afholdt ølsmagning. En fin

aften hvor der blev smagt øl fra Nordjylland rundt. Edmond

Georgi fortalte om de forskellige øl der blev smagt. Henrik

Christensen fortalte om hvordan man selv kan brygger øl og

Peter Fly fra Gistrup Bryghus fortalte om hvordan man kan

holde styr på de forskellige øl-stilarter, såsom alkoholrocent,

farve, bitterhed m.m. En rigtig fin og oplysende aften.

Salg af Årets LKB julekalender er i fuld gang og man håber på

udsolgt af de 2200 kalender som er tryk.

Overskud af de ovennævnte arrangementer går ubeskårede

til ungdomsarbejde i LKB.

Sæt allerede X i kalenderen den 12/2, hvor LKB´s Venner

afholder generalforsamling.

Se stemningen på billederne fra

ølsmagning på næste side.


KRÆMMERMARKED

Stort marked følgende lørdage:

• 8. januar • 5. februar

• 5. marts • 2. april

Alle dage fra kl. 10.00—15.00.

Der er fri entre.

Kræmmere:

Adgang til hallen fra kl. 8.15

Pris: 100 kr. for det første bord og

75 kr. for efterfølgende borde.

Stadeplads kan bestilles på

tlf. 40 36 19 23 og 40 88 49 03

Cafeteriaet er åben fra kl. 8.30.

STøT lKB

Spil banko i

Bankocenter Danmark

luneborgvej 1

Vi spiller om kontante gevinster

på 20.000 kr. + gevinstchancen,

her ligger der ca. 14.000 kr. og

altid 5.000 kr. i en af lågerne.

Spillet starter kl 18.10 og slutter

ca. kl. 20.45.

Vi spiller alle dage undtagen lørdag.

EKSTRA

Stort julespil lørdag den 18. december

kl. 13.00 - Dørene åbnes kl. 10.00.


KRATTEN

Udgives af LKB-Gistrup. Bladet udkommer 4 gange årligt i

3900 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande i Gistrup,

Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet samt til

alle medlemmer og annoncører.

LKB-GISTRUP

Er stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold, gymnastik,

petanque, tennis, volleyball og motionscenter. Medlemstallet

har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).

LKB

Kontoret har åbent hver tirsdag kl. 16.00 - 18.00.

Skal man herudover i kontakt med Bent Sørensen, er der

følgende muligheder:

• Ring på 98 31 53 54 og læg en besked, hvis der ikke svares

• Ring evt. på mobil 31 90 54 28

• Send en mail til lkb@lkb.dk

• Cafeteriet har tlf. 98 31 57 54

• Inspektør Jan Jensen 20 29 53 54, inspektor@lkb.dk

LKB’S HJEMMESIDE

På webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysninger

om klubbens organisation og om afdelingernes aktiviteter og

resultater.

REDAKTIONEN

Redaktør

Kjeld Mølbæk 9832 3021 kjeldm@stofanet.dk

Badminton

Jette Bangshaab 9831 5330 bangshaab@stofanet.dk

Gymnastik

Nina Bødker 4078 4854 nina@9260.dk

Tennis

Søren Dahl 9831 4071 sdahl@daks.dk

Petanque

Jan Pedersbæk 9831 4252 jan@pedersbaek.dk

Motionscenter

Anne Birgitte Larsen abl@desmi.com

DEADLINE

Stof til KRATTEN nr. 1 2011 skal være redaktionen i hænde

senest 1. marts - mail kratten@lkb.dk

BESTYRELSEN

Formand

Kjeld Mølbæk - 9832 3021

kjeldm@stofanet.dk

Kasserer

Ole Sørrig - 9831 5485 - mobil 2620 9923

olesorrig@hotmail.com

Formand Badminton

Jette Bangshaab - 9831 5330

Formand Fodbold

Thomas Bay - 2095 3432

thomas.bay@live.dk

Formand Gymnastik

Nina Bødker - 4078 4854

nina@9260.dk

Næstformand Gymnastik

Lene Michelsen - 4099 3781

lene@michelsenweb.dk

Formand Motionscenter

Rene Wiebenson - 9831 5816

rene@wiebenson.dk

Næstformand Motionscenter

Anette Funder -

afu@sparnord.dk

Formand Petanque

Jan Pedersbæk - 9831 4252

jan@pedersbaek.dk

Næstformand Petanque

Edmond Georgi - 2372 8117

eggeorgi@gmail.com

Formand Volleyball

Annette Degn Andersen - 9831 7898

degn.andersen@klarupnet.dk

Næstformand Volleyball

Per Larsen - 9831 5112

Mail: per@arveplan.dk

Formand Tennis

Søren Dahl - 9831 4071

sdahl@daks.dk

Hans Dybvad - 9832 3058

hansdybvad@stofanet.dk

Kristian Andersen - 9831 4746

kristianoglone@mail.tele.dk

Jens Mogens Martinsen - 9831 5062

jmm@metalcollege.dk

23


Tryk og layout: Novagraf A/S · www.novagraf.dk

More magazines by this user
Similar magazines