tjekliste vedr. fratrædende medarbejdere - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk

tjekliste vedr. fratrædende medarbejdere - BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Tjekliste

TJEKLISTE VEDR.

FRATRÆDENDE MEDARBEJDERE

Denne tjekliste kan bruges til at undersøge, hvorfor en medarbejder

ønsker at fratræde. Den er ment som inspiration, andre forhold kan

være mere relevante for jeres virksomhed. Tjeklisten kan bruges som

udgangspunkt for en samtale med den pågældende medarbejder eller

udleveres som et spørgeskema.

Den viden, I får, kan bruges til at rette op på forhold, som ikke er tilfredsstillende.

På den måde kan I forhåbentlig undgå, at andre siger op.

Det er dog vigtigt, at I overvejer, hvordan I vil samle op på disse besvarelser.

Er det en opgave for sikkerhedsorganisationen eller den personaleansvarlige

Ved samtale

Tjeklisten kan bruges som udgangspunkt for en samtale, så I kommer

rundt om emnet. Det er dog ikke nødvendigt at stille spørgsmålene,

præcis som de står i tjeklisten. Brug jeres egne formuleringer.

Ved spørgeskema

Hvis I bruger tjeklisten som spørgeskema, så husk:

Skriv et kort følgebrev, hvor I fortæller, hvad formålet er med spørgeskemaet,

og hvordan svarene vil blive brugt (se eksempel på næste

side)

Overvej om I vil spørge til andre forhold

Angiv nederst hvem spørgeskemaet skal afleveres til.

Eksempel på følgebrev:

Kære _________________________________

Måske undrer du dig over, at du får et spørgeskema, nu da du har sagt

op. Det ville måske virke mere logisk, hvis du var blevet spurgt inden

din beslutning om fratrædelse.

Vi vil imidlertid bede dig hjælpe os med at blive bedre ved at udfylde

vedlagte spørgeskema, så vi kan få rettet op på nogle forhold, der ikke

fungerer tilfredsstillende.

Dine svar vil blive brugt af sikkerhedsorganisationen til en drøftelse af,

om der er forhold i arbejdsmiljøet, som skal ændres.

Med venlig hilsen

______________________________________

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Bygmestervej 5, 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk


Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Tjekliste

TJEKLISTE / SPØRGESKEMA TIL

FRATRÆDENDE MEDARBEJDERE

Navn: Ansættelsesdato: Fratrædelsesdato:

Hvor tilfreds har du været med din ansættelse i forhold til:

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Arbejdsopgaverne

Arbejdsmængden

Indflydelse på arbejdet

Planlægning og information

Støtte og anerkendelse fra ledelsen

Det kollegiale fællesskab og samarbejde

Udviklings- og uddannelsesmuligheder

De fysiske forhold

Sikkerheden

Løn

Hvad er begrundelsen for, at du fratræder

(Angiv hvor stor betydning nedenstående faktorer har haft i forbindelse med din fratrædelse)

Afgørende

betydning

Nogen

betydning

Lille

betydning

Ingen

betydning

Personlige årsager,

fx familieforhold, flytning

Opgavemæssige årsager,

fx ønsker om nye arbejdsopgaver

Ansættelsesmæssige årsager,

fx løn, arbejdets tilrettelæggelse

Årsager, der knytter sig til ledelsen/-

virksomheden

Andet (anfør hvad):

Evt. kommentarer og forslag

Hvordan er du blevet behandlet i forbindelse med din fratrædelse

Meget godt

Godt

Kritisabelt

Meget kritisabelt

Angiv med kryds

Har du forslag eller kommentarer til ledelse / medarbejdere

Skemaet afleveres til:

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Bygmestervej 5, 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

More magazines by this user
Similar magazines