kirkenyt - Kvaglund Kirke

kvaglundkirke.dk

kirkenyt - Kvaglund Kirke

Kvaglund

Kirkeblad

Nr. 3 sept. • okt. • nov. 2005

KURSUSPROGRAM

Alpha-Kursus:

Indføring i levende

Kristendom.

12 gange fra 27. sept.

Side 4

TeleiosKursus:

”LYT for himlens skyld”

Week-end kursus 23.-25. sept.

for alle som genre vil blive bedre

til at omgås andre mennesker i

familien, arbejdspladsen og fællesskaber.

Side 6

Ægteskabskursus:

”Skab det ægte ægteskab”

7 aftener med vitaminer til et

endnu bedre parforhold.

Side 5

To foredragsaftener om Jesus . . . . . . . . . . . . side 7

Salmesangsaftener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10

Børnegospel, korskole, kirkekor . . . . . . . . . . side 16


Nyttigt at vide

- når et barn er født

anmeldes det til kirkens kontor senest to hverdage

efter fødslen. Forældrenes attester og CPR

nr. medbringes eller vedlægges.

- når barnet skal døbes

henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet

aftales.

- når barnet skal navngives

henvender man sig på kirkekontoret. Begge

forældre skal underskrive en formular med barnets

navn.

- når to skal giftes

aftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret

retter henvendelse til bopælskommunen om

udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen

aftales med den præst, der skal

forestå handlingen.

- når der er dødsfald i familien

aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med

kirkens kontor og en af kirkens præster. Forløbet

af handlingen aftales med den præst, der skal

forestå handlingen. Man er i øvrigt altid velkommen

til at henvende sig til kirken eller præsterne

med spørgsmål vedrørende begravelsen.

Samtale med en præst

Du er altid velkommen til at henvende dig til

Jens Fischer-Nielsen eller Georg Græsholt for at

få en samtale.

Gudstjeneste

Gudstjenestelisten bekendtgøres i kirkebladet

(ændringer i forhold til listen kan forekomme),

Ugeavisen Esbjerg, JydskeVestkysten og på kirkens

hjemmeside, www.kvaglundkirke.dk

Udlån af lokaler

Udlån af kirkens lokaler bestyres af kirketjenerne.

De træffes bedst om formiddagen kl. 8-13

på tlf. 21281066.

2

Kvaglund Kirkes kontor Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75141066, fax 75141033

Hjemmeside: www.kvaglundkirke.dk. Kontortid: hverdage kl. 10-12

Kirkesekretær Hanne Gram Larsen, e-mail: sekretaer@kvaglundkirke.dk, tlf. 75141066

Sognepræst

Sognepræst

Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø

tlf. 75143529, fax 75143569, e-mail: jensfn@kvaglundkirke.dk

Ingen fast træffetid. Ring når som helst, dog helst ikke mandag.

Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851 Janderup,

tlf. 75258207, fax 75259207, e-mail: georg.g@os.dk

Træffes dagligt undtagen mandag.

Sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen, Karinevej 38, 6800 Varde, tlf. 24454066 / 75221191

2445 4066 e-mail: vagn@kvaglundkirke.dk

Kirketjener Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf. 21281066 / 75129124

2128 1066 Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid),

Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg tlf. 21281066 / 75127527

Organist og korleder Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø,

2255 5232 tlf. 22155232 / 75145232, e-mail: organist@kvaglundkirke.dk

Menighedsrådet

Formand Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391

email: karinbk@kvaglundkirke.dk

Næstformand Hanne Gram Larsen, Egelunden 77, tlf. 75141705

Kirkeværge Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 75165400

Øvrige medlemmer Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th.,

Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458

Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 75143164

Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661

Anni Kathrine Lodberg, Slåenvej 81, tlf. 75132970

Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29, Bramming, tlf. 75470244

Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 75145070

1. suppleant Berith Nord Hansen, Rolfsgade 27.1, tlf. 75457680

Redaktion

Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør)

Næste kirkeblad udkommer 1. december 2005

Indlæg afleveres på kirkens kontor senest 1. november 2005


KURSUSPROGRAM

Kvaglund Kirkes

kursus-program

efteråret 2005

Blev du overrasket

Overraskede det dig at kirkebladet var

blevet til et kursusprogram Du tænker

på kirkens vigtigste ydelse: Gudstjenesten.

Det er jo ikke ligefrem aftenskole,

men tidligt op søndag morgen. Du skulle

i øvrigt prøve. Det er betydelig bedre

end de fleste tror. Og det er i virkeligheden

ikke så tidligt: 10. 30 – et par gange

er der senere gudstjenester.

Bliv klogere

De kursustilbud, der er sat på programmet

i Kvaglund Kirke i efteråret handler

om noget som de fleste ved lidt om i

forvejen – men man kan altid blive klogere.

Ægteskabskurset. Alle som har

levet eller som lever i parforhold, ved

noget om det – men selv et godt parforhold

kan altid blive bedre. Eller Alphakurset,

jamen vi ved da lidt om kristendom

– ja, men de fleste kan blive klogere.

Mange har allerede været på Alphakursus.

Det er ikke for dem – kun for

folk, som ikke har været med før. Alphakurset

er et gennemprøvet koncept –

og derfor det samme som sidste år.

Hvis du ikke har været med før, så snyd

ikke dig selv denne gang!

Teleios-kursus. Det er noget nyt. Der

lærer vi at blive bedre til at omgås hinanden

i familien, på arbejdspladsen i

grupper – altså at relatere. Hvem har

ikke brug for at blive bedre til det

Discipel

En af de vigtigste betegnelser for en kristen

i Bibelen er ”discipel”. Meningen er

at vi som kristne skal lære så længe vi

lever, være Jesu elever (disciple). Det er

ikke alt i Kvaglund Kirkes kursusprogram,

som går ud på at lære direkte af

Jesus. Men det handler om menneskelivet.

Og livet er en gave fra Gud, som

det gælder om at blive så klog på som

muligt.

Hjælp at gøre det kendt

Nogle af tilbuddene i dette blad er sikkert

lige noget for dig. Andet rammer

andre målgrupper. De ting, som du kan

se ville være aktuelle for andre, beder vi

dig om at hjælpe med at gøre kendt for

dem.

Læs kursustilbuddene og meld dig til så

hurtigt som muligt.

Læs også om alt det andet som foregår.

Du er altid velkommen i Kvaglund Kirke.

Med venlig hilsen

Jens Fischer-Nielsen

3


KURSUSPROGRAM

Alpha-kursus

Indføring i

levende kristendom

12 tirsdage kl. 19

Der begyndes hver gang med spisning.

Man betaler kr. 20 pr. gang for

maden. Deltagermanualen for hele

kurset koster kr. 20. Der kan meldes

afbud til enkelte aftener. Børn

ingen hindring, der kan arrangeres

børnepasning

Alpha er beregnet for dem, som vil

udforske kristendommen. Dem, som

synes, de aldrig har fået det til at fungere

som kristen. Nye kirkegængere. Dem,

som gerne vil have de grundlæggende

ting frisket op. Dem, som har lyst til at

høre det kendte på en ny måde. Kort

sagt: Alle er velkomne.

Datoer og emner:

27. september

- Hvem er Jesus

4. oktober

- Hvorfor døde Jesus

11. oktober

- Hvordan kan jeg være sikker

25. oktober

- Hvordan skal jeg læse Bibelen

1. november

- Hvordan kan jeg bede

Lørdag 5. november:

- Helligånden, hvem, hvad, hvor

8. november

- Hvordan leder Gud os

15. november

- Hvordan modstå det onde

22. november

- Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det til

andre

29. november

- Helbreder Gud i dag

6. december

- Hvad med kirken Hvad er kirke

13. december

- Hvordan får jeg mest muligt ud af resten

af mit liv

4

Underviserne er almindelige mennesker: Et

par lærere, en ingeniørstuderende, en førtidspensionist,

en statsautoriseret revisor,

en konsulent, en præst, en lægesekretær,

en farvehandler og en sygeplejerske. De

har alle sat sig ind i stoffet og giver et kvalificeret,

personligt og relevant oplæg. Efter

oplægget er der gruppearbejde ud fra deltagermanualen.

Alpha-konceptet kører ca. 12.000 steder

verden over. Se hjemmesiden:

www.alphadanmark.dk

Tilmelding til kirkens kontor 7514 1066 så

hurtigt som muligt – inden 15. sept.

Kontaktpersoner:

Inger og Poul Nielsen 7547 0244

Sonja og Helge Kærsgaard 7546 8929’

ALPHA betyder

A = Alle

L = Lærdom & Latter

P = Pasta & Pizza

H = Hjælpsomhed

A = Alle spørgsmål er velkomne


KURSUSPROGRAM

Ægteskabskursus

“Skab det ægte

ægteskab”

7 onsdage kl. 19.30-21.30

Ægteskabskurset er tilrettelagt, så parrene sidder

sammen to og to. Undervisningen afbrydes ind imellem af

individuelle opgaver og samtaler. I løbet af de 7 aftener arbejdes

der med emner, som ellers let bliver ”fejet ind under gulvtæppet”.

Datoer og emner:

28. sept. - Opbyg et solidt grundlag

5. okt. - Kunsten at kommunikere

12. okt. - Konfliktløsning

26. okt. - Tilgivelsens kraft

2. nov. - Forældre og svigerforældre

9. nov. - Et godt sexliv

16. nov. - Kærligheden i funktion

Deltagermanualer kr. 220 pr. par.

Kaffe/te pr. person kr. 10. pr aften

… Af sig selv går alt i forfald – det som

skal blive til noget godt, må der arbejdes

med.

… Et parforhold kan altid blive bedre.

Tilmelding senest 21. september til

Kvaglund Kirke (7514 1066) eller en fra

Ægteskabs-kursus-udvalget:

Birgit og Kurt N. Pedersen 75145070

Elesbeth & Jens Fischer-Nielsen

75143529

Inga og Leif Lærgaard 75165400

email: ingaleif@esenet.dk

Familiegudstjenester

4. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste i samarbejde med

FDF og KFUM-spejderne ved Georg Græsholt,

30. oktober kl. 10.30 BUSK gudstjeneste i samarbejde med

Korps, kor og klubber ved Jens Fischer-Nielsen.

Efterfølgende traktement og aktiviteter.

27. november kl. 10.30 Adventsgudstjeneste ved

Jens Fischer-Nielsen. Afslutning for minikonfirmanderne.

Efterfølgende Adventsmarked.

Der er børneprogram ved alle andre gudstjenester kl. 10.30

5


6

KURSUSPROGRAM

Teliosgrundkursus

Lyt for himlens skyld

23.-25. september

i Kvaglund Kirke

Hvad er Teleios

”Teleios” er en kursusvirksomhed, der arbejder for at kristne må vokse i

åndelig modenhed. Teleios er udbredt i ca. 40 lande. Der er 4 kurser. Der er

erfaring for at Teleios-kurserne er gode redskaber bl.a. for ungdomsledere,

kristne rådgivere, gruppeledere, lærere, forældre og for alle andre, som

ønsker personlig vækst, og som ønsker som kristne at tjene deres medmennesker

mere effektivt.

”Lyt for himlens skyld”

Det er titlen på grundkurset som er en forudsætning

for at deltage i efterfølgende

kurser. Det giver indføring og øvelse i hvordan

vi kan kommunikere bedre med vore

medmennesker. Man lærer at vise hinanden

bedre opmærksomhed ved at aktivt at

lytte med varme, respekt og indlevelse.

Ved aktiv lytning forstår vi evnen til præcist

at opfatte følelser og indhold i en anden

persons udsagn og kommunikere en

præcis forståelse af dette tilbage.

Vigtige stikord i kurset er:

- Varme, respekt, empati

- Hjælper, søger

- Hindringer for kommunikation

- Er det ok at sige ”nej”

- Hvad er en abe – om problemejerskab

- Praktiske øvelser

- Rollespil ved gruppelederne

- Integration af psykologi og teologi

Undervisere

Undervisningen forestås af et team bestående

af pastor Helge Maagaard, pastor

Hans Jakob Krarup evt. m.fl. De bistås af

gruppeledere, der har deltaget i et eller flere

Teleioskurser og gennem disse kurser

oplevet en måde at blive bedre til at praktisere

omsorg for andre.

Program, tilmelding og pris

Udførligt program kan rekvireres i Kvaglund

Kirke eller på hjemmesiden www.kvaglundkirke.dk.

Tilmelding senest 2. september

(eller 1 uge efter modtagelsen af kirkebladet).

Kursusafgift kr. 625,- Der kan søges

om tilskud fra Kvaglund Kirkes menighedsråd.

Yderligere oplysninger hos Kursusleder

Laila Lauridsen Tlf. 28749839 eller e-mail:

laila.lauridsen@esenet.dk. eller sognepræst

Jens Fischer-Nielsen tlf. 7514 3529.


KURSUSPROGRAM

To foredragsaftener

om Jesus:

Torsdag d. 6. okt. kl. 19.30

Emne: Hvem er Jesus for Jøder,

Kristne og Muslimer

Mogens S. Mogensen, cand.mag. ph.D.

Mogens Mogensen har skrevet bogen

”Dåb og religionsskifte” og er konsulent og

ekstern lektor. Indvandrere har været mistænkt

for at konvertere til kristendommen

for at opnå asyl. Dertil svarer Mogens

Mogensen: ”Der er ikke noget, der tyder

på en sammenhæng mellem konvertering

og asyl, men derimod på en sammenhæng

mellem konvertering og integration. Der er i

almindelighed ingen grund til at betvivle

indvandrernes motiver til at konvertere til

kristendommen”. Der kan på foredragsaftenen

stilles spørgsmål til denne problematik,

men selve undervisningen bliver en

grundig indføring i spørgsmålet: Hvem er

Jesus for jøder, kristne og muslimer.

Gratis entré. Kaffe/te/vand kr. 20

Torsdag den 10. november kl. 19.30

Emne: Markus evangeliet og

vores parfumerede Jesus -

hvem er Jesus for Markus – og for os

Dr. theol. Kai Kjær-Hansen giver et portræt

af Jesus ud fra Markusevangeliet.

Markus giver et billede af Jesu virksomhed

som er blottet for sentimentalitet og

romantik. Dermed udfordrer han også os i

det 21. århundrede som ofte parfumerer

Jesus med sentimentalitet.

Kai Kjær-Hansen var en af hovedkræfterne

bag den nye oversættelse af Bibelen til

dansk, som udkom i 1992. Han er teologisk

doktor og har i flere perioder boet i

Jerusalem. Han har journalistisk tæft og

formår at kommunikere selv vanskelige

emner på en forståelig og spændende

måde. Det har han bl.a. vist gennem nogle

studieudgaver af bibelske skrifter, som Det

Danske Bibelselskab har udsendt. En ny

studieudgave – netop over Markusevangeliet

– er på trapperne.

Gratis entré. Kaffe/te/vand kr. 20

7


Kirkekalender · sep. - okt. - nov. 2005

8

November

September

Tirsdag 1. nov.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Bøgernes vidunderlige verden.

Tirsdag 1. nov.

kl. 19 Alphakursus

Onsdag 2. nov.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Lørdag 5. nov.

Alpha-lørdag

Søndag 6. nov.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen, Alle Helgens gudstjeneste ☺

Mandag 7. nov.

kl. 18 International Christian Group

Tirsdag 8. nov.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Genbrugsmode.

Tirsdag 8. nov.

kl. 19 Alphakursus

Onsdag 9. nov.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Torsdag 10. nov.

kl. 19.30: Kai Kjær-Hansen: Hvem er Jesus for Markus – og os

Søndag 13.nov.

kl. 10.30: Georg Græsholt ☺

Tirsdag 15. nov.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Lov og orden i Kvaglund.

Tirsdag 15. nov.

kl. 19 Alphakursus

Onsdag 16. nov.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Torsdag 17. nov.

kl. 19 Salmesangsaften

Fredag 18. nov.

kl. 18 Fælles Spiseaften

Søndag 20. nov.

kl. 10.30: Jørgen Knudsen, ”Åbne Døre”/Jens Fischer-Nielsen.

Kirkefrokost. Efterfølgende orientering om

Åbne Døres arbejde. ☺

Søndag 4. sept.

kl. 10.30 Georg Græsholt, Høstgudstjeneste

kl. 15.00 Færøsk Familiegudstjeneste

Mandag 5. sept.

kl. 18.00 International Christian Group

Tirsdag 6. sept.

kl. 14.30 TirsdagsCafé Besøg af missionær

Kaja Nemuel Babba fra Nigeria.

Søndag 11. sept.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag 13. sept.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Hyggeeftermiddag.

Torsdag 15. sept.

kl. 19.00 Salmesangsaften

Fredag 16. sept.

kl. 18.00 Fælles Spiseaften

Søndag 18. sept.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen ☺

Mandag 19. sept.

kl. 18.00 International Christian Group

Tirsdag 20. sept.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. ”Et liv i borgerkrig”.

Torsdag 22. sept.

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag-Søndag 23.-25. sept.

Teleioskursus: ”Lyt for Himlens skyld”

Søndag 25. sept.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag 27. sept.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Grupper

Tirsdag 27. sept.

kl. 19.00 Alphakursus

Onsdag 28. sept.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Mandag 21. nov.

Oktober


Børn

er altid velkomne i kirken. Under præikenen ved de gudstjenester, der er mærket med

☺ er der børneprogram.

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne til at gå ind i menighedssalen

til kaffe/te/vand. Hvis man har tid, lyst og kræfter til at tage ansvar for kirkekaffen

en søndag, kan man skrive sig på en liste.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenester og arrangementer.

Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor kl. 10.00 og 12.00 på tlf.

75 14 10 66 eller direkte hos Taxa på tlf. 75 14 45 00.

Faste tidspunkter (som ikke er medtaget i kalenderen):

Mandag 13.00-16.00:

Mødestedet

Tirsdag 09.30-11.30:

Legestue

16.00-17.00:

Børnegospel

Onsdag 08.00-09.30:

Konfirmander 7B

13.35-15.05:

Minikonfirmander

Torsdag 08.00-09.30:

Konfirmander 7A

09.30: Kvindeklub

13.00-16.00: Mødestedet

14.30: Bøn for menigheden

14.30: Korskole

15.30: Kirkekorøvelse

Søndag 2. okt.

kl. 10.30: Georg Græsholt ☺

Mandag 3. okt.

kl. 18.00 International Christian Group

Tirsdag 4. okt.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Containermissionen.

Tirsdag 4. okt.

kl. 19.00 Alphakursus

Onsdag 5. okt.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Torsdag 6. okt.

kl. 19.30 Foredrag: Mogens S. Mogensen: Hvem er Jesus …

Søndag 9. okt.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag 11. okt.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Afrika In Touch.

Tirsdag 11. okt.

kl. 19.00 Alphakursus

Onsdag 12. okt.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Torsdag 13. okt.

kl. 19.00 Salmesangsaften

Fredag 14. okt.

kl. 18.00 Fælles spiseaften

Søndag 16. okt.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag 18. okt.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Besøg af Carlo Mathiesen.

Søndag 23. okt.

kl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺

kl. 18.00: Spisning.

kl. 19.00: Meditativ Taizé-gudstjeneste

Tirsdag 25. okt.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Grupper.

Tirsdag 25. okt.

kl. 19.00 Alphakursus

Onsdag 26. okt.

kl. 19.30 ”Skab det ægte Ægteskab”

Torsdag 27. okt.

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag 30.okt

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen, BUSK-familiegudstjeneste

Mandagt 31. okt.

kl. 18 International Christian Group

kl. 18 International Christian Group

Tirsdag 22. nov.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Grupper.

Tirsdag 22. nov.

kl. 19 Alphakursus

Torsdag 24. nov.

kl. 19 Menighedsrådsmøde

Lørdag 26. nov

kl. 10-16: Adventsmarked

Søndag 27. nov.

kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen Advents-Familiegudstjeneste.

Afslutning for Minikonfirmanderne.

kl. 11.15-16: Adventsmarked

Tirsdag 29. nov.

kl. 14.30 Tirsdagscafe. Esbjerg Gibraltar t/rt

Tirsdag 29. nov.

kl. 19 Alphakursus

15.30: Klub 1 /2 4

9


10

Tirsdagscafé

Hver tirsdag kl. 14.30. Hyggelige og

inspirerende eftermiddage. Alle er velkomne.

Hver gang begyndes med kaffe/te/kage,

dagens ord og en salme.

Tirsdag 6. september:

Besøg af missionær Kaja Nemuel Babba

fra Nigeria. Hun fortæller om sit arbejde

på Den Lutherske Kirkes håndværkerskole

og Spedalskhedsbyen Sabon Gari.

Tirsdag 13. september:

Hyggeeftermiddag

Tirsdag 20. september:

Et liv i borgerkrig – hvorfor flygter folk

Joan Haddad fortæller fra sin tid i Libanon.

Tirsdag 27. september:

Grupper: Bibelgruppe. Håndarbejde. Spil

& snak.

Tirsdag den 4. oktober:

”Når en kørestol er mere værd end en

Mercedes” – Gerda og Aksel Bach fortæller

om Containermissionen.

Tirsdag den 11. oktober:

Afrika In Touch – inspiration, glæde og

begejstring til/fra Afrika. Besøg af volontør

fra Afrika, som fortæller og viser

billeder/ting & sager.

Tirsdag 18. oktober:

Humor i ord og toner. Centerleder Carlo

Mathiesen fra Lunderskov underholder.

Tirsdag den 25. oktober:

Grupper: Bibelgruppe. Håndarbejde. Spil

& snak.

Tirsdag den 1. november:

”Bøgernes vidunderlige verden”. Bibliotekar

og filialleder i Kvaglund og Sædding,

Poul Høst Pedersen, fortæller om spændende

værker.

Tirsdag 8. november:

Genbrugsmode. Genbrugsland arranger

en spændende eftermiddag med præsentation

af genbrugstøj.

Tirsdag den 15. november:

”Lov og orden i Kvaglund” – vi får besøg

at nærpolitiet, som vil fortælle om arbejdet

i det lokale område.

Tirsdag den 22. november:

Grupper: Bibelgruppe. Håndarbejde. Spil

& snak.

Tirsdag 29. november:

Esbjerg Gibraltar t/rt. Else-Thora og Hans

Jørgen Nielsen fortæller om deres 2 måneders

Campingtur langs ”Vestkysten” og

hjem igen.

Salmesangsaftener

- en torsdag i hver måned

15. september, 13. oktober og 17. november kl. 19-21

- for alle, som godt kan lide at synge og gerne

vil lære nogle nye salmer!

Vi synger efter den nye salmebog. Man

behøver ikke at forberede sig hjemmefra.

Men hvis du synes, det er sjovt at have

læst lidt på tingene, kan du til den 15.

september læse nr. 402-477 (Gudstjenesten

- Nadver), til den 13. oktober nr.

478-552 (Konfirmation – Døden) og til

den 17. november nr. 71-138 (Tidens fylde

– Helligtrekonger).

Vi når selvfølgelig ikke alle salmerne

igennem, men koncentrerer os hver gang

om en 10-15 stykker, vi godt kan lide

eller gerne vil lære. Og vi når som regel

alle de nye igennem!

Alle er velkomne!

Lene Kastrup og Georg Græsholt


2005

Fælles spiseaftener

for familier og enlige

- for gamle danskere og nye danskere

Fredage kl. 18-21

Kl. 18.00: Spisning. Medbring mad til et

fælles bord. Der er sørget for

brød og drikkevarer.

Kl. 19.00: Børnetime med sang, billeder

og fortælling fra Bibelen.

Kl. 19.30: Voksenprogram og børneprogram

hver for sig.

Kl. 20.30: Fælles afslutning i kirken med

sang, lystænding og Bibelvers.

Kl. 20.50: Kaffe/te/saftevand.

Voksenprogrammet:

19. august: Gensyn med Afrika. Ove Mølgaard

fortæller om sin sidste missionsrejse

og om Luthersk Missions arbejde i Tanzania

- særligt missionærbørnsskolen i Iringa

og Bibelspredning.

16. september: "Fællesskab, tro, tjeneste".

Hvordan går det med Kvaglund Kirkes

vision i forhold til gamle og nye danskere

Jens Fischer-Nielsen giver oplæg.

14. oktober: Elisabeth Padillo Olesen fra

Filipinerne og Christiansfeld fortæller om

"Livets små mirakler" gennem digte, fortællinger

og sang om tro.

18. november. Børne- og voksenprogram

fælles: Jule og advents traditioner. Vi fremstiller

pynt. Medbring dine bedste skabeloner.

Genbrugsland

Kvaglund Centeret

Tlf. 75 14 12 14

Mandag til fredag kl. 10.00 -17.00

Lørdag kl. 10.30 - 13.00

Udvalget er større end du tror!

TING & SAGER,

BØGER - TØJ - MØBLER

Giv os det du ikke har brug for mere.

Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper,

frimærker, legetøj, glas, porcelæn,

køkkenudstyr, møbler o.s.v.

Hvis du har lyst til at være

frivillig medarbejder så kontakt

Karin Blok Kristensen på tlf. 23609953

Mødestedet

- åbent for alle på mandage og torsdage

kl. 13.00-16.00 i Kvaglund Kirke

Kom ind og få en kop kaffe eller te, læs

dagens avis, søg informationer på

internettet, få et spil med andre gæster

- eller en god snak!

Er du træt af at spise

alene Hver

torsdag kl. 13.30

kan du spise et

måltid god varm

mad i selskab med

andre.

11


NYT KIR

KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN

ENYT KIRKENYT KIRKENYT K

KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN

ENYT KIRKENYT KIRKENYT

KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN

KENYT KIRKENYT KIRKENYT

KIRKENYT KIRKENYT KIRKE

KENYT KIRKENYT KIRKENYT

T KIRKENYT KIRKENYT KIRKE

RKENYT KIRKENYT KIRKENYT

T KIRKENYT KIRKENYT KIRK

IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT

T KIRKENYT KIRKENYT KIRK

IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT

YT KIRKENYT KIRKENYT KIR

KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY

YT KIRKENYT KIRKENYT KIR

KIRKENY

Kirkebutikken

sælger bøger, kort, musik og små ting i alle

prisklasser. Den er åben i forbindelse med

gudstjenester og møder. Kontaktperson er

kirkesekretær Hanne Gram Larsen tlf. 75

14 10 66.

Gratis uddeling af

Det Nye Testamenter

16. september kl. 16-18 og lørdag 17. sept.

kl. 11-14 bliver der mulighed for at få et

gratis eksemplar af Det Nye Testamente

(på dansk/eng/tysk) på Kvaglund Centrets

torv.

Børnekirke

Der er børneprogram under prædikenen

hver søndag. Ved indgangen får børnene

en ”billet”. Når de har samlet 5 billetter kan

de vælge en ting i kirkebutikken, som er

mærket med rød farve. Når de har samlet

10 billetter kan de vælge en ting mærket

med blå farve. Når de har samlet 15 billetter

kan de vælge en ting mærket med gul.

Indimellem får børnene lov at synge en

sang når de kommer ind i kirken efter børneprogram.

12

KIRKENYT

Klub 1 /2 4

Hvad betyder navnet Klub 1 /2 4 Det betyder,

at der er klub, og at den begynder kl.

1

/2 4 - altså kl. 15.30. Klubben mødes hver

torsdag (ikke i skoleferier) i børnehuset

(vandrekirken) bag ved kirken.

Her kan alle børn mellem 6 og 9 år være

med til at lave mange spændende ting,

lege, høre musik og synge. Hver gang er

der en god historie fra bibelen, fortalt for

børn. Ta’ bare din ven eller veninde med.

Det koster ikke noget at være med i klub

1

/24 – og det er sjovt. Kontaktperson er sognehjælper

Vagn Dahl Nielsen 24 45 40 66 –

ham der også var indianerhøvding i sommerferien

da der var sommerlege i kirken.

International

Christian Group

En række mandage er der møde i International

Christian Group, hvor sproget er

engelsk. Det er en gruppe særligt for mennesker

med international baggrund. Gruppen

mødes hver anden mandag kl. 18.00-

21.00 i Kvaglund Kirke, og programmet

varierer fra bibelstudie, over sang, musik

og film til quizzer og udflugter.

Gruppen samles følgende mandage: 5.

september, 19. september, 3. oktober, 31.

oktober, 7. november, 21. november. For

yderligere oplysninger se hjemmesiden

eller kontakt Vagn Dahl Nielsen på tlf. 24

45 40 66


ENYT KIR

KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN

ENYT KIRKENYT KIRKENYT

KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN

KENYT KIRKENYT KIRKENYT

KIRKENYT KIRKENYT KIRKE

KENYT KIRKENYT KIRKENYT

KIRKENYT KIRKENYT KIRKE

RKENYT KIRKENYT KIRKENYT

T KIRKENYT KIRKENYT KIRK

IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT

T KIRKENYT KIRKENYT KIRK

IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT

YT KIRKENYT KIRKENYT KIR

KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY

YT KIRKENYT KIRKENYT KIR

KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY

YT KIRKENYT KIRKENYT KI

KIRKEN

Fællesskabsgrupper

Der er nu 6 fællesskabsgrupper, 2 for børn

og voksne, 2 vor voksne, 1 for unge og

1 engelsk-talende gruppe for børn og

voksne. Det er grupper hvor man dyrker

det kristne fællesskab under hjemlige forhold,

åndeligt så vel som socialt. Grupperne

er beregnet til at vokse og dele sig, så

der bliver endnu flere. Vil du som enkeltperson

eller sammen med din familie være

med i en gruppe kan du henvende dig til

koordinator Inger Nielsen tlf. 7547 0244.

Ny fællesskabsgruppe

som vil give en hånd

Næstekærlighed

er ikke bare

til at snakke om

– det er handling.

Det mener

Poul Martin

Nielsen og

Allan Skovgaard.

De har

taget initiativ til

at samle folk en lørdag i måneden, som vil

gå ud og give en hånd hvor der er brug for

det. Der begyndes med morgenkaffe lørdag

kl. 9, derefter morgenandagt og så går

man ud og løser de opgaver der er kommet

henvendelse om. Man kan ringe om opgaver

eller melde sig til tjeneste hos Allan

Skovgaard tlf. 7517 9966 eller Poul Martin

Nielsen tlf. 7547 0244.

T’n’T

KIRKENYT

Arrangement for teenagers med spil

(airhockey, fodbold, videospil, bordtennis

m.v.), spændende gæster, emner, sang og

musik følgende fredage kl. 19.: 26/8, 9/9,

23/9, 14/10, 4/11, 18/11, 2/12. Alle teenagers

er velkomne.

Stort minikonfirmandhold

Onsdag den 24. august begyndte et minikonfirmandhold

på over 20 elever fra 3.

klasse. Der venter mange spændende

timer. Forløbet afsluttes med 3 gange til

sidst hvor der skal laves store malerier som

skal bruges ved adventsgudstjenesten,

som bliver afslutning for minikonfirmandundervisningen.

Adventsmarked

Der bliver adventsmarked i weekenden

26.-27. nov. Salgsboder med advents og

juleting, tombola, lotteri, cafeteria.

Åbningstider: Lørdag 10-16. Søndag kl.

11.15-16.

Legestuen

er flyttet til

tirsdag

Hver tirsdag er Legestuen

åben for børn (fra 0 til 6

år) og deres mor/far/bedstefar/

bedstemor/barnepige/dagplejer

eller hvem der

nu tager sig af dem. Legestuen

er åben fra kl. 9.30 -

11.30. Programmet byder

på samvær, lege, sange

og dukketeater med

Sofus og Albert. Man

skal selv have

madpakke med. Der

serveres saftevand/

kaffe/te.

13


Bø/rnesiden

Opgave til større børn og konfirmander mens i er i kirke

Hvad ser du i kirken

Hvad hedder søndagen

Hvilke salme nr. synges

Hvor mange helligåndsduer er der

Hvem medvirker

Hvem er præst

Hvem læser ind- og udgangsbøn

Hvem er organist

Hvem står for børneprogram

Hvem laver kirkekaffe

Hvad hører du

(Skriv evt. på et ekstra stykke papir)

Hvor i Bibelen står evangelieteksten

Skriv en af de ting præsten sagde i prædikenen:

Hvad kom du til at tænke på gennem det du hørte i prædikenen

Hvad kunne du tænke dig at spørge om

Hvad kunne du bedst lide Giv karakter med ring om det tal du giver.

En bestemt af salmerne/sangene:

Nr./navn:

Prædikenen 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 - 10

Dåb 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 - 10

Nadver 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 - 10

Den samlede oplevelse 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 - 10

Afleveres til præst eller kirkekontoret. Hvis du afleverer inden 1. nov. deltager du i en

lodtrækning om en Børnebibel eller ”Menneskesønnen” (Det Nye Testamente som tegneserie)

Navn:

Adresse:

14

Alder:

Tlf.nr.


Kirkelige Netværk

FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!

Vi mødes alle sammen i “Den gamle Kirke” hver

mandag fra 18.30 til 20.00.

Kontaktpersoner: Mai-Brit Hebsgaard,

Fyrrelunden 31, tlf. 75143164

Karsten Brix, Elmegade 33, Bramming,

tlf. 76560047

Se også FDFs hjemmeside www.fdf.dk/Esbjerg7

KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppe

KFUM-spejderne, Kvaglund gruppe

Spejderlokalet på Egelunden 7

Bævere (bhv og 1. kl.) møder onsdage

kl. 18.30-19.45.

Ulve (2.-3. kl.) møder mandage

kl. 18.30-20.00.

Spejderhytten på Højdevej 10

Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder onsdage

kl. 18.30-20.00.

Spejdere (6.-10. kl.) møder onsdage

kl. 18.30-20.00.

Gruppeleder: Jens Morten Frederiksen,

Daddellunden 14, tlf. 75470071

Anonyme Narkomaner

Mandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl. 19.30-

20.30. Na-anon, pårørende til misbrugere, mandage

kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.

Børnegospel

Øver i kirkens kor-lokale tirsdage

kl. 16.00-17.00. Leder og dirigent:

Lene Kastrup 22155232

Kirkekor og korskole

Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 22155232.

Fællesskabsgrupper

Fællesskabsgrupper er kristne grupper for familier

og enlige, hvor der lægges vægt på lovsang, bøn,

kristen undervisning og den enkeltes vækst som

kristen.

Vil du være med så kontakt Inger Nielsen på tlf.

75470244. Eller en af nedenstående kontaktpersoner.

Gruppe 1: Gladys Bruun og Jens & Elsebeth

Fischer-Nielsen tlf. 7514 3529

Gruppe 2: Berith Nord Hansen tlf. 7545 7680

Gruppe 3: Engelsktalende. Jette B. Rasmussen og

Margrethe Berthelsen 7512 5474

Gruppe 4: Lilian og Ove Mølgaard tlf. 7545 0011

Gruppe 5: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt tlf.

7514 2419

Gruppe 6: Ungdomsgruppe. Katrine Serner-Pedersen

2961 7416.

Gruppe 7: Praktisk tjenestegruppe. Allan Skovgaard

tlf. 7517 9966, og Poul Martin AA

Nielsen tlf. 7547 0244

TirsdagsCafé

Åben hver tirsdag kl. 14.30. Lige uger er der et

spændende fælles program. Ulige uger skiftes der

mellem hyggeeftermiddage og aktivitetsgruppeeftermiddage.

Yderligere oplysninger på kirkens

kontor 75141066.

Fælles spiseaftener

Fælles spiseaftener i kirkens mødesal en fredag i

måneden. Det er kl. 18 og det er både for børn og

voksne. Program ligger i våbenhuset. Det kan også

rekvireres på tlf. 75141066.

”Mødestedet” i Kvaglund Kirke

Åbent hver mandag og torsdag kl. 13.00-16.00.

Der er åbent for alle. På torsdage spisning kl. 13.30.

International Christian Group

You’ll find programme folders in the church. For

further information, please call Vagn Dahl Nielsen,

phone 24454066 or look at the website

www.kvaglundkirke.dk

Klub 1/2 4

I den gamle kirke Børne- og Ungdomshuset torsdage

kl. 15.30-17.

Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen 24454066

Ungdomsgruppe

Mødes rundt omkring på forskellige steder hver

torsdag aften kl. 19.00-21.30.

Kontaktperson: Kathrine Serner-Pedersen,

tlf. 75117416

Kvindeklub

Hver torsdag kl. 9.30-11.30.

Kontaktperson: Lilly Henneberg, tlf. 75125542.

Bøn for menigheden

Hver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet. Alle kan

komme. Kontaktperson:

Hanne Gram Larsen 75141066.

Teen-aktiviteter

For gamle og nye konfirmander og alle andre teenagers.

Ledergruppe med Silas Serner-Pedersen i

spidsen. Tlf. 61268161. Du kan komme på SMS

listen, så du bliver informeret om alle aktiviteter.

Legestuen

Legestue (0 - 5 år) hver tirsdag kl. 9.30-11.30 i

kirken. Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen,

tlf. 24454066.

Alpha-kursus

Kontaktperson: Poul Martin Nielsen, tlf. 75470244.

15


Syng for Gud -

og menigheden

Der er 3 muligheder for at

synge i kor i Kvaglund Kirke

Børnegospel

Hver tirsdag kl. 16-17

for børn fra skolealderen.

Sang, rytme,

bevægelse.

Der laves opvisninger

og koret medvirker

ind imellem

ved familiegudstjenester.

Gratis at deltage.

Kirkekor

Kirkekoret medvirker ved alle formiddagsgudstjenester.

Der er øvelse

torsdag kl. 15.30 og søndage

morgen kl. 9.45. Der ydes en lille

fremmødegodtgørelse (løn). Betingelser:

Du skal mindst gå i 6. klasse.

Du skal bestå en optagelsesprøve.

Korskole

Hver torsdag kl. 14.30-15.30. Koret

sigter på at dygtiggøre sangere til

kirkekoret. Optagelses betingelser:

Du skal mindst gå i 4. klasse.

Gratis at deltage.

Vedr. alle 3 kor skal henvendelse ske til

organist Lene Kastrup tlf. 2215 5232

Hun glæder sig til at høre fra dig!

Grafisk Trykcenter AS · Tlf.: 76 109 110

More magazines by this user
Similar magazines