Horsbøl

horsboel.dk

Horsbøl

Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom.

1727 d. 28 okt.

Niels Sørensen, barnefødt i den Vestergård i Hallum.

1728 d. 26 apr.

Johanne Sørensdatter, Hallum.

Bodil Andersdatter, Lundtarp.

Dorthe Pedersdatter, Hallum.

Mette Christensdatter, Hallum.

Karen Pedersdatter Kløv, Lyne.

Mette Christensdatter, Glibstrup.

Maren Christensdatter, Bjalderup Horne sogn.

Sidsel Andersdatter, Lyne Husted.

Hans Hansen udi Lyne Kro, Toutling sogn.

1728 d. 25 jun.

Johanne Nielsdatter, Kvong.

Søren Sørensen, Kvong.

1729 d. 6 apr.

Hans Lauridsen, Kvorup.

Else Andersdatter, Lundtarp.

1729 d. 11 okt.

Niels Lassen Malle, Kvong.

1729 d. 12 okt.

Maren Nielsdatter, Mosbøl Strellev sogn.

1730 d. 3 apr.

Karen Lambertsdatter, Åsted.

Anna Pedersdatter, Kvong.

Johanne Christensdatter, Kvong.

1730 d. 21 sep.

Anna Pedersdatter Rask, Åsted.

1730 d. 25 okt.

Jørgen Mortensen Taulov, Hallum.

Karen Christophersdatter, Sønderdiger.

Karen Hansdatter, Starbæk.

Anna Iversdatter Ravnkjær, Lyne.

1731 d. 20 mar.

Anna Christensdatter Østergård, Hallum.

1731 d. 24 sep.

Niels Christensen, Åsted.

Kirsten Christensdatter, Åsted.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 1 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Maren Christesdatter, Åsted.

Oluf Lauridsen, Kvorup.

Christen Andersen, Åsted.

1731 d. 17 okt.

Appelone Jensdatter, Glibstrup.

Kirsten Nielsdatter, Hallum.

1732 d. 2 apr.

Christen Christensen Nørre, Åsted.

Birthe Christensdatter, Vium.

Iver Christensen, Nørhede.

1732 d. 23 sep.

Jep Pedersen Kvong.

1733 d. 31 mar.

Jens Lassen i Kvong.

1733 d. 21 sep.

Anna Nielsdatter, Åsted.

Appelone Lambertsdatter, Åsted.

1734 d. 12 apr.

Dorthe Jacobsdatter, Hjerting.

Margrethe Iversdatter Ravnkjær, Lyne.

Poul Nielsen, Lyne.

Søren Christensen, Glibstrup.

Jørgen Eskesen, Hallum.

Maren Christensdatter, Hallum.

Karen Christensdatter, Hallum.

1735 d. 3 apr.

Anna Christensdatter, Hallum.

1735 d. 9 okt.

Laurids Mortensen, Lyne.

1736 d. 30 sep. Confirmation dom 18 a trin i Kvong kirke.

Jacob Lauridsen, Kvorup.

Thue Nielsen, Husted.

Poul Pedersen, Kvong.

Constance Samuelsdatter, Kvong.

Maren Nielsdatter, Lyne Kirkegård.

Maren Clemmensdatter, Åsted.

Valborg Christensdatter, Åsted.

Maren, Eskesdatter, Hallum.

1737 d. 28 apr. Confirmation domin qvasimodod. I Lyne kirke.

Mads Hansen, Starbæk Mølle.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 2 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Jens Sørensen, Kvong.

Anna Lasdatter Malle, Kvong.

Karen Nielsdatter, Uldbæk.

Marie Iversdatter Ravnkjær, Lyne.

Anna Kirstine Hansdatter tjenende Peder Smed, fra Strellev.

Mette Pedersdatter Kløv, Lyne.

Anna Marie Mortensdatter, Lyne.

Inger Christensdatter, Åsted.

Karen Christensdatter Nørre, Åsted.

1738 d. 13 apr. dom qvasimod. Konfirmation i Kvong kirke.

Oluf Michelsen, Nørhede.

Jens Lauridsen, Kvorup.

Las Christensen, Glibstrup.

Niels Nielsen, Sønderdiger.

Iver Christensen, Nørhede.

Bodil Pedersdatter Rask, Åsted.

Mette Iversdatter, Kammersgård.

Maren Sørensdatter, Glibstrup.

Kirsten Nielsdatter, Kvorup.

Mette Christensdatter, Nørhede.

Anna Jensdatter, Glibstrup.

1739 d. 5 apr. dom qvasimod. Konfirmation i Lyne kirke.

Peder Nielsen, Lyne Kirkegård.

Salomon Lassen, Åsted.

Christen Nielsen, Kvorup.

Jens Jessen Langsig, Kvong.

Jens Jensen, Nørhede.

Christen Christensen, Åsted.

Lambert Christensen, Lyne.

Niels Clausen, Østergård.

Anna Andersdatter, Lyne.

Dorthe Marie Hansdatter, Starbæk.

Appelone Nielsdatter, Sønderdiger.

Maren Nieldatter, Kvong.

Johanne Christensdatter, Åsted.

Karen Madsdatter, Glibstrup.

1740 d. 24 apr. Confirmerede i Kvong kirke dom 1 post pasch.

Oluf Lassen, Kvong.

Peder Clemmensen, Åsted.

Oluf Lassen, Hallum.

Niels Christensen, Hallum.

Jens Nielsen, Hallum.

Peder Simonsen, Lyne Kro.

Jørgen Jensen, Lyne Kirkegård.

Kirstine Henrichsdatter, Kvong.

Karen Madsdatter, Kvong.

Kirsten Nielsdatter, Lyne Husted.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 3 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Maren Christensdatter, Glibstrup.

Mette Madsdatter, Glibstrup.

1741 d. 9 apr. Confirmerede i Lyne kirke dom qvasimodo geniti.

Hans Pedersen Lervad, Kvong Præstegård.

Adam Hansen, Starbæk Mølle.

Maren Mortensdatter, Lyne.

Inger Melchiorsdatter, Nørhede.

Kirsten Iversdatter, Kammersgård.

Anna Christensdatter, Hallum.

1742 d. 1 apr. bleve efterfølgende confirmerede udi Kvong kirke dom qvasimodo geniti.

Villads Lauridsen, Østergård.

Laurids Michelsen, Sønderdiger.

Thomas Jensen, Nørhede.

Niels Christensen, Hallum.

Niels Knudsen, Kvong.

Birthe Michelsdatter, Nørhede.

Kirsten Jensdatter, Glibstrup.

Maren Lasdatter, Kvong.

Mette Knudsdatter, Kvong.

1743 d. 21 apr. Confirmerede i Lyne kirke dom qvasimodo geniti.

Søren Christensen, Nørhede.

Karen Christensdatter, Nørhede.

Kirsten Nielsdatter, Sønderdiger.

Anna Hansdatter, Lyne.

Anna Nielsdatter, Kvong.

1744 d. 5 apr. Confirmeret i Kvong kirke dom qvasimodo geniti efterfølgende.

Iver Nielsen, Hostedet.

Peder Christensen Lydum, Nørrhede.

Anders Lassen, Nørhede.

Niels Clausen, Sønderdiger.

Peder Christensen Kløv, Sønderdiger.

Peder Christensen, Glibstrup.

Søren Lassen, Kvong.

Anders Simonsen, Kvong.

Hans Madsen, tjenende i Kvong Præstegård.

Christen Christensen Vestergård, Åsted.

Christen Christensen, Åsted.

Christen Hansen af Varde, tjenende i Åsted.

Maren Christensdatter, Uldbæk.

Kirsten Christensdatter, Uldbæk.

Karen Nielsdatter, Sønderdiger.

Karen Michelsdatter, Nørhede.

Else Pedersdatter, Glibstrup.

Kirsten Sørensdatter, tjenende i Hallum.

1745 d. 25 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Lyne kirke.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 4 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Jomfru Birgithe Cathrine Gerrids, Østergård.

Agathe Jepsdatter, Lyne Kro.

Kirsten Knudsdatter, Kvong.

Johanne Nielsdatter, Kvorup.

Jørgen Pedersen, Hallum.

Søren Christensen, Åsted.

Laurids Christensen, Åsted.

Margrethe Hansdatter, Starbæk Mølle.

1747 d. 9 apr. Dom qvasimodo geniti confirmeret udi Kvong kirke.

Christen Jensen, Lyne Kro.

Morten Hansen, Kvorup.

Christen Hansen, Kvorup.

Niels Knudsen, Lyne Kirkegård.

Niels Christensen, Åsted.

Niels Simonsen, Kvong.

Ester Madsdatter, Glibstrup.

Kirsten Madsdatter, Glibstrup.

Karen Nielsdatter, Kvong.

Mette Nielsdatter, Kvong.

Appelone Christensdatter, Kvong.

Maren Christensdatter, Kvorup.

Dorthe Christensdatter, Åsted.

Birgithe Mortensdatter, Lyne.

Mette Marie Iversdatter, Præstegården.

Maren Nielsdatter, Kvorup.

Degne. Christen Sørensen, Christen Innesen, Niels Andersen.

1749 d. 13 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Lyne kirke efterfølgende.

Iver Christensen, Lyne.

Lambert Madsen, Lyne.

Jens Christensen, Uldbæk.

Poul Nielsen, Sønderdiger.

Jes Jørgensen, Hallum.

Anna Christensdatter, Uldbæk.

Mette Madsdatter, Lyne.

Anna Christensdatter, Nørhede.

Karen Melchiorsdatter, Nørhede.

Inger Kirstine Lasdatter, Nørhede.

Birthe Clausdatter, Sønderdiger.

Anna Nielsdatter, Sønderdiger.

Mette Christensdatter, Glibstrup.

Ellen Knudsdatter, Kvong.

Anna Hansdatter, Hallum.

Appelone Nielsdatter, Hallum.

Anna Mortensdatter, Hallum.

Karen Simonsdatter, Hallum.

Maren Jensdatter, Kvong.

Anna Jensdatter, Kvong.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 5 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Karen Jensdatter, Præstegården.

1750 d. 5 apr. Dom qvasimodo geniti blev efterskrevne confirmerede udi Kvong kirke.

Christen Johnsen, Kvong.

Søren (Nielsen), Kvong.

Søren Knudsen, Åsted.

Thyge Mortensen, Lyne.

Anna Christensdatter, Nørhede.

Johanne Nielsdatter, Hallum.

Karen Clemmensdatter, tjenende i Åsted.

Anna Marie Christensdatter, tjenende i Kvong.

1751 d. 18 apr. Dom qvasimodo geniti blev atter udi Kvong kirke confirmerede efterfølgende.

Laurids Pedersen, Kvorup.

Christen Eskesen, Hallum.

Maren Knudsdatter, Kvong.

Karen Olufsdatter, Kvong.

Maren Nielsdatter af Skjødsbøl, tjenende i Kvong.

Karen Jensdatter, Åsted.

Margrethe Bertelsdatter, Hallum.

Jomfru Anna Marie Jensdatter, Østergård.

1752 d. 9 apr. Dom qvasimodo geniti blev efterskrevne confirmerede udi Lyne kirke.

Christen Jørgensen, Hallum.

Jens Christensen, Hallum.

Thomas Christensen, Kvong.

Iver Madsen, Glibstrup.

Niels Nielsen, Sønderdiger.

Niels Michelsen, Sønderdiger.

Kirstine Pedersdatter, Lyne.

Else Pedersdatter, Glibstrup.

Maren Jensdatter af Nordenå i Hemmet sogn, tjenende i Nørhede.

Sidsel Nielsdatter, Sønderdiger.

Johanne Mortensdatter, Hallum.

Anna Madsdatter af Malle, tjenende i Kvong.

1753 d. 29 apr. Dom qvasimodo geniti confirmeret i Lyne kirke.

Frederik Christian Zellemann, Østergård.

Jens Urban Bloch, Nørhede.

Peder Melchiorsen, Nørhede.

Dorthe Sørensdatter, Nørhede.

Niels Olufsen, Nørhede.

Maren Christensdatter, Nørhede.

Anna Marie Christensdatter, Nørhede.

Mette Christensdatter, Lyne.

Sidsel Madsdatter af Lyne, tjenende i Kvong Præstegård.

Christen Christensen Hekkenfeldt, Uldbæk.

Kirsten Pedersdatter, Kvorup.

Søren Jensen, tjenende i Kvong.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 6 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

1754 d. 21 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Kvong kirke.

Christen Axelsen, tjenende i Hallum.

Poul Nielsen, Hallum.

Peder Eskesen, Hallum.

Niels Bertelsen, Hallum.

Thomas Bertelsen, Hallum.

Mads Jørgensen, Hallum.

Dorthe Frandsdatter, tjenende i Præstegården.

1755 d. 6 apr. Dom qvasimodo geniti confirmerede udi Lyne kirke.

Peder Nielsen, Sønderdiger.

Herman Nielsen, Sønderdiger.

Niels Madsen af Lyne, tjenende i Hallum.

Thomas Hansen, Glibstrup.

Jens Knudsen, Åsted.

Hans Olufsen af Lønne, tjenende i Kvong.

Peder Madsen af Malle, tjenende i Kvong.

Sidsel Marie Nielsdatter, Lyne Kro.

Maren Knudsdatter af Hemmet, tjenende i Kvorup.

Maren Jensdatter, Åsted.

Anna Jensdatter af Lønne, tjenende i Kvong.

Karen Lasdatter, Hallum.

1756 d. 25 apr. Dom qvasimodo geniti blev confirmerede i Kvong kirke efterskrevne.

Christen Sørensen, Kvong.

Niels Sørensen, Åsted.

Jes Nielsen af Bolkjær Nebel sogn, tjenende i Åsted.

Niels Pedersen, Kvorup.

Christen Pedersen Smed, Lyne.

Kirsten Christensdatter, Lyne.

Ingeborg Hansdatter, Hallum.

Birthe Eskesdatter, Hallum.

Anna Hansdatter, Åsted.

Maren Sørensdatter, Nørhede.

Johanne Sørensdatter, Nørhede.

1757 d. 17 apr. Dom quaismodo geniti blev confirmerede udi Lyne kirke.

Mette Cathrine Christensdatter, værende i Åsted.

Anna Cathrine Hansdatter, Starbæk Mølle.

Maren Thuesdatter, Lyne Husted.

Mette Ludvigsdatter, Lyne.

Mads Sørensen Bruun, Kvong.

Peder Hansen, Glibstrup.

Thyge Christensen, Nørhede.

1758 d. 2 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Kvong kirke.

Clemmen Sørensen, Glibstrup.

Peder Jepsen, Kvorup.

Jens Sørensen, Kvong.

Maren Madsdatter, Nørhede.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 7 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Karen Hansdatter, Åsted.

Barbara Pedersdatter, tjenende i Kvong.

Maren Jensdatter af Nordenå i Hemmet sogn, tjenende i Kvong.

Anna Margrethe Jacobsdatter af Vium sogn, tjenende i Kvong.

Karen Eskesdatter, af Østergård i Hallum.

1760 d. 13 apr. dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Lyne kirke,

Niels Pedersen, tjenende i Åsted.

Hans Sørensen Bruun, Kvong.

Henrich Jepsen, Kvong.

Søren Nielsen, Hallum.

Hans Mortensen, Hallum.

Henrich Christensen, Lyne Kirkegård.

Søren Iversen, Nørhede.

Søren Hansen, Glibstrup.

Birthe Nielsdatter, Lyne Kro.

Bodil Hansdatter, Lyne.

Maren Nielsdatter Bloch, Nørhede.

Malene Kirstine Pedersdatter, Glibstrup.

Anna Marie Hansdatter, Starbæk Mølle.

Karen Eskesdatter, Hallum.

Bodil Bertelsdatter, Hallum.

Elisabet Knudsdatter, Åsted.

1761 d. 29 mar. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede i Kvong kirke.

Mads Johan Abrahamsen Lydum, Hallum.

Anna Madsdatter, Hallum.

Sidsel Pedersdatter, Åsted.

Anna Kirstine Olufsdatter, Åsted.

Else Pedersdatter, Kvorup.

Anders Nielsen, Uldbæk.

Mette Nisdatter, Uldbæk.

Sidsel Poulsdatter, Lyne Kirkegård.

Søren Jensen, Nørhede.

Anders Sørensen, Nørhede.

Jens Madsen af Nørhede, tjenende i Lyne Kro.

1762 d. 18 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Lyne kirke.

Henrich Nielsen af Kvorup, tjenende i Kvong.

Niels Christensen af Lydum sogn, tjenende i Kvong.

Niels Hansen, Lyne.

Henrich Sørensen, Åsted.

Mette Pedersdatter, Åsted.

Sidsel Olufsdatter af Bøel i Lønborg sogn, tjenende i Åsted.

Appelone Christensdatter, af Bøel i Lønborg sogn, tjenende i Åsted.

Else Thusdatter, Lyne Husted.

Appelone Bertelsdatter, Hallum.

1763 d. 10 apr. Dom qvasimodo geniti blev confirmerede i Kvong kirke.

Claus Salomonsen, Åsted.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 8 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Peder Knudsen, Åsted.

Christen Christensen, Åsted.

Anders Jørgensen af Hallum, tjenende i Kvong.

Las Jensen, Nørhede.

Henrich Poulsen, Lyne Kirkegård.

Christen Christensen Langsig, Lyne Kro.

Karen Sørensdatter af Nebel, tjenende i Kammersgård.

Gunder Jensdatter, Åsted.

Pernille Christensdatter, Lyne Kirkegård.

1764 d. 29 apr. Dom qvasimodo geniti blev confirmerede atter i Kvong kirke.

Anders Hansen, Starbæk Mølle.

Jens Bertelsen, Hallum.

Christen Pedersen af Halum, tjenende i Kvong.

Jørgen Jacobsen, Kvorup.

Christen Pedersen Kvorup, Nørhede.

Søren Christensen, Nørhede.

Christen Andersen, Lyne.

Niels Nielsen bloch, Lyne.

Søren Hansen, Lyne.

Anna Marie Nisdatter, Uldbæk.

Karen Pedersdatter, Østergård.

Maren Andersdatter, Nørhede.

Mette Sørensdatter, Glibstrup.

Anna Marie Thuesdatter, Hostedet.

Karen Pedersdatter, Åsted.

Kirsten Ebbesdatter af Varde, tjenende i Kvong.

Mette Madsdatter, Hallum.

Anna Marie Danielsdatter af Dejrup i Outrup sogn, tjenende i Hallum.

1765 d. 14 apr. Qvasimodo geniti bleve confirmerede i Kvong kirke.

Christen Sørensen, Åsted.

Hans Christensen, Kvorup.

Mads Pedersen, Lyne Kro.

Anna Andersdatter, Kvong.

Maren Jacobsdatter, Kvong.

Karen Marie Frandsdatter, Kvong.

Birthe Marie Hansdatter, Åsted.

Kirsten Hansdatter, Åsted.

Karen Knudsdatter, Åsted.

Cecilia Jensdatter, Kvorup.

Elisabet Eskildsdatter af Vium sogn, tjenende i Kvorup.

1766 d. 6 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Lyne kirke.

Morten Madsen, Lyne.

Christen Madsen, Lyne.

Iver Christensen, Lyne.

Niels Christensen, Åsted.

Niels Christensen af Henne sogn, tjenende i Kvong.

Anna Jensdatter af Lydum sogn, tjenende i Hallum.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 9 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Kirsten Nielsdatter, Hallum.

Anna Cathrine Nielsdatter, Hallum.

Karen Henrichsdatter, Hallum.

Mette Christensdatter, Åsted.

Karen Madsdatter, Nørhede.

Inger Hansdatter, Nørhede.

Anna Pedersdatter, tjenende i Uldbæk.

1767 d. 26 apr. Confirmerede udi Kvong kirke.

Laurids Pedersen, Åsted.

Hans Jensen, Nørhede.

Niels Sørensen af Nørre Bork, tjenende i Hallum.

Niels Nissen, Uldbæk.

Niels Nielsen af Vium, tjenende i Kvong.

Søren Nielsen Ål sogn, tjenende i Hallum.

Anna Iversdatter, Nørhede.

Christine Christensdatter, Nørhede.

Kirsten Marie Lasdatter, Glibstrup.

Else Kirstine Jacobsdatter af Nørhede, tjenende i Kvorup.

Mette Jørgensdatter.

Bodil Jensdatter af Henne sogn, tjenende i Kvong.

1768 d. 10 apr. blev confirmerede udi Lyne kirke på qvasimodo geniti efterfølgende.

Peder Sørensen, Åsted.

Jacob Lauridsen, (Kvong).

Oluf Christensen af Lønne, tjenenden udi Kvong.

Christen Sørensen, Glibstrup.

Peder Pedersen, Østergård.

Karen Kirstine Nielsdatter, Uldbæk.

Karen Nisdatter, Uldbæk.

Appelone Kirstine Andersdatter, Lyne.

Anna Jørgensdatter, Hallum.

Anna Thomasdatter, Kvong.

1769 d. 2 apr. Dom qvasimodo geniti blev confirmerede udi Lyne kirke.

Christen Pedersen, Glibstrup.

Christen Iversen, Nørhede.

Maren Lasdatter, Glibstrup.

Mette Nielsdatter, Sønderdiger.

Anna Christensdatter, Nørhede.

Marianne Jacobsdatter af Nørhede, tjenende i Lyne Kirkegård.

Kirsten Sørensdatter Bruun, Kvong.

1770 d. 22 apr. Dom qvasimodo geniti bleve confirmerede udi Kvong kirke efterfølgende.

Jørgen Christian Madsen, Hallum.

Hans Adamsen, Hallum.

Johannes Hansen, Hallum.

Mads Terkelsen af Tarp, tjenende i Kvong.

Niels Jepsen, tjenende i Kvong.

Las Salomonsen, Kvong.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 10 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Las Knudsen, Åsted.

Christen Nielsen, Åsted.

Christen Sørensen, Åsted.

Hans Christensen af Kvorup, tjenende i Lyne Kro.

Anna Elisabet Pedersdatter, Hallum.

Kirsten Nielsdatter af Ål sogn, tjenende i Hallum.

Anna Christensdatter, Åsted.

Anna Pedersdatter, Åsted.

Mette Marie Pedersdatter, Åsted.

Else Pedersdatter, Østergård.

Mette Kirstine Sørensdatter, Lyne Kirkegård.

Mette Christendatter, Kvorup.

Maren Poulsdatter, Kvorup.

Anna Marie Poulsdatter, Kvorup.

Stine Mortensdatter af Vium, tjenende i Lyne.

Johanne Jensdatter, Kvong.

1771 d. 7 apr. Domin qvasimodogeniti blev efterfølgende i min svaghed confirmerede af hl.

Henrich Vasard i Nebel kirke fra Kvong og Lyne sogne.

Laurids Madsen, Lyne.

Christen Nielsen, Sønderdiger.

Iver Pedersen, Kammersgård.

Anders Christensen af Lydum, tjenende i Kvong.

Johanne Madsdatter, Lyne.

Johanne Hansdatter, Åsted.

1772 d. 26 apr. blev første gang confirmerede af Christian Bay, pastore succescarum Kvong et

Lyne, efterfølgende i Kvong kirke sc. Domin qvasimodogeniti.

Niels Thomsen, Kvong.

Jens Abrahamsen Lydom, kvong.

Jens Jacobsen, Åsted.

Knud Nielsen, Åsted.

Peder Jørgensen Kruchos, Åsted.

Hans Thuesen af Tarp, tjenende i Kvorup.

Elisabet Pedersdatter, Åsted.

Maren Andersdatter, Kvong.

1773 d. 18 apr. blev confirmeret i Kvong kirke efterfølgende.

Hans Jørgen Thomsen, Hallum.

Mads Lauridsen, Lyne.

Hans Jørgen Jensen, Kvorup.

Andrea Marie Pedersdatter, Hallum.

Maren Pedersdatter, Østergård.

Mette Johan Abrahamsdatter Lydum, Kvong.

1774 d. 10 apr. første gang af mig confirmerede i Lyne kirke følgende.

Clemmen Pedersen af Åsted.

Jens Sørensen af Åsted.

Niels Pedersen af Sønderdiger.

Jens Mortensen fra Vium sogn, tjenende Niels Møller i Kvorup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 11 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Jørgen Christensen af Kvorup.

Simon Andersen af Kvong.

Riohes Pedersen fra Ølgod sogn, tjenende i Lyne kro.

Mads Jensen af Uldbæk.

Oluf Poulsen af Sønderdiger.

Anna Hansdatter af Lyne.

Anna Elsebet Andersdatter af Lyne.

Johanne Marie Christensdatter af Starbæk Mølle.

Kirsten Marie Jensdatter af Uldbæk.

Mette Pedersdatter af Kammersgård.

Anna Cathrine Christensdatter af Kvorup.

1775 d. 23 apr. blev af mig confirmerede i Kvong kirke følgende børn.

Peder Thomsen af Kvong.

Niels Jørgensen af Hallum.

Niels Jensen af Kvong.

Hans Iversen af Nørhede.

Peder Johan Abrahamsen af Kvong.

Christen Nielsen af Åsted.

Jens Madsen, hyrdedreng af Kvong.

Maren Thomasdatter af Glibstrup.

Mette Iversdatter af Glibstrup.

Kirsten Nielsdatter af Hallum.

Anna Jensdatter af Kvong.

Maren Hermansdatter af Sønderdiger.

Maren Nielsdatter af Sønderdiger.

Else Nielsdatter af Nørhede.

1776 d. 14 apr. confirmeret i Lyne kirke følgende børn.

Christen Knudsen af Kvong.

Peder Iversen af Glibstrup.

Johannes Adamsen af Hallum.

Mads Thomsen af Glibstrup.

Jep Sørensen af Kvong.

Niels Nielsen, en søn af Niels Michelsen udi Sønderdiger.

Christen Christensen af Lyne Kirkegård, enken Karen Nørres søn udi Åsted.

Niels Nielsen, Niels Clausens søn udi Sønderdiger.

Mette Madsdatter af Lyne.

Anna Elisabet Lasdatter af Kvong.

Else Marie Christensdatter af Åsted.

Cathrine Marie Johan Abrahamsdatter af Kvong.

Anna Pedersdatter, Peder Lassens datter af Hallum.

Marie Johanne Pedersdatter Søndergård af Åsted.

1777 d. 6 apr. confirmeret i Kvong kirke følgende børn.

Peder Poulsen tjenende i Præstegården.

Gregers Thomsen af Østergård.

Christen Jensen fra Vium sogn, tjenende Søren Knudsen i Kvong.

Jens Grummesen, hyrdedreng i Kvong.

Hans Thomsen af Kvong.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 12 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Christen Andersen af Kvong.

Kirsten Pedersdatter af Østergård.

Karen Nielsdatter af Østergård.

Anna Marie Christensdatter fra Bøvling sogn, hos Christen Jensen i Uldbæk.

Magdalene Jørgensdatter af Åsted.

Maren Sørensdatter af Lyne Kirkegård.

Jing Nielsdatter af Sønderdiger.

1778 d. 26 apr. confirmeret i Lyne kirke.

Mads Christensen, tjenende Peder Knudsen i Åsted.

Søren Grummesen af Præstegården.

Jens Christensen Nørre, hos Søren Knudsen i Kvong.

Elisabet Johan Abrahamsdatter af Kvong.

Henrich Jensen af Uldbæk.

Dorthe Jensdatter af Uldbæk.

Johanne Kirstine Andersdatter af Lyne.

Maren Iversdatter af Glibstrup.

Anna Cathrine Olesdatter af Sønderdiger.

Anna Kirstine Iversdatter af Nørhede.

Maren Pedersdatter af Glibstrup.

1779 d. 11 apr. confirmerede i Kvong kirke. Den første ungdom som af mig blev confirmeret.

Clemmen Jensen af Kvong.

Niels Poulsen, tjenende i Kvong.

Peder Pedersen af Hallum.

Maren Nielsdatter af Sønderdiger.

Kirsten Christensdatter af Nørhede.

1780 d. 2 apr. Confirmeret i Lyne kirke efterskrevne.

Oluf Thomsen af Østergård.

Hans Thomsen af Glibstrup.

Jens Grummesen af Åsted.

Rasmus Christensen af Præstegården.

Peder Olufsen af Sønderdiger.

Niels Christian Nørre, tjenende i Kvong.

Kirsten Iversdatter af Nørhede.

Birthe Marie Hermansdatter af Sønderdiger.

Anna Marie Nielsdatter af Hallum.

Laurids Andersen af Lyne.

1781 d. 22 apr. confirmeret i Kvong kirke efterfølgende.

Michel Sørensen af Skyhede i Lunde sogn.

Jes Jensen af Dyvisgård i Lunde sogn.

Jens Nielsen af Snittrup i Lunde sogn.

Christen Olufsen af Frøstrup i Lunde sogn.

Christen Jensen af Kvong.

Mads Pedersen af Åsted.

Niels Pedersen af Åsted.

Christen Termansen af Åsted.

Frands Christian Eskesen af Hallum.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 13 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Peder Christian Nielsen af Sønderdiger.

Niels Christensen af Uldbæk.

Laurids Nielsen af Sønderdiger.

Appelone Pedersdatter af Lille Førstrup i Lunde sogn.

Anna Adamsdatter af Hallum.

Mette Christensdatter Nørre af Åsted.

Kirsten Christensdatter af Starbæk Mølle.

Anna Marie Iversdatter af Glibstrup.

Gertrud Iversdatter af Glibstrup.

Kirsten Pedersdatter af Sønderdiger.

Anna Lisbet Henningsdatter af Sønderdiger.

Anna Kirstine Nielsdatter af Nørhede.

1782 d. 7 apr. blev i Kvong kirke confirmerede følgende børn.

Else Pedersdatter af Kammersgård.

Eske Lauridsen af Kvorup.

Anna Lauridsdatter af Kvorup.

Christen Nielsen af Kvorup.

Sidsel Marie Nielsdatter af Kvorup.

Hans Grummesen af Kvong, i tjeneste hos Søren Knudsen.

Mette Marie Andersdatter af Kvong.

Maren Sørensdatter af Hallum.

Anna Cathrine Adamsdatter af Halum.

Hans Pedersen af Hallum.

Niels Poulsen af Rærup i Nebel sogn.

Ingen dette år af Lyne sogn.

1783 d. 27 apr. confirmerede i Lyne kirke følgende.

Lars Sørensen af Hallum.

Christen Pedersen af Åsted.

Kirsten Pedersdatter af Åsted.

Anna Pedersdatter af Åsted.

Mette Kirstine Thomasdatter af Åsted.

Michel Nielsen af Sønderdiger.

Hans Christensen af Sønderdiger.

Hans Lauridsen af Lyne.

Hans Jensen af Lyne.

Peder Christensen af Uldbæk.

Laurids Nielsen af Nørhede.

1784 d. 18 apr. blev i Kvong kirke confirmeret følgende.

Jørgen Jørgensen af Åsted.

Eske Hansen af Hallum.

Jeppe Christensen af Husted.

Anna Kirstine Hansdatter af Hallum.

Anna Dorthe Adamsdatter af Hallum.

Mette Pedersdatter af Hallum.

Appelone Kirstine Sørensdatter af Hallum.

Mads Christensen af Lyne.

Karen Christensdatter af Malle.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 14 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Anna Margrethe Thomasdatter af Lyne.

Gertrud Thomasdatter af Glibstrup.

Maren Olesdatter af Sønderdiger.

1785 Ingen confirmerede.

1786 d. 23 apr. blev i Kvong kirke confirmerede.

Christen Pedersen af Kvong.

Niels Thomsen af Hallum.

Anna Kirstine Pedersdatter af Åsted.

Maren Pedersdatter af Åsted.

Maren Clausdatter af Åsted.

Michel Pedersen af Kvorup.

Sophie Lauridsdatter af Kvorup.

Karen Marie Christensdatter af Åsted.

Anna Kirstine Iversdatter af Glibstrup.

Karen Kirstine Nielsdatter af Sønderdiger.

1787 d. 15 apr. confirmeret i Lyne kirke.

Mads Pedersen af Kvong sogn.

Jacob Olesen af Kvong sogn.

Peder Ibsen af Kvong sogn.

Iver Andersen af Kvong sogn.

Mette Nielsdatter af Kvong sogn.

Voldborg Clausdatter af Kvong sogn.

Christen Madsen af Lyne sogn.

Niels Gregersen af Lyne sogn.

Hans Thomsen af Lyne sogn.

Ingeborg Christensdatter af Lyne sogn.

1788 d. 30 mar. confirmeret i Kvong kirke.

Lars Pedersen af Kvong sogn.

Mads Olesen af Kvong sogn.

Else Marie Jesdatter af Kvong sogn.

Kirsten Hermansdatter af Lyne sogn.

Anna Marie Pedersdatter af Lyne sogn.

Else Henningsdatter af Lyne sogn.

1789 Ingen confirmerede.

1790 d. 11 apr. blev confirmerede i Lyne kirke følgende børn.

Poul Christensen af Nørhede.

Mads Olesen af Nørhede.

Kirsten Sørensdatter af Nørhede.

Niels Andersen af Uldbæk.

Anna Christensdatter af Uldbæk.

Sidsel Marie Christensdatter af Uldbæk.

Jacob Pedersen af Kvong.

Jens Hansen af Hallum.

Jens Thomsen af Hallum.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 15 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Dorthe Marie Ibsdatter af Hallum.

Maren Olesdatter af Hallum.

Lars Jørgensen af Åsted.

Maren Nielsdatter af Kvorup.

1791 d. 1 maj. confirmerede i Kvong kirke.

Hans Pedersen af Hallum.

Christen Jensen af Kvong.

Christen Termansen af Åsted.

Peder Ebbesen af Åsted.

Anna Margrethe Adamsdatter af Åsted.

Kirsten Christensdatter af Hallum.

Christiane Pedersdatter af Åsted.

Peder Pedersen af Nørhede.

John Andersen af Nørhede.

Ingeborg Nielsdatter af Nørhede.

1792 d. 15 apr. confirmeret i Lyne kirke følgende børn.

Christen Iversen af Glibstrup.

Christen Pedersen af Kvong.

Niels Christian Sørensen af Kvong.

Søren Thomsen af Kvong.

Margrethe Sørensdatter af Kvong.

Anna Jensdatter af Åsted.

Maren Hansdatter af Åsted.

Anna Marie Christensdatter af Nørhede.

Christen Christensen af Lyne.

Mette Jensdatter af Lyne.

Niels Frandsen af Østergård.

Mette Frandsdatter af Østergård.

Birgithe Christensdatter af Uldbæk.

Kirsten Thomasdatter af Lyne Kirkegård.

1793 d. 14 apr. blev formedelst præstens svaghed confirmationen udsat til 2. søndag efter

påske, da følgende blev i Kvong kirke confirmerede, såsom.

Gøsta Hansen af Hallum.

Frands Henriksen af Hallum.

Jens Thomsen af Hallum.

Søren Lauridsen af Hallum.

Anna Olufsdatter af Hallum.

Kirsten Jensdatter af Kvong.

Christen Fischer af Borris sogn.

Ingeborg Pedersdatter af Nørhede.

Maren Sørensdatter af Nørhede.

Nis Nielsen af Lyne.

Peder Clemmensen af Glibstrup.

Poul Henningsen af Jyllingshus.

Sidsel Henningsdatter af Jyllingshus.

1794 d. 27 apr. confirmeret i Lyne kirke følgende børn.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 16 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Søren Christensen i Kvong.

Knud Pedersen i Åsted.

Peder Christian Nielsen i Hallum.

Kirsten Terbensdatter i Åsted.

Ingeborg Pedersdatter i Kvorup.

Lisbet Lauridsdatter i Hallum.

Anders Christensen i Nørhede.

Christen Sørensen i Nørhede.

Kurt Pedersen i Nørhede.

Peder Andersen i Uldbæk.

Christen Jensen i Lyne.

Peder Nielsen fra Lønborggård.

Jens Andersen fra Lyne Husted.

Las Jørgensen i Glibstrup.

Maren Christensdatter i Nørhede.

Anna Cathrine Christensdatter i Glibstrup.

Kirsten Marie Michelsdatter i Lyne.

Anna Marie Henrichsdatter i Lyne.

Hans Nielsen af Østergård.

Grethe Nielsdatter af Østergård.

Karen Kirstine Christensdatter i Lyne.

1795 d. 12 apr. confirmeret i Kvong kirke følgende unge mennesker.

Jørgen Christensen af Kvong.

Thomas Lassen af Kvong.

Niels Jensen af Hallum.

Jørgen Christian Hansen af Hallum.

Knud Nielsen af Hallum.

Niels Thomsen af Halum.

Laurids Peder Lauridsen af Hallum.

Christen Olesen af Hallum.

Christen Pedersen af Åsted.

Gertrud (Benedikte) Pedersdatter af Kvong.

Anna Margrethe Christensdatter af Kvong.

Anna Marie Pedersdatter af Kvong.

Anna Larsdatter af Kvong.

Kirsten Iversdatter af Hallum.

Anna Dorthe Pedersdatter af Hallum.

Anneke Henrichsdatter af Hallum.

Anna Clausdatter af Åsted.

Maren Clausdatter af Åsted.

Kirsten Marie Hansdatter af Åsted.

Appelone Cathrine Pedersdatter af Åsted.

Christen Nielsen af Lyne.

Else Henrichsdatter af Lyne.

Anna Jørgensdatter af Glibstrup.

Karen Christensdatter af Glibstrup.

Maren Nielsdatter af Nørhede.

Sidsel Marie Andersdatter af Uldbæk.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 17 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

1796 Ingen ungdom confirmeret.

1797 d. 23 apr. blev følgende ungdom confirmeret i den hellige dåbs pagt.

Mads Christensen af Lyne.

Ellids Jensdatter i Lyne.

Cathrine Marie Jepsdatter i Lyne.

Maren Pedersdatter af Østergård.

Maren Christensdatter af Uldbæk.

Kirsten Marie Sørensdatter af Nørhede.

Hans Christian Andersen af Husted.

Min datter Cathrine Sophie Neumann.

Karen Clausdatter af Åsted.

1798 Ingen ungdom confirmeret.

1799 d. 31 mar. confirmeret i Kvong kirke følgende ungdom.

Min søn Johan Jochum Frederik Neumann.

Jens Clausen af Åsted.

Søren Henrichsen af Åsted.

Christen Christensen af Åsted.

Niels Andersen af Husted.

Hans Christensen af Åsted.

Karen Pedersdatter af Åsted.

Birthe Ditlevsdatter af Åsted.

Anna Dorthe Jensdatter af Kvong.

Johanne Jørgensdatter af Hallum.

Else Marie Christensdatter af Kvong.

Anna Birthe Marie Pedersdatter af Kvong.

Karen Pedersdatter af Thistrup.

Johanne Olesdatter af Hallum.

Jacob Bloch Christensen af Uldbæk.

Mads Christensen af Nørhede.

Poul Henrichsen af Lyne.

Jens Christian Danielsen af Lyne.

Margrethe Jensdatter af Lyne.

Kirsten Henrichsdatter af Lyne.

Stine Sørensdatter af Nørhede.

Maren Christensdatter af Nørhede.

1800 d. 20 apr. confirmeret i Lyne kirke følgende ungdom.

Peder Frandsen af Østergård.

Anna Jacobsdatter af Østergård.

Søren Christensen af Nørhede.

Jens Lassen af Nørhede.

Peder Christian Pedersen af Nørhede.

Anna Marie Christensdatter af Nørhede.

Las Henrichsen af Sønderdiger.

Peder Lassen af Kvong sogn.

1801 Ingen confirmandi.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 18 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

1802 d. 25 apr. confirmeret i Kvong kirke.

Jens Pedersen i Åsted.

Niels Christensen i Åsted.

Nis Henrichsen i Lyne.

Niels Nielsen i Nørhede.

Salomon Clausen i Åsted.

Jens Urban Christensen i Uldbæk.

Ole Nielsen i Lyne.

Mads Nielsen i Kvong.

Maren Madsdatter i Lyne.

Anna Malene Michelsdatter i Lyne.

Inger Jørgensdatter i Hallum.

Kirsten Madsdatter i Glibstrup.

Anna Christensdatter i Glibstrup.

Karen Kirstine Nielsdatter i Sønderdiger.

Anna Sørensdatter i Nørhede.

Anna Margrethe Henrichsdatter i Åsted.

1803 confirmeret i Lyne kirke.

Karen Kirstine Clemmensdatter af Kvong.

Anna Cathrine Pedersdatter af Åsted.

Mette Marie Christensdatter af Kvong.

Appelone Kirstine Larsdatter af Kvong.

Appelone Clausdatter af Åsted.

Hans Hansen af Nørhede.

Frands Lassen af Nørhede.

Sidsel Marie Christensdatter af Nørhede.

Clemmen Frandsen af Østergård.

Anna Frandsdatter af Østergård.

Else Cathrine Jensdatter af Østergård.

Karen Henrichsdatter af Sønderdiger.

Anna Elsebet Henrichsdatter af Uldbæk.

1804 d. 8 apr. confirmeret i Kvong kirke.

Peder Jørgensen i Hallum.

Maren Thomasdatter i Hallum.

Anna Margrethe Olesdatter i Hallum.

Else Pedersdatter i Hallum.

Kirsten Rasmusdatter i Kammersgård.

Maren Henrichsdatter i Lyne.

Anna Henrichsdatter i Lyne.

1805 d. 21 apr. confirmerede i Lyne kirke.

Christen Clausen fra Åsted.

Christen Johansen af Starbæk Mølle.

Anders Nielsen af Kvong.

Anders Pedersen af Kvorup.

Mette Nielsdatter af Kvong.

Jørine Pedersdatter af Hallum.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 19 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Peder Christian Christensen af Lyne.

Peder Christensen af Glibstrup.

Anna Danielsdatter af Lyne.

Karen Henrichsdatter af Lyne.

Kirsten Jørgensdatter af Uldbæk.

1806 d. 13 apr. confirmerede i Kvong kirke.

Lars Larsen af Kvong.

Inger Sophie Clemmensdatter af Kvong.

Anna Marie Madsdatter af Hallum.

Kirsten Madsdatter af Lyne.

Karen Kirstine Jensdatter af Lyne.

Iver Sørensen af Nørhede.

Kirsten Christensdatter af Nørhede.

Mette Eskesdatter af Nørhede.

Inger Marie Nielsdatter af Sønderdiger.

Jens Christian Henrichsen af Uldbæk.

Thomas Christensen af Strellev sogn.

1807 d. 5 apr. confirmerede i Lyne kirke.

Kirsten Christensdatter af Kvong.

Anna Nielsdatter af Kvong.

Laust Nielsen af Kvorup.

Søren Nielsen af Kvorup.

Anna Johannesdatter af Starbæk Mølle.

Peder Nielsen af Lyne.

Anna Cathrine Madsdatter af Lyne.

Laust Eskesen af Nørhede.

Peder Pedersen af Sønderdiger.

Christen Henrichsen af Sønderdiger.

Niels Christian Nielsen af Sønderdiger.

Peder Nielsen af Glibstrup.

1808 d. 24 apr. confirmerede i Kvong kirke.

Søren Lassen af Kvong.

Jens Christensen af Kvong.

Christen Clausen af Åsted.

Las Pedersen af Åsted.

Christen Rasmussen af Kammersgård.

1809 d. 9 apr. confirmerede i Lyne kirke.

Adam Olesen af Hallum.

Christen Hansen af Hallum.

Christen Lauridsen af Husted.

Karen Nielsdatter af Kvorup.

Christen Frandsen af Østergård.

Lars Frandsen af Østergård.

Christen Madsen af Lyne.

Jens Lauridsen af Lyne.

Thjelle Jørgensen af Ildbæk.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 20 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Niels Nielsen af Sønderdiger.

Thomas Hansen af Lyne.

Karen Pedersdatter af Sønderdiger.

1810 d. 29 apr. confirmerede i Kvong kirke.

Niels Christian Pedersen af Hallum.

Niels Christian Pedersen af Åsted.

Anna Kirstine Johannesdatter af Starbæk Mølle.

Maren Christensdatter af Kvong.

Karen Nielsdatter af Kvong.

Birthe Marie Jensdatter af Kvong.

Mette Eskesdatter af Hallum.

Karen Jensdatter af Hallum.

Inger Marie Olesdatter af Hallum.

Ingeborg Henrichsdatter af Åsted.

Else Marie Lauridsdatter af Åsted.

Else Madsdatter af Lyne.

Niels Lassen af Nørhede.

Kirsten Marie Jørgensdatter af Uldbæk.

Kirsten Christensdatter af Glibstrup.

Kirsten Marie Michelsdatter af Nørhede.

Anna Margrethe Hansdatter af Nørhede.

Karen Christensdatter af Nørhede.

1811 d. 21 apr. confirmerede i Lyne kirke.

Jens Lassen af Kvong.

Hans Jensen af Hallum.

Peder Christian Nielsen af Kvorup.

Thomas madsen af Lyne.

Mads Peder Pedersen af Østergård.

Karen Jensdatter af Østergård.

Kirsten Nielsdatter af Sønderdiger.

1812 d. 5 apr. confirmerede i Kvong kirke.

Søren Christensen af Kvong.

Niels Nielsen af Kvong.

Hans Eskesen af Hallum.

Jens Olesen af Hallum.

Terman Christensen af Åsted.

Peder Rasmussen af Kammersgård.

Adam Johansen af Starbæk Mølle.

Kirsten Christensdatter af Kvong.

Birthe Marie Christensdatter af Kvong.

Sidsel Marie Christensdatter af Åsted.

Maren Lauridsdatter af Åsted.

Ingeborg Christensdatter af Kvorup.

Ole Hansen af Lyne.

Søren Vedstesen af Lyne.

Else Cathrine Pedersdatter af Østergård.

Maren Larsdatter af Østergård.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 21 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

Maren Lauridsdatter af Lyne.

Anna Dorthe Eskesdatter af Nørhede.

Morten Nielsen af Vium sogn.

Niels Lauridsen af Vium sogn.

1813 d. 25 apr. i Lyne kirke confirmerede.

1. Henrich Sørensens og Anna Kirstine Pedersdatters søn Peder Henrichsen i Åstede, fød

døbt 14 aug. 1798, altså 14 år, han er sædelig og har god kundskab.

2. Christen Jensen og Anna Christensdatters søn Claus Christensen, døbt 3 sep. 1797, 15

år gl., han er sædelig og af meget god kundskab, hans opholdssted er Åsted.

3. Hans Pedersen og Anna Kirstine Iversdatters søn Peder Hansen i Kvorup, døbt 16 jul.

1798, 14 år gl., sædelig og af god kundskab.

4. Hans Jørgen Adamsen og Maren Thomasdatters søn Adam Henrich Hansen i Nørhede,

døbt 22 apr. 1798, 15 år gl., sædelig og af megen god kundskab.

5. Niels Nielsens og Anna Jensdatters søn Jens Nielsen i Sønderdiger, døbt 22 apr. 1798,

15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

6. Niels Sørensens og Anna Lauridsdatters datter Mette i Kvorup, døbt d. 4 apr. 1798, 15

år gl., sædelig og af meget god kundskab.

7. Daniel Andersens og Johanne Kirstine Jensdatters datter Maren i Åsted, hos sine

plejeforældre Christen Jensen og Anna Christensdatter, døbt i Lunde sogn 15 apr.

1798, 15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

8. Eske Hansens og Else Marie Jesdatters datter Kirsten i Hallum, døbt d. 17 mar. 1799,

14 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

9. Hans Thomsens og Birgithe Marie Christensdatters datter Mette i Lyne, døbt d. 1 apr.

1798, 15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

10. Mads Christensens og Anna Margrethe Thomasdatters datter Maren i Lyne, døbt d. 7

jan. 1798, 15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

11. Appelone Kirstine, en datter af Hans Jørgen Adamsen og Maren Thomasdatter i

Nørhede, døbt d. 4 dec. 1796, 16 år gl., sædelig og af udmærket god kundskab.

12. Else, en datter af Christen Iversen og Mette Madsdatter i Nørhede, døbt d. 28 jan.

1798, 15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

13. Maren, en datter af Michel Nielsen og Kirsten Iversdatter i Nørhede, døbt d. 10 jul.

1798, 14 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

14. Mette, Hans Jørgen Jensens og Sidsel Marie Andersdatters datter i Uldbæk, døbt d. 12

aug. 1798, 15 år gl., sædelig og af god kundskab.

15. Maren Bloch Christensdatter hos hendes plejeforældre Peder Christensen og Anna

Jørgensdatter, døbt i Haderslev d. 20 jan. 1798, 15 år gl., sædelig og flittig, men

tungnem.

16. Christian, en datter af Christen Pedersen og Johanne Marie Christensdatter i Glibstrup,

døbt d. 24 apr. 1798, 15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

1814 d. 17 apr. confirmerede i Lyne kirke.

1. Christen, en søn af Daniel Jensen Smed og Anna Hansdatter i Lyne, døbt i Lyne d. 22

aug. 1798, 15 år gl., sædelig og af meget god kundskab.

2. Henrich, en søn af Niels Madsen og Maren Henrichsdatter i Sønderdiger, døbt d. 6

feb. 1800, 14 år gl., sædelig og af god kundskab.

3. Johanne, en datter af Laurids Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Lille Brande

by i Sønder Omme sogn, døbt d. 30 sep. 1798 i Sønder Omme kirke, altså 15 år gl.,

sædelig og af god kundskab.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 22 af 23

Horsbøl


Kvong og Lyne sogne – konfirmerede 1727 til 1814

4. Mette, en datter af Jens Pedersen og Mette Sørensdatter i Kjærup Janderup sogn, døbt

d. 25 mar. 1799, altså 15 år gl., sædelig og af temmelig god kundskab.

5. Maren, en datter af Niels Nielsen og Kirstine Iversdatter af Sønderdiger, døbt d. 23

jun. 1799, altså 14 år gl., sædelig og af temmelig god kundskab.

1815 d. 2 apr.

1. Peder, en søn af Christen Jensen og Maren Pedersdatter i Kvong, døbt d. 23 feb. 1799,

sædelig og af udmærket god kundskab.

2. Jørgen, en søn af Laurids Jørgensen og Inger Pedersdatter i Åsted, døbt d. 31 mar.

1798, sædelig og af god kundskab.

3. Hans, en søn af Johannes Adamsen og Karen Christensdatter af Starbæk Mølle, døbt

d. 18 sep. 1799, sædelig og af meget god kundskab.

4. Eskild, en søn af Hans Eskildsen af Hallum og hustru Kirsten Christensdatter, døbt d.

11 feb. 1800, sædelig og af god kundskab.

5. Peder, en søn af Christen Termansen og Christiane Pedersdatter af Åsted, døbt d. 18

nov. 1800, sædelig og af god kundskab.

6. Peder, en søn af Christen Pedersen og Lene Jensdatter af Åsted, døbt d. 27 okt. 1799,

sædelig og af god kundskab.

7. Claus, en søn af Laust Christensen og Voldborg Clausdatter af Åsted, døbt d. 6 sep.

1800, sædelig og af god kundskab.

8. Hans Adolf, en søn af Jørgen Hansen og Anna Thjellesdatter af Uldbæk, døbt d. 2 okt.

1799, sædelig og af meget god kundskab.

9. Thomas, en søn af Hans Thomsen og Birgithe Marie Christensdatter af Lyne

Kirkegård, født d. 25 okt. 1800, sædelig og af ret god kundskab.

10. Niels, en søn af Mads Jensen og Appelone Kirstine Nielsdatter af Lyne, døbt d. 20 okt.

1799, sædelig og af meget god kundskab.

11. Maren, en datter af Laust Jørgensen og Inger Pedersdatter af Åsted, døbt d. 26 feb.

1800, sædelig og af god kundskab.

12. Anna, en datter af Niels Sørensen og Anna Lauridsdatter af Kvorup, døbt 23 søn, efter

trin. 1800, sædelig og af god kundskab.

13. Mette, en datter af Rasmus Christensen og Else Kirstine Pedersdatter af Kammersgård,

døbt d. 8 maj. 1799, sædelig og af god kundskab.

14. Mette, en datter af Jørgen Henrichsen og Anna Kirstine Nielsdatter i Nørre Bork, døbt

d. 8 søn. Efter trin. 1799, opholder sig hos sine plejeforældre Jens Thomsen og Anna

Margrethe Adamsdatter i Åsted, sædelig og af udmærket god kundskab.

15. Inger, en datter af Hans Pedersen og Inger Kirstine Iversdatter af Kvorup, døbt d. 25

sep. 1799, sædelig og af god kundskab.

16. Anna, en datter af Peder Clemmensen og Anna Marie Christensdatter af Glibstrup,

døbt d. 18 nov. 1800, sædelig og af ret god kundskab.

17. Anna Louise, en datter af Mads Christensen og Anna Margrethe Thomasdatter af

Lyne, døbt d. 19 dec. 1800, sædelig og af meget god kundskab.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Vester Horne\Kvong\Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til 1814.doc Side 23 af 23

Horsbøl

More magazines by this user
Similar magazines