Download invitation - Plesner

plesner.com

Download invitation - Plesner

Finansregulatorisk Forum

Møde den 24. september 2013 kl. 16.00 - 18.00

www.plesner.com


Kundeclearing –

default management

og kapitalregler

Hovedparten af de danske virksomheder, der skal CCP-cleare OTC-derivater, forventes

at indgå et clearingarrangement som kunde af et clearingmedlem. Det er afgørende,

at clearingkunder har sikkerhed for, at positioner og aktiver overføres til et andet

clearingmedlem (portes) eller fås retur i tilfælde af clearingmedlemmets konkurs,

ikke blot ud fra et beskyttelsessynspunkt men også fordi finansielle virksomheder, for

at kunne støtte ret på CRR’s bestemmelser om 2% risikovægtning, skal kunne påvise,

at kunden ikke er eksponeret til sit clearingmedlems eller dennes andre kunders

insolvens.

Erhvervs- og vækstministeren har kort før sommerferien fremsat forslag til ændring

af værdipapirhandelsloven med henblik på at sikre, at dansk ret ikke står i vejen for

porting m.v. og sikre, at også danske clearingmedlemmer kan tilbyde kundeclearing,

der opfylder EMIR’s og CRR’s krav. På det kommende arrangement i Finansregulatorisk

Forum tager vi emnet op.

Vi indleder med en præsentation af de relevante emner. Dernæst taler Senior Vice

President Renaud Chuck, Eurex Clearing, om forskellige segregation-modeller,

herunder også omkostninger forbundet med dem, understøttelse med legal opinions

samt post default porting-mekanismer, og derefter vil Director Stephen Wilkes,

Deutsche Bank, fortælle om denne clearing brokers tilgang til regler og markedskrav.

Sidste indlæg bliver fra fuldmægtig Anna Lærke Kraft, Finanstilsynet, om tilsynets

tilgang til de gældende regler.

Vi slutter af med en paneldebat, hvor oplægsholderne og Finanstilsynets Hanne Raae

Larsen vil runde emnet af og svare på spørgsmål. Efterfølgende vil der blive budt på

en let anretning.


Program 24. september 2013

16.00 Introduction - asset

segregation and default

management v/Plesner

16.20 CCP offering; asset

segregation and default

procedures v/ Eurex

Clearing

16.40 Meeting market and

regulatory requirements –

a broker view v/Deutsche

Bank

17.00 EMIR and CRR –

A regulator’s view

v/ Danish FSA

17.20 Paneldebat og afslutning

17.30 Let anretning

NB: De forskellige indlæg vil foregå

på engelsk


Praktiske oplysninger

Indmeldelse og tilmelding

Indmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig. Det samme gælder tilmelding til de

enkelte møder.

På www.plesner.com under arrangementer kan du melde dig ind i netværket og

tilmelde dig mødet den 24. september 2013.

Sted

Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Parkering

Som deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeret

under Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til programmet eller Finansregulatorisk Forum, er du velkommen til

at kontakte advokat Catherine Tholstrup på telefon 33 12 11 33 eller cmt@plesner.com.

Andre spørgsmål kan rettes til eventkoordinator Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33

eller clu@plesner.com.

Kommende møder

Det følgende møde i Finansregulatorisk Forum finder sted den 10. december 2013

kl. 16.00 - 18.00. Invitation med program vil blive udsendt ca. tre uger før mødet.

www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

More magazines by this user
Similar magazines