Torben Möger Pedersen (PDF) - Realdania Debat

realdaniadebat.dk

Torben Möger Pedersen (PDF) - Realdania Debat

Fremtidens penge

Realdania Erhvervsforum | 2. maj 2013


PensionDanmark – den korte version

633.000 medlemmer

27.700 virksomheder

10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012

4 mia. kr. er udbetalt i 2012

Formue 2012: 139 mia. kr.

2017: 190 mia. kr.

Aktiviteter:

Formueforvaltning og

forsikringer

Forebyggelse

Efteruddannelse

Gartneri, landog

skovbrug

Frisørfaget

Boligselskaber

Rengøring

Mejerier

Hotel og

restauration

Maskinhandel

Kommuner og

regioner

Tekstil- og

fiskeindustri

Organisationer

og øvrige

brancher

Bygge- og

anlæg

Transport

og handel

El og VVS

Malere

2


1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pensionsopsparingen vokser

Mia.kr.

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Pensionsformue,

løbende priser

Pensionsformuen i pct.

af BNP

Pct. af BNP

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Kilde: Skatteministeriet

3


Udgangspunkt for de kommende års investeringsstrategi

Vi er moderate optimister

Det mest sandsynlige

Længere årrække med moderat økonomisk vækst

og lave renter i de vestlige økonomier

Statsbudgetter under pres. Banker begrænset i kreditgivning

Risiko for mere ugunstigt forløb

Ikke mindst i Europa

Betydning for investeringsstrategien

Obligationer vil næppe kunne fastholde opsparingens købekraft

Aktier har fornuftigt afkastpotentiale, men kan ikke stå alene

Behov for investeringer med attraktivt afkastpotentiale og

lav følsomhed overfor den økonomiske udvikling

4


Risikoen tilpasses

De Målsætning yngre har om fået at flere øge stabile aktier. alternativer De ældre flere til 20 alternativer pct. af formuen og højrenteobligationer

Pct.

100

80

Danske stats- og realkreditobligationer

Indeksobl.

60

Aktier og Private Equity

40

Erhvervs- og Emerging Market-obligationer

20

0

Stabile alternativer (Ejendomme og Infrastruktur)

-25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Alder

5


Øget fokus på investeringer udenfor børsnoterede markeder

Nye muligheder efter Finanskrisen

› Vi fokuserer på muligheder med stabil og attraktiv indtjening

› Velbeliggende erhvervsejendomme

› Direkte investeringer i infrastruktur og vedvarende energi

› Langløbende udlån med høj sikkerhed for tilbagebetaling

› Mangel på langsigtede kapitalstærke investorer …

› Banker tilbageholdende med især langt løbende udlån

› Pressede offentlige budgetter

› Forsyningsselskaber har ikke mulighed for selv at finansiere store

investeringer i infrastruktur og vedvarende energianlæg

…har skabt attraktive investeringsmuligheder for

pensionsselskaber som PensionDanmark

6


Ejendomsporteføljen udgør 7 pct. af formuen

Og forventes øget til 10 pct. over de kommende 3-4 år

› Finanskrisen eliminerede mange

ejendomsinvestorer

› De seneste år har der været unikke

muligheder for investorer, som ikke er

afhængig af lånefinansiering

› PensionDanmark har fokus på

velbeliggende erhvervsejendomme udlejet

på lange kontrakter til solide lejere

› Direkte investeringer af eget internt team

PriceWaterhouse

Coopers A/S

FN Byen, Marmormolen

› Tomgang på under 2,5

pct.

› 10 års restløbetid på

lejekontrakterne

› Inflationsregulerede

huslejer

› Løbende afkast på godt

6-7 pct.

7


Stor ejendomsportefølje

Horten, Tuborg Syd

Moe & Brødsgaard, Buddinge

Magasin, Lyngby, Århus og Odense

EY-Tower, Søborg

8


Boligbyggeri

Udgør et mere opportunistisk element i investeringsstrategien

Baunebo, Lyngby

Horisonten II, Ørestaden

Kanalfronten, Vejle Havn

Isbjerget, Århus

9


Infrastruktur – hvad går vi efter

Over de kommende år forventes formueandelen i infrastruktur øget fra 5 til 10 pct.

› Aktiver med stabil indtjening

› Lav følsomhed overfor konjunkturudviklingen

› Lang investeringshorisont (+20 år)

› Fokusområder

› Vedvarende energianlæg med statsgaranterede

afregningspriser

› Transmissionsanlæg til el, gas mv. med fast

betaling for at stille aktivet til rådighed

› Kraftværker forbrændingsanlæg mv.

› OPP-investeringer i skoler, veje, hospitaler mv.

› Direkte investeringer af eget internt team

› Giver kontrol og sparer omkostninger

10


Infrastruktur – fokus på at minimere risikoen

› Lav risikoprofil

› Ingen entreprenør risiko på

opførelsesomkostninger

› Partnerskab med erfaren industriel operatør

› Alle involverede skal have hånden på

”kogepladen”

› Acceptabel politisk risiko. Derfor begrænset

investeringsunivers (Nordeuropa og

Nordamerika)

› Investeringsform

› Aktiekapital

› Præferenceaktier

› Lån

11


PensionDanmarks investeringer i vindmølleparker

Samlet investering på 5,4 mia. kr. Stor sikkerhed for afkast mellem 5 og 9 pct.

› Nysted Havmøllepark

› PensionDanmark erhvervede halvdelen af parken i

2010

› DONG Energy står for drift og vedligeholdelse

› Model for fordeling af overskud sikrer

PensionDanmark stabilt og forudsigeligt afkast

› Anholt Havmøllepark

› PensionDanmark erhvervede 30 pct. af parken i 2011

› Nøglefærdig park overtages april 2014

› DONG Energy står for drift og vedligeholdelse

› De amerikanske parker

› PensionDanmark erhvervede i 2012 halvdelen af 3

parker i Texas og Pennsylvania

› E.ON står for drift og vedligeholdelse, og fastholder

ejerandel i parkerne

12


Bankkrisen giver nye muligheder

Direkte udlån med høj sikkerhed udgør et attraktivt supplement til alm. obligationer

› Samarbejde med EKF

› PensionDanmark har stillet 10 mia. kr. til rådighed

for finansiering af danske eksportordre

› Eksport Kredit Fonden (EKF) garanterer for

tilbagebetaling af lånene

› Samarbejde med J.P. Morgan

› Opkøb af banklån for 4,5 mia. kr.

› Udelukkende fokus på meget sikre lån med pant i

infrastruktur aktiver

› Investeringer i danske erhvervsobligationer

› Ambu og Topsøe

› Nye muligheder i Vækstpakken

13


De gode resultater er blevet bemærket

PensionDanmark har opnået topafkast de seneste fem år

14


Tak for opmærksomheden

Adm. direktør Torben Möger Pedersen| tmp@pension.dk

More magazines by this user
Similar magazines