Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

bar.service.dk

Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

Skorstensfejning

Denne delbranche har et højt antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, hvilket man dog

skal fortolke varsomt, idet tallene er små og behæftet med en vis usikkerhed. Desuden

har delbranchen et stort antal alvorlige ulykker pr. 1.000 beskæftigede.

Alle ulykkerne er sket ved skorstensfejerarbejdet.

De typiske ulykker sker ved fald, udskridning og nedfald, uhensigtsmæssige

bevægelser, trafikulykker og ved vold.

• Faldulykkerne sker på og fra tage, på og fra stiger, på og fra skorstene og på trapper.

• Udskridning af stiger, hvor skadelidte har stået, er et særligt problem. Desuden er

der eksempler på nedfald af skorstene.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker især i forbindelse med løft af og

færden på stiger.

• Et pænt antal trafikulykker fortæller om et erhverv med en del erhvervstransport.

• Voldsulykkerne forvoldes af hunde.

Forsvaret

Denne delbranche har et antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, der ligger under gennemsnittet.

Der skal her gøres opmærksom på, at der alene er tale om ulykker for

opgaver, der ikke er militært arbejde.

Det er primært militærpersoner, der kommer ud for ulykkerne. Desuden sker en del

ulykker ved mekaniker- og rengøringsopgaver.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, brug af transportmidler,

håndværktøj, samt ved håndtering og manuel transport i øvrigt. Endelig er der en

række trafikulykker.

• Faldulykkerne sker især i terræn, men også på gulve og trapper. I en del tilfælde

skyldes faldene is/sne og glatte overflader. Ud- og indstigning af biler, ophold på

lastbiler med bagsmæk, samt ophold på andre transportmidler medfører en del

ulykker. Ligeledes gør ophold og færden på stiger og tage.

• Ulykker med uhensigtsmæssige bevægelser sker ved løft af mange forskellige genstande

bl.a. pumper, ledninger, transportmateriale, kasser, emballage, sække, containere,

spuleslanger, trykluftsslanger, møbler, bygningsinventar mv.

• Ulykker ved transportmidler er brug af kraner og hejseredskaber, sække og

løftevogne, gaffeltrucks, cykler og motorcykler, motorkøretøjer og lastbiler mv.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af mange forskellige genstande

som kasser, tønder, dunke, stole, borde, brædder, bjælker plader mv.

• Ulykker ved brug af håndværktøj sker ved brug af såvel manuelle håndværktøjer

som knive, plader og boltsakse, skruestik og skruetrækkere mv., samt ved brug af

mekaniske håndværktøjer som motorsave, boremaskiner, vinkelslibere, rundsave

mv.

• Der sker en del trafikulykker, hvilket peger på en del erhvervstrafik.

• Skadelidtes ophold på stiger, der skrider ud, eller materialer, der skrider ud og rammer

skadelidte, er et særligt problem.

Politiskoler

Denne delbranche dækker tydeligvis alene politiskoler. Delbranchens antal ulykker pr.

1.000 beskæftigede ligger på gennemsnittet og med meget få alvorlige ulykker.

Ulykkerne gælder de ansatte på skolerne, idet elevernes ulykker som regel vil blive

anmeldt og registreret af deres ansættelsessted.

Ulykkerne er primært sket i forbindelse med politiarbejdet.

De typiske ulykker sker ved fald, vold og uhensigtsmæssige bevægelser.

• Faldulykkerne sker på veje og pladser ofte på grund af is og sne, samt i gymnastiksalen.

• Voldsulykkerne er håndgemæng imellem mennesker.

• De uhensigtsmæssige bevægelser skyldes løft og forkerte vridninger af kroppen.

Fængselsvæsen og politi

Denne delbranche har et antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, der ligger et stykke over

gennemsnittet og er det 4. højeste inden for Service- og tjenesteydelser. Desuden har

delbranchen det 3. højeste antal anmeldte ulykker og det 3. højeste antal alvorlige

ulykker.

Det er primært politiarbejdet, der fører til ulykker samt overvågningsarbejdet i fængsler.

De typiske ulykker sker ved vold, fald, trafikulykker, uhensigtsmæssige bevægelser,

håndtering og manuel transport, samt ved brug af håndværktøjer, transportmidler og

stationære maskiner.

• Voldsulykkerne vedrører primært håndgemæng imellem mennesker, hvori indgår at

skadelidte er ramt af knive, brosten, mursten, flasker møbler mv. Desuden

forekommer en del ulykker forvoldt af dyr især hunde men også heste og køer.

• Faldulykkerne sker udendørs på veje og pladser og på trapper. Is/sne og glatte overflader

er en del af årsagerne, men fald grundet ujævnheder på færdselsarealet indgår

også. Desuden er der en række ulykker med fald fra stiger og transportmidler.

• Der sker en del trafikulykker i denne delbranche, hvilket viser resultatet af den

meget specielle funktion i trafikken, som dette erhverv bestrider.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker i forbindelse med løft af bl.a.

kasser, møbler, transportmidler, døre/porte mv.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af genstande som kasser,

spande, containere, stole, borde, brædder, vinduer, brosten, kanyler, mv.

• Ulykker med transportmidler sker ved brug af manuelle transportvogne, motorcykler,

personbiler og andre køretøjer.

• Ulykker med håndværktøjer sker ved brug af rundsave, boremaskiner, fræse- og

slibemaskiner, afretter, flishuggere og pålægsmaskiner.

Kloakvæsen og rensningsanlæg

Denne delbranche har et højt antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, hvilket man dog

skal fortolke varsomt, idet tallene er små og behæftet med en vis usikkerhed. Desuden

har delbranchen et stort antal alvorlige ulykker pr. 1.000 beskæftigede. Der er bl.a. et

relativt stort antal akutte rygskader og forgiftninger.

Ulykkerne sker ved arbejdsopgaver som håndværksarbejde især smedearbejde, renovationsarbejde,

chaufførarbejde, procesarbejde, jord- og betonarbejde og kloakarbejde.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, brug af håndværktøj,

transportmidler, mobile arbejdsmaskiner, håndtering og manuel transport samt ved brug

af kemiske stoffer.

• Faldulykkerne sker på trapper, på veje og pladser, fra stiger, på gulve, på platforme

og gangbroer og ved udgravninger og brønde. I en række tilfælde har is/sne og

våde/glatte overflader været en del af årsagen.

• Ulykker med uhensigtsmæssige bevægelser sker ved løft af døre/porte, skovle,

koste, løftestænger, pumper, græsslåmaskiner, kasser, dunke, containere, slanger,

maskindele, kloakdæksler mv.

13

More magazines by this user
Similar magazines