Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

bar.service.dk

Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

• Ulykker ved brug af håndværktøj sker ved brug af knive, skovle, hamre, rydningsværktøj,

boremaskiner, rundsave, vinkelslibere og højtryksspulere.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af containere, paller, stænger,

fliser, brosten, rør og forskellige kemiske produkter.

• Ulykker med transportmidler sker ved brug af kraner og hejseværker, lastbiler mv.

• Håndtering af slanger og rørledninger samt færden, hvor der forekommer giftige

dampe, er et særligt problem for denne delbranche.

Kultur og underholdning

Denne delbranche har et relativt lavt antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede og ligger et

stykke under gennemsnittet.

Det er især håndværksmæssige opgaver, der giver anledning til ulykkerne. Men delbranchen

viser sig med en mangfoldighed af arbejdsopgaver, som hver især har sine

ulykkesforekomster.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, håndtering og manuel

transport, brug af transportmidler og håndværktøjer, udskridning af stiger mv., samt ved

vold.

• Fald sker især indendørs på gulve og trapper men også i terræn. Is/sne og glatte

overflader er en del af årsagen. Ophold på stiger, specielle midlertidige konstruktioner,

på transportmidler, samt på forlystelsesmaskiner giver desuden anledning til

en del faldulykker.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker i forbindelse med løft af bl.a. legeredskaber,

kasser, møbler, plader, skovle, transportmateriale mv.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af kasser, containere, møbler,

træ, plader, bjælker, glasfag mv.

• Ulykker med transportmidler sker ved brug af løfte- og sækkevogne, trucks, lastbiler

og andre transportmidler.

• Ulykker ved brug af håndværktøj sker ved brug af hamre, save, knive, stemmejern,

boremaskiner, rundsave, skudhamre, vinkelslibere mv.

• Udskridning af stiger, stole eller borde, mens skadelidte står på dem, er et særligt

problem for denne delbranche.

• Der er nogle voldsulykker også i denne delbranche, hvilket gælder både

håndgemæng imellem mennesker som ulykker forvoldt af dyr.

Vaskerier og renserier

Denne delbranche har et antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, der ligger på gennemsnittet.

Der er relativt få beskæftigede i denne delbranche. Set i den sammenhæng er

der en del brandsårs- og ætsningsskader.

Det er især ved vaskeri- og renseriarbejde, at ulykkerne sker.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, brug af transportmidler

og stationære maskiner samt ved håndtering og manuel transport.

• Faldulykkerne sker på gulve og trapper samt fra platforme og lastbiler med lift. I en

række tilfælde har is/sne og glatte overflader været en del af årsagen.

• Ulykker ved brug af transportmidler sker ved brug af båndtransportører, conveyerbaner,

ved brug af manuelle vogne, rullebure, rullecontainere, samt i forbindelse

med brug af lastbiler mv.

• Ulykker med uhensigtsmæssige bevægelser sker ved løft af sækkevogne, rullebure,

kasser, sække, containere mv.

• Ulykker ved stationære maskiner sker ved brug af presse- og valsemaskiner, vaskemaskiner,

tørreovne eller tørretumblere, strygeruller og symaskiner.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af dunke, containere, reoler, dele

af møbler. Desuden kommer skadelidte i kontakt med kogende vand, syre, klor og

andre kemiske produkter.

Frisør/skønhed/hudpleje/sol- og motionscentre

Denne delbranche har en del beskæftigede men meget få ulykker.

De ulykker, der er, sker især i forbindelse med personlig pleje.

De typiske ulykker sker ved fald, brug af håndværktøj, håndtering og manuel transport,

uhensigtsmæssige bevægelser, vold og ved trafikulykker.

• Faldulykkerne er fald på glatte gulve, fald på trapper, fald over genstande på gulvet

mv.

• Ulykkerne med håndværktøj er sket med kniv og boltpistol.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved tab af plader, løft af stole, håndtering af glas

og af en slange med kogende vand mv.

• Ulykker med uhensigtsmæssige bevægelser er sket ved løft, skub, træk, spring mv.

• Ulykker med vold er håndgemæng imellem mennesker.

• Trafikulykker viser, at der også i denne delbranche er erhvervsmæssig transport.

Idræts- og sportsanlæg

Denne delbranche ligger lige over gennemsnittet for såvel antal ulykker pr. 1.000

beskæftigede som for antal alvorlige ulykker pr. 1.000 beskæftigede.

Det er især sportsudøvelsen og trænervirksomheden, der fører til ulykker.

De typiske ulykker sker ved fald, vold, uhensigtsmæssige bevægelser, håndtering og

manuel transport, samt ved brug af håndværktøj.

• Faldulykkerne sker på trapper, ved brug af idrætsredskaber, indendørs på gulve,

udendørs på veje og græsplæne, hvor is/sne og glatte overflader er en del af

årsagen. Desuden er der en del fald fra stiger og fra heste.

• Voldsulykkerne er vold fra aggressive mennesker og fra dyr, især heste.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker i forbindelse med løft af idrætsredskaber,

kasser og sække, møbler mv.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af kasser, møbler, plader flasker mv.

• Ulykker ved udskridning af stiger, hvor skadelidte står på stigen, eller udskridning af

ophængte redskaber, plader, låger mv. er et særligt problem for delbranchen.

• Ulykker ved brug af håndværktøj sker ved brug af knive, skruetrækkere, boremaskiner,

rundsave, rystepudsere mv.

Bedemænd og begravelsesvæsen

Denne delbranche har et meget højt antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, hvilket man

dog skal fortolke varsomt, idet tallene er små og behæftet med en vis usikkerhed.

Det er især gartnerarbejde, der giver anledning til ulykker.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, brug af håndværktøj

og transportmidler, samt ved håndtering og manuel transport.

• Faldulykkerne sker såvel på veje og pladser som på græsplæner og i terræn. Der

sker også fald indendørs på gulve, på trapper og på stiger. Desuden er der fald

på/fra platforme og ved udgravninger.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker især ved løft af skovle og spader,

grebe, motorkædesave, hækkeklippere, græsslåmaskiner, trillebøre, kasser, kirkeklokker,

sten, brædder, fliser, grene, træer mv.

• Ulykker med håndværktøj sker især ved brug af hæksakse, skovle, spader, vinkelslibere

og andre hånsværktøjer.

• Ulykker med transportmidler sker ved brug af trillebøre, vogne, mobile løftevogne mv.

• Ulykker med enkeltelementer sker især ved håndtering af sten og fliser.

14

15

More magazines by this user
Similar magazines