menneskehandel definition & identifikation - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

menneskehandel definition & identifikation - Socialstyrelsen

1 Forord

1.1 Menneskehandlens mange ansigter

Når man taler om menneskehandel i dag som vor tids slaveri, dannes der ofte billeder

på nethinden af forslåede og indespærrede kvinder, der er blevet lokket til Danmark

med falske jobløfter og ender som prostituerede sexindustrien. Og de findes disse

kvinder – også i Danmark. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de kun udgør

et udsnit af den menneskehandel, der foregår.

Først og fremmest er handlede personer ikke nødvendigvis udelukkende kvinder.

Også mænd bliver handlet. F.eks. til byggebranchen og landbrugsarbejde, og også

børn handles til blandt andet lommetyveri.

For det andet skal man være opmærksom på, at kvinder også kan handles til andre

brancher end sexindustrien f.eks. til privat hushjælp og til hotel- og

restaurationsbranchen. For det tredje er de kvinder, der handles til sexindustrien i

Danmark typisk ikke indespærret og langt fra alle er blevet lokket hertil med falsk

jobløfte.

Menneskehandlen har mange ansigter, og det er afgørende at kende dem alle, hvis vi

skal kunne målrette en indsats og få identificeret så mange handlede personer som

muligt.

I Danmark udgør den største gruppe af handlede personer - som vi har kendskab til -

imidlertid kvinder handlet til prostitution. I dette papir vil der derfor flere steder

specifikt blive fokuseret på den del af menneskehandlen, der omfatter kvinder handlet

til udnyttelse i sexindustrien.

1.2 Formål med dette papir 1

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 har

overordnet to hovedformål inden for den sociale dimension af indsatsen, nemlig:

Forebyggelse af menneskehandel og støtte til ofrene for menneskehandel. 2

For at kunne forebygge menneskehandel og give den bedst mulige støtte til handlede

personer inden for handlingsplanens rammer, er det helt afgørende, at samtlige

aktører involveret i arbejdet med handlede personer har en fælles forståelse og

definition af, hvad menneskehandel er. 3

Menneskehandel kan nemlig anskues ud fra mange forskellige vinkler og

perspektiver alt afhængigt af hvilken forståelse, man har af fænomenet og dets

1 Spørgsmål til papiret kan rettes til Ann Maskell, konsulent i Center mod Menneskehandel, Servicestyrelsen.

2 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel (2007): 3.

3 En lang række kilder påpeger igen og igen, at en fælles definition og forståelse af menneskehandel som fænomen

er af afgørende betydning i forhold til opnåelse af disse formål. Se for eksempel Brunovskis, Tveit og Tyldum

(2005): Taking Stock. A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation: 9, 19; Den

Europæiske Union (2002b): Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings:

5.

5

More magazines by this user
Similar magazines