menneskehandel definition & identifikation - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

menneskehandel definition & identifikation - Socialstyrelsen

1.5 Handlet person eller et offer for menneskehandel

I papiret bruges hovedsageligt betegnelsen handlede personer frem for ofre for

menneskehandel. Det grunder for det første i et forsøg på at undgå en offergørelse af

handlede personer, og dermed undgå at skabe en opfattelse af handlede personer som

viljeløse ofre, der ikke ved, hvad der er bedst for dem selv. Samtidig er det dog

væsentligt at fastslå, at handlede mennesker er ofre, men at denne ”position” ikke

nødvendigvis står i modsætning til, at personen kan have været agerende i sit eget liv.

For det andet tager vi udgangspunkt i EU Kommissionens ekspertgruppe om

trafficking, der tillægger de to betegnelser to forskellige betydninger. 4 Hvor en

handlet person refererer til personer, som er handlet i en menneskeretlig forstand, og

som derfor er berettiget til social- og sundhedsmæssig assistance og beskyttelse,

refererer et offer for menneskehandel til en person, der er handlet i strafferetlig

forstand. Det vil sige, en person som gennem en straffesag er blevet fastslået som

offer for menneskehandel efter straffelovens § 262 a. 5

En handlet person er berettiget til beskyttelse på et beskyttet sted, mens en person,

som kan være offer for menneskehandel, har ret til yderligere beskyttelse og

assistance, som f.eks. vidnebeskyttelse, bistandsadvokat og ret til at søge

genopretning fra staten.

4 EU's ekspertgruppes rapport lægges til grund i EU Kommissionens kommunikation med Parlamentet og Rådet.

EU's ekspertgruppe anlægger en sondring mellem en ”handlet person” og et ”offer for menneskehandel”.

5 EU's Ekspertgruppes rapport om menneskehandel, (20. december 2004), kap. 5, s. 100.

7

More magazines by this user
Similar magazines