10 gode grunde til at arbejde hos Krüger - Krüger A/S

kruger.dk

10 gode grunde til at arbejde hos Krüger - Krüger A/S

Bliv ansat i Krüger – førende inden for behandling af alle former for vand

1.

2.

Spændende arbejdsplads i vandbranchen

Din nye arbejdsplads vil primært være i Danmark sammen med 450 danske

kollegaer, men kan også være sammen med dine 9.500 internationale

kollegaer i moderselskabet Veolia Water Solutions & Technologies.

Bliv en del af verdens førende miljøvirksomhed

Vores moderselskab, Veolia Environnement, er en international

miljøvirksomhed med selskaber i mere end 120 lande og med mere

end 350.000 medarbejdere. Veolia Water er en division, der arbejder

med vandbehandling.

Få en dagligdag med spændende

3. og innovative teknologier

Sammen med vores kollegaer i Veolia Water Solu tions

& Technologies kommer du til at arbejde med at implementere

banebrydende teknologier og tekniske

løsninger tilpasset kundens behov. Inden for Veolia

koncernen har vi over 600 patenterede teknologier, og

vi fastholder en førende position gennem innovation.


4.

5.

Her er rart at være!

Vi tilbyder en tidssvarende lønpakke, der bl.a. indeholder

moderne pensionsordning og helbredssikring samt ulykkesforsikring

(24/7). Du kan også få glæde af den fleksible

lønpakke. Derudover er der selvfølgelig personaleforeninger

og hyggelige sociale aktiviteter. Vi holder årlige medarbejderudviklingssamtaler

og trivselsundersøgelser.

Vær med lige fra idé til aflevering af færdigt anlæg

Du får mulighed for at arbejde som både rådgiver, entreprenør og

leverandør. F.eks. rådgivning for en dansk kommune eller et turn-key

projekt til en international industrikunde. Du kan komme til at arbejde

på mange forskellige projekter – alt lige fra energiudnyttelse af slam til

radarforudsigelse af regnintensitet i byområder.

6.


7.

Arbejd med mange forskellige projekter

Vi arbejder på mange forskellige projekter – fællesnævneren er behandling

af vand inklusiv associerede services. For blot at nævne nogle

få: Udvidelse og opgradering af Bergens renseanlæg, opførelse af nye

vandværker i Hundested og på Grønland, avanceret styring af afløbssystemer

i Kolding, modernisering af renseanlæg i Riga.

Mangfoldighed giver os styrke

Som del af en international koncern samarbejder vi ofte med mange

forskellige kulturer. Alene i Danmark er der i Krüger mere end 12

forskellige nationa liteter og vi høster dagligt såvel faglige som menneskelige

fordele af det. Samtidig er mobilitet essentiel for vores

koncern – både mobilitet på tværs af forretningsområder og på tværs

af landegrænser.

Udvikling og videndeling til gavn for dig og for os

8. Vi arbejder målrettet med dine karrieremuligheder, herunder jobbeskrivelser,

ansvar og kompetencekrav. For at styrke de nødvendige

kompetencer udbydes tilpassede efteruddannelser, eksempelvis i et

forløb inden for projektledelse. Vi bestræber os på videndeling i et arbejdsmiljø

præget af åbenhed og tillid. Vi har stort fokus på videnoverførsel

fra erfarne til mindre erfarne medarbejdere og har bl.a. mentor/

mentee ordninger, erfaringsudveksling på tværs af organisationen osv.

Vores politik er at opretholde en åben kommunikation og sikre, at de

mennesker, der har brug for viden, også får den.

Vi giver frihed under ansvar

9. Vi har tillid til at Krügers medarbejdere bidrager til, at vi i det daglige

er en attraktiv arbejdsplads. Frihed under ansvar er en integreret del af

vores virksomhedskultur. Det sker bl.a. gennem uddelegering af ansvar

og tillid til hinanden.

Vi anerkender og respekterer hinanden

10. Du bliver en del af et team, der respekterer og anerkender hinanden

som personer – og viser respekt og loyalitet over for hinandens arbejde.

Vi tolererer hverken mobning eller diskrimination. Det forventer vi også

af vores nye kollegaer.


Kommende kollegaer

Find mere information på www.kruger.dk For kontaktoplysninger klik her eller ring +45 39 69 02 22

Charlotte Selmer Jensen

Projektingeniør

I 2009 var jeg på DSE

jobmesse på Aalborg

Universitet, og var forbi

Krügers stand. Jeg fik

en god snak, og et indblik

i de opgaver Krüger

beskæftiger sig med. Jeg har baggrund

som bygningsingeniør. Til dagligt arbejder

jeg med alt fra hydrauliske beregninger til

saneringsplanlægning samt udarbejdelse

af udbudsmateriale m.v. Det kollegiale sammenhold

fungerer rigtig godt.

Michael Vendrup

Senior Procesingeniør

Jeg har arbejdet i

Krüger i mere end 20

år og sidder i dag i

vores internationale

division som specialist

i spildevandsprocesser

- specielt renseanlæg til større industrivirksomheder.

Jeg har mange gode kollegaer

omkring mig, som både er kompetente

og spændende sparringspartnere. Jobbet

indeholder derfor en god kombination af

såvel teknik som mennesker, der løser meningsfyldte

opgaver.

Raoul Roestenberg

Projektingeniør

Jeg har en bred civilingeniøruddannelse

fra

Holland i 2003 med

særligt fokus på miljø.

Jeg blev ansat hos Krüger

i 2005 og blev

hurtigt efter udstationeret til opførelsen af

et renseanlæg i Skt. Petersborg. Jeg arbejder

nu med maskinkomponenter til afløbssystemer

i den danske division, men har

stor kontakt til udenlandske leverandører.

På mine projekter er jeg med i hele fasen

fra salg, tilbud til udførselse. Jeg har holdt 3

måneders forældreorlov og har nydt godt af

Krügers familievenlige personalepolitik.

Se aktuelle stillinger på www.kruger.dk

Vi har også

Et internationalt trainee program

Du har mulighed for at starte din

karriere i et internationalt Veolia selskab.

Læs mere om mulighederne på

www.pangeo.veolia.com

Samarbejde om eksamensprojekter

Vi samarbejder løbende med studerende

om relevante eksamensprojekter.

Kontakt

HR- og

Kommunikationschef

Anne Abraham

ana@kruger.dk

HR konsulent

Lone S. Binderup

lsb@kruger.dk

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tlf: 3969 0222

Marts 2012

www.kruger.dk

More magazines by this user
Similar magazines