Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

hgg.geo.au.dk

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

4.5 Måling i stor højde - Bestemmelse af systemr

temree-

spons

Formålet med højdetesten er at fastlægge systemresponset. Højdetesten foretages

ved at der måles i en højde hvor jordresponset er negligerbart, normalt ca.

1000 m. Der udføres én højdetest per kortlægning i umiddelbar nærhed af eller

inden for kortlægningsområdet.

Systemresponset må maksimalt udgøre ca. 2% (db/dt) af jordresponset i normal

produktionshøjde fra den lokale referencelokalite. Systemresponsets størrelse

dokumenteres i form af kombinerede plot med data (db/dt) fra stor højde og af

data fra normal produktionshøjde. Der skal anvendes en stor stakstørrelse for

db/dt-data fra stor højde, således at den tilfældige baggrundsstøj minimeres, og

systemresponset træder tydeligt frem. På baggrund heraf skal SkyTEM ApS i

geometrifilen angive hvilke gatetider der kan anvendes

11

More magazines by this user
Similar magazines