Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

hgg.geo.au.dk

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

7.3 Constrained Inversion

Al tolkning af data foretages med enten LCI eller SCI inversion.

Laterale bånd

Ved LCI- og SCI-tolkning anvendes der laterale bånd. De laterale bånd skaleres

med afstanden mellem sonderingerne.

Båndstørrelserne er vigtige i opsætningen af LCI sektionen, illustreret i Figur 5.

Ideelt set skal de laterale bånd afspejle de geologiske variationer i området. Et

for stramt bånd indfører fejlagtig information og kan give sig udslag i forog for

små variationer i sektionen og evt. dårlig datatilpasning. Et for løst bånd kan på

den anden side resultere i at information ikke gives videre fra sondering til sondering,

og at inversionen dermed ikke stabiliseres.

LCI-tolkning

LCI-tolkning foretages ved at sammenbinde lagparametre, normalt modstande

og dybder, med nabosonderingerne. Princippet bag LCI ses i Figur 5. En af de

vigtigste fordele ved LCI-tolkning er at der opnås kontinuitet i modelsektionerne

samt en forbedring af bestemmelsen af de dårligst bestemte parametre. Data

tolkes i sektioner, og sektionerne opsplittes hvor der er mere end en givet afstand

imellem sonderingerne, eller når sektionen når en given størrelse. En fornuftig

sektionsstørrelse er på ca. 1000 modelparametre pr. sektion dvs. ca. 125

modeller pr. sektion hvis man anvender en firelagsmodel (1000/8 modelparametre,

7 modelparametre og en flyvehøjde). Denne sektionsstørrelse er en afvejning

mellem en fornuftig beregningstid og ønsket om store sektioner.

En nærmere beskrivelse af LCI-tolkning findes også i ref. /3/ og /7/.

Figur 5 Illustration af princippet bag LCI-tolkning. Der er laterale bånd mellem

modellerne langs flyvelinjerne.

23

More magazines by this user
Similar magazines