Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

hgg.geo.au.dk

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

(Januar 2010)

Positionering

Min. data fra én GPS

Modtagersystem – z-spole

Spoleareal 5 m 2 , effektivt areal 100 m 2

Receiver coil low pass filter

450 kHz, 1. orden

Receiver instrument low pass filter 300 kHz, 1 orden

Nominel placering

Nulposition

Kortlægningen

Nedenstående tabel indeholder settings for selve kortlægningen

Linjeudlægning og flyvehastigheder

Linjeafstand

Linjeretning

Gennemsnitlig flyvehastighed

Accepteret variation på flyvehastighed

Generel flyvehøjde

170 m - 250 m, Aftales med kunden

Aftales med kunden

45 km/t

+/- 10 km

25-35 m, dog højere over skov mv.

Kalibrering og højdetest

Nedenstående tabeller indeholder settings for kalibrering og test af systemet.

Lokale referencemålinger

40x40 målinger på jorden

Fem sonderinger målt i kryds.

Antal referencemålinger SkyTEM 1 pr. flyvning

Højde ved referencemåling Produktionshøjde, ~30m

Tid på referencelokalitet

Min. 30 s

Højdetest/Biastest

Højdetest

Min. flyvehøjde højdetest

Datamængde højdetest

Biastest

Min. flyvehøjde biastest

Datamængde biastest

Der udføres minimum en højdetest inden produktionsflyvningerne

påbegyndes.

1000 m

Min. 30 s

Ved ind- og udflyvning for hver fligth

300 m hvis skyhøjden tillader det

min. 15 s

Kalibrering, Århus Testsite

Ramper

Tidsforskydning

Faktorforskydning

Fastlægges af SkyTEM aps.

Fastlægges af SkyTEM aps.

Fastlægges af SkyTEM aps.

4

More magazines by this user
Similar magazines