Flint Group

plastogklima.dk

Flint Group

Flint Group

A Reliable Partner

Ejnar Jensen: Kemiingeniør (DIA)

15 år i trykfarveindustrien som: Laboratoriechef, Udviklingschef, Produktchef


Emballagens formål & betydning

‣ Mere end 90% af de fødevarer, der sælges i Vesteuropa, er emballeret

‣ Emballagen har forskellige praktiske formål:

Standard formål som transport, opbevaring og markedsføring

Beskytte mod forurening fra eksterne kilder

Forlænge fødevarernes holdbarhed

Indeholde konsument informationer

Beskytte organoleptiske (lugt & smag) proportioner i fødevarerne

2

Packaging Inks Europe


Trykfarver til fødevareforpakning

‣ Trykfarven skal formuleres med ”sikre” råvarer under hensyntagen

til mindst mulig risiko for bla. migration gennem emballagen.

‣ Som hovedregel må:

Trykfarve og emballage ikke udgøre en sundhedsrisiko for forbrugeren

3

Packaging Inks Europe


Lovmæssige redskaber

4

Der eksisterer en massiv mængde forskellig lovgivning indenfor

Europa relateret til fødevareforpakning

Men hovedelementerne er dog:

‣ Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the

Council on materials and articles intended to come into contact with food.

‣ Commission Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and

articles intended to come into contact with foodstuffs.

‣ Commission i Regulation (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

practice for materials and articles intended to come into contact with food.

De første 2 regulativer omhandler dog direkte fødevarekontakt og langt de fleste

trykfarver og lakker kommer ikke i direkte fødevarekontakt

Packaging Inks Europe


Lovmæssige redskaber

► De første 2 regulativer ekskluderer trykfarver, men tør trykfarve på

emballagen vil alligevel være omfattet af 1935/2004 iht. artikel 3:

”Materials and articles, including active and intelligent materials and

articles, shall be manufactured in compliance with good manufacturing

practice (GMP) so that, under normal or foreseeable conditions of use,

they do not transfer their constituents to food in quantities which could:”

(a) endanger human health

or

(b) bring about an unacceptable change in the composition of the food;

or

(c) bring about a deterioration in the organoleptic characteristics thereof.

5

Packaging Inks Europe


General formulering af trykfarver

Alle konventionelle trykfarver, som anvendes i dag, består af

‣Binder

‣Pigmenter

‣Opløsningsmidler (Solventer)

‣Additiver

UV-farver indeholder normalt ingen solventer, men er 100% tørstof

6

Packaging Inks Europe


Generel fremstilling af trykfarver

Solvent 40-60%

Additives 2-5%

7

Resin15-25%

Pigment 12-15% 15%

Packaging Inks Europe


Trykfarve Formulering

Water Solvent UV farver Litho

Mineral Oil

Reactive

Vegetable Oil

Diluant

Up to 30%

Up to 30% DRIERS/WAX 5%

WATER

66%

SOLVENT

65%

ACRYLATE

MONOMER

Wet Ink

Dry Ink

ADDITIVES (5%)

SOLUTION

RESIN (10%)

Wet Ink

Dry Ink

80% ALCOHOL

20% ACETATE

ADDITIVES (5%)

POLYAMIDE

RESIN (10%)

Dry Ink

&

WET INK

ADDITIVES (5%)

ACRYLATE

PREPOLYMER

(55%)

Dry Ink

QUICKSET

RESIN 75%

EMULSION

RESIN (10%)

PIGMENT

(10%)

NITROCELLULOSE

RESIN (10%)

PIGMENT

(10%)

PIGMENT

(20 to 25%)

PIGMENT

(20 to 25%)

Packaging Inks Europe

8


Trykfarve Komposition

► Trykfarvekemi er ikke “magi”.

► Inkformulering er baseret på “know-how”, erfaring og

“hard work”

Additive

Binders

Pigment

Solvent

kg €

Packaging Inks Europe

9


Pigmenter

Carbon black Titaniumdioxid Organisk – (processed)

10

Magenta PR 57:1 Cyan PB15:3 Yellow PY 13

Lithol pigment Copper (II)phtalocyanine Azo pigment

Packaging Inks Europe


Baggrund & Råmaterialer

‣ En generel regel er, at pigmenterede

trykfarver ikke må benyttes til direkte

fødevarekontakt. Der skal være en funktionel

barriere imellem.

‣ Trykfarver påføres ikke-kontaktfladen af

subtratet, med andre ord den indirekte side af

fødevareemballagen.

Packaging Inks Europe

11


Baggrund & Råmaterialer

Det forudsættes dog, at der ikke anvendes

råvarer, som er:

‣ Carcinogent, mutagene eller toxic for reproduktion.

‣ Råvarer klassificeret og mærket som toxic (T) under

direktivet 67/548/EEC; risikomærkning som R45, R46,

R60 eller R61.

‣ Råvarer klassificeret og mærket som meget toxic (T+),

or toxic (T) direktivet 67/548/EE; Risikomærkning som

R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, or R48.

‣ Pigment og farvestoffer baseret på komponenter af

antimon, Arsenik, Cadmium, Crom (VI), Bly, Kviksølv eller

Selen.

Packaging Inks Europe

12


Bindemidler ofte anvendt i trykfarver

‣ Nitrocellulose

‣ Polyamid

‣ Polyurethan

‣ Acryler (solvent, vand og UV)

Nitrocellulose

Cellulose

Nitrocellulose

Packaging Inks Europe

13


Bindemidler ofte anvendt i trykfarver

Polyamid

Packaging Inks Europe

14


Bindemidler ofte anvendt i trykfarver

Polyurethan

Packaging Inks Europe

15


Trykfarver formuleringsprincipper

‣Trykfarver formuleres ud fra godkendte lister

udstedt af FDA under sektionen: 175.300

(Resinous & Polymeric Coating)

Denne del dækker over materialer, der er acceptable

at benytte som coating på den direkte side af fødevareemballagen,

med andre ord indirekte fødevarekontakt

skulle være dækket ind under denne §

‣Trykfarver formuleres ligeledes efter ”historisk

benyttelse”

Grænse generelt over 20 år (RAS: Regarded As Safe)

”20 års grænsen sikrer dog ikke automatisk mod

migration eller set-off off” .

Packaging Inks Europe

16


Solventer benyttet i trykfarver.

‣ Ethanol

‣ Iso-propanol

‣ N-propanol

‣ Etylacetat

‣ Iso-propylacetat

‣ N-propylacetat

‣ Methoxypropanol

‣ Ethoxypropanol

‣ Vand

‣ Etc…

Packaging Inks Europe

17


Solventer

‣ Kemien er yderst velkendt mht. de solventer,

der benyttes, og der tilstræbes en meget lav

solventretention i den færdige emballage, og

hermed udgør solventen ikke et toksikologisk

i k

problem

‣ Der er dog andre problemer rent

håndteringsmæssigt med solventer i bulk, disse

involverer dog ikke den færdige emballage

Packaging Inks Europe

18


Migration & usynlig set-off

‣ Interaktion mellem fødevarer og trykt fødevare-

emballage

Permeation

Er transport af et stof gennem en emballage.

Stoffet passerer frit mellem det ydre miljø og

emballagen og omvendt.

Migration

Er transport af et stof gennem en emballage til

fødevaren inde i emballagen og vice versa.

Koncentrationen af migranten måles ofte i

mg/dm 3 af emballagen eller mg/kg.

Packaging Inks Europe

19


Migration & usynlig set-off

‣ Interaktion mellem fødevarer og trykt fødevare-

emballage

Usynlig “Set-off”

Kan ske i forbindelse med trykning af

emballagen, i forbindelse med oprulning eller

stabling. Usynligt for det menneskelige øje er der

en risiko for, at lav-molekylære stoffer bliver

transporteret over til fødevareemballagens side,

som så vil ilkomme idi direkte kontakt ktmed

indholdet.

Packaging Inks Europe

20


Migration & usynlig set-off

Migration til fødevarer

Trykfarve

Substrat

For alle trykfarvekomponenter/additiver med

molekylevægt på


Migration i laminater

Aluminiumsfolie i li fungerer som en barriere mod migration

PET/Ink/lim/Alu/lim/CPP

CPP-film fungerer ikke som barriere mod migration

PET-SiO x /Ink/lim/CPP

food

food

CPP

CPP

SiOx

Packaging Inks Europe

22


Set-off i laminerede barrierematerialer

23

Packaging Inks Europe


Trykfarver som en succesfaktor i “Supply

Chain”

Film

Tryk

Lam

Emb.

Filling

Retort

Distrib.

Retail

Use

► Trykfarven benyttes i et tidligt stadie i forbindelse

med forpakningskæden

Trykfarven skal være resistent for alle processer i kæden

Alle lovmæssige krav skal være opfyldt

Trykfarven skal samtidig fungere som blikfang

Packaging Inks Europe

24


Ansvarlighed i forpakningskæden

► Trykfarveleverandøren

Producerer trykfarver som “passer” til emballagens formål

Udvælger råvarer i henhold til esklusionslister

Deklarerer trykfarveingredienser iht specifikke migrationsgrænser, som

stemmer overens med “Plastic Directives 2002/72/EC”

• Statement of Composition (CoA)

Stoffer, som ikke er listet i 2002/72/EC, men som kan migrere, kan

deklareres under en speciel konfidentiel aftale.

► Trykkeri/ konverter

Migration af deklarerede stoffer undersøges/måles på den færdige

forpakning og under ansvar ved “down-stream” deltagerne i

forpakningskæden.

• Denne skulle inkludere “worst case” kalkulationer eller en reel

migrations-test/undersøgelse

• Inkluderer forpakningens design og benyttede materialer i processen.

25

Packaging Inks Europe


Migration & usynlig set-off

Koncentrationen af migranter i fødevare-

emballage afhænger af:

‣ Den totale koncentration af det migrerende stof i

det trykte område

‣ Diffusionshastigheden af migranten

‣ Ligevægten af distributionen af migranten (f.eks.

opløseligheden li i det trykte materiale og fødevaren)

)

Packaging Inks Europe

26


Der undersøges for

27

‣ Tapefasthed på substrat

‣ Må ikke curle eller deformere substratet

‣ Høj genopløselighed i trykpressen

‣ Passende tørrehastighed i forhold til trykhastigheden

‣ Må ikke blokke i oprulningen

‣ Må ikke beskadige trykkliché eller andre dele.

‣ Glans høj/lav

‣ Lysægthed høj/lav

‣ Lugt

‣ Lav solventretention

‣ Høj gnidefasthed

‣ Neglefast

‣ Varmeresistent

‣ Vandresistent

Packaging Inks Europe


Der undersøges for

‣ Heldbredsrisiko

‣ Laminerbarhed

‣ Migrationsresistens (vurderes råvaremæssigt)

‣ Alkaliresistens

‣ Fedtresistens

‣ Fikti Friktion høj/lav

‣ Farven må ikke beskadige barriereegenskaberne

‣ Substratets beskaffenhed skal være ens fra gang

til gang (denne del kan farveleverandøren dog ikke

sikre)

Packaging Inks Europe

28


Fremtidens farver og emballage

‣ At skue ind i fremtiden er evnen

til at forudse, hvad der vil ske i

verden før alle andre!

‣ Denne evne har jeg heldigvis ikke

‣ Jeg vil dog gerne komme med

nogle tanker omkring, hvad der

kunne ske, men det kunne

lige så godt være noget helt andet

Packaging Inks Europe

29


Fremtidens farver og emballage

Det svære valg:

Mange veje fører til Rom, eller gør de

Hvor er vi på vej hen Har branchen en vision

‣ Vandfarver kan ikke løse problemet mht.

migration/usynlig set-off pga. pigmenter, binder,

additiver mv. Teknologien er ens i alle farver.

30

‣ UV-farver har indenfor det seneste år fået en del

opmærksomhed, relateret til foto-initiatoren, nye

typer UV er på vej! Er den hellige gral fundet...

Næppe, vi har stadigvæk pigmenter, binder og

additiver i farven, så problemet forsvinder jo ikke

helt.

Packaging Inks Europe


Fremtidens farver og emballage

‣ Forpakning uden farver, men med en label l trykt

med relevant konsumentinfo.

‣ Forpakningstyper, som er barrieretætte

afhængig ggaf fødevare/ikke fødevare, kan være

laminater.

‣ Trykfarver baserede på naturlige ingredienser

med farverstoffer og bindemidler fra naturens side.

31

Packaging Inks Europe


Tak for opmærksomheden…….

Basically

it’s all about

communication

and understanding

32

Packaging Inks Europe

More magazines by this user
Similar magazines