Disbon 481 EP Uniprimer.pdf - Rockidan

rockidan.dk

Disbon 481 EP Uniprimer.pdf - Rockidan

Datablad

* 2-komponent vandfortyndbar epoxygrunder

* Skal ikke slibes

* Kan anvendes både ude og inde

* Hæfter på praktisk talt alle ikke sugende underlag

* Kan efterbehandles med næsten alle typer maling

DISBON 481

EP-UNIPRIMER

06-2006

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

*

*

Vedhæftningsskabende grunder til

ikke sugende, hårde underlag

Korrosionsbeskyttelse til jern, stål

og forzinkede overflader

* Kan efterbehandles med næsten

alle typer 1- og 2 komponente

slutbehandlinger

Ikke egnet til armeringsjern i betonkonstruktioner.

Materialebasis

2-komponent, vandfortyndbar, epoxygrunder

uden opløsningsmidler.

MAL-kode (1993)

00-5

Emballagestørrelse

Kombi emballage:

Farvetone

Hvid, lys grå, mørk brun.

Vægtfylde

1,5 g/cm 3

1,0 kg

5,0 kg

10,0 kg

Blandingsforhold

Base : hærder 3 : 2

Tørfilmslagtykkelse

Ca. 35µm/100 g/m 2

Glansgrad

Silkemat

Opbevaring

Koldt, tørt og frostfrit.

Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.

FORARBEJDNING

Egnede underlag

Ikke sugende, hårde underlag, som

glasal, resopal, Werzalit, Colorpan,

fliser, glaseret tegl, belægninger af

polyurethan, epoxy eller polyester,

forzinkede overflader, aluminium,

vacuumbeton såvel som N-tavler.

På overflader af PVC og Coil-coating

behandlinger foretages prøveopstrøg

til afprøvning af vedhæftning.

Bør ikke anvendes på polyethylen,

polypropylen og eloxeret aluminium.

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt,

formstabilt, fast, fri for løse

dele, støv, olie, fedt, gummirester og

lignende vedhæftningshindrende substanser.

Forbehandling af underlag

Bæredygtige, men forurenede overflader

(støv, snavs osv) højtryksrenses.

Aluminium, zink og forzinkede byggedele

rengøres med skuresvamp og

ammoniakvand tilsat opvaskemiddel.

Straks herefter afvaskes med rent

vand.

Korroderet jern, stål og zink afrustes til

blank overflade (SA 2,5)

Afrensning af asbestholdige overflader

efter gældende arbejdsmiljøregler.

Blanding

Hærderen blandes i basen og omrøres

intensivt med langsomtgående

boremaskine påsat blandespade i

mindst 4-5 minutter, husk sider og

bund i blandespanden. Herefter

hældes massen over i en ny beholder,

og der omrøres igen.

Forbrug

Ca.120 - 170 g/m 2 .

Sprøjtepåføring kan betyde let øget

forbrug.

Det anbefales at udføre et prøveareal,

således at det nøjagtige forbrug og

udfaldskrav kan bestemmes.

Fremgangsmåde

Påføres i et ensartet tyndt lag med

anstryger, korthåret rulle eller air-less

anlæg (dyse 0,018” - 0,021”).

Potlife

Ca. 90 minutter ved 20°C og 60% RF.

Højere temperaturer forkorter brugstiden.

Bemærk, at brugstidens udløb ikke

kan ses på produktet. Overskridelse

kan medføre ændringer i farvetoner

og/eller glansgrad samt nedsat vedhæftning

til underlaget.

Forarbejdningstemperatur

Materiale- luft og underlagstemperatur

skal være min. +10°C, men ikke

over 30°C. Luftfugtighed må ikke

overstige over 80 % RF.

Underlagets temperatur skal være

min. 3 °C over dugpunktstemperaturen.

Under arbejdets udførelse og afhærdning

kræves godt luftskifte, så

vandet i grunderen kan fordampe.

Er luftventilationen dårlig vil den relative

luftfugtighed over behandlingen

blive så højt, at vandet ikke kan fordampe.

Dette bevirker, at overfladen

bliver mat, og vedhæftningskraften

formindskes.

Ansamlinger i huller og lunker må

ikke forekomme.


DISBON 481 EP-UNIPRIMER

Tørretid

Ved 20°C og 60% RF kan det grundede

areal efterbehandles med vandige

systemer efter ca. 3 timer og med

opløsningsmiddelholdige efter ca. 16

timer. Ved lavere temperaturer efter

henholdsvis 12 og 48 timer.

Det grundede areal skal efterbehandles

inden for 3 dage.

Under hærdningsprocessen (ca. 8

timer ved 20°C) skal det behandlede

areal beskyttes mod fugt.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand eller varmt

sæbevand.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts leverandørbrugsanvisning

(sikkerhedsdatablad).

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29

Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines