13.01.2015 Views

tema: Luftforurening - Danmarks Lungeforening

tema: Luftforurening - Danmarks Lungeforening

tema: Luftforurening - Danmarks Lungeforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tema:<br />

<strong>Luftforurening</strong><br />

Mange lungesyge er generet af<br />

luftforureningen. Læs om vores<br />

målinger af forurenede partikler<br />

på Østerbro i København.<br />

nr. 3 Juni 2009 <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s medlemsblad<br />

Lungenyt<br />

"luften føles ikke ren"<br />

når den gode stemning går op i røg<br />

årsmøde 2009


leder<br />

Renere luft<br />

Øgede afgifter på tobak og tidlig opsporing<br />

af KOL. Det er nogle af anbefalingerne, i<br />

Forebyggelseskomissionens nye rapport.<br />

Allerede i sommeren 2008 mødtes <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong> med kommissionens formand,<br />

og vi fik her fortalt om vores forskellige tilbud<br />

om lungefunktionsmåling, og vores kamp for<br />

tidlig opsporing. <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

har således fået et flot fingeraftryk i rapporten<br />

– blandt andet er vores projekter med<br />

lungefunktionsmålinger nævnt.<br />

Også anbefalingen om, at alle skal have ret til<br />

et røgfrit miljø indendørs (undtagen i private<br />

hjem), kan blive en stor hjælp for de mange, der<br />

stadig udsættes for passiv røg. Vi håber derfor,<br />

at man fra politisk hold vil bruge Forebyggelseskomissionens<br />

anbefalinger, når rygeloven<br />

skal revideres. I <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> har<br />

vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse<br />

afsat 10 milioner kr. til forskning i forebyggelse<br />

af de rygerelaterede sygdomme, KOL<br />

og lungekræft. I næste nummer kan du læse<br />

mere om de støttede forskningsprojekter.<br />

Men også den udendørs luftforurening, som<br />

vi alle udsættes for i større eller mindre grad,<br />

generer dagligt mange. Derfor har vi valgt at<br />

sætte fokus på luftforurening i dette nummer<br />

af Lungenyt og på vores hjemmeside<br />

(www.lungeforening.dk).<br />

Vi mener i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>, at<br />

alle, både lungesyge og raske, har ret til at<br />

indånde ren luft – luft som man ikke bliver<br />

syg af, og som ikke forværrer ens eventuelle<br />

lungesygdom.<br />

Og selv om man som enkeltperson kan gøre<br />

en del for at nedbringe forureningen, ved fx<br />

at vælge cykel eller offentlig transport frem for<br />

bilen, og selv om man kan håbe, at andre gør<br />

det samme, er luftforureningen et problem,<br />

som kun i ringe grad kan løses af det enkelte<br />

individ. Der skal politisk fokus på området,<br />

og det vil vi arbejde på.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> har for nylig afholdt<br />

årsmøde, og vi takker for opbakningen til foreningens<br />

arbejde, og ønsker alle medlemmer<br />

og samarbejdspartnere en god sommer.<br />

Med venlig hilsen<br />

Formand Johannes Flensted-Jensen<br />

Design og tryk: Elbo Grafisk ApS Fredericia. Forsidefoto: Mikkel Wiese.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

Administration<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

Strandboulevarden 47B<br />

2100 København Ø<br />

Telefon +45 3874 5544. Fax: +45 3874 0313. Giro: 757-2700<br />

info@lunge.dk, www.lungeforening.dk<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s Kystsanatorium i Hjerting<br />

Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V<br />

Forstander: Dorte Lismoes<br />

Telefon +45 7511 5003 Fax: 7511 7903<br />

kystsanatoriet@mail.tele.dk<br />

Rådgivning<br />

Ring til Lungelinien hver mandag kl. 11.00-12.00<br />

Socialrådgiver Susanne Hertz: 3013 7948<br />

(OBS: ferie uge 30,31)<br />

Sygeplejerske Marie Lavesen: 3013 7946<br />

(OBS: ferie uge 29,30,31,33)<br />

Skriv til Spørg os på info@lunge.dk<br />

Spørg KOL-sygeplejerske Marie Lavesen<br />

på www.kol.dk<br />

Lokalforeninger:<br />

Lokalforeningen for Region Hovedstaden<br />

Formand: Nina Berrig<br />

Syvhøjvænget 133 , 2625 Vallensbæk<br />

Telefon: 4364 3760, nina.berrig@regionh.dk<br />

Lokalforeningen for Aalborg<br />

Formand: Karin Jensen<br />

Konvalvej 11,1.tv. , 9000 Aalborg<br />

Telefon: 9818 4822, karin@j-s-r.dk<br />

Lokalforeningen for Guldborgsund<br />

Formand: Edvard Traberg<br />

Sullerupvej 12, Sullerup, 4850 Stubbekøbing<br />

Telefon: 5443 3338, et@lunge.dk<br />

Lokalforeningen for Sønderjylland<br />

Formand: Edith Pedersen<br />

Hjarupvej 7, 6200 Aabenraa<br />

Telefon: 7462 7960, edith.pedersen@skolekom.dk<br />

Lokalforeningen for Trekantsområdet<br />

Formand: Mette Thyssen<br />

Nørrekær 32, 7100 Vejle<br />

Telefon: 7582 1266, mmt@noerre.dk<br />

Lokalforeningen for Fyn<br />

Formand: Peter Willemar Kristensen<br />

Vangelystvej 9, 5250 Odense SV<br />

Telefon: 2347 8255, pwillemar@dsa-net.dk<br />

Lokalforeningen for Århus<br />

Formand: Eva Ryberg<br />

Ålundsvej 14, 8250 Egå<br />

Telefon: 8674 1001, er@lunge.dk<br />

Nordsjællands Vejrstation<br />

Formand: Anette Garsdal<br />

Malmmosevej 99, 2830 Virum<br />

Telefon: 2063 8649, garsdal@stavganger.dk<br />

<strong>Danmarks</strong> Sarkoidosenetværk<br />

Formand: Merete Mortensen<br />

Frydenlunds allé 7, 2950 Vedbæk<br />

Telefon: 4589 4125 efter kl. 16.00<br />

mm@sarkoidosenet.dk<br />

www.sarkoidosenet.dk<br />

LTX VEST<br />

Lungetransplantationskomiteen i Vestdanmark<br />

Sygeplejerske Louise Brink Christensen<br />

Telefon: 8949 2206, louisebrink@mail.dk<br />

LTX ØST<br />

Lungetransplantationskomiteen i Østdanmark<br />

Formand: Poul Duckert<br />

Telefon: 4222 9019, fam.duckert@get2net.dk<br />

2 LUNGENYT nr. 3 2009


side 4<br />

side 6<br />

side 10<br />

side 14<br />

indhold<br />

Partikerne i luften ..................................................... 4-5<br />

”Luften føles ikke ren” .................................................6-8<br />

Fra røg og damp til grønt og skønt. ......................................... 9<br />

Når den gode stemning går op i røg. ........................................10<br />

Spørg os ............................................................ 11<br />

Kort nyt .......................................................... 12-13<br />

Årsmøde 2009 ..................................................... 14-15<br />

Nyt fra Alfa-1 Danmark ................................................16-17<br />

Nyt fra lokalforeningerne. ............................................. 18-23<br />

Det sunde valg skal være lettere .......................................... 24<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

3


Partiklerne i luften<br />

Af Astrid Knudsen. Tak til Steffen Loft, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet<br />

Partiklerne i luften<br />

<strong>Luftforurening</strong> er især et problem for mange lungesyge danskere. I dette nummer af Lungenyt<br />

kan du læse om hvad luftforurening er, og om hvad du selv kan gøre for at undgå forureningen.<br />

Du kan også læse om vores målinger af partikler forskellige steder i København.<br />

Hvad er partikler<br />

Partikler er små fine stoffer i luften,<br />

som består af bl.a. tjære, kulstof og<br />

metaller. De dannes bl.a. ved forbrænding<br />

og inddeles efter størrelse<br />

i grove, fine og ultrafine partikler.<br />

De fine og ultrafine partikler anses<br />

for at være de mest skadelige.<br />

Den grå sky af bilos, der kradser helt ned i<br />

lungerne, røgen fra naboens brændeovn eller<br />

cigaretrøgen fra nabobordet på den udendørs<br />

restaurant. Der er mange bud på, hvad luftforurening<br />

er, og rigtig mange mennesker<br />

generes hver dag af forureningen udendørs.<br />

Hvis du i forvejen har en lungesygdom, kan<br />

den udendørs forurening være ekstra ubehagelig<br />

og usund. En stor del af den usunde<br />

luftforurening stammer fra forurening med<br />

partikler, som bl.a. dannes ved forskellige<br />

former for forbrænding. Lungenyt har talt med<br />

professor Steffen Loft, som forsker i hvordan<br />

luftforureningen påvirker vores helbred på<br />

Institut for Folkesundhedsvidenskab ved<br />

Københavns Universitet.<br />

Partikler dannes mange steder<br />

<strong>Luftforurening</strong>en med partikler stammer<br />

mange steder fra. En stor del kommer med<br />

vinden fra andre lande. Lokalt stammer en stor<br />

del af partikelforureningen fra bl.a. trafikken,<br />

og i nogle områder fra brændeovne.<br />

- Der er ingen tvivl om, at både forureningen<br />

fra trafikken og fra brændeovne giver<br />

helbredsproblemer for både lungesyge og<br />

raske. Jo mindre partiklerne er, jo farligere<br />

er de. I trafikken er det især de ultrafine partikler<br />

fra dieselbiler, der er farlige, fortæller<br />

Steffen Loft.<br />

Partikelforureningen fra trafikken er især<br />

et problem for folk der bor i større byer med<br />

meget trafik, som fx København og Århus,<br />

eller hvis man bor tæt ved nogle af de store<br />

trafikårer andre steder i landet. Især i den<br />

sydøstlige del af Danmark kommer der mange<br />

fine partikler, som er transporteret med vinden<br />

fra det øvrige Europa.<br />

Hoste og hvæsende vejrtrækning<br />

Listen over forureningens skadelige effekter<br />

er lang, og det er især de fine og ultrafine<br />

partikler, der menes at være de største syndere.<br />

De fleste lungesyge kender til hosten<br />

og hvæsende vejrtrækning, når man færdes<br />

i områder med meget trafik. Men partikelforureningen<br />

mistænkes også for at føre til<br />

lungesygdomme, som fx KOL og lungekræft,<br />

og for at gøre, at man bliver mere syg af sin<br />

lungesygdom.<br />

- De undersøgelser, vi kender til, peger<br />

på, at partikelforureningen også er en risikofaktor<br />

for udvikling af fx KOL. Rygning<br />

er naturligvis den største risikofaktor, men<br />

ligesom passiv rygning kan luftforureningen<br />

øge risikoen for at udvikle sygdommen, og give<br />

Det kan du selv gøre<br />

• Aftal med din læge, hvad du skal gøre, hvis du får åndenød. Hav evt. altid din luftvejsudvidende<br />

medicin (som fx Bricanyl og Ventoline) med dig<br />

• Tjek luftudsigten (www.luftudsigten.dk) – her kan du (som ved vejrudsigten) se en<br />

prognose for luftforureningen i dit område<br />

• Hvis der er meget forurenet, så hold dig inden døre, især i myldretiden<br />

• Hvis du cykler, så sørg for at vælge de mindst trafikerede veje og grønne stier<br />

• Hvis du kører i bil på stærkt trafikerede veje, er du mere udsat, end hvis du kører på<br />

cykel. Tænd ventilationen, hold vinduerne lukkede og tag evt. cyklen<br />

• Når du skal ud at rejse, så husk at undersøge om turen går til steder med meget<br />

luftforurening<br />

• Hvis du bor tæt på en trafikeret vej, så luft især ud med de vinduer, der vender væk<br />

fra vejen<br />

• Hold lungerne sunde ved at undgå tobaksrøg og passiv rygning<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

4 LUNGENYT nr. 3 2009


flere indlæggelser, når man har fået KOL. Vi<br />

ved ikke så meget om, hvordan luftforureningen<br />

øger risikoen for at udvikle astma, men<br />

nogle undersøgelser peger på, at forureningen<br />

kan gøre, at man nemmere udvikler allergi,<br />

forklarer Steffen Loft.<br />

Risikoen for at blive syg af luftforureningen,<br />

afhænger i høj grad af, hvor tæt man er på<br />

partikelforureningen.<br />

- En hollandsk undersøgelse viste i 2002,<br />

at hvis du bor under 50 meter fra en meget<br />

trafikeret vej (med over 10.000 biler i døgnet)<br />

er din risiko for at udvikle lungesygdomme<br />

forøget med ca. 30 %, og dødeligheden er<br />

forhøjet med ca. 50 %. I en ny opfølgning<br />

af undersøgelsen har de hollandske forskere<br />

dog fundet væsentligt mindre effekter i størrelsesordenen<br />

10 %. I København er det ca.<br />

100.000 mennesker der bor så tæt på en<br />

trafikeret vej, siger Steffen Loft.<br />

det er skadeligt at cykle blandt bilosen. Men<br />

overraskende nok, er man som cyklist mindre<br />

udsat for forureningen end når man sidder i<br />

sin bil, fortæller Steffen Loft.<br />

- Når man cykler, er man ikke så tæt på<br />

forureningen som bilerne. Når du sidder i din<br />

bil, sidder du lige i udstødningen fra de andre<br />

biler, som suges ind i bilen via ventilationen,<br />

Hvor stammer partikelforureningen fra<br />

eller vinduerne. I bilen er det derfor vigtigt, at<br />

have et fungerende filter og holde vinduerne<br />

lukkede, når du kører i meget trafikerede<br />

områder. Hvis man cykler, er det en god<br />

idé at finde mindre trafikerede smutveje og<br />

grønne stier – det kan skære op til 30 % af<br />

forureningen, slutter han. ●<br />

• Størstedelen af den luftforurening med partikler, der findes i Danmark, er transporteret<br />

med vinden fra det øvrige Europa.<br />

• Lokalt er trafikken (især dieselbiler) og brændeovne de største syndere, når det<br />

kommer til forurening med partikler<br />

• Derudover stammer partikelforureningen fra skibsfart, industri, afbrænding og naturlige<br />

kilder.<br />

Sådan undgår du forureningen<br />

Helt kan du naturligvis ikke undgå forureningen,<br />

hvis du bor i en storby. Men der er<br />

nogle ting, du kan gøre for at blive mindre<br />

udsat for de skadelige partikler.<br />

– Det er jo ikke alle, der har mulighed for<br />

eller lyst til at flytte væk fra forureningen.<br />

En af de ting du kan gøre, er fortrinsvist at<br />

lufte ud med de vinduer der vender væk fra<br />

vejen, forklarer han. Hvis du har mulighed<br />

for at undgå myldretiden, bliver du også<br />

udsat for langt mindre forurening. Mange<br />

mennesker er naturligt nok nervøse for, om<br />

Helbredseffekter<br />

Man har viden/mistanke om at luftforurening med partikler kan føre til:<br />

• Død på grund af luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme<br />

• Indlæggelse for luftvejssygdomme og slagtilfælde<br />

• Spædbarnsdødelighed<br />

• Fosterpåvirkning – nedsat vækst og intelligens<br />

• Astmaanfald – voksne og børn<br />

• Bronkitis, nedre luftvejssymptomer, hoste – voksne og børn<br />

• Nedsat lungevækst og lungefunktion hos børn<br />

• Flere sygedage og indskrænket aktivitet<br />

• Øget medicinforbrug (KOL og astma)<br />

Derudover tyder mange undersøgelser på, at lang tids udsættelse for udendørs partikelforurening<br />

kan være årsag til lungekræft.<br />

I trafikken er det især de ultrafine partikler<br />

fra dieselbiler, som er skadelige.<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

5


"luften føles ikke ren"<br />

Af Nina Cederberg og Astrid Knudsen Foto Mikkel Wiese<br />

"Luften føles ikke ren"<br />

Lungenyt inviterede en forsker og en lungesyg kvinde med rundt på Østerbro med en partikelmåler,<br />

for at måle forureningen forskellige steder. Resultaterne var tankevækkende.<br />

De fleste ved godt, at det er sundere at bo i en<br />

mindre by end i en storby som for eksempel<br />

København, hvis man vil passe på sine lunger<br />

og undgå den værste forurening. Men hvor<br />

slemt står det egentlig til med forureningen i et<br />

af byens populære brokvarterer, Østerbro Og<br />

hvordan reagerer folk med en lungesygdom,<br />

når de bliver udsat for både passiv røg og os<br />

fra biler, busser og lastbiler<br />

Vi inviterede Gabriel Bekö, som er post.doc<br />

og forsker på <strong>Danmarks</strong> Tekniske Universitet,<br />

og 34-årige Helle Borck, som har lungesygdommen<br />

sarkoidose, en tur med rundt på<br />

indre Østerbro. Undervejs blev Helle udsat<br />

for både bilos og cigaretrøg, mens Gabriel<br />

målte, hvor mange skadelige partikler der<br />

findes i luft som er forurenet af cigaretrøg,<br />

af udstødningen fra trafikken og i, hvad man<br />

umiddelbart skulle tro, var frisk, ren luft i den<br />

nærliggende park, Fælledparken.<br />

Med partikelmåleren målte vi forureningen med ultrafine partikler forskellige steder på Østerbro i København.<br />

Konsekvenserne ved at bo i byen<br />

Helle Borck er 34 år og fik stillet diagnosen<br />

sarkoidose for syv år siden. Hendes sygdom gør,<br />

at hun er ekstra følsom over for bl.a. cigaretrøg<br />

og bilos. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at<br />

hun får besværet vejrtrækning og trykken for<br />

brystet, når hun for eksempel er et sted, hvor<br />

der bliver røget meget. Hun bor sammen med<br />

sin kæreste i Københavns indre by, hvor hun<br />

desuden dagligt mærker konsekvenserne af,<br />

at hun har valgt at bo i et trafikeret sted på<br />

trods af sin lungesygdom.<br />

- Vi har da overvejet at flytte et par gange,<br />

men det er en svær beslutning, dels fordi vores<br />

venner og familie bor i København, men<br />

også fordi vi kan godt kan lide at bo i byen på<br />

trods af forureningen. For et par år siden fik<br />

vi heldigvis en anden lejlighed, som ligger ud<br />

til gården og det har hjulpet meget.<br />

6 LUNGENYT nr. 3 2009


Hvordan mærker du sygdommen i din hverdag<br />

- Det afhænger af, hvor jeg befinder mig,<br />

men hvis jeg er inde i byen, hvor der er meget<br />

trafik, påvirker det min vejrtrækning og<br />

mine lunger. Jeg kan bedst beskrive det som<br />

en brændende fornemmelse i mine lunger.<br />

Jeg får det på samme måde, hvis jeg er et<br />

sted, hvor der bliver røget. Af samme grund<br />

undgår jeg generelt de små barer og caféer,<br />

som ikke er røgfri.<br />

Hvordan har du det med, at dine lunger i dag<br />

skal udsættes for både cigaretrøg og bilos fra en<br />

stærkt trafikeret vej<br />

- Det har jeg det ok med, fordi jeg synes,<br />

det er vigtigt, at der bliver sat fokus på problemet<br />

med luftforurening. Og så ser jeg frem<br />

til at få noget mere viden omkring, hvordan<br />

forureningen påvirker vores system og vores<br />

helbred, så andre end os med lungesygdomme<br />

kan få øjnene op for det.<br />

Fæl lugt fra bussen<br />

Luften ved krydset Trianglen er tung af bilernes<br />

udstødning, da der hele tiden er biler<br />

og busser der passerer, holder stille, venter på<br />

grønt eller gasser op for at nå hurtigst frem<br />

til deres mål længere inde i byen eller ude i<br />

de grønne forstæder.<br />

Gabriel står klar og skynder sig at stikke<br />

måleren frem mod en af bussernes udstødning<br />

idet den svinger ud fra stoppestedet med et<br />

højt ’tshiiii’. Partikelmåleren er et avanceret<br />

apparat, som måler, hvor mange partikler,<br />

der hvert sekund passerer en kubikcentimeter<br />

luft. Bussens udstødning udspyer tæt på<br />

50.000 skadelige partikler, da den kører fra<br />

kantstenen, mens målinger andre steder rundt<br />

omkring på Trianglen viser et sted mellem<br />

20.000-30.000 partikler.<br />

- De 20.-30.000 partikler er et ret højt<br />

baggrundsniveau i betragtning af, at det ikke<br />

engang er myldretid, fortæller Gabriel. – Typisk<br />

ligger baggrundsniveauet i byen på omkring<br />

7000-8.000 partikler.<br />

Når man måler på partiklerne i luften, betyder<br />

vinden meget. Gabriel måler derfor flere<br />

gange for at være sikker på at de tal, vi får fra<br />

partikelmåleren, passer. Partiklerne, som det<br />

avancerede apparat måler på, er meget små,<br />

i størrelsesordenen 0,02-1 mikrometer – de<br />

såkaldt ultrafine partikler, som er de partikler,<br />

der anses for at være mest skadelige.<br />

- Hvis jeg er inde i byen, hvor der er meget trafik, påvirker det min vejrtrækning og mine lunger, fortæller Helle Borck.<br />

For at teste hvor mange partikler, der bliver<br />

nede i lungerne, når man indånder forurenet<br />

luft, tager Gabriel en dyb indånding og puster<br />

derefter direkte ned i måleapparatet. Måleren,<br />

der for et øjeblik siden stod på 25.000 partikler,<br />

viser nu kun 1200 partikler. Resten er blevet<br />

nede i Gabriels lunger.<br />

- Det er ikke overraskende, at en stor del<br />

af partiklerne tilbageholdes i lungerne, kommenterer<br />

han. – Det er selvfølgelig ikke rart at<br />

tænke på, men det er det, der sker, hver eneste<br />

gang man trækker vejret i forurenet luft.<br />

Cigaretrøg sætter måleren på overarbejde<br />

En halv times tid senere har Helle sat sig på<br />

en bænk et andet sted på Østerbro tæt på en<br />

café med udendørsservering, hvor der denne<br />

fredag formiddag kun sidder et enkelt par<br />

og nyder solen. Gabriels måler viser, at der<br />

nu er ca. 6000 partikler i luften. På bænken,<br />

hvor Helle har sat sig, sidder en kvinde med<br />

en tændt cigaret, og vi får lov til at måle, hvor<br />

mange partikler røgen indeholder. Resultatet<br />

er tankevækkende. Gabriels måler viser, at<br />

når Helle sidder lige i vindretningen, bliver<br />

hun udsat for tæt på 300.000 skadelige partikler,<br />

altså cirka seks gange så mange som<br />

partiklerne fra udstødningen på bussen. Helle<br />

sidder ca. tre meter fra røgen, svarende til den<br />

afstand der er mellem mange caféborde på<br />

udendørsserveringer.<br />

Helle, hvordan er det at sidde et sted, hvor folk<br />

ryger i nærheden af dig<br />

- Det er ikke rart. Jeg føler et ubehag i<br />

luftvejene og luften omkring mig føles ikke<br />

ren, når jeg er i nærheden af folk, der ryger.<br />

Mange rygere tror sikkert, at røgen ikke generer<br />

andre, når bare de er udendørs, men<br />

det er altså ikke rigtigt.<br />

Holder du dig væk fra steder, hvor folk<br />

ryger<br />

- Hvis jeg f.eks., som nu, sidder udendørs<br />

på en bænk, og vindretningen fører røg lige i<br />

hovedet på mig, så må jeg gå hen til en anden<br />

bænk. Indendørs er der jo heldigvis ikke så<br />

mange steder tilbage, hvor man må ryge, og de<br />

steder der er, undgår jeg helt klart at færdes.<br />

Hvad sker der i lungerne<br />

De grove partikler afsættes øverst<br />

i luftvejene, og fjernes hurtigt igen<br />

med slim og hoste.<br />

De fine og ultrafine partikler kan<br />

trænge længere ned i lungerne,<br />

helt ud i lungeblærerne, hvor de<br />

medfører betændelsesreaktioner<br />

i vævet. De ultrafine partikler kan<br />

trænge videre ud i blodkredsløbet<br />

og kan foruden lungerne, påvirke<br />

blodårer, blod og hjerte.<br />

<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

7


"luften føles ikke ren"<br />

<br />

Hvis jeg er til en fest, hvor mange mennesker<br />

ryger, er jeg som regel nødt til at gå, hvis det<br />

bliver for generende.<br />

Ikke meget renere luft i parken<br />

Sidste stop på vores tur rundt på Østerbro<br />

er Fælledparken. I takt med at vi bevæger os<br />

længere ind i parken, bliver larmen fra bilerne<br />

på Østerbrogade så småt afløst af fuglekvidder,<br />

en duft af friskt græs og begejstrede tilråb fra<br />

en fodboldkamp langt borte. Herude på de<br />

store plæner blæser det mere end inde ved<br />

de smalle gader, men til gengæld føles luften<br />

allerede mere ren og frisk. Men glæden ved<br />

den tilsyneladende friske luft bliver kort, da<br />

Gabriel finder måleren frem.<br />

- Man skulle måske tro, at luften her er<br />

meget renere her i parken end inde ved Trianglen<br />

og Østerbrogade, hvor der er tæt trafik,<br />

men der er ikke den store forskel, afslører<br />

Gabriel og peger målerens skærm i retning<br />

af os, så vi med egne øjne kan se, at den viser<br />

ca. 12.000 partikler – luften er altså kun en<br />

smule renere end ved krydset. Også Helle er<br />

overrasket over resultatet.<br />

- Det undrer mig meget og det giver stof<br />

til eftertanke, for jeg føler jo, at luften er<br />

meget renere herude. Jeg ved ikke, om det<br />

påvirker mig psykologisk at stå her midt på<br />

en stor grøn græsplæne. Der er mere idyllisk<br />

her, end midt på Trianglen og måske er det<br />

det, der påvirker mig til at tro, at luften er<br />

renere herude.<br />

Hvordan har du det i dine lunger efter turen<br />

rundt på Østerbro<br />

- Jeg kan godt mærke, at vi har været ude<br />

nogle timer. Blandt andet er jeg blevet både<br />

hæs og tør i halsen. Når jeg skal gå rundt flere<br />

timer i trafikerede områder, plejer jeg derfor<br />

altid at have en flaske vand med.<br />

Hvad betyder målingerne<br />

Men hvad betyder vores målinger egentlig<br />

Kan de sige noget om hvordan luften er i byen<br />

Vi spurgte Steffen Loft, som er professor ved<br />

Statens Institut for folkesundhed og forsker<br />

i helbredseffekterne ved partikelforurening.<br />

Han mener, at vores målinger generelt ser ud<br />

til at afspejle niveauet af forurening:<br />

- Det lyder meget sandsynligt, at I har<br />

målt høj partikelforurening inde ved krydset<br />

omkring Trianglen. Ved et stort kryds er der<br />

mange biler og busser der bremser ned og<br />

gasser op, og det er noget der virkelig giver<br />

mange af de sundhedsskadelige ultrafine<br />

partikler, siger han.<br />

Men hvad skete der, da Gabriel blæste ned i<br />

partikelmåleren, og tallene var langt lavere end<br />

i den omgivende luft Er det virkeligt rigtigt, at<br />

resten af partiklerne blev nede i lungerne<br />

- Ja, forsøget med at blæse ned i måleren<br />

illustrerer, hvor mange partikler, der rent<br />

faktisk afsættes i lungerne bekræfter han. Det<br />

ser skræmmende ud og det er også noget, vi<br />

kan måle i videnskabelige forsøg, fortæller<br />

Steffen Loft.<br />

I vores målinger så vi også, at der tilsyneladende<br />

var mange flere partikler, når der bliver røget i<br />

nærheden af én, og man sidder i vindretningen.<br />

Kan man sige, at passiv rygning er farligere end<br />

luftforurening<br />

- Vi kan ikke sige direkte, at det ene er<br />

farligere end det andet, siger han. Men man<br />

har set i mange undersøgelser, at det at bo i<br />

et forurenet område kan sammenlignes med<br />

at blive udsat for passiv rygning, når man bor<br />

sammen med en ryger. Vi ved, at det kan<br />

øge risikoen for fx lungekræft med 20-30 %,<br />

fortæller han.<br />

Til sidst vil vi gerne vide, om det virkelig kan<br />

være rigtigt, at vi kunne måle så høj forurening<br />

i parken<br />

- Generelt kan der sagtens være høje<br />

niveauer af forurening ved parker eller søer,<br />

der ligger tæt på trafikerede veje, siger han.<br />

På dage med meget solskin, kan en del af<br />

partiklerne dog også stamme fra stoffer fra<br />

træerne, som reagerer med ozon i luften,<br />

forklarer Steffen Loft. ●<br />

Læs om luftforurening<br />

På <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

hjemmeside kan du læse mere om<br />

luftforurening fra både trafikken og<br />

brændeovne, om hvordan luftforureningen<br />

påvirker vores helbred,<br />

og om hvad du selv kan gøre.<br />

www.lungeforening.dk<br />

8 LUNGENYT nr. 3 2009


Fra røg og damp til grønt og skønt<br />

Af Nina Cederberg Foto Hanne Loop<br />

Fra røg og damp til grønt og skønt<br />

Efter flere indlæggelser med lungebetændelse flyttede Ulla Bondo på 66 fra sin<br />

lejlighed ved en stærkt trafikeret vej i Roskilde til grønnere omgivelser i samme<br />

by. Og det har hun ikke fortrudt.<br />

- Det var min læge der sagde, at det ikke kunne blive ved med<br />

at gå, og at han ville hjælpe mig med at finde en ny lejlighed.<br />

På det tidspunkt blev jeg indlagt med lungebetændelser hele<br />

tiden, uanset årstid, fordi der var så meget forurening fra<br />

trafikken, der hvor jeg boede før, fortæller Ulla.<br />

Selv om Ulla er så uheldig både at have astma, KOL og<br />

være multiallergiker, kan hun alligevel godt mærke, at det<br />

har hjulpet, at hun er flyttet et sted hen, hvor der ikke er så<br />

trafikeret.<br />

Hvordan kan du mærke forskel på det sted, hvor du bor nu i<br />

forhold til, hvor du boede før<br />

- I starten mærkede jeg ikke den store forskel, for her var<br />

mange marker, og da jeg også har allergi, fik jeg stadigvæk<br />

lungebetændelse, efter jeg flyttede. Heldigvis er markerne<br />

væk i dag, så jeg fået det meget bedre. Dog er jeg på grund<br />

af min KOL mere modtagelig overfor sygdomme, så derfor<br />

holder jeg mig langt væk, hvis nogen i min familie er syge<br />

eller forkølede, fordi det i så fald kan udvikle sig til en lungebetændelse.<br />

Der skal ikke så meget til, fortæller Ulla.<br />

Voldsom hoste<br />

Forureningen, der hvor Ulla boede før, var så slem, at hun<br />

ofte fik meget voldsomme hosteanfald. Og når hun den dag<br />

i dag befinder sig i nærheden af sin gamle lejlighed, kommer<br />

hosten tilbage med det samme.<br />

Hvordan går det med din hoste, efter du er flyttet<br />

Der er heldigvis blevet meget længere imellem mine anfald,<br />

efter jeg er flyttet, men jeg får dem stadig engang imellem. De<br />

kommer så pludseligt, og det føles som om, jeg har sunket<br />

noget forkert. Et langt stykke tid, før jeg fik at vide, at jeg<br />

var syg, troede jeg faktisk, at min hoste skyldes, at jeg havde<br />

fået noget galt i halsen.<br />

Hvordan er det med trafikken, det nye sted, du bor<br />

Der er en vej i nærheden, men da det ikke er den eneste<br />

store vej, er det ikke alle biler, der kører forbi her, hvor jeg<br />

bor. Der, hvor jeg boede før, skulle alle biler jo før eller siden<br />

forbi min lejlighed, fordi det var den eneste store vej i nærheden.<br />

Heldigvis er her en masse natur, og det er som om,<br />

at det tager det værste os fra bilerne Jeg elsker virkelig min<br />

lejlighed og den have, jeg har fået, efter jeg flyttede. Det er<br />

virkelig et skønt sted at bo, fortæller Ulla. ●<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

9


når den gode stemning går op i røg<br />

Af Nina Cederberg foto Privat<br />

Når den gode stemning går op i røg<br />

Familien Bille Meyling fra Brønshøj er så generet af brændeovnsrøg, at de hverken kan lufte ud eller<br />

lægge deres yngste til at sove udenfor. Det går ud over den ellers gode stemning i nabolaget<br />

Krillerhoste, konstant snue og et dårligt indeklima.<br />

Sådan beskriver Dorte Bille Meyling<br />

de gener hendes familie døjer med på grund<br />

af naboernes brændeovne. Familien synes, det<br />

er et svært emne at tage op og er kede af, at<br />

stemningen i nabolaget er blevet dårlig, fordi<br />

de føler sig generet af røgen.<br />

- Det værste ved røgen er, at vi slet ikke kan<br />

lufte ud i vores hus, når naboerne har deres<br />

brændeovne tændt. Ofte kan jeg ikke engang<br />

finde den skorsten, hvor ovnen er tændt, men<br />

lugten og røgen hænger i luften rundt omkring<br />

vores hus. Det er som om, at røgen ikke kan<br />

komme væk, men står stille mellem murene<br />

og under halvtagene – altså typisk der, hvor<br />

man har vinduer og døre. Desværre er det jo<br />

en diskussion, hvor vi træder ind over vores<br />

naboers grænser, uanset hvad vi gør. For<br />

jeg ved jo godt, at de ikke er interesseret i at<br />

genere mig, men de vil selvfølgelig gerne have<br />

lov til at fyre i deres brændeovne, fordi de,<br />

som så mange andre, synes det er hyggeligt,<br />

fortæller Dorte.<br />

Frygter for familiens helbred<br />

Familien Bille-Meyling består af Dorte og<br />

Morten og deres tre børn på henholdsvis<br />

ni måneder, fire og syv år. De bor i en villa<br />

i Brønshøj, som de flyttede ind i for knap<br />

fem år siden. Til trods for at hverken Dorthe<br />

eller børnene har en lungesygdom, går især<br />

hun og den ældste søn på otte ofte rundt og<br />

skranter med både hoste og snue. Skavanker,<br />

som de tror skyldes røgen fra naboernes<br />

brændeovne.<br />

- Jeg tænker meget på mine børn og er bange<br />

for, at de vokser op og får en lungesygdom<br />

på grund af røgen. I vinterperioden, hvor det<br />

er værst, må jeg somme tider lyve overfor<br />

mig selv og sige, der er ikke så slemt i dag,<br />

når mine børn er ude at lege. Men de andre<br />

dage kan det være endnu værre, og jeg kan<br />

jo ikke holde mine børn indendørs altid. For<br />

mig handler det også om at holde en balance<br />

og sørge for, at mine børn ikke udvikler en<br />

angst for luft. At de tror, at bare det at gå en<br />

tur udenfor er giftigt, fortæller Dorte.<br />

Ingen enkel løsning<br />

Familien har ikke fundet en løsning på<br />

problemet, men har foreløbig taget en snak<br />

med deres naboer om, hvad de kan gøre for<br />

at minimere generne.<br />

Dorte Bille Meyling med sin yngste datter. Pga. røgen<br />

fra naboernes brændeovn, er det sjældent, de kan være<br />

i haven.<br />

Fakta om brændeovnsrøg<br />

• Hver tredje nabo føler sig<br />

generet af brændeovnsrøg i<br />

større eller mindre grad, viser<br />

en undersøgelse fra <strong>Danmarks</strong><br />

Miljøundersøgelser.<br />

• Brug af brændeovne og - kedler<br />

forurener meget mere end andre<br />

opvarmningsmuligheder. Udslippet<br />

af partikler pr. energienhed<br />

er ca. 600 gange større end for<br />

kraftvarmeværker, der anvender<br />

træ og affald.<br />

• Brændeovnsrøgen indeholder<br />

fine partikler, som kan medføre<br />

akutte helbredseffekter som åndenød<br />

og forværringer i astma<br />

og KOL samt flere sygedage,<br />

flere indlæggelser og mere brug<br />

af medicin hos lungesyge.<br />

• Læs mere om brændeovnsrøg<br />

på www.lungeforening.dk<br />

- Løsningen for os lige nu er at sige det<br />

højt og snakke med folk om det. Det føles helt<br />

vanvittigt, at vi ikke må udsætte vores børn<br />

for passiv rygning, men når de går ud for at<br />

lege, indånder de partikler fra kvarterets brændeovne.<br />

Desværre er det en svær diskussion,<br />

fordi der er ikke nok, der giver udtryk for, at<br />

røgen er problematisk og skadelig, og derfor<br />

kan folk ikke finde ud af, hvad der er rigtigt<br />

og forkert, fortæller Dorte, der også har startet<br />

facebookgruppen ”Minimer sundhedsskadelig<br />

brændeovnsforurening” på internettet og er<br />

aktiv i ”Landsforeningen til Oplysning om<br />

Brænderøgsforurening”. ●<br />

10 LUNGENYT nr. 3 2009


Spørg os<br />

Skriv til Spørg os<br />

Har du et spørgsmål til Spørg os,<br />

så skriv et brev til info@lunge.dk.<br />

Husk at skrive dit navn og adresse.<br />

Overlæge<br />

Thomas Ringbæk<br />

Hvidovre Hospital<br />

Kære Thomas<br />

Min mand er desværre død af idiopatisk lungefibrose, og hans søster<br />

har også sygdommen.<br />

Derfor vil jeg gerne vide, om sygdommen er arvelig<br />

Jeg er nemlig meget bekymret for, om mine børn får sygdommen.<br />

På forhånd mange tak.<br />

Venlige hilsener<br />

Jytte<br />

Hej<br />

Jeg har som 19 årig fået konstateret lungeemfysem, men jeg kan<br />

ikke finde nogle ordentlige svar på, hvordan det er at leve med sygdommen,<br />

hvor længe jeg kan forvente at leve, hvad man skal være<br />

opmærksom på og den slags nyttige oplysninger. Håber meget, at<br />

du vil hjælpe og give mig noget information<br />

Hilsen<br />

Mia<br />

SVAR:<br />

Kære Jytte<br />

Idiopatisk lungefibrose (ILF) rammer et par hundrede danskere hvert<br />

år. Idiopatisk betyder "ukendt årsag", hvilket betyder, at sygdommen<br />

er en samling af flere forskellige sygdomme, med det fælles træk, at<br />

de fører til fibrose (arvæv) i lungene.<br />

I knap 5% af tilfældene er der fundet en familiær sammenhæng,<br />

hvor der rettes mistanke til arvelig sammenhæng (generne). Men<br />

der er endnu ikke påvist nogen genetiske markører for ILF dvs.<br />

man ikke kan screene eller spekulere i mekanismen bag lidelsen.<br />

Du skal altså ikke umiddelbart være bekymret for at dine børn også<br />

får sygdommen.<br />

Du kan læse mere om lungefibrose i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s nye<br />

pjece ”Lungefibrose”, som du kan bestille på www.lungeforening.dk<br />

eller på tlf.: 3874 5544. Som medlem af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

er du også meget velkommen til at blive tilmeldt vores netværk for<br />

lungefibrosepatienter og pårørende - kontakt sekretariatet på mail:<br />

jd@lunge.dk eller tlf.: 3876 0035.<br />

Mange hilsner<br />

Thomas<br />

SVAR:<br />

Kære Mia<br />

Du skriver, at du har fået konstateret emfysem. Almindeligvis stilles<br />

diagnosen (og sværhedsgraden) ved CT-skanning af lungerne og/<br />

eller stor lungefunktions-test med måling af diffusionskonstanten.<br />

Sygdommen hører til under kategorien "kronisk obstruktiv lungelidelse<br />

= KOL". Jeg kan ikke se, hvordan diagnosen er stillet hos dig,<br />

og sværhedsgraden er ikke angivet.<br />

Emfysem i en alder af 19 år ses sjældent medmindre 1) lungerne<br />

har været udsat for røg eller andre inhalerede, irriterende partikler<br />

og 2) lungerne er sårbare f.eks ved mangel på alfa-1-antitrypsin<br />

(”alfa-1” - et protein der beskytter lungerne). Derfor er det vigtigt,<br />

at du undgår røg og lignende irritanter, samt at du får målt niveauet<br />

af alfa-1 i blodet. Proteinet kan tilføres kunstigt, og man er ved at<br />

undersøge, om det kan styrke lungerne, så lungerne ikke "ældes for<br />

hurtigt". Der findes en patientforening for patienter med alfa-1 under<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> (læs mere om denne på www.alfa-1.dk og<br />

om emfysem på www.lungeforening.dk).<br />

Lægerne vil formentlig tilbyde, at følge dig med test af lungefunktionen.<br />

I helt ekstreme tilfælde falder lungefunktionen til et kritisk<br />

lavt niveau, og man vil overveje lungetransplantation. Som anført<br />

ovenfor er emfysem i moderate til svær grad usædvanlig i en alder af<br />

19 år, hvorfor man også bør overveje om diagnosen er korrekt. Hvis<br />

du ikke er set af en speciallæge i lungemedicin, så bør det ske.<br />

Mange hilsner<br />

Thomas<br />

LUNGENYT nr. 3 2009 11


kort nyt<br />

Det er sjovere at<br />

være røgfri<br />

Rygestop gør dig lykkeligere. Det viser<br />

en ny engelsk undersøgelse, som derved<br />

punkterer myten om, at cigaretter giver en<br />

sjovere tilværelse. Ca. 70 % af de spurgte<br />

eksrygere svarede, at de var blevet gladere<br />

og mere tilfredse efter at være blevet røgfri.<br />

26,6 % oplevede ikke, at rygestoppet<br />

ændrede humøret. Kun 3,3 % mente at de<br />

var mindre glade end før deres rygestop.<br />

Glæden ved at blive røgfri var uafhængig<br />

af, hvor meget nydelse eksrygerne før<br />

havde oplevet ved cigaretterne.<br />

Kilde: cancer.dk og Nicotine & Tobacco Research 2009<br />

11(5):553-557<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

Lungenyt på nyt papir<br />

Måske har du lagt mærke til at dette og<br />

sidste nummer af Lungenyt er trykt på<br />

blankere papir. Dette skyldes, at vi fremover<br />

trykker Lungenyt på en ny papirtype,<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

som skulle give færrest muligst lugtgener,<br />

som man jo er ekstra følsom overfor som<br />

lungesyg. Heldigvis står billederne også<br />

skarpere på det nye papir.<br />

Ny pjece om<br />

lungefibrose<br />

Er du lungefibrosepatient eller pårørende<br />

Så kan du downloade eller bestille vores<br />

nye pjece om lungefibrose på<br />

www.lungeforening.dk eller tlf.: 3874<br />

5544. Som medlem af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

er du også meget velkommen til at<br />

blive tilmeldt vores netværk for lungefibrosepatienter<br />

og pårørende på mail:<br />

jd@lunge.dk eller tlf.: 3876 0035.<br />

Sommerferielukning<br />

i uge 30 og 31<br />

I uge 30 og 31 holder<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

sekretariat ferielukket.<br />

Vi åbner igen mandag<br />

den 3. august.<br />

12 LUNGENYT nr. 3 2009


Svineinfluenza – Influenza A<br />

Bliv WHO<br />

patientambassadør<br />

Når man har en lungesygdom, er det<br />

bedst at undgå influenza-smitte. Derfor er<br />

mange lungesyge naturligt nok bekymrede<br />

for, hvad den nye svineinfluenza betyder.<br />

Sundhedsstyrelsen vurderer, at influenza<br />

A er et nyt virus, der aktuelt ikke er særlig<br />

smitsomt, og som ikke synes at fremkalde<br />

symptomer, der er alvorligere end almindelig<br />

sæsoninfluenza. Det første tilfælde i<br />

Danmark blev konstateret 1. maj, og siden<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

er der kommet flere til. Sundhedsstyrelsen<br />

vurderer ikke, at befolkningen i Danmark<br />

aktuelt har grund til bekymring. Du kan få<br />

svar på evt. spørgsmål om svineinfluenza<br />

og de seneste nyheder på Sundhedsstyrelsens<br />

hjemmeside www.sst.dk, og du har<br />

mulighed for at ringe til en rådgivningstelefon<br />

på tlf. 72 22 85 22 i Sundhedsstyrelsens<br />

åbningstid.<br />

Har du eller dine pårørende oplevet en fejl<br />

eller en skade i sundhedsvæsenet Har du<br />

overskud til at formidle din personlige historie<br />

videre Ja, så kan du gøre en forskel<br />

for patienter og deres sikkerhed som WHO<br />

patientambassadør. Du bestemmer selv,<br />

hvor meget tid du vil bruge som ambassadør.<br />

Din arbejdsindsats er ulønnet, men udgifter<br />

i forbindelse med arrangementerne<br />

dækkes. Som WHO-patientambassadør er<br />

du med til at fortælle sundhedspersonalet<br />

om patientsikkerhed og kommer med forslag<br />

til, hvordan sikkerheden på de enkelte<br />

afdelinger kan forbedres<br />

Du kan læse mere om patientambassadørerne<br />

på: www.patientsikkerhed.dk. Du er<br />

også meget velkommen til at ringe til projektleder<br />

Helle Eckeroth, Dansk Selskab for<br />

Patientsikkerhed, tlf. 36 32 65 28 eller til<br />

patientambassadør Birgitte Holmark,<br />

tlf. 20 26 12 50.<br />

Logbogen om mig og mine lunger<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

Som KOL-patient kan det ofte være svært<br />

at holde styr på medicin, indlæggelser<br />

mv. Derfor har <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

udgivet ”Logbogen om mig og mine lunger<br />

– en hjælp til KOL-patienter”, som<br />

er et lille hæfte, hvori du kan skrive dine<br />

personlige oplysninger, og få gode råd til<br />

din kontakt med sundhedsvæsenet. Hæftet<br />

kan downloades eller bestilles på www.<br />

lungeforening.dk (og her kan du hente nye<br />

sider til personlige oplysninger) eller på<br />

tlf.: 3874 5544. Logbogen er udarbejdet af<br />

Nina Berrig, lokalforeningsformand for Region<br />

Hovedstaden, og sociolog Anne Marie<br />

Lyngsø.<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

13


Årsmøde 2009<br />

Tekst og foto Nina Cederberg<br />

Høj sol til årsmøde i Århus<br />

Valg til bestyrelsen og to interessante oplæg om KOL var på programmet, da <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong> holdt årsmøde for medlemmerne på Skejby Sygehus i Århus den 28. maj.<br />

Lidt over 40 medlemmer fra hele landet var<br />

samlet til <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s årsmøde<br />

på Skejby Sygehus i Århus den. 28. maj. På<br />

programmet var blandt andet valg til bestyrelsen,<br />

hvor Nina Berrig, lokalforeningsformand<br />

for Region Hovedstaden, af medlemmerne blev<br />

valgt til ny viceformand i bestyrelsen i stedet<br />

for Eva Borg, der valgte ikke at genopstille.<br />

Nuværende bestyrelsesmedlem Ole Wayland<br />

blev også genvalgt og Mette Thyssen, lokalforeningsformand<br />

for Trekantsområdet, høstede<br />

også stemmer nok til at sikre sig en plads i<br />

bestyrelsen. Lokalforeningsformand på Fyn,<br />

Peter Willemar, blev valgt som suppleant.<br />

God økonomi trods finanskrisen<br />

Traditionen tro holdt Formand Johannes<br />

Flensted-Jensen sin mundtlige årsberetning, og<br />

fremhævede specielt, at foreningen, udover at<br />

have en sund økonomi, er inde i en god udvikling<br />

med mange aktiviteter og arrangementer<br />

både i lokalforeningerne, netværksgrupperne<br />

og i sekretariatet.<br />

- Vi kan se tilbage på et år, hvor vi fik gennemført<br />

en masse gode aktiviteter for vores<br />

medlemmer, samtidig med at vi fik sat nogle<br />

vigtige fingeraftryk i den offentlige debat –<br />

blandt andet blev vi taget med på råd, da<br />

Forebyggelseskommissionen i løbet af 2008<br />

skrev den rapport, der blev offentliggjort<br />

sidst i april i år, fortalte formand Johannes<br />

Flensted-Jensen.<br />

I sin beretning talte formanden også om<br />

luftforurening og hvordan foreningen fokuserer<br />

på emnet i 2009. Han understregede<br />

også, hvor vigtigt det er, at sundhedsvæsenet<br />

fokuserer mere på KOL, da sygdommen<br />

desværre er overset i forhold til mange andre<br />

kroniske sygdomme. Også Niels Seersholm,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s lægelige viceformand,<br />

fremlagde en mundtlig beretning til<br />

årsmødet.<br />

Han fokuserede særligt på samarbejdet<br />

med Kræftens Bekæmpelse, hvor <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong> i 2009 og 2010 uddeler knap<br />

10 millioner kr. til forskning i forebyggelse af<br />

KOL og lungekræft.<br />

For 200.000 kr. forskning, tak<br />

Årsmødet bød også på to spændende oplæg<br />

ved læge og klinisk assistent Vibeke Gottlieb<br />

og praktiserende læge og ph.d. Martin Bach-<br />

Jensen. De to forskere har hver fået bevilget<br />

100.000.00 i forskningsstøtte fra <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>. I Vibeke Gottliebs projekt<br />

undersøger hun forskellen på graden af<br />

kronisk betændelse i luftvejene hos hhv.<br />

De to forskere, Vibeke Gottlieb og Martin Bach Jensen, har hver fået bevilget kr. 100.000 i forskningsstøtte fra<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>.<br />

Prismodtager Vibeke Gottlieb og direktør i <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>, Charlotte Fuglsang.<br />

14 LUNGENYT nr. 3 2009


<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s bestyrelse 2009<br />

Efter valget til bestyrelsen er nye medlemmer trådt ind, mens andre har sagt farvel.<br />

Sådan ser ’den nye’ bestyrelse ud:<br />

borgere der har fået KOL, fordi de tidligere<br />

har røget, og borgere med mild KOL, der<br />

aldrig har røget.<br />

Martin Bach-Jensens vil med sit forskningsprojekt<br />

undersøge, om der er en sammenhæng<br />

mellem graden af KOL og patientens forbrug<br />

af sociale ydelser og sundhedsydelser.<br />

Buffet og snak ved bordene<br />

Da den formelle del af årsmødet var overstået<br />

efter cirka halvanden time, deltog mange<br />

medlemmer til den efterfølgende middag,<br />

hvor alle fik lidt tiltrængt til ganen og en snak<br />

med ligesindede hen over bordene i Skejby<br />

Sygehus’ kantine, der var fint dækket op til<br />

lejligheden. ●<br />

Johannes Flensted-Jensen (formand)<br />

Udpeget af KL.<br />

Nina Berrig (viceformand)<br />

Valgt af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

medlemmer<br />

Niels Seersholm (lægelig viceformand)<br />

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk<br />

Selskab<br />

Ole Wayland Hansen<br />

Valgt af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

medlemmer<br />

Mette Thyssen<br />

Valgt af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

medlemmer<br />

Ebbe Taudorf<br />

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk<br />

Selskab<br />

Birthe Hellquist<br />

Udpeget af Fagligt Selskab for Lungeog<br />

Allergisygeplejersker.<br />

Eivind Frausing<br />

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk<br />

selskab<br />

Lennard B. Nielsen<br />

Udpeget af Danske Regioner<br />

Herdis Hanghøi<br />

Udpeget af KL.<br />

Lars Laursen<br />

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk<br />

Selskab<br />

Finn Olesen<br />

Udpeget af KL.<br />

Asger Larsen<br />

Udpeget af Danske Regioner<br />

Efter årsmødet var det tid til middag og en snak med de andre deltagere.<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

15


Nyt fra Alfa-1 Danmark<br />

Pårørende, meld dig ind!<br />

Alfa-1 Danmark er en patientforening, men<br />

også andre end patienter kan blive medlem.<br />

Pårørende og andre med interesse i vores<br />

sag kan støtte os ved at indmelde sig i foreningen.<br />

Medlemskab koster 170,- kr. pr. kalenderår.<br />

Foreningen arrangerer årligt et weekendkursus,<br />

to årlige informationsmøder og hvert 3. år<br />

kursus for forældre til alfa-1 børn. Alle medlemmer<br />

kan deltage til reduceret kostpris,<br />

idet foreningen yder tilskud til arrangementerne.<br />

Samtidig bliver man medlem af <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>, der udsender bladet<br />

”Lungenyt” til din egen adresse.<br />

Støt vores sag. Pårørende har også brug for<br />

rådgivning og information og vi patienter<br />

har brug for den livsforlængende medicin,<br />

som foreningen bl.a. arbejder så hårdt for,<br />

at vi kan få.<br />

Meld dig ind via vores hjemmeside<br />

www.alfa-1.dk eller på tlf. 3874 5544.<br />

Annonce:<br />

Moderne hjemmeiltbehandling<br />

med<br />

patienten i centrum<br />

Vil du vide mere, kontakt venligst<br />

Linde Healthcare på:<br />

telefon 70 104 103<br />

eller besøg vores hjemmesider:<br />

www.linde-healthcare.dk og www.hjemmeilt.dk<br />

16 LUNGENYT nr. 3 2009


Nyt fra Alfa-1 Danmark<br />

Ny hjemmeside<br />

Alfa-1 Danmark har fået nyt hjemmeside<br />

design. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom<br />

på, at I, der har gemt linket til Alfa-1 <strong>Danmarks</strong><br />

hjemmeside under Favoritter, skal slette siden<br />

som favorit, da det ikke virker mere.<br />

Start i stedet forfra - Gå ind på hjemmeside<br />

adressen www.alfa-1.dk og gem så atter linket i<br />

Favoritter og vupti, så virker det hele igen.<br />

Samtidigt har vi også den glæde, at vi<br />

snart kan præsentere jer for en ny debatside,<br />

hvor I kan hjælpe andre alfa-1 patienter,<br />

deres pårørende samt andre med interesse<br />

for alfa-1-antitrypsin mangel. Der linkes til<br />

dette forum via vores hjemmeside.<br />

Et indspark i miljødebatten!<br />

De fleste danskere kender det at komme inden<br />

døre efter en kold vinterdag og oplevelsen af at<br />

træde ind i den varme stue, hvor brændeovnen<br />

knitrer. For de fleste af os betyder brændeovne<br />

og bål fællesskab, fortrolighed og frihed<br />

- men der findes flere og flere danskere, der<br />

har en ganske anden oplevelse.<br />

Antallet af lungepatienter og astmatikere er i<br />

kraftig stigning. De oplever dagligt den gene,<br />

det kan være at bo i et område, hvor glade<br />

natur-, helse- og friluftsmennesker forpester<br />

deres livskvalitet.<br />

Jeg er selv lungepatient og bor i et område,<br />

hvor der er højt repræsenteret af disse<br />

”såkaldte” naturelskere. Min hverdag er<br />

præget af, hvordan jeg bedst kan flygte fra<br />

røgen. Når jeg åbner mine vinduer eller går<br />

tur i den ”friske” luft, opleves det som at få<br />

en klud stukket ned i halsen. Jeg hiver efter<br />

vejret og skal simpelthen bruge kræfter på at<br />

trække vejret ind og på at puste det ud igen.<br />

Jeg hoster som en søløve og min lunger pifter<br />

og fløjter som en utæt blæsebælg. Jeg skal<br />

bare være i røgen en ganske kort stund, så<br />

er jeg flere dage om at blive ”normal” igen.<br />

Derudover så betyder den sygdom jeg har,<br />

at mit lungevæv nedbrydes og aldrig bliver<br />

dannet igen<br />

mener jeg, at der hersker stor uenighed om<br />

rigtigheden i, men alle forskere er dog enige<br />

om, at der på den samme mængde brænde,<br />

som du bruger til din ene brændeovn og<br />

til at varme dit ene hus op, ville du på et<br />

centralt kraftværk kunne varme langt flere<br />

ejendomme op.<br />

Røgen fra brændeovnen producerer ekstremt<br />

mange skadelige luftforurenende partikler<br />

og stoffer, i form af bl.a. dioxiner, tjære,<br />

formaldehyd etc. Disse stoffer er ikke bare<br />

luftvejsgenerende og sygdomstruende for lungepatienter,<br />

men giver også sygdomme i form<br />

af bl.a. hjerte-kar-sygdomme og kræft.<br />

Det vil sige at:<br />

- Det, der er intimitet og fællesskab for nogle,<br />

betyder isolation og sygdom for andre.<br />

- Det, der er indbegrebet af hygge for nogle,<br />

betyder død og forringet livskvalitet for<br />

andre.<br />

Er brændeovnens knitren og bålet i sommernatten<br />

virkelig det hele værd<br />

Er vi ved at hygge os til døde<br />

Af Jannie Schymann, næstformand<br />

Mange naturelskere nyder deres brændeovne<br />

og deres sankekort, hvilket sådan set er forståeligt<br />

nok. De har længe argumenteret med, at<br />

brændeovne er C02-neutrale. Dette udsagn<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

17


Nyt fra lokalforeningerne<br />

Lokale sarkoidosemøder<br />

På baggrund af artiklen om lokale netværksgrupper<br />

for personer med sarkoidose og deres<br />

pårørende i forrige nummer af Lungenyt,<br />

har flere medlemmer rundt i landet meldt<br />

sig til at åbne deres hjem for ligesindede i<br />

lokalområdet.<br />

Formålet er at skabe kontakter i lokalområdet,<br />

at have nogle hyggelige timer sammen, at dele<br />

erfaringer med andre i samme situation og<br />

måske have nogle fælles aktiviteter. Det er helt<br />

op til den enkelte gruppe at vælge, hvordan<br />

det skal forme sig.<br />

haft deres første møde i april, maj og juni.<br />

Alle medlemmer, som er tilknyttet <strong>Danmarks</strong><br />

Sarkoidosenetværk, og som bor i nærheden af<br />

en grupperne, får en invitation med posten,<br />

men hvis andre har lyst til at deltage, er man<br />

velkommen til at tage kontakt til en af grupperne<br />

og høre, om der er plads.<br />

Susanne Sønderlev, Nygaards Mølle, Dvergetvedvej<br />

592, 9900 Frederikshavn<br />

E-mail: susanneogbjarne@mail.tele.dk<br />

Tlf.: 98 48 47 97<br />

Første møde: 30. september, kl. 14.00<br />

Første møde afholdes i september – se dato når<br />

tiden nærmer sig på www.lungeforening.dk<br />

Ida Nielsen er også kontaktperson for<br />

pårørende til sarkoidosepatienter<br />

Vi kan derfor med glæde fortælle om følgende<br />

netværksgrupper, som du og dine pårørende<br />

kan melde jer til, hvis I er interesseret i at møde<br />

andre, som er berørt af sarkoidose nær jeres<br />

hjem. Flere netværksgrupper har allerede<br />

Ida Nielsen<br />

Syrenkæden 23<br />

2670 Greve<br />

Tlf: 4390 4788<br />

Mail: cn@cnci-service.dk<br />

Merete Mortensen, Frydenlunds Allé 7,<br />

2950 Vedbæk<br />

E-mail: mm@sarkoidosenet.dk<br />

Tlf.: 45 89 41 25<br />

Merete Mortensen er formand for sarkoidosenetværket.<br />

Sarkoidosenetværket<br />

Sarkoidosenetværket<br />

Åbent møde den 14. maj 2009<br />

På mødet for lungefibrose-og sarkoidosepatienter<br />

den 14. maj, kunne de deltagende<br />

patienter og pårørende høre overlæge Niels<br />

Seersholm fortælle om de to sygdomme, og<br />

møde andre i samme situation. Der kom i alt<br />

53 deltagere, og der var fin stemning på mødet<br />

og stor spørgelyst efter foredraget.<br />

Fyn<br />

Åbent møde om livskvalitet<br />

TID: 8. september 2009 kl. 16.00 – 18.00<br />

STED: OUH, Kløvervænget 6, indgang 93,<br />

lok. 1 og 2.<br />

Kom og hør en lokal filosof fortælle om livskvalitet,<br />

og hvad dertil hører. Efter foredraget er<br />

der rig mulighed for en debat med diskussion<br />

på tværs. <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> er vært<br />

ved kaffe og brød. Alle er velkomne, såvel<br />

lungesyge, pårørende og andre interesserede.<br />

Kørestolsbrugere kan benytte indgang fra<br />

parkeringspladsen ved lungemedicinsk klinik.<br />

OBS.: Parkering gratis fra kl. 16.00.<br />

Venlig hilsen<br />

Peter Willemar Kristensen, lokalformand<br />

Tlf.: 23 47 82 55<br />

18 LUNGENYT nr. 3 2009


Nyt fra lokalforeningerne<br />

Årsmøde 16. maj 2009<br />

LTX – Danmark<br />

Et netværk af:<br />

En våd og regnfuld lørdag d. 16. maj stod den<br />

Lungetransplanterede<br />

på Ventelistepatienter årsmøde i LTX-vest. Omkring tredive personer<br />

havde fundet vej frem til Århus Sygehus,<br />

Pårørende<br />

hvor arrangementet løb af stablen – primært<br />

lungetransplanterede men også en lille håndfuld<br />

ventelistefolk samt pårørende.<br />

En netværksgruppe under <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

LTX-vest’s talsmand Bo Boisen Pedersen<br />

bød velkommen og fortalte om styregruppens<br />

arbejde gennem det sidste år. Vi vil stadig<br />

gerne gøre opmærksom på vores websted:<br />

www.ltx.dk og opfordre folk til at kigge forbi<br />

og deltage i de forskellige fora!<br />

Styregruppen fortsætter som uændret – bortset<br />

fra Knud Sand Andersen, som har valgt at<br />

trække sig.<br />

Vi havde i år inviteret formanden for <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong> Johannes Flensted-Jensen,<br />

som fortalte om <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

arbejde og fokusområder. Der var blandt<br />

mange af tilhørerne ønske om mere fokus<br />

på transplantation samt de lidt mere sjældne<br />

lungesygdomme som f.eks. lungefibrose og<br />

sarkoidose. Endvidere var interessen for at høre<br />

om <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s holdning til<br />

og arbejde med organdonation stor. Dagens<br />

anden foredragsholder var psykolog Jørgen<br />

Rathe, som fortalte om hvordan krop og sind<br />

bliver påvirket, når man er kronisk syg.. Blandt<br />

de tilstedeværende var der fuld enighed om, at<br />

det i høj grad ville være gavnligt med psykologsamtaler<br />

forud for en lungetransplantation,<br />

da det tærer på de pårørende, at alt ansvar<br />

ligger på dem. På styregruppens vegne siger<br />

jeg tak for en god eftermiddag.<br />

Louise Christensen, sekretær i LTX-vest<br />

Psykolog Jørgen Rathe.<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

19


Nyt fra lokalforeningerne<br />

Århus<br />

Årsmøde 28. april 2009<br />

En måned inden årsmødet i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

afholdt lokalforeningen i Århus sit<br />

årlige møde med status på aktiviteterne i det<br />

østjyske, og 45 deltagere fik foruden ”årets<br />

gang” også to gode indlæg, der omhandlede<br />

KOL.<br />

Formanden Eva Ryberg bød velkommen<br />

til årsmødet og gav en kort opsummering<br />

af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s arbejde og<br />

foreningens udvikling. Derefter var der gennemgang<br />

af de arrangementer gennem året,<br />

hvor lokalforeningen har markeret sig, bl.a.<br />

med et velbesøgt netværksmøde om lungefibrose<br />

og sarkoidose.<br />

Det efterfølgende valg til bestyrelsen gav endnu<br />

et medlem, således at bestyrelsen i Århus ser<br />

således ud: Arne Andersen, Edel K. Christensen,<br />

Elinor Bischoff, Joan Rasmussen, Leif<br />

Steinmeier, Lotte Bloch Christensen, Ruth<br />

Sørensen og Eva Ryberg.<br />

Første oplæg blev præsenteret af Birthe Hellquist<br />

Dahl, lungesygeplejerske og udannelseschef<br />

i regionens Center for Kvalitetsudvikling,<br />

som holdt oplægget "Bedre liv for mennesker<br />

med KOL" Gennem oplægget fik tilhørerne<br />

bl.a. en lang række gode råd til, hvordan man<br />

som KOL-patient kan ruste sig til mødet med<br />

sundhedssystemet. ”Fra KOL – til cool på 3<br />

år” var titlen på næste oplæg præsenteret af<br />

Hjørdis Keizer fra Odder. Hjørdis gav – trods<br />

åndenød - et positivt bud på, hvordan man<br />

kommer videre efter en diagnose som kronisk<br />

syg, og hvordan træning og motion har gjort<br />

det muligt for hende at fastholde tilknytningen<br />

til arbejdsmarkedet.<br />

Landsforeningens formand Johannes Flensted-<br />

Jensen afrundede bl.a. dagen med en opfordring<br />

til at deltage i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s<br />

årsmøde den 28. maj på Skejby Sygehus.<br />

Netværk<br />

for sjældne<br />

Lungesygdomme<br />

Træn din vejrtrækning<br />

Vores næste møde er fredag d. 18/9.09 kl. 10<br />

på Hvidovre Rådhus, Sundhedscentret, rødt<br />

mødelokale. Der vil være oplæg med ledende<br />

Fysioterapeut Susanne Lentz.<br />

Mødet vil bl.a. omhandle vejrtrækningsøvelser,<br />

hosteteknik og brug af PEP-fløjten m.m.<br />

Sønderjylland<br />

Sundhedsdag den 16.maj 2009<br />

Lokalafdelingen repræsenterede <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong> til sundhedsdagen hos Dansk<br />

Sundhedstjeneste i Flensborg. Vi stod bl.a.<br />

for uddeling af materialer og for at måle<br />

lungefunktion hos interesserede. Huset tager<br />

sig alt lige fra spædbørn til plejehjem for det<br />

danske mindretal i Sydslesvig. På dagen havde<br />

man mulighed for at få foretaget en række<br />

test. Foruden måling af lungefunktion kunne<br />

man fx få målt BMI, blodsukker, blodtryk,<br />

høretest mv.<br />

I løbet af dagen var der foredrag bl.a. “Rygestoptips”<br />

og “Hold dig fit i krop og sjæl”.<br />

Dagen igennem var der servering af sunde<br />

og meget lækre snacks.<br />

Der kan læses mere om Dansk Sundhedstjeneste<br />

på www.dksund.de<br />

20 LUNGENYT nr. 3 2009


Nyt fra lokalforeningerne<br />

Netværksmøder på Østerbro<br />

TID: Sidste tirsdag i måneden kl. 13-15.<br />

STED: Sundhedscenter Østerbro, Vordingborggade<br />

22, 3.sal. 2100 København Ø<br />

(indgang gennem gården og med elevator<br />

til 3. sal.).<br />

Næste møde er tirsdag den 30 juni, hvor<br />

vi lægger op til sommerferien med hygge i<br />

gården. Første møde efter sommerferien er<br />

tirsdag den 25. august. Tilmelding er ikke<br />

nødvendig, yderligere oplysninger fås ved<br />

henvendelse til Sundhedscentret på tlf.<br />

3530 3055.<br />

I næste Lungenyt orienteres yderligere om<br />

de planlagte efterårsmøder.<br />

Med venlig hilsen<br />

Nina Berrig,<br />

Lokalformand for Region Hovedstaden,<br />

Nina.berrig@regionh.dk;<br />

Netværksmøde i Hvidovre<br />

TID: Første møde efter sommerferien bliver<br />

onsdag den 26. august 2009. Møderne<br />

afholdes kl. 11-13.<br />

STED: Sundhedscentret, Hvidovrevej 278,<br />

2650 Hvidovre.<br />

Tilmelding nødvendig. Kontakt Sundhedscentret<br />

på tlf. nr. 36 39 37 37.<br />

I næste nummer af Lungenyt orienteres<br />

yderligere om de planlagte efterårsmøder.<br />

Alle ønskes en dejlig sommer og et godt<br />

helbred.<br />

Med venlig hilsen<br />

Nina Berrig,<br />

Lokalformand for Region Hovedstaden,<br />

Nina.berrig@regionh.dk<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

Hovedstaden<br />

Hovedstaden<br />

Hovedstaden<br />

Cafémøde i Ishøj 25. maj 2009<br />

Cafe-mødet i Ishøj Sundhedscenter mandag<br />

den 25. maj var et meget velbesøgt møde, hvor<br />

der var nyt fra <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> og<br />

præsentation af det nye sundhedscenter. Der<br />

var rig mulighed for at se, høre og tale med<br />

centrets diætister, fysioterapeut og centrets<br />

nye praktiserende læge.<br />

Til efteråret er planen at invitere til et netværkssamarbejde<br />

mellem Ishøj Kommune<br />

og <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>.<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

21


Nyt fra lokalforeningerne<br />

Aalborg<br />

Nye kræfter<br />

Lokalforeningen for Aalborg har fået tilført<br />

nye kræfter, så den nu også tæller en sygeplejerske<br />

og tre personer med en KOL. Karin<br />

Jensen overtager posten som formand for<br />

Lokalforeningen for Aalborg. Har du lyst<br />

til at være med i en netværksgruppe under<br />

Lokalforeningen for Aalborg og deltage i<br />

arrangementer mv. kan du kontakte Karin<br />

Jensen på mail: karin@j-s-r.dk eller tlf. 9818<br />

48 22 (ingen bestemt træffetid).<br />

Aalborg<br />

Netværksmøder<br />

TID: Netværksgruppen holder møde den<br />

sidste fredag i hver måned kl. 13-15.<br />

STED: Aalborg Sundhedscenter, Thorsens<br />

Allé 1, 9000 Aalborg.<br />

På næste møde fredag den 26. juni vil diætist<br />

Lone Landvad give gode råd til, hvad man<br />

særligt skal være opmærksom på i sin kost,<br />

når man har en lungesygdom.<br />

På det efterfølgende møde i august vil en<br />

social- og sundhedsassistent fortælle nærmere<br />

om forløbet, når man er indlagt på sygehuset.<br />

Se mere om arrangementet, på<br />

www.lungeforening.dk<br />

OBS: Netværksgruppen holder ”sommerferielukket”<br />

i juli måned.<br />

nordsjællands<br />

vejrstation<br />

Generalforsamling, møde og foredrag om KOL<br />

TID: Tirsdag d. 1. september kl. 17.00-19.00.<br />

Generalforsamlingen afholdes fra kl. 16:30.<br />

STED: Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12,<br />

2960 Rungsted Kyst.<br />

Vi starter som sædvanligt med lidt iltgivende<br />

øvelser og vejledning i forskellige former for<br />

fysisk aktivitet, som er velegnet til KOLpatienter.<br />

Herefter er der foredrag om KOL<br />

ved Martin Døssing, som er overlæge, dr.<br />

med. og specialist i lungesygdomme. Foredraget<br />

vil bl.a. handle om: At rejse med KOL<br />

(hvis man f.eks. skal ud at flyve), og om<br />

hvordan det går med lungerne, efter man er<br />

blevet røgfri. Hvis der er der rygere tilstede,<br />

vil Martin Døssing også tale om rygestop.<br />

Der kommer også andre emner med, og det<br />

bliver selvfølgelig muligt at stille spørgsmål<br />

efter foredraget. Efter ønske, kan man efter<br />

foredraget få målt iltmætningen i blodet samt<br />

få en kuliltetest, hvis man er ryger. Der bliver<br />

tid til at tale med ligestillede, mens kaffen/<br />

teen nydes med lidt kage til. Tilmelding er<br />

nødvendig til Anette Garsdal på tlf.: 20 63 86<br />

49 eller mail: garsdal@stavganger.dk<br />

Generalforsamlingen afholdes den 1/2 time<br />

før medlemsmødet d.v.s. kl. 16.30.<br />

Vi ses.<br />

Venlig hilsen<br />

Anette Garsdal, formand<br />

22 LUNGENYT nr. 3 2009


Nyt fra lokalforeningerne<br />

nordsjællands<br />

vejrstation<br />

Gode ture om sommeren<br />

En tur i skoven giver ofte lyse tanker og god<br />

energi. Man bliver opstemt af skovens smukke<br />

grønne farver, og sanserne stimuleres af fuglenes<br />

lyde og skovens dufte. Vi får lyst til at<br />

tage en stor indånding af den dejlige friske<br />

luft, som træerne leverer til os. Når man tager<br />

sådan en rolig dyb indånding, virker det<br />

afspændende og afstressende på kroppen.<br />

Husk dog at trække vejret roligt ind gennem<br />

næsen, så du oplever alle de dejlige dufte.<br />

Psykologer mener også, at planter kan have<br />

en positiv indvirkning på ens velbefindende,<br />

og er derfor begyndt at bruge planter til<br />

behandling i terapihaver.<br />

Den grønne tid vi har netop nu, må nydes fuldt<br />

ud, så find en park eller skov, hvor bænkene<br />

ikke står for langt fra hinanden. Den friske<br />

luft og sol lader kroppen op, så vi får et bedre<br />

immunforsvar. Det giver kroppen styrke, så<br />

infektionerne mindskes i den kolde mørke<br />

vinterperiode.<br />

Foto: Istockphoto.com<br />

Vil du ud i naturen, kan det måske<br />

være vigtigt for dig at vide:<br />

Er der mon busstoppested lige i nærheden<br />

af parken/skoven<br />

Er der mange bænke i området<br />

Er der evt. toilet eller kiosk<br />

Hvis nogen af medlemmerne, har nogle gode<br />

forslag til ture, som er velegnede til KOLpatienter<br />

og andre med lungesygdomme, er<br />

I velkommne til at skrive til mig. Jeg vil så<br />

samle de indkomne forslag og måske sætte<br />

nogle af dem i Lungenyt.<br />

Med venlig hilsen<br />

Anette Garsdal, formand<br />

Malmmosevej 99<br />

2830 Virum<br />

mail: garsdal@stavganger.dk<br />

tlf.: 20 63 86 49<br />

Protektor<br />

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s bestyrelse<br />

pr. 1.1. 2009<br />

Udpeget af Danske Regioner:<br />

Næstformand i Regionsrådet, Region Midtjylland<br />

Johannes Flensted-Jensen<br />

(formand for bestyrelsen)<br />

Regionsmedlem Lennard B. Nielsen<br />

Regionsmedlem Asger Larsen<br />

Udpeget af KL (Kommunernes Landsforening):<br />

Kommunalbestyrelsesmedlem Herdis Hanghøi<br />

Borgmester Finn Olesen<br />

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab:<br />

Overlæge dr.med. Niels Seersholm<br />

(lægelig viceformand)<br />

Overlæge Ejvind Frausing Hansen<br />

Overlæge, dr.med. Lars Laursen<br />

Overlæge, dr.med. Ebbe Taudorf<br />

Udpeget af Fagligt Selskab for Lunge- og<br />

Allergisygeplejersker:<br />

Uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl<br />

Valgt af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s medlemmer:<br />

Nina Berrig (viceformand)<br />

Ole Wayland Hansen<br />

Mette Thyssen<br />

Direktør:<br />

Charlotte Fuglsang<br />

Forskningsudvalget:<br />

Overlæge, dr.med. Niels Seersholm (formand)<br />

Overlæge Ejvind Frausing Hansen<br />

Overlæge, dr.med. Lars Laursen<br />

Overlæge, dr.med. Ebbe Taudorf<br />

Professor, dr.med. Jakob Kragstrup<br />

Udvalget til bedømmelse af<br />

ansøgninger fra sygeplejersker og andet<br />

sundhedspersonale:<br />

Uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl (ordførende)<br />

Overlæge, dr. med. Lars Laursen<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> er sekretariat for:<br />

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)<br />

Formand: Adm. overlæge, dr. med. Ronald Dahl<br />

www.lungemedicin.dk<br />

Fagligt Selskab for<br />

Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA)<br />

Formand: Uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl<br />

www.dsr.dk -> klik på "Faglige Selskaber" i øverste menulinje.<br />

Alfa-1 Danmark<br />

Formand: Irli Plambech<br />

www.alfa-1.dk - Tlf. 2990 9503<br />

Lungenyt nummer 3 - 2009<br />

Ansv. Redaktør: Charlotte Fuglsang<br />

Redaktion: Astrid Knudsen<br />

Indlæg til næste Lungenyt sendes til<br />

info@lunge.dk senest onsdag d. 10. juli 2009.<br />

LUNGENYT nr. 3 2009<br />

23


Af Nina Cederberg foto Pressefoto fra Anvendt Kommunalforskning<br />

Det sunde valg<br />

skal være lettere<br />

Dyrere cigaretter, en strammere lov om røgfrie miljøer og tidlig opsporing<br />

af KOL. Sådan lyder en del af opskriften på, hvordan man forbedrer folkesundheden<br />

og får flere til at kvitte cigaretterne, mener Mette Wier, formand<br />

for Forebyggelseskommissionen.<br />

Det er nu knap to måneder siden, at Forebyggelseskommisionen<br />

kom med en række anbefalinger<br />

til, hvordan man kan forbedre danskernes<br />

levevis og forebygge livsstilssygdomme som<br />

f.eks. KOL. Kritikere har kaldt kommissionens<br />

forslag om at hæve afgifterne på cigaretter og<br />

slik for ’formynderi’ og ’sundhedsfascisme’,<br />

mens andre har været anderledes positive<br />

overfor det, de har beskrevet som ’en hjælp til<br />

at få et bedre og længere liv’. Lungenyt har talt<br />

med kommissionens formand Mette Wier, der<br />

gerne ser, at det bliver lettere at træffe det sunde<br />

valg – og vanskeligere at leve usundt.<br />

Hvordan opfatter du statens rolle, når vi taler<br />

om forebyggelse<br />

- Staten er helt central når vi taler forebyggelse,<br />

og vi forbedrer ikke for alvor folkesundheden<br />

uden statens aktive deltagelse. Det skyldes,<br />

at det kun er staten, der har råderet over de<br />

mest effektive virkemidler, som fx afgifter eller<br />

stramning af rygeloven.<br />

Har du selv en grænse for, hvor meget staten<br />

skal gå ind og regulere folks vaner<br />

- Ja, staten skal undgå alle former for stigmatisering,<br />

skyldspålæggelse og ”skammen<br />

ud”, hvad enten det gøres i form af informationskampagner,<br />

der opfattes nedladende eller<br />

i form af italesættelse af borgernes ”personlige<br />

ansvar”. Staten skal beskytte borgerne mod fx<br />

passiv rygning eller vold som følge af alkohol<br />

og staten skal informere, så borgerne virkelig<br />

ved, hvilke sygdomme de står overfor. Staten<br />

skal også gøre det usunde valg vanskeligere og<br />

dyrere og det sunde lettere, men vælger en fuldt<br />

informeret borger at ryge videre, er der intet<br />

staten kan eller skal gøre her. I stedet skal staten<br />

hjælpe alle dem, der gerne vil holde op.<br />

I rapporten anbefaler I også, at man gør en<br />

indsats for at opspore KOL tidligt, så folk kan<br />

komme i behandling hurtigt. Hvordan kan man<br />

helt konkret gøre det<br />

- Det er både vigtigt at informere befolkningen<br />

om tidlige tegn og faresignaler og få<br />

dem til lægen eller i sundhedscenter, men det<br />

er også vigtigt, at lægerne og de kommunale<br />

sundhedsfolk har tilstrækkelig viden til at opfange<br />

risici og foretage de relevante tests – og<br />

fortolke resultaterne af dem. Og sidst men ikke<br />

mindst er det vigtigt, at folk sendes videre til<br />

relevante tilbud, der skal være til stede i alle<br />

kommuner.<br />

Tror du, at man kan ændre på, at KOL er en<br />

folkesygdom - og i så fald hvordan<br />

- Ja, det tror jeg godt vi kan. Men kigger vi<br />

på de unge, er der stadig tre gange så mange<br />

der ryger, sammenlignet med fx Norge. Vi kan<br />

sagtens komme derned, men kun ved at gøre<br />

som nordmændene: Sætte prisen op, indføre<br />

særlige (meget effektive) undervisningsprogrammer<br />

i skolerne, håndhæve aldersgrænsen<br />

for tobakssalg og gennemføre loven om røgfrie<br />

miljøer fuldt ud. ●<br />

Al henvendelse til: <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>, strandboulevarden 47B, 2100 København Ø, Tel. +45 3874 5544, Fax +45 3874 0313, info@lunge.dk, www.lungeforening.dk<br />

magasinpost-umm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!