Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

2.1.3 Pandemigruppens sammensætning og organiseringGruppen nedsættes under Sundhedsstyrelsen

Den administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen eller dennes stedfortræder

er formand for Pandemigruppen

Sekretariatsfunktionen varetages af Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen indkalder til møder

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er repræsenteret med en observatør

under møderne

Sundhedsstyrelsen udpeger medlemmerne af pandemigruppen

Pr. 1. oktober 2012 består Pandemigruppen af repræsentanter for følgende

myndigheder, institutioner og organisationer:

Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut; Afdeling for Mikrobiologisk

Diagnostik & Virologi, Statens Serum Institut; Beredskabsstyrelsen;

Enhed for Overvågning af virksomheder og kvalitet, Sundhedsstyrelsen;

Sygehuse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes

Landsforening, Rigspolitiet, Falck Danmark A/S, Københavns Universitet,

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Den almindelige Danske Lægeforening,

Dansk Sygeplejeråd, Praktiserende Lægers Organisation, Arbejdstilsynet, samt

Embedslægerne Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen; og Sundhedsstyrelsens sagkyndige

rådgivere vedr. epidemiske sygdomme og pædiatri.

En person kan repræsentere flere af myndighederne/organisationerne.

2.1.4 Arbejdsudvalg for Pandemigruppen

Arbejdsudvalget er et underudvalg under Pandemigruppen og ledes af Sundhedsstyrelsen.

Arbejdsudvalget består af repræsentanter fra:

Statens Serum Institut og Dansk Infektionsmedicinsk Selskab.

Herudover deltager en praktiserende læge, en embedslæge, samt en infektionspædiatrisk

rådgiver.

Arbejdsudvalget kan supplere sig ad hoc med medlemmer af Pandemigruppen

efter behov.

Pandemigruppen definerer arbejdsudvalgets opgaver.

Mødeaktivitet

Gruppen mødes mindst en gang om året for at vurdere, om der er behov for

ændring af beredskabet.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 9 / 66

More magazines by this user
Similar magazines